Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014Сторінка1/7
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,27 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7411.DA.15.10-2014

(позначення стандарту)


Професія: Обвалювальник м’яса
Код: 7411
Кваліфікація: обвалювальник м’яса 3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 30.09.2014 № 1091

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7411.DA.15.10-2014

(позначення стандарту)


Професія: Обвалювальник м’яса
Код: 7411
Кваліфікація: обвалювальник м’яса 3, 4, 5-го розрядів


Видання офіційне

Київ - 2014
Авторський колектив


Соколовський Станіслав Антонович

-

директор ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач вищої категорії.

Гончаренко Таїса Юріївна

-

викладач спецдисциплін ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу».

Сабліна Ірина Миколаївна

-

заступник директора з НВР ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач вищої категорії.

Накопюк Любов Захарівна

-

викладач вищої категорії, старший викладач ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу».

Рибак Наталія Степанівна

-

майстер виробничого навчання ІІ категорії

ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу».Святницька Тетяна Вікторівна

-

методист ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу».

Радзіховська Людмила Андріївна

-

методист вищої категорії ДЗ «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Київській області».


Науковий консультантТопчій Оксана Анатоліївна

-

доцент, кандидат технічних наук, старший викладач Кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій.РецензентиТабур Сергій Івановичзаступник генерального директора ТОВ

«Фабрика кулінарна».Маріненко Ігор Петровичголовний технолог ТОВ «Фабрика

кулінарна».
Лелет Галина Михайлівнаначальник відділу організації професійного

навчання безробітних Київського обласного

центру зайнятості.Літературний редакторКозак Тамара Василівна

-

заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач-філолог.


Технічний редакторГончаренко Таїса Юріївна

-

викладач спецдисциплін ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу».

Керівники проекту

Супрун В'ячеслав Васильович - директор департаменту професійно- технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович - начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.Шнюкова Ірина Вадимівна

-

науковий співробітник Відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.

Зубець Валентина Олексіївна

-

директор ДЗ «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Київській області».

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Овалювальник м’яса», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16.

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.


*Примітка

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційнихтехнологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Обвалювальник м’яса» 3, 4, 5-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 3 розряд складає 532 години, на 4 розряд складає 329 годин, на 5 розряд - 322 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Обвалювальник м’яса» (Випуск 8. «М’ясна і молочна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства аграрної та соціальної політики України від 17.07.2001 р. № 218), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7411.DA.15.10-2014

(позначення стандарту)Професія: Обвалювальник м’яса
Код: 7411
Кваліфікація: обвалювальник м’яса 3-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

2. Кваліфікація - обвалювальник м’яса 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

елементарні знання про анатомічну будову туш, зчленування кісток скелета;

принцип дії стрічкових пилок і дискових ножів;

правила гостріння і правлення ножів;

норми залишку м’яса на кістках.
Повинен вміти:

обвалювати туші, півтуші, четвертини, частини туші, голови худоби;

відокремлювати м’язові, жирові і сполучні тканини від кісток під час обвалювання відрубів;

розбирати свинячі туші на копчення під керівництвом обвалювальника м’яса вищої кваліфікації;

гострити і правити ножі.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії та протипожежного захисту, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «обвалювальник м’яса 3-го розряду»; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Переробка сільськогосподарської продукції. Цехи по виробництву м’ясних напівфабрикатів.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 3-го розряду

Загальний фонд навчального часу552 години
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

всього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

8

1.1.

Інформаційні технології

17

8

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Основи правових знань

17
1.4.

Правила дорожнього руху

8
1.5.

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

155

22

2.1.

Спеціальна технологія та обладнання

65

16

2.2.

Анатомія сільськогосподарських тварин

20
2.3.

Основи мікробіології, санітарія та гігієна

15

2

2.4.

Загальна технологія м’яса і м’ясопродуктів

15
2.5.

Основи електротехніки

10

4

2.6.

Охорона праці

30
3.

Професійно-практична підготовка

296
3.1.

Виробниче навчання на підприємстві

156
3.2.

Виробнича практика

140
4.

Консультації

20
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

532

30


Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

7411 «Обвалювальник м’яса»

3 розряд
1. Кабінети:

- спецтехнології та обладнання;

- охорони праці;

- інформаційних технологій.


2. Лабораторії:

- технології м’яса.


3. Навчально-виробнича дільниця на підприємстві
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

2
2.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

7

4

3.

Мережні системи та сервіси

8

4

Всього годин:

17

8
Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Тема вивчається у ІІ семестрі 2 класу
Урок літературного читання розроблено згідно з чинною програмою навчального предмета «Літературне читання» для 2 класу загальноосвітніх...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconПлан центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова щодо підготовки, організації та проведення у 2014 році заходів, присвячених Дню Перемоги
Екскурсії до музеїв Бойової Слави учнів Центру та учнів шкіл Орджонікідзевського району м. Харкова
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка