Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. СухомлинськогоСторінка15/15
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,76 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Савченко С. В. – 28.12.1889

Сак Т. В. – [16.10.1954]

Саксаганський П. К. − 15.05.1859

Самійленко В. І. – 3.02.1864

Свидницький А. П. – 13.09.1834

Світличний І. О. – 20.09.1929

Семенов Д. Д. – 1834

Семенова Р. О. – [8.08.1934]

Сергєєв В. Г. – 5.03.1914

Сєрьогін Ю. В. − [10.09.1949]

Сєченов І. М. – 13.08.1829

Сидоренко О. Л. – [27.06.1949]

Симакова Л. А. – [24.05.1944]

Сікорський І. І. − 25.05.1889

Сікорський М. М. − 4.04.1919

Сіповський В. Д. – 26.04.1844

Січинський В. Ю. – 24.06.1894

Січинський Ю. Й. – 1.12.1859

Скороходова О. І. – 24.07.1914

Скуратівський В. − 25.10.1939

Словацький Юліуш − 4.09.1809

Слюсаревський М. М. – [2.01.1949]

Смаль-Стоцький С. – 8(9).01.1859

Смирнов А. О. – 5.11.1894

Смілянський Л. І. – 27.02.1904

Смотрицький Г. Д. – 1594

Сніцар Л. П. – [13.05.1944]

Соколянський І. П. – 6.04.1889

Солдатенко М. М. – [11.02.1939]

Солодков В. Т. – [2.09.1934]

Соломон Отто – 1849

Сохань Л. В. − 1.12.1924

Стасов В. В. − 14.01.1824

Стельмах Я. М. – 30.11.1949

Стельмахович М. Г. – 25.06.1934

Стефанович О. – 5.10.1899

Стешенко Я. І. – 6.04.1904

Столєтов О. Г. − 10.08.1839

Струтинський В. М. − 16.10.1929

Суворов О. В. – 23.11.1729

Сумцов М. Ф. – 18.04.1854

Сушкевич А. К. − 22.01.1889Тарнавський Ю. І. – 3.02.1934

Терещук Г. В. – [1.10.1954]

Тихомиров Д. І. – 1844

Ткаченко В. М. − [1.01.1944]

Ткаченко І. Г. − 6.02.1919

Толубинський В. І. – 27.03.1904

Томсон Вільям (Кельвін) – 26.06.1824

Торндайк Едуард – 31.08.1874

Третяк Т. М. − [18.04.1959]

Тулов М. А. – 20.11.1814

Тулуб О. Д. − 1824

Туркевич В. М. – 29.12.1904


Уайльд О. Ф. див. Вайльд О. Ф.

Удовиченко П. П. – [17.02.1914]

Улугбек Мухаммед − 22.03.1394

Упеник М. О. – 14.06.1914

Усатенко Т. П. − [4.07.1939]

Ушинський К. Д. – 2.03.1823


Фасоля А. М. – [21.09.1954]

Федоренко Є. В. – [ 1929]

Федоров Є. П. − 26.06.1909

Федькович Ю. А. – 8.08.1834

Фейхтвангер Ліон – 7.07.1884

Фельбігер Ян І. – 6.01.1724

Фенцик Є. А. – 5.10.1844

Феррер Гуардій – 10.01.1859

Фер’єр Адольф – 30.08.1879

Фещенко-Чопівський І. − 20.01.1884

Фоменко М. В. − [12.03.1934]

Фортунатов О. О. – 12.07.1884

Франс Анатоль – 16.04.1844

Фуко Жан Б. − 18.09.1819


Хемінгуей Е. див. Гемінгвей

Хомич Л.О. − [15.04.1954]

Хорошковська О. Н. – [19.06.1939]

Храпливий З. – 15.03.1904


Чалий Б. Й. − 24.06.1924

Чебикін О. Я. – [28.03.1949]

Челомей В. М. – 30.06.1914

Чеботарьов М. Г. − 15.06.1894

Челомей В. М. − 30.06.1914

Чембержі М. І. – [15.07.1944]

Чепелєва Н. В. – [14.07.1949]

Черемшина М. – 13.06.1874

Черінь Ганна – 29.04.1924

Чижевський Д. І. – 5.04.1894

Чубатий М. – 11.12.1889

Чубинський П. П. − 27.01.1839

Чупринка Г. О. – 27.11.1879
Шараневич І. – 16.02.1829

Шарпак Жорж – 1.08.1924

Шатуновський С. − 13.03.1859

Шевченко З. О. – [6.02.1939]

Шевченко Т. Г. – 9.03.1814

Шевчук В. – 20.08.1939

Шекспір Вільям (У) – 23.04.1564

Шелухін С. П. – 7.10.1864

Шиллер Йоганн-Ф. – 10.11.1759

Шиманський М. М. − [1.11.1954]

Шкляр А. К. − [1.12.1949]

Шмальгаузен І. І. – 23.04.1884

Шмідт Карл – 7.07.1819

Шовгенів І. О. − 12.11.1874

Шовкуненко О. О. − 21.03.1884

Штраус Ріхард – 11.06.1864

Шукшин В. М. – 25.07.1929

Шуман Стефан Б. – 2.01.1889

Шухевич В. Й. – 15.05.1849
Щербак Ю. М. − 12.10.1934

Щербина К. М. – 14.07.1864

Щербина О. М. – 1.03.1874
Юхимович В. Л. −12.07.1924
Явоненко О. Ф. – [4.12.1939]

Ярема Я. – 23.09.1884

Ясинський М. І. – 21.11.1889

Яценко Т. С. – [2.05.1944]


Список використаної літератури

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України : історія, теорія : підруч.для студ., аспірантів та мол. виклад. вузів / А. М. Алексюк ; Міжнар. фонд „Відродження”. − К. : Либідь, 1998. − 560 с.

 2. Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко, Ю. Ю. Кондуфор, Н. Д. Ярмаченко. – М. : Педагогика, 1988. – 640 с.

 3. Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / Л. Д. Березівська. – К. : Молодь, 1999. – 191 с.

 4. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Совет. энцикл., 1970–1978. – Т. 1–30.

 5. Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; под ред. Ю. Н. Столярова. – К. : Шк. б ка, 2005. – 160 с.

 6. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

 7. Гуменюк М. П. Українські бібліографи ХІХ– початку ХХ століття : нариси про життя та діяльність / М. П. Гуменюк. – Х., 1969. – 182 с.

 8. Даниленко В. М. Освіта України в роки національно-демократичної революції, (1917−1920) : з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. − Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. − 263 с.

 9. Загальна середня освіта : зб. нормат. –правових документів : у 2 ч. / упоряд.: Д. І. Дейкун, А. М. Свириденко, В. В. Ногін; за ред. В. П. Романенка. − К. : ЗАТ „Нічлава”, 2003. − Ч. 1−2.

 10. Знаменні дати : календар − 2004 / [Нац. парлам. б-ка України]. − К. : Україна, 2004. − 272 с.

 11. Історія освітянських бібліотек України : наук.зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова (гол.), К. Т. Селівестрова (заст. гол.) та ін. – К. : Вирій, 2006. – 403 с.

 12. Календар краєзнавчих і пам’ятних дат на 2004 рік : реком. біобібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка та ін. ; [авт.-уклад.: Т. І. Васильєва, Г. В. Бобонич]. − Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2003. − 285 с.

 13. Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : у 2 ч. : навч. посіб. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. − К. : Либідь, 1994. − Ч. 1−2.

 14. Кононенко М. П. Українські вчені-натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посіб.-довід. / М. П. Кононенко, Г. С. Сазоненко. – К. : Укр. Центр духов. культури, 2001. – 310 с.

 15. Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К. : Кн. палата України, 1998. – 327 с.

 16. Лауреати Нобелівської премії, 1901 – 2001: енциклопед. довід. / уклад.: С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко. – К. : Київ. видавн. центр, 2001. – 763 с.

 17. Марцинковская Т. Д. 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студ. / Т. Д. Марцинковская, М. Г. Ярошевский. – М. : Междунар. пед. акад., 1995. – 193 с.

 18. Математичний календар, 2004 / уклад.: В. Бевз, Є. Величко, А. Сліпенко // Математика в шк. – 2003. – № 10 ; 2004. − № 1, 2, 4, 6, 7.

 19. Международные дни и недели, отмечаемые ООН и другими организациями // Відкритий урок. – 2003. – № 3/4. – С. 72.

 20. Огородник І. В. Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенка. – К. : Либідь, 1997. – 327 с.

 21. Основні знаменні й пам’ятні дати у 2009 році // Календар знаменних і пам’ятних дат, 2008: ІV кв. : реком. бібліогр. довід. / авт.-уклад.: В. О. Булгак, К. В. Камінська, Л. А. Кухар та ін. – К., 2008. – С. 120–154.

 22. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И. А. Каиров, Ф. Н. Петров – М. : Совет. энцикл., 1965–1968. – Т. 1–4.

 23. Педагогический энциклопедический словарь / редкол.: Б. М. Бим-Бад (гл. ред.) и др. – М. : БРЭ, 2003. – 528 с.: ил.

 24. Педагогічний словник / АПН України, Ін т педагогіки; за ред. М. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.

 25. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. ХІХ ст. – 20 ті роки ХХ ст.) : дис. канд. іст. наук: 07.00.08 / Павла Іванівна Рогова. – К., 2004. – 265 с. – Бібліогр.: с. 181–222.

 26. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / редкол.: В. В. Давыдов (глав. ред.) и др. – М. : БРЭ, 1993–1999. – Т. 1–2.

 27. Сергійчук В. Що дала Україна світові : [внесок видат. українців у розв. світової науки, освіти і культури] / Володимир Сергійчук. − К. : ПП Сергійчук М. І., 2008. − 479 с.

 28. Скрипченко О. В. Довідник з педагогіки і психології : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Т. М. Лисянська, Л. О. Скрипченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 216 с.

 29. В. А. Сухомлинский : Биобиблиография / сост.: А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. – К. : Рад. шк., 1987. – 255 с.

 30. Тубельская Г. Н. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиогр. справочник. Ч. 1. А–М. – М. : Школ. б-ка, 2005. – 271 с.

 31. Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст. : довідник / [Київ. нац. ун т ім. Т. Шевченка, Ін т українознавства, Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К. : Либідь, 2000. – 358 с.

 32. Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. І. О. Дзеверін та ін. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1988–1995. – Т. 1–5.

 33. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1–2.

 34. Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики : в 4 кн. / упоряд. В. Яременко. – К. : Аконіт, 2001. – Кн. 1−4.

 35. Український народний календар, 2009 : [відривний] / ред.-упоряд. В. Павловська. – К. : Преса України, 2008.

 36. Український педагогічний календар : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ; за заг. ред. В. П. Коцура. – К., 2002. – 254 с.

 37. Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / редкол: Ф. С. Бабичев, А. Ф. Денисов, А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986–1987. – Т. 1–3.

 38. Усі зарубіжні письменники : [довід. для 5–11 кл.] / упоряд.: О. Д. Міхільов та ін. – Х., 2005. – 383 с.

 39. Філософський енциклопедичний словник / Ін т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

 40. Фурман А. Практична психологія у соціальній роботі : у 2 ч. / А. Фурман, С. Сівак ; Терноп. акад. нар. госп-ва та ін. − Т., 2004. − Ч. 2, розд. 3: Психологія у прізвищах та обличчях. − С. 31−47.

 41. Храмов Ю. А. История физики : [монография] / Ю. А. Храмов ; НАН Украины, Ин-т гуманитар. исслед. и др. − К. : Феникс, 2006. − 1175 с. − [Биографический словарь. − С. 346−971].

 42. Шаромова В. Р. Українські фізики у світовій науці : навч.-метод. посіб. для вчителів фізики. – Л.: ВНТЛ, 1999. – 95 с.

 43. Шуліка В. М. Видатні хіміки : матеріали до уроків, 8–9 кл. / В. М. Шуліка. – Х. : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу „Хімія” ; вип. 4).

 44. Шухова Е. Учені-біологи України / Е. Шухова, В. Гончаренко // Біологія і хімія в шк. – 1998. – № 1. – С. 36–43.

 45. Ярмаченко М. Д. Академія педагогічних наук України: (п’ятиріччя становлення і розвитку) / М. Д. Ярмаченко. – К., 1997. – 154 с.Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconОдеська державна наукова бібліотека імені М. Горького 1829-1999
Бібліографічний покажчик "Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького" є першою спробою докладно й всебічно висвітлити...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconПедагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconП. І. Рогова, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського напн україни
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка