Державна науково-педагогічна бібліотека україни


БЕРЕЗЕНЬ У березні виповнюється –  145 роківСторінка3/15
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

БЕРЕЗЕНЬ
У березні виповнюється

–  145 років від дня народження Грицька Григоренка (справж. – Судовщикова-Косач Олександра Євгенівна, 1867 – 1924).

Українська письменниця реалістичного напряму, перекладач, громадський діяч, член літературного гуртка "Плеяда", автор нарисів, оповідань, п'єс для дітей тощо.
У березні відзначається:

–  95 років від заснування (1917) Першої української гімназії імені Т. Шевченка (згодом Трудова школа імені Т. Шевченка), що перетворилася на своєрідну досвідну освітню установу, в якій проходили апробацію нові програми і підручники.

–  95 років від початку Української революції, національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр.


2.03

– 130 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882–1911).

Український письменник-самоук, драматург, етнограф, публіцист, учасник революційних подій 1905 р., автор оповідань із сільського життя "Хуторяночка", "За пашпортом", "Школа", "У схимника", "Страчене життя" тощо, етнографічних розвідок з побуту полтавського села кінця ХІХ – початку ХХ ст.4.03

– 20 років тому (1992) вийшов Указ Президента України "Про заснування Академії педагогічних наук України" – вищої галузевої наукової установи з проблем освіти, педагогіки та психології. 16 червня 1992 р. Кабінетом Міністрів України ухвалено спеціальну постанову, якою передбачалися конкретні заходи щодо утворення Академії педагогічних наук України (АПН України). Перші загальні збори АПН відбулися 18 листопада 1992 р., на яких було обрано її керівництво: президентом Академії – М. Д. Ярмаченка, віце-президентом – Л. О. Каніщенка, головним ученим секретарем – О. Я. Савченко. За рішенням Загальних зборів у Академії було утворено три відділення: теорії та історії педагогіки; дидактики, тетодики та інформаційних технологій в освіті; психології вікової фізіології та дефектології. Указом Президента від 24 лютого 2010 р. Академії надано статус національної (НАПН України).

5.03

– 185 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827–1893).

Український педагог, байкар, поет-лірик, драматург, публіцист, журналіст, видавець, культурно-освітній діяч, один із зачинателів дитячої літератури, учитель повітової школи, викладач історії та географії гімназій на Поділлі й у Чернігові, один з організаторів недільних шкіл, завідувач земської друкарні у Чернігові, редактор газети "Чернігівський листок", автор ліричних і сатиричних віршів, байок, п'єс, нарисів, оповідань, статей, театральних рецензій, пісень-романсів; зокрема, народною піснею стала поезія "Журба" ("Стоїть гора високая", покладена на музику М. Лисенком), віршів для дітей "Веснянка", "Пташка", "Квіткове весілля" та ін.


– 170 років від дня народження Генріха Вебера (1842– 1913).

Німецький математик, фахівець із теорії алгебраїчних функцій, геометрії, математичної фізики, професор Цюріхського політехнікуму, Кенігсберзького, Марбурзького, Геттінгенського та Страсбурзького університетів, автор книг "Підручник з алгебри", "Диференціальні рівняння математичної фізики" (довідник для тих, хто займається застосуванням математичного аналізу до задач механіки та фізики), співавтор "Енциклопедії елементарної математики" (у 3 т.).6.03

– 520 років від дня народження Хуана Луїса Вівеса (1492–1540).

Іспанський філософ, психолог, педагог, один із видатних просвітителів і гуманістів епохи Відродження, творець гуманістичної педагогіки, автор програми жіночої освіти, проекту шкіл для бідних, плану освіти для сліпих.8.03

– Міжнародний жіночий день.

9.03

– День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861).

Видатний український поет, художник, мислитель, просвітник, громадський діяч.


– 150 років від дня народження Миколи Корниловича Пимоненка (1862–1912).

Український художник-живописець, педагог, академік Петербурзької АМ, викладач Рисувальної школи М. Мурашка, співзасновник і викладач Київського художнього училища, дійсний член Товариства пересувних художніх виставок, великий майстер українського пейзажу, один із розписувачів Володимирського собору та Кирилівської церкви в Києві, автор близько 715 картин і малюнків, зокрема "Святочне ворожіння", "Жниця", "Весілля в Київській губернії", "Свати", "Перед грозою".10.03

– 240 років від дня народження Фрідріха Шлегеля (1772–1829).

Німецький філософ і літератор, провідний теоретик німецького романтизму (розробив поняття романтичної іронії), один з основоположників німецької санскритології і порівняльно-історичного мовознавства, автор праць "Історія старої та нової літератури" (у 2 т.), "Філософія життя", "Філософія мови", роману "Люцинда" тощо.


– 225 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (1787–1835).

Український народний герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва в першій половині ХІХ ст.12.03

– 125 років від дня народження Петра Михайловича Пелеха (1887 – 1961).

Український психолог, автор праць із питань психології праці, психології особистості та історії психології; перекладач латинських рукописів курсу психології, які читалися в Київській академії, співавтор серії збірників статей "Нариси з історії вітчизняної психології" (1952–1959). Повернув із забуття велику спадщину діячів Києво-Могилянської академії.13.03

– 175 років від дня народження Йона Крянге (1837– 1889).

Класик румунської та молдавської літератури, педагог, засновник раціональних методів початкової освіти, автор творів для дітей, методичних рекомендацій із питань виховання, праць "Учитель дітей", "Новий метод письма та читання", "Спогади про дитинство" тощо.


– 80 років від дня народження Тараса Григоровича Гунчака (1932).

Український учений-історик (в еміграції з 1944 р.), професор і викладач Ратгерського університету (США), Національного університету імені Тараса Шевченка, головний редактор часопису "Сучасність", автор праць з історії української революції, українсько-польських взаємин, української суспільно-політичної думки ХХ ст., Української повстанської армії (УПА) тощо.14.03

– 190 років від дня народження Жозефа Бертрана (1822– 1900).

Французький математик, доктор математики в 17 років, людина "з безперервним математичним мисленням", фахівець у різних галузях математики, зокрема теорії чисел, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь, динаміки, геометрії тощо; член Паризької АН, професор Коллеж де Франс, автор посібників із математики для середньої та вищої шкіл, які відзначалися високими науковими та методичними якостями і перекладалися багатьма мовами світу, зокрема у російському перекладі видано "Курс теоретичної арифметики", "Елементарну алгебру", "Диференціальне числення".


– 140 років від дня народження Олекси Харлампійовича Новаківського (1872 – 1935).

Український живописець і педагог, засновник художньої школи у Львові, завідувач факультету мистецтв Львівського (таємного) українського університету, автор творів "Коляда", "Автопортрет", "Народне мистецтво", "Довбуш" тощо.


– 115 років від дня народження Клавдії Яківни Латишевої (1897–1956).

Український учений-математик, методист, доктор фізико-математичних наук, професор, викладач і декан механіко-математичного факультету Київського університету (35 років), автор наукових праць із теорії диференціальних рівнянь, навчальних і методичних посібників, зокрема "Нормально-регулярні розв’язки і їх додатки", "Математичний збірник для хімічних інститутів", "Як можна ввести поняття інтегралу в середній школі".15.03

(ін. 4.03)– 130 років від дня народження Семена Юлійовича Семковського (справж. – Бронштейн, 1882–1937).

Український філософ, соціолог, академік ВУАН, фахівець із проблем діалектичного та історичного матеріалізму, філософських питань природознавства, теорії відносності; викладач Київського університету, професор Харківської академії теоретичних знань, засновник при Комітеті Наркомосу УСРР науково-дослідної кафедри марксизму, а при ній філософсько-соціологічної секції – першої філософської установи в Україні; автор підручника "Історія філософії України".16.03

– 130 років від дня народження Христини Олексіївни Алчевської (1882–1931).

Українська поетеса, перекладач, педагог, дочка українського педагога Х. Д. Алчевської, член Товариства драматургів і композиторів, учитель середніх навчальних закладів Харкова, автор драматичної поеми "Луїза Мішель", поетичних збірок "Туга за сонцем", "Вишневий цвіт" тощо.17.03

– 95 років тому (1917) було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – громадсько-політичне об'єднання в Києві, керівний орган національно-демократичної революції. Головою УЦР було обрано М. Грушевського, заступником В. Науменка, резиденцією став Педагогічний музей (нині – Київський будинок учителя). УЦР проіснувала до 29.03.1918 р.

19.03

– 135 років від дня народження Василя Михайловича Доманицького (1877–1910).

Український письменник, учений-філолог, історик, бібліограф, фольклорист, ініціатор і активний діяч кооперативного руху в Україні, дійсний член Товариства грамотності та Історичного товариства імені Нестора-літописця, редактор "Історії України-Руси" М. Аркаса, упорядник першого українського словника іншомовних слів, автор наукових праць "Козаччина на переломі ХVI і XVII вв., 1591 – 1603 рр.", "Невідомі вірші єромонаха Климентія", "Українське письменство", "Бібліографічний покажчик творів О. Я. Кониського, написаних по-українському" тощо; редактор першого повного видання "Кобзаря" (1907) Т. Шевченка.21.03

– Всесвітній день поезії.
– 85 років тому (1927) у Києві вийшов перший номер „Літературної газети” (нині – „Літературна Україна”).

22.03

– Всесвітній день водних ресурсів.
– 170 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912).

Видатний український композитор, диригент, етнограф, педагог, громадський діяч, кандидат природничих наук, основоположник української класичної музики, один із організаторів недільної школи для хлопців-селян, викладач фортепіано в приватних музичних школах, Інституті шляхетних дівчат у Києві, засновник власної музично-драматичної школи, народного хору, автор музики до опер "Різдвяна ніч", "Наталка-Полтавка", "Тарас Бульба" тощо.23.03

– Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.

25.03

– День Служби безпеки України.
– 270 років від дня народження Василя Григоровича Рубана (1742–1795).

Український і російський історик, поет, перекладач, видавець журналів у Петербурзі "Ни то, ни се", "Трудолюбивый муравей", збірників, путівників, автор ліричних віршів та од, наукових праць "Короткі географічні, політичні та історичні відомості про Малу Росію", "Короткий літопис Малої Росії з 1506 по 1770 рік" тощо.25.03

– 185 років від дня народження Петра Олексійовича Лавровського (1827–1886).

Український і російський філолог, славіст, лексикограф, педагог, доктор слов'яно-руської філології, професор Харківського університету, член-кореспондент Петербурзької АН, ректор Варшавського університету, попечитель Оренбурзького й Одеського навчальних округів, автор наукових праць і статей із давньоруської мови та літератури, з проблем походження української мови, зокрема "Критичні замітки про малоруське наріччя", "Огляд визначних особливостей наріччя малоруського", "Про мову північних руських літописів".27.03

– Міжнародний день театру.

28 – 30.03

– 35 років тому (1977) відбувся IV з’їзд учителів УРСР, на якому обговорювалися здобутки і прорахунки змін та перетворень в освіті.

28.03

– 420 років від дня народження Яна Амоса Коменського (1592–1670).

Чеський педагог-гуманіст, мислитель, основоположник нової прогресивної педагогічної системи, в основу якої поклав принципи природовідповідності; громадський і державний діяч, автор проекту реформи шведської системи освіти та методики викладання латинської мови, організатор шкіл Угорщини, упроваджував свою ідею пансофічної школи, теоретик єдиної шкільної освіти, класно-урочної форми навчання, дидактичних принципів (особливо відомий принцип наочності – "золоте правило дидактики"), нових методів навчання; автор фундаментальної праці "Велика дидактика", підручників з фізики, астрономії, мов, посібника з дошкільного виховання "Материнська школа", праці "Загальна порада про виправлення людських справ".29.03

– 110 років від дня народження Рахілі Марківни Боскіс (1902–1976).

Російський сурдопедагог, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН РРФСР, АПН СРСР, фахівець у галузі навчання туговухих, учитель Київської школи для глухонімих, керівник відділу навчання і виховання слабочуючих дітей Експериментального дефектологічного інституту Наркомосу РРФСР (пізніше Інститут дефектології), автор праць із питань розвитку аномальних дітей, корекції і компенсації дефектів, підручників і навчальних посібників для навчання слабочуючих.30.03

– 190 років від дня народження Кирила Петровича Яновського (1822–1902).

Російський учений, педагог, почесний член АН і АМ Росії, член Товариства етнографії і антропології, учитель математики та фізики гімназій Рівного, Одеси і Кишинева, директор народних училищ Бесарабії, помічник попечителя Санкт-Петербурзького навчального округу, попечитель Кавказького навчального округу (22 роки), засновник наукових досліджень із географії, етнографії, археології, лінгвістики, автор праць із методів викладання шкільних предметів, організації показових уроків, використання наочних посібників, усебічного розвитку учнів і зв'язку школи із сім'єю.31.03

– 190 років від дня народження Дмитра Васильовича Григоровича (1822–1900).

Російський письменник і мистецтвознавець, член-кореспондент Петербурзької АН, автор повістей "Антон Горемика", "Гутаперчевий хлопчик", романів "Рибалки", "Переселенці"; "Літературних спогадів" (про зустрічі з Т. Шевченком, Є. Гребінкою, іншими українськими письменниками).


– 130 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (справж. – Корнейчуков Микола Васильович, 1882–1963).

Російський письменник, критик, перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук, автор творів для дітей у віршах і прозі "Крокодил", "Мийдодір", "Муха-цокотуха", "Бармалей", "Айболить" тощо, книги "Від двох до п'яти" про дитячу психологію, мову і словотворчість, упорядник збірок віршів Т. Г. Шевченка (російською мовою), автор нарису "Шевченко", літературно-критичних праць із теорії перекладу, мемуарів тощо.Каталог: images -> files
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
files -> Наказ №1243 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
files -> Програма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
files -> Конкурс учнівських творчих та наукових робіт «У зморшках героїв вогонь боротьби»
files -> Щодо відзначення 120-річчя від дня народження Бруно Шульца
files -> Дошкільної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка