Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012Сторінка1/10
Дата конвертації06.01.2018
Розмір1,05 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5312.ОК.74.40-2012

(позначення стандарту)


Професія: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Код: 5312

Кваліфікація: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Видання офіційне

Київ 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
від 24.10.2012 № 1185


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5312.ОК.74.40-2012

(позначення стандарту)
Професія: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Код: 5312

Кваліфікація: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель


Видання офіційне

Київ 2012
Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти

Професія: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Міністерство освіти і науки, молоді Міністерство соціальної політики

та спорту України України
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту професійно- Директор департаменту ринку праці

технічної освіти Міністерства освіти та зайнятості

і науки, молоді та спорту

___________________ В. Супрун ______________________ М.Лазебна«___» ______________ 2012 р. «____» _______________ 2012 р.


ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор Інституту інноваційних Начальник відділу професійного

технологій і змісту освіти розвитку трудового потенціалу та

Міністерства освіти і науки, молоді альтернативної служби

та спорту України
____________________ О.Удод ______________________ О. Вакуленко

«___» _______________ 2012 р. «___» ________________ 2012 р.
ПОГОДЖЕНО

Начальник відділення науково-

методичного забезпечення змісту

професійно-технічної освіти

Інституту інноваційних технологій і

змісту освіти Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України
_____________________ В. Паржницький

«___» ________________ 2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5312.ОК.74.40-2012

(позначення стандарту)

Професія: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Код: 5312

Кваліфікація: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Видання офіційне

Київ 2012

Авторський колектив:
Гаврилюк Олег Олександрович - директор Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук

Загіка Олена Олегівна - заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького

Мар’янич Тетяна Григорівна - методист Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького;

Богуш Тетяна Степанівна – голова методичної комісії з професій художнього напрямку, викладач Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького

Грель Наталія Володимирівна - викладач Кам'янець-Подільського професійного художнього ліцею

Гринчак Василь Ілларович - викладач Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького

Ковальська Галина Кирилівна - викладач Хмельницького професійного ліцею

Томіленко Наталія Василівна - викладач Вищого художнього училища №19 смт. Гриців

Остапович Ольга Петрівна - майстер виробничого навчання Кам'янець-Подільського професійного художнього ліцею

Шаля Любов Анатоліївна - майстер виробничого навчання Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького
Науковий консультант:

Корницька Лариса Анатоліївна - доцент кафедри теорії і методики професійного навчання Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук
Рецензенти:

Соленцова Галина Миколаївна - завідувач відділу професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Свентицький Анатолій Едуардович - директор ПП «Мега-Байт»

м. ХмельницькогоСвіжак Сніжана Анатоліївна - начальник дизайн - бюро ТОВ «Поліграфіст-2» м. Хмельницького

Літературний редактор:

Кочаток Наталія Дмитрівна - старший майстер Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького
Технічний редактор:

Мішин Ігор Володимирович – викладач спецдисциплін Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького

Керівники проекту:

Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Шевчук Людмила Іванівна – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області
Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки державних стандартів професійно-технічної освіти науково-методичного відділу впровадження інноваційних технологій та забезпечення професійно-технічної освіти засобами навчання Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Оформлювач вітрин, приміщень та будівель», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Урицького, 36

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Телефон: (044) 248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович


Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікацій) робітників з професії „Оформлювач вітрин, приміщень та будівель” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації), кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання складає - 1930 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена на 50% за рахунок вилучення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика та культура спілкування”та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Оформлювач вітрин, приміщень та будівель» (Випуск 88 «Побутове обслуговування населення» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 7 грудня 2006 р. № 458), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5312.ОК.74.40-2012

(позначення стандарту)

Професія: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Код: 5312

Кваліфікація: Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Видання офіційне

Київ 2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку

кваліфікованих робітників)

1. Професія 5312 Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

2. Кваліфікація Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: сучасні способи, методи і напрями оформлення вітрин, приміщень та будівель; види та властивості матеріалів, що застосовуються для виконання робіт; технологічне обладнання та інструмент для виконання робіт; технологію та правила виконання оформлювальних робіт; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен уміти: виконувати роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель під керівництвом художника-оформлювача або іншого фахівця, втілюючи їх творчий задум. Відповідно до наданих ескізів чи креслень виконувати роботи з виготовлення деталей і фрагментів інтер'єру, панно, стендів, декоративних споруд тощо та встановлювати їх. Використовувати художні методи для створення необхідних ефектів під час оформлення вітрин та інших місць для виставлення товарів, рекламних засобів тощо. Здійснювати комплексне рекламне оформлення вітрин, інтер'єрів приміщень, а також рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних панно тощо. Виразними засобами втілювати технічні рішення для кожного типу вітрини, стилю викладення, сезону та характеру рекламування товару (послуги). Під час оформлення вітрин, інтер'єру приміщень та зовнішнього оформлення фасадів будівель поєднувати художні рішення з технічними та іншими вимогами.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.6. Сфера професійного використання випускника

Роботи, пов’язані з комплексним художнім оформленням вітрин, приміщень та будівель на підприємствах, в організаціях та установах всіх видів економічної діяльності.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.
Типовий навчальний план
Професія: 5312 Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Кваліфікація: Оформлювач вітрин, приміщень та будівельЗагальний фонд навчального часу - 1930 годин
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

6

1.1.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.2.

Основи правових знань

17
1.3.

Правила дорожнього руху

8
1.4.

Інформаційні технології

17

6

1.5.

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

670

451

2.4.

Історія мистецтв

24
2.1.

Креслення і перспектива

62

43

2.2.

Технологія художньо-оформлюваних робіт

127

104

2.3.

Матеріалознавство

17

8

2.5.

Живопис

86

74

2.6.

Основи композиції

53

36

2.7.

Кольорознавство

34

20

2.8.

Рисунок

124

114

2.9.

Шрифти

34
2.10

Охорона праці

30
2.11

Комп’ютерна графіка

79

52

3.

Професійно-практична підготовка

1116
3.1.

Виробниче навчання

762
3.2

Виробнича практика

354
4.

Консультації

20
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

50
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

1910

457


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Оформлювач вітрин, приміщень та будівель»

  1. Кабінети:

- Охорони праці та правил дорожнього руху

- Суспільно-економічних дисциплін

- Основ композиції та перспективи

- Матеріалознавства  1. Лабораторії:

- Інформаційних технологій та комп’ютерної графіки

- Живопису та рисунку- Основ композиції та кольорознавства

  1. Майстерні:

- Спецтехнологій та шрифтів
Примітка:

  • для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств – замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ »

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2.

Конституційні основи України

5
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4.

Господарство і право

1
5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

2
6.

Праця, закон і ми

2
7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
8.

Злочин і покарання

2
9.

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

1Всього годин

17

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.


Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.


Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.


Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.


Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю. Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.


Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.


Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.


Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.
Типова навчальна програма з предмета

«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

1
2.

Галузева структура промисловості України

2
3.

Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі

2
4.

Організація виробництва на підприємствах промисловості

3
5.

Підприємство як суб’єкт господарювання

3
6.

Кадри підприємства

2
7.

Продуктивність праці

1
8.

Організація і оплата праці

3Всього:

17

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.


Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура та показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.


Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.


Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.


Тема 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.


Тема 7. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.


Тема 8. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.


Типова навчальна програма з предмета

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

2
2.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

4

2

3.

Мережні системи та сервіси

11

4
Всього:

17

6Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014
Днз «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач вищої категорії
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДержавний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Тема вивчається у ІІ семестрі 2 класу
Урок літературного читання розроблено згідно з чинною програмою навчального предмета «Літературне читання» для 2 класу загальноосвітніх...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012 iconСтандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти
Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка