Денис шариков


Тема – те, про що йдеться в даному хореографічному творі: балет, ансамблевий танець, мініатюра. ІдеяСторінка4/8
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема – те, про що йдеться в даному хореографічному творі: балет, ансамблевий танець, мініатюра.

Ідея (з грець. ίδείά – образ, початок, основа). Найголовніша думка чи почуття автора щодо певної події, яка відображена в його творі. Це те, до чого автор закликає у своєму творі. Ідея втілюється в конфліктах, характерах, композиції, ритмі та динаміці хореографічного твору.

Форма – певна хореографічна чи танцювальна музична форма в балеті. Етюд, хореографічна мініатюра, ансамблевий танець, дивертисмент, балет, pas de deux. Також у навчальному процесі вищих навчальних закладів спеціалізації балетмейстер з дисципліни „Мистецтво балетмейстера”. Процес навчання і викладання йде за принципом – етюд, дитяча форма, естрадний танець для вокаліста, стилізована форма фольклору, хореографічна мініатюра, ансамблева композиція, дивертисмент, балет, pas de deux, шоу-програма, концерт, сюїта.

Стиль – це стійка система художньо-образних засобів, прийомів танцювальної творчості, характерна для певного історичного періоду та авторського стилю. Серед стилів у балеті є класика (академічний стиль), неокласика, модерн, джаз, постмодерн. Стиль визначається, по-перше, музичним супроводом, музичним стилем; по-друге, композиційною побудовою та синтезом хореографії з іншими видами мистецтв.
Напрям – це сукупність найпоказовіших стильових характеристик певного художнього явища в хореографічному мистецтві. Основу напряму становить чітко визначена концепція сприйняття світу й людини – політична ідеологія, релігія, філософські ідеї. Серед напрямів у балеті є – романтизм, імпресіонізм, експресіонізм, неокласицизм, соцреалізм, постмодернізм.

Вид – це структурна одиниця в хореографії, певна танцювальна система або сукупність авторських танцювальних технік. У балеті виділяють такі техніки, як класичний танець, характерний і народно-сценічний танець, історико-побутовий танець, бальний танець, модерн джаз танець, імпровізацію, контемпорарі данс, хіп-хоп танець, теп-данс.
Архітектоніка в хореографії
Малюнок – графічне зображення, архітектоніка, розміщення дійових осіб на сцені та їхнє пересування.

Хореографічний текст – опис комбінацій (якщо потрібно й опис рухів), балетнною терміналогією: французька, англійська.

Музична основа й аналіз – графічний малюнок побудови музичного твору: вступ, перша й друга частини – тема 1-ша, 2-ша, закінчення; експозиція, розвиток дії, реприза; музичний розмір, темп, стиль, композитор, назва твору, альбом, рік.
Приклад аналізу музичного твору:
Автор – Жан-Пьєро Ревербері.

Оркестр – Rόndo Venezianό.

Композиція – Venti Dоriente.

Музичний розмір 7/8 т.; 4/4 т.

Стиль – neoclassique, pop.

Темп – аllegro.

Форма – rondo.

Час – 3. 01.


Вступ


1-ша

Частина


2-ша

Частина


3-шя

Частина

Закінчен--ня

2 т.

4/4


1-ша тема 5 т.

7/8


1-ша тема 4,5 т.

4/4


вступ, 3-тя тема

1-ї частини. 8 т.

7/8


2 т.

4/4


скрипки

синтезаторскрипки,

синтезатор, ударніальти,

синтезатор, ударніскрипки,

синтезатор,скрипки

синтезатор2-га тема 5 т.

2-га тема 4/4

2-га тема

4,5 т. 4/42-га тема

2-ї частини. 4,5 т.

4/4


теж саме

віолончелі,

синтезатор, ударні4-та тема 4,5 т.

4/4


теж саме + рояль


Головні принципи композиції в хореографії
Пролог (з грець. προλογος – передмова, початок чогось) – частина хореографічного твору з якого починається дійство. У мініатюрі прологу можене бути.

Експозиція (з лат. еxposition – виклад, опис) – частина хореографічного твору, яка передає початкові основні дії.

Завязка – частина хореографічного твору, перша головна подія, з якої починається конфлікт і зберігається головна інтрига задуму автора.

Розвиток дії – частина хореографічного твору, у якій відбувається зростання конфлікту і репрезентуються найважливіші дії задуму автора.

Кульмінація – частина хореографічного твору, головна подія, де конфлікт й інтрига досягають максимального напруження і в її розвитку відбувається злам.

Спад дії – частина хореографічного твору, у якій відбувається послаблення напруження і конфлікт іде на спад.

Розвязка – частина хореографічного твору, остання головна подія, яка завершує конфлікт і розкриває інтригу задуму автора.

Фінал – частина хореографічного твору, яка є закінченням і чіткою характеристикою, до якого висновку привела вся репрезентація вищезгаданих подій за сюжетом.

Епілог (з грець. ερίλογος – висновок, післямова) – частина хореографічного твору, яка є заключною і розповідає про події, що відбуваються через певний час після фіналу. Це своєрідне резюме автора.

Приклад малюнка для запису, архітектоніка:

∩ – позначення жінки; Λ – позначення чоловіка.
↑ ↑


Λ

↑ ↑


Λ


Контрольні завдання для перевірки знань
1. Схарактеризуйтебалетмейстерського задуму.

2. Проаналізуйте архітектоніку в хореографії.

3. Схарактеризуйте принципи композиції.
Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйтемузичний аналіз твору за вибором.

2. Підготуйте реферат з малюнку і опису комбінацій етюду.


Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.: ил.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с.: ил.

5. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.
§ 14. Техніка сцени. Художнє оформлення хореографічного твору
Різновиди кольору, фарби в образотворчому мистецтва.
Образотворче мистецтво – вид мистецтва, який відображає існуюче у вигляді різних образів, зокрема таких, як художні образи, на площині.

Образотворче мистецтво відображає дійсність у наочних образах, відтворює об’єктивно наявні властивості реального світу: об’єм, колір, просторовість, матеріальну форму предмета, світлоповітряне середовище тощо.

Проте образотворче мистецтво зображає не тільки те, що доступне безпосередньому зоровому сприйняттю, але й передає розвиток подій у часі, певну фабулу, розгорнуту оповідь. Воно розкриває духовний склад людини, її психологію.

Для декорацій використовуються скульптурні види – барельєфи і горельєфи, іноді кругла скульптура. Архітектура представлена спорудами, які відтворюють сюжет балету чи формують абстрактно-асоціативний образ.

Живопис – вид образотворчого мистецтва, спецефічною особливістю якого є відтворення художніх образів. У балеті найчастіше використовується олійний живопис, акварель.

Також у сучасному балеті використовують відеозображення на екрані, світло-галограму, обертові й літальні декорації, гра світлом, лазерами, світловими гарматами, феєрверками.


Основні кольори:

 1. Білий

 2. Сріблястий

 3. Алюмінієвий

 4. Сірий (світлий)

 5. Лимонний

 6. Жовтий

 7. Жовтий (пастель)

 8. Охра

 9. Солом’яний

 10. Помаранчевий

 11. Рудий

 12. Чорвоний

 13. Пурпурний

 14. Рубіновий

 15. Малиновий

 16. Вишневий

 17. Рожевий

 18. Рожевий (пастель)

 19. Зелений

 20. Зелений (темний)

 21. Смарагдовий

 22. Салатовий

 23. Зелений (пастель)

 24. Оливковий

 25. Мигдальний

 26. Фісташковий

 27. Бірюзовий

 28. Морської хвилі

 29. Блакитний

 30. Блакитний (пастель)

 31. Синій

 32. Синій (темний)

 33. Ультрамарин

 34. Фіолетовий

 35. Фіолетовий (червоний)

 36. Бузковий

 37. Лавандовий

 38. Бузковий (пастель)

 39. Умбра

 40. Коричневий

 41. Сірий

 42. Чорний

 43. Золотий

 44. Бронзовий


Технологія сцени й освітлення.

Основні форми сцени:


 1. Сцена-коробка – це звичайна сцена. Вона обмежена з усіх боків умовними стінами: три основні (задник, куліси з двох боків); четверта – з видом на глядача. Місця глядачів розташовані перед сценою за її фронтом. Сцена-коробка є базова для всіх театральних, балетних, оперних вистав, концертів.

 2. Сцена-арена – коловий майданчик, найчастіше це цирк, місця глядачів розташовані по колу.

 3. Сцена симультна – показ вистави відбувається одноразово з різних місць дії на декількох майданчиках.


Основні частини сцени:

Сцена-коробка, чи просто сцена, у вертикальному розрізі поділяється на три частини – трюм, планшет і колосники.Трюм – приміщення під сценою. У трюмі міститься механізми привода колеса, підйомно-спускальних майданчиків, спускальних люків для відтворення різних ефектів.

Планшет – підлога сцени, де грають актори чи танцюють артисти балету, дерев’янний настил, найчастіше покритий нині специфічним пластиком чи лінолеумом, білого чи кремового відтінку. У балетних театрах планшет має невеличкий покат до низу.

Колосники – гратова стеля сцени. На колосниках розміщуються софітні підйоми, декораційні блоки, кулісні підйоми, верхнє обладнання.

На рівні планшета до сцени з боку глядацької зали примикає її передня частина – авансцена, далі – центр, позаду – арьєрсцена, з боків сценічні кармани. Мережею між авансценою і сценою слугує червона лінія. Уздовж неї проходить антрактова завіса.


Основні поняття щодо будови сцени.


 1. Авансцена – частина сцени, яка виступає у глядацьку залу, біля неї може бути оркестрова яма (у старих театрах). Найчастіше використовується для оголошення перед початком концерту.

 2. Антрактова завіса – постійне обладнання сцени. Її також називають великою концертною та вогнезахисною завісою. Основна завіса відкривається на початку дійства і закривається наприкінці чи перед перервою на антракт. Тканина антрактової завіси найчастіше з товстого оксамиту, червоного, вишневого, зеленого чи смарагдового кольору.

 3. Арьєрсцена – задня частина сцени, чи задник, може мати окрему завісу.

 4. Глядацька зала – місце, з якого глядачі дивляться виставу – оперу, балет, концерт.

 5. Горизонт – чисте біле полотно за задньою завісою, найчастіше слугує для дивовижного фону, який створюється світлом контражурів.

 6. Задня завіса – завіса на заднику, найчастіше з чорного оксамиту, або золотої чи сріблої парчі.

 7. Інтермедійна завіса – ігрова завіса, велике полотно, колір найчастіше добирається залежно від характеру і сюжету дійства. На ньому можуть бути розташовані певні аплікації.

 8. Куліси – м’яка декорація з боків (правий, лівий) сцени, яка закриває бокові частини. Найчастіше куліси з товстого оксамиту такого ж кольру, як і задня завіса. Найчастіше куліс чотири, хоча іноді буває і три чи дві.

 9. Світлова завіса – прозора завіса, на якій можуть бути невеличкі аплікації, малюнки. Найчастіше світлова завіса створює казкові, чарівні переходи в дійстві. Це досягається підсвіткою (сутінками) коли сцена трішки висвічується з бокових башт чи верхніх софітів.

 10. Сцена – місце, де відбувається художнє дійство – опера, балет, драма, комедія; концерт, фестиваль. Частинами сцени є авансцена, просценіум, арьєрсцена, центр сцени.План сцени в театрі чи концертному палаці


Горизонт

Задня завісаАрьєрсцена

4-а

куліса
к

у

л

і

с

и

СЦЕНА
Центр


к

у

л

і

с

и


4-а

куліса3-я

куліса
3-я

куліса


2-а

куліса


2-а

кулісаСвітлова завіса

Інтермедійна завіса

1-а

куліса
СЦЕНА


1-а

кулісаАнтрактова завіса


Авансцена


ГЛЯДАЦЬКА ЗАЛАОсновні поняття щодо світлових пристроїв


 1. Башти світлові бокові – освітлювальні пристрої з боків сцени, закриті кулісами. Надають бокове світло, найчастіше використовуються в сучасних балетах. Створюють ефект витонченої худої фігури. У професійних театрах найчастіше наявні вісім бокових башт, по чотири світлові башти з прового та лівого боку сцени.

 2. Бігаючі гармати – швидке пересування по сцені світлового променя зі світлової гармати.

 3. Бокове світло фронтальне – освітлювальні пристрої, які містяться за межею сцени на малих балкончиках. Надають світло на антрактову завісу й авансцену. Перед виставою чи концертом включені і направлені на антрактову завісу.

 4. Гармати світлові – освітлювальні пристрої, які містяться за межею сцени на малих балкончиках, поряд з боковим світлом. Висвічують певних персонажів, нібито беруть у світлове коло. Їхній промінь може рухатись чи бігати по сцені.

 5. Заливка – рівномірне верхнє освітлення першими, другимими, третіми, четвертими софітами.

 6. ЗАТМ – швидке чи поступове затемнення у глядацькій залі чи на сцені.

 7. Контражури – освітлювальні пристрої, які містяться зверху і знизу і дають світлотінь, яка створює асоціацію; обличчя в темряві – нижній передній контражур перед горизонтом; тінь через тканину, або дивовижний фон горизонту.

 8. Миготіння – включання і виключання освітлювальних пристроїв – башт, софітів, контражурів. Також використовується принцип фантазії освітлювальної – блискавка, миготіння всіх кольорів – сині, червоні, зелені, рожеві, жовті.

 9. Набір світла – поступове виведення світла на сцені – контражурів, башт, софітів.

 10. Прожекторна рампа – освітлювальні пристрої, які містяться з країв авансцени і підсвічують нижню частину планшета сцени

 11. Софіти – підвісні освітлювальні пристрої, які містяться на підйомниках зверху над сценою.

План світлових пристроїв на сцені і залі


Верхні-Контражур позаду-Нижні

Горизонт

Задня завіса

Верхі-Контражур попереду-Нижні

Арьєрсцена

Башта світлова

бокова


4-та

4-та

куліса

------
--------

--------
--------


--------
--------

--------------------------

4-ті Софіти 4-ті-------------------------
Центр

--------------------------

3-ті Софіти 3-ті

-------------------------------Центр

-------------------------------

2-ті Софіти 2-ті

-------------------------------------
--------

--------
--------


--------
--------

Башта світлова

бокова


4-та

4-та

куліса

Башта світлова

бокова


3-тя 3-тя

куліса

Башта світлова

бокова


3-тя 3-тя

куліса

Башта світлова

бокова


2-га 2-га

куліса

Башта світлова

бокова


2-га 2-га

куліса

Світлова завіса

Інтемідійна завіса

Башта світлова

Бокова


1-ша 1-ша

куліса

---------------------------------------------

1-ті Софіти1-ті---------------------------------------------


Башта світлова

Бокова


1-ша 1-ша

куліса

Антрактова завіса

Авансцена

Прожекторна рампа

Бокове світло

фронталь-

неГлядацька зала

Партер


(Партер, амфітеатр, бельєтаж в театрі)

Бокове світло

фронталь-

не


Світлова

гармата


Світлова

гарматаГлядацька зала

Болкон


(1-й, 2-й,3-й яруси в театрі)

Приклади освітлювання
Початок вистави – ЗТМ (зняття поступово зали). Початок – увертюра чи музичний пролог. Освітлена лише антрактна завіса. З підняттям завіси висвітлюється інтермедійна завіса. З підняттям її, якщо академічний балет – звичайне концертне світло, якщо сучасний балет – світло залежновід характера сцени.

Найчастіше сучасні балети висвітлюються контражурами і проходять на боковому освітленні башт.

Якщо починається з центру – промінь гармат чи гармати, висвітлюється герой чи герої, поступово світло стає рожевим, якщо важливо створити асоціативний образ.

Якщо авангардний експресивний номер – ЗТМ, бігаючі гармати, миготіння бокових башт і верхніх софітів, заднік також може відсвітлюватись миготлвиими контражурами зверху і знизу.

Технології створення костюмів і декорацій

По-перше, балетмейстер створює певні ескізи костюмів у кольорі, потім коригує і доробляє ескізи із професійним художником чи дизайнером. Робляться записи, з яких матеріалів і якого кольору будуть костюми – оксамит, парча, бавовна, шовк, креп, лайка, сатин, шифон. Також розробляється, яке взуття потрібне виконавцям – балетки, джазовки, туфлі, пуанти, якого кольору. Потім узгоджені рішення й ескізи приносять до вишивального цеху чи професійним майстрам з костюмів і взуття.

По-друге, балетмейстер, створює певні ескізи декорацій (якщо є) в кольорі. Потім коригує і доробляє ескізи з професійним художником чи дизайнером. Робляться записи, з яких матеріалів і якого кольору будуть декорації. Далі ці записи й ескізи передаються у будівний цех, де створюються декорації.

Контрольні завдання для перевірки знань
1. Схарактеризуйте художнє оформлення балету.

2. Проаналізуйте складові форми і частини сцени.

3. Проаналізуйте кольори.

4. Схарактеризуйте будову сцени.

5. Схарактеризуйте світлові пристрої.

6. Надайте приклади освітлення в балеті.

7. Схарактеризуйте технологію створення костюмів, декорацій.
Завдання для самостійного опрацювання
1. Підготуйте розтяжку кольорів аквареллю.

2. Підготуйте 2–3 ескізи костюмів до танцю.

3. Напишіть реферат щодо освітлення академічного й сучасного балету.
Література:
1. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Базанов В.В. Техника и технология сцены. / Базанов В.В. – М.: Искусство, 1976. – 97 с.

2. Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.: ил.

3. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

4. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с.: ил.

5. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Денис шариков iconАвтобіографія хруль Денис Валерійович
Хруль Денис Валерійович, народився 11 вересня 1976 року у м. Маріуполі, Донецької області
Денис шариков icon= 34: 792. 82 071. Кандидат мистецтвознавства, доцент Шариков Д. І
Олександра Козаренка «Sinfonia Estravaganza», «Орестея». Аналізуються симфонія сучасної музики, хореографії, драми: їх динаміка,...
Денис шариков iconУчень Станіславчицької зош І-ІІ ст. Жолубак Денис
Невпинною ходою відлітають від нас страшні та легендарні роки Другої світової війни. Україна з часом загоїла свої рани, у людському...
Денис шариков iconРеферат на тему: Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру виконав: Скородумов Денис Сергійович
України (1925). Реформатор українського театру. Організатор та керівник трупи „Молодий театр” (1917), Березіль (1922; нині Український...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка