Частина ІI


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Коломієць О.ВСторінка14/28
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,82 Mb.
ТипИсследование
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Коломієць О.В.


студентка Інституту іноземної філології

Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

Горохова І.В.


старший викладач кафедри англійської філології

Інституту іноземної філології

Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ І ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ


Cтаття присвячена дослідженню гендерних та етнічних стереотипів в англомовній картині світу, вивченню їх особливостей.

Термін "стереотип" (грец. stereos − твердий, typos − відбиток) введено в науковий обіг американським соціологом У. Ліппманом. У книзі "Громадська думка", що вийшла в 1922 р., він зробив спробу визначити місце і роль стереотипів у системі громадської думки. Під стереотипом Ліппман розумів особливу форму сприйняття навколишнього світу, що надає певний вплив на дані наших почуттів до того, як ці дані дійдуть до нашої свідомості [ 4, с.95 ].

Так, вивчення стереотипів у західній науці почалося в 20-х роках минулого століття, коли американський соціолог У. Ліппман вперше спробував дати визначення стереотипу. На його думку, стереотипи − це упереджені думки, які рішуче управляють всіма процесами сприйняття. Вони маркують певні об'єкти, як знайомі, так і незнайомі, що ледь знайомі здаються добре відомими, а незнайомі − глибоко чужими [4, c.23].

Згідно з нашим дослідженням, стереотипи − певні характеристики, що належать групі людей, пов'язані зі статтю, расою, національним походженням і деякими іншими факторами. Вони можуть бути визначені як стандартизовані концепції або образи, що належать певній групі людей або об'єктів. Це означає те, що люди схильні використовувати певні характеристики особистості для всіх членів групи [5].

Стереотипи стають дедалі популярнішим предметом вивчення в психології, теорії навчання, а також лінгвістиці. Очевидно, що все в нашому світі, що нас оточує піддається процесу стереотипізації, і всі ми використовуємо стереотипи. Так як англійська мова є міжнародною мовою, немає ніяких сумнівів, що англійські стереотипи стали особливим явищем в міжкультурній комунікації, зокрема етнічні та гендерні.

Метою нашого дослідження є визначення характерних особливостей, саме етнічних і гендерних стереотипів. Ми визначили, що стереотипи в цілому, і етнічні стереотипи зокрем, визначаються не уявленнями одного індивіда, а фактом «групової згоди». Іншими словами, вони виникають не в головах окремих людей, а в свідомості великих груп людей [2, с.128].

Таким чином, у визначення поняття «етнічний стереотип» можна додати наступні характеристики: етнічний стереотип існує у свідомості великих груп людей, а не окремої людини; етнічні стереотипи можуть бути як негативно, так і позитивно забарвленими; етнічні стереотипи можуть бути спрямовані як на представників даної етнічної групи, так і на представників інших етнічних груп.

Можемо зробити висновок про те, що найпоширенішими етнічними стереотипами англійської культури є: почуття національної переваги; консерватизм і прихильність традиціям; відсутність творчого та інтелектуального потенціалу; доброзвичайність (доброзичливість, гостинність і т.п.); ввічливість і порядність; стриманість в емоціях; лицемірство; законослухняність і дотримання правил; снобізм, гострі жарти та ін. Стереотипи щодо особливостей англійського національного характеру частіше виявляються менш правдивими, ніж уявлення про культурні особливості. Адже культура – поняття загальне, у всього народу спільні традиції, символи і звичаї. Тому процес узагальнення таких особливостей та поширення їх на всю націю є цілком логічним. Характер, у свою чергу, − це суто індивідуальні психічні особливості людей і узагальнювати їх і поширювати на групу людей нелогічно, але актуально в нашому світі. Від особливостей англійського характеру переходимо до стереотипізації англійського гендеру. Гендерний стереотип є окремим різновидом стереотипу, що відбиває у мові культурно і соціально обумовлені думки та позиції про ознаки, атрибути і норми поведінки представників обох статей: чоловічої та жіночої.

Оскільки кожна людина є представником різних соціальних груп у один і той же час, наша поведінка має набір різних стереотипів.

В нашій статті ми розглянемо наступні підвиди гендерних стереотипів:  1. стереотипи зовнішності;

  2. вікові стереотипи;

  3. соціальні стереотипи;

  4. психологічні стереотипи.

Стереотип зовнішності належить до найважливіших у відображенні цілісної картини світу. В кожній культурі відомі еталони чоловічої і жіночої зовнішності, які складають сукупність ознак пов’язаних з певними фізичними особливостями обох статей і співвіднесених з цими особливостями естетичних ознак. Первинна оцінка особистості за зовнішністю людини є типовою як для українського суспільства, так і для англомовного. Саме на основі цієї первинної оцінки та враження і складається подальша стереотипізація вцілому [3, с.635].

Оскільки людей завжди цікавила зовнішність, виникла велика кількість фразеологізмів на позначення стереотипів зовнішності. Фразеологізми, що стосуються зовнішності людини будувалися на опозиції гарний-негарний, привабливий-непривабливий. Наприклад, A fair bride is soon basked and a short horse is soon whisked; A fair face is half a portion (wedding- portion); She that is born beauty is born married; A good face needs no band, and a pretty wench no land; Her face is her fortune. Як бачимо, існує велика кількість фразеологізмів на позначення саме стереотипізації жіночого образу.

Вікові стереотипи представлені меншою кількістю фразеологічних одиниць ніж стереотипи зовнішності. Серед досліджуваних фразеологізмів більша частина характеризує вік жінок, а не чоловіків, оскільки вважають, що чоловіки не надають великого значення віку. Наприклад: A man is as old as he feels, A woman as old as she feels like admitting. – Вважають, що жінка радше приховає свій вік, бо вона завжди хоче виглядати молодшою, кращою, саме тому їй стільки років, скільки вона визнає, а не наскільки себе почуває.

Можливо, це зумовлено тим, що для чоловіка важливішим є його здоров’я, фізичний стан, аніж краса чи зовнішність, як от: A man is as old as he feels, A woman is as old as she looks.

Великою групою стереотипів є також стереотипи соціальні. Вони, наприклад, виражені у фразеологізмах чи не найповніше. Соціальні стереотипи створені для позначення різних соціальних ролей чоловіка і жінки: сімейних, професійних та матеріальних. Наприклад, досить поширеним стереотипом є те, що в шлюбі важче доводиться чоловікові. Наприклад: If the husband be not at home, there is nobody; The Master absent, and the house dead; The master’s footsteps fatten the soil; Mills and wives are ever wanting; Man pays - woman spends; Behind every successful man is a woman.

Проаналізувавши психологічні стереотипи, зазначаємо, що кожна людина має певні особисті якості, які складають її психологічний портрет. Ці якості для кожного унікальні, у деяких випадках навіть неповторні. Однак, багаточисленні дослідження доводять, що певні психологічні якості залежать від біологічного фактора, а саме від статі людини. Так, доведено, що існують чоловічі та жіночі емоції, чоловічі та жіночі риси характеру [1, с.34]. У фразеологізмах переважно зафіксовані жіноча балакучість, брехливість, підступність та інші негативні риси та чоловіча рішучість, надійність тощо.

Згідно зі стереотипами, жінки більш емоційні, їм легше проявляти свої почуття. Як от: A woman's whole life is a history of affection; Women are always in extremes; In nine cases out of ten, a woman had better show more affection than she feels; Woman laughs when she can, but cries whenever she wishes; Early rain and a woman's tears are soon over; A woman either loves or hates in extreme. З наведених вище прикладів бачимо, що, справді, жінки емоційні істоти. Варто також сказати, що жінки плаксиві, неврівноважені і часто використовують свої почуття чи сльози з певною метою, часто корисною. Але це суто стереотипне бачення жіночої психології, адже дуже часто жінки плачуть без мети, просто для “очищення душі”. У суспільстві існує думка, що представникам сильної статі не личить проявляти свою слабкість, плачучи. Так, у порівнянні з чоловіками, виникає припущення, що жінки перебільшують і часто вдаються до акторської майстерності, а не до почуттів.

Отже, провівши дослідження, можна зробити висновок, що питання стереотипізації є актуальним і сьогодні, адже дуже важливо прослідити, як стереотипи можуть впливати на міжкультурну комунікацію.

Стереотипи, взагалі дуже стійкі, бо вони передаються з покоління в покоління як культурний багаж нації, але не слід забувати, що люди з часом змінюються, так само, як і змінюється оточуючий нас навколишній світ. Те, що було характерним для людей і їх поведінки чи характеру 10 років тому, вже не актуальне сьогодні. Дуже часто люди самі прагнуть зламати той чи інший стереотип і докорінно міняють свою суть для того, щоб довести всім протилежне. Проте, ми не робимо спроб ані підтвердити, ані спростувати ті чи інші стереотипи.

Література:


  1. Артемова А.В. Эмотивно-оценочная объективация концепта “женщина” в семантике фразеологических единиц: На материале английской и русской фразеологии: Автореф. дис. канд. филол. Наук / А.В. Артемова. – Пятигорск, 2000. – 16 с.

  2. Лебедєва Н. Введення в етнічну та крос-культурну психологію. - М .: Ключ-С, 1999. − 224 с.

  3. Lakoff G. Women, fire and other dangerous things. What categories reveal about mind. / G. Lakoff. – Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1990. – 635 pp.

  4. Lippman W. Public Opinion. NY, 1950. − 156 pp.

  5. http://visualsofia.blogspot.com/2009/10/breaking-mold-meaning-and-significance.html.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Схожі:

Частина ІI iconI частина (вступні уваги) Як зробитися новелістом II частина (аналізи) Авантурне журнальне оповідання Фантастичне оповідання
...
Частина ІI iconЧастина загальна
К66 Кримінальне право І законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського-К.: Атіка, 2001. 432с....
Частина ІI iconЧастина Інтелект у цілому. С. Частина Мислення й вирішення проблем. С
Це як клацнути пальцями І готово! Суть у наступному: є якийсь механізм, що знаходить рішення в різних ситуаціях: І в побудові кар'єри,...
Частина ІI iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Частина ІI iconПрикметник як частина мови. Закріплення набутих знань
Тема: Прикметник як самостійна частина мови. Закріплення набутих знань
Частина ІI iconО. В. Чайковський Історія філософського факультету як частина історії ону

Частина ІI iconВидатні англійські письменники та їх твори 8 клас
Вступна частина If you want to be famous after you are
Частина ІI iconМетодичні рекомендації по роботі з документами особового походження
Загальна частина
Частина ІI iconСвітова література. 11 клас. Посібник для вчителя. Частина Деражня, 2011. с

Частина ІI iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка