Державна науково-педагогічна бібліотека україниСторінка7/15
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

СЕРПЕНЬ


У серпні відзначається

–  80 років від заснування (1932) Бердянського педагогічного інституту (у 1939 – присвоєно ім’я П. Д. Осипенко), із 25.07.2002 – Бердянський державний педагогічний університет.
2.08

– 95 років від дня народження Олекси Яковича Ющенка (1917).

Український поет, журналіст, заслужений працівник культури Білорусі, заслужений діяч мистецтв України, керівник літературного об'єднання Чернігівщини, завідувач відділу літератури і мистецтва редакції газети „Зірка”, автор поетичних збірок „Над широким Дніпром”, „Рідні зорі”, „Тиша в росянім вінку”, книжок для дітей „Весна і літо”, „Сонячний світ”, „Будуть пташки прилітати”, а також нарисів, спогадів, етюдів, есе про діячів мистецтва і літератури "Безсмертники", ліричних поезій, покладених на музику відомих українських композиторів.3.08

– 150 років від дня народження Освальда Кюльпе (1862–1915).

Німецький психолог, філософ-ідеаліст, професор, учень і послідовник В. Вундта, фахівець із питань теорії пізнання, вищих психічних процесів – мислення і волі.4.08

– 100 років від дня народження Олександра Даниловича Александрова (1912–1999).

Російський математик, методист, академік АН СРСР, громадський діяч, фахівець із питань методів вивчення метричних властивостей поверхонь, теорії опуклих поверхонь, ректор Ленінградського університету, учений-дослідник Сибірського відділення АН СРСР, засновник радянської школи геометрії, автор підручників з геометрії для середньої школи, навчальних посібників для шкіл і класів із поглибленим вивченням математики, посібників із методики викладання геометрії; лауреат Державної премії СРСР (1942), премії імені М. І. Лобачевського.5.08

– 210 років від дня народження Нільса Абеля (1802– 1829).

Норвезький математик, один із творців теорії еліптичних та гіпереліптичних функцій, засновник загальної теорії інтегрування алгебраїчних функцій, доцент університету та інженерної школи в Осло. За коротке життя зробив важливі відкриття в математиці, зокрема алгебрі, математичному аналізі, теорії функцій, теорії рядів тощо.


– 120 років від дня народження Осипа Юрійовича Гермайзе (1892 – 1958).

Український педагог, учитель, історик, археограф, краєзнавець, літературознавець, громадський діяч, лектор з історії України літніх учительських курсів, викладач історії і суспільствознавства в Першій українській гімназії імені Т. Шевченка та вищих навчальних закладах Києва, член історичної секції Наукового товариства в Києві, постійний член історико-географічної комісії ВУАН, автор праць з історії громадських рухів в Україні ХІХ–ХХ ст., історії літератури, історичного краєзнавства, статей із методики навчання історії та політичного виховання в трудовій школі. У 1929 р. заарештований за звинуваченням у причетності до «Спілки визволення України». Половину життя вчений провів за колючим дротом.


– 75 років від дня народження Юрія Михайловича Хорунжого (1937–2007).

Український письменник, журналіст, історик, інженер-геофізик, громадсько-культурний діяч, учасник геофізичних і геологічних експедицій, редактор журналу "Україна", голова творчого об'єднання київських прозаїків, заступник голови, згодом – голова клубу "Літописець" при СП України, редактор журналу „Зона”, автор історичних романів „Вірую”, „Любов маєш – маєш згоду”, „Злет і заземлення Григорія Полетики”, „Борвій”, історичної повісті „Скіфи” тощо; лауреат премії імені Андрія Головка (1990, за твір «Серце міддю не скути»), літературно-мистецької премії імені Володимира Косовського (2004, за дилогію «Українські меценати. Доброчинність – наша риса» і «Шляхетні українки»).8.08

– 5 років від заснування (2007) Інституту обдарованої дитини НАПН України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України.

9.08

– 145 років від дня народження Остапа Макарушки (1867 – 1931).

Український педагог, філолог, доктор філософії, дійсний член НТШ у Львові, учитель гімназій Львова та Коломиї, директор Львівської жіночої учительської семінарії, інспектор приватних українських шкіл Галичини, голова Українського педагогічного товариства „Рідна школа”, автор праць із мовознавства, шкільних посібників із латинської та старогрецької мов для гімназій, із педагогіки "Наука виховання", "Історія педагогіки", статей і рецензій, творів для дітей та молоді.


– 120 років від дня народження Сави Христофоровича Чавдарова (1892–1962).

Український учений, педагог, дидакт, методист початкової та середньої освіти, член-кореспондент АПН РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, учитель української та російської мов у школах Київщини, викладач педагогіки, історії педагогіки, методики української та російської мов ВНЗ Києва, професор і завідувач кафедри педагогіки Київського університету, директор Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автор близько 200 наукових праць, у т. ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої шкіл тощо.10–12.08

– 95 років тому (1917) у Києві відбувся Другий Всеукраїнський учительський з'їзд, який накреслив основні завдання в галузі українізації освіти та ухвалив постанови "Організація нової школи", "Українізація школи", "Освіта вчителя", "Вища школа", "Організація освіти" та ін.

10.08

– 165 років від дня народження Вільгельма Рейна (1847–1929).

Німецький педагог, методист, послідовник Й. Гербарта, захисник ідеї єдиної німецької школи, професор Йєнського університету, експериментатор дослідної школи при університеті, в якій реалізував складені ним навчальні плани народної школи, керівник педагогічних семінарів для вчителів, автор методичних посібників з усіх предметів для вчителів 1–8 класів.12.08

– Міжнародний день молоді.
– 50 років тому (1962) український космонавт Павло Попович здійснив космічний політ навколо Землі.

13.08

– 95 років тому (1917) на Першому Всеукраїнському професійному вчительському з’їзді було відроджено Всеукраїнську учительську спілку (ВУС, створена в травні 1906 р. і діяла нелегально), яку очолила С. Русова, з 1919 р. – О. Дорошкевич. Спілка припинила своє існування в 1920 р.

14.08

– День мучеників Маккавеїв. Маковія. Перший (Медовий) Спас.
– 145 років від дня народження Джона Ґолсуорсі (1867– 1933).

Англійський прозаїк, драматург і поет, реформатор, меценат, правозахисник, громадський діяч, засновник ПЕН-клубу – міжнародної письменницької організації, автор оповідань, романів, п’єс, трилогії „Сага про Форсайтів”; лауреат Нобелівської премії (1932) з літератури "за високу майстерність оповідача".


– 105 років від дня народження Бориса Герасимовича Ананьєва (1907–1972).

Російський психолог, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР, асистент кафедри психології Горського педагогічного інституту, дослідник загальної та вікової психології Інституту імені В. М. Бехтєрева (Ленінград), автор праць із педагогічної, вікової, дитячої психології, історії російської психології, проблем навчання і виховання в початковій школі, зокрема "Психологія педагогічної оцінки", "Виховання спостережливості в школярів", "Виховання характеру школяра", "Нариси історії російської психології ХVIII–XIX століть", "Теорія відчуттів" та ін.15.08

– 140 років від дня народження Степана Онисимовича Сірополка (1872–1959).

Український педагог, публіцист, історик педагогіки, бібліограф, громадський діяч, один із організаторів українського шкільництва, завідувач відділу народної освіти Тульської і Московської губернських земських управ, основоположник українського книгознавства та бібліотекознавства, радник із питань освіти УЦР, заступник міністра народної освіти УНР, професор Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова та Російського педагогічного інституту імені Я. А. Коменського в Празі, редактор журналів „Народное образование” та „Педагогический листок”, автор наукових розвідок із проблем української національної школи та національного виховання, історії освіти в Україні та праць про народні бібліотеки.15.08

– 120 років від дня народження Луї де Бройля (1892– 1987).

Французький фізик-теоретик, один із основоположників квантової механіки, професор теоретичної фізики Інституту Анрі Пуанкаре в Парижі, засновник Центру досліджень із прикладної математики, радник при французькій Вищій комісії з атомної енергії, член Французької АН, іноземний член АН СРСР, лауреат Нобелівської премії (1929) з фізики "за відкриття хвильової природи електронів".16.08

– 180 років від дня народження Вільгельма Вундта (1832–1920).

Німецький психолог, фізіолог, філософ, один із основоположників експериментальної та фізіологічної психології, творець наукової школи психологів, професор університетів Гейдельберга й Лейпцига, засновник першої в світі лабораторії експериментальної психології – Міжнародного центру формування психологів-експериментаторів, автор програми відокремлення психології від фізіології як окремої науки, праць „Основи фізіологічної психології” (у 2 т.), „Система філософії”, „Нариси психології ” , «Психологія народів» та ін.


– 160 років від дня народження Миколи Павловича Дашкевича (1852–1908).

Український літературознавець, історик, фольклорист, магістр всесвітньої літератури, один із фундаторів вивчення західноєвропейського романтизму у вітчизняному літературознавстві (працював в університетах і бібліотеках Німеччини, Франції, Англії, Австрії, Італії), професор Київського університету, дійсний член НТШ у Львові, академік Російської АН, керівник Історичного товариства Нестора-літописця, автор праць „Князювання Данила Галицького за російськими та іноземними джерелами”, „Романтика круглого столу в літературі та житті Заходу”, „Декілька слів про М. І. Костомарова та Ф. М. Достоєвського” та ін.19.08

– Преображення Господнє. Другий (Яблуневий) Спас.

20.08

– 185 років від дня народження Шарля де Костера (1827–1879).

Бельгійський письменник і критик, публіцист, основоположник бельгійської літератури (писав французькою мовою), автор знаменитої "Легенди про Уленшпіґеля і Ламме Ґудзака, про їхні героїчні, веселі та славетні пригоди у Фландрії та інших країнах", збірки "Фламандські легенди", психологічного роману "Весільна подорож", історичної драми "Стефанія".


– 100 років від дня народження Всеволода Борисовича Соллогуба (1912–1988).

Український геофізик, член-кореспондент АН УРСР, завідувач відділу Інституту геофізики АН УРСР, фахівець із питань тектоніки земної кори і верхньої мантії, сейсморозвідки; лауреат премії імені В. І. Вернадського (1976), Державної премії УРСР (1984, 1989).21–24.08

– 20 років тому (1992) у Києві відбувся Перший Всесвітній форум українців (ВФУ), на якому були присутні делегати й гості з 26 країн світу. Другий ВФУ відбувся в 1997 році (21–24.08) під гаслом "У співпраці та єднанні увійдемо в ХХІ століття". У роботі форуму брали участь делегати й гості з 47 країн.

23.08

– День Державного прапора України.
– 145 років від дня народження Осипа Степановича Маковея (1867–1925).

Український письменник, поет, перекладач, літературний критик, публіцист, історик літератури, учений-філолог, фольклорист, доктор філософії Чернівецького університету, викладач учительських семінарій Чернівців, Львова, Заліщиків; автор збірки "Поезії", повістей, гумористичних оповідань і фейлетонів, збірок прози "Заліссє", "Наші знакомі", "Кроваве поле", повісті "Ярошенко" (Хотинська війна 1621 р.), перекладів із німецької та польської, праць із філології "З історії нашої філології. Три галицькі граматики", досліджень творчості П. Куліша, Ю. Федьковича, І. Франка, О. Кобилянської та інших письменників.24.08

– День незалежності України.

– 1991 – Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.


– 20 років тому (1992) відбулося урочисте відкриття університету „Києво-Могилянська академія”.

26.08

– 45 років тому (1967) вийшов Указ Президії Верховної Ради УРСР "Про затвердження Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР".

27.08

– 110 років від дня народження Юрія Івановича Яновського (1902–1954).

Український письменник, журналіст, сценарист і критик, один із засновників романтичної течії в українській літературі, головний редактор Одеської кінофабрики, автор віршів, новел, романів „Чотири шаблі”, „Вершники”, п’єс „Дума про Британку”, „Дочка прокурора”, сценаріїв до кінофільмів; лауреат Державної премії СРСР (1949).28.08

– Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.
– 225 років від дня народження Христіана Вільгельма Гарніша (1787–1864).

Німецький педагог, теолог, доктор філософії, керівник і викладач учительських семінарій та організатор Союзу вчителів у Бреслау (нині Вроцлав, Польща), прихильник ідей Й. Г. Песталоцці, засновник і редактор перших в Німеччині педагогічних журналів "Шкільна рада в Одері" і "Народний учитель", автор посібника з курсу краєзнавства, в якому об'єднано уроки історії, географії та інших предметів.29.08

– День Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. Третій Спас.
– 380 років від дня народження Джона Локка (1632– 1704).

Англійський філософ-матеріаліст, просвітитель, ідеолог англійської буржуазно-демократичної революції ХVІІ ст., реформатор навчально-виховного процесу в педагогіці, викладач риторики, давньогрецької мови, філософії в Оксфордському університеті, прихильник і продовжувач ідей Ф. Бекона про досвідне походження знань, матеріалістичні сенсуалізм й емпіризм, один із найпереконливіших фундаторів ідеї толерантності, автор праць „Лист про толеранцію”, „Досвід про людський розум”, „Думки про виховання” та ін.


– 150 років від дня народження Ернста Меймана (1862– 1915).

Німецький педагог, психолог, основоположник експериментальної педагогіки, вивчав психологічні особливості розвитку дитини; професор філософії і педагогіки університетів Цюриха, Кенігсберга, Монстера, Лейпцига, Гамбурга, дослідник естетичних уявлень дітей (кольорові відчуття, враження від поєднання кольорів), розвитку їхньої пам'яті, здібностей та впливу спеціально організованого виховання на розвиток дитини.


– 150 років від дня народження Моріса Метерлінка (1862–1949).

Бельгійський поет-символіст, драматург, есеїст, критик, майстер нарисів, один із засновників театру абсурду, автор п'єс "Неминуча", "Сліпці", реалістичних драм "Сестра Беатріса", "Монна Ванна", романтичної п'єси-казки "Синій птах" (Синій птах – символ людського щастя), книг "Роздум квітів", "Життя бджіл", "Життя мурашок"; лауреат Нобелівської премії (1911) "за багатогранну літературну діяльність, особливо за драматичні твори, що відзначаються багатством уяви і поетичною фантазією".Каталог: images -> files
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
files -> Наказ №1243 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
files -> Програма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
files -> Конкурс учнівських творчих та наукових робіт «У зморшках героїв вогонь боротьби»
files -> Щодо відзначення 120-річчя від дня народження Бруно Шульца
files -> Дошкільної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка