Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Інформація про каталоги і картотекиСторінка3/4
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,68 Mb.
1   2   3   4

Інформація про каталоги і картотеки


Найдосконаліші каталоги не зможуть повною мірою виконувати свої функції, якщо ними не будуть користуватися читачі. Тому завдання бібліотеки полягає не тільки у створенні повноцінних каталогів, а й у тому, щоб зробити їх доступними читачам, навчити останніх користуватись ними.

Каталоги мають розміщуватися так, щоб з ними було зручно працювати – в добре освітленому місці, неподалік від робочого місця бібліотекаря; біля них мають бути читацький стіл і стілець.

Популяризація каталогів і картотек серед читачів – важливе завдання працівників бібліотек; вона входить як складова частина в систему популяризації бібліотечно-бібліографічних знань. Заходи, спрямовані на прилучення читачів до каталогів, мають інформаційний та навчальний характер: вони можуть інформувати про систему каталогів і картотек, дати основні їхні характеристики; навчити методиці використання та раціональним способам роботи з каталогами.

Інформація про каталоги і картотеки, популяризація каталогів і картотек є складовою всієї системи заходів з виховання інформаційної культури читачів.

Інформування відбувається:


  • виданням путівників і пам'яток для читачів;

  • засобами наочної інформації текстового і графічного характеру;

  • усними заходами диференційованого (індивідуального і масового) характеру: під час консультацій, бесід, лекцій, екскурсій, занять і таке інше;

  • з використанням комплексних форм і методів популяризації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

Перш за все широко використовуються наочні форми і методи популяризації. Важливу роль відіграє зовнішнє оформлення: чіткі написи на етикетках, таблички з назвами каталогів, зручність роботи з окремими картками в каталожній шухлядці, для чого шухлядка має бути заповнена не дуже щільно. Поряд з каталогами розміщують бібліотечні плакати, які допомагають читачеві краще орієнтуватися в них: абетку, яка використовується під час розстановки карток в абетковому каталозі, основні правила розстановки карток із записами документів одного і більше авторів, документів колективних авторів, із записами під назвою; основний ряд систематичного каталогу, алгоритм пошуку, використання АПП, як за допомогою шифру розшукати документ на полиці тощо.

Такі ж відомості містять і пам'ятки на допомогу орієнтуванню у каталогах, але вони дають більш докладні роз'яснення.

Найбільш ефективною формою популяризації каталогів є усна: це індивідуальні бесіди з читачами під час запису до бібліотеки і під час наступних відвідувань.

Дійовими є комплексні форми популяризації каталогів – екскурсії, семінари, лекції, в ході проведення яких поєднують усне роз'яснення функцій, призначення, структури, методики користування каталогами з їх показом і демонстрацією шляхів пошуку за каталогами документів, використовуючи наочність (схеми, плакати тощо) і технічні засоби.

Особливого значення набуває виховання інформаційної культури читачів саме в шкільній бібліотеці, оскільки саме тут більшість з них вперше знайомиться з бібліотекою як з інформаційно-культурним центром взагалі. Запорукою ефективної роботи з популяризації каталогів є її систематичність, наочність, а також охоплення всіх вікових груп читачів з використанням відповідних форм.

Висока якість каталогів, добре організоване обслуговування читачів за допомогою каталогів, їхнє активне використання забезпечують високу ефективність каталогів, і, як результат, – найповніше використання читачами скарбів бібліотечних фондів.Додаток

Приклади бібліографічного опису

А) Основний опис під заголовком одного автора


Лікарчук А.М.

Хімія: Зошит для творчих робіт та перевірки знань. 10 кл. /А.М.Лікарчук. - К.: Магістр-М, 1998. - 63 с. - (Творча спілка вчителів України. Асоціація вчителів хімії).Б) Основний опис під заголовком двох або трьох авторів

Віленкин Н.Н.

Математика: Підруч. для 4 кл. серед. шк.: Пер. з рос. /Н.Я.Віленкин, О.С.Чес-ноков, І.С.Шварцбурд. - 2-е вид. - К.: Рад. шк., 1988. - 254 с.В) Додатковий опис на співавтора

Чесноков О.С.

Віленкин Н.Н.

Математика: Підруч. для 4 кл. серед. шк. - К., 1988. - 254 с.

Г) Зворотний бік основної картки абеткового каталогу

2 співавт.Інв. №


Ґ) Основний опис документа під заголовком колективного автора

Україна. Верховна Рада.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.Д) Додатковий опис документа на назву

Конституція України: К., 1997. - 80 с.

Україна. Верховна Рада.Е) Основний опис офіційних матеріалів

Україна. Президент

Про національну програму "Діти України": Указ від 18 січня 1996 р. № 63/96; Національна програма "Діти України". - К., 1996. - 36 с.Є) Основний опис документа під назвою

Найкращі твори для школярів та абіту-рієнтів. - Донецьк: ВКФ "БАО", 1997. -


240 с.


Ж) Зведений опис на багатотомне видання

Новий тлумачний словник української мови: У 4 т.: 42000 слів /Уклад. В.Яременко, О.Сліпушко. - К.: Аконіт, 1998.

Т.1: А - Є. - 912 с.

Т.2: Ж - Обд. - 912 с.

Див. наст. карт.
-2-


Т.3: Обе - Роб. - 928 с.

Т.4: Роб - Я. - 944 с.


Т.4 – інв. №

Т.3 – інв. № Новий тлумачний...


Зворотний бік другої картки

З) Основний опис окремого тому багатотомного видання


Грушевський М.С.

Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн.: Репринт. вид. /Редкол.: П.С.Сохань та ін. - К.: Наук. думка, 1991 - (Пам'ятники іст. думки України).

Т.1.: До початку ХІ віка. - 1994.- 736 с.
або

Грушевський М.С.

Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн.: Т.1.: До початку ХІ віка.: Репринт. вид. /Редкол.: П.С.Сохань та ін. - К.: Наук. думка, 1994. - 736 с. - (Пам'ятники іст. думки України).И) Основний опис збірника робіт одного, двох або трьох авторів без загальної назви

Пушкин А.С.

Барышня-крестьянка; Дубровский / Вступ. ст., послесл. и примеч. С.Кибаль-ника; Рис. Ю.Дышленко. - Л.: Дет. лит., 1986. - 126 с.: ил. - (Шк. б-ка).

Купер Д.Ф.

Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе: Роман /Д.Ф.Ку-пер. Бродяги Севера; В дебрях Севера: Повести: Пер. с англ. /Д.О.Кервуд; Предисл. А.Саруханян; Коммент. Ю.Кондратьевой. - М.: Дет. лит., 1986. - 606 с.: ил.І) Опис періодичного видання

Людина і світ: Щомісячний наук.- попул. релігієзнавчий журн. т-ва "Знання" України. - К., 1989 - .

Див. наст. карт.
-2-


1989, № 1 - 12.

1990, № 1 - 7, 9 - 12.

1991, № 1 - 12.

Див. наст. карт.
Ї) Опис серіального видання

Бібліотечка художньої самодіяльності "Райдуга". - К., 1986 - .


Див. наст. карт.

-2-


1986

Вип. 9: Репертуарний збірник

Вип.10: Танці Закарпаття: Репертуарний збірник

Вип.11: Репертуарний збірник

Вип.12: Митці радять

Див. наст. карт.
-3-


1987

Вип. 1: Репертуарний збірник

Вип. 2: Репертуарний збірник

Вип. 7: Вінок братерства: Репертуарний

зб. /Упоряд. А.С.Крижанівський, В.Д.Кирейко

Вип. 9: Репертуарний збірник

Див. наст. карт.Й) Аналітичний опис статті з журналу

Новикова Н.

Бібліотеки для дітей України – інформа-ційні та культурно-освітні установи // Бібліо-течна планета .- 2000. - № 1. - С. 32-35.


К) Аналітичний опис окремого твору із збірки

Хвильовий М.

Кіт у чоботях //Живиця: Хрестоматія укр. літ. ХХ ст.: У 2 кн. - К., 1998. - Кн. 1. - С. 279-292.Л) Аналітичний опис окремого твору із збірки одного автора

Скуратівський В.Т.

Покровонько, покровонько, покрий мою головоньку //Дідух: Свята українського народу. - К., 1995. - С. 220-224.


М) Аналітичний опис окремого твору із зібрання творів одного автора

Смолич Ю.

Мої сучасники //Твори: У 8 т. - К., 1986. - Т.8. - С. 97-286.
Додаток

Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Британія відома І невідома
files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Історія розвитку культури маньківщини
files -> Слобожанщини
files -> Харківська обласна державна адміністрація департамент науки І освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка