Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступСкачати 479,2 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2018
Розмір479,2 Kb.
ТипДиплом
1   2   3

ВИСНОВКИ
Культура в першій половині ХХ століття зазнала, мабуть, найбільшої поразки, тому й не дивно, що дослідники вважаю цей період – одним із найбільш драматичніших не тільки історичного, духовного й культурного розвитку Німеччини, але й багатовікової історії німецької літератури [20, 58].

Економіко-політичні причини, а також зруйнування духовного світу внаслідок першої світової війни спричинили до появи категорії „втрачене покоління”.

Самобутній митець Е.М.Ремарк у своїй творчості зумів гостро акцентувати на епосі і створити не лише один образ повоєнного солдата, а цілого покоління, яке так і змогло віднайти себе. В перших романах автор змальовує персонаж простого солдата, який тільки закінчив школу, а вже змушений вчитися життя, розуміти його в окопах, під пострілами. Вони постаріли, не знаючи юності, їм дуже важко жилося й пізніше: у роки інфляції, “стабілізації” і нової економічної кризи з його масовим безробіттям і масовою вбогістю. Їм важко було скрізь – і в Європі й в Америці, у більших містах шумних, строкатих, метушливих, гарячково діяльних і байдужих до страждань мільйонів маленьких людей, що кишіли в цих залізобетонних, цегельних і асфальтових лабіринтах. Не легше було й у селах або на фермах, де життя було більше повільної, монотонної, примітивної, але такий же байдужої до лих і страждань людини.

І багато хто із цих мислячих і чесних колишніх солдатів із презирством недовірою відверталися від всіх більших і складних суспільних проблем сучасності, але вони не хотіли бути ні рабами, ні рабовласниками, ні мучениками, ні мучителями.

Вони йшли по життю душевно спустошені, але завзяті в дотриманні своїх простих, суворих принципів; цинічні, грубі, вони були віддані тим деяким істинам, до яких зберегли довіру : чоловічій дружбі, солдатському товариству, простої людяності.

Глумливо відстороняючи пафос відвернених загальних понять, вони визнавали й шанували тільки конкретне добро. Їм вселяли відраза пишномовні слова про нації, батьківщину, державу, і вони так і не доросли до поняття класу. Вони жадібно хапалися за будь-яку роботу й трудилися завзято й сумлінно, – війна й роки безробіття виховали в них надзвичайну жадібність до продуктивної праці. Вони були бездумними гульвісами, але вміли бути й сурово-ніжними чоловіками й батьками; могли скалічити випадкового супротивника в шинкарській бійці, але могли без зайвих слів ризикувати своїм життям, кров’ю, останнім майном заради товариша й просто заради людини, що пробудила миттєве почуття приязні або жалю.

“На західному фронті без змін”, “Повернення” і “Три товариші” – перші книги Ремарка – з’явилися своєрідним художніми документами епохи, поетичними літописами й маніфестами „втраченого покоління”. У них відбилося світовідчування письменника, стримано жагучого, соромливого й тому суворого у своїй ніжності, сумного у веселій насмішкуватості, цинічного в доброті. Найбільше він уникає красномовства, риторики, бридливого відстороняється від дзвінких патетичних слів. Його мовлення скупе, шорстка, але тепла, як солдатська шинель; уривчаста й грубувато-глузлива, але задушевне, ласкаве, як некваплива бесіда старих друзів-фронтовиків за пляшкою рому.

В наступних творах герой еволюціонує, у нього формується більше світогляд, інколи героєм навіть стає інтелігент-емігрант, однак почуття самотності в суспільстві невіддільне. Тому й можемо стверджувати, що тема „втраченого покоління” лейтмотивом проходить не лише крізь так звану трилогію („На Західному фронті без змін”, „Повернення”, „Три товариші”), а пізніші всі творі. Війна немилосердно наклала свій відбиток на духовній світ героїв і не важливо, чи це перша, чи друга світові війни.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бергельсон Г. Бернгард Келлерман. – М.-Л.,1965.

 2. Борисенко А. Ностальгическое прошлое. „Почему Ремарк так любим в России?” М. // Иностранная литература. 2001. – №11.

 3. Великие писатели XX века. Составление, общая редакция, предисловие, послесловие П.В. Васюченко. – М., 2002. – 463 с.

 4. Венгеров Л. Зарубіжна література 1871–1973. Огляди і портрети. – К., 1974. – С. 138 – 142.

 5. Вильгельм фон Штернбург. Как будто все в последний раз. // Иностранная литература. 2000. – № 10.

 6. Виппер Б.Р. Кризис искусства и культура наших дней // Вопросы методологии. 1991. – №2.

 7. Всемирная литература. Ч. 2. XIX и XX века / Глав. ред. В. Володин. – М., Аванта, 2002. – 656 с.

 8. Георгиева Т.С. История немецкой литературы. XX век. М.: Юнита, 2002. – 562 с.

 9. Денисова Т. Літературний процес ХХ сторіччя // Вікно в світ. – 1999.– № 4 (8). – С. 5-74.

 10. Жизнь и творчество Э. Ремарка. // Электронный сайт „Ремарк”. Internet. Зверев А. // Лехаим. – 2002. – №6.

 11. Журавська І. Зарубіжний антифашистський роман. – Київ, – 338с.

 12. Зарубежная литература XIX–XX веков. Эстетика и художественное творчество. – М., 1989. – 256 с.

 13. Зарубежная литература XX века: Учеб. для вузов /Под ред. Л. Андреева. 2-е изд., – М., 2000. – 559 с.

 14. Зарубежная литература ХХ века. Под ред. Проф. З.Т.Гражданской. – М., Просвещение, 1973. – 752 с.

 15. Зарубежная литература: Учеб. пособие для филол. спец. вузов/Сост. М.Волкова. – 2-е изд. – М., 1987. – 368 с.

 16. Затонський Д. Перечитуючи Ремарка // Вікно в світ. – 1999. – №2. С. 73-90.

 17. Затонський Д.В. „Пропащі покоління” й нова дійсність // Радянське літературознавство. – 1960. – № 4. – С. 93-96.

 18. Иванова Н.О. Крамер против Ремарка. // Электронный сайт „Ремарк”. Internet.

 19. Ильина Т.В. История художественной литературы. Немецкая литература. М.: Высшая школа, 2002. – 367 с.

 20. История зарубежной литературы ХХ века, 1917-1945. Под ред. В.Богословского, З.Гражданской. – М., 1990. – 431 с.

 21. История зарубежной литературы. 1945-1980. / Под ред. Л.Андреева. – М., 1989. 413 с.

 22. История немецкой литературы /Гуляев Н. и др. – М., 1975.

 23. История немецкой литературы. – В 3 т. – М., 1985 – 1987.

 24. История немецкой литературы. – В 5 т. – М., 1962 – 1976.

 25. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945). – К., 2001. – 356 с.

 26. Коріненко П.С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945). – Тернопіль, 2002. – 295 с.

 27. Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века. /Под ред. проф. М.Елизаровой и доц. Н.Михальской. – М., 1965. – 803 с.

 28. Линор Горалик „Чертовски громкое молчание”. // Зарубежная литература. – 2001, №4.

 29. Лурье Самуил. Образы немецких эмигрантов в последней работе Ремарка „Земля обетованная”. // Зарубежная литература. 2000. №10.

 30. Маркелов А. Незавершенное полотно Ремарка. // Иностранная литература, 1999. – №5.

 31. Мировая художественная культура: Учебное пособие. / Под ред. Б.Эренгросс. – М.,. 2001. – 763 с.

 32. Николаева Т.С. Творчество Ремарка-антифашиста. – Саратов, 1983. –132с.

 33. Новая история стран Европы и Америки Начало 1870-х годов – 1918г. / Под. ред. Григорьевой И.В. – М., 719 с.

 34. Олексієнко О. Школа вчить гуманізму // Театралізований урок за романом Е.М.Ремарка “На західному фронті без змін”). // Всесвітня література. – 1996.– № 12.– С. 29.

 35. Павлова H.C. Типология немецкого романа /1900 – І945/. – М., 1982. – С. 15-83.

 36. Полевой В.М. Двадцатый век. – М., 1998. – 341 с.

 37. Ремарк Е.М. Твори у 12-ти томах. – К, 1983.

 38. Ремарк Э.М. Земля обетованная. М., ЭКСМО, 2002. – 191 с.

 39. Ремарк Э.М. Избранное. СПБ.: Питер 2003. – С. 231

 40. Ремарк Э.М. Ночь в Лиссабоне. М., 2002. – 179 с.

 41. Ремарк Э.М. Триумфальная арка. М., ЭКСМО, 2002. – 288 с.

 42. Ремарк Э. М. “Три товарища”, Ташкент, 1960 г.

 43. Розин В.М. Культурология. М., 2002. – 341 с.

 44. Советский Энциклопедический Словарь, М., 1989 г.

 45. Сучков Б. Дейсвенность искусства. – М., 1978. – 59.

 46. Сучков Б. Лики времени: В 2 т. – М., 1976.

 47. Топер П. Овладение реальностью: Статьи. – М.,1980. – С. 23-94.

 48. Украинская Советская Энциклопедия. – Киев, 1983 г.

 49. Хом’як Т.В. Виразник настроїв “втраченого покоління” Еріх Марія Ремарк. 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – С. 34.

 50. Nota Bene: Літературознавчий словник-довідник. – Київ: Академія, 1997. – 752 с.

63


Каталог: data -> file doc
data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
file doc -> Про патріотизм, віру та самоідентичність поляків, або «Bóg honor I Ojczyzna»1
file doc -> Про патріотизм, віру та самоідентичність поляків, або «Bóg honor I Ojczyzna»1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconДипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" зміст вступ
Значення техніко-криміналістичних засобів та методів у збиранні та дослідженні речових доказів
Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconДипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада»
Розділ Яскраві виразники українського національного характеру в романі П. Куліша «Чорна рада»
Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconДипломна робота Студентки V курсу Спеціальності "Українська Мова І література" Сернової Олени Валеріївни

Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconДипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на тему
Образно-стильова специфіка камерно-інструментальної музики Анрі Дютійє
Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconДипломна робота «Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво
Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладання
Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconДипломна робота на здобуття ступеня магістра студентки V курсу Колесник Світлани
Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме
Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconДипломна робота Зміст Вступ Розділ Роль культу Діоніса в житті античного полісу І становленні аттичної трагедії
Розділ Роль культу Діоніса в житті античного полісу І становленні аттичної трагедії
Дипломна робота Тема „втраченого покоління у творчості Ремарка вступ iconКонкурсу дитячо-юнацької творчості «звичайне диво. Весна на хортиці»
Розвиток дитячо-юнацької творчості, сприяння розвитку здібностей І талантів підростаючого покоління


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка