Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013Сторінка3/37
Дата конвертації17.04.2017
Розмір7,73 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

294

Монастирьова Христина. Гендерні аспекти жіночого та чоловічого стилю мовлення.................................................................................................


296

Нехайчук Юлія. Рецепсія постаті Івана Мазепи в творчості Богдана Лепкого...............................................................................................................


298

Нехайчук Юлія. Пародія як засіб осмислення світу в творчості Стівена Лікока.....................................................................................................................


300

Обойшева Екатерина. Внутренний мир Эдгара Аллана По через его творчество...........................................................................................................


301

Олейник Ольга. Образ Маргариты в контексте интермедиального подхода (роман Булгакова и фильм Бортко)..................................................


302

Остапчук Руслана. Парадокс та контраст як способи відображення дійсності у “Портреті Доріана Грея” Оскара Уайльда....................................


304

Пирлик Вероніка. Фольклорна поетика у драматичних творах І. Франка

305

Плесецька Юлія. Жанрова своєрідність повісті Чарльза Діккенса “Різдвяна пісня у прозі”......................................................................................


307

Подолянчук Виктория. Венки сонетов “Corona astralis” и “Lunaria” М. Волошина: интертекстуальный аспект......................................................


308

Рашевченко Тетяна. Моделі художнього простору в романі Ю. Андруховича “Рекреації”...............................................................................


311

Риндіна Анастасія. Роль метафори у структуруванні дискурсивних особливостей публіцистичних текстів інтернетних новин англомовних сайтів....................................................................................................................313

Савранська Ганна. Особливості використання епітетів у поетичному дискурсі Джорджа Гордона Байрона...............................................................


314

Сало Катерина. Неоромантичний характер збірки “Мої цвіти” Уляни Кравченко (Юлії Шнайдер)................................................................................


315

Семенов Олексій. Символіка барабана у романі Г. Грасса “Бляшаний барабан”..............................................................................................................


317

Сиващенко Антон. Рими по-американськи: поетичне новаторство В. Вітмена.............................................................................................................


319

Сидорська Світлана. Творчість В. Пєлєвіна у світлі російської літературної критики”.........................................................................................


321

Сирський Євген. Жанрова своєрідність “малої прози” у творчості “покутської трійці”................................................................................................


322

Степаненко Ольга. Особливості драми “Сумління” Трохима Зіньківського в контексті драматургії ХІХ століття..........................................


324

Таращенко Аліна. Художній світ прози В. Симоненка..................................

326

Трюхан Ольга. Мотив гріха у книзі Данила Братковського “Світ, по частинах розглянутий”..........................................................................................................................


327

Трюхан Ольга. Концептосфера тексту сучасної американської пісні........

329

Харченко Олена. Воццек Юрка Іздрика як персонаж постмодерного роману...

331

Шиман Оксана. Місце та роль діккенсівських сhristmas stories в історичному контексті різдвяного оповідання..................................................


333

Антощак Микола. Міфологема Холодного Яру в українській літературі...................................................................................................


335

Бондаренко Юлія. Особливості виявлення інтермедіальних зв’язків у творчості Івана Котляревського................................................................


336

Новик Оксана. Образ Орфея в українській літературі............................

338ЖУРНАЛІСТИКА
Алієв Руслан. Соціальні мережі......................................................................

340

Вікторова Юлія. Використання лінгвістичних засобів при створенні політичної реклами............................................................................................


342

Гузій Яна. Доцільність вживання слів іншомовного походження у мові сучасної української преси та телебачення та шляхи надолуження іншомовної лексики...........................................................................................343

Дейдей Наталя. Засоби створення естетики мовлення, їх функції у сучасній публіцистиці..........................................................................................


345

Какуша Денис. Особливості архітектоніки публіцистичних творів Андрія Багнюка (на матеріалі збірки “60 років катарсису”).......................................


347

Коваленко Леонід. Меми як особливий елемент Інтернет-комунікації......

348

Лукянець Анастасія. Жанрова палітра сучасної друкованої преси..........

350

Лутчак Вікторія. Вплив телереклами на свідомість глядачів.................................

351

Орличенко Микола. Рекреативна функція телебачення.............................

353

Саєнко Максим. Роль Інтернет-журналістики в розвитку ЗМІ.....................

355

Степаненко Олександр. Особливості заголовків в Інтернет-ЗМІ..............

356

Сухомлин Леся. Інтерактивність нових медіа як один з головних чинників їх розвитку...........................................................................................


357

Тищенко Олена. Проблема підходу до класифікації телевізійних програм................................................................................................................


359

Тінькова Тетяна. Ідентифікація поняття якості сучасної газетної періодики.............................................................................................................


361

Черкунов Микола. Технології поширення контекстної реклами в Інтернеті...............................................................................................................


362

Щербаков Мирослав. Манипулирование сознанием человека средствами современной рекламы..........................................................


364ПСИХОЛОГІЯ
Андрєєнко Катерина. Арт-терапевтичні форми та методи роботи з дітьми та підлітками............................................................................................


366

Білик Наталя. Проблема дитячого інфантилізму..........................................

367

Богдан Марина. Формування почуття дорослості як специфічного новоутворення підліткового віку........................................................................


369

Ботук Катерина. Проблема професійної орієнтації старшокласників...............

371

Васильєва Анастасія. Соціологічний портрет сучасного студента...........

372

Ганзина Віталіна. Вплив телебачення на психічний розвиток дитини.......

374

Гах Світлана. Особливості особистості високостатусних підлітків.............

376

Доля Тетяна. Психологічна готовність дитини до навчання в школі..........

377

Завгородня Марина. Соціально-психологічні труднощі адаптації студентів першого курсу....................................................................................


379

Зозуля Альона. Прояв духовних здібностей діяльності викладача...........

381

Зуєв Сергій. Дослідження уявлень сучасного старшокласника про власну особистість.............................................................................................


383

Іорганська Ганна. Шляхи формування успішної особистості молодшого школяра в навчально-виховному процесі.......................................................


384

Кальченко Богдан. Прояв почуттів заздрощів у підлітковому віці..............

386

Каніна Єлизавета, Семенова Катерина. Динаміка професійної мотивації студентів – майбутніх учителів математики протягом навчання у ВНЗ............


388

Кузнєцова Марія. Засоби невербальної комунікації як чинник ефективності навчальної діяльності................................................................


389

Кулик Анастасія. Формування у студентів мотивів учіння при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ.............


391

Кушкіна Анастасія. Особливості формування етнічних стереотипів.........

392

Лопатіна Дар’я. Роль психологічної підготовки логопеда-дефектолога в роботі з дітьми, що мають психофізичні вади...............................................


394

Малихіна Ольга. Типові труднощі адаптації першокурсників до умов навчання в ВНЗ..................................................................................................


395

Матвєєв Віталій. Психолого-педагогічні детермінанти працевлаштування випускників фізико-математичного факультету...........


397

Михайліченко Володимир. Профілактика девіантного відхилення молоді як суспільна проблема..........................................................................


399

Муляренко Татьяна. Нарушение межличностной коммуникации в семье: поводы, причины, пути выхода из сложных ситуаций.....................


400

Піменов Дмитро. Визначення відповідності майбутніх професій схильностям студентів до різних видів діяльності.........................................


402

Пірлик Олександр, Куріленко Євген. Динаміка мотивації навчальної діяльності студентів............................................................................................


403

Пивоварова Юлия. Семейные причины девиантности детей...................

405

Старцева Аліна. Роль психологічних знань у роботі вчителя-логопеда....

407

Таращенко Аліна. Психологічні проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів........................................................


409

Тинькова Даря, Курасова Альона. Проблема адаптації у вищому навчальному закладі першокурсників різних спеціальностей.....................


411

Хайло Ірина. Гендерні особливості уявлень про майбутню сім’ю в юнацькому віці....................................................................................................


412

Хоменко Ганна. Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання

414

Черезова Анастасія. Соціально-психологічні чинники розвитку психічного здоров’я студентів...........................................................................


416

Шатіло Дар’я. Зв’язок між темпераментом і успішністю в професійній діяльності.............................................................................................................


417

Шевченко Інна. Вікові психологічні особливості самосприйняття підлітків......

419

Шутак Надія. Проблема особистого спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ........................................................................................................421

Яготинцев Сергей. НЛП как технология эффективного взаимодействия

422

Яковлєва Олена. Теоретичні аспекти дослідження дитячих страхів.........

424

ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ. ПРАВО
Ботук Катерина,

студентка 6 курсу

соціально-гуманітарного факультету

Наук.керівник: В.О. Григор’єв,

ст.викладач (БДПУ)
ФІЛОСОФІЯ ЛЮБОВІ ЗА В.СОЛОВЙОВИМ “СЕНС ЛЮБОВІ”
 Серед філософських роздумів про любов, помітна роль належить російському філософу Володимиру Сергійовичу Соловйову. Його робота “Сенс любові” – найяскравіша й найбільш запам'ятовується з усього написаного про любов. Звичайна турбота про самого себе як би раптом різко змінює напрямок, переходячи на іншу людину. Її інтереси, її турботи робляться тепер твоїми. Переносячи свою увагу на іншу людину, виявляючи зворушливу турботу про неї, відбувається цікава ситуація – ця турбота про коханого як би проходить крізь потужний підсилювач і робиться набагато сильніше, ніж турбота про самого себе. Більш того, тільки велика любов розкриває духовно-творчий потенціал особистості. Це визнається майже кожним. Володимир Соловйов розуміє любов не тільки лише як суб'єктивно-людське почуття, любов для нього виступає як космічна, надприродна сила, що діє в природі, суспільстві, людині. Це сила взаємного потягу. Людська любов, перш за все любов статева, є однією з проявів любові космічної. Саме статева любов, на думку великого російського філософа, лежить в основі всіх інших видів любові – любові братерської, батьківської, любові до блага, істини і краси. Любов, згідно Соловйову, крім того, що цінна сама по собі, покликана виконувати в людському житті різноманітні функції.

Тільки через любов людина відкриває і пізнає безумовну гідність особистості – своєї і чужої. “Сенс людської любові взагалі є виправдання і порятунок індивідуальності через жертву егоїзму”. Брехня егоїзму не в абсолютній самооцінці суб'єкта, “а в тому, що, приписуючи собі по справедливості безумовне значення, він несправедливо відмовляє іншим у цьому значенні; визнаючи себе центром життя, яким він і є насправді, він інших відносить до кола свого буття ... ”. І тільки через любов людина сприймає інших людей як таких самих абсолютних центрів, яким вона уявляється собі.

Сила любові відкриває нам ідеальний образ коханого і образ ідеальної людини взагалі. Люблячи, ми бачимо предмет любові таким, яким він “повинен бути”. Ми виявляємо її кращі якості, які при байдужому ставленні залишаються непоміченими. Люблячий, дійсно, сприймає не те, що інші. Тільки люблячи, ми здатні угледіти в іншій людині, можливо, ще не реалізовані риси характеру, здібності і таланти.

Статева любов з'єднує матеріально і духовно істоти чоловічої і жіночої статі. Поза статевої любові людини як такого немає: існують лише роздільні половини людини, чоловіче і жіноче, які окремо не є людина як така. “Создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение, – это и есть собственная ближайшая задача любви”.

Любов – не є тільки лише сфера приватного життя. Любов значима для життя суспільного. Любов зміцнює інтерес людини до соціального життя, пробуджуючи у неї турботу про інших людей, викликаючи душевну турботу і виявлення високих почуттів. Це відбувається тому, що любов проявляється як внутрішня, чисто людська потреба “віддати самого себе” іншій людині і одночасно зробити її “своїм”, а на емоційному рівні “злитися” з нею.
ЛІТЕРАТУРА

1. Соловйов В. С. Сенс любові. – У кн.: Світ і ерос: антологія філософських текстів про кохання. – М.: Политиздат, 1991.

2. “Філософія любові” – А.А. Івін”,“Политиздат”, М. 1990 р.

3. “Любов” – К. Василів, 1992 рікДавыдчик Роман,

слушатель магистратуры

1 года обучения факультета коммуникации и права

Научный руководитель: Н.П. Матузяник

к. юр. н., доцент (Минский институт управления)

ПРОБЛЕМЫ поручительства в случае смерти кредитополучателя В КРЕДИТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Согласно ст. 341 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) поручительство представляет собой договор, в силу которого поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать полностью или в части за исполнение обязательства этого лица [1].

В настоящее время существует ряд определенных проблем в процессе заключения и исполнения договоров поручительства, обеспечивающих возврат банковских кредитов. Одной из таких проблем является юридическая судьба поручительства в случае смерти кредитополучателя.

Во время действия договора поручительства иногда возникает ситуация, когда кредитополучатель умирает. Мнения специалистов банков и поручителей, их представителей, а также судебная практика по вопросу о последствиях смерти должника для обязательств, возникающих по договору поручительства, расходятся, что обусловлено разными интересами сторон правоотношения.

Законодатель предусмотрел, что поручительство прекращается, в случае когда должник перевел свой долг на другое лицо, а поручитель не выразил согласия отвечать за нового должника [1, п. 2 ст. 347]. При этом, по нашему мнению, и привлечение поручителя к ответственности при фактическом отсутствии должника, и выражение подобного согласия противоречит правовой природе поручительства.

При отсутствии в договоре поручительства согласия поручителя отвечать за правопреемника должника в случае ненадлежащего исполнения им основного обязательства возлагать на поручителя такую обязанность неправомерно.

В последнее время банки с целью обезопасить себя от неисполнения кредитного обязательства, обеспеченного поручительством, в связи со смертью должника устанавливают условие о безусловном согласии поручителя отвечать за любого нового должника и об обязанности поручителя отвечать за исполнение наследниками обязательств должника по кредитному договору. Очевидно, что при сохранении поручительства при наследственном правопреемстве или смене основного должника положение поручителя значительно ухудшится. Он будет иметь дело с новым должником, о котором не знал и не мог знать при выдаче поручительства. Кроме того, отвечая за исполнение наследниками кредитного обязательства, поручитель будет удовлетворять свои регрессные требования только в пределах стоимости наследственной массы. При наличии иных кредиторов покойного данная сумма будет еще меньше.

Таким образом, можно сделать вывод, что если в договоре поручительства с банком поручитель дал согласие отвечать за нового должника, то в случае смерти основного должника и при наличии наследников и наследственного имущества кредитная задолженность должна взыскиваться лишь в пределах стоимости наследственного имущества [1, п. 1 ст. 1086]. Такой подход позволит не допустить ухудшения положения поручителя в результате изменения должника по обеспеченному обязательству, максимально полно учесть интересы и риски банка, поручителя, а также наследника, а потому представляется наиболее разумным.

Подводя итог вышеизложенному, считаем, что необходимо пересмотреть содержание обязательных условий в типовом договоре, которые учитывали бы интересы всех сторон обязательств. Основу данного договора должны составить:

- запрет на включение в договор поручительства условия об обязанности поручителя отвечать за исполнение наследниками обязательств должника по кредитному договору;

- запрет на включение в договор поручительства предварительного безусловного согласия отвечать за любого нового должника.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconСтудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка