Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014


Тема 1. Інформація та інформаційні технологіїСторінка2/7
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,27 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

Тема 1. Інформація та інформаційні технології


Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології


Програми створення текстових та графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Microsoft Power Point.

Лабораторно-практичні роботи:


1. Програми для створення текстових документів: Microsoft Word та Microsoft Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2. Робота з електронними таблицями у програмах Microsoft Excel та Microsoft Word.

3. Робота з графічними об’єктами у середовищі текстового редактора. Побудова схем, діаграм, графіків. Вставка та редагування зображень.

4. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі. Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції. Основні мережні сервіси. Браузери.Лабораторно-практичні роботи:


1. Пошук інформації в мережі Internet. Набуття практичних навичок використання різних пошукових систем.

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

3. Створення публікації «Інновації в професії».

4. Робота в локальній мережі.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

1
2.

Галузева структура промисловості України

2
3.

Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі

2
4.

Організація виробництва на підприємствах промисловості

3
5.

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основи підприємництва

3
6.

Кадри підприємства

2
7.

Продуктивність праці

1
8.

Організація і оплата праці

3
Всього годин:

17

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентноспроможними на ринку праці робітниками.


Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.


Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.


Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.


Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання. Основи підприємництва

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності.


Сутність підприємництва. Організаційно-економічні форми підприємництва.

Заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва. Основи формування бізнес-плану.
Тема 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.


Тема 7. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.


Тема 8. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні

роботи

1.

Вступ. Загальні поняття про державу і право

1
2.

Конституційні основи України

4
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2
4.

Господарське право

2
5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

1
6.

Праця, закон і ми

2
7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
8.

Злочин і покарання

2
9.

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

1
Всього годин:

17

Тема 1. Вступ. Загальні поняття про державу і право

Основні закономірності виникнення держави і права. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади. Система права: норми, інститути, галузі. Систематизація правових актів.


Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.


Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.


Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.


Тема 6. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю. Умови праці.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.


Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Правила дорожнього руху»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні

роботи

1.

Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

1
2.

Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

1
3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

1
4.

Регулювання дорожнього руху

1
5.

Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

1
6.

Особливі умови руху

1
7.

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

1
8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1
Всього годин:

8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.
Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час зупинки транспорту.


Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Спеціальна технологія та обладнання»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-практичні

роботи

1.

Вступ

2
2.

М’ясо, що використовується в ковбасному та консервному виробництвах

10
3.

Обладнання сировинних цехів. Робочий інструмент обвалювальника м’яса

10

4

4.

Попередня обробка сировини. Підготовка м’яса до обвалювання

10
5.

Розбирання свинячих півтуш на копчення

5
6.

Обвалювання частин туш

28

12

Всього годин:

65

16


Тема 1. Вступ

Значення м’ясної промисловості для народного господарства України.

Науково-технічний прогрес в м’ясній промисловості, його пріоритетні напрямки.

Соціальне, наукове-технічне та економічне значення якості продукції. Необхідність забезпечення конкурентоздатності на світовому ринку вітчизняних виробів і технологій. Трудова та технологічна дисципліна.

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою і програмами теоретичного та виробничого навчання.
Тема 2. М’ясо, що використовується в ковбасному та консервному виробництвах

М’ясо. Класифікація м’яса за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин і термічним станом.

Анатомічна та гістологічна будова скелетної та м’язової систем забійних тварин. Системи органів вільного руху. Кістки, хрящі, зв’язки, їх будова та призначення в скелеті тварини. М’язи, їх види, будова.
Тема 3. Обладнання сировинних цехів. Робочий інструмент обвалювальника м’яса

Підвісні колії, їх класифікація та будова. Транспортери, їх класифікація та будова. Спуски, їх призначення та будова. Механізовані ножі, пилки, їх різновиди і застосування. Будова і призначення елеватора. Підлоговий транспорт. Столи для обвалювання і жилування м’яса.

Робочий інструмент обвалювальника м’яса. Правила підбору ножів і мусатів. Правила гостріння і правлення ножів.

Дотримання вимог безпеки праці при попередній обробці сировини. Захисні засоби.


Лабораторно-практична робота:

1. Відпрацювання навичок підбору ножів і мусатів, гостріння і правлення ножів.Тема 4. Попередня обробка сировини. Підготовка м’яса до обвалювання

Ветеринарно-санітарні вимоги до м’яса і м’ясопродуктів. Ветеринарний огляд, його призначення.

Зачищення м’яса, зрізання клейм.

Сортування за вгодованістю і вагою.

Розподіл яловичих півтуш при диференційованому методі обвалювання і жилування. Частини туші. Правила і послідовність розподілу.

Розподіл яловичих півтуш. Правила і послідовність розподілу яловичих півтуш.

Розподіл свинячих півтуш. Правила і послідовність розподілу свинячих півтуш.

Розподіл баранячих туш. Правила і послідовність розподілу баранячих туш.

Розподіл свинячих півтуш з попереднім зніманням шпику та без знімання шпику.

Розподіл свинячих півтуш для диференційованого обвалювання на конвеєрах, підвісних шляхах та на стаціонарних столах. Правила розподілу, послідовність.


Тема 5. Розбирання свинячих півтуш на копчення

Схеми розбирання беконної свинини в шкурі, м’ясної та жирної свинини без шкури. Правила та послідовність розбирання.


Тема 6. Обвалювання частин туш

Диференційоване обвалювання яловичини.

Обвалювання спинно-реберної частини. Правила і послідовність обвалювання спинно-реберної частини яловичини. Обвалювання лівої частини. Обвалювання правої частини.

Обвалювання поперекової частини. Правила і послідовність обвалювання поперекової частини яловичини. Обвалювання правої частини. Обвалювання лівої частини.

Обвалювання грудинки.

Обвалювання лопаткової частини. Правила і послідовність обвалювання лопаткової частини яловичини. Обвалювання лівої лопаткової частини. Обвалювання правої лопаткової частини.

Обвалювання задньої ніжки. Правила і послідовність обвалювання задньої ніжки яловичини. Обвалювання правої задньої ніжки. Обвалювання лівої задньої ніжки.

Обвалювання шийної частини. Правила і послідовність обвалювання шийної частини яловичини.

Обвалювання крижової частини. Правила і послідовність обвалювання крижової частини яловичини.

Обвалювання свинини.

Обвалювання лопаткової частини. Правила і послідовність обвалювання лопаткової частини свинини. Обвалювання правої лопаткової частини. Обвалювання лівої лопаткової частини.

Обвалювання середньої частини. Правила і послідовність обвалювання середньої частини свинини.Обвалювання правої половини. Обвалювання лівої половини.

Обвалювання окостів. Правила і послідовність обвалювання окостів. Обвалювання правого окосту. Обвалювання лівого окосту.

Обвалювання баранини.

Правила і послідовність обвалювання лопаткової частини баранини.

Правила і послідовність обвалювання середньої частини баранини.

Правила і послідовність обвалювання задньої ніжки баранини.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Відпрацювання навичок обвалювання яловичини на макетах частин туш.

2. Відпрацювання навичок обвалювання свинини на макетах частин туш.

3. Відпрацювання навичок обвалювання баранини на макетах частин туш.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Анатомія сільськогосподарських тварин»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Анатомія, як біологічна наука

2
2.

Основні органи тварин, їх взаємодія в організмі

3
3.

Кістка, її форма. Вичленення кісток кістяка

6
4.

Система органів травлення

3
5.

Система органів кровообігу, лімфообігу та органів дихання

3
6.

Система органів сечовиділення, розмноження, внутрішньої секреції

3
Всього годин:

20

Тема 1. Анатомія, як біологічна наука

Поняття про анатомію, як біологічну науку. Її взаємозв’язок з іншими науками. Коротка історія анатомії і фізіології. Праці Сєченова, Мечникова, Павлова. Значення вивчення анатомії для робітників м’ясопереробних підприємств (комбінатів).


Тема 2. Основні органи тварини, їх взаємодія в організмі

Туша тварини, її основні частини. Поняття про організм. Основні органи тварини.

Обмін речовин в клітині: живлення, дихання. Властивості клітини, подразнення, рухливість, розмноження (пряме та непряме). Поняття про розвиток зародку із заплідненої яйцеклітини. Процес ділення, утворення стадій: бластули, гастули, зародкові листки, розвиток тканин і організмів.

Поняття про тканини. Основні види тканин тварини: епітеліальна, з’єднувальна, м’язова, нервова, їх будова і значення в організмі тварини. Поняття про систему органів. Взаємозв’язок органів і системи органів в організмі.


Тема 3. Кістка, її форма. Зчленування кісток скелету

Загальна характеристика систем органів вільного руху: кісток, зв’язок, сухожиль та м’язів. Кістка як орган (компактна і губчата кісткова речовина), надкісниця і її роль під час росту та розвитку кістки. Фізичні властивості та хімічний склад кісток. Червоний кістковий мозок як орган кровообігу. Типи з’єднання кісток.

Окремі кістки скелета: кістки тулуба, черепа, кінцівок. Суглоби і зв’язки. Зчленування кісток скелета.
Тема 4. Система органів травлення

Фізіологія травлення. Будова органів травлення тварин. Ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок тварин; їх будова та значення. Кишечник тонкий та товстий, відділи кишечнику. Підшлункова залоза та печінка, їх будова та роль в травленні. Використання шлунків, кишок, печінки, підшлункової залози в м’ясній промисловості.


Тема 5. Система органів кровообігу, лімфообігу та органів дихання

Кров, її склад та властивості. Фізичні та хімічні властивості крові. Кровотворні органи. Серце, його будова та функції. Велике коло кровообігу. Мале коло кровообігу. Види кровоносних судин, артерії, вени, капіляри. Будова кровоносних судин. Відмінні властивості будови артерій, вен. Артерії голови та грудної клітини. Артерії тазу та кінцівок. Використання крові у м’ясній промисловості. Лімфа, її склад та властивості.

Органи дихання, їх характеристика. Використання органів дихання у м’ясопереробній промисловості.
Тема 6. Система органів сечовиділення, розмноження. Залози внутрішньої секреції

Система органів сечовиділення. Будова та функції нирок. Будова сечоводів. Процес сечовиділення.

Система органів розмноження тварин.

Поняття про залози внутрішньої секреції тварин. Функціональне значення залоз. Поняття про залозу подвійної секреції. Залози внутрішньої секреції. Зв’язок залоз внутрішньої секреції з нервовою системою та іншими системами. Щитовидна залоза. Паращитовидна залоза. Панкреатичні острівки. Гіпофіз, епіфіз. Статеві залози. Промислове використання залоз внутрішньої секреції. Вплив залоз внутрішньої секреції на процеси обміну речовин.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи мікробіології, санітарія та гігієна»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

2
2.

Морфологія та фізіологія мікроорганізмів

5

1

3.

Розповсюдження мікробів у навколишньому середовищі та вплив зовнішнього середовища на мікроорганізми

5

1

4.

Особиста гігієна працівників

3
Всього годин:

15

2


Тема 1. Вступ

Предмет та зміст курсу «Основи мікробіології, санітарії і гігієни», його зв’язок з іншими предметами. Значення мікробіології, санітарії та гігієни, як факторів, що забезпечують високу якість продуктів та безпеку для здоров’я їх споживачів.

Функції органів ветеринарно-санітарного нагляду на підприємствах харчової промисловості.

Історична довідка про розвиток науки мікробіології, санітарії та гігієни.


Тема 2. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів

Класифікація мікроорганізмів: бактерії, гриби, дріжджі, віруси.

Морфологія мікроорганізмів. Форма, розміри (коки, палички, звивисті бактерії) та будова мікробних клітин та вірусів.

Органи руху активних бактерій та спірохет.

Фізіологія мікроорганізмів. Хімічний склад бактеріальних клітин. Процеси живлення, дихання та розмноження мікроорганізмів.
Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови мікроскопа та техніки мікроскопіювання.

2. Виготовлення препаратів для вивчення живих мікроорганізмів методом «роздавленої» та «висячої» краплі.

3. Дослідження під мікроскопом готових препаратів, виготовлених з кулястих та паличкоподібних бактерій.Тема 3. Розповсюдження мікробів у навколишньому середовищі та вплив та вплив зовнішнього середовища на мікроорганізми

Вплив фізичних факторів: температури, світла, ультразвуку, вологості, тиску. Хімічні фактори. Фізіологічні фактори: симбіоз, метабіоз, антагонізм. Поняття про антибіотики.


Лабораторно-практичні роботи:

1. Техніка приготування живильних середовищ та методи їх стерилізації. 2. Вивчення пастеризації.


Тема 4. Особиста гігієна працівників

Особиста гігієна, гігієна тіла, одягу. Раціональний режим харчування. Харчові інфекції, отруєння, причини виникнення та заходи профілактики. Вимоги гігієни при користуванні посудом для їжі та напоїв.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Загальна технологія м’яса і м’ясопродуктів»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-

практичні

роботи

1.

Вступ

2
2.

Первинна переробка тварин

8
3.

Загальні поняття про м’ясо

5
Всього годин:

15

Тема 1. Вступ

Значення м'ясних продуктів в харчуванні людини. Місце і роль м'ясної промисловості в системі народного господарства України. Коротка історія розвитку м'ясної промисловості України. Завдання галузі на сучасному етапі.

Агропромисловий комплекс. Історія розвитку базового підприємства. Значення та суть предмету. Асортимент і номенклатура основних видів продукції, що виготовляються підприємствами м'ясної промисловості та їх характеристика.
Тема 2. Первинна переробка тварин

Основна задача первинної переробки тварин. Технологічні операції переробки худоби і послідовність їх виконання.

Раціональне використання продуктів і шляхи зниження втрат.

Оглушування тварин. Мета оглушування. Способи оглушування і їх оцінка відповідно до виду тварин і методу відгодівлі. Знекровлення і збір крові на харчові і лікувальні цілі.

Знімання шкури. Умови якісного відокремлення шкури тварин різного виду. Забіловка туш. Особливості механічного знімання шкур тварин різного виду. Видалення щетини із свинячих туш.

Видалення щетини. Способи ошпарювання. Відокремлення щетини на скребмашинах.

Технологія обробки свиней методом "крупонування”.

Обпалювання туш, мета і режими обпалювання. Остаточна зачистка туш (полірування). Видалення внутрішніх органів. Розпилювання туш, сухий і мокрий туалет. Ветеринарно-санітарна експертиза туш і внутрішніх органів.

Клеймування туш. Безпека праці при переробці тварин. Характеристика передових методів, що застосовуються при переробці тварин.
Тема 3. Загальні поняття про м’ясо

Поняття про м’ясо. Характеристика тканинного і хімічного складу м'яса. Біологічна і харчова цінність тканин, що входять до складу м'яса: м’язової, сполучної, жирової, кісткової. Можливості промислового використання цих тканин.

Види м'яса: яловиче, бараняче, свиняче. Особливості різних видів м'яса. Значення породи і вгодованості тварин для якості м'яса. Сорти м'яса. Сортовий розруб і коротка анатомічна характеристика відрубів м'яса, їх харчова цінність і промислове використання.

Автолітичні зміни, що відбуваються в тканинах після забою. Дозрівання м'яса. Явище загару. Практичне значення посмертних змін м'яса. Мікробіологічне псування м'яса.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи електротехніки»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-

практичні

роботи

1.

Вступ

1
2.

Електричні кола

3

2

3.

Електротехнічні пристрої

3

2

4.

Виробництво, розподіл і споживання,

електричної енергії3
Всього годин:

10

4

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Тема вивчається у ІІ семестрі 2 класу
Урок літературного читання розроблено згідно з чинною програмою навчального предмета «Літературне читання» для 2 класу загальноосвітніх...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconПлан центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова щодо підготовки, організації та проведення у 2014 році заходів, присвячених Дню Перемоги
Екскурсії до музеїв Бойової Слави учнів Центру та учнів шкіл Орджонікідзевського району м. Харкова
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка