Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літературиСкачати 132,59 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір132,59 Kb.


Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова

Відділ комплектування


до Дніпропетровської обласної бібліотеки

для молоді ім. М.Свєтлова

Інформаційний список літературим. Дніпро

2016

91

Н73
Нові надходження до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 2-й квартал 2016 р. : інформаційний список літератури / упор. Л. Г. Курбонова ; ред. Т. М. Сафронова ; відповід. за випуск О. Л. Матюхіна ; Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова. – Дніпро, 2016. – 12 с.

Інформаційний список літератури, орієнтований на надання інформації тим, хто цікавиться новими надходженнями до відділу комплектування Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова.

До списку увійшли найбільш цікаві та корисні, з точки зору упорядників, книги з різних галузей знань, що надійшли до бібліотеки у II кв. 2016 року, в т.ч. художня література.

Відділ комплектування провів велику роботу по відбору літератури, призначеної для придбання бібліотекою. Серед основних цілей було зазначено популяризацію української книги. Йдеться насамперед про твори класиків та сучасних письменників української літератури, науково-публіцистичні, довідкові видання та дитячу літературу українською мовою.

2016 році було змінено підхід до формування переліку видань: внесено високохудожні твори, які правдиво й оптимістично висвітлюють історичні події. Було враховано незадоволення читацького попит у в бібліотеках України творами зарубіжної класичної та сучасної літератури українською мовою, поповнено фонд перевиданнями творів за начальними програмами.

Знайшли своє місце у нових надходженнях програмні твори для дітей, українська мемуарна та мистецька література, твори лауреатів Шевченківської премії та Нобелівських лауреатів.

Більш предметну інформацію про нові надходження можна отримати у відділі комплектування бібліотеки.

Список нових надходжень сформовано відповідно до таблиць ББК (Бібліотечно – бібліографічної класифікації), а всередині розділів – за алфавітом прізвищ авторів та назв видань.


Упорядник: Курбонова Л. Г.

Редактор: Сафронова Т. М.

Відповідальна за випуск: Матюхіна О. Л.
г Упорядник: Курбонова Л. Г.

г Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. СвєтловаПриродничі науки

Бедрій Я. І. Екологія. Короткий навчальний словник-довідник : довід. вид. / Я. І. Бедрій, В. М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 241 с.
Цвєткова Л. Б. Загальна хімія: теорія і задачі. Ч. 1 : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 400 с.
Цвєткова Л. Б. Неорганічна та органічна хімія : навч. посіб. Ч. 2 / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 358 с.

Історія. Історичні науки

Довженко О. П. Воля до життя. Незабутнє. Ніч перед боєм : зб. / О. П. Довженко ; худож.-оформл. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с.
Коляда І. А. Отаман Іван Сірко : істор.-біографіч. нарис / І. А. Коляда, Є. В. Биба ; худож.-оформл. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с.
Литвин М. Р. Проект «Україна». Галичина в українській революції 1917-1921 рр. : істор. дослідж. / М. Р. Литвин ; худож.-оформл. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2015. – 380 с. : іл.
Мушкевич С. В. Улицы Киева. Ретропутешествие : истор. исслед. / С. Машкевич ; худож.-оформ. Е. Д. Кононученко. – Харьков : Фолио, 2015. – 315 с. : фото
Сорока Ю. В. Бій під Крутами : істор. дослідж. / Ю. В. Сорока ; худож.-оформл. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с.
Сорока Ю. В. Дмитро Байда-Вишневецький : істор.-біографіч. нарис / Ю. В. Сорока ; худож.-оформл. Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2013. – 120 с. – (Знамениті українці)
Яневський Д. Б. Проект «Україна». Жертва УПА. Місія Романа Шухевича : історик. дослідж. / Д. Яневський ; худож.-оформл. А. П. Езрова. – Харків : Фоліо, 2015. – 283 с.

Економіка. Економічні науки

Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 312 с.
Європейська інтеграція : навч. посіб. / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 344 с.
Економічна теорія : навч. посіб. для студ., які здобувають ступінь вищої освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 «Право» / Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко, М. М. Касьяненко. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.
Кудлан Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудлан. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 152 с.
Кулішов В. В. Мікро-макроекономіка : підруч. / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 486 с.

Мазурок П. П. Глобальна економіка : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонець. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 208 с.
Москальова В. М. Охорона праці (питання та выдповіді) : довідник / В. М. Москальова, В. А. Батлук, С. Л. Кусковець, В. Л. Филипчук. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 452 с.
Моторина Т. М. Національне рахівництво : навч. посіб. / Т. М. Моторина. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 216 с.
Осмятченко Л. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вищ. закл. Освіти. / Л. М. Осмятченко, В. С. Шевчук. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 196 с.
Ощипок І. М. Барна справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Ощипок. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 288 с.
Петренко С. М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів : навч. посіб. / С. М. Петренко, І. М. Пальцун. – 2-е вид. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 520 с.
Податкова система : навч. посіб. / за аг. ред. В. Л. Андрущенка. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 416 с.
Реверчук С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн : навч. посіб. / С. К. Реверчук. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 258 с.
Хоронжий А. Г. Соціальне управління: курс лекцій : навч. пособ. / А. Г. Хоронжий. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 290 с.
Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 476 с.

Право. Юридичні науки

Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. Е Центр учбової літератури, 2014. – 392 с.
Військові адміністративні правопорушення. Військові кримінальні правопорушення (злочини). Законодавство. Коментар : практ. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 272 с.
Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 550 с.
Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : Центр навчальної літератури, 2015. – 272 с.
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 вересня 2015 року / В. В. Цюра, Ю. В. Корнєєв, Н. В. Малярчук. – К. : Центр учбової літератури
Судоустрій України : підруч. / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.


Політика. Політична наука

Збожна О. Учнівські та студентські «Громади» - школа виховання української національної еліти : дослідження / О. Збожна. – 2-е вид., випр. і доп. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 323 с.
Золотухина И. Война с первых дней : публіцистика / И. Золотухина ; фото А. Власовой, Е. Малолетки ; худож.-оформит. Л. П. Вировец. – Харьков : Фолио, 2015. – 222 с. : ил.

Військова справа

Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 499 с.
Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності. Короткий навчальний словник-довідник : довід. вид. / Я. І. Бедрій, В. М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 217 с.
Кучма М. М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб. / М. М. Кучма. – 3-є вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2014. – 360 с.
Сонько С. П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. / С. П. Сонько, С. І. Жупінас, С. С. Пліщенко, А. С. Янчевський. – Львів : Магнолія-2006, 2015. – 232 с.

Фольклор. Фольклористика

Бог передвічний народився : колядки, щедрівки / ред.-упоряд. І. Т. Бойко ; передм. Я. П. Гояна ; худож. В. В. Ковальчук. – К. : Веселка ; Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 39 с. : іл.
Сто казок. У 3 т. Т. 1 : найкращі українські народні казки з ілюстраціями провідних українських художників / за ред. І. Малковича. – 17-е вид. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 158 с. : іл.
Сто казок. У 3 т. Т. 2 : найкращі українські народні казки з ілюстраціями провідних українських художників / за ред. І. Малковича. – 17-е вид. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 126 с. : іл.
Сто казок. У 3 т. Т. 3 : найкращі українські народні казки з ілюстраціями провідних українських художників / за ред. І. Малковича. – 17-е вид. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 126 с. : іл.
Чумарна М. І. Буття і небуття. Таємниці творення світу. 50 міфів народів світу / упоряд. М. І. Чумарна. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 200. – 176 с. – (Золоте руно)

Художня література

Андерсен Г. Х. Снігова Королева : казка / Г. Х. Андерсен ; худож. В. Єрко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 30 с. : іл.
Бачинская И. Ю. Японский парфумер : роман / И. Ю. Бачинская. – М. : Эксмо, 2014. – 352 с.
Берсенева А. Этюды Черни : роман / А. Берсенева. – М. : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Романы Анны Берсеневой)
Від А до Б … і трохи далі : антологія російської поезії ХХ століття / упоряд. Б. Щавурського. – Тернопіль : Богдан, 2011. 944 с. – (Вавілон)
Глазовий П. Гуморески старі й нові / П. Глазовий ; іл. К. Лавро. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 335 с.
Глушков Р. А. Кровавые берега : роман / Р. Глушков. – М. : Эксмо, 2012. – 480 с. – (Абсолютное оружие)
Горъ В. Игрушка Двуликого : роман / В. Горъ. – М. : Эксмо, 2014. – 384 с.
Грановский А. Властелин видений : фантаст. роман / А. Грановский. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Гиблое место)
Грановский А. Темные врата : фантаст. роман / А. Грановский. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Гиблое место)
Данилова А. В. Властелин на час ; Белоснежный лайнер в другую жизнь : повести / А. Данилова. – М. : Эксмо, 2013. – 448 с. – (Двойной детектив по Фрейду)
Дереш Л. Остання любов Асури Махараджа : роман / Л. Дереш. – К. : Нора-Друк, 2015. – 224 с. – (Читацький клуб)
Донцова Д. А. Шесть соток для Робинзона : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив)
Жолдак Б. Укри : кіноповість / Б. Жолдак. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА, 2015. – 224 с.
Зінчук М. Чарівні казки / М. Зінчук ; іл. Т. Б. Савельєвої. – Львів : Каменяр ; Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 300 с. ; 16 арк. іл.
Казанцев К. Нежный киллер : роман / К. Колычев. – М. : Эксмо, 2014. – 352 с. –(Казанцев. Воровская любовь)
Казанцев К. Слезы Рублевки : роман / К. Казанцев. – М. : Эксмо, 2014. – 352 с. – (Казанцев. Воровская любовь)
Канигін Ю. М. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства : роман-есе / Ю. М. Канигін. – 5-е вид., доп. – К. : Арій, 2014. – 528 с.
Кокотюха А. Аномальна зона : роман / А. Кокотюха. – К. : Нора-Друк, 2009. – 246 с. – (Морок)
Колычев В. Г. Я сломалась и падаю вниз : роман / В. Г. Колычев. – М. : Эксмо, 2014. – 352 с. – (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Кувшинникова О. Леонардо да Винчи и Монна Лиза. Портрет чужой жены : роман / О. Кувшинникова. – М. : Алгоритм, 2007. – 240 с. – (Биография любви)
Лепкий Б. Казка мого життя : повість / Б. Лепкий. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 416 с. : 16 с. іл.
Лесина Е. Слезы Магдалины : роман / Е. Лесина. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Артефакт & Детектив)
Ливадный А. Л. Слепой рывок : роман / А. Ливадный. – М. : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Абсолютное оружие)
Литвинова А. В. Исповедь черного человека : роман / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Звездный тандем российского детектива)
Литвинова А. В. Плюс – минус вечность : роман / А. Литвинова, С. Литвинов. – М. : Эксмо, 2013. – 224 с. – (Звездный тандем российского детектива)
Литвинова А. В. Та самая Татьяна : роман / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М. : Эксмо, 2014. – 288 с. – (Звездный тандем российского детектива)
Лузина Л. Киевские ведьмы. Ледяная царевна : роман / Л. Лузина ; худож.-оформ. Е. Д. Кононученко. – Харьков : Фолио, 2015. – 216 с.
Макаров Ю. Genius Loci : роман / Ю. Макаров. – 2-е вид. – К. : Нора-Друк, 2014. – 224 с. – (Читацький клуб)
Маринина А. Последний рассвет. В 2 т. Т. 2 : роман / А. Маринина. – М. : Эксмо, 2014. – 352с. – (А. Маринина. Больше чем детектив)
Мій Шевченко : збірка / М. Гримич, Л. Дереш, Є. Кононенк, А. Курков. – К. : Нора-Друк, 2014. – 160 с.
Мураками Х. Игрунка в ночи : роман / Х. Мураками ; пер. с яп. Е. Рябовой. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. – 192 с. : ил. – (Мураками-мания)
От легенды до легенды : сб. / В. Алборти, Т. Андрущенко, О. Власова, М. Волынская. – М. : Эксмо, 2011. – 960 с. – (Фэнтези Н. Перумова)
Пратчетт Т. Пирамиды : фантаст. Роман / Т. Пратчетт ; пер. с англ. В. Симонова под ред. А. Жикаренцева. – М. : Эксмо, 2015. – 416 с.
Пригара М. А. Козак Голота : зб. оповід. за мотивами укр. нар. дум : для мол. шк. віку / М. Пригара ; грав. Г. Якутовича. – К. Веселка ; Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 80 с. : іл. – (Українській дитині)
Роздобудько І. Ґудзик-2. Десять років потому : роман / І. Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2015. – 320 с. – (Читацький клуб)
Роздобудько І. Зроби це ніжно : новели / І. Роздобудько. – 2-е вид. – К. : Нора-Друк, 2015. – 302 с. – (Читацький клуб)
Рой О. Старьевщица : роман / О. Рой. – М. : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Капризы судьбы. Романы О. Роя)
Рой О. Человек за кафом : роман / О. Рой. – М. : Эксмо, 2015. – 368 с. – (Капризы судьбы. Романы О. Роя)
Рутківський В. Джури козака Швайки : роман. У 3 кн. Кн. 1 / В. Рутківський ; мал. М. Паленка. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 336 с. : іл.
Рутківський В. Джури. Характерники : роман. У 3 кн. Кн. 2 / В. Рутківський ; мал. М. Паленка. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 364 с. : іл.
Рутківський В. Джури. Підводний човен : роман. У 3 кн. Кн. 3 / В. Рутківський ; мал. М. Паленка. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 328 с. : іл.
Світ цікавої казки: 101 казка народів світу / упор. І. О. Клід, І. В. Клід. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 288 с.
Секора О. Мурахи не здаються : казка / О. Секора ; пер. з пол. Т. Вакуленко. – Харків : ВД ШКОЛА, 2014. – 96 с. – (Дитячий бестселер)
Сухомлинський В. О. Квітка сонця : притчі, казки, оповідання / В. О. Сухомлинський. – Харків : ВД ШКОЛА, 2015. – 240 с.
Тарнава А. Бажання поверненню не підлягають : роман / А. Тарнава. – К. : Нора-Друк, 2015. – 200 с. – (Читацький клуб)
Твардовський Я. Інша молитва : вибрані вірші / Я. Твардовський ; пер. з пол. Д. Матіяш. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 224 с. – (Антологія Світовоъ Поезыъ)
Трауб М. Руками не трогать : роман / М. Трауб. – М. : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Проза Маши Трауб)
Українські народні казки. Казки Закарпаття / запис., упорядкув. і літ. опрац. М. Зінчук. – Тернопіль : Богдан, 2007. – 424 с.
Українські народні казки. Казки Покуття / запис., упорядкув. і літ. опрац. М. Зінчук. – Тернопіль : Богдан, 2005. – 512 с.
Шевченко А. Спадок : роман / А. Шевченко ; пер. з англ. Т. Некряч. – 2-е вид. – К. : Нора-Друк, 2015. – 328 с.
Щербакова Г. Яшкины дети : рассказы / Г. Щербакова. – М. Эксмо, 2010. – 256 с.
Юрин Д. Одиннадцатый легион. Разведка боем : фантаст. роман / Д. Юрин. – М. : Эксмо, 2011. – 416 с. – (Боевая магия)

Мистецтво

Мастера литературы, театра и кино : очерки о жизни и творчестве / сост. Н. Б. Сергеева. – М. : Вече, 2008. – 400 с. : ил. – (Великие россияне)
Баландин Р. К. Сальвадор Дали : жизнь и творчество / Р. К. Баландин. – М. : Вече, 2010. – 400 с. : ил. – (Великие исторические персоны)
Пенроуз Р. Пикассо : Жизнь и творчество / Р. Пенроуз ; пер. с англ. Е. Г. Гендель, Ю. Е. Андреева. – Мн. : ООО Попурри, 2005. – 864 с. + 32 с. вкл.
Пьесы для игры на фортепиано в четыре руки : Джазовые мотивы : сб. / переложение Л. В. Пилипенко. – М. : Гуманит. Узд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 96 с. : ноты. – (Библиотека детской музыкальной школы)
Федорец А. И. Павел Третьяков / А. И. Федорец. – М. : Вече, 2011. – 432 с. : ил. – (Великие исторические персоны)

Релігієзнавство

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія. У 2 т. Т. 1 / В. І. Лубський, А. Є. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 336 с.
Історія писемності, священних книг і віро повчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія. У 2 т. Т. 2 / В. І. Лубський, А. Є. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 336 с.
Смольков О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. – 2-е вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 232 с.
Хоронжий А. Г. Соціологія релігії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Освіти / А. Г. Хоронжий. – Львів : Магнолія 2006, -2015. – 170 с.

ЗМІСТ

Природничі науки 3
Історія. Історичні науки 3

Економіка. Економічні науки 4
Право. Юридичні науки 5
Політика. Політична наука 6

Військова справа 6
Фольклор. Фольклористика 6
Художня література 7
Мистецтво 11
Релігієзнавство 11


ДЛЯ НОТАТОК
­­­­­­­­­

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Інформаційне видання

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

до Дніпровської обласної бібліотеки

для молоді ім. М.Свєтлова

за 2-й квартал 2016 р.
Інформаційний список літератури

Упорядник Курбонова Л. Г.

Відповідальний за випуск Матюхина О. Л.

Технічний редактор Сафронова Т. Н.

Для оформлення використано

матеріали з http://oboi.online.ua/


Підписано до друку 05.06.2016 р.

Тираж 20 прим.

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова

м. Дніпро,

вул. Старокозацька, 60

тел.744– 53– 80, 744– 88– 77


Каталог: Complectation
Complectation -> Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування нові надходження до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 1-й квартал 2017 р. Інформаційний список літератури
Complectation -> Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування нові надходження до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 2-й квартал 2017 р. Інформаційний список літератури


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconДніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування нові надходження до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 2-й квартал 2017 р. Інформаційний список літератури
Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 2-й квартал 2017 р. інформаційний список літератури / упор. Курбонова;...
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconДніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування нові надходження до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 1-й квартал 2017 р. Інформаційний список літератури
Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 1-й квартал 2017 р. інформаційний список літератури / упор. Курбонова;...
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconМолодіжний Інформаційний Центр Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова пропонує для ознайомлення матеріал з інформацією про конкурси, гранти, програми стипендій, фестивалі та ін
У конкурсі можна взяти участь двома способами: вибрати варіант в мене є ідея або Взяти ідею
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Осяяний сонцем: біобібліографічний список літератури/ [уклад. Н. Я. Патенок]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2014....
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconДніпропетровськ 2013 Зміст Вступ
Відділ комплектування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував черговий „Зведений каталог періодичних...
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconДніпропетровськ 2012 Зміст Вступ
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconУправління культури І туризму харківської обласної державної адміністрації
Харківська обласна бібліотека для юнацтва пропонує бібліотекарям І вихователям молоді використати в своїй роботі з виховання патріотизму...
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconБібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 1 (21)’2007 зміст
Відродження та утвердження ідеалів духовності серед молоді через діяльність літературних об’єднань
Діпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова Інформаційний список літератури iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка