Державний вищий навчальний заклад


ГРНТИ 13.41 + 68 + 68.35 + 13.41 УДКСторінка2/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,7 Mb.
1   2   3

ГРНТИ 13.41 + 68 + 68.35 + 13.41

УДК 633(09) + 016:929

Відображено основні етапи життя та науково-дослідницьку діяльність академіка Української академії екологічних наук, доктора сільськогосподарських наук, професора А. О. Лимаря - видатного вченого в галузі зрошуваного землеробства, баштанництва і овочівництва. А. О. Лимар встановив, що значного росту і поліпшення якості баштанних культур можна досягти впровадженням прогресивних технологій їх вирощування.Кл.слова: баштанництво

Экземпляры: всего:4 - ДБВ(4)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІЗЗ, ІПОБ

13. Морозов В. В.

Родючість і продуктивність темно-каштанових грунтів на рисових зрошувальних системах : монографія / В. В. Морозов, О. В. Морозов, А. Я. Полухов ; Херсонський державний аграрний ун-т, Навчально-науковий ін-т зрошення, агротехнологій та інжинірингу. - Херсон : [Вид-во ПП "ЛТ-Офіс"], 2014. - 191 с ; 12,0 у.д.а. - (Ефективне використання зрошуваних земель). - Бібліогр.: с.140-151. - ISBN 978-966-630-029-7 : 60.00 грн.ГРНТИ 68.05

УДК 631.4

Наведено результати багаторічних досліджень щодо підвищення родючості і продуктивності темно-каштанових грунтів на рисових зрошувальних системах України (на прикладі Краснознам’янського зрошуваного масиву).Кл.слова: грунти темно-каштанові--родючість грунтів--системи рисові зрошувальні

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІЗЗ

14. Пестициди : реком. список л-ри (1998-2014 р.р.) / ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т" ; [уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська]; [за ред. Т. В. Гончаренко]. - Херсон, 2014. - 7 с. - б. ц.

ГРНТИ 68.37

УДК 632(01)

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж


15. Сидоренко О. І.

Система удобрення овочевих культур при краплинному зрошенні: практикум / О. І. Сидоренко, О. В. Сидякина, В. В. Бабанін ; ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Агрономічний ф-т. Каф. землеробства. - Херсон : [ВЦ ХДАУ], 2015. - 112 с. : табл. - Бібліогр.: с.111-112. - 40.00 грн.ГРНТИ 68.35.51

УДК 635(075)

Програма курсу передбачає вивчення нових технологій вирощування сільськогосподарських культур. В сучасних умовах серед новітніх технологічних досягнень виділяється краплинне зрошення. В системі краплинного зрошення провідною технологією являється фертигація - спосіб удобрення рослин сумісно з поливною водою.Кл.слова: фертигація--зрошення краплинне--удобрення овочевої сівозміни

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ДБВ(1), ХР(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

Тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції

16. Велика рогата худоба : тематичний бібліогр. покажч. літератури (2001-2014 рр.) / [уклад.: Н. В. Анічкіна [та ін.]]; [за ред. Т. В. Гончаренко]; М-во аграрної політики та продовольства України, Херсонський державний аграрний ун-т. Наукова бібліотека, Наукова бібліотека ін-ту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія Нова", Херсонське територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек. - Херсон : [РВВ "Колос"]

Вип. 4 : Породи / сост. Н. В. Анічкіна [и др.] ; ред. Т. В. Гончаренко. - 2014. - 143 с. - Імен. покажч.: с.131-136. - б. ц.

ГРНТИ 68.39.29

УДК 636.2(01)

Представлені джерела мають інформацію про породи і селекційно-племінну роботу з ними.

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж


17. Горбатенко І. Ю.

Собака (перелік генів) : навч. посіб.: реком. МОН, МС України / І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 43 с. - Бібліогр.: с.38-42. - ISBN 978-966-8205-89-7 : б. ц.ГРНТИ 68.39.51

УДК 636.7.082(075)

Подано інформацію про гени і генні комплекси собак, які формують ознаки та можуть бути корисними технологам-селекціонерам, технологам з промислового звірівництва, біологам, біотехнологам під час практичних і науково-дослідних робіт із собакою.Кл.слова: гени собаки

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

18. Орієнтовна професійна програма підвищення кваліфікації операторів з відтворення сільскогосподарських тварин і птиці у навчальних закладах (підрозділах) післядипломної освіти М-ва аграрної політики та продовольства України : затв. департаментом науково-освітнього забезпечення та соціального розвитку АПК М-ва аграрної політики та продовольства 6 листопада 2014 р. / М-во аграрної політики та продовольства України, Департамент науково-освітнього забезпечення та соціального розвитку АПК, ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; [підгот.: Т. І. Нежлукченко [та ін.]]. - К. : Агроосвіта, 2014. - 14 с. - Бібліогр.: с.13-14. - 22.00 грн.

ГРНТИ 68.39.13

УДК 636.082.453.5(073)

Програма призначена для поглиблення знань, навичок та практичних підходів техніків-операторів штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці.Кл.слова: відтворення с.-г. тварин--відтворення с.-г. птиці

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

19. Орієнтовна професійна програма підвищення кваліфікації техніків штучного осіменіння сільскогосподарських тварин і птиці у навчальних закладах (підрозділах) післядипломної освіти М-ва аграрної політики та продовольства України : затв. департаментом науково-освітнього забезпечення та соціального розвитку АПК М-ва аграрної політики та продовольства 16 січня 2015 р. / [підгот.: І. В. Лобачева [та ін.]] ; М-во аграрної політики та продовольства України, Департамент науково-освітнього забезпечення та соціального розвитку АПК, ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2015. - 17 с. - Бібліогр.: с.15. - 19.00 грн.

ГРНТИ 68.39.13

УДК 636.082.453.5(073)

Програма призначена для поглиблення знань, навичок та практичних підходів техніків штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці.Кл.слова: осіменіння штучне

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

Іхтіологія та аквакультура

20. Охріменко О. В.

Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни "Гідрохімія" для студентів ІІ курсу факультету рибного господарства та природокористування із спеціальності 6.09020101 "Водні біоресурси" / О. В. Охріменко, О. Г. Гафіатулліна ; М-во аграрної політики і продовольства України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : [РВЦ «Колос», ХДАУ], 2014. - 59 с. - Бібліогр.: с.57. - б. ц.ГРНТИ 37.27.27

УДК 556.5(072)

Завдання методичних рекомендацій - допомогти студентам засвоїти курс гідрохімії. Вони містять лабораторні роботи та багатоваріантні задачі.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

21. Шерман І. М.

Основи промислового рибальства : практикум: навч. посіб. для підготовки бакалаврів напряму 6.130300 «Водні біоресурси та аквакультура» у ВНЗ II–IY рівнів акредитації М-ва аграрної політики України: схв. М-ом аграрної політики України / І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. - 164 с. : рис., табл. ; 9,64 у.д.а. - Бібліогр.: с.162. - ISBN 978-966-8447-92-1 : 20.00 грн.ГРНТИ 69.31

УДК 639.2(075)

Вивчивши дисципліну "Основи промислового рибальства", студенти мають: знати найпоширеніші знаряддя лову, їх улаштування, технологію побудови, особливості експлуатації і ремонту, асортимент риболовецьких матеріалів, методи розрахунку матеріальної частини знарядь лову; уміти виконувати необхідні розрахунки ниток, сіткоматеріалів та оснащення для виготовлення знарядь лову, організувати їх побудову і ремонт, а також промисел з використанням традиційних знарядь і способів лову гідробіонтів.Кл.слова: сіткоснастьові матеріали--сіткоматеріал--посадка сіткових полотен--рибальство промислове

Экземпляры: всего:9 - ДБВ(1), ЧЗ(1), К4(2), ХР(5)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

Природокористування й охорона навколишнього середовища

22. Борейко В. Е.

Заповедники, заповедность и живородящий хаос / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. - К. : [Логос], 2010. - 48 с. : ил. - (Серия "Охрана дикой пртроды" ; вып. 66). - Библиогр.: с. 43-47. - ISBN 978-966-171-229-3 : 10.00 грн.ГРНТИ 87.31

УДК 502.172

Излагаются классические принципы заповедности, обсуждается важность поддержания в заповедниках хаоса дикой природы как необходимого условия для спонтанного развития эволюционных процессов и экологических систем.Кл.слова: природа дикая--заповедники-эталоны

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

23. Внесок громадських організацій до оцінки стану довкілля Юзівської ліцензійної ділянки / [за ред. Н. Шульги]. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 64 с. : цв.ил. - ISBN 978-966-489-259-6 : 60.00 грн.

ГРНТИ 87

УДК 502.11

Ця публікація містить основні результати досліджень трьох регіональних громадських організацій у рамках проекту "Оцінка екологічного стану Юзівської ділянки з метою мінімізації впливу на навколишнє середовище при проведенні геологорозвідувальних робіт". Публікація містить важливі матеріали, карти та висновки стосовно стану довкілля на Юзівській ліцензійній ділянці, що буде розроблятися.Кл.слова: видобуток вуглеводнів--басейн нафтогазоносний--збереження водних ресурсів

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

Гідромеліорація та будівництво
См. также: 83,
24. Гідротехнічні споруди для зрошення : тематичний бібліогр. покажч. літератури (1926-2014 рр.) / М-во аграрної політики та продовольства України, Херсонський державний аграрний ун-т, Науково-технічна бібліотека Ін-ту зрошуваного землеробства НААНУ, Херсонське територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек ; [уклад.: Н. В. Анічкіна [та ін.]]; [за ред. Т. В. Гончаренко]. - Херсон : [РВВ "Колос"], 2014. - 65 с. - Імен. покажч.: с.63-65. - б. ц.

ГРНТИ 70.17

УДК 626.83(01)

У даному покажчику подана література, яка відображає матеріал з питань гідротехнічних споруд, каналів, насосних станцій, водосховищ, меліоративного будівництва.Кл.слова: споруди гідротехнічні--будівницто меліоративне--станції насосні--канали

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж

Економіка

25. Аверчев О. В.

Організаційно-економічні аспекти інтенсифікації виробництва круп’яних культур : навч. посіб. / О. В. Аверчев ; М-во аграрної політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Ін-т післядипломної освіти та дорадництва. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2014. - 196 с ; 11,39 у.д.а. - Бібліогр.: с.189-195. - ISBN 978-966-2660-05-0 : 60.00 грн.ГРНТИ 06.71.07

ББК 65.325.151я7

Викладено теоретико-методологічні, методичні та організаційні аспекти економічної ефективності вирощування круп’яних культур в умовах півдня України. Наведені новітні технології вирощування гречки та проса та економічне обгрунтування доцільності вирощування в умовах півдня України. Це - оригінальна авторська розробка.Кл.слова: вирощування гречки--вирощування проса

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІЗЗ

26. Давидович І. Є.

Контролінг : навч. посіб.: реком. МОН України для студентів ВНЗ / І. Є. Давидович ; М-во освіти і науки України, Тернопільський національний економічний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 552 с. - Бібліогр.: с.544-548. - ISBN 978-966-364-759-3 : 98.00 грн.ГРНТИ 06.35

ББК 65.052.201.2я7

Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінського обліку в системі контролінгу.Кл.слова: облік управлінський--контролінг інвестиційних проектів--бюджетування

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

27. Кочерга М. М.

Розвиток екологічного аудиту в аграрному секторі економіки України: теорія, методологія, практика : монографія / М. М. Кочерга. - К. : Кондор, 2013. - 308 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.276-307. - ISBN 978-966-351-322-5 : 60.00, 96.00, грн.ГРНТИ 10.53.28

ББК 65.052.852.8

Досліджено теоретичні засади екологічного аудиту в аграрному секторі економіки. Обгрунтовано методологічні основи реалізації та напрями формування системи екологічного аудиту в аграрному секторі економіки. Проведено еколого-економічне оцінювання аграрного сектора економіки в контексті забезпечення сталого розвитку України. Розроблено організаційно- економічні інструменти розвитку екологічного аудиту та запропоновано шляхи активізації його впровадження в аграрному секторі економіки.Кл.слова: аудит екологічний

Экземпляры: всего:4 - ГМФ(4)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

28. Логунова Н. А.

Экономика и организация инновационной деятельности : учеб. пособ.: реком. МОН Украины для студентов ВУЗ / Н. А. Логунова, Л. В. Алексахина, Н. А. Красовская ; М-во аграрной политики и продовольствия Украины, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, Керченский государственный морской технологический ун-т. - К. : Кондор, 2014. - 278 с. - Предм. указ.: с.276-277. - Словарь терминов: с.258-263. - Библиогр.: с.264-266. - ISBN 978-966-2781-88-5 : 80.00 грн.ГРНТИ 06.81

ББК 65.291.551я7

Представлены наглядные структурно-логические схемы, содержащие ключевые положения дисциплины; расчетно-аналитические примеры определения эффективности внедрения инноваций и интерпретации полученных результатов с учетом специфики функционированя морехозяйственного комплекса; практические и тестовые задания для самоконтроля знаний.Кл.слова: политика инновационная--управление инновациями--проект инновационный--мониторинг инновационный

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

29. Мармоза А. Т.

Практикум з теорії статистики : навч. посіб.: доп. М-вом аграрної політики України для підготовки фахівців економічних спец. / А. Т. Мармоза. - 3-тє вид., випр. - К. : Ельга : Ніка-Центр, 2007. - 348 с. : табл. - Бібліогр.: с.341-342. - ISBN 966-521-182-Х : 38.00 грн.ГРНТИ 06.35.33

ББК 65.051я7

Розглядаються основні методи збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних: статистичне спостереження, зведення і групування, статистичні таблиці і графіки, середні і відносні показники, прийоми аналізу рядів динаміки, індексний, вибірковий, дисперсійний та кореляційний методи аналізу тощо.Кл.слова: теорія статистики--аналіз кореляційний--графіки статистичні--ряди динаміки--індекси

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

30. Прямухіна Н. В.

Ринок фінансових послуг : навч. посіб.: реком. МОН, МС України для студентів ВНЗ / Н. В. Прямухіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський державний технологічний ун-т. - К. : Кондор, 2013. - 304 с. - Бібліогр.: с.290-299. - Предм. покажч.: с.300-302. - Термінологічний слов.: с.277-289. - ISBN 978-966-2781-24-3 : 120.00 грн.ГРНТИ 06.73

ББК 65.261я7

Розкривається економічна сутність, специфіка діяльності суб’єктів, механізми, інструменти та закономірності функціонування ринку фінансових послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг, визначено роль у економіці послуг нових фінансових ринків. Враховано специфіку української економіки.

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

31. Ринок м’яса : реком. список л-ри (2004-2014 р.р.) / ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т" ; [уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська]; [за ред. Т. В. Гончаренко]. - Херсон, 2014. - 10 с. - б. ц.

ГРНТИ 06.71.07

ББК 65.325.2(01)Кл.слова: ринок м’яса

Экземпляры: всего:2 - ДБВ(2)Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж


32. Ринок фінансових послуг : навч. посіб.: реком. МОН України для студентів ВНЗ, які навч. за освітньо-професійною програмою спеціаліста зі спец. "Фінанси та кредит" / Д. І. Дема [та ін.]; за ред. Д. І. Деми ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2013. - 376 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-566-217-5 : 144.00 грн.

ГРНТИ 06.73

ББК 65.261я7

Висвітлено економічний зміст та порядок надання фінансових послуг на ринках позикового та акціонерного капіталу, цінних паперів та похідних фінансових інструментів, валютному та страховому ринках. Особливу увагу приділено проблемам становлення, розвитку та державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

33. Танклевська Н. С.

Розвиток фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств : монографія / Н. С. Танклевська, А. С. Карнаушенко. - Херсон : Айлант , 2015. - 184 с ; 11,5 у.д.а. - Бібліогр.: с.148-166. - ISBN 978-966-630-066-8: 100.00 грн.ГРНТИ 06.71.07

ББК 65.32-55

У монографії розкрито проблематику активізації розвитку фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Висвітлено теоретико-методичні засади розвитку фінансування інноваційної діяльності підприємств галузі. Запропоновані основні напрями активізації фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Херсонської області.Кл.слова: інновації у сільському господарстві

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

34. Тирпак І. В.

Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб.: реком. МОН, МС України для студентів ВНЗ та практикуючого персоналу підприємницьких структур / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Закарпатський державний ун-т. - К. : Кондор, 2012. - Бібліогр.: с.262-266. - Термінологічний слов.: с.250-259. - ISBN 978-966-351-260-0 : 70.00 грн.ГРНТИ 06.56.21

ББК 65.29я7

Розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи створення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. В ноьму надаються практичні рекомендації з найрізноманітніших питань економіки і організації підприємницької діяльності, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід.Кл.слова: менеджмент підприємницької діяльності--менеджмент фінансовий--маркетинг у підприємницької діяльності--оподаткування підприємницьких структур

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

35. Фастовець А. А.

Фінанси малого бізнесу : навч. посіб.: реком. МОН України для студентів ВНЗ / А. А. Фастовець, І. В. Фисун ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - К. : Кондор, 2013. - 302 с. - Бібліогр.: с.270-276. - Глосарій: с.254-269. - ISBN 978-966-2781-73-1 : 90.00 грн.ГРНТИ 06.81

ББК 65.290.31-93я7

Визначені особливості фінансів малого бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування, фінансового забезпечення, інвестування, управління підприємницькими ризиками й страхування в сфері малого бізнесу. Теоретичні викладки вдало поєднуються з практичним матеріалом.Кл.слова: планування фінансове--ризики підприємницькі--оподаткування малого бізнесу--інвестування--франчайзинг

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

36. Череп А. В.

Основи маркетингу : навч. посіб.: реком. МОН, МС України для студентів ВНЗ / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп. - К. : Кондор, 2014. - 226 с. - Бібліогр.: с.224-225. - Термінологічний слов.: с.215-223. - ISBN 978-966-2781-58-8 : 75.00 грн.ГРНТИ 06.81

ББК 65.291.3я7

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання. Розкрито основні підходи до організації основних елементів комплексу маркетингу, приділено увагу питанням стратегічного маркетингу.

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

37. Череп О. Г.

Місцеві фінанси : навч. посіб.: [реком. МОН, МС України для студентів ВНЗ] / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Кондор, 2014. - 468 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Глосарій: с.426-430. - ISBN 978-966-2781-47-2 : 150.00 грн.ГРНТИ 06.73

ББК 65.261.8я7

Посібник допоможе студентам опанувати науку про місцеві фінанси, зрозуміти сутність місцевих фінансів і причини їх появи; визначити функції місцевих фінансів та їх роль в економічній системі держави.

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

Інші галузі
См. также: 84,
38. Laboratory Exercises in Microbiology / R. A. Pollack [et al.]. - Fourth Edition. - New York ; Chichester ; Weinheim : John Wiley&Sons, INC., 2012. - 273 с. : il. - Index: p. 265-273. - ISBN 978-111-813-52-59 : 60.00 грн.

Перевод заглавия: Лабораторні вправи в мікробіології.ГРНТИ 34.27

УДК 579

The Microbiology Laboratory Manual by Pollack presents exercises and experiments on microbiology laboratory. The labs are introduced in a clear and concise manner, while maintaining a reader-friendly tone. The manual contains a variety of interactive activities and experiments that teach the basic concepts of microbiology. It also covers methods that allow the safe movement or transfer of microbial cells from one type of growth environment, classification and identification of microbes, microbial biochemistry, medical, food and environmental microbiology.Кл.слова: мікробіологія

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

39. Leboffe M. J.

Microbiology Laboratory Theory & Application / M. J. Leboffe, B. E. Pierce. - Third Edition. - Englewood : Morton Publishing Company, 2010. - 772 с. : il. - Glossary: p.757-764. - Index: p. 765-807. - ISBN 0-89582-830-8. - ISBN 978-0-89582-830-9 : 90.00 грн.

Перевод заглавия: Мікробіологія: Теорія & Застосування

ГРНТИ 34.27

УДК 579(075)

This full-color laboratory manual is designed for major and non-major students taking an introductory level microbiology lab course. Whether your course caters to pre-health professional students, microbiology majors or pre-med students, everything they need for a thorough introduction to the subject of microbiology is right here.Кл.слова: мікробіологія

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

40. Leboffe M. J.

Microbiology Laboratory Theory & Application: brief / M. J. Leboffe, B. E. Pierce. - 2th. ed. - Englewood : Morton Publishing Company, 2012. - 566 с. : il. - Glossary: p.553-560. - Index: p. 561-566. - ISBN 978-0-89582-947-4. - ISBN 0-89582-947-9 : 80.00 грн.

Перевод заглавия: Мікробіологія: Теорія & Застосування: коротке викладення.

ГРНТИ 34.27

УДК 579(075)

This brief version of the best-selling laboratory manual Microbiology: Laboratory Theory and Application is intended for majors or non majors in introductory microbiology laboratory courses. This full-color manual is appropriate for courses populated primarily by allied health students and courses with a preference for an abbreviated number of experiments, student versions of this title are three-hole drilled and in loose-leaf format.Кл.слова: мікробіологія

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

41. Lim D.

Microbiology / D. Lim. - Third Edition. - Dubuque : Kendall Hunt Publishing, 2003. - 807 с. : il. - Glossary: p.761-779. - Index: p. 781-807. - ISBN 0-7872-9203-6 : 90.00 грн.ГРНТИ 34.27

УДК 579(075)

This work should be useful as a text for courses that mix biology majors and non-majors and for shorter majors-level courses. The comprehensive textbook covers all fundamental topics in a balanced manner and features full-colour art throughout.Кл.слова: мікробіологія

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

42. The Gulag Collection; Paintings of the Soviet Penal System by Former Prisoner Nikolai German = ГУЛАГ коллекция картин: Художник Николай Гетман, бывший узник ГУЛАГа: серия картин, посвященная советской пенитенциарной системе. - Washington : The Jamestown Foundation, 2001. - 131 с. : il. - Указ.: с.130-131. - ISBN 0-9675009-1-5. - ISBN 9-780967-500911 : 20.00 грн.

ГРНТИ 18.31

УДК 75

Памяти всем прошедшим ГУЛАГ и тем, кто не вернулся из сталинских лагерей, посвящается серия картин Николая Гетмана.Кл.слова: лагеря сталинские

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

43. Єкельчик С.

Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві = Stalin’s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination / С. Єкельчик ; Український науковий інститут Гарвардського університету, Ін-т критики. - К. : Критика, 2008. - 304 с. - (Серія "Критичні студії"). - Бібліогр.: с.269-289. - Імен. покажч.: с.291-303. - ISBN 966-8978-08-0 : 50.00 грн.ГРНТИ 03.23

ББК 63.3(2)63

Автор підважує стереотипні уявлення про сталінізм як всеохопну і дієву диктатуру і на основі численних архівних джерел аналізує обмеженість і часту неефективність державного контролю над культурою, важливу роль української інтелігенції у виробленні радянської моделі історичної пам’яті та можливість прочитати ідеологічно витримані твори в українському патріотичному дусі.Кл.слова: культура українська

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

44. Історико-культурні заповідники : [монографія] / за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, Державна служба з питань національної культурної спадщини, Науково-дослідний ін-т пам’яткоохоронних досліджень. - К., 2011. - 292 с. : ил., карты. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-502-497-2 : 95.00 грн.

ГРНТИ 67.07

УДК 72

Ця наукова монографія присвячена проблемі розроблення генеральних планів розвитку державних історико-культурних заповідників України. У роботі застосовано методи теоретичних досліджень, у т. ч. структурно-генетичного аналізу і синтезу, методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи емпіричних досліджень: натурні дослідження, порівняння та картографування.Кл.слова: заповідники культурні

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

45. Агрокліматичний довідник по Херсонській області (1986-2005 р.р.) [Электронный ресурс] / М-во надзвичайних ситуацій України, Херсонський обласний центр з гідрометеорології ; за ред. С. І. Мельничука, Т. І. Адаменко. - Электрон. текстовые дан. - Одеса : Астропринт, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с.204-205. - ISBN 978-966-190-508-4 : б. ц.

ГРНТИ 37.23.21

УДК 551.5(03)

532-15/1_cd

Довідник уміщує агрокліматичні показники по території області, об'єднані у зведені таблиці, що характеризують умови росту та розвитку основних с.-г. культур, проведення польових робіт, тепло- та вологозабезпечення вегетаційного періоду, умови перезимівлі тощо. Уміщено відомості про фізико-географічні умови та кліматичні ресурси території області, агрокліматичні умови росту і розвитку с.-г. культур та несприятливі явища, які впливають на с.-г. виробництво.Кл.слова: агрокліматичний довідник--районування агрокліматичне

Экземпляры: всего:1 - ЕЧЗ(1)Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж

46. Біла Т. А.

Термінологічний словник з дисципліни "Неорганічна та аналітична хімія" для студентів І курсу напряму підготовки 6.090102 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" / Т. А. Біла, Г. П. Марчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : [РВЦ «Колос», ХДАУ], 2015. - 50 с. - 3.00 грн.ГРНТИ 31

УДК 546(03)

У словнику в стислій формі дано пояснення законів, правил і термінів неорганічної та аналітичної хімії.Кл.слова: хімія неорганічна--хімія аналітична

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

47. Брюховецька Л.

Кіномистецтво : навч. посіб. для студентів ВНЗ: реком. МОН України / Л. Брюховецька. - К. : Логос, 2011. - 392 с. : ил. - Бібліогр.: с.385-389. - ISBN 978-966-171-382-5 : 55.00 грн.ГРНТИ 18.67

УДК 791(075)

Подано розмаїту інформацію про кіномистецтво Франції, Німеччини, США, Великобританії, Данії, Швеції, Італії, Іспанії, Японії, Польщі, Чехії, Угорщини, СРСР та України. Проаналізовано вершинні його твори і охарактеризовано найважливіші напрямки мистецтва кіно, що складають цілісну картину здобутків наймолодшого з мистецтв, історія якого нараховує усього 115 років.Кл.слова: кіно різних країн

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

48. "В Українській Церкві велика була духовна сила...": становлення Української автокефальної православної церкви в описах самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в Середньому Подніпров’ї. 1917-1925 рр. / Всеукраїнське товариство ім. Митрополита Василя Липківського ; [упоряд.: А. Л. Зінченко]. - Ніжин, 2012. - 352 с. : ил. - Покажч.: с.302-313. - Імен. покажч.: с.314-344. - ISBN 978-966-2185-17-1 : 60.00 грн.

ГРНТИ 21.41

ББК 86.3

У збірнику вперше публікуються документи про український церковний рух та формування парафій Української автокефальної православної церкви на Сіверщині, Переяславщині та Кременчуччині на початку 1920-х рр. документи ВПЦР, сільські літописи організації автокефальних українських парафій за 1919-1925 рр. та інші документальні матеріали.Кл.слова: церква православна автокефальна

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

49. Введение в гендерные исследования : учеб. пособ. Ч. І / [под ред. И. А. Жеребкиной]. - Харьков : ХЦГИ ; СПб. : Изд-во "Алетейя", 2001. - 708 с. - Алф. указ.: с.700-707. - ISBN 5-89329-397-5 : 40.00 грн.

ГРНТИ 04

ББК 60.542.2я7

Учебное пособие представляет новую академическую дисциплину - гендерные исследования, которые рассматривают различные аспекты социальных проблем пола. Гендерная проблематика представлена как в традиционных социальных дисциплинах, которые входили в "пантеон" советских социальных наук (социология, философия, психология, лингвистика, экономическая теория, история), так и в новых (политология, антропология, культурные исследования, мужские исследования, феминистская теория, экология и другие.Кл.слова: исследования гендерные--теория феминизма--социология гендера

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

50. Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV томах : 75-м роковинам скорботи і пам’яті присвячується / [за наук. ред. С. В. Кульчицького]; Ін-т історії України НАН України. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія". - ISBN 978-966-518-472-0

Т. ІI : Свідчення очевидців для комісії конгресу США / Ін-т історії України НАН України ; Ін-т історії України НАН України. - 2008. - 814 с. - ISBN 978-966-518-474-4 : 85.00 грн.

ГРНТИ 03.26

ББК 63.3(4Укр)61

Містить свідчення очевидців-емігрантів для комісії конгресу США з вивчення Великого голоду в Україні 1931-1933 рр. Свідчення були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу.Кл.слова: голодомор

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

51. Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV томах : 75-м роковинам скорботи і пам’яті присвячується / [за наук. ред. С. В. Кульчицького]; Ін-т історії України НАН України. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія". - ISBN 978-966-518-472-0

Т. ІІІ : Свідчення очевидців для комісії конгресу США / Ін-т історії України НАН України ; Ін-т історії України НАН України. - 2008. - 782 с. - ISBN 978-966-518-475-1 : 85.00 грн.

ГРНТИ 03.26

ББК 63.3(4Укр)61

Містить свідчення очевидців-емігрантів для комісії конгресу США з вивчення Великого голоду в Україні 1931-1933 рр. Свідчення були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу.Кл.слова: голодомор

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

52. Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV томах : 75-м роковинам скорботи і пам’яті присвячується / [за наук. ред. С. В. Кульчицького]; Ін-т історії України НАН України. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія". - ISBN 978-966-518-472-0

Т. І : Свідчення очевидців для комісії конгресу США / Ін-т історії України НАН України ; Ін-т історії України НАН України. - 2008. - 838 с. - ISBN 978-966-518-473-7 : 85.00 грн.

ГРНТИ 03.26

ББК 63.3(4Укр)61

Містить свідчення очевидців-емігрантів для комісії конгресу США з вивчення Великого голоду в Україні 1931-1933 рр. Свідчення були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу.Кл.слова: голодомор

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

53. Горобець В.

"Волимо царя східного...": український гетьманат та російська династія до і після Переяслава = “We Prefer an Eastern Tsar...” Ukrainian Hetmanate and the Russian Dinasty Before and After the Treaty of Pereyaslav / В. Горобець ; Український науковий інститут Гарвардського університету, Ін-т критики. - К. : Критика, 2007. - 464 с. - (Серія "Критичні студії"). - Покажч.: с.445-462. - ISBN 966-7679-89-6 : 47.00 грн.ГРНТИ 03.26

ББК 63.3(4Укр)-3

Проаналізовано найскладніший і найсуперечливіший період взаємин Гетьману та російської династії Романових - від середини XVII ст. до ліквідації української автономії Єкатериною ІІ. Грунтовно розглянуто українську політику Петра І, що дає змогу реконструювати мотиви політичної переорієнтації гетьмана Івана Мазепи і причини занепаду Гетьманату в "післямазепинську добу"Кл.слова: гетьманат український--угода Переяславська--автономія українська

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

54. Грановська В. Г.

Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для студентів економічного факультету галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" спец. 8.03050401 "Економіка підприємництва" ступень вищої освіти магістр / В. Г. Грановська, В. М. Крикунова ; М-во аграрної політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : [РВВ "Колос" ХДАУ], 2014. - 36 с. - б. ц.ГРНТИ 14.35

ББК 74.48я81

Рекомендації містять програми дисципліни, перелік питань, що виносяться на екзамен, типові практичні та тестові завдання, критерії оцінювання знань, рекомендовану літературу.Кл.слова: дипломна робота магістерська

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

55. Гундорова Т.

Післячорнобильська бібліотека: український літературний постмодернізм = The Post-Chornobyi Library: ukrainian literary postmodernism : [монографія] / ; Український науковий інститут Гарвардського університету, Ін-т критики. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - К. : Критика, 2013. - 344 с. - (Серія "Критичні студії"). - Імен. покажч.: с.335-342. - ISBN 978-966-8978-68-5 : 45.00 грн.ГРНТИ 17

УДК 82.0

Авторка дістає змогу розгорнути власне бачення постмодернізму в українській літературі.Кл.слова: апокаліпсис нуклеарний--постмодерн феміністичний

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

56. Гундорова Т.

ПроЯвлення Слова: дискурсія раннього українського модернізму = The Emerging Word: the discourse of early ukrainian modernism : [монографія] / ; Український науковий інститут Гарвардського університету, Ін-т критики. - Вид.2-ге., перероб та доп. - К. : Критика, 2009. - 448 с. - (Серія "Критичні студії"). - Імен. покажч.: с.437-447. - ISBN 978-966-8978-32-6 : 50.00 грн.ГРНТИ 17

УДК 82.0

Книга нагадує про досвід раннього модернізму початку ХХ століття, коли започаткувалися нові форми літературності, і є своєрідною апологією свідомості модерну. Із перспективи після-постмодерної нового змісту набувають авторчині тези про трансмодерність українського модерного проекту, про існування інших модернізмів: національних, гендерних, колоніяльних, про явище модернізму як естетичного гнозису.Кл.слова: дискурс культорологічний--дискурс естетичний--дискурс художній--гнозис--модернізм український

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

57. Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року : анотований реєстр описів / [редкол.: В. Ф. Боровик (голова) [та ін.]]; Державна архівна служба України, Державний архів Херсонської області. - ISBN 978-966-630-093-5

Т. I : Фонди Р-1-Р-1250 / сост. Т. Іващенко [и др.]. - Херсон : [Айлант], 2013. - 532 с. - Темат. покажч.: с.422-517. - Імен. покажч.: с.518-525. - Покажч.: с. - ISBN 978-966-630-094-9 (Том І) : 110.00 грн.

ГРНТИ 03.81

УДК 930.253

Анотований реєстр містить відомості про документи Національного архівного фонду України періоду після 1917 року, які знаходяться на зберіганні в державному архіві Херсонської області. Описові статті включають відомості про склад та зміст архівних фондів. Видання оснащене науково-довідковим апаратом.Кл.слова: архів державний

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

58. Еколого-меліоративна наукова школа : до 140-річчя Херсонського державного аграрного університету / [В. О. Ушкаренко [та ін.]] ; Херсонський державний аграрний ун-т, Ін-т зрошення, агротехнологій та інжинірингу, Ф-т водного господарства, будівництва та землевпорядкування (ФВГБЗ). - Херсон : [РВЦ ХДАУ "Колос"], 2014. - 12 с. : портр. - (Історія університету ; вип. 20). - б. ц.

ГРНТИ 14.35

ББК 74.48

В даному виданні приведені дані щодо визнаної в Україні та за її межами еколого-меліоративної наукової школи Херсонського ДАУ, заснованої видатним вченим-гідромеліоратором, професором Шапошниковим Донатом Григоровичем.Кл.слова: школа еколого-меліоративна

Экземпляры: всего:3 - ДБВ(3)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

59. Енциклопедія Сучасної України / [ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.]]; Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. - ISBN 966-02-2074-Х

Т. 14 : Кол-Кос. - К., 2014. - 768 с. : цв.іл., портр. - ISBN 978-966-02-7304-7 (Т.14) : 64.00 грн.

ГРНТИ 82.01.33

УДК 03

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У чотирнадцятому томі подано 3136 статей, 2701 чорно-білих та 336 кольорових ілюстрацій, 14 карт.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

60. Енциклопедія Сучасної України / [ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.]]; Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. - ISBN 966-02-2074-Х

Т. 15 : Кот-Куз. - К., 2014. - 712 с. : цв.іл., портр. - ISBN 978-966-02-7305-4 (Т.15) : 57.00 грн.

ГРНТИ 82.01.33

УДК 03

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У п ’ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687чорно-білих та 374 кольорові ілюстрації, 20 карт.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

61. Зінченко А.

Пересопницьке євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці / А. Зінченко. - К., 2011. - 112 с. : цв.ил. - Бібліогр.: с.104-110. - ISBN 978-966-7567-77-4 : 30.00 грн.ГРНТИ 21.41

ББК 86.3

Нарис присвячений творцям визначної пам’ятки книжкового мистецтва та української мови ХVI століття - "Пересопницького Євангелія", в якому відбилися як давні традиції української рукописної книги, художнього оздоблення книжкових кодексів, мовно-культурні запити освічених верств українського суспільства, та і впливи доби європейського Відродження.Кл.слова: євангеліє пересопницьке

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

62. Заярнюк А.

Ідіоми емансипації. "Визвольні" проекти і галицьке село у середині ХІХ століття = Idioms of Emancipation. "Liberation" projects and the Mid-19th century galician village : монографія / ; Український науковий інститут Гарвардського університету, Ін-т критики. - К. : Критика, 2007. - 336 с. - Бібліогр.: с. 269-286. -Імен. покажч.: с.329-335. - ISBN 966-8978-01-3 : 50.00 грн.ГРНТИ 03.26

ББК 63.3(4Укр)5

Монографія написана в жанрі соціяльної історії і розповідає про східногалицьких селян середини ХІХ ст. - часу, коли переживали радикальну трансформацію. Досліджено, як відбувалася реальна емансипація у Східній Галичині і як вона змінювала соціяльні практики, що стосувалися галицьких селян.Кл.слова: селяни галицькі

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

63. Зведений бюлетень нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання. Вип. 2(16) (липень-грудень 2014 р.) / ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", Наукова бібліотека, Херсонське територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек ; [уклад.: Т. В. Гончаренко, С. М. Братишевська, А. І. Копайгора]; [за ред.: Н. В. Анічкіної, Т. В. Гончаренко]. - Херсон : [РВВ "Колос"], 2015. - 48 с. - Імен. покажч.: с.40-47. - б. ц.

ГРНТИ 13.41

УДК 011

Задача бюлетеню - інформування читачів про нові надходження літератури до бібліотек об'єднання з сиглами зберігання, адресами та телефонами.

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж

64. Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2015 рік : бібліогр. покажч. Вип. 42 / Херсонське обласне бібліотечне товариство, Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара ; [уклад.: Г. П. Мокрицька]; [відп. ред. Л. І. Зелена]. - Херсон, 2014. - 121 с. - Бібліогр. в кінці ст. - б. ц.

ГРНТИ 13.41

УДК 908

У даному випуску традиційного щорічного видання відображено друковані документи та електронні ресурси про історичні і культурні знакові події в житті області, заснування установ, населених пунктів та про ювелеї уродженців краю і видатних діячів науки, культури, літератури, життя яких пов’язане з Херсонщиною.Кл.слова: дати знаменні

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

65. Кремень В. Г.

Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум : монографія / В. Г. Кремень. - Вид. перероб. - К. : Грамота, 2010. - 576 с. - Імен. покажч.: с.570-575. - ISBN 978-966-349-066-3 : 65.00 грн.ГРНТИ 11

ББК 66.01

У монографії досліджується проблема національної ідеї. Автор пропонує своє бачення її вирішення - у єдності історії, філософії та освіти, тобто в контексті теорії і практики. Особливе місце займає концепт людиноцентризму - авторський креатив українського гуманізму, який синтезує філософські міркування про смислове наповнення національної ідеї.Кл.слова: державність українська--філософія освіти--філософія людиноцентризму--філософія національної ідеї

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

66. Курдюк М.

Заповедник Аскания-Нова : путеводитель / М. Курдюк. - Симферополь : Таврия, 1976. - 72 с. : фото. - 2.00 грн.УДК 908

Эта книга о всемирно известном заповеднике Аскания-Нова, единственном в Европе уголке типчаково-ковыльной степи, которой никогда не касался плуг, об уникальном зоологическом парке, где собраны звери и птицы многих уголков Земли, о живописном ботаническом парке, являющимся своеобразным центром интродукции древесных и кустарниковых растений в условиях знойного юга Украины, познакомит с историей Аскании-Нова.

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, Біосферний заповідник, ІТСР

67. Лапшев Н. Н.

Гидравлика : учебник / Н. Н. Лапшев. - 3-е изд., стереотип. - М. : Издательский центр "Академия", 2010. - 273 с. - Библиогр.: с.265 . - ISBN 978-5-7695-6714-8 : 85.00 грн.ГРНТИ 29

УДК 532(075)

Изложены основы гидростатики и теоретической гидродинамики; подробно даны понятия о гидравлических сопротивлениях; рассмотрены вопросы равномерного и неравномерного движения жидкости в трубах, каналах, истечения через отверстия и насадки, расчет водосливов и сооружений, а также движение грунтовых вод. Изложены вопросы, связанные с равновесием и движением газов, основы теории подобия и моделирования гидравлических явлений.

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

68. Мікульонок І. О.

Інтелектуальна власність : навч. посіб.: реком. МОН, МС України для студентів ВНЗ / І. О. Мікульонок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2014. - 240 с. - Бібліогр.: с.238. - ISBN 978-966-2781-84-7 : 80.00 грн.ГРНТИ 10.41

ББК 67.404.3я7

Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов’язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.Кл.слова: охорона винаходів--патентоздатність--ліцензування--право авторське--патентування винаходів

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

69. Методичні рекомендації про підготовку і захист магістерської дипломної роботи для студентів спец. 8.03050901 "Облік і аудит" за напрямком 0305 "Економіка і підприємницво" / [Н. С. Танклевська [та ін.]] ; М-во аграрної політики і продовольства України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон, 2013. - 52 с. - б. ц.

ГРНТИ 14.35

ББК 74.48я81

Методичні рекомендації містять практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, експертизи до моменту захисту магістерської кваліфікаційної роботи, що допоможе магістрантам послідовно і в необхідному логічному взаємозв’язку отримати відповіді на найважливіші питання написання та прилюдного захисту магістерської роботи.Кл.слова: робота магістерська дипломна

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

70. Назар Білик: скульптура = Nazar Bilyk: sculpture : каталог творів / . - К., 2014. - 72 с. : ил. - 40.00 грн.

ГРНТИ 18.31.21

УДК 730

Дається короткий аналіз творчості скульптора Назара Білика. Перетікання пустого і наповненого, об’єму і середовища, атомів і простору, ноуменального і феноменального, видимого і невидимого, форм і антиформ - це та ідея, на якій послідовно, крок за кроком, фіксується творчість Білика.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ
71. Нанотехнології : реком. список л-ри (2005-2014 р.р.) / ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т" ; [уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська]; [за ред. Т. В. Гончаренко]. - Херсон, 2014. - 13 с. - б. ц.

УДК 620.3(01)

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж

72. Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах : посібник / [підгот.: М. П. Хоменко [та ін.]]; [за ред. М. П. Хоменка]. - К. : Агроосвіта, 2014. - 102 с. - Бібліогр.: с.101. - 19.00 грн.

ГРНТИ 14.35

ББК 74.480.0я7

Це посібник з нормативно-правових документів по організації виховної роботи у вищих навчальних закладах, зокрема вищої аграрної освіти.Кл.слова: робота виховна у ВНЗ

Экземпляры: всего:2 - ГМФ(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

73. Панченко В.

Небо Левка Мацієвича : нарис / В. Панченко. - К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2009. - 52 с. : ил. - ISBN 978-966-2171-58-7 : 17.00 грн.ГРНТИ 73.37

УДК 629.7

Левко Макарович Мацієвич - талановитий конструктор морських кораблів, авіатор та громадський діяч, який прожив коротке, але яскраве життя. З ідеологічних мотивів його ім’я тривалий час замовчувалось. Цей нарис - одна з перших спроб повернути з історичного забуття ім’я славного сина України.

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

74. Перлина Півдня: путівник по Херсонщині / сост. П. Кир’ян [и др.]. - Одеса : Маяк, 1967. - 94 с. : іл. - 3.00 грн.

ГРНТИ 03.26

УДК 908

У цьому довіднику гості області знайдуть докладну розповідь про мальовничі міста і села Херсонської області, старовинні та історико-революційні пам’ятники, про цілющі курорти - санаторії і будинки відпочинку, що розкинулися на узбережжі Чорного та Азовського морів та на берегах Дніпра.

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ
75. Реєстрація земельних ділянок : підручник: затв. МОН України для студентів ВНЗ / [М. Г. Спутень [та ін.]]; за заг. ред. М. Г. Ступеня. - К. : Агроосвіта, 2014. - 359 с. - Бібліогр.: с.352-356.- Термінологічний слов.: с.347-351. - ISBN 978-966-2007-87-9 : 47.00 грн.

ГРНТИ 10.55

ББК 67.407.1я7

Опрацьовано питання створення системи реєстрації земельних ділянок та речових прав на них. Розкрито роль реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна під час регулювання земельних відносин та речових прав на них, технічні аспекти виконання землевпорядних та реєстраційних робіт.Кл.слова: ділянка земельна--реєстрація земельної ділянки--реєстрація прав на земельну ділянку

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

76. Рудой А.

Разум / А. Рудой. - К. : Кафедра, 2013. - 224 с. - (Серия "Пучина людская"). - Библиогр.: с. 221-222. - ISBN 978-966-2705-52-2 : 47.00 грн.ГРНТИ 02

ББК 87

Всякое творчество - это способность обуздать свой опыт, упереться ногами в прошлое, увернуться от тирании здравого смысла в настоящем, не поддаться гнету современности и обозначить будущее всей совокупностью личного сознания (разума), мало полагаясь на телесное отображение сути и на чувственное восприятие естества.Кл.слова: мировоззрение--старение--сознание--пространство

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

77. Славетним шляхом Кобзаря: збірник сценаріїв виховних заходів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : з досвіду роботи викладачів та студентів ВНЗ М-ва аграрної політики та продовольства України / [уклад.: І. М. Синявська [та ін.]]. - К. : Агроосвіта, 2014. - 360 с. - Бібліогр.: с.357-359. - 49.00 грн.

ГРНТИ 18.46

УДК 792.026

Це систематизоване, узагальнене видання сценаріїв виховних заходів до 200-річчя від дня народження Кобзаря з досвіду роботи викладачів та студентів ВНЗ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

78. Смолій В.

Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 448 с. - Бібліогр.: с.361-436. - Імен. покажч.: с.437-447. - ISBN 978-966-518-522-2 : 65.00 грн.ГРНТИ 03.26

ББК 63.3(4Укр)4

У праці зроблено спробу представити феномен Української революції XVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській і європейській історії.Кл.слова: революція українська--війна селянська

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

79. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу в процесі вивчення менеджменту : методичні рекомендації для викладачів / Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. Природничо-гуманітарний навчально-науковий ін-т ; [уклад.: Н. В. Колісник]. - К. : [НУБіП України], 2014. - 76 с. - Бібліогр.: с.73-76. - б. ц.

ГРНТИ 14.35

ББК 74.58

У рекомендаціях представлена авторська "Програма формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу у процесі вивчення дисцципліни "Менеджмент". Ця програма являє собою комплекс різних теоретичних та практичних вправ, які сприяють формуванню професійної спрямованості, підвищенню самооцінки та міжособистісної комунікації у студентів.Кл.слова: менеджери агропромислового комплексу

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

80. Чернецький В.

Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації: пер. з англ. = Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the context of globalization / В. Чернецький ; Український науковий інститут Гарвардського університету, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т критики. - К. : Критика, 2013. - 432 с. - (Серія "Критичні студії"). - Бібліогр.: с.389-417. - Імен. покажч.: с.419-430. - ISBN 978-966-8978-64-7 : 65.00 грн.ГРНТИ 17

УДК 82.0

Автор спробував втрутитися в пародоксальну ситуацію й обгрунтувати необхідність залучати "другий світ" у глобальні культурні моделі, а з другого - аналізувати сучасні культурні практики "другого світу" поза Росією і передусім приділити нарешті належну увагу України.Кл.слова: постмодернізм--постколоніялізм--посткомунізм

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

81. Чернявська Т. І.

Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. (практикум) / Т. І. Чернявська, Г. О. Фрейман. - К. : Кондор, 2014. - 400 с. - Бібліогр.: с.396-398. - ISBN 978-966-2781-63-2 : 150.00 грн.ГРНТИ 10.09

ББК 67.3(4/8)я7

Посібник призначений для успішної підготовки студентів до семінарських занять, організації самостійної роботи та безпосередньої підготовки до екзамену.Кл.слова: історія держави та права

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

82. Щоденник львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане / Центр європейських гуманітарних досліджень Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія", Центр єврейської освіти України, Ін-т юдаїки України ; упоряд.: Ж. Ковба. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2003. - 272 с. - (Серія "Бібліотека Інституту юдаїки"). - ISBN 966-7888-60-6 : 35.00 грн.

ГРНТИ 03.26

ББК 63.3(4Укр)62

Це свідчення духовної особи, рабина Давида Кахане про трагічну долю львівських євреїв періоду фашистської окупації, про власний порятунок, порятунок дружини й доньки у монастирях Студійського уставу, резиденції митрополита Шептицького, його роздуми про сенс Голокосту.Кл.слова: гетто львівське

Экземпляры: всего:1 - ГМФ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

ХДАУ на сторінках друкованих видань

Херсонський державний аграрний університет
См. также: 13,
83. Корнбергер Володимир Глібович - вчений-гідромеліоратор, виробничник : бібліогр. покажч. наук. і метод. пр. за 1998-20015 роки / Херсонський державний аграрний ун-т, Ін-т рису НААНУ ; [уклад.: В. О. Ушкаренко [та ін.]]. - [б. м.], [б. г.]. - (Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України ; вип. 22). - б. ц.

ГРНТИ 68.01.09

УДК 631.6(092)

В покажчику відображені основні етапи життя та професійної діяльності кандидата с.-г. наук, помічника директора Інституту рису НААН Корнбергера Володимира Глібовича - вченого-гідромеліоратора, виробничника, громадського виробника.

Экземпляры: всего:2 - ДБВ(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

Агрономічний факультет
См. также: 15, 25,
Біолого-технологічний факультет
См. также: 18, 46,
Факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування
См. также: 20,
Економічний факультет
См. также: 33, 54,
Наукова бібліотека ХДАУ
См. также: 11, 14, 16, 24, 31, 63, 71,
84. Дипломне та курсове проектування : реком. список л-ри (2001-2014 р.р.) / ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т" ; [уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська]; [за ред. Т. В. Гончаренко]. - Херсон, 2014. - 16 с. - б. ц.

ГРНТИ 14.35

ББК 74.48(01)

Покажчик підготовлено з використанням інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи "ІРБІС".

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж

Список бібліотек Херсонського територіального об’єднання


Код

Найменування

Адреса

Керівник бібліотеки

Тел./факс, e-mail

1.

Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету

73006, Україна,

м. Херсон,

вул. Р. Люксембург, 23


Анічкіна Наталія Василівна

(0552)41-49-11;
факс 41-44-24,внутр. 5-34
library@ksau.kherson.ua
Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС

2.

Науково-технічна бібліотека Інституту зрошуваного землеробства НААНУ

73483, Україна, м. Херсон,смт. Наддніпрянське

Пілярська Олена Олександрівна

361-113,361-390

izur@selena.kherson.ua

Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС3.

Наукова бібліотека Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія – Нова" Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

75230, Україна,Херсонська обл.Чаплинський р-н,смт. Асканія–Нова, вул.. Фрунзе, 13

Свістула Ольга Володимирівна

(05538) 6-16-55,
факс (05538)2-26-75
asknow@chap.hs.ukrtel.net
Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС

4.

Бібліотека Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорацій (м. Гола Пристань)

75600, Україна,Херсонська обл., м. Гола Пристань,вул. Червоноармійська, 71

Волошина Катерина Миколаївна

(05539)2-63-12

(прийм. ін-ту)ipobuaan@gmail.com.
Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС

5.

Науково-технічна бібліотека Інституту рису УААН

75705, Україна,Херсонська обл.,Скадовський р-н,с. Антонівка

Швець Юлія Сергіївна

(05537) 34-6-48 rice@askad.net
Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС

6.

Наукова бібліотека Біосферного заповідника "Асканія – Нова" ім. Ф.С. Фальц Фейна

75230, Україна,Херсонська обл.,Чаплинський р-н,смт. Асканія - Нова, вул. Фрунзе, 13


Рижих Олена Петрівна

(05538) 6-12-32, 6-12-86;
askania-nova@chap.hsukrtel.net

Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС7.

Бібліотека Каховського агротехнічного коледжу

74824, Україна,Херсонська обл.,Каховський р-н,с. Коробки

Шидловська Галина Іванівна

(05536) 9-31-92
agrarteh@kahovka.net
Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС

8.

Бібліотека Новокаховського коледжу Таврійської державної агротехнічного університету

74900, Україна,Херсонська обл., м. Нова Каховка,вул. Горького,1

Романова Тетяна Володимирівна

(8249) 4-24-10
nkatk@kahovka.net

9.

Бібліотека Скадовського технікуму Херсонського ДАУ

75705, Україна,Херсонська обл., Скадовський р-н,с. Антонівка,вул. Студентська, 1

Ландар Ольга Іванівна

(8237) 3-46-85
(прийм. тех-му)
Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС

10.

Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ (Асканійська ДСДС)

Херсонська обл., Каховський район, с. Тавричанка, вул.. 40 років Перемоги, 16

Дубинська Олена Давидівна

(05536)91-145, 91-134

askaniyskoe@mail.ru

Бібліотечне програмне забезпечення АБІС ІРБІС

Каталог: files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка