Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус?Скачати 149,75 Kb.
Дата конвертації04.02.2018
Розмір149,75 Kb.
ТипПлан-конспект

План - конспект уроку

Тема: Чоловік та жінка. Соціальний ракурс:

Чи мають вони однаковий статус?
Форма проведення: тренінгове заняття.
Основні питання уроку: Що таке гендерна рівність?

Чи існує проблема гендерної рівності в Україні?Очікувані результати:

 • Ознайомити старшокласників із нормативно-правовими документами з питань гендерної рівності;

 • Розширити знання учнів про рівні права чоловіків і жінок в Україні;

 • Розвивати почуття гідності, толерантності, відповідальності.


Основні поняття, терміни: гендер, стать, гендерна рівність, стереотип, толерантність, дискримінація.
Вікова група: учні 10 – 11 класів
Тривалість: 1 год. 20 хв.
План-схема:


Етап уроку

Методи організації діяльності

Тривалість

Мета

Технічне забезпечення

І. Вступ

1.Гра – розминка «Я мрію…»

3


Формування емоційно сприятливого клімату в групі

Мелодія

2. Вправа «Повторимо правила»

3

Вироблення стратегії роботи на уроці.


Ватман, кольорові маркери

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Обговорення епіграфу

2


Підготувати учнів до усвідомлення змісту уроку

Мультимедійна дошка

2. Повідомлення теми і мети

1

3.Вправа «Наші очікування»

4

Визначення сподівань й очікувань учнів щодо уроку

Ватман із зображенням берегів, стікери-кораблі

4. Вправа «Асоціативний кущ»

5

Засвоєння поняття «гендерна рівність», розширити його зміст

Фліпчарт, маркери.

ІІІ. Усвідомлення змісту теми

1.Випереджуюче завдання.

5

Акцентувати увагу учнів на правову базу даної теми

Мультимедійна дошка

2.Вправа «Особливості статі»


10

З’ясувати уявлення учасників про особливості характеру та вибору професії чоловіків та жінок, підвести до висновку, що будь-яка риса характеру та професія властива людині незалежно від її статі

Папір А4, маркери.

3.Інформаційне повідомлення

3

Формування свідомого, негативного ставлення до дискримінації жінок
4. Фізкультхвилинка

1


Зняття напруження
5. Вправа «Квітка рівності»

5

Формувати вміння долати гендерні стереотипи

Фліпчарт, ватман з елементами зображення квітки, стікери-пелюстки.

6. Вправа «Намалюй плакат»

10


Розвиток вміння діяти, закріпити набуті знання учнями на практиці

Ватман, кольорові маркери.

7. Кросворд

5

Ватман з зображенням кросворду, завдання

8. Вправа «Афоризми»

5

Вчити учнів аналізувати отриману інформацію

Мультимедійна дошка, картки з афоризмами

IV. Рефлексія

1.Вправа «Телеграма»

5

Отримати від кожного учасника коротку інформацію про враження від проведеного заняття


Фліпчарт,

папір А4, маркери2.Вправа «Мозковий штурм»

5


Визначити рівень сприйняття і засвоєння інформації
3. Вправа «Поштова скринька».

2


З’ясувати питання, які на думку учнів потребують додаткового опрацювання

Скринька, папір, маркери.

4.Вправа «Очікування»

2


Усвідомлення учасниками того, якою мірою реалізовані їхні очікування щодо уроку

Ватман із зображенням берегів, стікери-кораблі

5.Вправа «Віночок побажань»

2

Підвищення емоційно-сприятливого стану.


Коментар для вчителя:
І. ВСТУП
1. Гра-розминка «Я мрію…»

Вчитель пропонує учасникам послідовно, один за одним, поділитися своїми мріями. Наприклад, один учасник каже: «Я мрію стати відомою людиною» і т.д.


2. Вправа «Повторимо правила».

Учні вголос повторюють правила, які були вироблені на попередніх уроках: • Бути позитивним,

 • Не критикувати;

 • Дотримуватися часу;

 • Поважати думку інших;

 • Не перебивати;

 • Правило персоніфікації (Я- висловлювання)

 • Добровільна участь у виконанні вправ і завдань.


ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Вчитель: У 80-х роках жінки усього світу започаткували активний міжнародний рух за права жінок. Наслідки цієї дiяльностi особливо вiдчутнi на міжнародному рiвнi. Держави вперше в iсторiї висловили підтримку рівності прав жінок i чоловіків, визнали її своїм пріоритетним завданням. Тому темою нашого уроку є:

«Чоловік та жінка. Соціальний ракурс:

Чи мають вони однаковий статус?».

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з поняттями «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», виробимо навички асертивної поведінки, продовжимо розвивати вміння аналізувати отриману інформацію, виховувати толерантне ставлення до представників протилежної статі.


1. Обговорення епіграфу

Рівність — це єдина і міцна основа

для суспільного устрою, для порядку,законності, добрих звичаїв…

Б. Шоу
    

Вчитель звертає увагу дітей на епіграф уроку і запитує, як вони розуміють цей вислів.
2. Повідомлення теми, мети уроку.

На основі висновків учнів, вчитель повідомляє тему і мету уроку.


3.Вправа «Ваші очікування»

Учні на стікерах (кольорових папірцях, вирізаних у формі корабликів) записують свої очікування від уроку. Потім, виголошуючи свої очікування, приклеюють їх на плакаті «Береги», де з двох боків моря зображені береги – «Берег надій» і «Берег реалізованих сподівань».


4. Вправа «Асоціативний кущ»

На фліпчарті записується словосполучення «гендерна рівність». Дітям пропонують за даним поняттям висловити одним словом свої асоціації. Вчитель записує їх на дошці.

Наприклад:

На основі цього асоціативного ряду вчитель пропонує дати визначення терміна «гендерна рівність».


Гендерна рівність означає, що чоловіки та жінки мають однакові умови для реалізації своїх людських прав та однаковий потенціал для здійснення свого внеску у національний, політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток, а також рівні права на користування результатами цього розвитку.

ІІІ. УСВІДОМЛЕННЯ ЗМІСТУ ТЕМИ
1. Випереджаюче завдання

(Перед проведенням заняття кільком учням пропонується підготувати інформацію про законодавчу базу щодо рівних прав жінок та чоловіків)


Учень 1. Законодавчими і нормативними актами України щодо рівних прав жінок та чоловіків є:

• Загальна декларація прав людини, прийнята на сесії Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.: «…Кожній людині надаються рівні права і всі свободи незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії…»;

• Конвенція ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.;

• Конвенція про ліквідацію насильства щодо жінок;

• Конвенція про громадянські та політичні права;

• Конституція України (ст. 3, 21, 24, 51);

• Декларація про загальні засади державної політики України щодо сім’ї та жінок;

• Конвенція державної сімейної політики в Україні;

• Закон України «Про забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок і чоловіків».

До спеціальних законів можна також віднести Закон України „Про попередження насильства в сім’ї”, який не має аналогів на пострадянському просторі.


Учень 2. Гендерна рівність є однією з ознак правової держави. Держава зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених міжнародним законодавством.

Принцип  рівності жінок та чоловіків закріплений в Конституції України. Зокрема ст. 3 Конституції України закріплює рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Норми гендерної рівності передбачені також ст. 21, 24, 51 Конституції України. Частина третя ст. 24 Конституції України, безпосередньо присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівні права й можливості жінок і чоловіків забезпечуються наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є одним з головних напрямків політики у діяльності Європейського Союзу. Створено Дорадчий комітет з питань рівних можливостей для чоловіків і жінок, затверджено Програми дій Співтовариства щодо рівних можливостей для жінок і чоловіків. Основна мета цих програм є покращення та поліпшення становища жінок у суспільстві.

Україна підписала всі міжнародні документи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Декларація щодо рівності жінок і чоловіків – 1988 р., Пекінська декларація й Платформа дій – 1995 р., Декларація Тисячоліття – 2000 р., документи Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з питань гендерної рівності – 2000 р. та інші), ратифікувала Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок  і взяла на себе відповідні зобов’язання.

Прийняття 8 вересня 2005 р. Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” свідчить про новий підхід у вирішенні гендерних проблем. Цей Закон є дієвим правовим підґрунтям для переходу від декларацій до дій та здійснення гендерних перетворень, відкриває перспективи побудови суспільства рівних можливостей.

У законі передбачено визначення основних засад державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, механізмів забезпечення рівності таких прав, зокрема у сферах здобуття освіти, роботи в органах місцевого самоврядування, державної служби, отриманні винагороди за працю, стосунках з роботодавцями, в соціальній сфері тощо.


2. Вправа «Особливості статі»

Робота в групах. Діти об’єднуються в чотири групи: «Любов», «Добро», «Надія», «Дружба». Кожна група отримує завдання, обговорює і презентує свою роботу.Завдання 1: Назвіть риси характеру, які на вашу думку, притаманні жінкам

Завдання 2: Назвіть риси характеру, які на вашу думку, притаманні чоловікам.

Завдання 3: Назвіть професії, в яких на вашу думку, задіяні жінки.

Завдання 4: Назвіть професії, в яких на вашу думку, задіяні чоловіки.

У результаті обговорення учні мають зрозуміти, що між чоловіками і жінками існують певні розбіжності, але наведені риси і професії можуть бути притаманні будь-якій людині незалежно від її статі.


3. Вправа « Інформаційне повідомлення»

(Надати інформацію про порушення гендерної рівності)Вчитель:

Незважаючи на те, що у структурі населення України жінки займають

54 %, простежуються

порушення гендерної рівності . Наприклад:

• 80 % безробітних в Україні — жінки;

• у приватному бізнесі гендерний баланс більш-менш зберігається постійно: 50,4 % жінок — 49,6 % чоловіків;

• серед державних службовців жінки становлять 68 %, проте на керівних посадах, на

рівні прийняття рішень їх буквально одиниці;Зайнятість жінок в Україні:

• в промисловості — 2,1 %;

• у сільському господарстві — 54,3 %;

• у приватному сервісі — 43,6 %;

Подібні гендерні розподіли представлені й у змісті підручників для основної школи. Так, чоловічі образи кількісно переважали у всіх підручниках з української літератури: 6 кл. – 74%; 7 кл. – 65%; 8 кл. – 79%; водночас як жіночі образи у 6 кл. – 26%; 7 кл. – 35%; 8 кл. – 21%.
4. Фізкультхвилинка.

Заплющивши очі, дихайте повільно та глибоко. Зробіть вдих і приблизно на 10 секунд затримайте дихання. Видихайте не кваплячись, стежте за розслабленням і подумки кажіть собі: «Вдих і видих, як приплив і відлив». Повторіть цю процедуру 5-6 разів. Потім відпочиньте близько 10-ти секунд.


5. Вправа «Квітка рівності»

Кожному учневі роздаються пелюстки, на яких записані твердження. Діти розподіляють їх на фліпчарті. Ті, які правильні – на квітку, ті, які помилкові – вниз квітки. • Спорт для хлопців важливіший ніж для дівчат

 • Догляд за дітьми – це суто жіноча робота.

 • Хлопець, який любить куховарити, недостатньо мужній.

 • Керування автомобілем – це не жіноча справа.

 • Чоловік повинен бути жорстким та вимогливим.

    • Керівні посади можуть займати як чоловіки так і жінки.

    • Розподіл обов’язків по домогосподарству повинен бути рівнозначним.

    • Оплата праці людини не залежить від її статі.

    • Як чоловіки так і жінки мають право на захист від будь-яких форм та проявів насильства.

    • Дискримінація жінок на ринку праці є незаконною.

    • Жінки і чоловіки мають рівне право після народження дитини залишатися вдома або працювати.


Вчитель: Потрібно враховувати індивідуальні особливості кожної людини, щоб збудувати рівноправні стосунки і позбуватися спрощених уявлень, які існують у суспільстві щодо поведінки людей різної статі.
6. Вправа «Намалюй плакат»

Діти об’єднуються в три групи: Рівноправність , Справедливість, Єдність.

Завдання групам: запропонуйте власний макет постеру «Рівні права». Через 7 хв. презентація постерів.

gendervesy h_opztqfargown6abv2l0ri7ce1sdghdyz_

7. Кросворд.
1

2

34

5

6
 1. Особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства (гідність).

 2. Терпеливе ставлення людини до способу життя, поведінки звичаїв, почуттів, ідей, вірувань інших людей (толерантність)

 3. Утискання або неповага до прав інших людей (дискримінація)

 4. Відносини між людьми, засновані на довірі, взаємних симпатіях, загальних інтересах і захопленнях (дружба)

 5. Сукупність певних (часто звичних вкорінених уявлень) думок, висновків про світ, навколишнє середовище, людей (стереотип)

 6. Рівне ставлення й оцінювання суспільством подібностей та відмінностей між чоловіком і жінкою (рівність)8. Вправа «Афоризми»

Учні об’єднуються в 3 групи, кожна група отримує картку з висловом відомої людини. Завдання: проаналізувати даний афоризм та запропонувати своє тлумачення.

1 група: «Запорука рівноправних стосунків чоловіка і жінки в доброті, відвертості, чуйності» (Еміль Золя)

2 група: «Мужчина створений для війни, жінка – для відпочинку воїна» (Ніцше)

3 група: «Жінка — велика вихователька чоловіка»  (Анатоль Франс)

ІV. РЕФЛЕКСІЯ
1. Вправа «Телеграма»

Вчитель звертається до учнів із пропозицією скласти йому телеграму за інформацією заняття. Далі вчитель збирає телеграми, прикріплює їх на фліпчарті і зачитує. Учні, прослухавши всі телеграми, визначають, які з них найбільше сподобались.

Наприклад: «Сьогодні приділяється велика увага питанням гендерної рівності в українському суспільстві».
2. Вправа «Мозковий штурм».

Вчитель: Дайте відповіді на запитання:


 • Що ви думаєте про проведене заняття?

 • Що було для вас важливим?

 • Що вам сподобалось?


3. Вправа «Поштова скринька».

Вчитель: Якщо у вас виникли питання, але за певних причин ви їх не задали, можете записати їх на листочках і кинути в нашу «Поштову скриньку». На наступних заняттях ми їх обов’язково розглянемо.
4. Вправа «Очікування»

Учні, залежно від того, наскільки справдилися їхні сподівання та очікування щодо уроку, переміщують свої стікери-«кораблі» до «Берега реалізованих сподівань».


5. Вправа «Віночок побажань»

Вчитель пропонує учасникам стати в коло і обмінятися побажаннями. Наприклад, один учасник каже, звертаючись до іншого : «Я бажаю тобі, щоб твої мрії здійснилися» і т.д.


Вчитель: Усі ми в житті пливемо морем пізнання, ніхто не знає, які береги нас очікують. А той берег, якого ми досягли сьогодні, завтра стане берегом, що з нього ми вирушимо в нову подорож до нових знань і досвід
Каталог: files -> files
files -> Програма з філософії для вступу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
files -> Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
files -> Людина І світ
files -> Інтернет шлях розвитку української музичної індустрії Інтернет новий інструмент для таланта
files -> Рада адвокатів міста києва
files -> Усова Оксана Андріївна 01. 01. 1969 р
files -> Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури
files -> Державний комітет україни по водному господарству літопис розвитку І становлення водного господарства Волинської області


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconЛюбов на все життя
Всі, абсолютно всі живущі на Землі мають певні хист, здібності. Але, на превеликий жаль, далеко не кожен чоловік чи жінка реалізовують...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconЦікаве з історії україни
Вони мають не аби яку історичну цінність. Ці старі пам'ятки мають свою історію, своє життя. Виникає маса питань: кому вони слугували,...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? icon«Чоловік та Жінка. Хто ми є?» Мета: розкрити поняття «гендер», «гендерний стереотип»
«Якою мірою ви зорієнтовані на психологічні відмінності статей», картки з рисами, картки з міфами, картки з незакінченими реченнями,...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconЖінка І чоловік дві половинки людства
Мета: надати учням інформацію з гендерних питань, сформувати елементарні навички гендерної культури; розвивати вміння працювати в...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconВідбулася восьма церемонія нагородження Всеукраїнської Премії «Жінка III тисячоліття» 22 листопада 2015 року — perohanych Організатори Всеукраїнської Премії «Жінка ІІІ тисчоліття»
Жінка ІІІ тисчоліття» вкотре доводять, що жіноча «слабкість» здатна перевернути гори І здійснити неможливе! Сильні, самодостатні,...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconСуб’єкти сучасної української політики в Інтернет та вплив мережі на формування їхнього політичного іміджу
Силіконова Долина в Каліфорнії. Це світовий центр комп’ютерного, програмного та Інтернет-бізнесу, на який припадає 20% світового...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconNataliya Rymska / Наталка Римська Literature and Cityscape. Urban Identity in East-Central Europe
Борислав, Тустановичі І східниця із часом таки здобули міський статус. Як пише Ярослав Грицак, на час Франкового народження пам’ять...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconЦе був перший випадок повітряного тарану, який вчинила жінка-льотчик
Катерина Іванівна Зеленко, єдина жінка-льотчик 135 ббап, вписала своєю короткою, але героїчною біографією яскраву сторінку в історію...
Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус? iconЖіноча доля у творчості Т. Шевченка. «Катерина»,
У тогочасному суспільстві жінка не народжувалася для того, щоб бути повністю щасливою. Вона ловила мить щастя, а потім усе життя...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка