Державне (конституційне) право УкраїниСторінка3/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,88 Mb.
1   2   3   4   5

2006
Бірюкова А. М. Забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бірюкова Аліна Миколаївна; Одеська національна юридична академія. – О., 2006. – 20 с.
Бірюкова А. М. Забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бірюкова Аліна Миколаївна; Одеська національна юридична академія. – О., 2006. – 208 арк.
Васьковська В. П. Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васьковська Вікторія Петрівна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 20 с.
Васьковська В. П. Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васьковська Вікторія Петрівна; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Д., 2006. – 224 арк.
Волвенко П. В. Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції України: теоретичний аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Волвенко Павло Вікторович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 24 с.
Волвенко П. В. Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції України: теоретичний аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Волвенко Павло Вікторович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 226 арк.
Грабильніков А. В. Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грабильніков Анатолій Васильович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 19 с.
Грабильніков А. В. Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грабильніков Анатолій Васильович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2006. – 187 арк.
Губрієнко О. М. Організаційно-правові засади державного управління в галузі електроенергетики в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Губрієнко Олена Миколаївна; Запоріз. нац. ун-т, Каф. конституц. та адм. права. – Запоріжжя, 2006. – 248, [6] арк.
Зленко А.М. Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1991-2004 рр.): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка – К., 2006. – 20с.

Простежено зміни у зовнішньополітичній стратегії України під час президентства Л. М. Кравчука, Л. Д. Кучми і В. А. Ющенка відповідно, та, зокрема, повноваження Президента України у здійсненні зовнішньої політики.


Івершенко Л. А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Івершенко Лідія Анатоліївна; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 20 с.
Івершенко Л. А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Івершенко Лідія Анатоліївна; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 240 арк.
Козодой Л. М. Конституційно-правовий статус суб'єктів виборчого процесу в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Козодой Леонід Михайлович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 19 с.
Козодой Л. М. Конституційно-правовий статус суб'єктів виборчого процесу в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Козодой Леонід Михайлович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 228 арк.
Назаренко О. А. Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Назаренко Олена Аркадіївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2006. – 20 с.
Назаренко О. А. Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Назаренко Олена Аркадіївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2006. – 230 арк.
Олійник В. С. Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Олійник Владислав Станіславович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 18 с.
Олійник В. С. Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.С.Олійник; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 227 арк.
Полховська І. К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Полховська Інна Костянтинівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 191 арк.
Француз-Яковець Т. А. Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна; Національний ун-т "Острозька академія". – Острог, 2006. – 209 арк.
Хотинська О. З. Обов'язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Хотинська Оксана Зіновіївна; Академія адвокатури України. – К., 2006. – 20 с.
Хотинська О. З. Обов'язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Хотинська Оксана Зіновіївна; Академія адвокатури України. – К., 2006. – 195 арк.
Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чернецька Олена Василівна; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 16 с.

2005
Бабін Б. В. Конституційно-правовий статус корінних народів України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Б. В. Бабін; Одеська національна юридична академія. – О., 2005. – 19 с.
Бедрій Р. Б. Громадянство України: конституційно-правові основи: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бедрій Руслан Богданович; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 16 с.
Боняк В. О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Боняк Валентина Олексіївна; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 20 с.
Боняк В. О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Боняк Валентина Олексіївна; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 207 арк.
Горян Е. В. Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Е. В. Горян; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 20 с.
Горян Е. В. Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Горян Елла Володимирівна; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2005. – 216 с.
Денчук Е. Конституционный строй Республики Молдова и Украины (сравнительно-правовой анализ): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Денчук Евгения; АН Молдовы, Институт философии, социологии и права. – Кишинев, 2005. – 20 с.
Денчук Е. Конституционный строй Республики Молдова и Украины (сравнительно-правовой анализ): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Денчук Евгения; АН Молдовы, Институт философии, социологии и права. – Кишинев, 2005. – 177 л.
Домбровська О. В. Конституційне право на життя людини і громадянина та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Домбровська Оксана Валентинівна; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 19 с.
Домбровська О. В. Конституційне право на життя людини і громадянина та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Домбровська Оксана Валентинівна; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 236 арк.
Кулага Е. В. Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кулага Еліна Вікторівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 17 с.
Кулага Е. В. Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кулага Еліна Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 198 с.
Малишко В. М. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Малишко Володимир Миколайович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 18 с.
Малишко В. М. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Малишко Володимир Миколайович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 205 арк.
Манівлець Е. Є. Реалізація конституційних прав і свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Манівлець Еліна Євгенівна; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2005. – 18 с.
Манівлець Е. Є. Реалізація конституційних прав та свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Манівлець Еліна Євгенівна; Національний юридичний ін-т МВС. – Донецьк, 2005. – 186 арк.
Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу функцій влади в сучасній Україні: політико- правовий аналіз: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Л., 2005. – 20 с.

Досліджено форму правління в Україні, повноваження Президента України та його взаємодію з іншими гілками влади.


Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.В.Оніщенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Оніщенко Ольга Вікторівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 214 арк.
Опанасюк Н. А. Конституційно-правові основи туризму в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Опанасюк Наталія Анатоліївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 20 с.
Опанасюк Н. А. Конституційно-правові основи туризму в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Опанасюк Наталія Анатоліївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 218 арк. – Текст на арм. яз.
Туркіна І. Є. Місце та роль конституційно-судової гілки влади в демократичному політичному процесі: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Туркіна Ірина Євгенівна; Одеська національна юридична академія. – О., 2005. – 20 с.
Убери Т. П. Конституционно-правовой статус парламентариев Украины и Грузии (сравнительный анализ): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Убери Тамара Петровна; НАН Украины, Институт государства и права им. В.М.Корецкого. – К., 2005. – 184 л.
Убері Т. П. Конституційно-правовий статус парламентарів України та Грузії (порівняльний аналіз): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Убері Тамара Петрівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 20 с.
Хоменко О. В. Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 20 с.

Досліджено особливості виконавчої влади в країнах з різними формами правління та повноваження президента як глави виконавчої влади, в т.ч., і в Україні.


Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чернецька Олена Василівна; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 195 арк.
Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович Тетяна Валеріївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович Тетяна Валеріївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 218 арк.
Чистоколяний Я. В. Конституційно-правові норми в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Я.В.Чистоколяний; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 20 с.
Чистоколяний Я. В. Конституційно-правові норми в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чистоколяний Ярослав Віталійович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 204 арк.

Розглянуто класифікацію норм конституційного права, зокрема, за юридичною силою і за суб'єктами нормотворення розрізняють нормативні акти Президента України.


Шаян О. Л. Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка – К., 2005. – 16 с.

Проаналізовано місце і роль інституту Президента України, зокрема, зазначається необхідність обмеження його кадрових повноважень щодо формування уряду, скорочення чисельності та обмеження повноважень Секретаріату Президента.


Шкабаро В. М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Шкабаро Вероніка Миколаївна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 19 с.

2004
Абасов Г. Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Абасов Гафіс Гасан-огли; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2004. – 21 с.
Абасов Г. Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Г.Г.Абасов; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 240 арк.
Афанасьєва М. В. Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Афанасьєва Мар'яна Володимирівна; Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 20 с.
Афанасьєва М. В. Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Афанасьєва Мар'яна Володимирівна; Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 203 арк.
Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бабенко Констянтин Анатолійович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2004. – 17 с.
Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бабенко Костянтин Анатолійович; Національний ун-т "Острозька академія". – Острог, 2004. – 212 арк.
Бабін Б. В. Конституційно-правовий статус корінних народів України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бабін Борис Володимирович; Донецький юридичний ін-т МВС України при Донецькому національному ун-ті. – Донецьк, 2004. – 239 арк.
Бедрій Р. Б. Громадянство України: конституційно-правові основи: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бедрій Руслан Богданович; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2004. – 187 арк.
Бориславська О. М. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх реалізація: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бориславська Олена Марківна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 20 с.
Букач В. В. Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Букач Володимир Володимирович; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 20 с.
Букач В. В. Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Букач Володимир Володимирович; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 230 арк.
Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ващук Оксана Миколаївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 17 с.
Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ващук Оксана Миколаївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 207 арк.
Григорук Н. Г. Конституційно-правовий статус народного депутата України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григорук Наталія Григорівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 21 с.
Григорук Н. Г. Конституційно-правовий статус народного депутата України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григорук Наталія Григорівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 216 арк.
Калиновський Б. В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 14.00.02 / Калиновський Богдан Валерійович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 21 с.
Калиновський Б. В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Калиновський Богдан Валерійович; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 218 арк.
Краснікова О. В. Конституційна відповідальність в системі захисту правового статусу суб'єктів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Краснікова Олександра Валеріївна; Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 19 с.
Краснікова О. В. Конституційна відповідальність в системі захисту правового статусу суб'єктів місцевого самоврядування: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Краснікова Олександра Валеріївна; Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 197 арк.
Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Марцеляк Олег Володимирович; Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 35 с.
Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Марцеляк Олег Володимирович; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 473 арк.
Неделько О. А. Взаимоотношения органов представительной и исполнительной власти в Автономной Республике Крым: конституционно-правовой аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Неделько Оксана Александровна; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 219 л.
Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Омельченко Тарас Володимирович; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 19 с.
Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Омельченко Тарас Володимирович; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 216 арк.
Петрів І. М. Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Петрів Ігор Миколайович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 209 арк.
Полевий В. І. Конституційна відповідальність політичних партій в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Полевий Володимир Іванович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 20 с.
Полевий В. І. Конституційна відповідальність політичних партій в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Полевий Володимир Іванович; Національна академія Служби безпеки України. – К., 2004. – 202 арк.
Регушевський Е. Є. Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Едуард Євгенович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 18 с.
Регушевський Е. Є. Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Едуард Євгенович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 229 арк.
Сергієнко Г. Л. Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сергієнко Ганна Леонідівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 209 арк.
Словська І. Є. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Словська Ірина Євгенівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 20 с.
Словська І. Є. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Словська Ірина Євгенівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 213 арк.
Туркина И. Е. Место и роль конституционно-судебной ветви власти в демократическом политическом процессе: дис... канд. полит. наук: 23.00.02 / Туркина Ирина Евгеньевна; Севастопольский национальный технический ун-т. – Севастополь, 2004. – 221 л.
Хальота А. І. Конституційні особливості права та свободи людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Хальота Андрій Іванович; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 19 с.
Хальота А. І. Конституційні особливості права та свободи людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Хальота Андрій Іванович; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 225 арк.
Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Христова Ганна Олександрівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 226 арк.
Червяцова А. О. Конституційна-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.О.Червяцова; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 20 с.
Червяцова А. О. Конституційно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Червяцова Аліна Олегівна; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 202 арк.
Чуб О. О. Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чуб Олена Олександрівна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 212 арк.
Шкабаро В. М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Шкабаро Вероніка Миколаївна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 243 арк.

2003
Бориславська О. М. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх реалізація: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бориславська Олена Марківна; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2003. – 212 арк.
Волковецкая С. В. История становления и развития парламентаризма и конституционализма в Украине: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Волковецкая Светлана Васильевна; Тбилис. гос. ун-т им. И. Джавахишвили. – Тбилиси, 2003. – 35 с.
Волковецкая С. В. История становления и развития парламентаризма и конституционализма в Украине: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Волковецкая Светлана Васильевна; Тбилис. гос. ун-т им. И. Двавахишвили, Каф. истории государства и права. – Тбилиси, 2003. – 197 л.
Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 35 с.

Розглянуто контрольні повноваження Президента України.


Єрмолін В. П. Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єрмолін Володимир Павлович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2003. – 17 с.
Ковальчук О. Б. Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ковальчук Олена Богданівна; Одеська національна юридична академія. – О., 2003. – 20 с.
Колісник В. П. Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Колісник Віктор Павлович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 36 с.
Колісник В. П. Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Колісник Віктор Павлович; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 463 арк.
Кушакова Н. В. Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Наталія Вадимівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 17 с.
Кушакова Н. В. Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Наталія Вадимівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 243 арк.
Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Литвиненко Ірина Леонідівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.
Лунь З. І. Правова охорона Конституції України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лунь Зоряна Іванівна; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2003. – 16 с.
Лунь З. І. Правова охорона Конституції України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лунь Зоряна Іванівна; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2003. – 192 арк.
Мудра О. М. Конституційний статус суб'єктів права законодавчої ініціативи: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мудра Оксана Миколаївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 17 с.
Мудра О. М. Конституційний статус суб'єктів права законодавчої ініціативи: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мудра Оксана Миколаївна; Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 193 арк.
Полінець О. П. Контроль в державному управлінні України: теоретико-організаційні питання: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2003. – 20 с.

Як елемент сучасної системи контролю в державному управлінні України розглянуто президентський контроль.


Савчин М. В. Конституційний суд України як гарант конституційного ладу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Савчин Михайло Васильович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2003. – 17 с.
Савчин М. В. Конституційний суд України як гарант конституційного ладу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Савчин Михайло Васильович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2003. – 218 арк.
Сінькевич О. В. Норми конституційного права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сінькевич Олена Василівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 17 с.
Сінькевич О. В. Норми конституційного права України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сінькевич Олена Василівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 207 арк.
Стецюк Н. В. Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина XIX ст. – кінець 80-х років XX ст.): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.
Стецюк Н. В. Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина XIX ст. – кінець 80-х років XX ст.): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2003. – 191 арк.
Сушинський О.І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Українська Академія держ. управління при Президентові України. – К., 2003. – 36с.

Розглянуто контрольні повноваження Президента України та окремі аспекти інституту президентства в Україні.


Цвєтков А.М. Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 18с.

В т.ч. розглянуто повноваження Президента України щодо здійснення фінансового контролю.


Шевченко В. П. Конституційно-правові основи військового правосуддя в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Шевченко Валентин Павлович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2003. – 21 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Державне (конституційне) право України iconКонституціоналізм та державотворення: бібліографія періодичних видань з бази даних Фонду Президента України
Державне (конституційне) право України
Державне (конституційне) право України iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Державне (конституційне) право України iconДержавна наукова установа
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
Державне (конституційне) право України iconДержавне агентство україни з питань кіно національна стратегія розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки (проект)
Галузь кінематографії належить до найважливіших напрямів державної політики України
Державне (конституційне) право України iconДержавна фіскальна служба україни
Програма вступного фахового випробування для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» з галузі знань 08 Право зі спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка