Черкаси 2013 РецензентСкачати 460,93 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.08.2017
Розмір460,93 Kb.
  1   2   3Черкаси - 2013

Рецензент:

Гловацький С.В., - методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.


Тестові завдання художня культура 9 клас: тестові завдання для тематичного та поточного оцінювання навчальних досягнень учнів /авт.уклад.: Константинова Л.М., вчитель художньої культури Мошнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області. – Черкаси, 2013.

Тестові завдання для тематичного та поточного оцінювання навчальних досягнень учнів, складено відповідного до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Художня культура» авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є., Перун, 2005р. на основі підручника Масол Л.М. «Художня культура» 9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів, 2009 р.

Рекомендуються для використання у практичній роботі вчителями художньої культури загальноосвітніх навчальних закладів.

©Константинова Л.М.

Черкаси, 2013

ЗМІСТ


Розділ І. Мистецтво в просторі культури…………………………………………………………

Тема1. Види і мова мистецтва…………………………………………………………………….3

Тема 2. Візуальні мистецтва ……………………………………………………………………….

Архітектура…………………………………………………………………………………………4

Скульптура …………………………………………………………………………………………5

Графіка……………..………………………………………………………………………………..7

Живопис………………………………………………………………………………….………….8

Декоративно - ужиткове мистецтво………………………………………………………………9

Художня фотографія………………………………………………………………………………10

Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва…………………………………………...…….11

Тема 4. Театр як синтез мистецтв………………………………………………………………...12

Тема 5. Екранні мистецтва ……………………………………………………………………….13

Тема 6. Поліхудожній образ світу………………………………………………………………...14

Розділ ІІ. Основи художньої культури……………………………………………………………

Тема1. Художня культура як духовне явище ………………………………………………….. 15

Тема2. Художня культура і світ людини ………………………………………………………. 16

Тема 3. Художні напрями і стилі…………………………………………………………………

Великі європейські стилі (античність)…………………………………………………………...17

Великі європейські стилі (середньовіччя)………………………………………………………18

Великі європейські стилі (Ренесанс і бароко)…………………………………………………...19

Великі європейські стилі (класицизм, романтизм, імпресіонізм)……………………………...20

Художні напрями мистецтва ХХ століття ………………………………………………………21

Особливості культур Заходу і Сходу ……………………………………………………………22

Тема 4. Художня культура і середовище ………………………………………………………..23

Тема 5. Художня культура рідного краю ……………………………………………………….24

Тема 6. Полікультурний образ світу……………………………………………………………. 25

ДЛЯ НОТАТОК

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9 клас

Художня культура

Тестові завдання

Розділ І. Мистецтво в просторі культури

Тема1. Види і мова мистецтва

1 . Оберіть правильні відповіді

Мистецтво це:

А) творче відображення дійсності в художніх образах;Б) творча художня діяльність;

В)досконале вміння у якійсь галузі;

Г) усі відповіді неправильні

2. Чи правильним є твердження, що залежно від способу відображення дійсності розрізняють такі види мистецтва: просторові, часові, просторово-часові (синтетичні)

1.Так

2. Ні


3. Види мистецтв які сприймаються на слух називають:

А) Часові види мистецтв

Б) Просторові види мистецтв

В) Синтетичні види мистецтв

4. Види мистецтв які сприймаються візуально( за допомогою споглядання) називають:

А) Часові види мистецтв

Б) Просторові види мистецтв

В) Синтетичні види мистецтв

5. Основними художніми засобами виразності просторово-часових видів мистецтва є:

А) звук, слово, зображення

Б) штрих, крапка, пляма

В) час, простір, шум

6. Вкажіть відповідність.

До синтетичних видів мистецтв належать:

А) література, кіно, цирк, театр, музикаБ) театр, естрада, цирк, кіно

В) художня фотографія, дизайн, анімація, комп’ютерна графіка

7. Позначте правильну відповідь.

Музиці притаманна інтонаційно-образна мова, де основним художніми засобами вираження є:

А) стиль, тектоніка, ритм, темп, сюжетна лініяБ) ритм, темп, мелодія, гармонія, тембр

В) література, лінія, ритм, мелодія

8. До художніх засобів вираження якого мистецтва належить «…художньо-технічне мистецтво монтажу»:

А) Музика

Б) Література

В) Кінематограф

9. Встановіть відповідність.

Елементами художньо-образної мови  • Графіки є колір

  • Живопису є ритм

  • Музики лінія

  • Кіно музика, література

10. Позначте правильні відповіді

Художнім образом називають:А) Здатність митця відтворювати світ і виражати власне естетичне ставлення до зображуваного

Б) Індивідуальне, неповторне бачення митцем навколишнього

В)Образне сприйняття світу та вираження почуттів притаманне митцю

11. Давні греки єдність краси і добра називали:

А) катарсис

Б) калокагатія

В) культураТема 2. Візуальні мистецтва

(Архітектура)

1.Дайте відповідь на питання

Якому видатному митцю належать ці слова: « Архітектура – це літопис світу, вона промовляє тоді, коли вже мовчать пісні, й перекази, коли вже ніщо не говорить про загиблий народ».

А) Т.ШевченкоБ) М.Гоголь

В) М.Реріх

2. Дайте правильну відповідь

До якого виду мистецтв належить архітектура:

А) Просторові

Б) Просторово - часові

В) Часові

3. Дайте відповідь на питання.

Скільки розрізняють основних різновидів архітектури

А) 2


Б) 3

В) 5


4. Позначте правильні відповіді

Основними різновидами архітектури є:А) архітектура об’ємних споруд, ландшафтна, містобудування

Б) дизайнерська архітектура, сільські хати, фабрики і заводи

В) лісово-паркова архітектура, міські будинки, музеї і бібліотеки

5. Позначте правильну відповідь.

До архітектури об’ємних споруд належить:

А) ЖитловаБ) Промислова

В) забудова міст і сіл

6. Позначте правильну відповідь.

До суспільно-громадської архітектури належать:А) храми

Б) бібліотеки

В) фабрики і заводи

7. Спорудою називають:

А) усе, що зведено людиною для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства

Б) наземні будівлі

В) житлові будинки, заводські корпуси

8. Назвіть автора слів « архітектура базується на трьох «китах»: міцність, користь, краса»

А) Альберті

Б) Вітрувій

В) Аристотель

9. Позначте правильну відповідь.

Архітектурна виразність залежить від:А) гармонійного сполучення зі скульптурою

Б) живописом та декоративним мистецтвом

В) просторового середовища та архітектора

10. Чи правильним є твердження: «архітектурі як виду мистецтва притаманні такі основні якості, як функціональність, конструктивність та естетичність».

А) так

Б) ні

11. Позначте правильне твердження.Мовою виразності архітектури є простір який виявляється за допомогою засобів архітектурної композиції, а саме:

А) структурні особливості поверхні (тектоніка)

Б) пропорційні й ритмічні відношення

В)масштабність, пластика, фактура і колір поверхонь

Г) усі твердження вірні

(Скульптура).

1.Назвіть вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну форму і виконуються із твердих або пластичних матеріалів.

А) живопис

Б) графіка

В) містобудування

Г) скульптура

2 . Основними способами скульптурної обробки є:

А) моделювання, різьблення, висікання

Б) ліплення, проектування, розробка ескізу

В) висікання, вирізання, проектування ескізу

3. Скульптуру поділяють на:А)Станкову

Б)монументальну

В) декоративну

Г) побутову

4. Яка скульптура не залежить від зовнішнього середовища, за розміром близька до натури. Центральним об’єктом є людина, її внутрішній світ.

А)Монументальна

Б) Станкова

В) Побутова

5. Які із видів скульптури є круглою скульптурою:

А) бюст

Б)барельєф

В)статуя

6. Як звали дівчину скульптуру якої, за легендою, створив Пігмаліон

А) Афродіта

Б) ВенераВ)Галатея

7. Монументальна скульптура вирізняється:А) Масивністю

Б) Високим ступенем узагальнення

В) Матеріалом

8. Встановіть відповідність (вкажіть автора скульптури)Жертвопринесення Авраама вівтар Св.Терези з церкви Санта-Марія

(Пінзель) делла Вітторія (Берніні)

Л.Берніні

Й.Пінзель


9. Декоративна скульптура використовується для оздоблення:

А) архітектурних споруд і комплексів

Б) парків і бібліотек

В) шкіл і магазинів

10. Скульптуру малих форм має ще одну назву:

А) мала скульптура

Б) дрібна пластика

В)дрібна скульптура

11.Як називається один із найпопулярніших різновидів японської мініатюрної скульптури?

А) статуеткаБ) нецке

В) мала скульптура

12. Встановіть відповідність.

- Рельєфне зображення виступає більше ніж на половину контррельєф

- Рельєфне зображення виступає менше ніж на половину барельєф

- Рельєфне зображення заглиблене у площину горельєф(Графіка).

1 . Основними засобами виразності графіки є :

А) пляма, колір, лінія

Б) крапки, штрихи, лінії, плями

В) штрихи, колір, контраст

2. Назвіть графічну техніку яка передбачає використання фарби сіро-брунатного кольору

А) монотипіяБ) сепія

В) пастель

3. Позначте правильні відповіді

Залежно від способу виконання і можливостей тиражування графіку поділяють на:

А) друковану та графічну

Б) оригінальну та друковану

В) оригінальну та графічну

4. Як називають по іншому називають оригінальну графіку?

А) унікальна, рукотворна

Б) індивідуальна, унікальна

В) рукотворна, індивідуальна

5.Вкажіть правильну відповідь.

Найвідомішим різновидом друкованої графіки є

А) ліногравюра

Б) гравюра

В) естамп

6.Встановіть відповідність.- гравюра на лінолеумі офорт

- гравюра на дереві ліногравюра

- гравюра мідних або цинкових пластинках ксилографія

7. Друкований «Апостол» побачив світ 1574 р., вкажіть прізвище першодрукаря у історії українського книгодрукування

А) Й. Гутенберг

Б) Ф. Скорина

В) І. Федоров

8. Станкова графіка як вид включає у себе :

А) грошові і товарні знаки, емблеми, етикетки

Б) рисунок, гравюру, лубок

В) плакат, реклама, вивіска

9. Друкована графіка за способом виконання розрізняється на:

А) опуклу, плоску, заглиблену

Б) випуклу, промислову, заглиблену

В) комп’ютерну, оригінальну, гравюра на дереві

10. Прикраса у вигляді щита, напіврозгорнутого сувою, на якій зображено напис, емблему, герб, або інший знак чи символ називається:

А) графіка

Б) картуш

В) гравюра

11. Перша комп’ютерна гра створена С.Ресселом у 1961 році за допомогою комп’ютерної графіки…

А) «Зоряні війни»

Б) «Чужий і прибулець»

В) «Галактичні війни»(Живопис)

1 . Позначте правильну відповідь.

Мистецтво живопису зародилось:

А) у ІХ столітті до нашої ери

Б) у ІІ столітті до нашої ери

В) у первісному суспільстві

2. Позначте правильні відповіді.

За призначенням та особливостями художнього виконання живопис поділяють на:

А) декоративний

Б) станковий

В) просторовий

Г) монументальний

Д) художній

3. Вставте пропущене слово.

Фреска, мозаїка, вітраж є різновидами ………живопису

А) декоративного

Б) станкового

В) монументального

4. Декоративні орнаментальні композиції з кольорової смальти, каменю тощо називають…

А) фреска

Б) вітраж

В) мозаїка

5. Живописні образи створюються за допомогою:

А) структури, композиції, тіні

Б) малюнка, світлотіні, колориту, перспективи, композиції

В) характером малюнку, лінійного жанру, колориту

6. Встановіть відповідність до якого жанру живопису належать запропоновані роботи1 2 3

2 Пейзаж

3 Портрет1 Натюрморт

7. Жанр живопису картини якого присвячуються, головним чином, біблійній тематиці

А)міфологічний Б) релігійний В)батальний

8. Голландський живописець, представник делфської школи, автор картини «Студія художника»

А) Т.Пуссен

Б) Т. Гейнсборо

В) Я. Вермер

9. Топографічно точне відтворення на картині певної місцевості називається…А) ведуту Б) пейзаж В) топографічна карта

10. Автор серії «Руанські собори»

А) К.Моне

Б) А. Каналетто

В)К.Фрідріх

11. Акварель виникла у мистецтві…

А) Стародавньої Греції

Б) Стародавнього Єгипту

В) Країнах Західної Європи

(Декоративно - ужиткове мистецтво)

1 . Декоративний означає ….

А) той, що прикрашає

Б) той, що оздоблює

В) той, що оформлює

2. Позначте правильні відповіді.

Декоративне мистецтво складається з таких напрямів:

А) декоративно-ужиткове

Б) ужитково-монументальне

В)театрально – декораційнеГ)оформлюване

Д) монументально-декоративне

3. Встановіть відповідність.

Поділ декоративно-ужиткового мистецтва на види та групи здійснюється:

- за матеріалом меблі, посуд, прикраси, одяг, зброя, іграшки

- за технологією

виготовлення дерево,камінь, скло, метал, шкіра, текстиль

- за призначенням різьблення, ткацтво, розпис, плетіння, вишивка, ковка, чеканка

4. За поданими зразками позначте види декоративно-ужиткового мистецтва
1 2 3 4 5

2 Вишивання

3 Художня кераміка

4 Художнє плетіння

1 Килимарство

5 Писанкарство

5. Вироби з кольорової глини, вкриті безбарвною поливою називають..

А) фарфор Б) майоліка В) теракота

6. Скіфська золота прикраса з кургану Товста Могила називають …

А) золота гривна Б) золота пектораль В) золота підвіска

7. Позначте правильні відповіді.

При обробці художнього металу розрізняють такі техніки:

А) гаптування, витинання, карбування, литво

Б) кування, литво, гравіювання, карбування, філігрань

В) випалювання, скручування, кування, карбування

8. Позначте правильну відповідь.

Плахта елемент жіночого українського національного одягу, за призначенням належить до …

А) плечового одягу Б) поясного одягу В) обрядового одягу

9. За технологією виготовлення підвид виробів з художнього скла виготовлених майстром – склодувом біля печі видуванням називають ….

А) накладне Б) візерункове В) гутне

10. Візерунок з певних ритмічно впорядкованих елементів для оздоблення різноманітних предметів, будівель, творів називають

А) Орнамент Б) Декор В)Дизайн

11. Техніка ручного розпису художніх виробів, переважно на тканинах з натурального шовку, бавовни, капрону, віскози ….

А) вибивання Б) батик В) філігрань

Художня фотографія

1 . Мистецтво художньої фотографії, виходячи з його художньої цінності, порівнюють з …

А) живописом

Б) графікою

В) декоративним мистецтвом

2. Особливістю художнього образу фотографії є:

А) фоторакурс

Б) фотообраз

В) художня композиція

3. Головні особливості фотографії, у яких полягає причина глобального впливу фотомистецтва на сучасну культуру

А) натуралістично відзнятий кадр, демонстрація дрібниць

Б) документалізм, правдивість, реальність

В) художність, натуральність, реальність

4. Найпопулярнішими жанрами фотомистецтва є:

А) портретний і репортажний

Б) документальний і анімалістичний

В) побутовий і репортажний

5. У представленому ряду виберіть зайве визначення.

Який із жанрів художньої фотографії не притаманний живопису:

Портрет, пейзаж, репортаж, фотоколаж, побутовий, історичний

6. Назвіть автора слів: « Цінність фотоапарата не тільки в тому, що він може робити з фотографа митця, а й у тому, що він стимулює його вдивлятися у світ» .

А) Б.Андерсон

Б) А. Адамс

В) Е. Вестон

7. Одним із винахідників фотографії є:

А) Б.Андерсон

Б) А. Адамс

В) Л.Дагер

8. Кольорова фотографія виникла у…

А) 18 столітті

Б) 19 столітті

В) 20 столітті

9. Один із найважливіших компонентів сучасного фотомистецтва є ….

А) зміст твору

Б) колір

В) ракурс

10. Фотографічна композиція – це ….

А) єдність відображення реальної дійсності і внутрішнього ставлення до неї автора, його уяви

Б) вимоги візуальної гармонії

В) зміст уособлений у художніх формах

11. Міжнародний центр фотографії засновано у …

А) Амстердамі

Б) Парижі

В) Нью-ЙоркуТема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва

1.Художня мова музики визначається…

А) художньо організованим ритмом

Б) художньо організованими звуками

В) художньо організованими рухами

2. Встановіть відповідність

Музиці притаманні два етапи творчості:

- композиторський вторинний

- виконавський первинний

3. Вокальне мистецтво це –

А) спосіб виконання музики за якого її художній зміст передається голосом

Б) спосіб передачі літературного твору за якого його художній зміст передається голосом

В) спосіб передачі ритму за якого його зміст передається голосом

4. Спів поділяється на

А) народний, популярний, естрадний

Б) народний, академічний, естрадний

В) популярний, естрадний, академічний

5. За зображенням відомих композиторів встановіть відповідність.


1 2 3 44 Ф.Шопен 2 В.Моцарт 1 П.Чайковський 3 Ф.Ліст


6. Позначте правильні відповіді.

Класична інструментальна музика поділяється на:

А) симфонічну

Б) камерну

В) інструментальну

7.Встановіть відповідність.

- вокально-інструментальний твір для солістів, хору й оркестру реквієм

- великий музичний твір для хору, співаків-солістів, вирізняється

масштабністю кантата

- вокальний або вокально-інструментальний твір скорботного

характеру ораторія

8. Засновником класичної симфонії вважається:

А)Г.Берліоз Б)Й. Гайдн В)Г.Малер

9. Підкресліть зайве твердження.

Жанрами музично-театральної музики є: опера,симфонія, балет, етюд, оперета, мюзикл, музика до спектаклів

1
авторська (бардівська) пісня

танцювальна музика

обрядові пісні

диско


рок-музика
0. Позначте правильні відповідіЖанри естрадної музики

11. В поданому ряді тверджень підкресліть зайве.

Вокальні жанри народної музики: обрядові, ліричні, балет, оперета, побутові, історичні, жартівливі, сатиричні


Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Щоб урок був цікавішим. Нестерчук Л. М., вчитель світової літератури
dcr -> Згадайте, чому Міцкевич опинився в Криму в 1825 р. Згадайте, чому Міцкевич опинився в Криму в 1825 р
dcr -> Славнозвісне місто Канів
dcr -> 1. Історичні умови розвитку літератури в Західній Україні до 1939 р
dcr -> На навчальний рік 5 год. На тиждень год
dcr -> Анатолiй Георгiйович Костецький Про нього (1948 2005)
dcr -> Поезія “срібного століття” Символізм
dcr -> Власне обличчя здавалось художнику зручним об’єктом для спостережень І експериментів
dcr -> Пригадується (І сміх І гріх ), якось у квітні 1981 року на засланні дивився з «соузниками» кінохроніку. “Дивлюсь – очам не вірю, мов справді бачу
dcr -> Вільям Шекспір — великий поет І драматург доби Відродження. «Шекспірівське питання». Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах В. Шекспіра. Хід уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Черкаси 2013 Рецензент iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

Черкаси 2013 Рецензент iconНавчальний посібник Черкаси 2013 зміст передмова
Дидактичні матеріали для формування історичних компетентностей учнів з курсу «Вступ до історії»
Черкаси 2013 Рецензент iconБібліотека рекомендаційний бібліографічний список літератури м. Черкаси 2013 рік
Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій сфері
Черкаси 2013 Рецензент iconУроків 5 клас 2009 р. Рецензент и: Журавська Н.І

Черкаси 2013 Рецензент iconУрок : шевченка святий кобзар став скарбом
Рецензент: Журавель О. В. – заступник директора з навчально-виховної роботи днз
Черкаси 2013 Рецензент iconЯ. П. Зейкан у кримінальній Науково-практичний посібник Київ
Рецензент — кандидат юридичних наук, заступник начальника цнд на сб україни Г. В. Новицький
Черкаси 2013 Рецензент iconМетодичний посібник Марія Івашкевич. Розстановка книжкового фонду бібліотеки по системі ббк. Додаток 1
Рецензент: Щербініна Валентина Олександрівна – провідний бібліотекар Білогірського нвк
Черкаси 2013 Рецензент iconРівненський міський виконавчий комітет Управління освіти
...
Черкаси 2013 Рецензент iconМетодичні рекомендації щодо проведення психолого-педагогічного дослідження групи Черкаси 2007

Черкаси 2013 Рецензент iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Президента України від 4 жовтня 2013 р. №316/2013-рп. Серед отримувачів грантів кандидат фізико-математичних наук, докторант Сумду...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка