Частина ІIСторінка19/28
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,82 Mb.
ТипИсследование
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Проніна О.М.,

Білич А.М.,

Данильченко С.І.,

Половик О.Ю.,

Коптєв М.М.


Українська медична стоматологічна академія

(м. Полтава)

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВЧЕННЯ В. М. ШЕВКУНЕНКА В РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРИ ВИКЛАДАННІ ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ І ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ В МЕДИЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ


Оперативна хірургія і топографічна анатомія була започаткована всесвітньо відомим хірургом М. І. Пироговим. Він вперше в світі створив оперативну хірургію і топографічну анатомію на базі Петербурзької військово-медичної академії, організував кафедру в 1867 році.

В Петербурзі після професора Деліцина кафедру оперативної хірургії і топографічної анатомії в 1912 році очолив професор В. М. Шевкуненко, яку він займав до 1952 року.

За період завідування кафедрою Віктор Миколайович створив власну школу топографоанатомів і заклав у свою дисципліну вчення про індивідуальну мінливість форми, положення органів і систем організму людини. Для цього він на об’ємному матеріалі визначив крайні форми будови органів і систем людського організму.

В. М. Шевкуненко в своїх дослідженнях і дослідженнях учнів звертав увагу на прикладне значення отриманих результатів щодо використання їх в хірургічній практиці. Так як його учні в послідуючому очолювали кафедри медичних інститутів Радянського Союзу, то вчення академіка Шевкуненка В. М. про індивідуальну мінливість набуло всесоюзного характеру. Це вчення стало широко впроваджуватися в наукові дослідження та навчальний процес при підготовці майбутніх лікарів на кафедрах оперативної хірургії і топографічної анатомії всіх медичних вузів СРСР.

Впровадженням вчення Шевкуненка В. М. в наукову та навчальну практику являється його талановита учениця і послідовниця Тамара Василівна Золотарьова. В 1952 році вона успішно захистила докторську дисертацію, яка була підготовлена на базі Ленінградської військово-медичної академії ім. С. М. Кірова. Вона була рекомендована академіком В. М. Шевкуненком для завідування кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії Харківського медичного стоматологічного інституту. За період керівництва кафедрою професор Т. В. Золотарьова в значній мірі активізувала наукову роботу на кафедрі. Враховуючи профіль Харківського медичного стоматологічного інституту Тамара Василівна зосередила наукові дослідження на топографоанатомічних особливостей ділянок голови та шиї, концентруючи увагу на індивідуальній мінливості, особливо судинно-нервових утворень, клітковинних просторів тієї ділянки, яка вивчалася. Так, її учениця і послідовниця Малько-Калюжна О. І. в своїй кандидатській дисертації вивчала різниці в топографії сонних артерій і на оригінальних анатомічних препаратах доказала, що в окремих випадках від внутрішньої сонної артерії відходили гілки (a. оccipitalis або a. рharyngea ascendens). Це дослідження має велике практичне значення, так як хірурги в клінічних умовах, а студенти на заняттях, перед перев’язкою гілок сонних артерій визначають де буде зовнішня, а де внутрішня сонна артерія.

Учень і послідовник професора Золотарьової Т. В. аспірант Скрипніков М. С. в своїй кандидатській дисертації вивчав мінливість будови трьох груп комірок лабіринту решітчастої кістки, та підтвердив її пластмасовими зліпками. Його дослідження має практичне значення, так як дозволяє більш глибоко уяснити клініку етмоїдитів і можливі шляхи розповсюдження гнійних процесів на сусідні ділянки.

Зліпки кліток лабіринту решітчастої кістки, постійно використовуються студентами на практичних заняттях при вивченні топографії приносових пазух. При цьому на оригінальних препаратах М. С. Скрипнікова студенти мають можливість одночасно отримати уявлення про лобові, верхньощелепні і клиноподібну пазуху, які також попередньо були налиті пластмасами. Ці зліпки були включені в «Атлас анатомії людини» Р.Д. Синельникова. Дякуючи наявності на кафедрі достатньої кількості пластмасових зліпків приносових пазух студенти-гуртківці, які виконують наукові роботи, мають можливість вивчати лінійні, об’ємні розміри приносових пазух, визначати мінливість приносових пазух в залежності від форми черепа.

Дослідження учнів професора Золотарьової Т. В. асистента Білича А. М. і аспіранта Семененка І. П. на об’ємному матеріалі були присвячені вивченню кровозабезпечення і іннервації твердого і м’якого піднебіння. На чудових вазорентгенограмах студенти на практичних заняттях впевнюються в мінливості внутрішньоорганної топографії піднебінних артерій, наявності артеріальних анастомозів між артеріями твердого і м’якого піднебіння і клінічному значенню їх.

Учень і послідовник професора Золотарьової Т. В. доцент Скрипніков М. С. в 1978 році очолив кафедру топографічної анатомії і оперативної хірургії в зв’язку з виходом професора Золотарьової Т. В. на пенсію.

В своїй роботі він постійно продовжував впроваджувати, як в навчальний процес, так і в наукову роботу вчення В. М. Шевкуненка про індивідуальну мінливість. Індивідуальна мінливість завжди підтверджувалась як на практичних заняттях, лекціях, так і при виконанні наукової роботи.

Так, учень і послідовник шевкуненківських напрямків М. С. Скрипнікова В. І. Шепітько вивчав індивідуальну мінливість позачерепного відділу хребтових артерій у осіб похилого і старечого віку. На оригінальних препаратах він підтвердив ті зміни, які відбуваються в хребтових артеріях, обґрунтував порушення кровотоку в цих артеріях у осіб похилого і старечого віку, підтвердив можливі порушення в кровозабезпеченні головного мозку. Студенти при вивченні кровозабезпечення головного мозку на вологих препаратах мають можливість прослідкувати позачерепну частину хребтових артерій і звернути увагу на характерні особливості для цих артерій у осіб похилого і старечого віку.

Враховуючи, що колишній Полтавський медичний стоматологічний інститут став Українською медичною стоматологічною академією, яка готує лікарів-лікувальників і лікарів-стоматологів, М. С. Скрипніков, порівняно з професором Золотарьовою Т. В., значно розширив коло наукових досліджень своїх учнів, які почали проводити наукові дослідження не лише на ділянках голови та шиї , а й багатьох інших ділянках: грудна і черевна порожнини, порожнина таза та інші.

В основу власних досліджень і досліджень своїх учнів М. С. Скрипніков вважав необхідним вивчення морфо-функціональних особливостей тієї чи іншої ділянки, зосередити увагу на виявленні крайніх форм будови і значенні їх для клінічної практики.

Являючись послідовником вчення В. М. Шевкуненка М. С. Скрипніков вважав необхідним крім вивчення індивідуальної мінливості проводити наукові експерименти для обґрунтування тих змін, які відбуваються в межах прооперованої ділянки.

Експериментальна частина наукових досліджень, що проводилися під керівництвом професора М.С. Скрипнікова, в послідуючому широко впроваджувалась в хірургічну практику.

Дисертаційні роботи, які були підготовлені і успішно захищені під керівництвом професора М.С. Скрипнікова мають практичне значення і успішно впроваджуються в клінічну практику в багатьох лікувальних закладах України.

Після виходу на пенсію професора М.С. Скрипнікова кафедру оперативної хірургії і топографічної анатомії Української медичної стоматологічної академії з 2004 року очолює його учениця і послідовниця д. мед. наук, професор О. М. Проніна.

Вона постійно озброюється в своїх дослідженнях вченням академіка Шевкуненка В. М., Т. В. Золотарьової і М. С. Скрипнікова про індивідуальну мінливість і експериментальне обґрунтування проведених досліджень.

Її власне дослідження на експериментальному матеріалі було присвячене вивченню морфофункціонального стану тканин органів сечовивідної системи при використанні біологічних розсмоктувальних ниток. Дякуючи кропітливій праці професора О. М. Проніної її науковий напрямок продовжується її учнями.

Так, Ставничий О. С. в своєму дослідженні зосередив увагу на вивченні морфофункціонального стану тканин сечоводу при зашиванні його різними хірургічними нитками в експерименті (2007р.)

С. В. Гончар (2011р.) на собаках проводив нефротомію з використанням різних розсмоктувальних матеріалів і описав морфофункціональний стан тканин нирки після експерименту.

Безперечно дослідження цих авторів (Ставничий О. С. і Гончар С. В.) мають прикладне значення і вони вже успішно використовуються в клінічній практиці при операціях на органах сечовивідної системи.

Сьогодні на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії Української медичної стоматологічної академії успішно продовжує впроваджуватися в науковий і навчальний процес вчення академіка Шевкуненка В. М., яке базується на вивченні крайніх форм будови органів і систем організму людини і впровадженні в наукові дослідження експерименту на тваринах з вивченням тих змін, що відбуваються в тканинах оперованого органу при проведенні відповідного експерименту.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Схожі:

Частина ІI iconI частина (вступні уваги) Як зробитися новелістом II частина (аналізи) Авантурне журнальне оповідання Фантастичне оповідання
...
Частина ІI iconЧастина загальна
К66 Кримінальне право І законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського-К.: Атіка, 2001. 432с....
Частина ІI iconЧастина Інтелект у цілому. С. Частина Мислення й вирішення проблем. С
Це як клацнути пальцями І готово! Суть у наступному: є якийсь механізм, що знаходить рішення в різних ситуаціях: І в побудові кар'єри,...
Частина ІI iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Частина ІI iconПрикметник як частина мови. Закріплення набутих знань
Тема: Прикметник як самостійна частина мови. Закріплення набутих знань
Частина ІI iconО. В. Чайковський Історія філософського факультету як частина історії ону

Частина ІI iconВидатні англійські письменники та їх твори 8 клас
Вступна частина If you want to be famous after you are
Частина ІI iconМетодичні рекомендації по роботі з документами особового походження
Загальна частина
Частина ІI iconСвітова література. 11 клас. Посібник для вчителя. Частина Деражня, 2011. с

Частина ІI iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка