Частина ІIСторінка22/28
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,82 Mb.
ТипИсследование
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

Руденко А.В.


д.б.н., проф., зав. лабораторії мікробіології, вірусології та мікології, ДУ «Інститут урології НАМНУ», Київ

Корніліна О.М.


к.б.н., старший науковий співробітник лабораторії мікробіології, вірусології та мікології, ДУ «ІУ НАМНУ», Київ

Бардін А.В.


к.м.н., завідувач ІІІ урологічного відділення, ДУ «ІУ НАМНУ», Київ

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ CYFRA 21-1 В СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА СЕЧІ У ХВОРИХ НА ЛЕЙКОПЛАКІЮ СЕЧОВОГО МІХУРА ТА ХРОНІЧНИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ ЦИСТИТ


У світі сучасних досліджень лейкоплакія (ЛП) – це патологічний процес, що характеризується плоскоклітинною метаплазією перехідно-клітинного епітелію з ороговінням [5], порушенням муцинового шару, роз’єднанням та десквамацією клітин поверхневого шару. У 70-90 роках лейкоплакію сечового міхура вважали станом, після якого наступним кроком може бути рак сечового міхура (в 25 % випадків була відмічена асоціація лейкоплакії сечового міхура і неоплазії). На сьогодні за міжнародною класифікацією лейкоплакію відносять до непухлинних змін епітелію, проте багато хто з науковців продовжують вважати плоскоклітинну метаплазію з кератинізацією фоном для карциноми сечового міхура [1]. Залишається також відкритим та дискутабельним питання щодо лейкоплакії та її місця в непластичній трансформації, наприклад, шийки матки [2]. Щоб з’ясувати ці питання необхідно провести досконалу багатовекторну діагностику хворих на лейкоплакію.

Останнім часом для діагностики та прогнозу захворювання з наявністю проліферації епітелію застосовують дослідження вмісту різних типів цитокератинів, які володіють тропізмом до відповідного виду епітелію (відомо більш 20 типів цитокератинів). Цитокератини (CK) – нерозчинні каркасні білки, тобто з них складаються внутрішньоклітинні проміжні філаменти цитоскелету епітеліальних клітин. Цитокератини утворюють велику білкову родину, яку розділяють на два типи за їх ізоелектричною точкою: кислі, володіють невеликою молекулярною масою (наприклад, CK 10, CK 12-14, CK 16-20), і основні, молекулярна маса яких набагато більша (CK 1-9). Як правило, вони утворюють гетеродімери з одного кислого та одного основного кератину. Велику кількість цитокератинів можна пояснити їх тканинною специфічністю. Така специфічність часто використовується для визначення походження ракових клітин, оскільки в процесі злоякісної трансформації епітелію підвищується експресія відповідних цитокератинів.

Цитокератини надходять у циркуляцію у вигляді окремих частково деградованих білкових фрагментів, формуючи розчинні білкові комплекси різних розмірів. Визначення вмісту цитокератинів у сироватці та сечі пацієнта дозволяє проводити не тільки первинну діагностику, але й прогнозувати перебіг захворювання..

Онкомаркерами сечового міхура є фрагменти СК18, CYFRA 21-1 (фрагмент СК19), ubc (urinary bladder cancer), підвищення яких визначається у хворих з даною патологією у порівнянні з іншими урологічними захворюваннями (цистит, сечокам’яна хвороба, ниркова дисфункція, гіперплазія простати та ін.) [3, 4]. Але при деяких патологічних станах організму (цироз печінки, доброякісні захворювання легенів, хронічна ниркова недостатність, ендометріоз) або фізіологічних (вагітність) спостерігається підвищення цитокератинів у сироватці крові. Інші автори, навпаки, вважають, що навіть за наявності пухлини сечового міхура визначення цитокератину 19 у сироватці крові або сечі є тестом низької доцільності [6, 7].Метою нашого дослідження було проведення скринінгу зразків сироваток та сечі від хворих на лейкоплакію сечового міхура (ЛСМ) та хронічний рецидивуючий цистит (ХРЦ) з метою визначення вмісту CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19), який часто використовується для неінвазивного моніторингу при новоутвореннях сечового міхура.

Було досліджено 91 зразок біологічного матеріалу: 26 та 14 взірців сироватки та сечі від хворих на ЛСМ, 13 та 10 взірців від хворих на ЛСМ на тлі ХРЦ, 13 та 7 взірців від хворих на ХРЦ; 4 та 4 взірця від практично здорових жінок. За методом імуноферментного аналізу визначали рівень розчинного фрагменту цитокератину 19 (CYFRA 21-1) з використанням набору фірми (Fujirebio Diagnostics, Швеція). Статистична обробка проведена на персональному комп’ютері за допомогою програми «STATISTIKA 6.0» з використанням непараметричного U-критерія Манна-Уїтні. Для кожного показника визначали медіану (Ме), нижній та верхній квартілі (25 % та 75 %). Достовірну різницю (p<0,05) вичислювали за програмою Attestat.

Як слідує з даних, наведених у таблиці, медіана сироваткового маркера CYFRA 21-1 у пацієнтів всіх груп хворих з урологічною патологією майже в однаковій мірі перевищувала медіану рівня даного маркера у групі здорових жінок (в 2,2-2,5 рази); у групах хворих з ЛСМ квартільний розмах був більше, ніж у хворих на ХРЦ, тобто кількість пацієнток з величинами CYFRA 21-1 нижче або вище величини медіани була практично однаковою. Важливо пам’ятати, що підвищення рівня онкомаркерів у крові можливо також при доброякісних процесах та запальних захворюваннях різних органів.

Вміст фрагмента цитокератину 19 (CYFRA 21-1) у сироватці крові та сечі жінок, хворих на ЛСМ та ХРЦ


Групи обстежених

Сироватка крові

Сеча

Ме

25 %-75 %

n

Ме

25 %-75 %

n

Здорові жінки (n=4)

0,65

0,35 – 0,90

4

0,45

0,40 – 0,80

4

Хворі на ЛСМ (n=35)

0,80

0,60 – 1,15

26

0,40 

0,20 – 1,30

14

Хворі на ЛСМ+ХРЦ

(n=15)


0,76

0,60 – 1,10

13

0,30 

0,21 – 0,37

10

Хворі на ХРЦ

(n=14)


0,72

0,70 – 0,90

13

2,20 *

1,23 – 6,80

7

Примітки: * - достовірні (p<0,05) відмінності порівняно до здорових жінок;

 - достовірні (p<0,05) відмінності порівняно до хворих на ХРЦ

Аналіз даних щодо визначення рівня CYFRA 21-1 у сечі обстежених жінок не виявив суттєвої різниці між хворими на ЛСМ та донорами, в тім у двох пацієнток з ЛСМ був зареєстрований патологічно високий рівень CYFRA 21-1 – 15,2 та 39,0 нг/мл. Медіана для CYFRA 21-1 у хворих на ХРЦ достовірно відрізнялась від такої у групі здорових донорів та хворих на ЛСМ за рахунок трьох пацієнток, які також мали значно підвищений рівень фрагментів цитокератину 19 (5,6; 6,8 та 68,0 нг/мл).

Таким чином, наші дослідження не виявили залежності між лейкоплакією сечового міхура та маркером пухлини сечового міхура – незначне підвищення сироваткового маркеру встановлено як у хворих на лейкоплакію сечового міхура, так і у хворих на хронічний рецидивуючий цистит; у сечі жінок із лейкоплакією суттєвих відмінностей показника CYFRA 21-1 від контрольних величин також не виявлено. Викиди рівня даного маркеру у сечі окремих пацієнток, потребують індивідуального та детального вивчення клінічного анамнезу для пояснення такого зростання.Література

  1. Возианов А. Ф. Предрак и ранние формы рака мочевого пузыря / А. Ф. Возианов, А. М. Романенко, И. А. Клименко. – Киев: Здоров’я, 1994. – С. 69-89.

  2. Лейкоплакия шейки матки / [С. А. Белодед, Г. Ж. Удербаева, С.М. Карташов и др.] // Мат. ІІІ съезда онкологов и радиологов СНГ. Ч. І. - Минск, ОДО «Тонпик», 2004. – С.187.

  3. Clinical evaluation of soluble cytokeratin 19 fragments (CYFRA 21-1) in serum and urine of patients with bladder cancer / Y. Senqa, G. Kimura, T. Hattori, K. Yoshida // Urology. – 1996. – Vol. 48 (5). – P. 703 -710.

  4. Evaluation of urine CYFRA 21-1 for the detection of primary and recurrent bladder carcinoma / [B. Nisman, V. Barak, A. Shapiro et al.] // Cancer. – 2002. – Vol. 94 (11). – P. 2914-2922.

  5. Leukoplakia of the bladder / S. P. Petrou, D. M. Pinkstaff, K. J. Wu, K. J. Bregg // Infections in Urology. – 2003. – V. 16, № 4. – P. 95-105.

  6. Low utility of CYFRA 21-1 serum levels for diagnosis and follow-up in bladder cancer patients / [D. Fatela-Cantillo, A. Fernandez-Suarez, V. Menendez et al.] // J. Clin. Lab. Anal. – 2005. – Vol. 19 (4). – P. 167-174.

  7. Urinary CYFRA 21-1 is not a useful marker for the detection of recurrences in the follow-up of superficial bladder cancer / [ J. Fernandez-Gomez, J. J. Rodriquez-Martinez, S. E. Barmadah et al.] // European Urology. – 2007 – Vol. 51 (5). – P. 1267-1274.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

Схожі:

Частина ІI iconI частина (вступні уваги) Як зробитися новелістом II частина (аналізи) Авантурне журнальне оповідання Фантастичне оповідання
...
Частина ІI iconЧастина загальна
К66 Кримінальне право І законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського-К.: Атіка, 2001. 432с....
Частина ІI iconЧастина Інтелект у цілому. С. Частина Мислення й вирішення проблем. С
Це як клацнути пальцями І готово! Суть у наступному: є якийсь механізм, що знаходить рішення в різних ситуаціях: І в побудові кар'єри,...
Частина ІI iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Частина ІI iconПрикметник як частина мови. Закріплення набутих знань
Тема: Прикметник як самостійна частина мови. Закріплення набутих знань
Частина ІI iconО. В. Чайковський Історія філософського факультету як частина історії ону

Частина ІI iconВидатні англійські письменники та їх твори 8 клас
Вступна частина If you want to be famous after you are
Частина ІI iconМетодичні рекомендації по роботі з документами особового походження
Загальна частина
Частина ІI iconСвітова література. 11 клас. Посібник для вчителя. Частина Деражня, 2011. с

Частина ІI iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка