wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Плани практичних занять
  Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
  Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
  Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
  Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
  Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
wp-content/uploads/sites/46/2016/05
  Філологія*. Мова та література (англійська)
historical-research/wp-content/uploads/sites/5/2015/05
  Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
  Зарубіжна література
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
  Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
  Зарубіжна література
im/wp-content/uploads/sites/24
  Фахових вступних випробувань
cherkasy-shev-28/wp-content/uploads/sites/27/2016/04
  І група «Краєзнавці»
im/wp-content/uploads/sites/24
  Фахових вступних випробувань
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Імпресіонізм як предмет І стиль літературно-критичного мовлення І. Франка василь Будний
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/sites/46/2016/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
franko/wp-content/uploads/sites/7/ukr-lit-bibliography
  Самогубства у творчості Івана Франка. С. 71-74
wp-content/uploads/sites/24/2016/11
  Инна Германовна Богословская
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  1. соціологія наука про суспільство завдання 1
  Навчальна програма нормативної дисципліни
im/wp-content/uploads/sites/24
  Програма вступного іспиту з німецької мови щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
  Програма фахових вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
wp-content/uploads/sites/46/2016/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча навчальна програма
wp-content/uploads/sites/5/2016/02
  Програма І всеукраїнської наукової інтернет-конференції «інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства»
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Закон "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методика викладання світової літератури навчальнапрограм а
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Публікації =161. 2 09“18/19”(092)І. Франко один з “моїх знайомих євреїв” Роман Горак
wp-content/uploads/sites/69/2015/12
  Навчальний посібник для 7-8 класів. В. Г. Сарбей, Г. Я. Сергієнко, В. А. Смолій. Київ: Радянська школа, 1984 (F)
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни
  Перспективи франкознавства
folklore-studies/wp-content/uploads/sites/3/2016/02
  Звіт про фольклористичну експедиційну практику та післяекспедиційне опрацювання фольклорного матеріалу
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Українське літературознавство
  Іван Денисюк невичерпність атома
  Іван франко в оцінках дмитра донцова: долання епохи rаtio олег Баґан
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практичні заняття
philosophy/wp-content/uploads/sites/124/2015/11
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік
  1. Безпека організації як предмет соціологічного аналізу
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Медіакритика  Інтернет проти телебачення
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча навчальна програма
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  І. Прочитайте І перекладіть текст з польської мови на українську. Поставте 10 запитань до тексту. Перекажіть його зміст
ethics/wp-content/uploads/sites/131/2015/04
  Програма міжнародної наукової конференції «дев'ятнадцяті слобожанські читання»
nmc/wp-content/uploads/sites/52
  Додатки до рейтингу навчальна робота
ethics/wp-content/uploads/sites/131/2018/04
  16 квітня 2018 р. 10. 00 – 11. 00 Реєстрація учасників конференції 11. 00 – 17. 00 Пленарне засідання
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Програма навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності 02030301 Українська мова І література
wp-content/uploads/sites/96/2015/03
  П.І. Б.: Корнієнко Валентин Олександрович Дата народження: 22 грудня 1994 року
directory wp-content uploads  


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка