Директора про роботу коледжуСторінка10/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір2,22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

* (б/к) – (бюджетна форма навчання/ контрактна форма навчання)
Аналіз щодо випуску за останні п'ять років надано у діаграмах № 8.1 – 8.11.

Діаграма № 8.1. Динаміка випуску за останні п’ять років.
Діаграма № 8.2. Динаміка випуску спеціальності «Розробка програмного забезпечення» за останні п’ять років.


Діаграма № 8.3. Динаміка випуску спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» за останні п’ять років.Діаграма № 8.4. Динаміка випуску спеціальності «Комп’ютерна інженерія» за останні п’ять років.Діаграма № 8.5. Динаміка випуску спеціальності «Виробництво двигунів» за останні п’ять років.Діаграма № 8.6. Динаміка випуску спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за останні п’ять років.Діаграма № 8.7. Динаміка випуску спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за останні п’ять років.


Діаграма № 8.8. Динаміка випуску спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» за останні п’ять років.Діаграма № 8.9. Динаміка випуску спеціальності «Економіка підприємства» за останні п’ять років.


Діаграма № 8.10. Динаміка випуску спеціальності «Бухгалтерський облік» за останні п’ять років.Діаграма № 8.11. Динаміка випуску спеціальності «Діловодство» за останні п’ять років.

Порівняльний аналіз кількості випускників, які отримали дипломи з відзнакою за спеціальностями за останні п’ять років надано у діаграмах № 8.12-8.16.


Діаграма № 8.12. Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою у 2009-2010н.р. за спеціальностями.Діаграма № 8.13. Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою у 2010-2011 н.р. за спеціальностями.


Діаграма № 8.14. Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою у 2011-2012 н.р. за спеціальностями.


Діаграма № 8.15. Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою у 2012-2013 н.р. за спеціальностями.


Діаграма № 8.16. Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою у 2013-2014 н.р. за спеціальностями.

Випускники коледжу мають можливість і надалі продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-IVр.а. Зокрема, випускники коледжу продовжують навчання у Херсонському державному університеті, Херсонському національному технічному університеті, Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, тощо.

Кожного року велика кількість випускників коледжу продовжує здобувати освіту у Одеському національному політехнічному університеті (див. таблицю № 8.2)
Таблиця № 8.2. Випускники, які продовжують здобувати освіту у Одеському національному політехнічному університеті(інформація за останні п’ять років).


Спеціальність

Кількість осіб

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

Бухгалтерський облік

5

2

1

-
Економіка підприємства

3

4

1

4
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

7


1

5


3


6


Виробництво двигунів

4

-

2

2

1

Монтаж і експлуатація електроустаткування

підприємств і цивільних споруд11


6


9


10


11


Розробка програмного забезпечення

13

5

6

10

14

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

3

5

4

4

5

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

10

4

9

5

17

Діловодство

-

-

-

1
Загальна кількість

56

27

37

39Інформацію щодо працевлаштування молодших спеціалістів денної форми навчання (за рахунок бюджетного фонду) у Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету за 2009-2013 роки надано у таблиці № 8.3


Таблиця № 8.3. Працевлаштування випускників коледжу за останні п’ять років.

з/п

Напрям підготовки

Рік випуску

Випущено всього осіб

у тому числі тих, хто навчався за державним замовленням

Шифр

Назва

Всього

за державним замовлен-ням*


Праце-влаштовання

Надано право на самостій-не праце-влашту-вання

Продовжили навчання за наступним освітньо-кваліфіка-ційним рівнем у ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

1

2

3

4

5

6

7

8

Молодші спеціалісти

1.5. 020107

Діловодство

2009

15

8

8

-

-

2010

12

6

6

-

-

2011

11

7

7

-

-

2013

14

10

9

-

1

2.

5. 050107

Економіка підприєм-ства

2009

35

14

8

1

5

2010

27

12

10

-

2

2011

22

11

7

-

4

2012

15

5

4

-

1

2013

26

11

10

-

1

3.

5. 050111

Бухгалтер-ський облік

2009

18

14

12

-

2

2010

28

13

7

-

6

2011

26

13

11

-

2

2012

11

9

8

-

1

2013

21

15

15

-

-

4.

5. 080405

Розробка програм-ного забезпече-ння

2009

44

19

11

-

8

2010

43

20

9

-

11

2011

32

17

12

-

5

2012

30

9

2

-

7

2013

34

16

11

1

4

5.

5. 090227

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автомати -чних лініях

2009

39

39

30

0

9

2010

40

34

18

1

15


2011

37

33

32

-

1

2012

44

37

30

-

7

2013

37

37

33

1

3

6.

5. 090240

Обслугову-вання та ремонт автомобілів і двигунів

2009

52

20

15

-

5

2010

47

18

12

-

6

2011

38

19

14

-

5

2012

43

17

14

-

3

2013

38

20

12

-

5

7.

5. 090234

Виробниц-тво двигунів

2009

22

22

18

0

4

2010

21

20

16

-

4


2011

22

19

19

-

-

2012

28

19

17

-

2

2013

25

20

9

-

8

8.

5. 090609

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

2009

47

47

35

1

10

2010

48

42

30

-

12

2011

44

34

28

-

6

2012

47

35

23

1

11

2013

41

41

24

-

14

9.

5. 091504

Обслуговуван-ня комп’ютерних систем і мереж

2009

49

19

9

-

10

2010

48

19

2

-

9

2011

47

19

8

-

4

2012

43

6

6

-

9

2013

27

16

8

-

8

*5 колонка включає загальну кількість осіб з колонок 6-8

У 2010 у коледжі створено підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників та призначено відповідальну особу (наказ коледжу №198 від 01.09.2010 року).

28 лютого 2012 укладено угоду про співпрацю з Херсонським обласним центром занятості. Періодично обласний центр занятості періодично надає інформацію про потребу в тимчасовій робочій силі на підприємствах та господарствах області, яка доводиться до відома студентської молоді.

Підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу має доступ до бази даних студентів та випускників і проводить накопичення бази даних потенційних роботодавців (підприємств, установ і організацій). Також підрозділ надає інформаційну, організаційну та консультативну підтримку процесу працевлаштування студентів та випускників коледжу.

Підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу співпрацює зі схожим структурним підрозділом Одеського національного політехнічного університету «Кар’єра центр», який проводить семінари, тренінги щодо працевлаштування студентів та ярмарки кар’єри.

За період існування підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжем було укладено договори про співпрацю в питаннях надання баз практик та працевлаштування для студентів коледжу, організації перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів коледжу.

За звітний період випускники коледжу розпочали свій робочій шлях на таких підприємствах Херсонської області, як: ПАТ «Херсонський електромеханічний завод», ПАТ «Автоелектромаш», КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс», ПП «Баварія-ЮГ», ВАТ «Херсон-Лада», КП «Миколаївелектротранс», ВАТ «Херсоньске автотранспортне підприємство 16554», ТОВ «СкіфПлюс», Товариство сприяння обороні України Херсонська об’єднана технічна школа, Херсонський державний морський інститут, Херсонський державний аграрний університет, Херсонський національний технічний університет, Херсонський базовий медичний коледж, ТОВ «ОПТИМІСТ», Наукова Виробнича Фірма «Компас», ТОВ «Норма-4», ФГ «Інтегровані агросистеми», Херсонська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПФ «Еврокровля», Білозерський районий центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Комітет технічного нагляду за будівництвом в Херсонській області та в м. Херсон, ВАТ «МАК МОНОПОЛИЯ», ВАТ «Еволюція», Акціонерне товариство закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика", Управління економіки Нижньосірогозької районної державної адміністрації, ВАТ «Херсонський хлібокомбінат», ХФПАОКБ Приватбанку районні відділення та ін.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Директора про роботу коледжу iconПрограма претендента на посаду директора Кам’янець-Подільського індустріального коледжу
Народився 13 березня 1954 р в сім’ї військовослужбовця, українець, безпартійний
Директора про роботу коледжу iconСекція математики математикаімистецтв о роботу виконала
Гордій Марія Павлівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії Шевченківського с/г коледжу Уманського дау
Директора про роботу коледжу iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Директора про роботу коледжу iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Директора про роботу коледжу iconЯк правильно влаштовуватися на роботу ?
Але з чого почати? При влаштуванні на будь-яку роботу від Вас будуть вимагати хоча б короткі відомості про себе. Для цього потрібно...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедри клінічної лабораторної діагностики за листопад 2017 року
Року зав кафедри доц. Єрьоменко Р. Ф. та відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Карабут Л. В. відвідали Хмельницький базовий...
Директора про роботу коледжу iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка