Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 годаСторінка4/4
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4

Геоекологічний аналіз гірничопромислових природно-техногенних систем Західної України та проблеми їх оптимізації. // Геоекологічні дослідження екосистем України: Зб. наук. пр. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 12-17.

Природничі умови екологічного моніторингу Карпатського регіону. // Екологічний моніторинг геологічного середовища. Глава 17 – К.: Манускрипт, 1996. – С. 169-182.

Оцінка гідролого-геодинамічних умов Карпатських рік для обґрунтування ділянок спорудження малих гідроелектростанцій в регіоні // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. пр. – Київ: Манускрипт, 1996. – С. 46-50. (Співавтор Консевич Л.М.).

Проблема сірконосності центральної частини Передкарпатського прогину. Прогноз на основі зональності “нафта-газ-сірка” і шляхів міграції вуглеводнів у бік платформи. // Мінеральні ресурси України. – 1997. – № 2. – С. 44-51. (Співавтор Вишинський С.К.).

Наукові основи розрахунку ризику та методичні аспекти інженерного захисту процесонебезпечних територій сірчаних та соляних родовищ Передкарпаття. // Мінеральні ресурси України – 1997. – № 3. – С. 32-35. (Співавтор Бондаренко М.Д.).

Геоекологічний аналіз гірничопромислових систем Західноукраїнського пограниччя. // Географічні проблеми західного пограниччя України: Зб. наук. пр. – Львів, 1997. – С. 8-16. (Співавтор Ковальчук І.П.).

Екологічний стан геологічного середовища як фактор масового захворювання дітей флюорозом у Червоноградському гірничопромисловому районі. // Мінеральні ресурси України –1997. – № 4 – С. 34-42.; 1998. – № 2. – С. 17-23. (Співавтори Скатинський Ю.П., Федосєєв В.П., Харкевич В.В. та інші).

Основні положення концепції розвитку екоенергетики на місцевих відновних джерелах енергії і механізму впровадження нетрадиційних джерел енергії в Карпатському регіоні. – Івано-Франківськ: Державний технічний університет нафти і газу, 1998 р. 14 с. (Співавтори Михайлів М.І., Консевич Л.М., Петрів О.С.).

Оцінка впливів на навколишнє середовище при експлуатації Новосхідницького нафтового родовища. // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону. – Івано-Франківськ: Екор, 1998. – С. 148-196. (Співавтори Адаменко Я.О., Стельмах О.Р., Пилипенко А.А., Лисяний Т.М. та інші).

Инженерно-геологические исследования Украинских Карпат для обоснования гидротехнического строительства // Геоэкология. – 1999. – № 4. – С. 337-350.

Принципи створення бази даних карсто- та зсувонебезпечних територій Західної України // Вісник геодезії та картографії. – 1999. – № 4. – С. 39-41. (Співавтори Коміссарчук А.А., Гончарук В.Є., Шраєр В.С.).

Івано-Франківськ: техногенно-екологічна безпека геологічного середовища // Ринок інсталяційний: Інформаційно-технічний місячник. – 1999. – № 8. – С. 28-29. (Співавтори Юрченко Д.Ю., Мацієвська О.О.)

Оценка техногенных изменений геологической среды и вопросы управляемого контроля техногенеза (на примере Карпатского региона Украины) // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 1999. – № 1. – С. 15-25.

Наукові і методичні основи прогнозування екологічного ризику небезпечних геологічних процесів у Закарпатті у зв’язку з їх масовою активізацією // Мінеральні ресурси України. – 1999. – № 2 – С. 42-45. (Співавтори Климчик Л.М., Яковлєв Є.О.).

Наукові основи обґрунтування техноприродного ризику в зв’язку з протифільтраційним захистом дна водосховища. // Проблеми економії енергії: Вісник Державного університету „Львівська політехніка”. – 1999. – № 2. – С. 303-310. (Співавтори Сарнавський В. Мацієвська О.О.)

Моніторинг небезпечних екзогеодинамічних процесів з використанням даних дистанційного зондування та ГІС-технологій. // Вісник геодезії та картографії. – 1999. – № 3. – С. 17-19. (Співавтори Гончарук В.Є., Никитюк Л.Г., Шраєр В.С.).

Екологічна оцінка агро ландшафтів Львівської області. Агроекологія і біотехнологія // Збірник наукових праць Інституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук. – К.: Нора-прінт, 2000. – Вип. 4. – С. 36-43. (Співавтор Білявський Г.О.).

Постійно діючі моделі стану геологічного середовища природно-технногенних систем у межах соляної і сірчаної провінції Передкарпаття (методологічні аспекти). // Мінеральні ресурси України. – 2000. – № 4.– С. 40-41. (Співавтор Бондаренко М.Д.).

Науково-методичні основи оцінки екологічного стану підземної гідросфери. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Сер. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – Львів, 2000. – № 404. – С. 52-57. (Співавтор Мацієвська О.О.).

Ризик виникнення критичних природно-техногенних ситуацій у Карпатському регіоні та захист довкілля від катастрофічних геодинамічних процесів. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2000. – Т. 10, № 37.– С. 34-40.

Небезпечні геологічні процеси в Закарпатській області та шляхи зниження екологічного ризику у зв’язку з їх масовою активізацією // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика): Щорічник наукових праць. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. – Вип. ХХ. – С. 153-160.

Ekologiczno-geologiczne warunki aglomeracji lwowskiej // Ekologia a transformacje ciwilizacyjne na przeіomie wiekуw. – Lublin: Tekst, 2000. – Р. 317-322. (Співавтор Barczuk W.W.).

Наукові та методологічні основи екологічної геології. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2001. – № 1. – С. 11-19.

Закономірності розвитку, механізм і динаміка карсту в евапоритах Передкарпаття. // Вісник ХІСП. Сер. Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – Вип. 1. – Харків, 2001. – С.44-49. (Співавтор Бондаренко М. Д.)

Проблеми оптимального використання підземних вод України. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2001. – № 4. – С. 11-19.

Медико-геоекологічний аналіз геологічного середовища в техногені як інструмент контролю здоров’я населення. // Геологічний журнал. – 2001. – № 4. – С. 85-92. (Співавтор Аляб’єва В.В.).

Дослідження зсувного схилу в межах Богородчанського газосховища. // Наук. вісн. Івано-Франківського Інституту менеджменту та економіки. Сер. Технічних наук. Техногенна безпека. – 2001. – № 3. – С. 33-34. (Співавтори Пилипенко А.А., Консевич Л.М., Журавель О.М.).

Радіологічні умови як показник екологічного стану геологічного середовища (на прикладі південно-східної частини України) // Мінеральні ресурси України. – 2001. – № 4. – С. 36-38. (Співавтор Ольшанська І.М.).

Комплексна оцінка природних та техногенних причин паводків у листопаді 1998, березні 1999 та березні 2001 років у Закарпатській області, як фактора масової катастрофічної активізації небезпечних геологічних процесів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – № 1. – С. 26-29 (Співавтор Шута Р.З.).

Техногенні комплекси й об’єкти як забруднювачі підземної гідросфери. // Ринок інсталяційний. – 2002. – № 3 – С. 19-20; 2002. – № 4. – С. 24-26. (Співавтор Колтун Є.)

Регіональна оцінка екологічного стану ресурсів підземних вод і проблем стійкого водозабезпечення в межах Дніпровського артезіанського басейну. // Мінеральні ресурси України. – 2002. – № 3. – С. 35-42.

Геодинаміка Карпатського регіону як чинник формування екологічних функцій геологічного середовища. // Науковий вісник Івано-Франківського національного університету нафти і газу. – 2002. – №3. – С. 193-196. (Співавтор Вишинський С.К.).

Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 4. – С. 22-29. (Співавтор Депутат Б.Ю.).

Методичні основи інженерного захисту території від зсувів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 2. – С. 12-17. (Співавтори Беспалова О.М., Скакун В.О.).

Аэрокосмический мониторинг экологической ситуации техногенно нагруженных промышленных регионов. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. – С. 24-30. (Соавторы Маняк Н.З., Пикулик В.И.).

Еколого-економічна оцінка природних та техноприродних ризиків // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку: Зб. наук. праць Інституту регіональних досліджень НАН України. – Вип. 2.– Львів, 2004. – С. 283-287. (Співавтор Дем’янюк О.О.).

Современные природно-техногенные процессы в зоне влияния Кривского гипсового карьера (пограничный участок Украины и Молдовы). // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2004. – № 3. – С. 257-264. (Соавторы Шекунова С.Б., Шиманський Л.І.).

Матеріали конференцій

Техногенно-екологічна безпека довкілля в зв'язку із станом підземної гідросфери. // Актуальні проблеми будівництва та інженерії середовища: Матеріали конференції (25-26 вересня 1997 р. Жешув, Польща) – С. 372-377. (Співавтори Шнерх С., Мацієвська О.).

Екологічна безпека в умовах постійно зростаючого техногенезу Західного регіону України (еколого-геологічний аспект). // Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 1998. – С. 279-283.

Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища // Матеріали наукової конференції, присвяченої до 55-річчя геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (27-28 жовтня 2000 р.). – Львів, 2000. – С. 147-148.

Оцінка інженерного ризику процесонебезпечних територій (на прикладі зсувів). // Экологическая и техногенная безопасность: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – Харьков, 2000. – С. 128-131.

Наукові та методологічні основи дослідження, моніторингу, прогнозування та реагування на катастрофічний розвиток небезпечних природних і техноприродних процесів гравітаційного генезису (на прикладі Карпатського регіону України) // Геологія в ХХІ столітті: шляхи розвитку та перспективи: Праці наукової конференції.– К.: Знання, 2001.– С. 254-266.

Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з розвитком техноприродних процесів. // Матеріали п’ятої Всеукраїнської конференції рятувальників та міжнародного семінару. – Київ, 2003. – С. 127-128.

Екологічні проблеми нафтогазового комплексу Карпатського регіону України. // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: Матеріали науково-практичної конференції (23-27 лютого 2004 р., м. Яремча, Івано-Франківська обл.). – К.: Знання, 2003. – С. 51-52. (Співавтор Демченко П.М.).

Основні напрямки розвитку стратегії оцінки впливу на навколишнє природне середовище при плануванні та визначенні результатів техногенної діяльності на території України. // Україна – рік після 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього природного середовища "Довкілля для Європи”: Матеріали Всеукраїнської екологічної конференції. – Київ, 2004. – С. 214-215.

Концепція прийнятного ризику для зон впливу гірничих комплексів України та шляхи її реалізації // Сучасний стан навколишнього природного середовища промислових та гірничопромислових регіонів. Проблеми та шляхи вирі­шення: Матеріали науково-практичної конференції (17-21 травня 2004 р., м. Алушта, АР Крим). – К.: Знання, 2004 . – С. 30-31.

Особистий внесок здобувача у роботах, опублікованих в співавторстві полягає в наступному: [1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ідея робіт, основний зміст, методологія та методика екологічної безпеки; [2, 5, 13, 14] – окремі розділи, які стосуються наукових і методичних основ екологічної безпеки; [16-21, 23-40, 43-45, 47-58] – методика та результати розв’язання наукових і практичних задач екологічної безпеки техноприродних геосистем; [59, 65] – наукові і методичні основи екологічної безпеки.

Анотація


Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, Сімферополь, 2005.

Розроблена методологія важливої проблеми шляхом наукового обґрунтування екологічної безпеки техноприродних геосистем в межах відповідних типів геологічного середовища для вирішення оптимізаційних завдань технічного та технологічного напрямків. Наукові основи екологіч­ної безпеки досягаються шляхом реалізації методологічних принципів, технологічних засобів та технічних рішень в їх межах, з позицій керованого контролю геологічними процесами: геодинамічними, ландшафтно-геохімічними, гідрогеологічними, радіологічними та геофізичними. На основі розроблених теоретичних засад вирішені технічні та технологічні задачі по визначенню екологічної безпеки техноприродних геосистем для геодина­мічних процесів платформного і гірсько-складчастого типів геологічного середовища (ендогенні та екзогенні процеси). Розглянуті наукові і практичні аспекти впливу міграційних процесів флюїдів, газу і води на екологічні чинники техноприродних геосистем. Встановлено конкретні регіональні закономірності гідрохімічних, гідродинамічних, ландшафтно-геохімічних та радіоекологічних процесів – як чинників екологічної безпеки. Визначені регіональні аспекти екологічної безпеки за умовами використання гідроресурсів Карпатських рік. Науково-узагальнені результати досліджень зсувних та сельових геосистем Карпатського регіону, та розроблена імітаційна динамічна модель на прикладі типово катастрофічного зсуву для прийняття управлінських рішень. Науково і методично обґрунтовані технічні заходи інженерного захисту техноприродних геосистем від зсувів. Науково обґрунтовані біогеохімічні та біогідрохімічні моделі впливу на організм людини їжі та води для різних типів техноприродних геосистем геологічного середовища Карпатського регіону. На прикладах вугледобувного та сіркодобувного регіонів науково обґрунтовані механізми масового захворювання населення та визначені основні оптимізаційні заходи подолання кризового стану.

Ключові слова: екологічна безпека, техноприродні геосистеми, управління, геологічне середовище, регіон, зсуви, біогеохімічні моделі.

Рудько Г.И. Экологическая безопасность техноприродных геосистем (научные и методические основы). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 21.06.01 – Экологическая безопасность. Национальная академия природоохранного и курортного строительства, Симферополь, 2005.

Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической проблемы, путем научного обоснования экологической безопасности техноприродных геосистем (ТПГ) в пределах разных по организации типов геологической среды для решения оптимизационных задач технического и технологического направлений. Научные основы экологической безопасности техноприродных геосистем достигаются в результате реализации методологических принципов, технологических процедур и технических решений в их пределах на основе решения задачи управляемого контроля опасных геологических процессов: геодинамическими, ландшафтно-геохимическими, гидрогеологическими, радиоэкологическими и геофизическими. На основе разработанных теоретических положений решены технические и технологические задачи по определению экологической безопасности техноприродных геосистем для геодинамических процессов платформенного и горно-складчатых типов геологической среды (эндогенные и экзогенные процессы). Рассмотрены научные и практические аспекты влияния миграционных процессов флюидов, газа и воды на экологические показатели техноприродных геосистем. Установлены региональные закономерности гидрохимических, гидродинамических, ландшафтно-геохимических и радиоэкологических процессов – как факторов экологической безопасности ТПГ. Разработаны научные и практические основы экологической безопасности по условиям использования гидроресурсов Карпатских рек. Выполнено научное обобщение результатов исследований оползневых и селевых геосистем Карпатского региона по результатам научных обобщений, экспери­ментальных и полевых работ, что позволило определить стратегию и тактику оптимизационных мероприятий по исключению аварийных и катастрофических ситуаций. Разработаны многофакторные модели опасных геологических процессов для разных типов геологической среды. Научно обоснована и практически реализована имитационная динамическая модель на примере репрезентативного катастрофического оползня для принятия управленческих решений. Научно и методически обоснованы технические решения по инженерной защите техноприродных геосистем от оползней.

Впервые для техноприродных геосистем рассчитан риск влияния геологических процессов на здоровье населения, а также определены оптимизационные решения этих проблем. Научно обоснованы технические решения для ликвидации массового заболевания населения в пределах угледобывающего и серодобывающего региона. Определены параметры риска для нефтедобывающей техноприродной геосистемы.

Таким образом в диссертации изложены научно-методологические основы экологической безопасности техноприродных геосистем – как развитие нового научного направления, а также решена важная научная и практическая проблема обоснования и расчета экологической безопасности для техноприродных геосистем разных типов геологической среды.

Ключевые слова: экологическая безопасность, техноприродные геосистемы, управление, оптимизационные технические решения, геологическая среда, регион, геологические процессы, техногенез, биогеохимические модели.

Rudko G.I. Ecological safety of technogene-natural geosystems (scientific and methodical fundamentals). - Manuscript.

Thesis for Doctor of Technical degree Dissertation. Specialization 21.06.01 – Еcological safety. National Academy of Environmental and Resort Construction, Simferopol, 2005.Methodology of a very important scientific problem has been worked out by means of description of ecological safety of technogene-natural geosystems in various types of geological surrounding for the solving of optimization tasks of technical and technological directions. Scientific fundamentals of ecological safety are obtained by putting into life methodological principles, technological means and technical decisions in technological systems from the position of guided control of geological process: geodynamic, landscape-geochemical, hydro-geological, radiological and geophysical. On the basis of theoretical principles technical and technological tasks to determine ecological safety of technogene-natural geosystem for geodynamic processes of platform and mountain type of geological surrounding (endogene and exsogenous processes) were studied and analysed. Scientific and practical aspects of influence of migration fluid process, gas and water on ecological factors of technogene-natural geosystems were theoretically grounded. Concrete regional regularities of hydro-chemical, hydrodynamic, landscape-geochemical and radio-ecological processes as ecological safety factors were introduced. Regional aspects of ecological safety on using hydro-resources of Carpathian rivers were defined. There were obtained scientifically-generalized research results of land slides and mud flows geosystems of Carpathian region. There has been worked out an imitation dynamic model on the example of typical catastrophic land slide for taking management decision. Scientifically and methodically grounded technical means of engineering protection of technogene-natural geosystems from land slides have been introduced. Also there were scientifically grounded bio-chemical and bio-hydro-chemical models of influence on the human body, food and water for various types of technogene-natural geosystems of geological surrounding of Carpathian region. On the basis of coal-mining and sulfur- mining regions scientifically grounded mechanisms of population mass diseases were defined and the main ways of crisis overcoming were pointed out.

Keywords: ecological safety, technogene-natural geosystems, management, geological surrounding, region, land slides, bio-chemical models.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconРобоча навчальна програма
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “історія соціології”
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconМетодичні рекомендації для вчителів початкових класів Полтава 2005
Лобач О. О., Мірошніченко Т. В. Педагогічна корекція агресивності у молодших школярів: Методичні рекомендації для вчителів початкових...
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconНавчальна програма нормативної дисципліни
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “Історія соціології”
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconМихаил мурашкин записи 2008 года Дніпропетровськ "січ" 2010
В книге «Записи 2008 года» Михаила Георгиевича Мурашкина речь идет об инонаучной картине мира, которая включает в себя религиозное,...
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconДержавна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconМетодичні рекомендації для студентів історичного факультету
Матвієнків С. М. Засоби масової інформації в політичному житті суспільства. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету...
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconАктуальність проблеми
На сучасному етапі розвитку шкільної літературної освіти значна увага приділяється вивченню літератури у культурологічному контексті....
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconБазові навчально-методичні матеріали
Мета курсу: забезпечити основи формування історичного мислення студентів та умінь
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconСписок сформирован на основе электронного каталога, который создается с 1996 года
Алфавитный список сформирован на основе электронного каталога, который создается с 1996 года. Он полностью отображает фонд музыкальных...
Диссертации: Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 2005 года iconНауково-методичний центр
Розділ науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка