Державне (конституційне) право УкраїниСторінка2/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,88 Mb.
1   2   3   4   5

2009
Александров О. А. Конституційно-правові засади статусу народного депутата України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Александров Олександр Анатолійович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 255 арк.
Альонкін О. А. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання та гарантії його реалізації в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Альонкін Олексій Анатолійович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 227 арк.
Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Барабаш Юрій Григорович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 35 с.
Богашов О. А. Виборчі комісії в системі органів публічної влади України: конституційно-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Богашов Олексій Анатолійович; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2009. – 18 с.
Богашов О. А. Виборчі комісії в системі органів публічної влади України: конституційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Богашов Олексій Анатолійович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2009. – 232 арк.: рис., табл.
Борденюк В. І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-правові аспекти: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Борденюк Василь Іванович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 39 с.
Борденюк В. І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-правові аспекти: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Борденюк Василь Іванович; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2009. – 496 арк.
Григоренко А. О. Конституційно-правовий статус народного депутата України і парламентаріїв Італії, Польщі та Угорщини: порівняльний аналіз: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григоренко Артем Олегович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 240 арк.
Григоренко Є. І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григоренко Євген Іванович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 18 с.
Григоренко Є. І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григоренко Євген Іванович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 213 арк.
Данилюк Ю. В. Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Данилюк Юрій Васильович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 19 с.
Данилюк Ю. В. Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Данилюк Юрій Васильович; Ін-т законодав. Верховної Ради України. – К., 2009. – 203 арк.
Зимовець А. В. Правове регулювання взаємної відповідальності держави та людини (конституційно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Зимовець Андрій Валерійович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 18 с.
Зимовець А. В. Правове регулювання взаємної відповідальності держави та людини (конституційно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Зимовець Андрій Валерійович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 214 арк.
Іванюшенко В. В. Конституційне право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля та його забезпечення в системі місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.В.Іванюшенко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 20 с.
Іванюшенко В. В. Конституційне право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля та його забезпечення в системі місцевого самоврядування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Іванюшенко Вікторія Вікторівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 214 арк.
Кожевников А. Ю. Конституційно-правове регулювання імунітетів в Україні (на прикладі глави держави, народних депутатів та суддів України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кожевников Артем Юрійович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2009. – 219 арк.
Козлов В. І. Колективні політичні права і свободи громадян України: конституційно-правовий аналіз: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Козлов Володимир Іванович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 19 с.
Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій Верховної Ради України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кульчицька Оксана Вікторівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 210 арк.
Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кутоманов Дмитро Євгенович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 20 с.
Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кутоманов Дмитро Євгенович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 217 арк.
Лемішко Ю. М. Конституційно-правові основи участі громадян України у масових публічних заходах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лемішко Юрій Миколайович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 19 с.
Лемішко Ю. М. Конституційно-правові основи участі громадян України у масових публічних заходах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лемішко Юрій Миколайович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 229 арк.
Мазур М. В. Акти органів судової влади як джерело конституційного права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мазур Микола Вікторович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 20 с.
Мазур М. В. Акти органів судової влади як джерело конституційного права України: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мазур Микола Вікторович; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Х., 2009. – 233 арк.
Назаров В. В. Обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадженні: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Назаров Віктор Володимирович; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Д., 2009. – 36 с.
Намясенко О. К. Правовий статус судді Конституційного Суду України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Намясенко Ольга Кузьмівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2009. – 19 с.
Намясенко О. К. Правовий статус судді Конституційного Суду України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Намясенко Ольга Кузьмівна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К., 2009. – 195 арк.
Портнов А. В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Портнов Андрій Володимирович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 42 с.
Портнов А. В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Портнов Андрій Володимирович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 474 арк.
Прієшкіна О. В. Конституційний лад України та його роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Прієшкіна Ольга Василівна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 40 с.
Савчак.А. В. Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянського: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Савчак Андрій Володимирович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2009. – 20 с.
Савчак А. В. Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянського: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Савчак Андрій Володимирович; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2009. – 220, [5] арк.
Суржинський М. І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Суржинський Максим Ігорович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2009. – 20 с.
Суржинський М. І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Суржинський Максим Ігорович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2009. – 232 арк.
Тарасенко К. В. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Тарасенко Костянтин Васильович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 206 арк.
Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ткаченко Євгеній Володимирович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 19 с.
Тополянська Т. О. Конституційно-процесуальні основи реалізації права законодавчої ініціативи: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Тополянська Тетяна Олександрівна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 20 с.
Тополянська Т. О. Конституційно-процесуальні основи реалізації права законодавчої ініціативи: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Тополянська Тетяна Олександрівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 225 арк.
Факас І. Б. Конституційно-правові принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Факас Ілона Борисівна; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2009. – 17 с.
Факас І. Б. Конституційно-правові принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Факас Ілона Борисівна; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. Володимира Великого. – К., 2009. – 202 арк.
Федоренко В. Л. Теоретичні основи системи конституційного права України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Остріг, 2009. – 549 арк.
Шаповал В. Д. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Шаповал Валерій Дмитрович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2009. – 20 с.
Шаповал В. Д. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Шаповал Валерій Дмитрович; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2009. – 239 арк.
Шаповал Т. В. Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Шаповал Тетяна Віталіївна; Одеська національна юридична академія. – О., 2009. – 21 с.
Шаповал Т. В. Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Шаповал Тетяна Віталіївна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2009. – 193 арк.
Янчук А. О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Янчук Артем Олександрович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 20 с.
Янчук А. О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Янчук Артем Олександрович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 222 арк.

2008
Аблязов Д. Е. Принцип верховенства конституції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Аблязов Денис Едуардович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 19 с.
Аблязов Д. Е. Принцип верховенства конституції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Аблязов Денис Едуардович; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2008. – 201 арк.

Розглянуто принцип верховенства конституції в контексті конституційно- правової реформи в Україні та його роль у формуванні системи органів державної влади.


Адамович Н. М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Адамович Наталія Миколаївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 328 арк.
Адамович Н. М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Адамович Наталія Миколаївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 17 с.
Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Білоскурська Олена Валеріївна; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 201 арк.
Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Білоскурська Олена Валеріївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 20 с.
Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та сучасність: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бульба Оксана Юріївна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 214 арк.

Розглянуто проблеми практичної реалізації принципу поділу влади в сучасній Україні, а також досвід держав-учасниць СНД, країн Східної та Центральної Європи.


Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та сучасність: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бульба Оксана Юріївна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 20 с.
Вавженчук С. Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Вавженчук Сергій Ярославович; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2008. – 203 арк.
Вавженчук С. Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Вавженчук Сергій Ярославович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 18 с.
Діордіца І. В. Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Діордіца Ігор Володимирович; Київ. міжнар. ун-т. – К., 2008. – 215 арк.
Діордіца І. В. Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Діордіца Ігор Володимирович; Академія адвокатури України. – К., 2008. – 20 с.
Євсєєв О. П. Процедури в конституційному праві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Євсєєв Олександр Петрович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 220 арк.
Євсєєв О. П. Процедури в конституційному праві України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Євсєєв Олександр Петрович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 19 с.
Єгорова В. С. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єгорова Валентина Сергіївна; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 222 арк.
Єгорова В. С. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єгорова Валентина Сергіївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 17 с.
Зубенко Г. В. Конституційно-правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Зубенко Ганна Вікторівна; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2008. – 193 арк.
Зубенко Г. В. Конституційно-правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Зубенко Ганна Вікторівна; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 19 с.
Кінаш Б. С. Конституційно-правові норми: теорія та практика реалізації: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кінаш Богдан Степанович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 223 арк.
Кінаш Б. С. Конституційно-правові норми: теорія та практика реалізації: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кінаш Богдан Степанович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 18 с.
Коваленко Р. А. Рациональный выбор решений в регулятивной политике государства на основе конституционных норм: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.03 / Коваленко Роман Алексеевич; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2008. – 184 л.: рис., табл.
Коваленко Р. О. Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Коваленко Роман Олексійович; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2008. – 20 с.
Конончук М.В. Політична культура українського суспільства як чинник його демократизації: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка – К., 2008. – 18с.

Розглянуто вплив Політичної реформи 2004 року в Україні на формування політичної культури.


Любченко П. М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадського суспільства: конституційно-правовий аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Любченко Павло Миколайович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 40 с.
Медвідь А. Б. Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Медвідь Андрій Богданович; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – 252 арк.
Медвідь А. Б. Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Медвідь Андрій Богданович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 16 с.
Мілова Т. М. Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мілова Тетяна Миколаївна; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 211 арк.
Мілова Т. М. Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мілова Тетяна Миколаївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 19 с.
Нестеренко О. В. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нестеренко Оксана Вячеславівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 239 арк.
Нестеренко О. В. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нестеренко Оксана Вячеславівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.
Нестерович В. Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нестерович Володимир Федорович; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 212 арк.
Нестерович В. Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нестерович Володимир Федорович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 20 с.
Пушкіна О. В. Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Пушкіна Олена Вікторівна; Національний ун-т "Острозька академія". – Острог, 2008. – 457 арк.

Досліджено політичні права і свободи громадян в умовах конституційно- правової реформи 2004-2008 рр. та роль Президента України в конституційному механізмі забезпечення прав людини.


Пушкіна О. В. Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис... д-ра. юрид. наук: 12.00.02 / Пушкіна Олена Вікторівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 48 с.
Різник С. В. Забезпечення державою конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Різник Сергій Васильович; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – 188 арк.
Різник С. В. Забезпечення державою конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Різник Сергій Васильович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 16 с.
Романенко К. М. Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Романенко Катерина Михайлівна; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 213 арк.: табл., схеми.
Романенко К. М. Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Романенко Катерина Михайлівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.
Сав'як О. В. Правовий звичай у системі джерел конституційного права України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сав'як Олексій Вікторович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 219 арк.
Сав'як О. В. Правовий звичай у системі джерел конституційного права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сав'як Олексій Вікторович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 20 с.
Теплюк М. О. Конституційно-правові проблеми організації публічної влади в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Теплюк Михайло Олексійович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 208 арк.
Теплюк М. О. Конституційно-правові проблеми організації публічної влади в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Теплюк Михайло Олексійович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 21 с.
Халюк С. О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Халюк Сергій Олександрович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 213 арк.
Халюк С. О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Халюк Сергій Олександрович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 20 с.
Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Цоклан Віктор Іванович; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 219 арк.
Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії та практики: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Цоклан Віктор Іванович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 21 с.
Чикурлій С. О. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / С.О.Чикурлій; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 214 арк.
Чикурлій С. О. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чикурлій Сергій Олександрович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 20 с.
Чуйко З. Д. Конституційні основи національної безпеки України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чуйко Зоряна Дмитрівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.

Визначено роль Президента України в механізмі забезпечення національної безпеки.2007
Балан С. В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності у здійсненні державної влади: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Балан Сергій Вікторович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 20 с.
Балан С. В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності у здійсненні державної влади: дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Балан Сергій Вікторович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 223 арк.
Батанова Н. М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Батанова Наталія Миколаївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 21 с.
Батанова Н. М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Батанова Наталія Миколаївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 238 арк.
Буряк Т. М. Конституційно-правова регламентація об'єктного складу місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Буряк Тарас Михайлович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 20 с.
Буряк Т. М. Конституційно-правова регламентація об'єктного складу місцевого самоврядування в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Буряк Тарас Михайлович; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2007. – 214 арк.
Васильченко О. П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с.
Васильченко О. П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 252 арк.
Васьковська О. В. Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.В.Васьковська; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 20 с.
Васьковська О. В. Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васьковська Ольга Валеріївна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 224 арк.
Єзеров А. А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єзеров Альберт Анатолійович; Одеська національна юридична академія. – О., 2007. – 18 с.
Єзеров А. А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єзеров Альберт Анатолійович; Одеська національна юридична академія. – О., 2007. – 227 арк.
Любченко П. М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Любченко Павло Миколайович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 436 арк.
Мазур Д. В. Акти правотворчості Президента в республіках зі змішаною формою правління (загальнотеоретичний аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2007. – 20 с.

Розглянуто види правотворчої діяльності Президента та їх документальне вираження, право "вета", співвідношення нормативно-правових актів Президента і Парламенту, Президента і Уряду.


Михайлюк О. А. Проблеми забезпечення конституційних гарантій захисту прав і свобод людини в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Михайлюк Олег Анатолійович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 19 с.
Михайлюк О. А. Проблеми забезпечення конституційних гарантій захисту прав і свобод людини в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Михайлюк Олег Анатолійович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 202 арк.
Носенко О. В. Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Носенко Олексій Віталійович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 21 с.
Носенко О. В. Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Носенко Олексій Віталійович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 206 арк.
Пашинський В. Й. Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Пашинський Володимир Йосипович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2007. – 19 с.
Пашинський В. Й. Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.Й.Пашинський; Національна академія оборони України. – К., 2007. – 206 арк.
Писаренко В. П. Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах виконавчої влади: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін- т держ. управління. – Х., 2007. – 19 с.

Викладено організацію контролю за виконанням нормативно-правових актів, зокрема, указів і розпоряджень Президента України органами виконавчої влади України.


Полховська І. К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Полховська Інна Костянтинівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 20 с.
Савченко І. Г. Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. – Х., 2007. – 18 с.

Розглянуто розмежування функцій, завдань, повноважень, компетенцій та, необхідних для їх виконання ресурсів між гілками, рівнями державної влади, державними інститутами, їх відділами та посадовими особами.


Свірський Б. М. Конституційно-правове положення грецької національної меншини та її асоціації в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Свірський Борис Михайлович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 20 с.
Свірський Б. М. Конституційно-правове положення грецької національної меншини та її асоціації в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Свірський Борис Михайлович; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – К., 2007. – 186 арк.
Сивухін В. С. Конституційне право людини і громадянина на невтручання в їх особисте і сімейне життя та його забезпечення органами внутрішніх справ України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сивухін Владислав Сергійович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2007. – 16 с.
Сивухін В. С. Конституційне право людини і громадянина на невтручання в їх особисте і сімейне життя та його забезпечення органами внутрішніх справ України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сивухін Владислав Сергійович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2007. – 238 арк.
Терлецький Д. С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Терлецький Дмитро Сергійович; Одеська національна юридична академія. – О., 2007. – 20 с.
Терлецький Д. С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Терлецький Дмитро Сергійович; Одеська національна юридична академія. – О., 2007. – 234 арк.
Француз-Яковець Т. А. Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна; Одеська національна юридична академія. – О., 2007. – 20 с.:
Хонда М. П. Конституційно-правовий статус столиці України – міста Києва: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Хонда Марина Петрівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 19 с.
Хонда М. П. Конституційно-правовий статус столиці України – міста Києва: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Хонда Марина Петрівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 214 арк.
Чуйко З. Д. Конституційні основи національної безпеки України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чуйко Зоряна Дмитрівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 209 арк.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Державне (конституційне) право України iconКонституціоналізм та державотворення: бібліографія періодичних видань з бази даних Фонду Президента України
Державне (конституційне) право України
Державне (конституційне) право України iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Державне (конституційне) право України iconДержавна наукова установа
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
Державне (конституційне) право України iconДержавне агентство україни з питань кіно національна стратегія розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки (проект)
Галузь кінематографії належить до найважливіших напрямів державної політики України
Державне (конституційне) право України iconДержавна фіскальна служба україни
Програма вступного фахового випробування для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» з галузі знань 08 Право зі спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка