Державна науково-педагогічна бібліотека україни


III. НАУКОВЦІ НАПН УКРАЇНИ – ЮВІЛЯРИ 2012 рСторінка12/15
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,99 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


III. НАУКОВЦІ НАПН УКРАЇНИ – ЮВІЛЯРИ 2012 р.
СІЧЕНЬ


1.01

– 75 років від дня народження Ніни Степанівни Коваль (1937).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.1.01

– 65 років від дня народження Леоніда Фоковича Бурлачука (1947).

Доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, фахівець у галузі психології особистості, психодидактики та медичної психології, з проблем експериментальної реалізації проективного підходу до діагностики особистості, завідувач кафедри психодіагностики та медичної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


– 65 років від дня народження Валентина Васильовича Рибалки (1947).

Доктор психологічних наук, професор, відмінник освіти України, провідний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.3.01

– 70 років від дня народження Олега Васильовича Третяка (1942).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, фахівець у галузі професійної освіти, фізики напівпровідникової електроніки, головний науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


– 70 років від дня народження Миколи Івановича Шута (1942).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, фахівець у галузі методики навчання фізики, молекулярної фізики, теплофізики полімерів і закономірностей теплових процесів, завідувач кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.7.01

– 65 років від дня народження Олени Василівни Пенькової (1947).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, відмінник освіти України, провідний науковий співробітник лабораторії психології особистості імені  П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.9.01

– 65 років від дня народження Віталія Олександровича Татенка (1947).

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі загальної і педагогічної психології, зокрема предмета і методу сучасної психологічної науки, профілактики девіантної поведінки, реформування навчально-виховного процесу, головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.10.01

– 55 років від дня народження Миколи Івановича Вовковінського (1957).

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України21.01

– 55 років від дня народження Павла Володимировича Лушина (1957).

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та практичної психології Інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти (УМО) НАПН України.24.01

– 65 років від дня народження Геннадія Вікторовича Федорова (1947).

Кандидат педагогічних наук, відмінник народної освіти, професор кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України.27.01

– 55 років від дня народження Віктора Івановича Карамушки (1957).

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України.


ЛЮТИЙ

2.02

– 60 років від дня народження Ірини Євгенівни Булах (1952).

Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії оцінювання якості знань Інституту педагогіки НАПН України.


– 55 років від дня народження Віталія Семеновича Курила (1957).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі історії педагогіки, філософії освіти, педагогіки, з підготовки педагогічних кадрів; народний депутат України, Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.4.02

– 55 років від дня народження Тамари Олександрівни Піроженко (1957).

Доктор психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.10.02

– 55 років від дня народження Наталі Вікторівни Аніщенко (1957).

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.18.02

– 70 років від дня народження Олександра Леонідовича Голубенка (1942).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний залізничник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, фахівець у галузі транспорту, професійної освіти управління вищих навчальних закладів, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).27.02

– 50 років від дня народження Тетяни Анатоліївни Російчук (1962).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
БЕРЕЗЕНЬ


2.03

– 75 років від дня народження Валентини Іванівни Лозової (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі дидактики, педагогічної освіти, зокрема з проблемного навчання, контролю навчально-пізнавальної діяльності школярів, підготовки кадрів; професор кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.12.03

– 50 років від дня народження Тетяни Вікторівни Іванової (1962).

Доктор педагогічних наук, відмінник освіти України, старший науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.14.03

– 75 років від дня народження Євдокії Петрівни Голобородько (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, відмінник народної освіти України, фахівець у галузі методики навчання мов, зокрема російської та української, змісту мовної освіти, фахової підготовки вчителя-словесника; професор кафедри слов'янських мов та методик їх викладання Херсонського державного університету.16.03

– 65 років від дня народження Наталії Семенівни Побірченко (1947).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, відмінник освіти України, фахівець у галузі історії педагогіки, педагогічного краєзнавства та проблем сільської початкової школи, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.18.03

– 75 років від дня народження Лариси Олександрівни Варзацької (1937).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України.25.03

– 50 років від дня народження Олексія Георгійовича Ільченка (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.27.03

– 50 років від дня народження Олександри Миколаївни Соколюк (1962).

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, завідувач відділу лабораторних комплексів засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.29.03

– 50 років від дня народження Катерини Іванівни Пономарьової (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.


КВІТЕНЬ
5.04

– 55 років від дня народження Тетяни Федорівни Алєксєєнко (1957).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України.6.04

– 65 років від дня народження Володимира Петровича Кравця (1947).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі теорії та історії педагогіки, гендерної педагогіки, зокрема виховання учнівської та студентської молоді, збереження репродуктивного здоров'я дітей-сиріт, планування родини; ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.9.04

– 85 років від дня народження Романа Станіславовича Трача (1927).

Доктор філософських наук із психології, заслужений професор психології, дійсний член Американської психологічної асоціації, член НТШ у США, фахівець із питань гуманістичної, феноменологічної, прикладної психології та психології особистості, іноземний член НАПН України.12.04

– 55 років від дня народження Григорія Петровича Пустовіта (1957).

Доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, учений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, фахівець у галузі екологічної й позашкільної освіти й виховання дітей та учнівської молоді, головний редактор науково-методичного журналу „Позашкільна освіта та виховання”.14.04

65 років від дня народження Віталія Васильовича Пилипчука (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.15.04

70 років від дня народження Марії Денисівни Карп'юк (1942).

Кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.16.04

65 років від дня народження Юрія Борисовича Кузнецова (1947).

Доктор філологічних наук, дійсний член НАПН України, заслужений працівник народної освіти України, відмінник освіти України, фахівець у галузі літературознавства, видавничої справи, директор-засновник видавництва „Педагогічна преса”, головний редактор газети „Освіта України”.18.04

60 років від дня народження Олега Семеновича Падалки (1952).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі загальної та історії педагогіки, педагогічних технологій у ВНЗ, проректор Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.19.04

65 років від дня народження Марини Лазарівни Смульсон (1947).

Доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії психології нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.23.04

70 років від дня народження Костянтина Віталійовича Корсака (1942).

Доктор філософських наук, доцент, відмінник освіти України, завідувач відділу теорії та методології природничої й інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.


60 років від дня народження Валерія Лаврентійовича Зливкова (1952).

Кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.26.04

65 років від дня народження Наліни Іванівни Литвинової (1947).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології профорієнтації Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.27.04

60 років від дня народження Ольги Степанівни Снісаренко (1952).

Кандидат педагогічних наук, доцент відділу науково-організаційної роботи Університету менеджменту освіти (УМО) НАПН України.


ТРАВЕНЬ
1.05

65 років від дня народження Світлани Олексіївни Покутнєвої (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.5.05

70 років від дня народження Олександри Яківни Савченко (1942).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі загальної педагогіки, дидактики та методики читання в початковій школі, автор підручників і методичних посібників із читання для початкової школи, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.10.05

55 років від дня народження Олександра Андрійовича Удода (1957).

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту (МОНМС) України, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.11.05

60 років від дня народження Анатолія Олександровича Овчарова (1952).

Кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.17.05

70 років від дня народження Миколи Дмитровича Зубалія (1942).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України.29.05

50 років від дня народження Світлани Володимирівни Лапаєнко (1962).

Кандидат педагогічних наук, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.30.05

60 років від дня народження Ірини Дмитрівни Звєрєвої (1952).

Доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії політичних і суспільних наук (Москва), головний науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України.31.05

50 років від дня народження Світлани Едуардівни Трубачової (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України.


ЧЕРВЕНЬ
1.06

65 років від дня народження Юрія Івановича Горобця (1947).

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, лауреат премії імені академіка С. І. Пекаря НАН України, Республіканської премії імені М. Островського, фахівець у галузі фізики твердого тіла та магнітних явищ, професійной освіти; заступник директора з наукової роботи Інституту магнетизму НАН України і МОНМС України.5.06

55 років від дня народження Ірини Василівни Жадан (1957).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психологічних проблем політичної соціалізації молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.10.06

65 років від дня народження Ольги Василівни Лавренко (1947).

Кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.11.06

65 років від дня народження Анатолія Олексійовича Чаусова (1947).

Кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України.14.06

65 років від дня народження Василя Івановича Кизенка (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дидактики, докторант Інституту педагогіки НАПН України.18.06

75 років від дня народження Володимира Федоровича Пріснякова (1937).

Доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, НАН України, заслужений діяч науки Української РСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Дніпропетровського державного університету (1986–1998), фахівець у галузі проектування ракетних двигунів, математичного моделювання психічних процесів та вивчення людино-машинних систем.18.06

55 років від дня народження Петра Валодимировича Мельника (1957).

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений економіст України, відмінник освіти України, фахівець у галузі економіки та бізнесу, педагогічних технологій, економічної підготовки учнів і молоді, ректор Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь).22.06

70 років від дня народження Володимира Івановича Пуцова (1942).

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України.24.06

80 років від дня народження Валентини Володимирівни Москаленко (1932).

Доктор філософських наук, професор, відмінник освіти України, завідувач лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.25.06

65 років від дня народження Василя Григоровича Кременя (1947).

Доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, іноземний член РАО, фахівець у галузі політології, філософії освіти, педагогіки, розвитку людської особистості, президент НАПН України.26.06

60 років від дня народження Антоніни Іллівни Корецької (1952).

Кандидат філософських наук, відмінник освіти України, старший науковий співробітник відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.ЛИПЕНЬ

2.07

70 років від дня народження Тадеуша Левовицького (1942).

Польський педагог, доктор гуманістичних наук, професор, учений у галузі педевтології, полікультурної освіти, фахівець з організації навчання обдарованих дітей, навчального процесу у вищій школі, реформування освіти; засновник і перший ректор Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів (м. Варшава), іноземний член НАПН України.


65 років від дня народження Надії Михайлівни Скоробагатько (1947).

Кандидат педагогічних наук, доцент відділу науково-організаційної роботи Університету менеджменту освіти (УМО) НАПН України.3.07

55 років від дня народження Наталії Андріївни Ковчин (1957).

Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.7.07

60 років від дня народження Галини Михайлівни Лактіонової (1952).

Доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти, старший науковий співробітник лабораторії виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.12.07

65 років від дня народження Анатолія Івановича Сологуба (1947).

Кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, фахівець у галузі дидактики і методики навчання природничих дисциплін, педагог-новатор, ініціатор створення і директор Криворізького (Саксаганського) природничо-наукового ліцею, радник директора Інституту обдарованої дитини НАПН України.18.07

75 років від дня народження Віри Романівни Ільченко (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, фахівець у галузі шкільної природничої освіти, автор педагогічної концепції інтеграції змісту природничо-наукової освіти та освітньої програми "Дозвілля", завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, керівник Науково-методичного центру інтеграції змісту шкільної освіти НАПН України (м. Полтава).20.07

70 років від дня народження Віктора Івановича Євдокимова (1942).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі теорії педагогіки, нових педагогічних технологій, з проблем підготовки педагогічних кадрів, ефективності використання засобів навчання, перший проректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.24.07

75 років від дня народження Валентина Олексійовича Моляко (1937).

Доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі загальної, педагогічної психології та психології творчості, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.29.07

75 років від дня народження Світлани Пилипівни Бондар (1937).

Кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України.


СЕРПЕНЬ
4.08

50 років від дня народження Галини Леонідівни Бійчук (1962).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.7.08

60 років від дня народження Олени Володимирівни Рудоміно-Дусятської (1952).

Кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України14.08

65 років від дня народження Володимира Олександровича Пащенка (1947).

Кандидат філософських наук, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, лауреат премій імені Панаса Мирного, Володимира Короленка, Самійла Величка, Івана Огієнка; фахівець у галузі релігієзнавства, педагогічної освіти, з питань підготовки педагогічних кадрів, політики держави щодо релігійних об’єднань в Україні; ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.15.08

75 років від дня народження Мирослава Івановича Жалдака (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі обчислювальної математики, методики навчання інформатики та математики в загальноосвітній школі і вищих педагогічних навчальних закладах, директор Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.15.08

65 років від дня народження Ганни Володимирівни Троцко (1947).

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі теорії і практики виховання дітей і студентської молоді, проректор з навчальної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.19.08

55 років від дня народження Наталії Афанасіївни Пустовіт (1957).

Кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.23.08

60 років від дня народження Людмили Василівни Тименко (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.29.08

70 років від дня народження Петра Петровича Воробієнка (1942).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, ректор Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова.


ВЕРЕСЕНЬ
3.09

75 років від дня народження Петра Івановича Гнатенка (1937).

Доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі національної психології, з проблем становлення української національної ідентичності, національного характеру, свідомості тощо; завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету.12.09

65 років від дня народження Олега Калениковича Закусила (1947).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник народної освіти УРСР, фахівець у галузі теорії випадкових процесів та застосування інформаційних технології в освіті, перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.13.09

75 років від дня народження Олексія Трохимовича Баришпольця (1937).

Кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.14.09

65 років від дня народження Валерія Дмитровича Будака (1947).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі професійної освіти, механіки твердого деформованого тіла, з питань організації освіти, підготовки педагогічних кадрів для загальноосвітньої школи; ректор Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського.19.09

75 років від дня народження Валентина Івановича Маслова (1937).

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти, завідувач кафедри менеджменту освіти економіки та маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України.21.09

65 років від дня народження Юрія Миколайовича Вітренка (1947).

Кандидат економічних наук, заслужений економіст України, провідний науковий співробітник відділу економіки і управління вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.25.09

65 років від дня народження Михайла Васильовича Загірняка (1947).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі електромеханіки, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.


ЖОВТЕНЬ


3.10

75 років від дня народження Василя Миколайовича Мадзігона (1937)

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України, іноземний член РАО, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, фахівець у галузі трудового навчання і виховання дітей та молоді, директор Інституту педагогіки НАПН України.


60 років від дня народження Лариси Олександрівни Кондратенко (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.


55 років від дня народження Наталії Олександрівни Татенко (1957).

Кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.9.10

65 років від дня народження Валерія Григоровича Редька (1947).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.


65 років від дня народження Мирослава-Любомира Андрійовича Чепи (1947).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.11.10

60 років від дня народження Ірини Костянтинівни Зубіашвілі (1952).

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.13.10

55 років від дня народження Наталії Миколаївни Лавриченко (1957).

Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту педагогіки НАПН України.20.10

60 років від дня народження Ольги Юхимівни Прищепи (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.30.10

55 років від дня народження Ольги Володимирівни Петрунько (1957).

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.


ЛИСТОПАД
1.11

55 років від дня народження Любові Володимирівни Пестерової (1957).

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.2.11

65 років від дня народження Павли Іванівни Рогової (1947).

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри журналістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, член Президії НАПН України, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, член Президії Української бібліотечної асоціації (секція працівників спеціальних бібліотек), фахівець у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства; дослідник бібліотечної справи в Україні, зокрема історії становлення педагогічних бібліотек України різних видів у ХІХ–ХХ ст., Державної науково-педагогічної бібліотеки України, теоретик і практик щодо створення та розбудови мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України; автор монографії „Педагогічні бібліотеки України ( друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)”, статей щодо інноваційної діяльності галузевих бібліотек.7.11

60 років від дня народження Євгена Анатолійовича Пінчука (1952).

Доктор філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.15.11

60 років від дня народження Олександра Єгоровича Сушенцева (1952).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.16.11

55 років від дня народження Алли Василівни Лопухівської (1957).

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України.


ГРУДЕНЬ
6.12

75 років від дня народження Майкла Родди (1937).

Доктор філософії, професор, дійсний член Британської спілки психологів, член Нью-Йоркської АН, фахівець в галузі спеціальної педагогіки (сурдопедагогіки), почесний психолог провінції Альберта в Канаді, іноземний член НАПН України.9.12

85 років від дня народження Ніни Михайлівни Буринської (1927).

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений вчитель УРСР, відмінник освіти України, почесний академік НАПН України, фахівець у галузі методики навчання хімії в середній і вищій школах, головний науковий співробітник лабораторії біологічної і хімічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.13.12

80 років від дня народження Миколи Івановича Шкіля (1932).

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, іноземний член РАО, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премій НАН України імені М. М. Крилова, М. В. Остроградсього, В. І. Вернадського, фахівець у галузі педагогічної освіти, математичного аналізу, з питань підготовки педагогічних кадрів, радник ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


60 років від дня народження Тетяни Василівни Завадської (1952).

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.19.12

60 років від дня народження Миколи Федоровича Дмитриченка (1952).

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі педагогіки вищої школи та професійно-технічної освіти, транспортних технологій та машинознавства, ректор Київського національного транспортного університету.Каталог: images -> files
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
files -> Наказ №1243 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
files -> Програма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
files -> Конкурс учнівських творчих та наукових робіт «У зморшках героїв вогонь боротьби»
files -> Щодо відзначення 120-річчя від дня народження Бруно Шульца
files -> Дошкільної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка