Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-аСкачати 153,47 Kb.
Дата конвертації09.03.2018
Розмір153,47 Kb.
ТипУрок

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ у 11-А класі

на час карантину

Класний керівник 11-А – Орлицька Н.І.Контакти для зворотного зв’язку:

за електронною адресою: dystshkola1@ukr.net з темою листа: прізвище вчителя

з учителем англійської мови Химич Н.Д. dreamka8@rambler.ru

ПІБ учителя

№ уроку

Зміст урокуЗавдання для учнів для самоопрацювання

УКРАЇНСЬКА МОВА

Орлицька Н.І.

33

Смислові відношення між частинами складних реченьПовторити типи складних речень

34

Урок мовленнєвого розвитку. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція.Скласти план виступу

35

Урок мовленнєвого розвитку. Основні способи виступу.Підготувати виступ на морально-етичну тему

36

Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.Зробити синтаксичний розбір 4 речень (на вибір)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Орлицька Н.І.

33

«Празька поетична школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії «Стилет чи стилос?..»Вивчити біографію Євгена Маланюка, читати та аналізувати

поезію


34

Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгійні мотиви, філософічність поезії Є. Маланюка «Під чужим небом».

Читати поетичні твори митця

35

Основні віхи життя і творчості Івана Багряного. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.Прочитати роман «Тигролови»

36

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа роману «Тигролови».Характеризувати образи твору

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Орлицька Н.І.

33

Бертóльт БРЕХТ Життєвий і творчий шлях драматурга–новатора. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика.Вивчити біографію Бертольда Брехта

34

«Життя Галілея» Проблема моральної відповідальностівчених за наслідки наукових досліджень у драмі.

Читати твір «Життя Галілея»

35

Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драмиХарактеризувати образ Галілея

36

Альбéр KAMЮ (1913–1960). «Чума». Життєвий і творчий шлях французького письменника. Французький письменник-нобеліат. Філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм.Ознайомитися з творчістю А.Камю. Прочитати роман «Чума»

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Химич Н.Д.

50

Довкілля. Складові частини. Розвиток навичок аудіювання. Граматика: Інфінітив.Grammar point с.143

Вправи 2,3 с.144

Вправа 4, с.145

51

Шляхи вирішення екологічних проблем. Розвиток навичок говоріння - дискусіяВправа 2 с.146

Вправа 3 с.148

Вправа 4 с.149

52

Молодь захищає довкілля. Розвиток навичок говорінняГраматика: Пасивний стан

Вправа 1 с.12

Вправа 1 с.13

Вправа 1 с.14

Вправа 3 с.15

53

Проектна робота-ЕКО акції. Розвиток навичок презентування проекту.Вправа 6 с.154

54

Твій вклад у захист довкілля. Розвиток навичок письмаВправа 1 с.155

Вправа 4 с.156

55

Твоя особиста думка щодо проблем довкілля. Удосконалення навичок говорінняВправа 6 с.157

Вправа 5в,6 с.158

Вправа 7б с.159

АЛГЕБРА

Антосяк П.І.

18

Правила знаходження первісних. Таблиця первісних.Вивчити §13, розв’язати № 466, 472.

19

Визначений інтеграл, його геометричний змістВивчити §14, розв’язати № 487, 494.

2021


Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.

Розв’язування задач і вправ.

Вивчити §15, розв’язати № 513(а-г) 517, 526(а), 530(а,б).

.

ГЕОМЕТРІЯ

Антосяк П.І.

3233


Об’єм кулі. Площа сфери

Вивчити § 36 (формула об’єм кулі та площі сфери),

розв’язати № 1176, 1178, 1197, 1212

ІНФОРМАТИКА

Петрище В.Ю.,

Петрище Я.В.

18

Умовне форматування.Вивчити матеріал

підручника §15.

19

Практична робота. Сортуваннята фільтрація даних.

Виконати практичну

роботу на стор.151 (підручник Н.В.Морзе, 11 клас)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Карабиньош С.В.

66

67

Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації.Підручник. § 23 ст. 196

Показати на історичній карті

нові незалежні держави у Азії та Африці; етапи деколонізації; регіони, у яких відбувалися чи

тривають регіональні збройні конфлікти.

68

69

Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.Підручник. § 23 ст. 199.

Дати характеристику процесу здобуття незалежності

народами Азії та Африки.

70

71Японія. Повоєнне реформування

країни. Японське «економічне

диво». Внутрішня та зовнішня політика.

Підручник § 23-24 ст.202-

208

Дати характеристику поняттю «японське «економічне диво»»72

73

Китай. Завершення громадянськоївійни. Проголошення КНР. Соціально-економічні

експерименти китайських

комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

Підручник § 24 ст. 203-209

Описати в конспекті і дати

характеристику соціально-економічним

експериментам китайських

комуністівІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Карабиньош С.В.

6566

Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Антиалкогольнакампанія. Стан економіки. Шахтарські страйки. Рівень життя населення.

Підручник 11клас.

Тема 26-27 ст. 196.

Аналізувати і робити

аргументовані висновки щодо стану командної економіки; рівня життя населення України в 1985— 1991 рр.

67

Практичне заняття.Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

Підготувати доповідь або

презентацію. Чорнобильська

катастрофа та її наслідки.

68

«Гласність» і лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Розгортання страйкового руху.Підручник . Тема 28-29.

Ст.209.


Визначити основні причини,

тенденції та протиріччя

політики «перебудови» і

«гласності» в УРСР

6970

Формування багатопартійноїсистеми. Активізація національно-

демократичного руху в другій половині 1980-х рр. Національні громадські організації і об’єднання. Релігійне відродження. Вихід УГКЦ з підпілля

Підручник. Тема 28-29.

Ст. 211.


Виявити суперечливі процеси зрушень у політичному житті

України; визначити роль і

наслідки процесу формування

багатопартійної системи в

суспільному життя України

71

Вибори до Верховної Ради УРСРі місцевих рад 1990 р.

Підручник . Тема 30-31 ст.223.

Опрацювати додаткову інформацію.

72

Створення АвтономноїРеспубліки Крим (12 лютого 1991 р.).

Підготувати доповідь на тему.ЕКОНОМІКА

Карабиньош С.В.

17

Функції підприємця та складові підприємницької діяльності.Практична робота № 3 «Визначення особистого хисту до підприємництва»

Підручник тема 5. (5.1-5.3)

Виконати практичну роботу № 3 «Визначення особистого хисту до

підприємництва» (за

запропонованим тестом)

18

Валовий дохід, витрати та прибутки підприємцяПідручник тема 5. ( 5.4 – 5.6)

БІОЛОГІЯ

Чоботаренко М.О

а.

17

Генетика людини1. Опрацювати §16- 18

2. Виконати завдання ст.98, 111.

18

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу.1. Опрацювати §17

2. Виконати завдання ст.104

19

Химерні та трансгенні організми.1. Опрацювати §20

2. Виконати завдання ст.123

20

Генетичні основи селекції організмів1. Опрацювати §19

2. Виконати завдання ст.117ФІЗИКА

Лутак І.М.

31

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різнихсередовищах. Джерела й приймачі світла. Поглинання і розсіювання

світла .


Опрацювати: §31

Завдання 281

32

Відбивання світла. Заломлення світла. Закони заломлення світла.Опрацювати: §32

Завдання 283

33

Лінзи. Побудова зображень одержаних за допомогою лінзОпрацювати: §41

34

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла . Світло якелектромагнітна хвиля. Інтерференція світла та дифракція світлових хвиль.

Опрацювати: §42

Завдання 359

ХІМІЯ

Мелеганич О.Д.

18

Жири й вуглеводи як компоненти їжі, їхня роль в організміОпрацювати § 15 (до білків)

Виконати тести на ст.103

19

Білки, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організміОпрацювати § 15 (до кінця)

Виконати тести на ст.109ЕКОЛОГІЯ

Мелеганич О.Д.

2

Структура сучасної екології та її місце в системі наук.Опрацювати § 2. Дати відповіді на питання після параграфа

3

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства.Опрацювати § 3. Дати відповіді на питання після параграфа

ПСИХОЛОГІЯ

Петрище В.Ю.

18

Бар’єри спілкуванняПідготувати повідомлення з теми. Навести приклади.

19

Конформізм. Негативізм. Тиск середовища.Вивчити визначення

основних понять із теми.ТЕХНОЛОГІІ

Марко М.Ю.

16

Принципи дизайну. Визначення стилівВивчити принципи дизайну та стилі в інтер’єрі .

17

Засоби художнього конструюванняВиконати макет

майбутнього виробу у зменшеному вигляді.ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ (юнаки)

Осійський О.Д.

2

Прийоми стрільби з автомата. Основи стрільби зі стрілецької зброї3

Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються. Тренування у одноманітності прицілювання.ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ (дівчата)

Михайлочко І.В.

18

Загальні положення надання домедичної допомоги у секторі обстрілу. Переведення пораненого в положення на боці (животі). Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок.Здійснити пошук інформації в інтернет

мережах. Написати повідомлення.

19

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівок (взаємодопомога)Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів самодопомога)

Підготувати

повідомлення

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Дзьома О.Ю.

33

1. Особливості проведення та суддівство змагань з баскетболу2. Чергування стійок, пересувань, зупинок, поворотів у нападі і захисті

3 . Удосконалення вивчених способів організації в протидіях позиційного нападу та захисту у навчальній грі

4. Д. з. Віджимання. (35 раз юнаки, 15раз дівчата)

34

1. Спеціальні фізичні вправи на швидкість2. Повторити ведення, передачі, кидки м’яча в умовах захисних дій гравців

3. Удосконалення вивчених індивідуальних, групових дій у нападі та захисті

4. Д. з: стрибки на місці.

35

1. Повторити передачу м’яча однією, двома руками зверху на велику відстань,чергувань різних способів ловіння м’яча

2. Удосконалення штрафних кидків в кільце

3. Удосконалення вивчених способів техніки у навчальній грі

4. Д. з. стрибкові вправи високої інтенсивності

36

1. К.н.-виконати10 кидків вивченим способом із дистанції 4-5м (кількість влучень).2. Удосконалення штрафних кидків в кільце

3. Удосконалення вивчених способів техніки у навчальній грі4. Д. з вправи ранкової гімнастики
Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Біографія: Максим Рильський
uploads -> Рекомендована література
uploads -> Зарубіжна література
uploads -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
uploads -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
uploads -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
uploads -> Плани практичних занять
uploads -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
uploads -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconДистанційне навчання під час карантину 11 клас українська мова
Урок №16. Прийти до школи 26 грудня в індивідуальному порядку, отримати зошити для контрольних робіт, завдання контрольної роботи...
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а icon«Берегині українського духу» (Літературно-мистецька композиція) Мета
Кривчун А.І., класний керівник 9-го класу, МірошниченкоЛ. В., класний керівник 10-го класу Кам’янської зош І-ІІІ ступенів
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconАнкета учасника районного етапуВсеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Прошу дозволити взяти участь у районному турі Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року – 2016”
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconКласний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconСценарій виховної години у 7-б класі присвяченої вшануванню пам’яті героям Небесної Сотні Класний керівник
Уття особистої відповідальності за долю держави, готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів...
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а icon140 років від дня народження С. А. Крушельницької (1872-1952) Класний керівник Кордіс А. О
Осівці, потім Петликівці, деякий час сім'я Крушельницьких жила у передгір'ях Східних Бескид — у селі Тисові на Станіславщині. З 1878...
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconПрацюємо з батьками
Класний керівник, шкільний психолог І батьки учнів повинні чітко уявляти основні напрямки своєї співпраці
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconЗавдання для учнів 1-8-х класів на період карантину 23. 02. 2018-03. 03. 2018 Учитель математики та інформатики гончарук лариса віталіївна
Вивчити п. – зробити конспект (як ми робимо у класі), приготуватися до практичних робіт
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconКонкурс «Класний керівник року 2011»
Місце роботи: Запорізький навчально – виховний комплекс №67, в даному навчальному закладі працюю з 2001р
Дистанційне навчання у 11-а класі на час карантину Класний керівник 11-а iconЗош І – ІІІ ст с. Кричевичі 2013 Класний керівник
Презентація досвіду роботи класного керівника 4 класу півень мирослави олександрівни І частина


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка