Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. СухомлинськогоСторінка11/15
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1.76 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ЛИСТОПАД

У листопаді відзначається

− 90 років від опублікування (1919) „Проекту Єдиної школи на Вкраїні”, в якому висвітлено загальні засади шкільної реформи, шляхи творення нової загальноосвітньої школи (Кам’янець-Подільський).
1.11

 • 1991 − Верховна Рада України ухвалила „Декларацію прав національностей України”.
 • 70 років від прийняття (1939) Верховною Радою СРСР Закону про включення Західної України у складі Української РСР до СРСР.2.11

 • 125 років від дня народження Олександра Івановича Білецького (1884–1961), українського літературознавця, історика літератури, академіка АН СРСР, АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, викладача Харківського і Київського університетів, головного редактора журналу „Радянське літературознавство”, директора Інституту літератури зи. Т. Г. Шевченка АН УРСР, одного із кращих знавців античної та західноєвропейської літератур, вперше в радянській Україні поставив питання про світове значення української літератури, її місце у світовому літературному процесі, автора праць з проблем теорії літератури, історії вітчизняної і зарубіжної літератур, підручників і хрестоматій для вищої і середньої шкіл.
3.11

 • 95 років від дня народження Олега Павловича Куща (1914–1984), українського бібліографа і літературознавця, заступника директора Львівської наукової бібліотеки, директора Львівського обласного архіву, фахівця в галузі української літературної бібліографії та міжнародних бібліографічних зв’язків, пропагандиста творчості українських, російських і зарубіжних письменників, автора праць з питань бібліографії, бібліотекознавства, книгознавства, покажчиків, присвячених письменникам І. Франку, О. Кобилянській, О. Маковею, В. Стефанику та іншим українським письменникам, укладача бібліографічних покажчиків „Російська література в українських перекладах і критиці”, „Лауреати Нобелівських премій з літератури”, „Львівська наукова бібліотека зи. В. Стефаника АН УРСР (1940 − 1980)” та ін.
5.11

 • 165 років від дня народження Дмитра Івановича Тихомирова (1844−1915), російського педагога, освітнього та громадського діяча, теоретика і організатора початкового навчання, керівника однієї з перших у Росії вечірніх фабричних шкіл для робітників у Москві, жіночих курсів Товариства виховательок і вчительок, що готували педагогів молодших класів, учителів-предметників, працівників дошкільних закладів; редактора журналу „Детское чтение”, укладача і видавця посібників і підручників для народних шкіл − „Азбука правописания”, „зику…” (витримав 16 видань), читанка „Весенние всходы” (перевидавалася 50 разів), „Методика обучения родному зику”, „По поводу обучения письму” та інших праць з методики початкового навчання.
5.11

 • 115 років від дня народження Анатолія Олександровича Смирнова (1894–1980), російського психолога, заслуженого діяча науки РРФСР, доктора педагогічних наук, професора, одного із засновників радянської психологічної науки, дійсного члена АПН РРФСР та АПН СРСР, першого президента Товариства психологів СРСР, засновника і редактора журналу „Вопросы психологии”, автора праць із проблем загальної, вікової і педагогічної психології, історії психології, співавтора підручника з психології для педагогічних вузів.
6.11

 • 1943 − День визволення Києва.
7.11

 • 75 років від дня народження Григорія Дем’яновича Зленка (1934), українського письменника, літературознавця, бібліографа, завідувача редакційного відділу Одеської державної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького, члена Національної спілки письменників України, автора книг „Берег Пушкина”, „Леся Українка в Одесі”, „Одесские тетради”, упорядника і наукового редактора бібліографічних покажчиків „Степан Петрович Ковганюк” „Іван Франко в Одесі”, „О. С. Пушкін в Одесі”, „Перші українські видавництва Одеси” та ін.
8.11

 • 110 років від дня народження Дмитра Федотовича Ніколенка (1899–1993), українського психолога, фундатора української психологічної школи, заслуженого працівника вищої школи України, професора Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького, талановитого вчителя і викладача, автора праць з проблем загальної, вікової і педагогічної психології, психології праці, профорієнтації.
9.11

 • День української писемності та мови. • День Преподобного Нестора Літописця.
10.11

 • 250 років від дня народження Йоганна-Фрідріха Шиллера (1759–1805), німецького поета-гуманіста, драматурга, філософа, теоретика мистецтв, історика, представника європейського Просвітительства, автора першої німецької політичної драми „Підступність і любов”, соціально-філософської трагедії „Дон Карлос”, трагедій на історичну тематику „Валленштейн” (трилогія), „Марія Стюарт”, „Орлеанська діва”, „Мессінська наречена”, народної драми „Вільгельм Телль” тощо.
11.11

 • 120 років від дня народження Остапа Вишні (П. М. Губенко; 1889–1956), українського письменника-сатирика і гумориста, перекладача, члена літературних груп „Профлітфронт”, „Літературний ярмарок” та Спілки радянських письменників України, автора збірок гумористичних оповідань „Самостійна дірка”, „Весна – красна”, „Вишневі усмішки”, „Великі ростіть”, перекладів творів М. Гоголя, А. Чехова, В. Маяковського, Я. Гашека, Марка Твена, О’Генрі та ін. (У 1933 р. безпідставно заарештований і засуджений до 10 років концтаборів, реабілітований 1955 р.).
12.11

 • 135 років від дня народження Івана Опанасовича Шовгеніва (1874−1943), українського вченого, інженера-гідролога, викладача теорії водних сполучень Московського інженерного училища і Петербурзького політехнічного інституту, професора і викладача інженерного факультету Київського політехнічного інституту, ректора Української господарської академії в Подєбрадах (тут навчалась його донька Олена Теліга − відома поетеса, палкий патріот України), одного з організаторів Українського чорноморського інституту у Варшаві, автора підручників і наукових розвідок „Аналітична геометрія на площі”, „Гідравліка”, „Водне господарство”.
15.11

 • День працівників сільського господарства. • 70 років тому (1939) Верховна Рада УРСР ухвалила возз’єднати Західну Україну з Радянською Україною.
16.11

 • Міжнародний день толерантності. • День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

 • 85 років тому (1924) з Харкова відбулася перша в Україні радіопередача.
17.11

 • День студента.
18.11

 • 150 років від дня народження Костя Антоновича Левицького (1859–1941), українського політика, правознавця, публіциста, державного і громадського діяча Галичини, співзасновника і голови Національно-демократичної партії та Української Національної Ради, першого голови Державного Секретаріату ЗУНР, члена НТШ у Львові, автора праць „Історія політичної думки галицьких українців 1848−1914 рр.”, „Історія визвольних змагань галицьких українців в часи Світової війни 1914−1918 рр.” та ін.
19.11

 • 75 років тому (1934) Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом і Радою Народних Комісарів УРСР ухвалено постанови про відповідальність за руйнування бібліотек, розкрадання і псування книг. • 20 років від дня перепоховання (1989) в Києві правозахисників В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого, померлих у більшовицьких концтаборах.
19.11

 • 220 років від дня народження Михайла Михайловича Лучкая (1789–1843), українського мовознавця та історика, автора „Граматики слов’яно-української”, першої порівняльної граматики церковнослов’янської та української мов.
20.11

 • Всесвітній день дитини.
 • 50 років тому (1959) Генеральною Асамблеєю ООН проголошено „Декларацію прав дитини”. • 20 років тому (1989) резолюцією Генеральної Асамблеї ООН схвалено „Конвенцію про права дитини”. • 195 років від дня народження Михайла Андрійовича Тулова (1814–1882), українського педагога, філософа, професора російської словесності, літературознавця, учителя Вінницької гімназії, професора Ніжинського ліцею, директора Немирівської гімназії, засновника і керівника Київської педагогічної школи − першої учительської семінарії в Росії, помічника попечителя Київського учбового округу, одного з фундаторів і першого голови Історичного товариства Нестора-літописця в Києві, автора праць „Руководство к познанию родов, видов и форм поэзии”, „Народное образование в Пруссии”, „Очерк истории языкознания”, методичних посібників з навчання російської й української грамоти.
21.11

 • День Архістратига Михаїла, покровителя Києва. • 315 років від дня народження Вольтера (1694−1778), французького письменника, філософа-деїста, історика, публіциста, діяча французького Просвітительства, члена Французької академії, почесного члена Петербурзької АН, автора праць „Філософські листи”, „Філософський словник”, „Філософія історії”, трагедій „Брут”, „Заїра”, сатиричної поеми „Орлеанська діва”, філософсько-сатиричної повісті „Кандід”, в працях „Історія Карла XII” та „Історія Росії за Петра Великого” писав про Україну.
21.11

– 120 років від дня народження Михайла Ілліча Ясинського (1889–1967), українського вченого, бібліографа, першого історика і родоначальника української бібліографії, методиста-новатора і організатора бібліотечно-бібліографічної справи в Україні, автора програми вивчення історії української бібліографії для аспірантів Всенародної бібліотеки України (ВБУ) та аналогічної програми з історії російської бібліографії, науково-бібліографічного працівника наукових і редакційних установ Києва, зокрема ВБУ, наукової бібліотеки Київського університету, Київського педагогічного інституту іноземних мов, головної редакції Української Радянської Енциклопедії, автора праць з теорії, історії, методики бібліографії, підручника для упорядкування і ведення сільських бібліотек тощо.

 • 85 років від дня народження Ігоря Івановича Корнєйчика (1924–1974), українського літературознавця й бібліографознавця, викладача бібліографічних дисциплін Харківського бібліотечного інституту (нині – Харківська державна академія культури), фахівця з питань бібліографії художньої літератури та літературознавства, краєзнавчої бібліографії, історії української дореволюційної і радянської бібліографії, рецензента бібліографічних видань, члена вченої і редакційно-видавничої ради Книжкової палати УРСР, члена редколегії її видань „Нові книги УРСР” та „Державна бібліографія на Україні”, учасника першого видання Української Радянської Енциклопедії (УРЕ), автора монографій, брошур і лекцій з історії української бібліографії, краєзнавчої бібліографії, статей про життя і діяльність українських бібліографів, рецензій тощо.
22.11

 • День Свободи.
22.11

 • 5 років тому (2004) в Україні відбулася Помаранчева революція.
24.11

 • 15 років тому (1994) прийнято рішення колегії Міністерства освіти України „Про поліпшення виховання, навчання, матеріального забезпечення, соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”. • 280 років від дня народження Олександра Васильовича Суворова (1729, ін.1730–1800), російського полководця і військового теоретика, генералісимуса і князя, учасника численних військових походів, автора праці „Наука перемагати”. • 160 років від дня народження Френсіс Елізи Бернетт (1849−1924), американської дитячої письменниці (англійського походження), автора повістей для дітей „Волшебный сад”, „История маленького лорда”, „Маленькая принцесса”, „Таинственный сад” та ін.
25.11

 • 125 років від дня народження Івана Титовича Калиновича (1884–1927), українського бібліографа, книгознавця, видавця, перекладача, політичного і громадського діяча, слухача бібліографічних курсів Міжнародного інституту в Брюсселі (Бельгія), члена і секретаря Бібліографічної комісії НТШ у Львові, організатора видавництва „Всесвітня бібліотека”, посла (депутата) до Української національної ради ЗУНР і Трудового конгресу України, редактора газет „Дрогобицький листок” і „Наше слово”, автора праць „Переклади з української літератури”, „Покажчик авторів та їх творів у тижневику „Воля” за 1919 рік”, „Покажчик до української літератури”, „Бібліографія українознавства за 1914−1923 рр.”, „Україна в старих (німецьких, 1836−1848) часописах” та ін.
26.11

 • 115 років від дня народження Норберта Вінера (1894−1964), американського вченого в галузі кібернетики (сформулював основні положення) і автора праць з теорії функцій, теорії ймовірностей, квантової механіки, обчислювальної техніки і нарису „Кібернетика”. • 100 років від дня народження Олександра Степановича Левади (1909−1995), українського письменника, критика і публіциста, лауреата Державної премії УРСР м.. Т. Г. Шевченка (1971), автора драм, трагедії „Фауст і смерть”, роману „Південний захід”, збірок віршів, книг нарисів і памфлетів, ліричної повісті „Ріки, невпинна течія”, лібрето до опери „Арсенал”, кіноповісті „Родина Коцюбинських” тощо. • 75 років від дня народження Юрія Тимоновича Литвина (1934–1984), українського поета, публіциста, гуманіста і мислителя, діяча правозахисного руху 70−80 рр., члена української групи сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ), автора збірок поезій „Трагічна галерея”, „Передчуття”, збірки публіцистики „Люблю − значить живу”, праць „Тези про державу”, „Записки робітника”, статті „Правозахисний рух на Україні, його засади та перспективи”. З прожитих неповних 50 років поет 20 років провів у тюрмах і таборах, його прах у 1989 році перепоховано на Байковому кладовищі в Києві.
27.11

 • 1895 − Встановлено Нобелівську премію. • 140 років від дня народження Лідії Платонівни Деполович (1869–1943), українського педагога, методиста початкової освіти, вчителя початкових шкіл Чернігова і Києва, автора і упорядника посібників і підручників для навчання грамоти, зокрема „Букваря”, що витримав 19 видань. • 130 років від дня народження Григорія Аврамовича Чупринки (1879–1921), українського поета-романтика, поета-бунтаря, життєвий шлях якого − вільна Україна, члена Требухівського комітету соціал-демократичної партії, автора збірок поезій „Огнецвіт”, „Метеор”, „Ураган”, „Сон-трава”, поеми „Лицар – Сам”, літературно-критичних статей та рецензій.
27.11

 • 100 років від дня народження Анатолія Івановича Мальцева (1909–1967), російського математика, академіка АН СРСР, одного із засновників загальної теорії алгебраїчних систем, застосування методів математичної логіки в алгебрі, лауреата Державної премії СРСР.
28.11

 • День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.
29.11

 • 130 років від дня народження Миколи Митрофановича Крилова (1879–1955), українського математика, академіка АН УРСР, АН СРСР, заслуженого діяча науки УРСР, автора праць з теорії інтерполяції, математичної фізики і нелінійної механіки. • 110 років від дня народження Григорія Михайловича Косинки (Стрілець; 1899–1934), українського письменника, новеліста, члена творчої групи „Гроно”, літературного угрупування „Ланка” (згодом „Марс”), автора оповідань і новел „На золотих богів”, „Заквітчаний сон”, „За ворітьми”, „Мати”, „В житах”, „Політика”, „Серце”, що являють собою показовий взірець художніх шукань і знахідок.
30.11

 • 75 років від дня народження Раїси Петрівни Іванченко (1934),українського історика, публіциста, письменниці, відмінника освіти України, заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки письменників України, професора і викладача Київського інституту культури та Київського міжнародного університету, голови Київської крайової організації Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Т. Шевченка, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, автора наукових праць з української історії, в т. ч. присвячених М. Драгоманову, суспільно-політичним рухам 60−90 рр. XIX ст., посібників, історичних романів „Гнів Перуна”, „Золоті стремена”, „Отрута для княгині”, збірок повістей, оповідань та поезій, циклу радіопередач „З історії української державності”, „Історія міфів”, історико-документальних телефільмів „Драгоманов”, „Титан”, „Історія Чорноморського флоту”. • 60 років від дня народження Ярослава Михайловича Стельмаха (1949–2001), українського драматурга, кінодраматурга, прозаїка та перекладача.

ГРУДЕНЬ


1.12

 • 1991 − Народ України вільним волевиявленням на референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України. • Всесвітній день боротьби зі СНІДом. • 150 років від дня народження Юхима Йосиповича Січинського (1859–1937), українського історика, педагога, краєзнавця, археолога, громадського діяча, викладача Кам’янець-Подільського інституту народної освіти, члена НТШ, засновника і завідувача Кам’янець-Подільського історико-археологічного музею та товариства „Просвіта”, приват-доцента Кам’янець-Подільського українського університету. • 115 років від дня народження Шолома Ізраїлєвича Ганеліна (1894–1974), російського педагога, члена-кореспондента АПН РРФСР, доктора педагогічних наук, професора і викладача Ленінградського державного педагогічного інституту ім. О. І. Герцена, Ленінградського державного університету та Науково-дослідного інституту педагогіки АПН РРФСР, автора цілісної дидактичної концепції, праць з теорії трудової школи (оригінальної класифікації методів навчання), з розвитку методики навчання в початковій школі ХVIII–ХІХ ст., зокрема „Основні питання радянської дидактики”, „Історія педагогіки”, „Процес навчання та його принципи”, „Нариси з історії середньої школи в Росії” та ін.
1.12

 • 100 років від дня народження Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського (1909−1983), українського композитора, народного артиста УРСР, викладача і професора Львівської консерваторії, лауреата Державних премій СРСР та УРСР, автора музики до опер, балетів, симфонічних творів, інструментальних ансамблів, пісень, романсів тощо.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни
Усі документи (книги, брошури, журнали та ін.), що надійшли до фонду шкільної бібліотеки, обов'язково опрацьовуються
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconОдеська державна наукова бібліотека імені М. Горького 1829-1999
Бібліографічний покажчик "Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького" є першою спробою докладно й всебічно висвітлити...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconПедагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconП. І. Рогова, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського напн україни
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка