Денис шариков


§ 3. Характеристика contemporary dance, структура уроку, етапи навчання. Приклад урокуСторінка3/8
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 3. Характеристика contemporary dance, структура уроку, етапи навчання. Приклад уроку.
Контемпорарі данс (від англ. contemporary та фр. contemporain) – вид сучасної хореографії неокласичного спрямування європейського походження. Нині контемпорарі (контампоре) – це сукупність авторських неокласичних синтезованих технік (танцювальні лабораторії, студії, авторські й академічні театри Франції, Люксембургу, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Данії), що спираються на класичний танець (систему), неокласичні балетні прийоми, а також техніки модерн джаз танцю, імпровізації.

Термінологія переважно французька, другорядна – англійська. Урок складається з розігріву (warm-up), вправ біля станка (exercìсes sur la barre), вправ на середині (exercìce danse le centre), швидкої частини та стрибків (allegro & sauters), комбінацій (combinations). Важливим чинником у цьому виді є часте поєднання вправ на дрібну техніку та велику амплітуду, поєднання рухів par terre зі стрибками (petit et grand sauterse).Контемпорарі данс має пряму причетність до класичної хореографії через структурну побудову екзерсису, форми, позиції й положення корпусу, рук, ніг, техніку виконання кроків,

стрибків, обертів.

Контемпорарі данс є „психологічний неокласичний танець”, що на відміну від класичного танцю, де головним є лише фізичний тренаж і академічні балетні канони, має певні переваги:

урок побудований на імпровізаційному принципі, що надає певної свободи викладачеві, можливість експериментувати з музикою, виконавцями, технікою танцю;

частини уроку побудовані так: п’ять вправ розігріву, сім вправ біля станка, п’ять вправ на середині, три стрибкових вправи, одна комбінація = 21. Вони несуть не тільки фізично-оздоровчі, психологічні якості, а додають акторської техніки, танцсимфонічності, через різний характер і темпоритм кожної комбінації як маленького етюду.

Важливо додати, що професійне навчання з контемпорарі данс, враховуючи всі особливості й труднощі цього виду сучасної хореографії, можливе лише за умови володіння технікою класичного танцю: високий, середньо-високий, середній рівень знань. Знайомство із системою контемпорарі данс як із сучасною хореографічною технікою нині дозволяє будь-якому охочому набути фізичних, оздоровчих, психологічних, акторських, естетичних, художніх і музично-хореографічних якостей.
1-й етап:

– вивчення теорії, історії та понятійно-категоріального апарату contemporary dance A;

– вивчення позицій, положень, рухів у просторі, рівнів у contemporary dance B.

2-й етап:

– вивчення вправ розігріву – кроки колом, par terre, barre C;

– вивчення вправ біля станка D.

3-й етап:

– вивчення вправ на середині з маленькими стрибками E;

– вивчення стрибків F;

– вивчення комбінацій на широку амплітуду в поєднанні з дрібною технікою G.4-й етап:

– іпровізація біля станка H;

– іпровізація на середині й танцсимфонічні танцювальні комбінації I.

На першому етапі аудиторних занять повинно бути не меньше чотирьох годин на тиждень, двох лекційних і практичних. На другому і третьому етапах аудиторних занять повинно бути не меньше шести годин на тиждень, двох лекційних і чотирьох практичних. На четвертому етапі, лише шість практичних занять на тиждень.

етап

Умовне позначення

А, B

Ауди-

-торні

Лекційні

Практичні

Індивіду--альні

1-й етап

AB

4

2

2

6

2-й етап:

CD

6

2

4

10

3-й етап:

EFG

6

2

4

10

4-й етап:

HI

6
6

10


Приклад побудови уроку.
Програма уроків передбачає систематичне, послідовне, методично-цілісне вивчення курсу теорії і методики сontemporary dance. Вона визначає зміст, об’єм знань і навичок, які повинні засвоїти студенти, й організовує роботу викладача. Програма включає в себе весь арсенал рухів сontemporary dance. У ній послідовно, з поступовим підвищенням рівня складності, викладені елементи екзерсису.

Матеріали програми побудовані так: 1. I рік навчання – закладка професійного фундаменту, початок роботи над вивченням теорії, історії та базових знань з сontemporary dance. Необхідно привчити студентів до певних особливостей цієї складної сучасної хореографічної дисципліни. Відпрацьовувати виразність, точність, музикальність виконання, а також навички самостійної роботи, формувати відчуття м’язового самоконтролю;

б) II, III роки навчання – засвоєння прийомів виконання

більш складних рухів і їхнє поєднання, подальший

розвиток музикальності, виразності, артистизму і

виконавської індивідуальності;в) IV рік навчання – завершення вивчення матеріалів

програми, обробка віртуозних елементів техніки,

подальше розкриття і формування індивідуальності

студентів.Курс сontemporary dance будується на канонізованій системі виразних засобів хореографічного мистецтва. Майбутній фахівець – балетмейстер і викладач сontemporary dance мусить добре розбиратися в його сутності, послідовній і гармонійній системі виховання м’язового апарату – тіла танцюриста, розбиратися у психофізіологічній основі руху, досягти професійності, правильної манери виконання, суворості форм.
Завдання дисципліни:

Відповідно до мети дисципліни визначені її завдання:
збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток загальних і художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості;

розвиток танцювальних здібностей (гармонійне формування постаті, розвиток сили ніг, постанови корпуса, рук і голови, координація рухів, розвиток пластики, виразності рук, гнучкості й стабільності корпуса, технічне й артистичне виконання хореографічних pas);

виховання здатності сприймати й інтерпретувати художні твори, висловлювати особисте ставлення до них, аргументувати свої думки й оцінки;

формування національної самосвідомості особистості через вивчення хореографічних pas, сприяння розвитку культури руху й музичної культури особистості в процесі викладання екзерсису сontemporary dance;

формування художніх смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.
Теорія і понятійно-категоріальний апарат контемпорарі данс
Основні питання та зміст:


 • використання теоретичних і практичних знань класичного екзерсису та модерн джаз уроку;

 • послідовність вивчення частин екзерсису;

 • підбір музичного супроводу;

 • визначення характеру музичного матеріалу;

 • опанування іноземної термінології контемпорарі данс.


WARM-UP

Вивчення вправ розігріву – pas, par terre,body-stretch, fitness, barre.

 • Pas

pas pas couru airobique (швидкий) аеробний біг зі згинанням і витягуванням рук у ліктях уперед, у бік;

pas marhet pas marhce sur le demi pointé- flex

(сценічний крок з черегуванням кроку на півпальцях і п’ятках).


 • Par terre

point- flex (сидячи на підлозі, корпус прямий) – скорочення й натягування стопи) за 6-ю позицією;

rond de pied (сидячи на підлозі, корпус прямий) –

коло стопою назовні за 1-ю позицією;

rond de jambe (сидячі) – коло витягнутими ногами назовні);


developpé contr hend (лежачи) одна нога витягнута, інша виймається протележною рукою за п’ятку за 1-ю позицією;

developpé point- flex (лежачи) ноги зігнути в колінах, вийняти вперед, скоротити стопу, витягнути стопу, ноги

зігнути в колінах, витягнути вперед на підлогу, скоротити стопу, витягнути.


 • Body-stretch

contraction & release (стиснення й розширення корпуса вперед, назад, у бік);

deep body bend (складання);

arch-pont (місток);


 • grand ecarts (шпагати).
 • Fitness

jeam (жим) – від підлоги широким хватом, корпус прямий, ноги разом у 6-й позиції;

 • pull-up (підтягування біля станка) – за голову широким

хватом, корпус прямий, ноги разом у 6й позиції).


 • Barre

port de bras (переводи рук з нахиляннями корпуса) –

назад, вправо, вліво, вперед;

stretch (розтяжки) – вниз назад за 1-ю позицією з двох

ніг, розтяжка вбік з переходом у 2-гу позицію; • passé-twist – переводи коліна з виворотного в

завернуте положення;

battement tendu simple et poin-flex – виведення й приведеня ноги в 1-шу позицію хрестом; носок, каблук, носок, приставити;


EXERCICE SUR LA BARRE

Вивчення, закріплення та відпрацювання вправ біля станка з допоміжними рухами: plié І, ІІ, ІV,V, VІ (виворотні і паралельні позиції ніг) – twist tendú jeté; rond de jamb par terre, en l’air, fondú, adagio (contraction, flat-back, cambré), plié, rond de jamb, fondu, adagio, grand battement.

1. Plié – demi, grand І, ІІ, ІV,V, VІ, relevé demi pointé (виворотні і паралельні позиції ніг), twist у ІІ поз.; contraction – вбік, вперед; souplessé – растяжка назад; port de bras – 1-ше оборотне, 2-ге, cambré назад; pirouettes (сценічні види); wave (хвилі корпусом та рукою). Battements – tendus simple, tendus-twist-plié, relevé, jeté-twist, jeté-piqué (з plié, foueté, en pose, passé par terre, relevé); pirouettes (сценічні види).
2. Rond de jamb par terre en dehors et en dedans – rond 45º, 90º; rond en tournent; grand rond de jamb jeté, pose attitude, arabesque; souplessé – растяжка port de bras; grand ecart (шпагат).
3. Fondu – fondu-twist double fondu, foueté, battement soutenu, tour foueté; petit adagio (derierre – розтяжка біля станка, port de bras).
4. Rond de jamb en lair en dehors et en dedans – temps relevé et pirouette et soutenu en tournent, en l’air en plié et sauté; stetch – розтяжка, deep body bend; arch-pont (місток).
5. Frappé et petit battement – double frappé, en tournent en pose; tour flic-flac; battement battú.
6. Adagio – battement developpé, battement relevé lent; pirouette et developpéderierre (розтяжка за ногу); pose attitude, arabesque; grand ecart (шпагати).
7. Grand battement jeté – grand battement, grand battement developpé, grand battement pointé, grand battement libero.

EXERCICE DANSE LE CENTRE

Вивчення вправ на середині з малими стрибками.


 1. Adagio et port de bras (повільна частина й правильні переводи руками, нахили корпуса) – demi, grand plié І, ІІ, ІV,V, VІ, relevé demi pointé (виворотних і паралельних позиціях ніг), 1-ше port de bras (назад); twist у ІІ поз.; contraction – вбік, уперед; souplessé – растяжка назад; port de bras 2-ге, cambré назад; rond de corps soutenu en tournent en dehors (колові перегинання корпуса з обертом), rond de bras (колові переводи рук); pirouettes (сценічні види); wave (хвилі корпусом та рукою).
 1. Battements – tendus simple, jeté, jeté-piqué (з demi plié, foueté, en pose, twist, passé par terre, relevé); pirouettes (сценічні види), pas echappé, pas jeté, pas emboité, entrechat quatre, roile.
 1. Rond de jamb par terre et rond de jamb en lair en dehors et en dedans – rond 45º, 90º; rond en tournent; grand rond de jamb jeté, pose attitude, arabesque; petit sissonnee ouvert-developpé, entrechat quatre, roile.
 1. Вattement divisés en quarts et grand pirouette – tours (повільна частина й піднімання та виймання ніг на 90˚ і вище, з використанням великих піруетів – grand pirouette pose attitude, arabesque, en avant a la quatrieme, en coté a la seconde).
 1. Grand battement jeté – grand battement, grandbattement developpé, grand battement pointé; pirouette et sauté, entrechat quatre, roile; pas tombé, pas de bourré.


ALLEGRO

Вивчення стрибків, обертів і комбінацій із застосуванням поєднання вправ на дрібну техніку й широку амплітуду


 1. Temps levé sauté – temps levé sauté (з twist за позиціями ніг) et pas chassé, pas tombé coupé assemblé (у формі temps lié); jamp, leap-hop, sauté en tournent en dehors.
 1. Petit sauté (комбінації середніх стрибків) – pas glissade-entrechat troic, pas glissé (сценічне як в іспанському танці); tombé-coupé pas jeté; pas ballonné, sissonne fermé, preparation grand foueté-cabriole en grand pose effacé et croisé.
 1. Grand sauté (комбінації великих стрибків) – grand jeté en arabesque pas de chat en arabesque, grand jeté en attitude (croisé, effacé), grand jeté entrelacé, grand jeté en tournent grand (tombé-coupé, tour de force), jeté passé, grand jeté renvercé, grand jeté fouté revoltade.ІМПРОВІЗАЦІЯ

Імпровізація вправ біля станка. на середині.
1) Варіативні імпровізації – нестандартні прийоми та фантазія за бажанням викладача біля станка; особливістю є вправи біля станка, на станку, під станком у техніці контемпорарі данс, вільна імпровізація студентів.

2) Варіативні імпровізації нестандартні прийоми та фантазія за бажанням викладача на середині. Особливістю є вправи на підлозі, нестрибкові вправи, поєднання у вправі рухів на широку амплітуду з дрібною технікою в контемпорарі данс, вільна імпровізація студентів.
Контрольні завдання для перевірки знань


 1. Схарактеризуйте вправи розігріву.

 2. Схарактеризуйте вправи біля станка і на середині.

 3. Схарактеризуйте стрибкові вправи.

 4. Проаналізуйте принципи імпровізації в cоntemporary dance.

 5. Проаналізуйте етапи навчання cоntemporary dance.


Завдання для самостійного опрацювання


 1. Підготуйте реферат щодо розігріву cоntemporary dance в постмодерних балетах, навести порівняльний аналіз.

 2. Підготуйте реферат щодо вправ біля станка і на середині.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб: Лань, 2000. – 192 с. – изд. № 6.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Тарасов Н.І. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н.І.. – М.: Лань, 2005. – 496 с.: ил.

5. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
§ 4. Позиції та положення корпусу, рук, ніг
(Les poses et positions des bras et des pieds et de corps)
Контемпорарі данс нині, має велику кількість авторських, систем зі своїми формами, позиціями, технікою. Наша методика базується та є синтезом різних методик академічної ситеми класичного танцю. Позиції староросійської школи: у Франції метод Ольги Преображенської [49, 776777]; у Великій Британії метод Миколи Легата [49, 776777]. Також італійської школи метод Енріко Чекетті [Чеккетти Грациозо. Полній ученик классического танца. / Чеккетти Г.; пер. с итал. Е. Лыcовой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – С. 27–39], радянської школи метод Агріпіни Ваганової [9, 27–28; 31–35; 57–67], а також неокласичних балетних прийомів Доменіко Богуе, Іржи Кіліана, Аніко Рехвіашвілі та позицій запозичених з техніки модерн джаз танцю, методи Гос Джордано, Метта Метокса, Ріка Одумса, Марти Грехем, Хосе Лімона, Мерса Каннінгема, Вадима Нікітіна [30, 9–14]. Отже, ми пропонуємо такі позиції та положення рук, ніг і корпуса.

Позиції та положення рук (position et pose de bras)
Перша позиція рук (primiere position de bras)

– позиція ідентична 1-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Ваганової, Легата, 5-й метод Чекетті). Руки підняті зпереду корпуса на рівні грудей.Друга позиція рук (seconde position de bras)

– позиція ідентична 2-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Ваганової, Легата). Руки відведені вбік, трохи зігнуті в лікті.Третя позиція рук (troisieme position de bras)

– позиція ідентична 3-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Легата), малій позі (метод Ваганової), 4-й позиції (метод Чекетті). Одна рука в першій, а інша – у другій позиції.Четверта позиція рук (quatrieme position de bras)

– позиція ідентична 4-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Легата), великій позі (метод Ваганової). Одна рука в третій позиції (метод Вганової), а інша – у другій позиції.П’ята позиція рук (cinquieme position de bras)

– позиція ідентична 3-й позиції класичного танцю (метод Ваганової), п’ятій позиції (метод Преображенської, Ваганової, Легата, Чекетті) Руки підняті вгору з округлими ліктями, кисті повернуті всередину, близько одна одної, але не торкаючись. Також п’ята позиція рук має обернене (вивернуте) положення, схоже на іспанську позицію рук.Шоста позиція рук (sixieme position de bras)

– позиція ідентична 2-й завищеній позиції історико-побутового танцю. Руки відведені вбік, трохи зігнуті в лікті на рівні між третьою (метод Ваганової) та другою позицією.Сьома позиція рук (septieme position de bras)

– позиція ідентична напівдругій позиції класичного танцю (метод Ваганової), 2-й позиції історико-побутового танцю, позиції demi-seconde (метод Преображенської, Легата, Чекетті). Руки відведені вбік, трохи зігнуті в лікті на рівні між першою та другою позиціями.Джекова позиція рук (jerk-position)

– позиція рук, за якої лікті зігнуті й трішки відведені назад, за грудну клітину, передпліччя розмішені паралельно підлозі.Підготовче положення рук (bras bas)

– положення ідентичне підготовчому положенню (метод Преображенської, Ваганової, Легата). Руки опущені вниз напроти стегон, кисті спрямовані всередину, близько одна до одної але не торкаючись.Положення руки й кисті закруглене (arrondi)

– звичайне положення руки й кисті в усіх позиціях.Положення руки й кисті подовжене (allongé)

– подовжене положення руки й кисті в усіх позиціях.Вільне положення рук (liberо bras)

– вільне положення рук уздовж корпусу.Джазове положення кисті (jazz hand)

– положення кисті, за якої пальці напружені та розведені вбік як у латиноамериканському танці.Положення руки витягнуте з скороченою кистю (flex)

– напружене й витягнуте положення руки зі скороченою до верху чи до низу кисті.


Позиції та положення ніг (position et pose de pieds)

Перша вивернута позиція ніг (les bonnes positions de pieds)

– позиція ідентична 1-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Ваганової, Легата, Чекетті). Обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’ятки, утворюючи одну лінію.Перша оборотна позиція ніг (les fausses positions de pieds)

– позиція едентична 1-й позиції народно-сценічного танцю. Обидві стопи завернуті усередину, торкаються лише носки.Друга вивернута позиція ніг (seconde position de pieds)

– позиція ідентична 2-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Ваганової, Легата, Чекетті). Ноги на відстані однієї стопи чи трохи більше, обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’ятки, утворюючи одну лінію.Друга обратна позиція ніг (les fausses positions de pieds)

– позиція ідентична 2-й позиції характерного танцю. Ноги на відстані однієї стопи чи трохи більше, обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’ятки утворюючі одну лінію.Друга пряма позиція ніг (les parallele positions de pieds)

– позиція ідентична 2-й позиції модерн танцю. Ноги на відстані однієї стопи чи трохи більше, обидві стопи прямі.Третя позиція ніг (troisieme position de pieds)

– позиція ідентична 3-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Ваганової, Легата, Чекетті). Стопи притиснені виворотно п’ятками, які заходять одна за іншу до півстопи.Четверта позиція ніг (quatrieme position de pieds)

– позиція ідентична 4-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Ваганової, Легата, Чекетті). Анологічна п’ятій позиції, але одна з ніг виведена вперед чи назад, на відстані однієї стопи чи трохи більше.Четверта пряма позиція ніг (paralleles quatrieme position de pieds)

позиція ідентична 4-й позиції модерн джаз танцю. Стопи в прямому положенні, але одна з ніг виведена вперед чи назад, на відстані однієї стопи чи трохи більше.П’ята позиція ніг (cinquieme position de pieds)

– позиція ідентична 5-й позиції класичного танцю (метод Преображенської, Ваганової, Легата, Чекетті). Стопи притиснені виворотно п’ятками, носки до п’яток, п’ятки до носків.Шоста позиція ніг (sixieme position de pieds)

- позиція ідентична 6-й позиції народно-сценічного танцю. Стопи паралельні щільно притиснені одна до іншої, носки та п’ятки торкаються.

Сьома позиція ніг (septieme position de pieds)

– позиція ідентична 4-й позиції модерн танцю. Стопи в діагональному положенні – epoulement, на відстані однієї стопи чи трохи більше.Пoложення стопи − натягнуте (point)

стопа натягнута звичайно як в класичному танці.Пoложення стопи − скорочене (flex)

– cтопа скорочена як у характерному та модерн джаз танці.Пoложення стопи на щиколотці (sur le cou-de-pied)

натягнута cтопа міститься на щиколотці спереду, обхватом чи позаду.Пoложення стопи нижче коліна (retire)

натягнута cтопа міститься нижче коліна спереду чи позаду.Пoложення стопи біля коліна, або вище коліна (passe)

натягнута cтопа з міститься у коліна, або вище спереду чи позаду.Пoложення стопи на півпальці (demi pointe)

– cтопа міститься на півпальці.Пoложення стопи на п’ятці (flex)

– cтопа міститься на п’ятці.Положення вперед чи попреду (a la quatrieme en avant, devant)

– рух уперед, положення ноги попереду в 3-й, 5-й позиції.Положення назад чи позаду (a la quatrieme en arrière, derrière)

– рух назад, положення ноги позаду в 3-й, 5-й позиції.Положення вбік (a la seconde en cote)

– рух назад вбік.Положення корпуса (poses de corps)

Положення корпуса прямо (en face)

– положення корпуса прямо на глядача.Положення корпуса спиною (en dos)

– положення корпуса спиною до глядача.Положення корпуса боком (en profile)

– положення корпуса боком до глядача.Положення корпуса діагонально схрещене чи закрите (epaulement croisé́)

– положення корпуса діагонально до глядача з виведеним уперед плечем та ногою, голова повернута вбік плеча. Створюється уява про те, що корпус схрещений і один бік перекриває інший.Положення корпуса діагонально зглажене чи відкрите (epaulement effacé)

– положення корпуса діагонально до глядача, при цьому корпус увесь відкритий, голова повернута до плеча.Положення корпуса в діагонально розвернуте в бік (epaulement ecarté)

– положення корпуса в діагонально до глядача, при цьому корпус весь розвернутий у бік, голова повернута до плеча.Поза Арабеск (pose Arabesque)

– поза класичного танцю, за якою нога виводиться назад, а корпус зберігає пряму лінію. Форми арабесків чотири, як у класичному танці. Арабеск на підлозі (arabesque en par terre). Арабеск (arabesque) на 25˚, 45˚, 90˚. Арабеск у нахилі вперед – арабеск панше (arabesque penchée).Поза Атитюд (pose Attitude)

– поза класичного танцю, де виконавець стоїть на одній нозі, а інша нога трішки зігнута в коліні й піднята на 25˚, 45˚, 90˚ назад, уперед або вбік, а корпус зберігає пряму лінію. Форми атитюдів поєднуються з положеннями епольман уперед і назад.Поза Калапса (pose Calapse)

– поза модерн джаз танцю, при якій виконавець максимально розслаблений стоїть на двох ногах, без визначення лінії корпуса, голови, положення рук.Рух чи положення назовні (en dehors)

– виконання руху назовні, від опорної ноги. Позиція чи положення виворотне.Рух чи положення всередину (en dedans)

– виконання руху всередину, до опорної ноги. Позиція чи положення завернута.Положення в танцювальній залі чи на сцені

– вісім точок у танцювальній залі чи на сцені, для чіткого розташування виконавця. 2-га, 4-та, 6-та, 8-ма точки розташовані як кутові, діагональні. 1-а, 3-а, 5-а, 7-а точки розташовані вперед, убік, назад і вбік. Рухи виконуються уперед, убік, назад, діагонально, за лінією танцю (проти годиникової стрілки) чи проти лінії танцю. За аналогією, балетної сцена, яка має маленький нахил, ближче вперед до низу (авансцена), ближче назад наверх (ар’єрсцена)


Контрольні завдання для перевірки знань
1. Назвіть і схарактеризуйте позиції рук.

2. Назвіть і схарактеризуйте позиції ніг. 1. Назвіть і схарактеризуйте положення корпусу.

 2. Проаналізу структуру уроку.


Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйте реферат щодо використання основних позицій, положень cоntemporary dance у неокласичних і постмодерних балетах, навести порівняльний аналіз.

2. Підготуйте реферат про започаткування і викладання техніки cоntemporary dance на кафедрі сучасної класичної хореографії КНУКіМ.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Классики хореографии. – М.: Искусство, 1937. – 358 с.: рис.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Le Moal Philippe. Dictionnaire de la dance. – Paris: Larousse, 1999. – 864 p.: ill. en coul.§ 5. Рухи в просторі, стрибки, оберти
Рухи в просторі в контемпорарі данс
Танцювальні кроки:
Танцювальний крок (Pas marché)

– звичайний сценічний крок у балеті.Танцювальний біг (Pas couru)

– звичайний сценічний біг у балеті.Танцювальний крок з переступанням (Pas de bourré)

– сценічний крок з переступанням у балеті. Виконується за аналогією як в класичному танці з фіксуванням cou-de-piede, без фіксуванням cou-de-piede, прохідний (прохідні кроки повільного фокстроту – потрійний крок), souvi.Танцювальний крок з приставлянням на півпальцях (Touch)

– сценічний приставний крок з приставлянням на півпальцях з латиноамериканського (ча-ча-ча), європейського (локс-теп), модерн джаз танцю.Просковзувальні кроки (Pas glissade, pas glissé)

– сценічний просковзувальний крок.


Нахиляння та згинання корпуса:
Камбре Cambré

– нахил рівного або зігнутого корпусу вперед, вбік, назад на 90˚, згинаня виконується в попереку.Арч − Arch

нахил розслабленого корпуса назад до середини спини.Кьорв Curve

нахил розслабленого корпуса вперед до середини спини.Контракшн- релиз Contrction- release

стиснення й розширення корпусу вперед, вбік, назад; стискання на видоху, розширення на вдиху.Флет бек − Flat back

нахил корпусу вперед та всторону на 90˚ з рівним корпусом і піднятими та витягнутими до вверх руками.Рон де корп − Rond de corps

нахили коруса по колу згинання виконується в попереку повільно на 90˚, уперед, убік, назад, убік з руками чи без рук. Згинання виконується в середній частині спини швидко на 45˚, уперед, убік, назад, убік з руками чи без рук.ГінджHinge

– положення, за яким прямий корпус відхиляється назад на максимальну відстань, обидва коліна зігнуті, стопи на півпальцях.Твіст – Twist

– рух, при якому корпус, кисть, лікоть, стегно, коліно, стопа обертається в середину й назовні.Пор де бра − Port des bras

– ідентичне всім видам пор де бра в класичному танці, з використанням балетних прийомів.


Стрибки − Sauters

– ідентичні всім стрибкам у класичному та модерн джаз танці:pas – echappé, assemblé, jeté;

sissonnes – fermé, ouvert; cabriole;

jamp, kick, leap, hop;

revoltade, changement de pied;

grand jeté – pas de chat, en pose, enterlencé;

entrechat – roile, troic, quatre, cinq, six, huit.
Оберти Pirouette-Tours

– ідентичні до всіх обертів у класичному та модерн джаз танці.pirouettes (tours) en dehors et en dedans – з 2-ї, 4-ї, 5-ї позиції;

pirouettes (tours) en arabesque, en attitude, en avant (нога попереду), a la seconde en coté;

сorkscrew turn (штопорний оберт), tour en lair.
Контрольні завдання для перевірки знань
1. Назвіть і схарактеризуйте рухи у просторі.

2. Назвіть і схарактеризуйте стрибки.

3. Назвіть і схарактеризуйте обертання.
Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйте реферат щодо використання рухів, стрибків і обертів cоntemporary dance у неокласичних і постмодерних балетах, навести порівняльний аналіз.

2. Підготуйте реферат щодо методики виконання стрибків і обертів у cоntemporary dance.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Классики хореографии. – М.: Искусство, 1937. – 358 с.: рис.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Le Moal Philippe. Dictionnaire de la dance. – Paris: Larousse, 1999. – 864 p.: ill. en coul.

5. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії.[Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
§ 6. Розтяжка та фітнес (Stertch-Jeam)

Стретч − Stretch (souplessé) – detirré, розтяжка нижньої частини тіла ніг і паху на підлозі, біля станка, на середині. Гран екар − Grand ecart, шпагат на 4-ту (a la quatrieme) чи 2-гу позицію (a la seconde)

Жабка − Frog-position

положення лежачи на животі із зігнутими колінами вбік, пах і стопи щільно притиснені до підлоги.Міст − Arch-pont

– стоячи, нахил назад, стати на руки, перегин у формі арки.Складка − Deep body bend, стоячи, нахил корпуса вперед, грудьма торкнутись колін та руками обхватити ноги, зберігаючи при цьому пряму лінію корпуса й рук. Jack-knife сидячи, нахил корпуса вперед, грудьма торкнутись колін та руками упор у підлогу, зберігаючи при цьому пряму лінію ноги, корпуса та рук.

Віджимання від підлоги (Пресс-джим, чи просто джим).

Jeam (віджимання) від підлоги на руках широким хватом, корпус прямий. Jeam (віджимання) від станку, корпус прямий, ноги схрещені та зігнуті в колінах.Підтягування біля станка. Pull-up (підтягування) біля станка широким хватом, корпус прямий. Pull-up (підтягування) біля станка оборотним хватом, корпус прямий.

Закачування м’язів пресу – верхні, середні, нижні; закачування м’язів спини (гіперекстензія).

Контрольні завдання для перевірки знань
1. Назвіть і схарактеризуйте рухи на розтяжку та гнучність.

2. Назвіть і схарактеризуйте рухи1ё з фітнесу.


Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйте доповідь про методику виконання вправ стретч і фітнес-тренінгів у cоntemporary dance.

2. Підготуйте реферат щодо спостереження за майстер-класом чи робочим уроком з cоntemporary dance.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Классики хореографии. – М.: Искусство, 1937. – 358 с.: рис.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Le Moal Philippe. Dictionnaire de la dance. – Paris: Larousse, 1999. – 864 p.: ill. en coul.

5.Training notebook. Muscul & Fitness [Best muscule – building exercises]. Ca.: Woodland Hills, 2003. – 508 с.
§ 7. Рівні в контемпорарі данс

Рівні в контемпорарі данс скадаються з рівнів класичного й модерн джазового танцю й акробатики.


Рівні − Levels (левелз):
1-й рівень під час руху

• у кроці (terre-a-terre);
2-й рівень у стрибку

• у повітрі (en l’air);
3-й рівень − стоячи

• cтоячи (stend) на двох ногах;

• cтоячи (stend) на колінах;

• cтоячи (stend) на колінах з упором на руки.

• cтоячи (stend) на голові чи на руках з ногами до верху;
4-й рівень − сидячи

• сидячи (sit) на підлозі;

• сидячи (sit) на колінах.
5й рівень − Лежачі

• лежачи (lie) на спині;

• лежачи (lie) на животі;

• лежачи (lie) на боці;

• лежачи (lie) напівлежачі з опорою на лікті.

Контрольні завдання для перевірки знань


 1. Назвіть і схарактеризуйте рівні у cоntemporary dance.

 2. Наведіть приклад з використання рівнів у сучасних балетах.


Завдання для самостійного опрацювання


 1. Підготуйте реферат щодо спостереження за майстер-класом чи робочим уроком з cоntemporary dance.


Література:
1. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб: Лань, 2000. – 192 с. – изд. № 6.

2. Чеккетти Г. Полный учебник классического танца. [пер. Лысовой Е.]. – М.: Астрель, 2007. – 504 с.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.§ 8. Музичне оформлення
Основні принципи музичного оформлення

Урок з контемпорарі данс органійно пов’язаний з музикою. Готуючись до уроку викладач повинен ретельно обміркуати яка музика йому потрібна на данному уроці, заздалегідь підготувати свої пропозиції та дати акомпаніатору завдання щодо вибору музичного матеріалу. Добирати його слід зі смаком, враховуючи особливості аудиторії і пам’ятаючи, що музика повинна бути достатньо емоційною й танцювальною і невідволікати увагу виконавця від роботи над заданими рухами й вправами.


Робота на початковому етапі

На початковому етапі навчання необхідно використовувати не дуже складний матеріал. Музичний супровід повинен бути простим і змістовним. Добір музики впливає на якість виконання завдань, він може сприяти успіхові або бути причиною невдачі. Викладач ні в якому разі не повинен вимагати від акомпонувача змін зазначенного темпу, нюансів, перекручувати частини музичного твору, додавати акорди для переходу від однієї мелодії до іншої або для завершення вправи чи комбінації в цілому. Музику треба виконувати так, як її написав композитор. Потрібно стежити, щоб на заняттях учні чи студенти уважно слухали музичний супровід, відчували та правильно відтворювали його в рухах.

На практиці часом буває, що частину рухів, вправ і комбінацію учні чи студенти виконують не тільки під музику, але й одночасно під рахунок. Такий метод дуже шкодить музичному вихованню і заважає вивченню хореографічного матеріалу. Під рахунок треба розбирати вправу спочатку, до виконання її під музичний супровід. При поясненні нової вправи треба з’ясувати, у якому музичному розмірі вона виконується, на яку долю такту робиться акцент, який темп і характер. Треба також пам’ятати, що дуже часте використання одного й того ж музичного матеріалу може нашкодити і призвести до механічного виконання заданого хореографічного тексту.
Робота на складному етапі

На складнішому етапі навчання музичний супровід уроку набуває ще більшого значення. Випускники ВНЗ хореографічного спрямування I–IV рівня акредитації, повинні бути готові працювати в театрах, ансамблях, хореографічних колективах тощо, де вони будуть змушені зіштовнутись зі складною музикою до балетних вистав і хореографічних програм. Тому під час занять повинні використовуватися найкращі зразки класичної й сучасної музики. Але слід зробити уточнення, що під час уроків з контемпорарі данс не тільки можна, а й необхідно використовувати музику різних напрямів – класичну, джазову, популярну. У зв’язку з цим, велика роль надається роботі викладача з акомпоніатором.


Робота викладача з акомпоніатором

Акомпоніатор, який працює разом з викладачем, повинен творчо підходити до уроку, заздалегідь виконувати завдання викладача. При повторенні уроку слід використовувати один і тойже музичний матеріал. Це дасть змогу перейнятись емоційним змістом музики, добре запам’ятати її, пов’язати з виконанням рухів. Слід застерегти акомпоніатора від незапланованого імпровізування на уроках, тому що воно, зазвичай, заважає вдосконаленню виконання вправ і тільки нервує виконавців.

Спільна творча співпраця викладача й акомпоніатора, щодо музичного оформлення уроку надає найбільш найефективнішого виховання художнього мислення учнів чи студентів, осмислення відчуття єдності музики і танцю. Головною метою викладача й акомпоніатора при оформленні

уроку з контемпорарі данс є формування в учнів чи студентів відчуття конструктивних особливостей музичного твору. Уміння відрізняти музичне речення, фразу, період, орієнтуватись у характері музики, відчуття музичного малюнку й динаміки.


Класифікація уроків у контемпорарі данс

Уроки бувають різних типів і відрізняються один від іншого залежно від мети й форми його проведення. Тому слід пам’ятати, що й музичне оформлення уроку цілком залежить від того, до якого типу він належить. Уроки з хореографії взагалі та з контемпорарі данс, зокрема, можна класифікувати так:


урок розігрівальий або загального тренажу;

урок, на якому вивчається новий матеріал;

урок, на якому закріплюється новий матеріал;

урок як форма контролю чи відкритий (в навчальному процесі – залік, іспит, майстер-клас).


Типи музичного оформлення уроку
Існують два типи музичного оформлення уроку з хореографії: Використання імпровізації (вже відпрацьований матеріал) і використання музичної літератури. На відміну від тренажу класичного танцю, тренаж з контемпорарі данс потребує повної єдності з музичним супроводм не тільки за ритмо-темповими характеристиками, а ще й за емоційним змістом. Опановуючи матеріал, метою стає вдосконалення техніки та формування виразності під емоційну музику.

Вправи й комбінації повинні повністю співпадати з темпом, характером і динамікою музичного супроводу. У рухах потрібно дотримуватися музичної тривалості – вісімки, чверті, половинні тощо, а також розумітись на музичних розмірах – 2/4 т., 3/4 т., 4/4 т., 6/8 т., 8/8 т., розрізняти побудову музичних речень, фраз, періодів.


Підготовка викладача до уроку
Вивчити обсяг хореографічного матеріалу, який планується вивчити під час уроку; дати завдання акомпоніатору залежно від запланованого матеріалу; перевірити разом з акомпоніатором запланований матеріал і відкоректувати його; показ запланованного матеріалу під рахунок та пояснення основного завдання; пояснення у якому музичному розмірі та характері виконується вправа; уточнити запланований матеріал спільно з учнями чи студентами й акомпоніторм; відпрацювання матеріалу, його наступне закріплення й удосконалення.
Контрольні завдання для перевірки знань
1. Проаналізуте основні принципи музичного

оформлення. 1. Схарактеризуйте роботу на початковому і на більш

складнішому етапах.

 1. Проаналізуйте роботу викладача з акомпоніатором.

 2. Проаналізйте категорії уроків у сontemporary dance.


Завдання для самостійного опрацювання
1. Підберіть музичний супровід до уроку з сontemporary dance.

2. Напишіть реферат щодо класифікації уроків з сontemporary dance.


Література:
1. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб: Лань, 2000. – 192 с. – изд. № 6.

2. Тарасов Н.І. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – М.: Лань, 2005. – 496 с.: ил.

3. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.

РОЗДІЛ 3.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦТВА БАЛЕТМЕЙСТЕРА
§ 9. Мистецтво балетмейстера. Етапи навчання
Найважливішим принципом навчання мистецтва балетмейстера є природна здатність і талант майбутнього хореографа-постановника.

Навіть не деяка здатність чи просто бажання, навчити можна, але це повинен бути Божественний дар, широта мислення, уміння бачити не як хореограф чи просто митець, а бачити, як філософ, психолог, творець!

Це не просто вміння жонглювати принципами хореографічної архітектоніки й набором лексики, це вміння бачити важливі проблеми і завдання людства – які вічні й актуальні в увсі часи.

Також це вміння доступно репрезентувати свої роздуми глядачеві, враховуючи час, національний менталітет.

Бути освіченним й ерудованим у теорії і методології науки, філософських науках, психології, літературі, історії мистецтв. Також в історії музики й аналізі музичного твору, вміти самостійно й досконало володіти технологією музичниго монтажу.

Розуміти роботу з освітлювачем, оператором, звукорежисером, фотохудожником. Досконало знати на практиці методику викладання хореографічних дисциплін і репетиторську роботу, хореологію та бути хореографом-практиком!
1-й єтап:

− вивчення історії та понятійно-категоріального апарату мистецтва балетмейстера A;

− вивчення принципів побудови хореографічного твору, музичного аналізу, написання лібрето, архітектоніки, сценографії, хореографічної режисури, художнього

оформлення, побудови світла, музичний монтаж, робота з деригентом чи композитором B.2-й єтап:

− вивчення побудови етюдної форми C;

− вивчення побудови дитячої форми D.

3-й етап:

− вивчення побудови танцювального оформлення естрадно-вокальних номерів E;

− вивчення побудови стилізації фольклору F.

4-й етап:

− вивчення побудови хореографічної мініатюри й ансамблевого танцю G;

− вивчення побудови великої форми – однодійного балету, сюїти, концерту, дивертисменту, шоу-програми, pas de deux H.

На першому етапі аудиторних занять повинно бути не менше чим чотирьох годин на тиждень, дві лекційні й практичні. На другому і третьому етапах, згідно освітніх норм Болонської системи для бакалаврів і магістрів, аудиторних занять повинно бути не менше чим шести годин на тиждень, дві лекційні й чотири практичні. На четвертому етапі, лише шість практичних занять на тиждень.
етапу

Умовне позначення


Ауди-

-торні

Лекційні

Практичні

Індивіду--альні

1-й єтап

AB

4

2

2

6

2-й єтап

CD

6

4

2

10

3-й етап

EF

6

4

2

10

4-й етап

GH

8

6

2

10


Приклад побудови уроків

Програма уроків передбачає систематичне, послідовне, методично-цілісне вивчення курсу теорії і методики мистецтва балетмейстера. Вона визначає зміст, об’єм знань і навичок, які повинні засвоїти студенти, й організовує роботу викладача. Програма включає в себе весь арсенал балетмейстерського мистецтва. У ній послідовно, з поступовим підвищенням рівня складності, викладені етапи.

Матеріали програми побудовані так:

1.) I рік навчання – закладка професійного фундаменту, початок роботи над вивченням теорії, історії та базових знань з мистецтва балетмейстера. Необхідно привчити студентів до певних особливостей цієї хореографічної дисципліни. Відпрацьовувати навички самостійної роботи.

2.) II, III роки навчання – засвоєння прийомів побудови простих хореографічних форм.

3.) IV рік навчання – вивчення побудови складних хореографічних форм, подальше розкриття і формування індивідуальності хореографів-постановників.


Контрольні завдання для перевірки знань
1. Схарактеризувати критерії придатності до спеціалізації балетмейстера.

2. Проаналізуйте етапи навчання балетмейстерського мистецтва.


Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйте доповідь, наведіть порівняльний аналіз спеціалізації балетмейстера.

2. Підготуйте реферат щодо послідовності навчання балетмейстерського мистецтва.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.: ил.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с.: ил.

5. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
§ 10. Теорія й історія балетмейстерського мистецтва
1. Витоки і розвиток балетмейстерського мистецтва

1581 р. – перший балет „Церцея – комедійний балет королеви”. Катерина Медічі та її внесок у створення нового виду мистецтва танцю і балету. Луї XIV Бурбон, перша академія танцю. Пьєр Башан. Дійовий балет – Джон Уївер, Франц Гільфердінг, Жан-Жорж Неверр, Гаспаро Анджоліні. Синтементалізм у балеті – Жан Омер, Пьєр Гардель, Шарль Дідло, Іван Вальбрех, Сальваторе Вігано, Огюст Вестріс.

2. Академічний балет: 17891899 рр.

Академічний балет – Жан Доберваль, Філіпо Тальоні, Жюль Перро, Август Бурнонвіль, Жорж Мазільє, Артюр Сен-Леон, Маріус Петіпа, Лев Іванов.

3. Сучасний балет 1905-2010 рр.

Фокінізм – Михайло Фокін, Федір Лопухов, Касьян Голейзовський, Вацлав і Броніслава Нежинські, Леонід Мясін, Леонід Якобсон. Неокласика – Джородж Баланчін, Серж Лифар, Ролан Пті, Ентоні Тюдор, Фредерік Аштон, Джон Кранко, Кенет Макмілан, Іржі Кіліан, Джон Нойєрмаєр, Доменік Богуе, Аніко Рехвіашвілі. Соцреалізм – Ростислав Захаров, Леонід Лавровський, Юрій Григорович, Анатолій Шекеро, Ігорь Моїсеєв, Павло Вірський. Постмодерн – Моріс Бежар, Борис Ейфман, Уїльям Форсайт, Піна Бауш, Матц Екк, Раду Поклітару.

Контрольні завдання для перевірки знань
1. Схарактеризуйте балетне мистецтво XVI–XVIII cт. Балетмейстори цієї доби.

2. Проаналізуйте естетику, побудову і виразні форми академічного і сучасного балету.


Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйте доповідь, наведіть порівняльний аналіз балету доби Бароко і Романтизму.

2. Підготуйте реферат щодо академічного і сучасного балету.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.: ил.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с.: ил.

5. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
§ 11. РЕЖИСУРА В ХОРЕОГРАФІЇ. ХОРЕОГРАФ. БАЛЕТМЕЙСТЕР
1. Хореограф – постановник, репетитор-викладач, виконавець, художній керівник:

постановник, що ставить весь балет чи окремі варіації, танці, сцени;

репетитор-викладач, що займається репетиторством з ансамблем, солістами, веде клас-уроки, хореографічні тренажі;

виконавець, який працює в ансамблі чи є солістом, виконує задум постановника через танець;

художній керівник (арт-директор), що регулює і визначає напрями репертуару балетної трупи.
2. Балетмейстер – постановник балетної вистави, дивертисменту. Хореограф-постановник, який працює на посаді балетмейстера в опері, опереті, драматичному театрі, мюзиклі. Зазвичай балетмейстер володіє практичним досвідом танцівника-виконавця і репетитора-викладача і саме тому професійно знається на видах і техніках хореографічного мистецтва: класичний танець, дуетно-сценічний танець, історико-побутовий танець, характерний чи народно-сценічний танець, бально-спортивний танець, пантоміма, модерн джаз танець, contemporary dance, hip-hop dance, tep dance, імпровізації.

При створенні балету, балетмейстер відображає, насамперед, сутність, ідею, актуальну тему і свій авторський задум. Також його завдання відобразити дійсність у хореографічних образах балету. Спочатку, спираючись на літературний або авторський сюжет, балетмейстер створює лібрето (сам чи за допомогою літератора), у котрому зазначається короткий зміст, дійові особи; проект балету – тема, ідея, форма, стиль, вид, сюжет. Далі підбирає музичний матеріал, якщо музика збірна, або співпрацює з композитором чи деригентом; проводить музичний аналіз; розробляє прийоми побудови хореографії (лексики танцю) залежно від музики, її частин, структури, стилю, характеру, інструментів. Розробляє сценографію й архітектоніку; повне розписування актів, частин, сцен, танців; часове розписування дійства, зважаючи на музичний матеріал, появи дійових осіб. Виконує приклади ескізів до хужожнього оформлення костюмів і декорацій, якщо потрібно; попередні ескізи уточнюються з професійним художником чи дизайнером і передаються у швейний цех (якщо театр), або виконуються за домовленістю з професійною швачкою, та взуттєвим цехом. Під час, репетицій з освітлювачем, ставиться світло; світло під час усього балету, світло авансцени, просценіуму, контрожури задні й бокові, верхнє і світло з куліс, світло зі спеціальних освітлювальних гармат. Установлюється екран і запроваджуються відеотехнології (якщо балет сучасний), де під час балетного дійства показують певні образи як асоціативні види до сюжету.


Контрольні завдання для перевірки знань
1. Схарактеризуйте особливості професії: хореограф, балетмейстер.
Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйте реферат з роботи балетмейстера і хореографа.
Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.: ил.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с.: ил.5. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
§ 12. Режисура в хореографії. Ступені балетмейстерської творчості.
Народження кожного балету, ансамблевого танцю, дивертисменту, сюїти, шоу-програми чи хореографічної мініатюри, починається із сюжету.

Сюжет – відображення наявних рис життєвого процесу чи абстрактної асоціації психологічно-філософського авторського роздуму на тему – свідоме, підсвідоме, надсвідоме; репрезентація думок, відчуттів, хвилювань душі автора. У сюжеті обов’язково повинен бути конфлікт, з якого йде зав’язка, кульмінація і розв’язка. Сюжет повинен реалізовуватись і розвиватись послідовно, за хронологією подій і дійства. Якщо, сюжет безсюжетний, абстрактний, навіть там повинен бути головний виражальний акцент, від якого будуються зав’язка, кульмінація і розв’язка.

Композиція – структура художнього твору, яка обумовлена його змістом, складається з п’яти ступеней. Кожен зі ступенів органічно пов’язаний з іншою і загальним контекстом композиції.

Перший ступінь – виникнення в балетмейстера (хореографа-постановника) задуму, ідеї – теми майбутнього балету, ансамблевої композиції, мініатюри та втілення їх у програмі. Програма включає сюжет, розвиток подій, історичну добу, головних героїв і їхні характери, естетику, філософію, психологію, стиль і вид хореографії.

Другий ступінь – музично-композиційний сценарій над яким починає працювати композитор, створюючи музику для хореографічного дійства, радячись з автором, або добір музичного матеріалу самим балетмейстером (хореографом-постановником) серед розмаїття музики певної стилістики й історичної доби. Найчастіше, це стосується сучасних балетів. Першим ступенем є добір музичного твору, а вже потім – задум, тема, ідея, сюжет, музичний аналіз, архітектоніка, сценографія тощо.

Третій ступінь – остаточне написання всієї музики композитором, для хореографічного твору; повний музичний монтаж балетмейстера (хореографа-постановника) за сюжетом.

Четвертій ступінь – сторення балету, ансамблевого танцю, хореографічної мініатюри; створення сцен, танців, якщо це балет; створення початкового виходу, розвитку і конфлікту, фіналу, якщо це ансамблевий номер чи мініатюра. Створюючи балет, балетмейстер (хореограф-постановник) співпрацює з концертмейстером. Створ ескізів до костюмів самим автором чи разом з художником. Початок створення костюмів і декорацій працівниками у швейному і декораційному цехах. Також можливий заказ створення художнього оформлення в професійних цехах і відповідних фахівців.

П’ятий ступінь – завершальний етап побудови хореографічного твору репетиційний період; показ і репетирування комбінацій, варіацій із солістами, артистами кордебалету; репетирування окремих сцен, танців; відпрацювання техніки, стилістики, акторської майстерності, музичності. Початок примірювання костюмів та огляд декорацій і їхнє кориктування. Завершальним етапом є генеральна репетиція на сцені в костюмах, гримі з повним декораційним оформленням, світлом. Як результат усього творчого процесу – зустріч з глядачем, гостями, представниками мас-медіа на прем’єрі.

Програма – сюжет майбутнього балету, викладений у літературній формі. У програмі визначені авторська конструкція майбутнього балету, ансамблевого танцю, мініатюри. Також його акти, сцени, епізоди, частини. Характеристика дійових осіб, їхній взаємозв’язок і стосунки. Програма – літературний твір, який не включає музичне оформлення та хореографію (танцювальний текст, лексику). Програма пишеться на літературний чи авторський сюжет (див. „Сюжет”).

Сценарій (композиційний план) – балетмейстерська послідовно-хронологічна розробка актів, сцен, танців, виходів, ансамблевих сцен, частин танцю чи мініатюри. За композиційним планом композитор пише музику або балетмейстер добирає і монтує музичний матеріал. Тільки після цього, починається створення хореографічного тексту – танцювальної лексики (скорочено − хореографії).

Libretto – короткий опис змісту вже створенного балету призначенного для глядача. Libretto пишеться на основі програми. (див. «Програма»).
Контрольні запитання для перевірки знань
1. Схарактеризуйте ступені композиції.

2. Проаналізуйте – сюжет, композицію, сценарій, лібрето.


Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйтедоповідь, наведіть порівняльний аналіз безсюжетного і драматичного балету.

2. Підготуйтереферат щодо послідовності створення хореографічного твору: сюжет, композиція, сценарій, лібрето.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.: ил.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с.: ил.5. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
§ 13. Режисура в хореографії. Балетмейстерський задум. Архітектоніка. Головні принципи композиції в хореографії
Балетмейстерський задум.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Денис шариков iconАвтобіографія хруль Денис Валерійович
Хруль Денис Валерійович, народився 11 вересня 1976 року у м. Маріуполі, Донецької області
Денис шариков icon= 34: 792. 82 071. Кандидат мистецтвознавства, доцент Шариков Д. І
Олександра Козаренка «Sinfonia Estravaganza», «Орестея». Аналізуються симфонія сучасної музики, хореографії, драми: їх динаміка,...
Денис шариков iconУчень Станіславчицької зош І-ІІ ст. Жолубак Денис
Невпинною ходою відлітають від нас страшні та легендарні роки Другої світової війни. Україна з часом загоїла свої рани, у людському...
Денис шариков iconРеферат на тему: Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру виконав: Скородумов Денис Сергійович
України (1925). Реформатор українського театру. Організатор та керівник трупи „Молодий театр” (1917), Березіль (1922; нині Український...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка