Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада»Сторінка5/5
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5

 • Стражный А. Украинский менталитет. Иллюзии, мифы, реальность. – К.: Подолина. – 384 с.

 • Сюндюков І. Український бунт. Чорна рада 1663 року як зловісний «апофеоз» Руїни // День, 2007. – 11 червня. – с. 5.

 • Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – 220 с.

 • Федорук О. Пантелеймон Куліш: бібліографія літератури (1989-2002) // Відкритий архів. Щорічник матеріалів та досліджень з історії модерної укр. Культури. – Київ, 2004. – Т.1.

 • Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібр. творів у 50 томах. — К.: Наук. думка, 1984.

 • Франко І.Я. Michal Crabowski, jeg pisma krytyczne I pojecia polityczne // Зібр. творів: У 50 т. – К., 1982.

 • Храмова В. Передмова // Шлемкович Микола. Загублена українська людина. – К., 1992. – с. 11.

 • Чернець Л. Виды образа в литературном произведении // Филологические науки. – 2003. – № 4. – с. 3 - 4.

 • Чижевський Д. Історія української літератури. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

 • Шевченко Т.Г. Твори: У 5 т. – К., 1971.

 • Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1658 року // Україна. Наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25. – с.143 – 144.

 • Шкуть П. Трактування питань національної історії та культури в романах. «Чорна рада» Куліша та «Хмари» І. Нечуя-Левицького // Укр. мова та літ. в школі. – 1999. - № 4. – с. 28-33.

 • Шумейко Т.Т. Шевченко в ліриці П. Куліша. // Слово і час, 1998. - № 2. – с. 36-39.

 • Яровий О. Про українську ментальність і спокій Батьківщини // Україна православна. – 2005. – №1 – 2 січня. – с. 4.

 • Яценко Н. Історизми в романі П.Куліша «Чорна рада»: назви одягу та козацької атрибутики. // Дивослово – 1998. – № 5. – с. 15-17.

 • Куліш П. Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорізького // Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990. – с. 69.

 • Куліш П.О. Твори: В 2 т.. – 2-ге видання. – К., 1998.

 • Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року: Роман // Передм. М.В. Стріхи. – К.: Котигорошко, 1993. – 160 с.

 • 1 Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібр. творів у 50 томах. — Т. 41. — К.: Наук. думка, 1984. — с. 307.

  2 Чижевський Д. Історія української літератури. – К.: Академвидав, 2003. – с. 427.

  3 Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: в 2 частинах, ч. 1. Лекційний курс: Навчальний посібник — Львів, 2007. — с. 67 — 76.

  4 Жулинський М. Г. Із забуття — в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). – К.: Дніпро, 1990. — с. 43-66.

  5 Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібр. творів у 50 томах. — Т. 41. — К.: Наук. думка, 1984. — с. 315.

  6 Шевченко Т.Г. Твори: У 5 т. – К., 1971. – Т. 5. – с. 156.

  7 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992. – с. 119.

  8 Куліш П.О. Твори: В 2т. - 2ге видання. - К., 1998. - Т.1. Прозові твори. Поетичні твори.

  9Куліш П.О. Твори: В 2т. - 2ге видання. - К., 1998. - Т.2. Поеми. Драматичні твори.

  10 Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року: Роман// Передм. М.В. Стріхи. – К.: Котигорошко, 1993. – с. 6.

  11 Жулинський Микола: Із забуття - в безсмертя // Просвіта – К., 1990. – с. 60.

  12 Гуляк А.Б. Становлення українського історичного роману. – К.: Міжнародна фінансова агенція,

  1997. – с. 154.  13 Літопис Самовидця. видання підготував Я. І. Дзира. — Київ: Наукова думка, 1971. – с. 8.

  14 Франко І.Я. Michal Crabowski, jeg pisma krytyczne I pojecia polityczne // Зібр. творів: У50 т. – К., 1982. – Т.33. – с. 293.

  15 Жулинський Микола: Із забуття - в безсмертя // Просвіта – К., 1990.

  16 Історія української літератури ХІХ ст. У 3 кн.: Навч. посібн. // За ред. М.Т. Яценка. – К.: Либідь, 1995. – Кн. І. – 368 с.

  17Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш. Літературні характеристики українських письменників ІУ. – Київ: Українознавство, 1996. – с. 207.

  18 Зеров М. Твори в двох томах. — К.: Дніпро, 1990. — с. 196-203.

  19 Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель. – К.: Український письменник, 2007. – 390 с.

  20 Концепція української духовності у творчості П.Куліша //Ідея національного виховання в українській психолого-педагогічній науці ХІХ-ХХ ст.: Збірник статей і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції .– Івано-Франківськ, 1997. – с.52–54.

  21 Концепція “природної людини” Ж.-Ж.Руссо і “хуторська філософія” П.Куліша // “Франція та Україна”: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Конференції . – Дніпропетровськ, 1997. – Т.1. – Ч.2. – с.41–43.

  22 Історія української літератури XIX століття: У 2 кн. Кн. 2: Підручник / За ред. акад. М. Г. Жулинського. - К.: Либідь, 2006. - 712 с.

  23 Жулинський М.Г.: У праці каторжній, трагічній самоті // П. Куліш твори в 2 Т. Т. І. – К. : Дніпро, 1989. – с. 5-30.

  24 Гончар О. Роман «Чорна рада» П. Куліша // Слово і час. - 1992. - № 9. - с. 3-11.

  25 Сюндюков І. Український бунт. Чорна рада 1663 року як зловісний «апофеоз» Руїни // День. – 11 червня, 2007. – с. 5.

  26 Кравченко В.О. Пантелеймон Куліш – автор першого українського історичного роману // Вісник Запорізького державного університету, 2002. – №2. – с. 15 – 19.

  27 Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – с. 84.

  28 Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1658 року // Україна. Наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25.- с.143 – 144.

  29 Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1658 року // Україна. Наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25. - с.144.

  30 Шкуть П. Трактування питань національної історії та культури в романах. «Чорна рада» Куліша та «Хмари» І. Нечуя-Левицького// Укр. мова та літ. в школі. – 1999. - № 4. – с. 30.

  31 Літературознавчий словник-довідник / Гром'як Р., Ковалів Ю., Терешко В. – К: Академія, 1997. – с. 201.

  32 Сініцина А. Історико-філософські ідеї українського романтизму (П. Куліш, М. Костомаров). – Львів. – 2002. – с. 49.

  33 Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. – К., 1988. – с. 45.

  34 Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – с. 54.

  35 Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – с. 56-59.

  36 Концепція української духовності у творчості П.Куліша //Ідея національного виховання в українській психолого-педагогічній науці ХІХ-ХХ ст.: Збірник статей і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції .– Івано-Франківськ, 1997. – с.52–54.

  37 Куліш П. Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорізького// Кирило – Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990. – Т. 2. – с. 67.

  38 Жулинський М.Г.: У праці каторжній, трагічній самоті // Історія української літератури ХІХ ст. Том 2. // За ред. академіка М.Г. Жулинського – К.: Либідь, 2006. – с. 245.

  39 Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року: Роман// Передм. М.В. Стріхи. – К.: Котигорошко, 1993. – с. 234. (далі по тексту цітуємо за цим виданням).

  40 Гончар О. Роман "Чорна рада" П.Куліша в школі // Слово і час. - 1992. - № 9. – с. 3-11.

  41 Стражный А. Украинский менталитет. Иллюзии, мифы, реальность. – К.: Подолина. – с. 42.

  42 Гоф. Ж. Ле Ментальность: двусмысленная история. // История ментальностей. Историческая антропология." - М.: РАН. РГГУ, Ин-т Всеобщей истории, 1996. – с. 128 – 131.

  43 Гачев Г. Ментальности народов мира. – М.: Эксмо, 2003. – 544 с.

  44 Додонов Р. А. К проблеме определения понятия ментальность // Придніпровський науковий вісник. - 1997. - № 14 (25) - с. 11 - 14.

  45 Динцельбахер И. История ментальности в Европе. Очерки по основным темам. // История ментальностей. Историческая антропология. - М.: РАН. РГГУ, Ин-т Всеобщей истории, 1996.

  46 Митке Юр. Политическая теория и менталитет нищенствующих монахов. // История ментальностей. Историческая антропология. - М.: РАН. РГГУ, Ин-т Всеобщей истории. 1996. – с. 226.

  47 Динцельбахер И. История ментальности в Европе. Очерки по основным темам. - "История ментальностей. Историческая антропология." - М.: РАН. РГГУ, Ин-т Всеобщей истории, 1996. – с. 341.

  48 Додонов Р. А. К проблеме определения понятия ментальность // Придніпровський науковий вісник. - 1997. - № 14 (25) - с. 11 - 14.

  49 Макаренко Е., Макаренко Н. Поняття "ментальність": етимологія, генеза та сфера вживання в сучасній українській мові // Роботи міжнародної наукової конференції "Духовна діяльність та її специфіка". - Ч.1. - Запоріжжя: ЗДУ. - 1993. - с. 66 - 68.

  50 Куліш П. Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорізького// Кирило – Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990. – Т. 2. – с. 67.

  51 Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – с. 51.

  52 Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – с. 86.

  53 Там само. – с. 99.

  54 Сюндюков І. Український бунт. Чорна рада 1663 року як зловісний «апофеоз» Руїни // День. – 11 червня, 2007. – с. 8.

  55 Кравченко В.О. Пантелеймон Куліш – автор першого українського історичного роману // Вісник Запорізького державного університету, 2002. – №2, – с. 15 – 19.

  56 Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – с. 71.

  57 Там само. – с. 85.

  58 Смітюх Г.Є., Стрілецький В.В. Україна сакральна. Український менталітет // Мислене древо, 2008. – 23 квітня. – с. 14.

  59 Бандура О. Вивчення роману П. Куліша «Чорна рада»: Хроніка 1663р. // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 11-12. – с. 24.

  60 Гончар О. Роман «Чорна рада» П. Куліша в школі // Слово і час. — 1992. — № 9. – с. 3 – 11.

  61 Бандура О. Вивчення роману П. Куліша «Чорна рада»: Хроніка 1663р. // Українська мова і література в школі. – 1992.- № 11-12. – с. 24.

  62 Гончар О. Роман «Чорна рада» П. Куліша в школі // Слово і час. — 1992. — № 9. – с. 3 – 11.

  63 Історія української літератури ХІХ ст. Том 2. // За ред. академіка М.Г. Жулинського – К.: Либідь, 2006. – с. 398.

  64 Історія української літератури ХІХ ст. Том 2. // За ред. академіка М.Г. Жулинського – К.: Либідь, 2006. – с. 377.

  65 Гончар О. Роман «Чорна рада» П. Куліша в школі // Слово і час. — 1992. — № 9. – с. 3 – 11.

  66 Історія української літератури ХІХ ст. Том 2. // За ред. академіка М.Г. Жулинського – К.: Либідь, 2006. – с. 209.

  67 Вайтюк А. Символи віри П. Куліша // Віче. – 1997. - № 3. – с. 106.

  68 Творчі та ідейні шукання П.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. Праць до 180-річчя від дня народження П.Куліша. Інститут українознавства Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – К.: ЛЕСЯ, 2000. – с. 118.


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

  Схожі:

  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» iconТема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна
  Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний...
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» iconУрок розвитку мовленн Письмовий твір-характеристика персонажа роману «Чорна рада»
  Тема. Урок розвитку мовленн Письмовий твір-характеристика персонажа роману «Чорна рада»
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» iconЗнамениті події історії України
  Війська Запорозького. Україна фактично розпалася на дві частини — Правобережну І лівобережну. Остаточний розкол країни закріпила...
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» icon125 років від дня народження М. Г. Куліша (1892-1937 рр.) Статті з періодичних видань
  Орієнтовні запитання для оцінювання знань учнів за темою Життєвий та творчий шлях М. Куліша // Усе для школи. Українська література,...
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» icon125 років від дня народження М. Г. Куліша (1892-1937 рр.) Життєвий і творчий шлях письменника. Критичні матеріали
  Мазайло" в наш час. Значення п'єси М. Куліша "Мина Мазайло" вчора І сьогодні. Любов до рідної мови І боротьба за її чистоту у п'єсі...
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» iconГортензія Шевчук чорна та чорняни село Чорна
  У великій кількості на території села збереглися кам'яні знаряддя праці. Не виключено, що територія села була заселена в епоху бронзи...
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» iconПроблематика роману К. Вольф «Роздуми про Крісту Т.» у літературній критиці зміст вступ – 4 Проблематика роману К. Вольф «Роздуми про Крісту Т.»
  Крісти Вольф досліджували багато науковців, зокрема, М. Рудницький, Г. Е. Воротнікова, Д. Затонський та ін. Зокрема низька критиків...
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» iconТрадиції та новаторство у комедії. Висока сценічність твору. Значення творчості М. Куліша. Мета
  М. Куліша; удосконалювати вміння аналізувати драматичні твори; виховувати любов до української літератури І повагу та розуміння до...
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» iconДипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" зміст вступ
  Значення техніко-криміналістичних засобів та методів у збиранні та дослідженні речових доказів
  Дипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада» icon«Образ світу в романі Германа Гессе «Гра в бісер»» зміст вступ. Розділ Герман Гессе – письменник, філософ, мислитель. Розділ Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"
  Під колесами" (1906), а Гессе-семінарист "роздвоївся" у образах старанного й покірливого Ганса Гібенрата та бунтівного поета Германа...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка