Державний стандарт базової І повної середньої освітиСторінка8/8
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,06 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Фізичне здоров'я людини

Здоров'я як стан фізичного Уявлення про роботу м'язового


благополуччя людини. Вікові апарату під час занять
особливості фізичного фізичними вправами;
розвитку юнаків та дівчат.
роль центральної нервової
системи в координації рухів;

Роль центральної нервової системи дихання, кровообігу та


системи в координації рухами. енергообміну в забезпеченні
Вплив занять фізичною м'язової діяльності.
культурою в удосконаленні
систем дихання, кровообігу та Знання параметрів
енергообміну в забезпеченні індивідуального вікового
м'язової діяльності. розвитку;

Фізичний розвиток і фізична про фізичний розвиток і фізичну


підготовленість як результат підготовленість як результат
розвитку і виховання. розвитку і виховання;

Основи організації занять гігієнічних основ організації


фізичними вправами, занять фізичними вправами,
загартування, ритму життя і загартування, харчування;
харчування.

Постава і статура, засоби їх особливостей формування постави


удосконалення та корекції. і статури; засобів їх
Організація та планування вдосконалення та корекції.
самостійних занять фізичною
культурою різної Уміння індивідуалізувати
спрямованості. харчування та коригувати
його залежно від навантаження;

Роль рухових дій у формуванні дотримуватись правил гігієни, у


особистості.
Методика розвитку основних тому числі й під час занять
фізичних якостей. Професійно- фізичними вправами; складати
прикладна фізична підготовка програми розвитку рухових
як засіб підвищення навчально- якостей, самостійно виконувати
трудової активності та проводити комплекси для
особистості, підготовки до формування та корекції постави
захисту Вітчизни. Забезпечення і статури засобами фізичної
виконання правил безпеки під культури;
час виконання фізичних вправ. здійснювати контроль за
Надання першої допомоги. реакцією організму на фізичні
навантаження; використовувати
Оздоровчі системи вітчизняної рухові дії для розвитку
та зарубіжної культур. фізичних здібностей;

Моніторинг фізичної складової силові: вправи з подоланням


здоров'я особистої ваги; вправи з
обтяженням; вправи у висах та
упорах; тренажери; атлетична
гімнастика; лазіння по канату;

швидкісні: вправи з


необхідністю реакції на різні
сигнали; подолання коротких
дистанцій з максимальною
швидкістю, естафети, народні
ігри;

витривалість: біг на довгі


дистанції; пересування на лижах
основними лижними ходами або
кросова чи ковзанярська
підготовка, багатократні
стрибки із скакалкою;

координаційні здібності:


плавання; трансформовані вправи
з різних видів спорту,
спортивні ігри, гімнастичні,
акробатичні та легкоатлетичні
вправи, естафети, подолання
перешкод; елементи ритмічної,
художньої гімнастики;

швидкісно-силові: подолання


коротких дистанцій з
максимальною швидкістю; біг із
зміною напрямку та швидкості;
стрибки у висоту та довжину з
місця та з розбігу; метання
різних за масою та формою
снарядів з місця та з розбігу;

дотримуватися правил техніки


безпеки під час виконання
фізичних вправ;

надавати першу допомогу;

користуватися методами
оздоровчих систем;

визначати індивідуальний рівень


фізичної складової здоров'я.

Соціальне здоров'я людини

Нормативно-правова база щодо Уявлення про нормативно-правову
охорони здоров'я людини, основ базу щодо охорони здоров'я,
захисту Вітчизни і цивільного основ захисту Вітчизни і
захисту. цивільного захисту;

Фізична культура і спорт як фізичну культуру і спорт як


дієві засоби різнобічного дієвий засіб різнобічного
розвитку особистості, розвитку особистості,
підготовки її до захисту підготовки її до захисту
Вітчизни, трудової діяльності. Вітчизни, трудової діяльності;

Фізична культура в сім'ї. роль фізичної культури у


Вплив занять фізичною гармонійному розвитку майбутніх
культурою на гармонійний батьків;
розвиток майбутніх батьків.

Способи та засоби концепцію розвитку Збройних Сил


індивідуального і колективного України.
захисту населення від Знання ролі і функцій фізичної
наслідків надзвичайних культури в сім'ї щодо
ситуацій техногенного, збереження та зміцнення
природного та соціально- здоров'я;
політичного походження, під
час проведення рятувальних і
невідкладних робіт при
хімічному, біологічному та
радіаційному забрудненні.

Військові, історичні, правові прав і обов'язків громадян у


та політичні основи захисту сфері цивільного захисту;
Вітчизни. ролі Збройних Сил України та
Соціально-психологічна інших військових формувань,
структура військового визначених законодавством, у
колективу. забезпеченні безпеки людини,
Система цивільного захисту. суспільства і держави;

Вибухонебезпечні матеріали та основних положень законодавства


пристрої. про військовий обов'язок;
Сучасні засоби ураження. небезпечних факторів сучасних
засобів ураження та їх впливу
на стан людини;

Безпека при проведенні алгоритму власних дій у разі


біологічного, радіаційного та виникнення надзвичайних
хімічного контролю під час ситуацій; способів і засобів
спеціальної санітарної обробки індивідуального та колективного
людей, тварин та рослин з захисту населення від наслідків
уражаючими факторами надзвичайних ситуацій;

вимог безпеки при проведенні


біологічного, радіаційного та
хімічного контролю;

основних вимог поведінки з


вибухонебезпечними засобами.

Уміння використовувати засоби


фізичної культури для зміцнення
та підтримки здоров'я;

аналізувати власні психофізичні


можливості щодо вибору професії
військового;

адекватно діяти під час


надзвичайних ситуацій та
конфліктів;

застосовувати індивідуальні та


колективні засоби захисту;

вживати заходів особистої


безпеки при проведенні
рятувальних, дезактиваційних,
дегазаційних, дезінфекційних
робіт.

Духовне здоров'я людини Уявлення про психологічну


готовність до захисту Вітчизни.
Здоров'я як потенціал
духовного розвитку людини. Знання про особливості
професійно-прикладної фізичної
Основи психологічної підготовки як засобу підвищення
готовності до захисту навчально-трудової активності
Вітчизни. особистості, підготовки до
захисту Вітчизни.

Організація змістовного


дозвілля Уміння організувати змістовне
дозвілля
Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconУроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
Чорнивідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconНа допомогу вчителеві української мови та літератури 5-х класів
Перший раз – у п’ятий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2013. – 87...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка