Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі наукиСкачати 391,93 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір391,93 Kb.
  1   2   3

Управління культури департаменту гуманітарної політики ЛМР

ЦБС для дорослих м. Львова

Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки

Бюлетень нових надходжень

за вересень 2016р.

Львів - 20162 Природа. Природничі науки

26.1

Б 49Берлянт А. М.

Образ пространства [Текст]: карта и информация / Александр Михайлович Берлянт ; рец. А. И. Преображенский. - Москва : Мысль, 1986. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 237-239

Ф-33(1)


22.17я73

В 16Валь О.

Теорія ймовірностей...від найпростішого [Текст] : навч. посіб. для вузів / Олександр Валь, Королюк С., Мельничук С. та ін. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. - 158 с

Ф-33(1).


22.1

О-75Волошин В. В.

Основні розділи шкільної математики [Текст]: навч. посіб. для вступників до вищих навч. закладів / В. В. Волошин , Б. В. Гнатів , О. П. Волошин. - Львів : Ліга-Прес, 2004. - 306 с

Ф-23(1).


28.081

С 21Сафранов Т. А.

Екологічні основи природокористування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Тамерлан (Тимур) Абісалович Сафранов. - 2-ге вид. - Львів : Новий світ-2000, 2006. - 248 с. : рис. - (Вища освіта в Україні)

Ф-23(1)


3 Техніка. Технічні науки

30.123

З-13Завойко Б. М.

Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі [Текст] : навч. посіб. для студентів інж.-техн. спец. / Б. М. Завойко, Н. П. Лещій. - Львів : Магнолія плюс, 2004. - 117 с

Ф-23(1).


32.973

З-68Злобін Г. Г.

Посібник користувача персонального комп'ютера [Текст] / Григорій Григорович Злобін ; ТзОВ "Центр нових інформаційних технологій". - 2-ге вид. - Львів : Сполом, 2003. - 272 с. : іл.

Ф-23(1).


37.24

С 60Солнцева Г. В.

Кращі моделі сучасного одягу для жінок [Текст] / Ганна Володимирівна Солнцева. - [б. м.], 2006 (Дніпропетр.кн. друкарня). - 400 с

Ф-23(1).


5 Медицина. Медичні науки

57.026(075.3)

Е 45Екологія: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. - 2-ге вид., переробл. та випр. - Львів : "Новий світ-2000", 2004. - 328 с. : рис. - (Вища освіта в Україні). - Список використ. л-ри: с. 313-315.

Ф-23(1).51.1(4Укр)

Ю 49Юнак В. Ю.

Наркоманія - дорога в безодню [Текст] / Валерий Юрьевич Юнак. - Київ : Здоров'я, 2001. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187

Ф-23(1).


63 Історія. Історичні науки

63.3(4Укр)

Є 92Єфремов С. О.

Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) [Текст]: [у 2 т.] / Сергій Олександрович Єфремов; упоряд., ред.: В. Ф. Верстюк (керівник) [та ін.]; редкол.; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України та ін. - К. : Дух і літера. - 2013. - (Джерела до вивчення історії Української революції). - У надзаг. також : Сівер. ін-т регіон. дослідж., Держ. наук. арх. б-ка.Т. 1 : 9 березня 1917 р. - 28 квітня 1918 р. - 2013. - 647 с. : портр. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). - Бібліогр. в підрядк. прим. - Імен. покажч. : с. 610-616. - Геогр. покажч. : с. 617-622

Ф-34(1).63.3(4Укр)

Є 92Єфремов С. О.

Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) [Текст]: у 2 т. / Сергій Олександрович Єфремов ; [редкол. : В. Ф. Верстюк (відп.) [та ін.] ; упоряд. В. Ф. Верстюк (кер.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Сівер. ін-т регіональних дослідж., Держ. наукова арх. б-ка. - 2013. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії).Т. 2 : 9 травня 1918 - 30 травня 1920 рр. - К. : Дух і літера, 2014. - 543, [1] с. - Прим.: с. 497-512. - Ім. покажч.: с. 513-519. - Геогр. покажч.: с. 520-523

Ф-34(1)63.3(4Укр)

Б 28Батуринська старовина [Текст] : збірник наукових праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії / Національна Академія Наук України, Інститут історії України, Інститут Археології, Інститут Української Археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігівський державний педагогічний ун-т імені Т. Г. Шевченка, Канадський інститут українських студій, Торонтський університет, Наукове товариство ім. Шевченка в Америці ; упоряд. В. Коваленко; ред.: О. Веремійчик, Н. Адамчук. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. - 512 с. : іл.

Ф-6(1)63.3(4Укр)

Г 93Губка І.

Дорогою боротьби [Текст] :історичні замальовки. Ч. 1 / Іван Губка. - Львів : Афіша, 2001. - 576 с

Ф-33(1)


63.3(4Укр)

Г 93Губка І.

Дорогою боротьби (переможні бої УПА) [Текст]. Ч. 2 / Іван Губка. - Львів : Афіша, 2005. - 632 с. : іл. - Бібліогр.: с. 628. - Імен. покажч. - с. 614-627

Ф-33(1)


63.3(4Укр)

Г 93Губка І.

Дорогою боротьби (Я зробив, що міг...) [Текст]. Ч. 6 / Іван Губка. - Львів : Афіша, 2008. - 880 с. : портр., фото, карти, Іл. - Дод.: с. 800-858. - Л-ра: с. 859. - Алф. покажч.: с. 860-872

Ф-33(1)


63.3(4Укр)

Ж 86Жуковський А.

Нарис історії України[Текст]: історична література / Аркадій Жуковський, О. Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів, 1991. - 230 с.; 20 см. - (Українознавча бібліотека НТШ ; Число 1)

Ф-33(1).63.3 (4Укр)

К 63Комаринець О.

Життя мить [Текст]: до 200-річчя з смерті відомого українського скульптора Михайла Філевича (1729-1804) / Олександра Комаринець. - Львів : Каменяр , 2005. - 302 с

Ф-33(1).


63.3 (4Укр)

К 82Криса М.

Останнього пострілу не було (спогади про повстання підпілля 1950-52 рр.) [Текст] / Микола Криса. - Тернопіль : Джура , 2001. - 91 с

Ф-33(1).


63.3(2Укр)

К 90Кулиняк, Данило Іванович.

Останній кошовий Петро Калнишевський [Текст]: историческая литература / Данило Іванович Кулиняк. - Київ : Знання України, 1991. - 48 с. : іл.; 20 см. - (Серія 1 "Час і суспільство" ; № 3)

Ф-33(1).


63.3(4Укр)

К 93Куромія Х.

Зрозуміти Донбас [Текст]: сборник / Хіроакі Куромія. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 142 с

Ф-34(2).


63.3(4Укр)

Л 11Літопис нескореної України [Текст] / Н.-д. центр історії нац.-визвол. змагань України. - Львів : Просвіта, 1993

Кн. 1 : Документи, матеріали, спогади : / відп. ред., авт. передм. Я. С. Лялька ; авт. передм. Р. Бачинський. - 1993. - 800 с. : іл. - Географ. покажч. : с. 739-774

Ф-6(1).63.3(4 Укр)

М 24Манькут О. Д. (с.).

Софія з Фредрів Шептицька [Текст] / Олена Данута Манькут ; пер.з пол. О. Мандрик ; худож. О. Лабій ; СНДМ. - Львів : Свічадо, 2015. - 151 с. : світлини. : іл.

Ф-23(1).


63.3(4Укр)

Н 16Нагаєвський І.

Історія української держави двадцятого століття = De historia reipublicae Ucrainae in saeculo XX [Текст] / Ісидор Нагаєвський ; [ред. В. Ф. Гужва ; худож. оформ. Г. О. Воробйова]. - Київ : Укр. письменник, 1993. - 414 с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим.

Ф-33(1)


63.3(4Укр)

Н 22Наконечний Є. П.

Украдене ім'я: Чому русини стали українцями [Текст]: наук.-попул. літ. / Євген Петрович Наконечний; передм. Я. Дашкевича. - 5-е вид. - Львів : Піраміда, 2004. - 352 с

Ф-33(1).


63.3(4 Укр)

П 24Пелещишин М.

Стародавня історія України [Текст]: посіб. для 6-го кл. / М. Пелещишин, І. Підкова ; ред. Л. Л. Кирієнко. - Львів : Світ , 1993. - 80 с

Ф-33(1).


63.3(0)

П 27Першіц А. І.

Історія первісного суспільства [Текст]: підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Абрам Ісакович Першіц, О. Л. Монгайт, В. П. Алексєєв. - Київ : Вища школа, 1980. - 222 с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Л-ра: с. 221-222

Ф-33(1)


63.3(4Укр)

П 53Польовий Я.

Рідне село Підмихайлівці [Текст]: історико-краєзн. нарис / Ярослав Польовий. - Львів : Кобзар, 1999. - 171 с. : іл.

Ф-33(1).63.3(4Укр)

Т 33Теорія та історія світової і вітчизняної культури [Текст] : підручник / кол. авт.: Н. Я. Горбач (авт.) [та ін.]. - Львів : Каменяр , 1992. - 166 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Ф-33(1)63.3(4Укр)

Т 98Тютюнник Ю.

Від "Двійки " до ГПУ [Текст]: документи і матеріали / Юрій Тютюнник. - Київ : Дух і Літера, 2011. - 616 с

Ф-34(1).


63.3 (4Укр)

Ф 83Франко В.

Спомини [Текст] / Василь Франко ; упоряд.: З. Франко, Є. Паранюк. - Львів : ТзОВ "Дизайн студія "Папуга", 2015. - 112 с. : іл.)

Ф-23(1).


63.3

Ф 99Фюре Ф.

Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті = Le Passe d`une illusion [Текст] / Франсуа Фюре ; пер. з фр. В. Каденко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр Європ. гуманіт. дослідж. - Київ : Дух і Літера, 2007. - 810 с. - Ім. покажч.: с. 801-814

Ф-34(2)


65 Економіка. Економічні науки

65.04я

Е 45Економічна і соціальна географія світу [Текст]: підруч. для 10 кл. серед. шк. / Б. П. Яценко [та ін.] ; за ред. Б. П. Яценка. - Київ : Артек, 2000. - 288 с.; 24 см

Ф-23(1).65(4Укр)

П 27Перепічка Є.

Нам тарифи, їм шалені прибутки [Текст] / Євген Перепічка (син Василя). - Львів : Растр-7, 2014. - 84 с

Ф-33(2).


65.052я73

Ш 35Швець В. Є.

Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Володимир Євгенович Швець. - Київ : Каравела, 2008. - 240 с. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 189-191. - Дод.: с. 192-239

Ф-33(1)


66 Політика. Політична наука

66

В 15Валлє В.

Корупція [Текст]: роздуми після Майдану / Віра Валлє. - Київ : Дух і Літера, 2015. - 280 с

Ф-34(1).


66

Г 55Глюксман А.

На захисті свободи [Текст]: [діалоги Андре Глюксмана з Оленою Боннер] / Андре Глюксман, Олена Боннер ; упоряд. Г. Аккерман ; НаУКМА, Центр досліджень східноєвропейського єврейства. - Київ : Дух і Літера, 2013. - 224 с. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії)

Ф-34(2).


66.1(0)

С 65Сорос Дж.

Лекції в Центрально-Європейському Університеті [Текст] / Джордж Сорос ; пер. з анг. А. Павлишин. - Київ : Дух і Літера, 2011. - 136 с

Ф-34(2).


66

С 89Судетік Ч.

Філантропія Джорджа Сороса [Текст]: пер. з англ. / Чак Судетік. - Київ : Дух і літера, 2014. - 349 с

Ф-34(2).


67 Право. Юридичні науки

67.404.3г

В 15Валлє В.

Спадок Джеймса I та королеви Анни [Текст]: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє. - Київ : Дух і Літера, 2010. - 216 с.

Ф-34(2).


67.9(4Укр)

З-38Захарченко П. П.

Історія держави і права України [Текст]: підручник / Петро Павлович Захарченко. - Київ : Атіка, 2005. - 368 с.; 20 см

Ф-33(1).


67.9(4Укр)

К 82Кримінальний процес України. Тестові завдання [Текст]: навч. посіб. / ред. В. Т. Нор. - Київ : Алерта : КНТ ; Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 376 с

Ф-33(1).67.9(4Укр)

М 48Мельник М. І.

Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) [Текст] : научное издание / М. І. Мельник. - Київ : Юридична думка, 2004. - 400 с. - Бібліогр.: с. 380-398

Ф-33(1)


67.4

О-75Основи римського приватного права [Текст]: навч. посіб. / ред.: Є. М. Орач, Б. Й. Тищик. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 238 с.

Ф-33(1).67.9(4Укр)

О-76Остапенко О. І.

Адміністративно-правове забезпечення захисту права власності в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. І. Остапенко, Л. О. Остапенко. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. - 146 с

Ф-23(4).


67.9(4Укр)

П 68Право соціального забезпечення [Текст] / П. Д. Пилипенко [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : Ін Юре, 2008. - 504 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Ф-33(1)67.404

С 31Сеник С. В.

Цивільне процесуальне право [Текст]: навч. посіб. / Світлана Василівна Сеник, Р.Я. Лемик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 424 с

Ф-33(1).


67.401

Т 24Тацишин І. Б.

Адміністративне право України [Текст]: навч. посіб. / Ігор Богданович Тацишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 307 с

Ф-23(2)


67.9(4Укр)

Т 41Тимченко С. М.

Судові та правоохоронні органи України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Сергій Михайлович Тимченко ; М-во внутр. справ України, М-во освіти і науки України, Київський ін-т внутр. справ. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004. - 304 с.; 20 см

Ф-33(1).


67.9(4Укр)

Ш 49Шеремет А. П.

Земельне право України [Текст]: навч. посіб. / Антон Петрович Шеремет. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової л-ри, 2009. - 632 с. - Бібліогр.: с. 605

Ф-33(1)


70/79 Наука. Культура. Освіта

74(4Укр)

К 65Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні [Текст]: педагогічні концепції / А. Погрібний [та ін.] ; Всеукр. Педагогічне тов. ім.Г.Ващенка, Інститут українозна вства НУ ім.Т. Шевченка , АН вищої школи України. - Київ : Школяр, 1997. - 149 с

Ф-33(1).71.0

К 90Культурологія [Текст]: навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Пічі. - 3-тє вид. стереотипне. - Львів : Новий Світ - 2000, 2006. - 240 с

Ф-23(1).74

У 58Університетська автономія [Текст]: спец. випуск / упоряд.: С. Квіт, Г. В. Касьянов, Т. Ярошенко. - Київ : Дух і Літера, 2007. - 368 с

Ф-34(1)81 Мовознавство

81(2Укр)

А 72Антоненко-Давидович Б. Д.

Як ми говоримо [Текст] / Борис Дмитрович Антоненко-Давидович ; ред. І. Варченко ; уклад. Я. Б. Тимошенко. - Київ : Либідь, 1991. - 252, [4] с. - Л-ра: с. 237-239

Ф-33(1)


81.2Укр

В 54Вихованець І. Р.

У світі граматики [Текст]: наук. вид. / І. Р. Вихованець. - Київ : Радянська школа, 1987. - 190 с

Ф-33(1).


81(2Укр)

К 58Кожевніков В.

Сувора розмова про "язик" і мову [Текст] / Валентин Кожевніков. - Київ : Задруга, 2013. - 64 с

Ф-33(1), Ф-17(1).


82 Фольклор

82

К 82Криса М.

Сміх із того боку [Текст]: зб. народ. анекдотів / Микола Криса. - Львів : Край, 2004. - 191 с

Ф-33(1).


82.3(4Укр)

У 45Українська народна обрядова поезія [Текст]: збірник. - Київ : Школа, 2006. - 272 с. - (Шкільна хрестоматія)

Ф-33(1).
83 Літературознавство

83.3(0)

Д 43Дзюба-Погребняк О.

Перша світова війна в літературах південних слов’ян [Текст]: збірник / Олена Дзюба-Погребняк. - Київ : Дух і літера, 2014. - 495 с. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії)

Ф-34(1)


83.3(4Укр)

Н 34Львівський літературно-меморіальний музей І. Франка [Текст]: наук. вісник Музею Івана Франка у Львові / ред. Р. Гром'як. - Львів : Ініціатива, 2000.

Вип. 9 : Присвячується 70-річчю музею / від.за вип. П.Зозуляк. - 2006. - 456 с

Ф-23(1).83.3 (4Укр)

М 36Махновець Л. Е.

Григорій Сковорода [Текст]: біографія / Леонід Ефимович Махновець. - Київ : Наукова думка, 1972. - 255 с.; 16 см

Ф-33(1).


83.3(4Укр)

П 30Петро Дужий [Текст]: до 95-річчя з дня народження. - Львів : Львівське обласне товариство політичних в'язнів і репресованих, 2011. - 56 с

Ф-6(1).83.3(4Укр)

Ф 95Фурніка В.

Кобзар за Гімалаями: творчість Т. Г. Шевченка в Індії та Шрі-Ланці [Текст] : літературна критика / Віталій Фурніка. - Київ : Дніпро , 1989. - 311 с

Ф-33(1).


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки

Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за липень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Перевод заглавия: Гео-Карпати. Створення польсько-українського туристичного шляху
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за червень 016 р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Брэм А. Э. Жизнь животных [Текст] : в 3 т. / Альфред Эдмунд Брэм. Москва : терра, 1992
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за жовтень 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Шкільні екскурсії Україною. Львів [Текст] / Ігор Мельник. Київ : Шкільний світ, 2009. 127 с. іл
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за листопад 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Ливадия, Ореанда [Текст] : путеводитель / Светлана Владимировна Воронцова. Симферополь : Таврия, 1978. 64 с ил., фот
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за березень 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Будапешт [Текст] : 64 цветные фотографии / пер с венгр. М. Погань-Берталан; вступ. К. Фехер. 4-е изд. Будапешт : [б и.], 1979. 64...
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за лютий 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Біологія [Текст] : навч посібник / А. О. Слюсарев [та ін.]; за ред та пер з рос. В. О. Мотузного. 6-те вид., стер. Київ : Вища школа,...
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р
Машинобудування. Техніка в цілому 620. Випробування матеріалів. Захист матеріалів 4
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень за лютий 2017 р. Львів 2017 63 Історія. Історичні науки
Ад 242. Історія мужності, братерства та самопожертви [Текст] / гол ред. С. С. Скляр; фото С. Лойко. Харків : Клуб сімейного дозвілля,...
Бюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка