Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області


№ 11 РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ХЕРСОНСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА У ПРИМІЩЕНІ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИСторінка6/40
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,03 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

№ 11

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
ПРО ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ХЕРСОНСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА
У ПРИМІЩЕНІ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ26 жовтня 1944 р.
В зв’язку з тим, що Херсонське музучилище, під час тимчасової окупації міста, німецькими загарбниками зруйноване та ураховуючи зростаючу потребу в розвитку музичної культури як по області, так і у м. Херсоні і наявність викладацького складу,  виконком Херсонської облради –

ВИРІШИВ:


1. Просити Раднарком УРСР дозволити відновити роботу Херсонського музучилища.

2. Зобов’язати Херсонську Рембудконтору до 15 грудня 1944 року відремонтувати приміщення музучилища, по вул. Червонофлотській, № 22.

3. Виконкому Херсонської міськради забезпечити музучилище необхідним обладнанням.

4. Запропонувати Херсонській паротурбінній електростанції забезпечити музучилище освітленням.

5. Облпланкомісії включити музучилище в планове постачання паливом.

6. Зобов’язати Облторгвідділ забезпечити керуючий і педагогічний склад музучилища продуктами харчування, відповідно до наказу Наркомторгу за № 170 та № 308.


Голова виконкому Херсонської

облради депутатів трудящих [підпис] Ф.Пасенченко


Секретар виконкому Херсонської

облради депутатів трудящих [підпис] С.Новак


Держархів Херсонської області, ф. Р-1979, оп. 1, спр. 24, арк. 60, 64 зв., 70.


№ 12

ЗІ ЗВІТУ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ МИСТЕЦТВ


ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ МИСТЕЦТВ ТА КУЛЬТУРИ15 січня 1945 р.
<…> З 15 травня 1944 р. обласним відділом мистецтв пророблена робота по відновленню художніх одиниць та відбудови театральних приміщень Херсонської області. Сформовано колгоспний театр, який розпочав роботу з 25 травня 1944 р. в Херсоні. Театром дано військово-шефських вистав і концертів – 70, охоплено глядачів – 30 721 чоловік.

За наказом обласного відділу мистецтв театр виїздив у Нововоронцовський район, колектив працював на збиранні врожаю з 15 липня по 10 серпня і, разом з тим, театр обслуговував колгоспників концертами і спектаклями в селі і в полі.

Після повернення обласного музично-драматичного театру до м. Херсона колгоспний театр з 15 вересня виїхав обслуговувати райони області.

З дня організації цього театру по 31 грудня показано 152 вистави і обслужено трудящих м. Херсона і області 56 640 чоловік.

Обласний музично-драматичний театр, який повернувся з евакуації до м. Херсона 24 серпня 1944 р. з м. Кзил-Кія, в своєму складі нараховував 70 осіб творчого та технічного персоналу.

За першу половину року обласним театром проведена велика робота в умовах евакуації по обслуговуванню населення Киргизії, частин Червоної Армії та госпіталів військово-шефськими концертами та виставами.

За 1944 р. було показано шефських концертів та вистав 40 і охоплено 25 тис. глядачів.

Перебуваючи в евакуації, театр мав в своєму репертуарі ті ж самі вистави, які були підготовлені до Великої Вітчизняної війни в Херсоні з українського фольклору та нові вистави з радянської тематики: «Русские люди» К. Смирнова, «Партизани в степах України» О. Корнійчука та ін.

Театр показав за час свого перебування в м. Кзил-Кія і Херсоні 197 спектаклів і охопив 68 875 глядачів.

Театр розпочав свою роботу в Херсоні 16 вересня п’єсою «Безталанна» І. Карпенка-Карого.

Обласним відділом мистецтв 15 червня 1944 р. організована обласна філармонія, яка нараховує в своєму складі адміністративно-керуючого і художньо-творчого персоналу в кількості 51 чоловік.

Обласна філармонія складається з 4 бригад та хорової капели. За час існування бригадами та хоровою капелою дано концертів в Херсоні та області 228 і обслужено 58 612 глядачів.

Філармонічними бригадами та хоровою капелою дано військово-шефських концертів 167 і охоплено 21 тис. глядачів.

Обласним відділом мистецтв 20 червня 1944 р. організовано обласний Будинок народної творчості <…>

За час своєї діяльності Будинок народної творчості налагодив зв'язок з 117 гуртками художньої самодіяльності області.

Зроблено 22 виїзди в райони і села для допомоги в налагодженні та розширенні мережі діючих гуртків художньої самодіяльності.

Під час проведення районних оглядів художньої самодіяльності з 1 по 15 грудня 1944 р. в кожен район, в якому відбувався огляд, був надісланий представник від Будинку народної творчості.

1 серпня 1944 р. відновилась робота дитячої музичної школи семирічки в Херсоні. Після трьохрічної перерви з початку учбового року школа почала нормально працювати по слідуючим відділам: фортепіано, скрипка, народні інструменти (баян, домбра). Крім спеціальних і індивідуальних занять, діти займались і обов’язковими предметами: музграмотою, сольфеджіо і хоровим співом. <…>


Начальник Херсонського обласного

відділу мистецтв В.Коновалов


Держархів Херсонської області, ф. П-46, оп. 1, спр. 380, арк. 1-4.


№ 13-15

ДОКУМЕНТИ ПРО СТАНОВИЩЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ПОЛЬЩІ


ДО ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1940-х РОКАХ2 червня 1945 р.
Начальнику Переселенческого отдела

при Херсонском облисполкоме

Т. Кожемякину
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Находясь в Цюрупинском райисполкоме с представителем райисполкома т. Малых и инспектором отдела переселения т. Манзело нами выявлено, что в Цюрупинском районе в Великих Копанях и Раденске польские украинцы находятся в жутком положении.

1. Огородов переселенцы не имеют из-за условий песчаной почвы.

2. Квартиры очень тесные. Т. Ковбаса живет в 5 кв. метрах в 7 душ.

3. У переселенца Ковбасы взяли лоша 2-х лет и оно сдохло.

4. Галеныш Мария живет в 4 кв. метрах в 6 душ. [Семья] Кот находится в 3 квадратных метрах 6 душ. [Семья] Пигель в 5 человек находится в 5 кв. метрах.

5. Все переселенцы заявили в Великих Копанях и в Раденском сельсовете, что если нас не вывезут из песков, чтобы мы не страдали, то мы возьмем торбы и уйдем сами, куда глаза смотрят.

Такой пример: колхоз Кирова, с. Копани, [семья] Бялик в 5 душ находится в 2 кв. метрах. Все переселенцы заявили, что мы строить не будем дома, лучше уйдем из песков.
Инспектор переселенческого отдела Манзело
Держархів Херсонської області, ф. Р-1979, оп. 1, спр. 242, арк. 31.
20 липня 1945 р.
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

о приеме, расселении и хозяйственном устройстве в колхозах украинского населения,

эвакуированного с территории Польши
Согласно утвержденного СНК УССР и ЦК КП(б)У плана расселения в Херсонской области должно быть расселено 9 332 хозяйства, эвакуированных из Польши.

По данным на 20 июля прибыло из Польши в Херсонскую область 4 649 семей, в них 16 367 человек.

Из числа всех прибывших переселенцев, 216 семей размещено по совхозам, остальные 4 435 расселены по колхозам, из которых 2 885 семей вступило в члены колхоза, что составляет 64 %. Все они наделены приусадебными участками, за исключением 22 семейств, размещенных в Цюрупинском районе в сельсоветах Копани и Раденск, где сами переселенцы отказывались от них из-за песочной почвы <…>

В то же время проверкой, проведенной исполкомом облсовета и обкома КП(б)У на местах, установлено, что в ряде районов имеются еще факты невнимательного, формального отношения к прибывшим переселенцам, к их хозяйственному устройству и приему в колхозах.

Установлены факты нечуткого, даже грубого отношения к прибывшим со стороны председателей колхозов, сельсоветов (колхоз им. Петровского Великоалександровского района, председатель к/х19 Гречка; «Шлях до социализма» Нововоронцовского района; с. Садово Херсонского сельского района; к/х «Прогресс» Белозерского района), что, естественно, могло породить недовольство переселенцев и их колебания при вступлении в члены колхозов.

Имеют место случаи, что из-за невнимательного отношения к встрече эвакуированного населения со стороны председателей райисполкомов и секретарей райкома переселенцы просиживают на станции прибытия по 2-3 недели, в отдельных случаях отказываются размещаться в данном районе, требуя перевоза их в другой район, область по их собственному усмотрению, как на станциях Партизаны, Высокополье.

Отдел переселения при облисполкоме не мог полностью охватить все вопросы, касающиеся приема, расселения и полного хозяйственного устройства прибывающего населения в колхозы, недостаточного контролировал и следил за размещением переселенцев.

Своевременно не были устранены неполадки, факты грубого, бюрократического отношения к переселенцам, вследствие чего возникло много недовольств и жалоб со стороны переселенцев на местные советские органы, колхозы, сельсоветы, райисполкомы.


Начальник отдела переселения

при облисполкоме [підпис] Кожемякин


Держархів Херсонської області, ф. Р-1979, оп. 1, спр. 242, арк. 11-11зв.

1945 р.
Начальнику Отдела Переселения

при Херсонском облисполкоме


ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Произведя проверку устройства в колхозах прибывшего украинского населения в Калининском р-не, с. Бобровый Кут: к/х «Красный Октябрь» по групповому заявлению переселенцев на их неустройство, присланное на имя секретаря обкома КП(б)У, мною установлено, что все прибывшее население размещено в отдельных домах, им созданы все условия для хозяйственного устройства. Между ними ведется массово-политическая работа, были прочитаны лекции на тему: «Право граждан СССР», «Партия Ленина-Сталина организатор побед». Прорабатывался устав сельхозартели артели <…>

В Куйбышевском сельсовете 13 участке переселенцы работают хорошо. Гр. Шолуха выработал 260, Богунко 260, Бойко 287, Турик 224 [трудодней]. Все они хотят работать в колхозах, никто выезжать не думает, но просят перевести их в другой район из-за плохого отношения к ним председателя сельсовета т. Геллера и зам. председателя исполкома Бильмуса. Последний оскорбляет их, называет их фашистами, бандитами.

При обследовании выяснено, что Геллер брал у переселенцев деньги под разными предлогами, якобы для закупки скота и т. д. Так, у гр. Бойко Семена взял 2 000 руб., у Богулко 1 000 руб., у Веньян 1 000 руб., у Вен Петра 1 000, у Турик Романа 1 000. Кроме того у этих же переселенцев брал муку по 32 кг.

Вместе с председателем колхоза Щербиной, Геллер забирает у переселенцев сено, которое накосили для своего скота.

Во время второго моего посещения с. Бобровый Кут, туда приехал Бильмус. Узнав, что группа переселенцев собирается уезжать, схватил ружье, начал ходить по домам, стреляя вверх, ругаясь. Произошло большое замешательство, со многими женщинами сделалась истерика, у детей пошла кровь носом. <…>
Ст. инспектор отдела переселения Манзело
Держархів Херсонської області, ф. Р-1979, оп. 1, спр. 242, арк. 17-17зв.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Схожі:

Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconДержавний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області
Забезпечення збереженості та державний облік документів національного архівного фонду
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconДержавний архів донецької області архівні установи Донецької області
Архівні установи Донецької області: Довідник. Редкол.: Н. Д. Буценко (голова), А. В. Ситая, Л. І. Широбокова, І. В. Шишолік – Донецьк,...
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні
Дейнек Т. П., учитель вищої категорії, Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconПоложення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами, затвердженого наказом №25-од від 09. 03. 2017 Пам’ятка для представників змі
Додаток 3 до Положення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами,...
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconТези науково-дослідницької роботи
Прізвища І прізвиська жителів села Новоолександрівка Нововоронцовського району Херсонської області
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconХерсонської області
Призначити на посаду директора комунального закладу „Нижньосірогозька школа естетичного виховання” Пірогову Світлану Анатоліївну
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconНавчально-методичне забезпечення заняття
Навчальна мета: Вивчити основні історичні події на території Приморської сільської ради Скадовського району Херсонської області
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури, світової літератури Укладачі
У збірці представлено досвід вчителів української мови та літератури, світової літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconДержавний архів донецької області методичні рекомендації
Фотодокументи дають дослідникам значний та достовірний матеріал, який характеризує візуально події, котрі не відображені або неповністю...
Державний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області iconЗірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» пригодницька повість сучасної письменниці
Дорохіна С. М., у читель української мови та літератури Дудчанського загальноосвітнього об´єднання «дитячий садок – школа І-ІІІ ступенів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка