Державне (конституційне) право УкраїниСторінка1/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,88 Mb.
  1   2   3   4   5


Конституціоналізм та державотворення: бібліографія дисертацій та авторефератів дисертацій з бази даних Фонду Президентів України

(1990–2012)

Державне (конституційне) право України ........................................................ 1

Державне право зарубіжних країн ................................................................... 42Державне (конституційне) право України

2012
Андрушко І. П. Особливості застосування категорії "інтерес" у конституційному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Андрушко Ірина Петрівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 19 с.
Берченко Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Берченко Григорій Валерійович; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.
Биков О. М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Биков Олександр Миколайович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 40 с.
Бідняжевська А. Ю. Конституційне право на недоторканність житла людини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бідняжевська Алла Юріївна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.
Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бровченко Наталя Володимирівна; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.
Градова Ю. В. Інститут правового моніторингу як засіб оптимізації національної системи законодавства: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Градова Юлія Володимирівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 19 с.
Грушкевич Т. В. Інформаційно-правове забезпечення конституційних екологічних прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Грушкевич Тетяна Володимирівна; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 19 с.
Єгоров О. Є. Захист прокуратурою України муніципальних прав особистості: конституційно-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єгоров Олександр Євгенович; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.
Клименко О. М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об'єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Клименко Оксана Михайлівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 40 с.
Лиска І. Г. Конституційно-правовий статус закордонних українців в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лиска Ігор Григорович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 20 с.
Манько О. Є. Конституційно-правові основи форми державного правління в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Манько Оксана Євгенівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 16 с.
Процишен М. В. Конституційне право на страйк як форма захисту соціально-економічних інтересів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Процишен Марія Вікторівна; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2012. – 20 с.
Рижук Ю. М. Конституційно-правові основи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Рижук Юлія Миколаївна; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2012. – 18 с.
Скомороха Т. В. Акти Президента України: конституційно-правовий аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Скомороха Тарас Вікторович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 17 с.
Скрипнюк В. М. Конституційно-правові основи розвитку системи державної влади сучасної України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Скрипнюк Валентина Миколаївна; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 42 с.
Сопелкін І. С. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності профспілок в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сопелкін Ігор Сергійович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 20 с.
Стасів О. В. Конституційні засади трудового права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Стасів Оксана Василівна; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.
Ткачук А. П. Конституційний суд у механізмі захисту основних прав і свобод людини: модельний підхід: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ткачук Антон Павлович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 20 с.
Чебан В. І. Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чебан Вікторія Іванівна; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2012. – 20 с.
Швець Ю. В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії: досвід України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Швець Юлія Вікторівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 18 с.
Ялова О. В. Конституційно-правові засади мовної політики та їх реалізація в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ялова Оксана Володимирівна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.
Ялова О. В. Конституційно-правові засади мовної політики та їх реалізація в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ялова Оксана Володимирівна. – К., 2012.


2011
Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Батанов Олександр Васильович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 34 с.
Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Батанов Олександр Васильович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 478 арк.
Бедь В. В. Право людини на свободу совісті: конституційно-правове регулювання: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Бедь Віктор Васильович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 36 с.
Бедь В. В. Право людини на свободу совісті: конституційно-правове регулювання: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Архімандрит Віктор (Бедь Віктор Васильович); Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 395 арк.
Богашева Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Богашева Наталія Владиславівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 20 с.
Богашева Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Богашева Наталія Владиславівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 320 арк.
Боднар О. Б. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Боднар Ольга Борисівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 18 с.
Боднар О. Б. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Боднар Ольга Борисівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 192 арк.
Власенко О. Л. Конституційне право громадян на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Власенко Олена Леонідівна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.
Глазунова С. М. Конституційно-правовий статус гірських населених пунктів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Глазунова Світлана Миколаївна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 18 с.
Глазунова С. М. Конституційно-правовий статус гірських населених пунктів України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Глазунова Світлана Миколаївна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 212 арк.
Джумурат Є. І. Забезпечення виконання конституційних обов'язків людини і громадянина у сфері місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Джумурат Євгенія Іванівна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.
Джумурат Є. І. Забезпечення виконання конституційних обов'язків людини і громадянина у сфері місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Джумурат Євгенія Іванівна; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 199, [7] арк.
Дрягіна Т. Б. Конституційні принципи організації і функціонування судової влади в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Дрягіна Тетяна Борисівна; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2011. – 21 с.
Козир О. В. Конституційне право особи на недоторканність житла: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Козир Олександр Володимирович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 19 с.
Колінко Я. А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий режим: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Колінко Яна Анатоліївна; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2011. – 20 с.

Колінко Я. А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий режим: конституційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Колінко Яна Анатоліївна; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2011. – 216 арк.


Корейба І. В. Конституційний Суд України в системі органів правової охорони Конституції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корейба Ігор Вячеславович; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.
Корейба І. В. Конституційний Суд України в системі органів правової охорони Конституції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корейба Ігор Вячеславович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 236 арк.
Котляревська Г. М. Конституційне право громадян на звернення до органів влади в Україні (питання теорії та практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Котляревська Ганна Мартіновна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К., 2011. – 20 с.
Котляревська Г. М. Конституційне право громадян на звернення до органів влади в Україні (питання теорії та практики): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Котляревська Ганна Мартіновна; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – 177 арк.
Кравченко О. О. Захист прав і свобод людини та громадянина Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кравченко Ольга Олександрівна; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2011. – 16 с.
Кравченко О. О. Захист прав людини Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кравченко Ольга Олександрівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 202 арк.
Куненко І. С. Конституційний процес в Україні: актуальні питання правового забезпечення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Куненко Ірина Сергіївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К., 2011. – 20 с.
Лазарев А. А. Конституційно-правовий статус вищих виборчих органів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лазарев Анатолій Анатолійович; Нац. акад. внутр. справ . – К., 2011. – 20 с.
Лазарев А. А. Конституційно-правовий статус вищих виборчих органів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лазарев Анатолій Анатолійович; Нац. акад. внутр. справ . – К., 2011. – 215, [3] арк.
Лунін С. В. Принцип змагальності сторін як конституційна гарантія справедливого судочинства в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Лунін Сергій Вікторович; Акад. адвокатури України. – К., 2011. – 19 с.
Лунін С. В. Принцип змагальності сторін як конституційна гарантія справедливого судочинства в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Лунін Сергій Вікторович; Акад. адвокатури України. – К., 2011. – 220 арк.: рис.
Мендеграл Т. І. Конституційно-правовий статус осіб без громадянства в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мендеграл Тетяна Іванівна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.
Мендеграл Т. І. Конституційно-правовий статус осіб без громадянства в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мендеграл Тетяна Іванівна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 225 арк.
Мошняга Л. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти конституційних основ національної безпеки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мошняга Любов Володимирівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.
Мошняга Л. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти конституційних основ національної безпеки України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мошняга Любов Володимирівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 226 арк.
Нечипорук С. В. Конституційні засади організації та функціонування судової влади в Україні (питання теорії і практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нечипорук Світлана Володимирівна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 17 с.
Нікольська О. В. Застосування норм Конституції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нікольська Олеся Валеріївна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.
Нікольська О. В. Застосування норм Конституції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нікольська Олеся Валеріївна; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 218 арк.
Олькіна О. В. Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України: розвиток законодавства та юридичної практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Олькіна Олена Володимирівна; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2011. – 21 с.
Олькіна О. В. Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України: розвиток законодавства та юридичної практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Олькіна Олена Володимирівна; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2011. – 280 арк.
Омельченко Н. Л. Конституційно-правові основи законодавчої функції Верховної Ради України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Омельченко Наталія Леонідівна; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 18 с.
Омельченко Н. Л. Конституційно-правові основи законодавчої функції Верховної Ради України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Омельченко Наталія Леонідівна; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 198 арк.
Припхан І. І. Конституційно-правові засади захисту суспільної моралі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Припхан Ірина Ігорівна; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 22 с.
Припхан І. І. Конституційно-правові засади захисту суспільної моралі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Припхан Ірина Ігорівна; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 221 арк.
Русанова С. Ю. Гарантії прав територіальної громади: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Русанова Світлана Юріївна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 18 с.
Русанова С. Ю. Гарантії прав територіальної громади: конституційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Русанова Світлана Юріївна; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. – Сімф., 2011. – 224 арк.
Севрюков В. В. Конституційні гарантії забезпечення прав корінних народів і національних меншин України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Севрюков Валерій Вікторович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 19 с.
Севрюков В. В. Конституційні гарантії забезпечення прав корінних народів і національних меншин України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Севрюков Валерій Вікторович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 222 арк.
Серьогін В. О. Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01, 12.00.02 / Серьогін Віталій Олександрович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 40 с.
Серьогін В. О. Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01, 12.00.02 / Серьогін Віталій Олександрович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 437 арк.
Скупінський О. В. Конституційно-правові засади економічної системи України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Скупінський Олег Віталійович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.
Скупінський О. В. Конституційно-правові засади економічної системи України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Скупінський Олег Віталійович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 214 арк.
Тищенко Ю. В. Конституційно-правове регулювання забезпечення прав споживачів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Тищенко Юлія Вікторівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 20 с.
Тищенко Ю. В. Конституційно-правове регулювання забезпечення прав споживачів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Тищенко Юлія Вікторівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 215 арк.
Чудик Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чудик Наталія Олегівна; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 20 с.
Чудик Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чудик Наталія Олегівна; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 228 арк.

2010
Александров О. А. Конституційно-правові засади статусу народного депутата України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Александров Олександр Анатолійович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 20 с.
Альонкін О. А. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання та гарантії його реалізації в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Альонкін Олексій Анатолійович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.
Берназюк І. М. Конституційно-правові основи опозиційної діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Берназюк Інна Миколаївна; Держав. вищий навч. заклад, "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – К., 2010. – 19 с.
Берназюк І. М. Конституційно-правові основи опозиційної діяльності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Берназюк Інна Миколаївна; Ужгород. нац. ун-т. – К., 2010. – 187, [44] арк.
Бринь Т. О. Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпечення прав і свобод людини і громадянина: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бринь Тетяна Олександрівна; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 19 с.
Бринь Т. О. Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпечення прав і свобод людини і громадянина: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бринь Тетяна Олександрівна; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 190 арк.
Василевич М. В. Конституційно-правові гарантії незалежності судової влади: теорія та практика реалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Василевич Марина Віталіївна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 16 с.
Василевич М. В. Конституційно-правові гарантії незалежності судової влади: теорія та практика реалізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Василевич Марина Віталіївна; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 225 арк.
Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Волошин Юрій Олексійович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 32 с.
Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Волошин Юрій Олексійович; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. – Маріуполь, 2010. – 513 арк.
Глущенко С. В. Касаційне оскарження як конституційна засада перевірки судових рішень в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Глущенко Світлана Володимирівна; Акад. адвокатури України. – К., 2010. – 20 с.
Глущенко С. В. Касаційне оскарження як конституційна засада перевірки судових рішень в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Глущенко Світлана Володимирівна; Акад. адвокатури України. – К., 2010. – 262 арк.: рис., табл.
Григоренко А. О. Конституційно-правовий статус народного депутата України і парламентаріїв Італії, Польщі та Угорщини: порівняльний аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григоренко Артем Олегович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 24 с.
Гриненко І. В. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Гриненко Інна Валеріївна; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.
Гриненко І. В. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Гриненко Інна Валеріївна; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 195 арк.
Денісова М. М. Правове забезпечення реалізації конституційного права на мирні зібрання в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Денісова Марина Михайлівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 18 с.
Денісова М. М. Правове забезпечення реалізації конституційного права на мирні зібрання в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Денісова Марина Михайлівна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 215 арк.
Дягілєв О. В. Правовий інститут лобіювання: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Дягілєв Олексій Володимирович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.
Дягілєв О. В. Правовий інститут лобіювання: конституційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Дягілєв Олексій Володимирович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 221 арк.
Жоган Р. А. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Жоган Роман Анатолійович; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 19 с.
Жоган Р. А. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Жоган Роман Анатолійович; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 233 арк.
Кадикало О. І. Офіційне тлумачення норм Конституції і законів конституційними судами (на прикладі України та країн СНД): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кадикало Оксана Ігорівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.
Кадикало О. І. Офіційне тлумачення норм Конституції і законів конституційними судами (на прикладі України та країн СНД): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кадикало Оксана Ігорівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 197 арк.
Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Кафарський Володимир Іванович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2010. – 36 с.
Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Кафарський Володимир Іванович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2010. – 471 арк.
Ковбан А. В. Конституційно-правова регламентація права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ковбан Андрій Володимирович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 19 с.
Ковбан А. В. Конституційно-правова регламентація права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ковбан Андрій Володимирович; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2010. – 227 арк.
Кожевников А. Ю. Конституційно-правове регулювання імунітетів в Україні (на прикладі глави держави, народних депутатів та суддів України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кожевников Артем Юрійович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.
Козир О. В. Конституційне право особи на недоторканність житла: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Козир Олександр Володимирович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 198 арк.
Костицька І. О. Конституційно-правові основи статусу народного депутата України в системі народного представництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Костицька Ірина Олександрівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 20 с.
Костицька І. О. Конституційно-правові основи статусу народного депутата України в системі народного представництва: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Костицька Ірина Олександрівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 190 арк.
Коцюба Р. О. Конституційні засади забезпечення права людини на ядерну безпеку в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Коцюба Руслана Олександрівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 20 с.
Коцюба Р. О. Конституційні засади забезпечення права людини на ядерну безпеку в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Коцюба Руслана Олександрівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 206 арк.
Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Крусян Анжеліка Романівна; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2010. – 42 с.
Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Крусян Анжеліка Романівна; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2010. – 546 арк.
Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій Верховної Ради України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кульчицька Оксана Вікторівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.
Лазаренко Л. А. Конституційне право на звернення людини і громадянина та його забезпечення в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лазаренко Леся Анатоліївна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 21 с.
Лазаренко Л. А. Конституційне право на звернення людини і громадянина та його забезпечення в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лазаренко Леся Анатоліївна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 224 арк.
Міхеєва Т. П. Інститут конституційної юстиції: історичні та політико-правові аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Міхеєва Тетяна Павлівна; Ін-т законодавства ВР України. – К., 2010. – 20 с.
Міхеєва Т. П. Інститут конституційної юстиції: історичні та політико-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Міхеєва Тетяна Павлівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 231 арк.
Нечипорук С. В. Конституційні засади організації та функціонування судової влади в Україні (питання теорії і практики): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нечипорук Світлана Володимирівна; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2010. – 225 арк.
Оніщук М. В. Конституційні основи референдної демократії в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Оніщук Микола Васильович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 40 с.
Оніщук М. В. Конституційні основи референдної демократії в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Оніщук Микола Васильович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 513 арк.
Плахотнік О. В. Конституційне право громадян брати участь у всеукраїнських та місцевих референдумах і його забезпечення в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Плахотнік Олег Віталійович; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 22 с.
Плахотнік О. В. Конституційне право громадян брати участь у всеукраїнських та місцевих референдумах і його забезпечення в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Плахотнік Олег Віталійович; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 223 арк.
Подима Я. В. Конституційно-правові принципи громадянства України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Подима Яніна Василівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 20 с.
Подима Я. В. Конституційно-правові принципи громадянства України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Подима Яніна Василівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 245 арк.
Попов С. В. Правовий механізм реалізації конституційного права на працю в сучасних умовах: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Попов Сергій Вікторович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2010. – 32 с.
Попов С. В. Правовий механізм реалізації конституційного права на працю в сучасних умовах: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Попов Сергій Вікторович; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 416 арк.
Росоляк О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Росоляк Оксана Богданівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.
Росоляк О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Росоляк Оксана Богданівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 243 арк.
Середюк В. В. Свобода масової інформації: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Середюк Вікторія Василівна; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 18 с.
Середюк В. В. Свобода масової інформації: конституційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Середюк Вікторія Василівна; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 200 арк.
Скомороха Л. В. Конституційно-правові аспекти формування професійного суддівського корпусу в Україні: сутність, механізм реалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Скоромоха Людмила Вікторівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 20 с.
Скомороха Л. В. Конституційно-правові аспекти формування професійного суддівського корпусу в Україні: сутність, механізм реалізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Скомороха Людмила Вікторівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 216 арк.
Сліденко І. Д. Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / І. Д. Сліденко; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 40 с.
Сліденко І. Д. Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. – Маріуполь, 2010. – 482 арк.
Солдатенко О. В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров'я в Україні та країнах Центральної Європи: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Солдатенко Оксана Володимирівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 44 с.
Солдатенко О. В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров'я в Україні та країнах Центральної Європи: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Солдатенко Оксана Володимирівна; Держ. податк. адмін. України [та ін.]. – Ірпінь, 2010. – 428 арк.
Стрекалов А. Є. Обмеження основних прав та свобод людини і громадянина як інститут конституційного права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Стрекалов Андрій Євгенович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.
Стрекалов А. Є. Обмеження основних прав та свобод людини і громадянина як інститут конституційного права України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Стрекалов Андрій Євгенович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 205 арк.
Тарасенко К. В. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Тарасенко Констянтин Васильович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.
Темех І. Т. Конституційно-правовий статус правозахисних громадських організацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Темех Ігор Теодозійович; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К., 2010. – 20 с.
Темех І. Т. Конституційно-правовий статус правозахисних громадських організацій: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Темех Ігор Теодозійович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2010. – 203, [4] арк.
Томенко М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України: автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.01 / Томенко Микола Володимирович; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К., 2010. – 30 с.
Федоренко В. Л. Теоретичні основи системи конституційного права України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 40 с.
Чубарук Т. В. Конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чубарук Тетяна Володимирівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 18 с.
Чубарук Т. В. Конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чубарук Тетяна Володимирівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 201 арк.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Державне (конституційне) право України iconКонституціоналізм та державотворення: бібліографія періодичних видань з бази даних Фонду Президента України
Державне (конституційне) право України
Державне (конституційне) право України iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Державне (конституційне) право України iconДержавна наукова установа
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
Державне (конституційне) право України iconДержавне агентство україни з питань кіно національна стратегія розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки (проект)
Галузь кінематографії належить до найважливіших напрямів державної політики України
Державне (конституційне) право України iconДержавна фіскальна служба україни
Програма вступного фахового випробування для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» з галузі знань 08 Право зі спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка