Державний вищий навчальний закладСторінка3/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,7 Mb.
1   2   3

Список скорочень
  1. ХДАУ – Херсонський державний аграрний університет.
  1. Біосферний заповідник - Наукова бібліотека Біосферного заповідника “Асканія – Нова” ім. Ф.С. Фальц Фейна.
  1. ІЗЗ - Науково-технічна бібліотека Інституту зрошуваного землеробства НААНУ
  1. Ін-т рису - Науково-технічна бібліотека Інституту рису НААНУ.
  1. ІТСР - Наукова бібліотека Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія – Нова” Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства.
  1. Каховський коледж – Бібліотека Каховського державного агротехнічного коледжу
  1. Новокаховський коледж - Бібліотека Новокаховського коледжу Таврійської державної агротехнічної академії.
  1. Скадовський технікум – Бібліотека Скадовського аграрного технікуму ХДАУ.
  1. ІПОБ- Бібліотека Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорацій (м. Гола Пристань)
  1. Асканійська ДСДС - Асканійська державна

сільськогосподарська дослідна станція НААНУ


Іменний покажчик


Абравіт Ю. С. 6

Гальченко К. О. 6

Абрамова І. В. 32

Гальченко Н. М. 5

Аверчев О. В. 5, 25

Гамула Є. А. 6

Авраменко С. В. 5

Гармашов В. В. 5

Адаменко Т. І. 45

Гафіатулліна О. Г. 6, 20

Адамень Ф. Ф. 7

Гейна К. М. 5

Алексахина Л. В. 28

Гетьман О. О. 5

Андрійченко Л. В. 5

Гиль М. І. 17

Анічкіна Н. В. 11, 12, 14, 16, 24, 31,

Голобородько Ю. 74

58, 63, 71, 84

Гончар Є. О. 6

Артюшенко В. В. 6

Гончаренко Т. В. 11, 14, 16, 24, 31, 63,

Бабанін В. В. 6, 15

71, 84

Бабич Л. О. 5

Горбатенко І. Ю. 17

Бабій Я. В. 5

Горда О. М. 72

Базалій В. В. 5, 12

Горенський В. М. 5

Барінов І. І. 5

Горобець В. 53

Берднікова О. Г. 6

Грабовська Т. О. 5

Бережний О. М. 64

Грановська В. Г. 54

Бетехтіна Л. О. 5

Грановська Л. М. 83

Біднина І. О. 5

Гребельна Є. Ю. 6

Біла Т. А. 6, 46

Гребінь К. М. 6

Білик С. С. 72

Гречишкіна Т. А. 6

Богма О. С. 36

Грещук Г. І. 75

Боднар Ю. В. 6

Грідякіна А. М. 6

Бойко Н. В. 6

Гроховська Ю.Р. 8

Бондарчук Л. В. 5

Гундорова Т. 55, 56

Бондарчук С. Ф. 64

Гупало А. А. 6

Борейко В. Е. 22

Давидович І. Є. 26

Братан М. І. 64

Дєбров В. В. 5

Братішевська С. М. 11, 12, 14, 16, 24,

Дема Д. І. 32

31, 63, 71, 84

Дем’янов Р. Е. 6

Брюховецька Л. 47,

Дереза Г. Г. 6

Бухало В. Я. 5

Довбуш О. С. 5

Буюклу Г. І. 19

Донець А. О. 5

Вальтер А. О. 5

Дрогобич Н. Ю. 2

Вдовиченко Ю. В. 2

Дуга В. О. 5

Вечерський В. В. 44

Дударець С. М. 9

Вечорка В. В. 5

Дудкіна Т. В. 5

Вирлич А. 74

Дудник Т. П. 72

Вовченко Б. О. 5

Дудченко К. В. 58

Вожегова Р. А. 83

Дурова Ю. Г. 5

Возняк Р. П. 75

Дячкова Ю. В. 3

Гавриленко В. С. 2,

Єгорова Т. М. 5

Єкельчик С. 43

Копайгора А. І. 63

Жарук Л. В. 2

Копайгора А. С. 6

Жарук П. Г. 1, 19

Копилов С. О. 6

Жатов О. Г. 3

Корж О. П. 5

Жеребкина И. А. 49

Корнбергер В. Г. 58

Жидко М. О. 6

Корнбергер В. Г. 83

Жила В. І. 72

Корчан А. С. 6

Жуйков О. Г. 5

Косовська Л. В. 6

Жуков С. А. 34

Котов Б. С. 6

Жушман К. В. 6

Кочерга М. М. 27

Загуменко А. О. 6

Крамаренко А. О. 6

Заруба К. В. 1

Красовская Н. А. 28

Заярнюк А. 62

Кремень В. Г. 65

Зелена Л. І. 64

Кривов’яз А. О. 6

Зінченко А. 61

Крикунова В. М. 54

Зінченко А. Л. 48

Крилова О. М. 19

Золотарьова Л. П. 6

Крутевич О. 57

Іванів М. О. 5

Крючкова О. 57

Іващенко Т. 57

Крячко М. І. 6

Іздебський О. О. 5

Кудрик Н. А. 1

Іовенко В. М. 1

Кузькіна Т. В. 5

Казанок О. О. 6

Куліш В. Ю. 6

Карлюка Д. О. 5

Кульчицький С. В. 50, 51, 52

Карнаушенко А. С. 33

Курдюк М. 66

Карпенко В. В. 6

Курман О. М. 6

Карпенко Ю. С. 6,

Лавренко Н. М. 5

Касаткін Ю. О. 6

Лавренко С. О. 5, 6

Керімов А. Н. 5

Лавриненко Ю. О. 5, 6

Кирилов Ю. Є. 5

Лазер П. Н. 7

Кирильчук А. О. 6

Лапшев Н. Н. 67

Кир’ян П. 74

Латишев О. С. 6,

Кичинський А. І. 64

Лепеха І. О. 77

Князєва К. В. 6

Лимар А. О. 5, 12

Коваленко А. М. 5

Лимар В. А. 5

Коваленко О. А. 5

Литвищенко Л. О. 5

Коваленко О. М. 5

Лобанов І. А. 21

Ковалик О. Г. 16,

Лобачова І. В. 18, 19

Ковалишин О. Ф. 75

Логунова Н. А. 28

Ковба Ж. 82

Лохоня Р. М. 6

Ковтун Н. М. 6

Ляшенко Є. В. 6

Козирєв В. В. 5

Ляшенко Н. О. 5

Колісник Н. В. 79

Макаренко В. В. 6,

Конаков Б. І. 9

Максимов М. В. 6

Коник Ю. 57

Малахова С. О. 75

Кононцев С. В. 8

Малюга В. М. 9

Малярчук А. С. 5

Подаков Є. С. 5

Маренюк О. Б. 5

Покотилова В. І. 5,

Марковська О. Є. 6

Полухов А. Я. 13, 58

Мармоза А. Т. 29

Попов С. І. 5,

Марчук Г. П. 6, 46

Правоторов С. Б. 5

Махник П. П. 6

Пристемський О. С. 5

Мацієвич Л. М. 73

Прямухіна Н. В. 30

Мельничук С. І. 45

Радченко Т. М. 5

Минкін М. В. 6

Ратнер І. 74

Михайлова Л. І. 4

Родіонов Є. О. 6

Мікульонок І. О. 68

Рожков А. О. 5

Моклячук Л. І. 5

Рожков В. В. 5

Мокрицька Г. П. 64

Романенко А. Г. 6

Морозов В. В. 12, 13, 83

Рудік О. Л. 6, 7

Морозов О. В. 5, 13, 83

Рудой А. 76

Морозов О. Г. 5

Руснак А. В. 69

Морозов Р. В. 5

Рябенкова Л. О. 6

Мотрюк К. Ю. 6

Савон О. А. 6

Мунтян І. О. 6

Сагайдак Ю. 74

Мухіна І. А. 5

Сагатов Д. В. 6

Найдьонова В. О. 5

Сакун А. Ж. 69

Наумець П. 70

Самарін О. Є. 5

Наумов О. Б. 5

Сербіна В. О. 1

Наумова Л. М. 5

Сидоренко О. І. 6, 15

Невмержицький О. В. 77

Сидякіна О. В. 6

Недільська Л. В. 32

Синявська І. М. 77

Нежлукченко Н. В. 18

Сисоєнко І. А. 5

Нежлукченко Т. І. 18

Сігнатулін М. В. 5

Нестеренко В. П. 58

Сидякина О. В. 15

Ніконова І. С. 6

Сіліна Ю. Г. 6

Новаторова Н. 57

Сілецька О. В. 6

Носова Н. Ю. 6

Скрипник С. В. 69

Охріменко О. В. 6, 20

Смирнова І. О. 12

Панченко В. 73

Смолій В. 78

Папакіна Н. С. 18

Соколенко А. А. 6

Паршина А. В. 6

Соловйов І. О. 5

Пащенко О. В. 5

Степанков В. 78

Пержинський А. С. 6

Степанова І. М. 5

Петіна Л. В. 5

Стеценко І. І. 6

Петрова Л. Д. 4

Столяр О. Ю. 37

Пєтухов М. О. 6

Сторчак В. В. 6,

Пилипенко К. А. 5

Стратічук Н. В. 5

Пилипенко Ю. В. 8, 21

Ступень М. Г. 75

Піщан С. Г. 5

Сухова Г. І. 5

Погорєлова В. О. 6

Танклевська Н. С. 33, 69

Телекало Н. В. 5

Pierce B. E. 39, 40

Тетерук О. В. 6
Тирпак І. В. 34
Тирпак В. І. 34
Тищенко А. В. 5
Ткач Ю. М. 6
Ткаченко В. І. 16, 24
Трокоз В. М. 32
Тяпченко О. М. 6
Ушкаренко В. О. 5, 7, 58, 83
Фальц-Фейн Ф. Е. 2
Фастовець А. А. 35
Федорчук В. Г. 6
Федорчук М. І. 7, 12
Фисун І. В. 35
Філіпов Е. Г. 7
Фрейман Г. О. 81
Фролов Д. О. 5
Фурсова Г. К. 5
Хмельничий Л. М. 5
Ходосовцев О. Є. 8
Хоменко М. П. 72, 77
Хоміна В. Я. 5
Хорунжий І. В. 5
Чепак О. І. 5
Черевко З. Ю. 75
Череп А. В. 36
Череп О. Г. 36, 37
Чернецький В. 80
Чернишова В. О. 6,
Чернявська Т. І. 81
Чуприна В. Г. 64
Шангар О. С. 6
Шепель І. В. 69
Шерман Є. М. 5,
Шерман І. М. 21
Шкода О. А. 5
Шубенко І. А. 32
Юхно Д. В. 6
Юхновський В. Ю. 9
Яковчук В. С. 1, 19
Яшина І. М. 5
Ященко С. А. 5
Leboffe M. J. 39, 40
Lim D. 41
Каталог: files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка