Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014


Тема 3. Санітарні вимоги до обладнання і утримання підприємств м’ясної промисловостіСторінка6/7
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,27 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7
Тема 3. Санітарні вимоги до обладнання і утримання підприємств м’ясної промисловості

Джерела забруднення природного середовища. Наслідки забруднення водоймищ, ґрунту і атмосферного повітря. Міри попередження забруднення природного середовища.

Категорії і норми допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Санітарні вимоги до територій підприємств м’ясної промисловості, водопостачання, каналізації, водовідведення та їх знешкодження.

Санітарні вимоги до виробничих і побутових приміщень.

Бактеріологічний контроль працівників і продукції, що виробляється. Сертифікат якості.


Тема 4. Санітарні вимоги до технологічних процесів виробництва м’яса і м’ясопродуктів

Санітарно-гігієнічний режим первинної обробки худоби. Санітарно-гігієнічні вимоги при розподілі туш різних тварин.

Санітарний режим охолодження і заморожування туш.

Дезінфекція цеху, її економічне і санітарне значення. Терміни і способи очищення і дезінфекції приміщення і робочого місця.


Тема 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до переробки тварин

Санітарні вимоги до передзабійного утримання худоби. Ветеринарно-санітарні правила прийому худоби: ветогляд, термометрія, ізоляція хворої худоби, голодна витримка. Правила щодо розміщення, годування, напування худоби на скотобазах. Санітарне значення передзабійної витримки тварин.

Стерильність тканин здорової тварини. Вплив передзабійного стану тварин на якість м’яса. Мікробне забруднення туші в процесі обробки (знекровлення, зняття шкури, нутрування та інших технологічних операцій). Мікрофлора м’яса парного, замороженого і розмороженого.

Джерела забруднення м’яса кишковою паличкою, паличкою Протея та іншими видами мікробів. Значення кірочки підсихання для зберігання м’яса: пліснявіння, гниття, кислотного бродіння та інших видів псування.

Способи зберігання м’яса. Мікрофлора медичних препаратів. Значення сировини від здорових тварин для одержання доброякісних препаратів.
Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до заготівлі м’яса і м’ясопродуктів

Санітарно-гігієнічний режим первинної обробки худоби. Санітарно-гігієнічні вимоги при розподілі і обробці туш різних тварин.

Санітарні вимоги до субпродуктового цеху. Санітарні вимоги до приміщення, інструменту, тари. Правила очищення і дезінфекції приміщень. Санітарно-технологічні процеси обробки субпродуктів.

Загальне поняття про санітарне законодавство і органи санітарного контролю. Залежність якості випущеної продукції від санітарного стану підприємства.


Тема 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування м’яса і м’ясопродуктів

Значення ветеринарного клейма. Санітарні вимоги до умов зберігання продуктів: температури, вологості і терміну зберігання, правил розвішування і укладки в камерах. Транспортування. Спеціалізовані транспортні засоби з охолодженням.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Охорона праці»


з\п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

2
2.

Основи безпеки праці у галузі

4
3.

Основи пожежної безпеки

2
4.

Основи електробезпеки

2
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії.

2
6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

3
Всього годин:

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці.

Державний і громадський контроль за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і отруєнь.


Тема 2. Основи безпеки праці у галузі

Стандарти безпеки праці в м’ясопереробній галузі.

Додержання вимог щодо охорони праці при експлуатації обладнання ковбасного виробництва.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, які потребують професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах, згідно з нормами та правилами.


Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.

Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини. Поняття вогнестійкості.

Організація пожежної охорони в галузі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення систем контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об’єкта.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторканості.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.


Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 5-го розряду

№ з/п

Тема

Кількість

годин


І. Виробниче навчання

1.

Вступ. Ознайомлення з виробництвом. Техніка безпеки на виробництві

6

2.

Обвалювання туші і частин туші яловичини

30

3.

Обвалювання туші і частин туші свинини

30

4.

Обвалювання баранини

24

5.

Виробництво м’ясних напівфабрикатів

18

6.

Контроль технологічних процесів

12
Всього годин:

120

ІІ. Виробнича практика

1.

Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

7

2.

Самостійне виконання робіт на робочих місцях обвалювальника м’яса 5 розряду

63
Кваліфікаційна пробна роботаВсього годин:

70
Разом:

190


І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступ. Ознайомлення з виробництвом. Техніка безпеки на виробництві

Етапи професійного зростання і трудового становлення робітника м’ясопереробної промисловості.

Ознайомлення з режимом роботи м’ясопереробних підприємств формами організації праці на них, а також з правилами внутрішнього розпорядку.

Система контролю за дотриманням діючих норм і вимог з охорони праці, техніка безпеки та промислової санітарії. Дотримання правил техніки безпеки на території підприємства при переміщенні вантажів, під час руху різного виду транспорту, правила поведінки у виробничих цехах і на робочих місцях, при обслуговуванні обладнання.Тема 2. Обвалювання туші і частин туші яловичини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця, санітарія та гігієна.

Вправи

Удосконалення прийомів розподілу та обвалювання яловичини.

Удосконалення прийомів розподілу та обвалювання півтуш методом потушного та диференційного обвалювання.

Відокремлення м’язової, жирової і сполучної частини від кісток під час обвалювання задніх ніг, лопаток, філею, шиї, коробок.

Засвоєння прийомів обвалювання всіх частин півтуші яловичини, телятини для ковбасного виробництва та для копчення. Вимоги до обвалювання м’яса. Вимоги до готової продукції.

Допустима кількість залишків м’яса на кістках.


Тема 3. Обвалювання туші і частин туші свинини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця, санітарія та гігієна.

Вправи

Засвоєння прийомів розподілу свинини на підвісних шляхах та стаціонарних столах.

Засвоєння прийомів розподілу свинини для виготовлення м’ясопродуктів та копченостей.

Удосконалення навичок обвалювання свинини для ковбасного виробництва. Вимоги до якості обваленого м’яса. Обвалювання свинини для виготовлення м’ясопродуктів та копченостей.

Техніка безпеки при обвалюванні свинини.
Тема 4. Обвалювання баранини

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця, санітарія та гігієна.

Вправи

Засвоєння прийомів розподілу баранини для ковбасного та напівфабрикатного виробництва. Обвалювання лопаток задніх ніг та тулуба баранини для виготовлення напівфабрикатів, копченостей та ковбасних виробів. Вимоги до якості обваленого м’яса.

Техніка безпеки при обвалюванні баранини.
Тема 5. Виробництво м’ясних напівфабрикатів

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця, санітарія та гігієна.

Вправи

Розподіл продуктів з свинини, яловичини та баранини на групи в залежності від сировини та термічної обробки. Попередня підготовка туш. Схеми розподілу туш для виробництва напівфабрикатів. Обвалювання м’яса для виробництва напівфабрикатів. Норми виходу при розбиранні туш свинини, яловичини, баранини. Основні процеси виробництва напівфабрикатів. Техніка безпеки.


Тема 6. Контроль технологічних процесів

Інструктаж за змістом занять. Інструктаж з безпеки праці.

Організація робочого місця, санітарія та гігієна.

Вправи

Основні завдання контролю. Контроль якості сировини. Контроль технологічних процесів по обробці сировини. Підготовка продукції до органолептичної оцінки. Проведення контролю готової продукції.


ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства).

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на підприємстві.

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості робіт.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт складністю обвалювальника м’яса 5-го розряду в цехах підприємств

За час виробничої практики учні повинні навчитися самостійно виконувати усі роботи, які входять до обов’язків обвалювальника м’яса у відповідності до кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпеки праці.Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- обвалювання яловичої туші;

- обвалювання свинячої туші;

- обвалювання баранячої туші

- розподіл півтуші на частини для обвалювання м’яса;

- розбирання свинячих півтуш на копчення вручну і дисковими ножами з наданням форми окремим частинам згідно з установленими стандартами.


КРИТЕРІЇ

кваліфікаційної атестації випускників

Професія - 7411 Обвалювальник м’яса

Кваліфікація - обвалювальник м’яса 5-го розряду

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Вимоги до організації робочого місця, підготовки спеціального одягу.

2. Правила підбору ножів та мусатів.

3. Правила гостріння і правлення ножів.

4. Анатомічну будову туш.

5. Зчленування кісток скелета і розташування м’язової, жирової та сполучної тканин всіх видів худоби.

6. Будову і принцип дії стрічкових пилок і дискових ножів.

7. Правила користування захисними засобами.

8. Назви частин туш.

9. Послідовність розділення туш на частини.

10. Прийоми розділення туш.

11. Границі відділення частин від туші.

12. Прийоми зачищення частин туші та знімання клейма.

13. Прийоми обвалювання туші, півтуші, четвертини, частини туші, голови худоби.

14. Вимоги до якості обваленого м’яса.

15. Нормативи виходів обваленого м’яса, сала, копченостей.

16. Стандарт на кожен вид копченостей.

17. Розбирання півтуш та туш свинини на частини, призначені для виготовлення копчених м’ясопродуктів та надання їм форми згідно вимог стандарту.

18. Схеми розподілу туш для виробництва напівфабрикатів.

19. Норми залишку м’яса на кістках.20. Значення правильної організації прийому і здачі зміни.

21. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.


ВМІЄ:

1. Організовувати робоче місце.

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.

3. Підбирати ножі і мусати.

4. Гострити і правити ножі.

5. Розділяти вручну або на стрічкових пилках туші, півтуші, четвертини на частини (відруби) для обвалювання м’яса.

6. Обвалювати туші і частини туші худоби всіх видів.

7. Відокремлювати м’язову, жирову і сполучну тканини від кісток під час обвалювання задніх ніг, лопаток, філею, ший, коробок, включаючи вирізування міжребрового м’яса.

8. Обвалювати свинячі голови.

9. Розбирати туші для виробництва напівфабрикатів.

10. Розбирати свинячі туші і півтуші на копчення вручну і дисковими ножами з наданням форми окремим частинам згідно з установленими стандартами.

11. Зрізати сало з свинячих пів туш.

12. Гострити і правити ножі.

13. Аналізувати причини виникнення браку у виробництві та рекомендувати шляхи його усунення.ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
з/п

Найменування

Кількість на групу

з 15 осіб

Примітка

Для індиві-дуального

користу-вання

(шт)

Для групового

користу-вання

(шт)

Обладнання

1.

Стрічкова ПЛБ-2М та дискова ПК розпилювальні пилки
2
2.

Столи для обвалювання м’яса
1
3.

Трапи, обвалювальні доски
1
4.

Льодогенератор ЛД
1
Інструмент

1.

Ножі

1

15
2.

Мусати

1

15
3.

Кольчужні перчатки

1

15
4.

Захисні сітки

1

15
Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування І організації роботи...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Тема вивчається у ІІ семестрі 2 класу
Урок літературного читання розроблено згідно з чинною програмою навчального предмета «Літературне читання» для 2 класу загальноосвітніх...
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconПлан центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова щодо підготовки, організації та проведення у 2014 році заходів, присвячених Дню Перемоги
Екскурсії до музеїв Бойової Слави учнів Центру та учнів шкіл Орджонікідзевського району м. Харкова
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014 iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка