Чернігівської обласної державної адміністраціїСторінка1/4
Дата конвертації19.08.2017
Розмір0,8 Mb.
  1   2   3   4


Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського

Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

2011-2012 навчального року

Чернігів - 2012

Упорядники:

Акименко Н.М. – методист відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю ОІППО імені К.Д.Ушинського;

Ахмедова Л.В. – методист відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю ОІППО імені К.Д.Ушинського.

Загальна редакція:

Вошкіна І.А. – завідувач відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю ОІППО імені К.Д.Ушинського.


Відповідальний за випуск:

Гальонка О.А. – проректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, к.п.н., доцент.


Завдання ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 2011-2012 навчального року /упор. Н.М.Акименко, Л.В.Ахмедова. – Чернігів: ОІППО, 2012. – 115с.

Збірник містить завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови і літератури, історії, основ правознавства, географії, економіки, хімії, фізики, математики, астрономії, інформатики, екології, інформаційних технологій, педагогіки та психології, трудового навчання 2011/2012 навчального року.

Збірник рекомендовано для вчителів, методистів-предметників, керівників методичних об’єднань, керівників гуртків.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою інституту.

(протокол № 2 від 03.07. 2012 р.).

ВСТУП
У збірнику подані завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови і літератури, історії, основ правознавства, географії, економіки, хімії, фізики, математики, астрономії, інформатики, екології, інформаційних технологій, педагогіки та психології, трудового навчання 2011/2012 навчального року.

Завдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті www.biology.org.ua.

Комплекти завдань ІІІ етапу олімпіад підготовлені комісією фахівців. До її складу увійшли працівники Чернігівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д.Ушинського та науковці вищих навчальних закладів області. Зміст завдань охоплює вивчений матеріал з різних розділів предметів, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах, з урахуванням рівня складності завдань ІV етапу олімпіад.

Даний збірник розрахований на методистів-предметників, керівників методичних об’єднань, вчителів, керівників гуртків, які готують учнів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях.УКРАЇНСЬКА МОВА

Автори завдань:

Баран Г.В. – старший викладач ОІППО імені К.Д.Ушинського;

Євтушенко Н.М. – старший викладач ОІППО імені К.Д.Ушинського.
8 клас
1. Установіть відповідність: до початку прислів’я чи приказки (перша колонка) доберіть їх продовження (друга колонка).

2. На місці пропусків уставте, де це необхідно, пропущений знак м’якшення.


1. Люд..с..ка праця — не дурниця,

2. Праця людину годує,

3. На дерево дивис.., як родит..,

4. Не дивис.. на чоловіка,

5. С..огоднішн..ої роботи

6. Хто змолоду працює,

7. Мален..ка праця

8. Хто не робит..,

9. Коли за все віз..меш..ся,

10. Стал.. гартуєт..ся у вогні,А) а на людину, як робит.. .

Б) то нічого не зробиш.. .

В) на завтра не відкладай.

Г) той на старіст.. панує.

Ґ) розкидати не годит..ся.

Д) людина — у труді.

Е) а лін.. марнує.

Є) а на його діло.

Ж) краща за велике неробство.

З) той не помиляєт..ся.13 балів

3. Напишіть відповідь на лінгвістичну тему: “Уживання знака м’якшення”. 12 балів

4. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення.

Кожна людина свято береже в своїй пам’яті все і рідну хату і батьківський поріг і своє місто чи село й дорогі стежки та дороги сходжені в юні літа (І. Цюпа). 13,75 балів

Загальна кількість балів: 50
9 клас
1. Прочитайте текст. Виконайте завдання, подані після нього.

Полковник Чечель — босий у порваній сорочці, з непокритою головою — стояв на снігу й морозному вітрі закачанілий і байдужий до того, що має зараз із ним статися. Очі царя округлилися й більшали від стримуваної люті, яка розпирала його з нутра; холодний їх полиск не обіцяв ні жалю, ні пощади, тож і страху в Чечеля вже не було; тонкі й закручені доверху царські вусики смішно підстрибували, коли невтримна царська злість сіпала судомою верхню губу; величезного зросту повелитель перехилявся через стіл, спираючись обома руками в протилежний його край, і здавалося Чечелеві, що цей всевладний і фізично могутній гевал умить перекине стола й увіп’ється руками в його горло — так могло статися, полковник знав про царське замилування тортурами, а теж усвідомлював і те, що уособлює в цю мить не Чечеля, про якого цар донині не чував, а гетьмана Мазепу, котрий увійшов у безмежне царське довір’я й ошукав; Мазепу цар не впіймав і не впіймає, тож доведеться колишньому комендантові Батурина витримати муки за свої й Мазепині перед царем провини (За Р. Іваничуком).Завдання до тексту

1). Поясніть значення слів:

закачанілий, комендант, ошукати, гевал. 2 бали

2). До поданих слів доберіть синоніми:

розпирати – , жаль –, повелитель –, могутній –, умить –, донині –, знати –, замилування –, довір’я –, упіймати –. 2 бали

3). До поданих слів доберіть антоніми:

страх –, тонкий – , довір’я – , колишній – . 1 бал

4). З’ясуйте всі значення поданих нижче багатозначних слів.

Голова – ; Полковник – . 6 балів

5). У виділених словах поставте наголос. 1,5 бала

6). Знайдіть у тексті будь-які два дієприкметники й виконайте їх морфологічний розбір. 2 бали

7). Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту. 2 бали


Усього за завдання: 16,5 бала

2. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Ображати тебе не хочу я прошу тільки щоб ти зрозумів не розстрілюй часу робочого кулеметною чергою слів (Л. Костенко).

19,25 бала

Загальна кількість балів: 35,75
10 клас
1. Прочитайте текст. Виконайте завдання, подані після тексту.

Замаїлася Україна стиглою весною. Чернігівські соснові бори помолодилися липкими від живиці пучками чатиння, заховавши від неба таїну свого світу, про яку знає тільки Бог, і все, що народжується, розквітає й умирає під банею зеленого храму, є природі властиве: ніщо тут не зайве, усього для гармонії достатньо, і кожен листок, кожне зело, комаха, птах і звірина живуть у згоді із Творцем, ніщо нічому не заважає, і смерть, як і народження — доцільні.

Дав Бог людині зразок тимчасового перебування на землі — довколишню Природу, він відокремив її від людини, поставив збоку, унеможливив спілкування з нею словом — залишив для споглядання, прикладу, науки й наслідування досконалість свого творіння недосконалій людині. І дивується, певне, Господь, коли й де, непомильним будучи, помилився, допустивши до того, що наділена розумом істота, вінець його творіння, не чує й не відчуває гармонії Природи, безжально нівечить її, знищує себе саму й помислами своїми та ділами, двоєдушністю й фальшю, ненавистю й заздрістю, владолюбством і жорстокістю — прикметами, які у храмі Природи не існують, топче й руйнує її довершеність.

У чому Божа помилка?

Кордон між Московією й Україною позначився намистом запінених білим цвітом кущів калини, які відділили березові сумні гаї від потужних соснових борів, вони нагадували подорожньому, що входить він у край — не кращий і не гірший, але інший, і що обидва краї, кожен зі своїм чаром, доповнюють гармонію світу, і ніщо не стоїть на перешкоді їх сусідському існуванню, — чому ж це людина так грубо втрутилася в Господню містерію, для чого стався страшний, сповнений крові й сліз допуст?

Чи не досліджує, не вивчає Бог суть недосконалості людини, поставивши її поряд із досконалою Природою? (За Р. Іваничуком).


Завдання до тексту

1). Підкресліть прикметники. Один із них розберіть як частину мови. 4 бали

2). Поясніть значення поданих слів:

замаїтися; живиця; зело; містерія. 4 бали

3). Доберіть по два синоніми до поданих слів:

приклад; помилитися; бір; перешкода; довершеність.

5 балів
4). Сформулюйте резюме до поданого тексту: стисло викладіть основну думку тексту, сконцентровано висловіть його змістове наповнення (3-4 речення). Установіть стильову належність тексту, свою думку аргументуйте, аргументи підтвердьте прикладами.

10 балів

Усього за перше завдання – 23 бали
2. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Чую як у моїх грудях б’ється серце і милуючись весною відкриваючи їй свою душу навстіж увіходь у моє єство й царствуй починаю думати що то либонь так б’ється молоде й радісне серце весни. 26,25 бала

Загальна кількість балів: 56,25
11 клас
1. Відредагуйте текст. Випишіть з нього один із іменників третьої відміни й розберіть як частину мови.

Вот і приближується до кінця наше навчання в школі. Ітак, дитинство, ти убігло від нас і ми становимося взрослими.


К сожаленію, ми мусимо уходити з школи й вибирати свій путь у жизні. Яким він буде — не знаємо. Учителя вчили нас бути людьми, щоб із-за нас ніхто не страдав і не плакав. Чи буде так — не знаємо. Але хочеш, щоб у цій жизні все було дуже харашо. Дійсно хочеш. Бо невідомо, чи станемо ми людьми, чи будемо чуствувати чужу біль. А щоб дійсно такими стати треба приймати міри вже зараз, міри до свого совершенства. Хочеться бути класними й крутими, але ще більше хочеться узнати щось возвишене, інтересне, таке, щоб душа розвернулася. Такого в світі мало. Але воно є. Молодьож має до нього стримитися. Ми тепер знаходимося в такому віці й у такому обществі, що треба бути образованим і смишльоним, аби чогось добитися в житті. Ото ми й стримимося добиватися кращого світу. Ми хоч мало читаємо, але багато дивимося телевізор, сидимо в комп’ютері й телефоні. Це розвиває наш кругозор і надає можливість общатися з оточуючим світом. Ми також робимо слідуючі речі: ходимо на дискотеки, списуємо диски, заганяємо на МР3-плеєри й айфони всяке нове: музон, кліпи, кіно. Це теж розширяє наш кругозор. Тож давайте совершенствуватися, ставати совершенними, робити шліфовку свого життя.

Ітак, рахуємо, що наше покоління буде краще предидущого.14 балів

2. Доберіть десять фразеологізмів зі словом рука. З двома із них складіть речення з різними видами зв’язку. 9 балів

Усього за перше завдання – 23 бали
3. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Хіба забудеться для мене священна матері любов її душі тепло щоденне що зігріває знов і знов де б я не був куди б не йшов вона в трудах завжди зі мною як сонце з доброю весною (М. Сингаївський). 36 балів

Загальна кількість балів: 59

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Автори завдань:

Матюшкіна Т.П. – завідувач кафедри української мови й літератури ОІППО імені К.Д.Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;

Молочко С.Р. – старший викладач ОІППО імені К.Д.Ушинського.
8 клас
І. Прочитайте вірш Олександра Олеся «Є слова, що білі-білі…», назвіть провідний зображувально-виражальний засіб та визначте його роль у розкритті ідейно-тематичного змісту поезії. Напишіть твір-роздум за мотивами твору на тему «Є слова, що білі-білі… » 14 балів

Є слова, що білі-білі,

Як конвалії квітки,

Лагідні, як усміх ранку,

Ніжносяйні, як зірки.
Є слова, як жар пекучі

І отруйні, наче чад…

В чарівне якесь намисто

Ти нанизуєш їх в ряд.


ІІ. Виконайте завдання:

1. Прочитайте уривок із пісні «Ой Морозе, Морозенку». Назвіть використаний художній засіб та поясніть, для чого цей засіб уживається в народних піснях?

…То не грім в степу гуркоче, -

Хмара світ закрила:

То ж татар велика сила

Козаченьків обступила… 2 бали
2. Російський письменник ХІХ століття О. Шаховський назвав Марусю Чурай «малоросійською Сафо». Доведіть або спростуйте цю думку. 2 бали
3. Назвіть жанр українського фольклору за поданими ознаками: розповідний характер; вільний віршовий розмір; дієслівне римування. Укажіть ім’я першого дослідника цього жанру в українській літературі. 2 бали

4. Прочитайте уривок зі «Слова про Ігорів похід», розкрийте зміст виділеного словосполучення.

Дрімає в чистому поліОлегове гніздо хоробре,

Далеко залетіло, залинуло!

Не вродилось воно кривду терпіти

Ні від сокола, ні від кречета,

Ані від чорного того ворона,
Від поганого половчанина… 1 бал
5. Про кого з українських письменників Іван Франко сказав: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа»? 0,5 бала
6. Який цикл поезій Тараса Шевченка складають твори:
«Ой одна я, одна», «За байраком байрак», «Мені однаково, чи буду», «Не кидай матері!» - казали», «Чого ти ходиш на могилу?», «Ой три шляхи широкії», «Н. Костомарову», «Садок вишневий коло хати», «Рано-вранці новобранці» та інші? 0,5 бала

7. Назвіть твір Івана Франка про небувалої сили духу аскета, про велич його релігійних переконань та синівське почуття обов’язку перед Україною. Чому письменник звернувся до цієї історичної постаті? 1 бал
8. Прокоментуйте уривок із поезії Лесі Українки
«Ви щасливі, пречистії зорі…».

Ви щасливі, холоднії зорі,

Ясні, тверді, неначе з кришталю;

Якби я була зіркою в небі,

Я б не знала ні туги, ні жалю. 2 бали

Загальна кількість балів: 25
9 клас
І. Напишіть твір на тему «Людина – коваль свого щастя» (Г. Сковорода) 12 балів
ІІ. Виконайте тести.

1. Що об’єднує письменників П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, ученого-фізика І. Пулюя та ученого-мовознавця І. Огієнка? 1 бал
2. Прочитайте уривок із вірша, поясніть особливості його форми. Укажіть вид поезії. Назвіть автора цього оригінального вірша.

Анна во дар бо ім’я мі обрадованна,

Анна дар і мні сін міра данна,

Анна мі мати і та мі манна

Анна пита мя я мати панна… 1,5 бала
3. Установіть відповідність між назвою козацького літопису та його змістом.


Назва козацького літопису

Зміст

А. Літопис Самовидця

1. Про міжнародне становище та дипломатичні зв’язки України, Національно-визвольну війну під проводом Б. Хмельницького та інші події (1648 – 1700рр.)

Б. Літопис Самійла Величка

2. Про Національно-визвольну війну 1648-1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького

В. Літопис Грабянки

3. Про нашестя Батия, Брестську унію, діяльність Б. Хмельницького, антиукраїнську політику Петра І, тиранію й покріпачення України…

Г. Історія Русів

4. Про переломний руїнний етап у долі України

(з 1648 по 1702 рр.)2 бали

4. За наведеними рисами визначте назву літературного стилю, хронологічні рамки, представників:

Хронологія

Риси

літературного стилю «__________________»

Представники
  • поєднання краси духовної і фізичної, зовнішньої та внутрішньої;

  • бачення світу через контрасти і суперечності;

  • перенасичення художніми засобами;

  • урочистість, мальовничість, пишна декоративність, динамічність композиції.
3,5 бала

5. Розкрийте алегоричний підтекст драми Ф. Прокоповича «Володимир». 2 бали
6. Визначте головну думку «Енеїди» І. Котляревського. Чи існує відмінність між однойменними творами Вергілія та Котляревського на рівні головної думки? Відповідь аргументуйте. 3 бали
7. У поданому ряду підкресліть сентиментально-реалістичні твори Григорія Квітки-Основ’яненка: «Маруся», «Конотопська відьма», «Сердешна Оксана», «Козир-дівка», «От тобі і скарб», «Пархімове снідання», «Божі діти», «Мертвецький великдень».

2 балиІІІ. Прочитайте вірш Миколи Адаменка «Провесінь». Зробіть ідейно-художній аналіз поезії за схемою: жанрова приналежність, тема твору, спосіб побудови вірша (композиційна організація поетичного тексту), зображувально-виражальні засоби, ритмічна організація поетичного тексту, емоційна тональність, пафос, настрій вірша (ідея).

Парує поле, напівсонне ще.

Чекання – поміж снігом і дощем,

Чекання – поміж сміхом і плачем,

Чекання – тиха радість, тихий щем.

А жайвір візерунки випліта.

А може, він наснажує жита,

Над сходами не просто так співа –

В тендітні сходи силу налива.

Бо ж скільки б там віків не прогуло –

Без жайворонків весен не було,

Без жайворонків весен не було,Без жайворонків жито не цвіло. 10 балів
Загальна кількість балів: 37
10 клас
І. Прочитайте вислів польської письменниці Елізи Ожешко про українську літературу:

«Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Побудуйте власне висловлювання на тему: «Українська література – храм духовності». 12 балів

ІІ. Виконайте завдання.

1. Установіть відповідність між твором та його жанром:

Назва твору

Жанр

А „Каторжна”Б. Грінченка

Б „Старосвітські батюшки і матушки”

І. Нечуя-Левицького

В „Мартин Боруля” І. Карпенка-Карого Г „Лови” Панаса Мирного

Д „Люборацькі”А. Свидницького Е „Лель і Полель” І. Франка

1. Новела

2 . «Сімейна хроніка»

3. Проблемно-ідеологічний роман

4. Повість-хроніка

5. Комедія

6. Оповідання

6 балів
2. За поданими характеристиками укажіть імена персонажів твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Шинок для нього був єдиним місцем, де він почував себе комфортно
Веселий, жартівливий, доброзичливий, мрійливий парубок
«Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині, а сама не бралась і за холодну воду»
Понурий вдачею, гордий парубок
Маленька, тендітна, добре вихована, сумлінна дівчина
2,5 бала
3. Про кого писав Іван Франко: «Ці троє людей склали першу українську трупу, головними оздобами якої згодом були брати Івана Тобілевича, широко відомі артисти Садовський і Саксаганський, далі пані Заньковецька та Затиркевич…»? 1,5 бала
4. Поясніть, яку композиційну роль у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відіграє екскурс в минуле? Навіщо автор раптово перериває плин «дійсного» художнього часу історією села Піски? 2 бали
5. Порівняйте художні образи Калитки й Пузиря. Укажіть спільне між ними й чим вони різняться. 2 бали
6. Хто створив оперету «Різдвяна ніч», п’єсу «Сорочинський ярмарок» за мотивами творів Миколи Гоголя? 1 бал
7. Які традиції «вальтер-скоттівської манери» у написанні історичних творів Михайло Старицький продовжує у своїх історично-пригодницьких творах? 4 бали

8. Дайте визначення поняття пафос. Яким пафосом пройняті вірші «Гімн» і «Каменярі» Івана Франка? 3 бали
ІІІ. Прочитайте вірш Ліни Костенко «Вже в стільниках стерні немає меду сонця…». Зробіть ідейно-художній аналіз поезії за схемою: жанрова приналежність, тема твору, спосіб побудови вірша (композиційна організація поетичного тексту), зображувально-виражальні засоби, ритмічна організація поетичного тексту, емоційна тональність, пафос, настрій вірша (ідея).

Вже в стільниках стерні немає меду сонця.

І дика груша журиться: одна.

Лиш клаптики червоного суконця

шляхом лишає сіра далина.
Проходить осінь, посмішка землиста.

Скляніють очі неба і землі.

Суху розмову полум’я із листям

до ночі сумно слухають сади… 10 балів


Загальна кількість балів: 44
11 клас

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Чернігівської обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної...
Чернігівської обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Cумської обласної державної...
Чернігівської обласної державної адміністрації iconУправління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова (пам’ятні дати Миколаївщини на 2016 рік) Методико-бібліографічний покажчик Миколаїв
Управління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації
Чернігівської обласної державної адміністрації iconКонкурсу «Мистецтво проти засилля корупції»
Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової освіти «атенеум» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту...
Чернігівської обласної державної адміністрації iconУправління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Управління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації
Чернігівської обласної державної адміністрації iconХарківської обласної державної адміністрації громадськА організаці
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Чернігівської обласної державної адміністрації iconДепартамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка