Черкаська районна станція юних техніківСкачати 284,22 Kb.
Дата конвертації22.06.2017
Розмір284,22 Kb.


webpage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


ТКВ ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ЧрСЮТ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗ НАВЧИЙ ВІДДІЛ


Котигорошко –

це наша гра

Навчальна програма гуртка

туристсько-краєзнавчого профілю

Котигорошко”(по 4 години на тиждень)2013 рік

webpage


ТКВ

ЧрСЮТ
БІБЛІОТЕКА

ТУРИСТА

Котигорошко –

це наша гра
Навчальна програма гуртка

туристсько-краєзнавчого профілю

Котигорошко”По 4 години на тиждень

ЗМІСТ

Пояснювальна записка …………….………………….....5 Перший рік навчання …………………………..………..7

Прогнозований результат ….……………………………14

Література ……………………………………………….16

Перелік необхідного обладнання ……………………… 17

Туристсько-краєзнавчий відділ

Черкаської райСЮТ

2013


Автори:

Журило А.М. – завідувач туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної станції юних техніків, керівник туристсько-краєзнавчого клубу “Альта”.

Журило М.М. – методист туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної станції юних техніків.

Рецензенти:

Нераденко Т.М. – кандидат історичних наук, методист Черкаського обласного центру еколого-натуралістичної творчості, Мала академія наук учнівської молоді
Олійник Л.І. – завідувач туристсько-краєзнавчого відділу Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді


Журило А.М., Журило М.М. Навчальна програма гуртка туристсько-краєзнавчого профілю “Котигорошко”. (4 роки навчання). Мошни, 2013.
Розрахована на роботу з учнями віком від 12 до 18 років (5-11 класи) в гуртку туристсько-краєзнавчого напряму основного рівня упродовж чотирьох років. Із розрахунку 4-годинного тижневого навантаження. Рекомендована педагогам-організаторам, туристським організаторам, керівникам гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчально-виховних закладів, керівникам дитячих громадських організацій, усім, хто займається з дітьми і робить перші кроки до основ туризму та краєзнавства. Стане в нагоді тим, хто працює над реалізацією рішення Черкаської обласної ради від 26.06.2012 № 16-6/VI “Про Програму підтримки розвитку українського козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки”.

До програми розроблено календарне планування.

Оскільки, відповідно то Типових навчальних планів, програма гуртка туристсько-краєзнавчого профілю повинна мати не менше 6 годин на тиждень, дану програму необхідно затвердити у встановленому порядку, зробивши посилання на базову програму, яка затверджена Департаментом освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (наказ від 10.09.2013 р. № 512).
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма “Котигорошко” покликана розв’язувати актуальні завдання сучасної загальної освіти, відповідає основним принципам формування в дітей ціннісного ставлення до суспільства й держави, до людей, природи та праці, ціннісного ставлення до себе та свого фізичного "Я" і вчить тому, що необхідно знати й уміти кожній людині: від поведінки у повсякденному житті й побуті – до необхідності врятувати себе і надати допомогу оточуючим у надзвичайних ситуаціях.

Створення навчальної програми гри-випробування “Котигорошко” обумовлено необхідністю в умовах навчально-виховного закладу реалізувати принцип комплексного безперервного процесу організації позаурочної діяльності школярів у сфері національного патріотичного виховання.

Особливість програми і в тому, що грати в “Котигорошка” можуть учні, які не мають особливих фізичних даних чи у них є обмеження у допуску до занять фізкультурою. До того ж, граючись, школярі краще засвоюють завдання, які є доповненням до тем з курсу предметів загальноосвітньої школи. Вихованці гуртка отримують підготовку, яка дає їм змогу брати участь в заочних історико-географічних експедиціях, у змаганнях з туризму, спортивного орієнтування, “Школи безпеки”, юних інспекторів руху, юних друзів пожежних, здійснювати пішохідні походи.

Програма розрахована на роботу з учнями віком від 12 до 18 років (5-11 класи) в гуртку туристсько-краєзнавчого напряму основного рівня упродовж чотирьох років. Залежно від року навчання гуртка та умов проведення гри-випробування “Котигорошко” у різних вікових групах теми занять, які повторюються, розширюються за рахунок збільшення об’єму та складності завдань.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 години на рік. Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази навчального закладу, в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми.

Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини, популяризація активного здорового способу життя, зміцнення здоров’я дітей.

Завданням програми є формування компетентностей особистості у процесі засвоєння знань й оволодіння навичками для участі у випробуваннях гри “Котигорошко” з пішохідного туризму, краєзнавства, основ велотуризму, спорту, поведінки у надзвичайних ситуаціях, у конкурсній програмі; виховання в дусі поваги до народних традицій, пропаганди народних обрядів; формування самостійності, індивідуальності, психологічної сумісності в колективі та взаємодопомоги, вміння вистояти в екстремальній ситуації, почуття сміливості, вміння самоаналізу й прийняття рішення, екологічної культури.

В основу програми “Котигорошко” покладено блоки:  • загальні теми;

  • краєзнавча підготовка;

  • спортивна підготовка;

  • підготовка з пішохідного туризму та безпеки життєдіяльності.

  • основи велотуризму;

  • конкурси.

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з основних предметів та містить відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних дисциплін, допомагають у засвоєнні програмового матеріалу з основ наук.

Заняття гуртка організовуються теоретичні і практичні в орієнтовному співвідношенні 1:6. Тривалість занять складає в академічних годинах (45 хвилин). Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. При плануванні теоретичних та практичних занять, змагань, екскурсій, подорожей враховуються сезонні зміни погоди. Під час канікул плануються масові заходи.

Програма передбачає варіативність дидактичних принципів та елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості. На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання в залежності од віку гуртківців. Серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається спортивним та рухливим іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням. Застосовуються наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання. Поряд з груповими, колективними формами роботи при підготовці до змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходів доцільно проводити індивідуальні заняття з гуртківцями.

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів. Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального року проводяться багатоденні випробування: шкільні чи позашкільні, районні та обласні фінали гри-випробування “Котигорошко”, а також може бути поведена літня багатоденна туристсько-краєзнавча подорож.

Наповнюваність гуртків та інших організаційних форм у навчальному закладі встановлюється відповідно до п. 2 ст.18 Закону України “Про позашкільну освіту”. За необхідності участі у грі-випробуванні “Котигорошко” мінімальна кількість вихованців має бути 10 осіб. Керівникові гуртка необхідно врахувати співвідношення хлопчиків та дівчаток у гуртку, відповідно до умов випробувань гри “Котигорошко”.

Навчальна програма розрахована на педагогів-організаторів, туристських організаторів, керівників гуртків позашкільних навчально-виховних закладів, керівників дитячих громадських організацій, усіх, хто займається з дітьми і робить перші кроки до основ туризму та краєзнавства. Стане в нагоді тим, хто працює на реалізацією рішення Черкаської обласної ради від 26.06.2012 № 16-6/VI “Про Програму підтримки розвитку українського козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки”.

В основу розділів краєзнавчої, туристської та долікарської підготовки покладено блоки на основі орієнтовних навчальних програм туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді (за заг. ред.. Ю.В.Штангея. – К.: ІЗМН, 1996.) та програм для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. Укладачів; За ред.. Д.Г.Омельченка.– К.: ІЗМН, 1996).

У навчальній програмі гуртка “Котигорошко” автором враховано вимоги Програм з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму, яким листом МОН України від 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685.Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

Усього

Вступ

2

-

2

Розділ 1. Краєзнавча підготовка

13

59

52

1.1. Вступ до краєзнавства.

1

-

1

1.2. Пізнай отчий край.

1

7

8

1.3. Краєвиди рідної землі.

-

1

1

1.4. Організація спостережень за природою.

1

1

2

1.5. Рослинний і тваринний світ.

1

3

4

1.6. Водні багатства.

1

3

4

1.7. Мінерали і гірські породи. Корисні копалини.

-

1

1

1.8. Охорона природи.

1

3

4

1.9. Земля Богдана і Тараса. Історія Черкащини в контексті історії України.

2

10

12

1.10. Пам’ятки історії та культури.

1

8

9

1.11. Моя мала батьківщина.

1

5

6

Розділ 2. Спортивна підготовка

4

28

27

2.1. Фізична культура і режим дня

-

1

1

2.2. Загальнорозвиваючі вправи

2

4

6

2.3. Гімнастичні вправи

1

3

4

2.4. Легка атлетика. Спортивні ігри

1

7

8

2.5. Проведення спортивних випробувань

1

7

8

Розділ 3. Підготовка з пішохідного туризму та безпека життєдіяльності

5

37

44

3.1. Перешкоди в пішохідному туризмі

2

8

10

3.2. Основи топографії та орієнтування на місцевості

2

6

8

3.3. Бівуачні роботи

-

1

1

3.4. Харчування в польових умовах

-

1

1

3.5. Підготовка і проведення походів, їх безпека

1

9

10

3.6. Поведінка в екстремальних ситуаціях

2

12

14

Розділ 4. Основи велотуризму

2

8

10

4.1. Правила дорожнього руху

1

3

4

4.2. Веловипробування

1

5

6

Розділ 5. Долікарська медична допомога потерпілому

1

5

6

5.1. Особиста гігієна

1

-

1

5.2. Долікарська медична допомога потерпілому

1

4

5

Розділ 5. Конкурсна програма

-

2

2

6.1. Конкурсна програма та дозвілля в туризмі

-

2

2

Підсумок

-

1

1

Разом

44

172

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (2 год.)

Вступне заняття.

Гра-випробування “Котигорошко” як засіб реалізації комплексного підходу у національному вихованні школярів.

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Безпека життєдіяльності під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації туристсько-краєзнавчих заходів.

Щорічний інструктаж вихованців з питань безпеки.
Розділ 1. Краєзнавча підготовка (52 год.)
1.1. Вступ до краєзнавства (1 год.)

Що таке краєзнавство? Види краєзнавства і краєзнавчих досліджень. Джерела знань про рідний край: книги, журнали, довідники, ен­циклопедії, фотографії, пам’ятки історії та культури, спогади ста­рожилів, власні спостереження.Практичні заняття. Ознайомлення з літературою про рідний край.

1.2. Пізнай отчий край (8 год.)

Державна символіка та державні свята України. Черкащина – мій рідний край, його місце на карті України. Географічний центр України. Адміністративний поділ України та Черкаської області. Райони Черкаської області. Найголовніші міста. Населені пункти області.

Видатні діячі української науки, культури, мистецтва, літератури, життєвий шлях яких пов’язаний з Черкащиною. Пам’ятники видатним людям.

Охорона пам’яток. Історико-культурні заповідники нашого краю. Сім чудес Черкащини та Сім чудес України (архітектурні).Практичні заняття. Ознайомлення з джерелами інформації про рідний край. Екскурсія до краєзнавчого музею. Ознайомлення з життям і творчістю видатних земляків.

Визначення на карті області місць, пов’язаних з видатними діячами. Ознайомлення з об’єктами заповідного фонду Черкащини. Історико-культурні заповідники на карті області. Складання пазлів карти України та Черкаської області.

Екскурсія до краєзнавчого музею. Участь в заочних конкурсах, історико-географічних експедиціях.

1.4. Краєвиди рідної землі (1 год.)

Основні форми поверхні: рівнини, височини, гори, низовини, річкові долини.Практичні заняття. Пішохідна прогулянка-екскурсія “Краса рідної землі”.

1.5. Організація спостережень за природою (2 год.)

Фенологічні спостереження та їх значення в житті людини. Встановлення взаємозв’язків між явищами неживої і живої природи. Метеорологічні спостереження, їх значення. Прогнозування погоди фахівцями і народні прикмети. Ознаки погоди і негоди.Практичні заняття. Збирання та ведення календаря народних прикмет про по­году. Проведення фенологічних спостережень.

1.6. Рослинний і тваринний світ (4 год.)

Ліс – цінний дар природи. Рос­линний і тваринний світ лісів рідного краю. Зникаючі види рослин і тварин Черкаської області, занесені в Червону книгу. Лікарські рослини.Практичні заняття. Екскурсія до лісу з метою визначення видів рослин і тварин. Вивчення застосування лікарських рослин у народній медицині. Участь в акціях по збереженню флори та фауни (посадка дерев та кущів, захист первоцвіту, охорона мурашників).

1.7. Водні багатства (4 год.)

Ріки рідного краю, їх значення в житті і господарюванні. Походження назв. Ставки, озера, болота. Тваринний світ водойм. Джерела. Забруднення води та заходи по їх запобіганню.Практичні заняття. Екскурсія на річку. Участь в заходах з охорони водойм (прибирання сміття на берегах водойм, очищення джерел).

1.9. Мінерали і гірські породи. Корисні копалини (1 год.)

Гірські породи. Корисні копалини Черкаської області.Практичні заняття. Ознайомлення з колекціями мінералів і гірських порід.

1.10. Охорона природи (4 год.)

Пам’ятки природи рідного краю. Заповідники, заказники, на­ціональні парки та їх значення для охорони природи. Садово-паркове мистецтво нашого краю. “Софіївка” – одне із семи див України. Туризм і охорона природи.Практичні заняття. Навчальна екскурсія в заповідник (національний парк). Участь в природоохоронних заходах (охорона мурашників, виготовлення годівничок, посадка дерев та кущів, захист первоцвіту тощо).

1.13. Земля Богдана і Тараса. Історія Черкащини в контексті історії України (12 год.)

Поселення перших людей на нашій території. Утворення Давньоруської держави. Українські князі. Древні міста на території нашої області.

Черкащина – колиска українського козацтва. Дмитро (Байда) Вишневецький – перший кошовий Запорозької Січі. Події козацької доби на території нашого краю. Козацькі гетьмани. Повстання гайдамаків. Зруйнування Січі та занепад козаччини.

Черкащина – Шевченків край.

Друга світова війна. Найвизначніші події другої світової війни на території нашого краю.

Відновлення Української держави.

Видатні особистості, життя і діяльність яких пов’язані з Черкащиною.

Практичні заняття. Ознайомлення з найвизначнішими пам’ятними місцями та пам’ятниками Черкащини. Історико-культурні заповідники на карті області. Краєзнавча вікторина.

Тестування. Удосконалення вміння розв’язувати тести. Робота з карткою області. Участь у випробуваннях з краєзнавства.

Навчальні екскурсії “До пам’яток княжої України-Русі”, “Шляхами козацької слави”, “Тарасові шляхи”. Екскурсія до краєзнавчого музею. Участь в заочних конкурсах, історико-географічних експедиціях.

1.12. Пам’ятки історії та культури (9 год.)

Археологічні, архітектурні скарби рідного краю. Охорона пам’яток. Історико-культурні заповідники нашого краю.Практичні заняття. Ознайомлення з об’єктами заповідного фонду Черкащини. Пішохідна екскурсія по місту (населеному пункту), екскурсія до історичних місць.

1.14. Моя мала батьківщина (6 год.)

Мій дім, моя сім’я. Населений пункт, в якому я народився, його історія, походження назви. Мої видатні земляки. Пам’ятки та пам’ятники міста (села).Практичні заняття. Ознайомлення з історією населеного пункту. Конкурс творчих робіт “Вулиця, на якій я живу”.
Розділ 2. Спортивна підготовка (27 год.)
2.1. Фізична культура і режим дня (1 год.)

Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Режим дня, відпочинку і занять фізичною культурою. Основні моменти режиму дня.

Ранкова гімнастика – складова частина загальної фізичної під­готовки туриста. Загар­тування: засоби і методика його застосування. Гартування сонцем, водою, повітрям. Шкідливий вплив паління та спиртного на здоров'я і працездатність.

Практичні заняття. Складання режиму дня. Розучування кількох комп­лексів ранкової гімнастики; вправи підготовчої, основної і завер­шальної частин ранкової гімнастики.

2.2. Загальнорозвиваючі вправи (6 год.)

Мета і зміст загальнорозвиваючих вправ.

Ходьба, біг, вправи для м'язів рук, плечового поясу, для ніг. Вправи для шиї і тулуба: нахили з поворотами; піднімання пря­мих і зігнутих ніг, рухи зі зміною положення тіла.

Практичні заняття. Розучування різних видів ходьби і бігу, координації рухів тіла при зміні швидкості й напрям кроку і бігу. Вивчення вправ для рук, м'язів плечового поясу, шиї, тулуба для тренування різних груп м'язів.

2.3. Гімнастичні вправи (4 год.)

Гігієна гімнастичних вправ. Заходи безпеки при виконанні вправ на гімнастичних снарядах.

Вправи без предметів: стійки, перекиди, перекочу­вання, перевороти.

Вправи на гімнастичних снарядах: на канаті, лаві, колоді, перекладині, гімнастичній стінці. Різні види вправ за допомогою гімнастичної стінки.

Вправи з предметами: скакалками, палицями, обручами. Вправи з гантелями, еспандером.

Практичні заняття. Підготовка місця для вико­нання гімнастичних вправ без предметів. Відпрацьовування стойок, перекидів, перекочувань, переворотів. Розучування різних видів вправ на гімнастичних снарядах; вправ з предметами та вправ з ган­телями, еспандером, штангою; відпрацьовування прийомів страхування партнера. Стрибки через скакалку.

2.4. Легка атлетика. Спортивні ігри (8 год.)

Біг на короткі дистанції з різних вихідних по­зицій. Естафетний біг на короткі дистанції. Човниковий біг.

Крос, біг по пересіченій місцевості.

Стрибки в довжину.

Ме­тання предметів на дальність. Ме­тання довбні.

Гра в ДАРТС.Практичні заняття. Біг на короткі дистанції. Біг на середні дистан­ції. Відпрацьовування техніки подолання перешкод при бігу по пе­ресіченій місцевості, техніки стрибків у довжину, метан­ня гранати, довбні. Підготовка до здачі нормативів з легкої атлетики.

2.5. Проведення спортивних випробувань (8 год.)

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи від землі, підтягування на перекладині (хлопці). Піднімання тулуба з положення лежачи (дівчата). Метання довбні на дальність (хлопці). Стрибки через скакалку (дівчата). Естафетний біг (команда). Гра в ДАРТС (команда).Практичні заняття. Ознайомлення з умовами проведення спортивних випробувань. Індивідуальні та командні тернування. Вдосконалення результатів. Участь у спортивних випробуваннях.
Розділ 3. Підготовка з пішохідного туризму та безпеки життєдіяльності (44 год.)
3.1. Перешкоди в пішохідному туризмі (10 год.)

Види перешкод і способи їх подолання. Спеціальне спорядження: мотузки, карабіни, страхувальна система. Практичне застосування страхувальних засобів. Дотримання заходів безпеки під час тренувань.

Види і призначення туристських вузлів. В’язання вузлів.

Змагання з практичного подолання перешкод: колода, навісна переправа, жердини, паралельні мотузки, ліфт, переправа з допомогою жердин.

Командні та індивідуальні випробування. Умови проведення випробувань.

Практичні заняття. Подолання перешкод із використанням страхувальних засобів. В’язання вузлів. Ознайомлення з умовами випробувань з пішохідного туризму. Участь у випробуваннях.

3.2. Основи топографії та орієнтування на місцевості (8 год.)

Орієнтування на місцевості. Використання карти і компаса. Будова компаса.

Топографічна підготовка. Топографічні знаки та топографічна карта. Види карт, масштаб, умовні знаки.

Випробування на знання топографічних знаків та топографічної карти.

Визначення азимуту об’єкта. Азимутальне орієнтування.

Орієнтування за природними та господарськими об’єктами.

Спортивне орієнтування. Умовні знаки, види орієнтування.

Випробування зі спортивного орієнтування.Практичні заняття. Ознайомлення з умовами випробувань з топографії та орієнтування. Орієнтування з допомогою компаса і карти. Підготовка та участь у випробуваннях з орієнтування. Участь у випробуваннях на знання топографічних знаків та топографічної карти.

3.3. Бівуачні роботи (1 год.)

Бівуачне спорядження: будова і види наметів, спальні мішки, килимки, кухонне приладдя. Групове та особисте спорядження. Що брати в похід?

Транспортування спорядження. Рюкзак. Укладання рюкзака.

Вибір місця: безпека, зручність, наявність води та дров. Встановлення намету. Облаштування намету для ночівлі. Облаштування табору та охорона природи. Організація відпочинку.

Типи вогнищ. Розведення вогнищ (пристосування). Протипожежна безпека в поході. Правила користування сокирою та пилкою. Правила безпеки при користуванні сокирою, пилкою та ножем.

Практичні заняття. Встановлення і згортання намету на швидкість. Розведення вогнища на швидкість. Укладання рюкзака. Користування сокирою.

3.4. Харчування в польових умовах (1 год.)

Меню та розкладка. Пакування, транспортування, збереження продуктів. Розподіл продуктів між учасниками походу.

Особливості приготування їжі (1 та 2 страви). Гігієна та безпека харчування.

Практичні заняття. Складання переліку продуктів. Приготування першої та другої страви.

3.5. Підготовка і проведення походів, їх безпека (10 год.)

Куди і як можна мандрувати? Пішохідний туризм. Класифікація походів. Мета і завдання походу. План і послідовність підготовки до походу. Формування групи.

Прокладання маршруту. Графік руху. Порядок руху групою. Привал, днівки. Хронометраж маршруту. Безпека руху на маршруті.

Практичні заняття. Ознайомлення з вимогами до організації подорожей. Укладання рюкзака. Встановлення та облаштування намету. Ведення хронометражу походу. Порядок руху групою.

Проведення навчально-тренувального походу.3.6. Поведінка в екстремальних ситуаціях (14 год.)

Екстремальні ситуації за причиною їх виникнення. Психологічна підготовка до поведінки в екстремальних ситуацій.

Поведінка у надзвичайних ситуаціях. Тести з поведінки у надзвичайних ситуаціях. Подолання смуги перешкод. Знаки міжнародного кодування.

Способи і засоби сигналізації в поході (радіостанції, піротех­нічні засоби, сигнальне дзеркало, сигнальні вогнища тощо). Міжнарод­на кодова таблиця сигналів.

Надання допомоги групі, що потрапила в аварійну ситуацію. Спосо­би транспортування потерпілого. Аварійне сходження з маршруту.

Практичні заняття. Подолання смуги перешкод. Викладання знаків міжнародного кодування. Тестування з поведінки у надзвичайних ситуаціях.


Розділ 4. Основи велотуризму (10 год.)
4.1. Правила дорожнього руху (4 год.)

Правила дорожнього руху, що стосуються пішохода, пасажира, велосипедиста. Дорожні знаки. Тестування на знання правил дорожнього руху.Практичні заняття. Тестування на знання правил дорожнього руху.

4.2. Веловипробування (6 год.)

Фігурне водіння велосипеда. Велоестафета.Практичні заняття. Ознайомлення з умовами проведення випробувань з велотуризму. Подолання смуги фігурного водіння велосипеда. Участь у випробуваннях з велотуризму.
Розділ 5. Долікарська медична допомога потерпілому (6 год.)
5.1. Особиста гігієна – запорука здорового способу життя (1 год.)

Правила особистої гігієни (дотримання режиму дня, ранкова гім­настика, калорійне харчування, догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу). Гігієна харчування туриста.5.2. Долікарська медична допомога потерпілому (5 год.)

Захворювання, які найчастіше зустрічаються під час подорожей, їх симптоми та лікування. Профілактика захворювань і травм під час подорожі. Запобігання простудним захворюванням. Ме­дична допомога при потертостях і мозолях; опіках; переохолодженнях; тепловому та сонячному ударах; гострих захворю­ваннях черевини (гострий живіт); порізах та інших пораненнях; уда­рах; переломах і вивихах; непритомності; укусах змій, комах, тварин. Надання допомоги потерпілим від техногенних катастроф, аварій. Знаки міжнародного кодування.

Похідна аптечка. Транспортування потерпілого. Способи транспортування. Догляд за потерпілим під час транспортування.

Практичні заняття (у приміщенні). Накладання пов'язок, шин.

Практичні заняття (на місцевості). Способи транспортування потерпілого. Участь у змаганнях з медицини у рамках гри-випробування “Котигорошко”.
Розділ 6. Конкурсна програма (2 год.)
6.1. Конкурсна програма та дозвілля в туризмі (2 год.)

Можливості конкурсної програми в польових умовах. Конкурси театру пантоміми, авторської пісні.

Пропаганда народної української пісні та давніх традицій.

Пропагандистський конкурс “Котигорошко” за здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності.Практична частина. Туристські пісні та ігри біля вогнища. Репетиція команди до участі в пропагандистському конкурсі.
Підсумок (1 год.)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

• історію гри-випробування ”Котигорошко”;

• основні правила безпеки учасників випробувань, туристських походів, екскурсій, організації біваку;


 • правила екологічної безпеки, збереження природи при проведенні туристських подорожей та випробувань;

 • методику розв’язування тестових завдань;

 • адміністративний поділ Черкаської області та України;

 • видатних людей Черкащини;

 • історичні та природні пам’ятки рідного краю;

 • події народно-визвольної боротьби часів козаччини, що відбувались на території сучасної Черкаської області;

 • Державні символи України, Державні свята України;

 • історію утворення Черкаської області.

 • видатних діячів української та світової літератури і мистецтва, найвидатніші спортсмени, життя і творчість яких пов’язані з Черкащиною.

 • події Великої Вітчизняної війни, що відбувались на сучасній території Черкаської області;

 • заповідники, дендропарки та найвизначніші охоронні об’єкти природи Черкащини;

 • найголовніші географічні об’єкти Черкаської області.

 • Сім чудес Черкащини, Сім чудес України, Сім природних чудес України;

 • найбільш поширені лікарські рослини краю;

 • найголовніші події різних періодів на території Черкаської області;

 • рослини та тварин Черкащини, які занесені до Червоної книги;

 • основні гідрологічні об’єкти області;

 • основні види мінералів та корисних копалин краю;

 • походження назви населеного пункту, у якому мешкає;

 • правила особистої гігієни та основні правила режиму дня;

 • правила організації спортивних випробувань;

 • види туризму та їх особливості;

 • основні правила безпеки організації туристських подорожей та випробувань з туризму;

 • види перешкод в туризмі та способи страхування під час їх подолання;

 • основні правила орієнтування на місцевості, порядок роботи з картою і компасом при орієнтуванні на місцевості;

 • топографічні знаки;

 • основні правила організації бівуака;

 • види вогнищ та їх призначення;

 • туристське спорядження для проживання в польових умовах;

 • правила поведінки у різних екстремальних ситуаціях;

 • правила дорожнього руху, що стосуються пішохода, пасажира, велосипедиста;

 • основні вимоги до гігієни туриста;

 • основні засоби надання долікарської допомоги потерпілому.


Вихованці мають вміти:

• користуватись краєзнавчою літературою;

• знаходити на карті історико-культурні об’єкти;


 • складати карти України та Черкаської області з пазлів;

 • знаходити на карті області історико-культурні об’єкти;

 • проводити найпростіші краєзнавчі дослідження;

 • розрізняти мінерали, лікарські рослини та тварин, що занесені до Червоної книги;

 • розв’язувати тести з краєзнавства;

 • дотримуватись правил поведінки в природі;

• підтягуватись на перекладині (хлопчики), піднімати тулуб із положення лежачи на швидкість (дівчатка), стрибати на скакалці (дівчатка), кидати довбню на дальність (хлопчики), грати в ДАРТС;

• орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компаса, проходити нескладні маршрути за легендою;

• рухатися по слабо пересіченій місцевості, заболочені ділянки по купинах чи жердинах, яри по колоді чи мотузці з перилами;

• в’язати туристські вузли;

• долати техногенну смугу перешкод, гасити полум’я;

• подавати знаки міжнародного кодування;

• виконувати основні види бівуачних робіт;

• укладати рюкзак, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах;

• готувати найпростіші страви на вогнищі;

• дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;

• бережно ставитися до інструментів, обладнання та спорядження;

• оцінювати власні досягнення та досягнення інших;

• їздити на велосипеді, долаючи смугу перешкод;

• розв’язувати тести на знання правил дорожнього руху;

• надавати долікарську допомогу потерпілому;

• співпрацювати та розподіляти обов’язки під час колективної роботи.

Учні повинні взяти участь у змаганнях із спортивного туризму на дистанціях 1 класу.


література


 1. Бамебанов І.В. Узлы. - М.: Просвещение, 1998.

 2. Бардін К.В. Азбука туризма. - М.: Просвещение, 1981. -205 с.

 3. Бас В.. Шевченків край. К., “Мистецтво”, 1989.

 4. Від острова русів – Черкаський район. За редакцією В.М.Мельниченка., Черкаси, “Брама”, 2004.

 5. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. — К: Палітра, 1998. - 130 с.

 6. Бородін В.С., Є.П.Кирилюк та ін. Т.Г.Шевченко. Біографія. К., “Наукова думка”, 1984.

 7. Бирюков А.В.. Спутник туриста. – К: ”Здоровья”, 1991

 8. Бойко В.В.. Справочник для начинающего туриста. – О: ”Маяк”, 1990.

 9. Верба И.А., Голицын С.М.Туризм в школе. – М: ”Физкультура и спорт”, 1983.

10. Ганопольський В.І. Уроки туризму .-К .: Шкільний світ.-2004.

11. Григорьев В.. Краткий справочник туриста. – М: Профиздат, 1985.

12. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 29.11.2003 р. //www.rаdа. goy. Uа.

13. Історія міст і сіл України. Черкаська область. К, “Українська Радянська Енциклопедія”, 1972.

14. Журило А.М. Матеріали до занять гуртка “Пішохідний туризм”. – Черкаська районна станція юних техніків, 2008.

15. Журило М.М. Практикум з географічного краєзнавства. – Черкаська районна станція юних техніків, 2006.

14. Кодыш Э.Н.. Соревнование туристов. – М: ”Физкультура и спорт”, 1990.

15. Коллектив авторов под руководством Н.И. Луцева. Днепр – река героев.К., из-во политической литературы Украины,1988.

16. Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні. – Кіровоград РВЦ Кіровоградського держ. пед. ун-ту, 2001. - 42 с.

17. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. - К: Вища школа, 1995. - 224 с.

18. Любіцева О.О. Географія туризму в Україні // Географія та основи економіки в школі. - 1997. - № 2. - С.3-6

19. Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . –К .: Шкільний світ - 2009.

20. Наш рідний край. Хрестоматія з історії Черкащини., ч1,2.,К,, “Молодь”, 1993.

21. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді (За заг. ред. Штангея Ю.В., - К., ІЗМН, 1996. - 368 с.)

22. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і
студентською молоддю України Наказ Міністерства освіти і науки
України від 24.03.2006. - 237 / Інформаційний збірник МОН 2007, № 01, стор. 3 – 24.

23. Програма для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. укладачів; за ред. Омельченка Д.Г., – К., ІЗМН, 1996. - 124 с.)

25. В.М.Прожога. Довідник туриста-початківця. – Черкаська районна станція юних техніків. 2006.

24. Пустовойт В.О., Дехтяр В.Д. Організація та проведення навчально – туристської практики. Навчальний посібник . – К .: КУТЕП- 2008.

25. Солодар О.. Нариси з історії Чигиринщини. Черкаси. “Відлуння-Плюс”, 2003.

26. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. -


Одеса: Астропринт, 200І. - 560 с.

27. Тронько П.Т. Краєзнавство та туризм: проблеми взаємодії та


співробітництва // Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: „КМ-
Трейдинг". - 1998. -Вип. 1. -С. 5-Ю.

28. Уваров В.А., Козлов А.А.. В поход пешком. – М: ”Советский спорт ”, 1988

29. Чекаленко І. Подих Часу. Черкаси - 2010.

30. Шимановский В.Ф.. Питание в туристском путешествии. – М: Профиздат, 1986

31. Шелестова Л.. Дозвілля школярів: ігрові програми. – К: ”Редакція загально-педагогічних газет”, 2004

32. Шиянов Л.П., Рогаткин А.В.. Походы выходного дня. – М: Профиздат, 1985.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Умовні знаки топографічних карт 1 комп.

Рослинний світ Черкаської області 1 комп.

Тваринний світ Черкаської області 1 комп.

Безпека дорожнього руху (правила дорожнього руху,

дорожні знаки) 1 комп.

Безпека життєдіяльності 1 комп.

Державна символіка України 1 комп.

Адміністративно-територіальний устрій України 1 комп.

Адміністративно-територіальний устрій Черкаської області 1 комп.

Портрети видатних діячів науки та культури, спорту, військових,

Політиків, біографія яких пов’язана з Черкащиною 1 комп.

Зображення пам’ятників на території Черкаської області 1 комп.

Компас рідинний 6 шт.

Секундомір 1 шт.

Рукавиці брезентові 15 шт.

Комплект системи страхування 6 шт.

Карабін 10 шт.

Намет тренувальний 1 комп.

Жердини та купини (опори для жердин) 1 комп.

Компостери для контрольних пунктів 6 шт.

Знаки контрольних пунктів 6 шт.

Аптечка . 5 комп.

Мотузка основна діам. 10 — 12 мм 100 м

Мотузка допоміжна діам. 8 мм 30 м

Велосипед 1 шт.

Естафетні палички 2 шт.

Довбня 1 шт.

Скакалка 3 шт.ДАРТС 1 комп.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Черкаська районна станція юних техніків iconДубенська районна станція юних туристів
Катерина Анатоліївна керівник гуртків Дубенської районної станції юних туристів
Черкаська районна станція юних техніків iconДепартамент науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Черкаська районна станція юних техніків iconВідділ освіти бережанської райдержадміністрації
Мар’яна Ігорівна – керівник гуртка дизайну Бережанської районної станції юних техніків
Черкаська районна станція юних техніків iconГ. С. Сковороди
Комунальний заклад «харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Черкаська районна станція юних техніків icon«Моя Батьківщина Україна» Харків-2013
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Черкаська районна станція юних техніків iconХі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
Комунальний заклад «харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Черкаська районна станція юних техніків iconХіі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
Комунальний заклад «харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Черкаська районна станція юних техніків iconХарківської обласної державної адміністрації громадськА організаці
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка