Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014


Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництваСторінка4/7
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,27 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва


Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням.

Числове програмне управління та його різновиди (локальні системи, супервізирне управління, пряме числове управління).

Принцип будови та склад гнучких виробничих систем.

Визначення та принцип будови автоматизованих систем.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки - основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій


Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація по визначенню та принципу дії.

Датчики, їх визначення. Статичні характеристики датчика та його чутливість. Класифікація датчиків по виду вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП).

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю промисловості. Основні функції ПК на кожному рівні управління.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Ринкова інфраструктура та її функції. Закони ринкового господарства

2
2.

Економіка на національному та світовому рівні

2
3.

Підприємство у системі ринкових відносин

2
Всього годин:

6

Тема 1. Ринкова інфраструктура та її функції. Закони ринкового господарства

Предмет ринкової економіки. Шляхи переходу до ринку. Власність та її економічний зміст. Роздержавлення та приватизація. Товарне виробництво. Гроші. Інфляція. Конкуренція – найважливіша властивість ринку.


Тема 2. Економіка на національному та світовому рівні

Відтворення суспільного продукту. Національний прибуток як джерело матеріальних і духовних благ. Соціальна політика та соціальний захист. Трудові ресурси. Забезпечення зайнятості населення. Економічна роль держави в умовах ринку. Податкова політика держави.

Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція. Сільське господарство та його роль в розвитку АПК держави. Аграрні відносини і власність на землю.
Тема 3. Підприємство у системі ринкових відносин

Підприємство як визначальний суб'єкт ринкової економіки.

Основні фонди підприємства та їх формування. Зношування основних фондів.

Витрати виробництва та їх види.

Дохід підприємства. Прибуток, його призначення, розподіл і перерозподіл.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-практичні

роботи

1.

Конституційне право України

2
2.

Трудове право України

1
3.

Житлове право України

1
4.

Сімейне право України

1
5.

Фінансове право України

1
Всього годин:

6

Тема 1. Конституційне право України

Конституційне право як провідна галузь національного права України. Конституція України та її розвиток. Загальні засади демократичного конституційного ладу України. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гаранти їх дотримання. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Види референдумів. Виборче право та виборча система в Україні. Президент України - глава держави. Кабінет Міністрів України - Уряд України. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Територіальний устрій України.


Тема 2. Трудове право України

Трудове право як самостійна галузь права. Колективний договір, його зміст та порядок. Дисциплінарна відповідальність працівників. Розгляд трудових суперечок.


Тема 3. Житлове право України

Конституційне право громадян України на житло. Загальна характеристика Житлового кодексу України. Житловий фонд. Порядок надання житлових приміщень. Договір найму житлового приміщення. Відповідальність за порушення житлового законодавства.


Тема 4. Сімейне право України

Сім'я за сімейним законодавством. Шлюб за сімейним законодавством. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Улаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів.Тема 5. Фінансове право України

Бюджетна система України та бюджетний процес в Україні. Фінансова діяльність держави та органи, що її здійснюють. Поняття податкового права та загальна характеристика податкового законодавства.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Спеціальна технологія та обладнання»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-практичні

роботи

1.

Організація робочого місця обвалювальника м’яса

4
2.

Обвалювання туш і частин туш

24

10

3.

Обвалювання яловичих туш для виробництва натуральних напівфабрикатів

10
4.

Розбирання свинини на солоні і копчені продукти

10
5.

Вимоги до якості обваленого м’яса

4

2

Всього годин:

52

12


Тема 1. Організація робочого місця обвалювальника м’яса

Підготовка робочого місця. Підбір ножів та мусату. Гостріння і правлення ножів. Правила безпеки і промислова санітарія.


Тема 2. Обвалювання туш і частин туш

Обвалювання яловичини. Правила і послідовність обвалювання лівої та правої спинно-реберної частини яловичини.

Правила і послідовність обвалювання лівої та правої поперекової частини яловичини.

Правила і послідовність обвалювання лівої та правої лопаткової частини яловичини.

Правила і послідовність обвалювання задньої ніжки яловичини. Особливості обвалювання правої та лівої задньої ніжки.

Правила і послідовність обвалювання шийної частини яловичини.

Правила і послідовність обвалювання крижової частини яловичини.

Обвалювання свинини. Правила і послідовність обвалювання лівої та правої лопаткової частини свинини.

Правила і послідовність обвалювання лівої та правої половин середньої частини свинини.

Правила і послідовність обвалювання окостів. Особливості обвалювання правого та лівого окостів.

Обвалювання баранини. Правила і послідовність обвалювання лопаткової частини баранини.

Правила і послідовність обвалювання середньої частини баранини.

Правила і послідовність обвалювання задньої ніжки баранини.

Особливості потушного обвалювання м’яса.

Вертикальне обвалювання.

Лабораторно-практична робота:

1. Відпрацювання навичок обвалювання яловичини, свинини та баранини на макетах частин туш.


Тема 3. Обвалювання яловичих туш для виробництва натуральних напівфабрикатів.

Підрізання та обвалювання лопаткової частини.

Відокремлення грудної кістки.

Відокремлення наддовгого м’язу та інших м’язів, що пов’язані з ним.

Відокремлення пашини, крайки і м’якоті шийної частини.

Відокремлення кісток хребта.

Обвалювання тазостегнової частини.
Тема 4. Розбирання свинини на солоні та копчені продукти

Характеристика сировини, що використовується при виготовленні солоних і копчених продуктів з свинини. Прийоми розбирання свинячих туш (окости, корейки, грудинки, бекон, шийки, карбонат та ін.).

Правила зрізання м’язової тканини, сала і відокремлення кісток для надання форми окостам, лопаткам, грудинкам, корейкам та ін.

Підготовка сировини для виготовлення рулетів. Значення правильності розбирання свинячих півтуш і оформлення відрубів для засолювання і термічної обробки.

Види і причини дефектів і втрат при обвалюванні. Заходи по їх усуненню та попередженню. Обладнання для розбирання свинини на солоні та копчені продукти. Вимоги безпеки при його експлуатації.
Тема 5. Вимоги до якості обваленого м’яса

Норми виходу при обвалюванні м’яса. Норми залишку м’яса на кістках.

Вимоги діючих стандартів на готову продукцію (натуральні напівфабрикати, солені та копчені м’ясопродукти). Удосконалення процесу обвалювання м’яса. Обгрунтування доцільності потушного обвалювання на підприємствах малої потужності.
Лабораторно-практична робота:

1. Визначення якості обваленого м’яса.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Анатомія сільськогосподарських тварин»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Організм і його складові

2
2.

Система органів довільного руху

6
3.

Система органів травлення і дихання

2
Всього годин:

10

Тема 1. Організм і його складові

Неклітинні форми життя. Обмін речовин в клітині: харчування, дихання. Поняття про органи і системи органів. Взаємозв’язок органів і системи органів в організмі тварин.


Тема 2. Система органів довільного руху

Скелет та його функції в організмі. Поділ скелету на осьовий (скелет голови, шиї, тулуба, хвоста) та скелет кінцівок.

М’язи грудної та тазової кісток, їх характеристика.

Вивчення загальної будови скелету тварин. З’єднання кісток.


Тема 3. Система органів травлення і дихання

Будова органів травлення тварин. Ротова порожнина, глотка, язик, шлунок тварин, їх будова та значення.

Будова гортані, дихального горла. Будова та значення легенів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи мікробіології, санітарія та гігієна»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Поняття про генетику та мінливість мікроорганізмів, інфекцію та імунітет.

2
2.

Мікробіологія м’яса та м’ясопродуктів

2
3.

Санітарні вимоги до розміщення устаткування та утримання підприємств

2
4.

Особиста гігієна працівників

2
5.

Основи санітарної оцінки продуктів забою тварин при хворобах, які передаються людині.

2
Всього годин:

10

Тема 1. Поняття про генетику, мінливість мікроорганізмів, інфекцію та імунітет

Поняття про генетику та мінливість. Уявлення про генетику. Спадкова та направлена мінливість.

Поняття про інфекцію. Термін «інфекція», поняття про інкубаційний період, патогенність, вірулентність та токсичність мікробів.

Поняття про імунітет. Види імунітету. Поняття про вакцини, сироватки, антигени, антитіла.


Тема 2. Мікробіологія м’яса та м’ясопродуктів

Шляхи та джерела забруднення м’яса мікробами. Ендогенне та екзогенне зараження мікроорганізмами. Мікробне забруднення м’яса та його попередження.

Холодильне зберігання м’яса. Мікробне забруднення продуктів, що зберігаються. Заходи щодо попередження.

Переробка м’яса. Причини збільшення загальної кількості мікроорганізмів. Заходи щодо попередження.

Мікрофлора м’яса. Види мікробіологічного псування м’яса.

Мікрофлора ковбасних виробів. Джерела зараження мікроорганізмами ковбасного фаршу в процесі виготовлення. Характеристика цієї мікрофлори. Патолого-анатомічні зміни в органах та тканинах при зоонозних захворюваннях, які виявляють після забою тварин. Можливі джерела забруднення м’яса та м'ясопродуктів збудниками інфекційних хвороб під час забою та обробки. Засоби профілактики людей від зараження.


Тема 3. Санітарні вимоги до розміщення устаткування та утримання підприємств, особиста гігієна працівників, учнів

Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, їх території, планування та обладнання виробничих приміщень, освітлення, вентиляції та опалення.

Значення санітарної підготовки персоналу: санітарний та спеціальний одяг, вимоги до нього.

Медичний контроль. Бациллоносійство. Особиста гігієна працівників та гігієна місць загального користування. Заходи щодо санітарної обробки приміщень, устаткування, тари та інвентарю (очищення, миття, дезінфекція).


Тема 4. Особиста гігієна працівників

Особиста гігієна, гігієна тіла, одягу. Раціональний режим харчування. Харчові інфекції, отруєння, причини виникнення та заходи щодо профілактики. Вимоги гігієни при користуванні посудом для їжі та напоїв.


Тема 5. Основи санітарної оцінки продуктів забою тварин при хворобах, які передаються людині

Основи санітарної оцінки продуктів забою тварин при інфекційних хворобах: сибірська виразка, туберкульоз, бруцельоз, бешиха свиней, ящур.

Основи санітарної оцінки продуктів забою тварин при інвазійних хворобах: трихінельоз, фіноз, ехінококоз.

Вплив фізичних факторів: температури, світла, ультразвуку, вологості, тиску. Хімічні фактори. Біологічні фактори: симбіоз, метабіоз, антагонізм; поняття про антибіотики.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Загальна технологія м’яса і м’ясопродуктів»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-

практичні

роботи

1.

Обробка субпродуктів

3
2.

Холодильна обробка і способи зберігання м’яса і м’ясопродуктів

3
3.

Засолювання м’яса і виробництво продуктів із свинини

4
Всього годин:

10

Тема 1. Обробка субпродуктів

Поняття про субпродукти, класифікація.

Харчова цінність і раціональне використання субпродуктів.

Технологічні прийоми обробки шерстних субпродуктів. Обробка свинячих голів та інших шерстних субпродуктів на поточно-механізованих лініях. Обробка слизових субпродуктів (рубців, свинячих шлунків). Обробка м’ясо-кісткових і м’якушевих субпродуктів. Характеристика та застосування передових методів обробки субпродуктів. Безпека праці при обробці субпродуктів.


Тема 2. Холодильна обробка і способи зберігання м’яса і м’ясопродуктів

Види холодильної обробки і способи зберігання м'ясопродуктів. Стан м'яса залежно від характеру холодильної обробки.

Холод, як спосіб консервування. Вплив низьких температур на життєдіяльність мікроорганізмів, стан тканин, хід автолітичних та інших процесів в тканинах. Оптимальні умови зберігання залежно від змін властивостей продуктів.

Технічні засоби охолодження і заморожування. Холодильні камери, їх будова. Технологічна оцінка систем охолодження. Холодильні та морозильні шафи. Типи, технологічна та економічна оцінка.

Охолодження м’ясопродуктів. Залежність швидкості і тривалості охолодження, від умов і режиму охолодження. Зберігання охолоджених м'ясопродуктів. Зміни, що відбуваються в м'ясопродуктах при зберіганні їх в охолодженому стані.

Оптимальний режим і оптимальна тривалість збереження охолоджених продуктів, експлуатація камер зберігання.

Заморожування м'ясопродуктів. Умови заморожування. Стан продукту перед початком заморожування. Усушка і період заморожування. Техніка заморожування в морозильних камерах та камерах швидкого заморожування. Заморожування м'яса і субпродуктів в блоках. Технологічна та економічна оцінка способів заморожування. Зберігання заморожених м'ясопродуктів. Значення теплообміну, волого обміну і хімічної взаємодії продукту з зовнішнім середовищем.

Зміни продукту в період зберігання: фізичні, хімічні і автолітичні. Режим зберігання. Експлуатація камер.

Розморожування (дефростація) заморожених продуктів. Значення умов заморожування, зберігання і розморожування для якості розмороженого продукту. Вимоги до способів розморожування. Способи розморожування: повільне і швидке. Розморожування в повітряному, пароповітряному і рідкому середовищі. Можливість застосування високоякісних нагрівачів для розморожування. Економічна і технологічна оцінка різних способів розморожування. Подовження тривалості зберігання при низьких температурах, зберігання в присутності вуглекислого газу, опромінення ультрафіолетовим промінням та ін.

Дотримання правил безпеки праці при холодильній обробці м'яса і м'ясопродуктів.


Тема 3. Засолювання м’яса і виробництво продуктів із свинини

Види і характеристика продукції, виробленої із застосуванням засолювання, вимоги до продукції. Вимоги до сировини, посолочні матеріали та їх характеристика. Підготовка сировини до засолювання, туалет, розбирання.

Вплив кухонної солі на життєдіяльність мікроорганізмів. Вплив механічного фактору на швидкість засолювання м'яса в період його витримки. Вплив засолювання на органолептичні властивості продукту.

Призначення інших посолочних матеріалів: нітриту натрію, цукру, спецій. Механізм впливу нітриту натрію на забарвлення м’яса.

Спосіб засолювання: сухий, мокрий, змішаний, їх призначення. Техніка засолювання різного виду м'яса і субпродуктів. Прийоми скорочення тривалості засолювання, шприцювання. Засолювання при підвищених температурах.

Копчення солоних виробів. Мета копчення.

Склад димових газів, значення складових частин димових газів. Способи і режими копчення. Значення режиму копчення у формуванні якості готового продукту.

Сушіння солених виробів. Режим сушіння. Варіння солоних виробів. Мета і суть варіння. Зміни, які відбуваються в м’ясопродуктах під час варіння, залежність їх від умов варіння. Способи варки: у воді, на парі, в тому числі в формах. Запікання.

Характеристика передових методів, застосованих при виробництві продуктів із свинини (застування масажерів, багатоголкових шприців).
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Охорона праці»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-

практичні

роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

2
2.

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці

4
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництв

2
4.

Основи електробезпеки

2
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії

2
6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

3
Всього годин:

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Соціальні гарантії для працівників, передбачені Законом про охорону праці. Основні принципи державної політики в області охорони праці.

Атестація робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві. Нещасні випадки, що вимагають спеціального розслідування. Основні правила та заходи щодо створення безпечних умов праці.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці

Загальні питання безпеки праці. Технологічний процес обвалювання м’яса в питаннях безпеки. Причини і характер травм при обвалюванні м’яса. Безпека праці на конвеєрних лініях. Вимоги охорони праці при експлуатації технологічного обладнання обвалювальника.

Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві та їх вплив на безпеку праці. Психофізичні фактори умов праці та їх вплив на безпеку праці. Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель. Безпека технологічних процесів. Роль автоматизації в забезпеченні охорони праці.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Процеси і види горіння. Основні показники пожежної небезпеки речовин. Принцип, особливості гасіння пожеж на об’єктах галузі.Тема 4. Основи електробезпеки

Види ураження електричним струмом, особливості і фактори, від яких залежить ступінь ураження. Засоби захисту від ураження струмом при роботі з обладнанням.


Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Санітарно – гігієнічні вимоги до робочих місць та виробничих приміщень. Раціональна організація роботи і облаштування робочих місць. Технічна естетика нормування санітарно – гігієнічних умов на виробництві.


Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Дії працюючих при нещасних випадках і надання першої допомоги.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз виробничого навчання

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 4-го розряду

з/п

Тема

Кількість

годин

І. Виробниче навчання

1.

Вступ. Ознайомлення з виробництвом. Техніка безпеки на виробництві

6

2.

Підготовка робочого місця та інструменту

6

3.

Обвалювання частин туші яловичини

36

4.

Обвалювання частин туші свинини

36

5.

Обвалювання частин туші баранини

30
Всього годин:

114

ІІ. Виробнича практика

1.

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

7

2.

Самостійне виконання робіт складністю обвальника м’яса 4 розряду

70
Кваліфікаційна пробна роботаВсього годин:

77
Разом:

191


І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступ. Ознайомлення з виробництвом. Техніка безпеки на виробництві

Ознайомлення з режимом роботи м’ясопереробного підприємства, формами організації праці, з правилами внутрішнього розпорядку.

Контроль якості робіт на робочому місці. Дотримання правил санітарії і гігієни на робочому місці. Правила користування захисними засобами.
Тема 2. Підготовка робочого місця та інструменту

Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментом, які використовуються при розбиранні та обвалюванні.

Підбір ножів, мусата. Освоєння прийомів заточування інструмента. Безпека праці.
Тема 3. Обвалювання частин туші яловичини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки, санітарії та гігієни.Вправи

Прийоми обвалювання м’яса яловичини. Вимоги до обвалювання м’яса. Допустима кількість прирізів м’яса, що залишається на кістках.

Удосконалення прийомів обвалювання грудної частини з повним зачищенням кісток. Відокремлення м’язової, жирової, сполучної тканини та зачищення ребер.

Удосконалення прийомів обвалювання крижневої частини. Відокремлення м’язової, жирової, сполучної тканини з крижневої кістки. Допустимі залишки м’яса на кістках.


Тема 4. Обвалювання частин туші свинини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Організація робочого місця.Вправи

Удосконалення прийомів обвалювання частин свинини. Допустимі залишки м’яса на кістках. Відокремлення сала.

Прийоми обвалювання свинячих голів. Норми виходу м’яса та сала.
Тема 5. Обвалювання частин туші баранини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Організація робочого місця.Вправи

Удосконалення прийомів обвалювання частин баранини. Допустимі залишки м’яса на кістках. Оцінка якості обваленого м’яса.


ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на підприємстві, з організацією планування праці та контролю якості робіт.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.


Тема 2. Самостійне виконання робіт складністю обвалювальника м’яса 4 розряду.

За час виробничої практики учні повинні навчитися самостійно виконувати усі роботи, що входять до обов’язків обвалювальників м’яса у відповідності до кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпеки праці.Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота


Приклади робіт:

- обвалювання яловичої півтуші;

- обвалювання свинячої півтуші;

- відокремлення м’язової, жирової і сполучної тканин з грудної, крижневої кісток;

- зрізання сала із свинячих туш і півтуш;

- обвалювання свинячих голів.КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 4-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Вимоги до організації робочого місця, підготовки спеціального одягу.

2. Правилами підбору ножів та мусатів.

3. Правила гостріння і правлення ножів.

4. Принцип дії стрічкових пилок і дискових ножів.

5. Анатомічну будову туш.

6. Зчленування кісток скелета.

7. Розташування м’язової, жирової та сполучної тканин одного виду худоби.

8. Нормативи виходів обваленого м’яса і сала.

9. Правила користування захисними засобами.

10. Назви частин туш.

11. Послідовність розділення туш на частини.

12. Прийоми розділення туш. Границі відділення частин від туші.

13. Прийоми зачищення частин туші та знімання клейма.

14. Прийоми обвалювання туші, півтуші, четвертини, частини туші, голови худоби.

15. Норми залишку м’яса на кістках

16. Прийоми розбирання свинячих туш на копчення.

17. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.


ВМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

3. Користуватися захисними засобами.

4. Підбирати ножі і мусати. Гострити і правити ножі.

5. Розділяти туші на частини.

6. Зачищати туші, частини туші та знімати клеймо.

7. Обвалювати туші, півтуші, четвертини, частини туші, голови худоби.

8. Відокремлювати м’язові, жирові і сполучні тканини від кісток, зрізувати сало із свинячих півтуш.

9. Розбирати свинячі туші на копчення.10. Аналізувати причини виникнення браку у виробництві та рекомендувати шляхи його усунення.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
з/п

Найменування

Кількість на групу

з 15 осіб

Примітка

Для індиві-дуального

користу-вання

(шт)

Для групового

користу-вання

(шт)

Обладнання

1.

Стрічкова ПЛБ-2М та дискова ПК розпилювальні пилки
2
2.

Столи для обвалювання м’яса
1
3.

Трапи, обвалювальні доски
1
4.

Льодогенератор ЛД
1
Інструмент

1.

Ножі

1

15
2.

Мусати

1

15
3.

Кольчужні перчатки

1

15
4.

Захисні сітки

1

15Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7411.DA.15.10-2014

(позначення стандарту)Професія: Обвалювальник м’яса
Код: 7411
Кваліфікація: обвалювальник м’яса 5-го розряду

Видання офіційне

Київ 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

2. Кваліфікація - обвалювальник м’яса 5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

анатомічну будову туш, зчленування кісток і розташування м’язової, жирової і сполучної тканин всіх видів худоби;

нормативи виходів м'яса, копченостей;

стандарт на кожен вид копченостей;

будову і принцип роботи стрічкових пилок та дискових ножів.
Повинен вміти:

обвалювати туші і частини туші худоби всіх видів;

розділяти вручну або на стрічкових пилках туші, півтуші, четвертини на частини (відруби) для обвалювання м’яса;

відокремлювати м’язову, жирову і сполучну тканини від кісток під час обвалювання задніх ніг, лопаток, філею, ший, коробок, включаючи вирізування міжребрового м’яса;

розбирати свинячі туші і півтуші на копчення вручну і дисковими ножами з наданням форми окремим частинам згідно з установленими стандартами;

додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб 5.1. При продовженні професійно-технічної освіти.

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації.

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «обвалювальник м’яса 4-го розряду»;

стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «обвалювальник м’яса 5-го розряду»; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Переробка сільськогосподарської продукції. Цехи по виробництву м’ясних напівфабрикатів.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеженняТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 5-го розряду

Загальний фонд навчального часу332 години
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

всього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

30

1

1.1.

Інформаційні технології

5

1

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

5
1.3.

Основи правових знань

5
1.4.

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

95

12

2.1.

Організація та технологія обробки м’яса

50

12

2.2.

Технологічне обладнання

10
2.3.

Анатомія тварин

10
2.4.

Санітарія і гігієна

10
2.5.

Охорона праці

15
3.

Професійно-практична підготовка

190
3.1.

Виробниче навчання на підприємстві

120
3.2.

Виробнича практика

70
4.

Консультації

10
5.

Державна кваліфікаційна атестація

7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

322

13

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

7411 «Обвалювальник м’яса»

5 розряд
1. Кабінети:

- спецтехнології та обладнання;

- охорони праці;

- інформаційних технологій.


2. Лабораторії:

- технології м’яса.


3. Навчально-виробнича дільниця на підприємстві
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

  • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

  • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

  • предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформаційно-комунікативні технології

3

1

2.

Спеціалізовані програми

2
Всього годин:

5

1


Тема 1. Інформаційно-комунікативні технології

Інформатизація суспільства. Види комунікацій в Інтернеті. Електронна пошта (адреса, безкоштовна електронна скринька, правила підготовки листа, етикет в електронному листуванні).


Лабораторно-практична робота:

1. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.


Тема 2. Спеціалізовані програми

Вивчення можливостей та принципи роботи з прикладними програмами професійного спрямування. Застосування прикладних програм в автоматизованому виробництві. Основи створення проектів.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ. Загальні основи суспільного виробництва

1
2.

Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку

1
3.

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація

1
4.

Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Ринкова ціна

2
Всього годин:

5

Тема 1. Вступ. Загальні основи суспільного виробництва

Завдання курсу «Основи ринкової економіки» та його місце у підготовці робітників для переробних підприємств агропромислового комплексу.

Стислі відомості про економіку України на сучасному етапі, становлення соціально орієнтованої ринкової економіки.

Потреби суспільства, їх сутність і структура.

Суспільне виробництво та його структура. Основні фактори виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Продуктивні сили суспільного виробництва. Суспільна праця та її необхідність. Процес праці. Праця як джерело добробуту та багатства суспільства. Продуктивність праці.

Сутність відносин власності. Форми власності. Виробничі відносини, їх сутність.

Поняття «економіка», типи економічних систем, «національна економіка».

Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники.Тема 2. Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку

Поняття, сутність ринку, його роль. Ринкова інфраструктура. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Закони ринкового господарства.

Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. Конкуренція – найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки.Тема 3. Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація
Основні напрями реформування економіки України.
Реформування державної власності за сучасних умов. Роздержавлення та приватизація. Державна програма приватизації в Україні. Орендна форма господарювання.


Тема 4. Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Ринкова ціна

Суть конкуренції. Конкуренція і ринок. Позитивні і негативні наслідки конкуренції. Конкуренція і монополія. Суть монополізму. Типи монополізму. Види конкуренції. Суть ціни. Фактори, що її визначають.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-практичні

роботи

1.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

1
2.

Кодекс законів про працю України

2
3.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

2
Всього годин:

5

Тема 1. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Конституція України про права і свободи людини і громадянина.


Тема 2. Кодекс законів про працю України

Завдання Кодексу законів про працю України. Основні трудові права працівників. Рівність трудових прав громадян України. Регулювання трудових відносин. Законодавство про працю. Гарантії забезпечення права громадян на працю. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.
Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Тема вивчається у ІІ семестрі 2 класу
Урок літературного читання розроблено згідно з чинною програмою навчального предмета «Літературне читання» для 2 класу загальноосвітніх...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconПлан центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова щодо підготовки, організації та проведення у 2014 році заходів, присвячених Дню Перемоги
Екскурсії до музеїв Бойової Слави учнів Центру та учнів шкіл Орджонікідзевського району м. Харкова
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка