Діяльність першогоСторінка5/5
Дата конвертації23.08.2017
Розмір0,6 Mb.
1   2   3   4   5

ІV. З А К Л Ю Ч Е Н Н Я


Після проведеною мною роботи хочу зазначити, що звертання уваги до театральної творчості починає завойовувати значне місце в наш час. В ході дослідження бачила справжню зацікавленність, навіть фанатизм деяких людей. Їх шанування нашої культури, великі духовні сили, спрямовані на боротьбу з брудом і грубістю наших складних часів дійсно надихають на плідну працю.

В своїй роботі спочатку розповідаю про перші кроки розвитку театрального мистецтва Полтави. Далі висвітлюю ті фактори, які мали вплив на це мистецтво, сприяли його розквіту чи, навпаки, перешкоджали йому. Найголовніші з цих факторів такі: ставлення до кожного експерименту; матеріальна підтримка акторів і режисерів, зовнішнє оточення; вплив сусідніх культур і мистецькі здібності народу. Але не всі ці чинники з однаковою силою впливають по всій території України. Найбільше відмінностей зустрічається в прикордонних районах, де вплив сусідніх районів є найбільший. Центральні ж райони України (тобто і Полтавська область) хоч на самому початку і мали деякі риси інших традицій у відповідній сфері, але найповніше зберегли національні прикмети, що спостерігаймо й зараз.

Також вважаю, що для того, щоб пізнати і осмислити складну проблему становлення українського народу, його традиційно-побутові культури, треба вивчати все, що ним накопичене століттями з покоління в покоління. Тому і обрала для дослідження ще не вивчену широко галузь. Намагалась суто об'єктивно підходити до думок авторів, з якими я не згодна, серйозно обмірковуючи, в чому причина наших разнобіжностей.

І після проведеної мною роботи я зрозуміла, що слід вивчати культурну спадщину свого народу, що перші українські п'єси теж були неодмінною часткою розвитку мистецтва країни. Про це свідчить вже те, що навіть під чуженецьким пануванням люди зберегли старе мистецтво, як символ, пронесений через всі віковічні страждання і утиски, яких довелося зазнати.

В майбутньому хочу доповнити її додатком, співбесідами, розмовами, новими враженнями і думками; а взагалі спробую зробити роботу більш насиченою і наочною.

Досліджуючи розвиток театральної творчості в Полтаві, я отримала велике задоволення від своєї праці. Сподіваюсь, що робота відкриє для її читачів багато нового щодо історіє театру в Полтаві, цікавий світ мистецтва гри, зігріє іх душі, зробить їх хочь трохи добрішими і кращими.С П И С О К Л І Т Е Р А Т У Р И
І. АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА:
1. ДАПО, - ф.8811, - оп.14, - спр.4

2. ДАПО, - ф.83, - оп.1, - спр.35, - арк.2-3

3. ДАПО, - ф.8811, - оп.1, - спр.58

4. ДАПО, - ф.8811, - оп.1, - спр.59

5. ДАПО, - ф.8811, - оп.1, - спр.60, - арк.1

6. ДАПО, - ф.1286, - оп.1, - спр.154, - арк. (копія)

7. ДАПО, - ор.3, - оп.18, - спр.179

8. ДАПО, - Бучневич В. Є. Записки о Полтаве и ея памятниках. - Полтава. - 1902р. - 292 с.

9. ДАПО, - Лист малоросійського генерал - губернатора М. Г. Рєпніна про викуп з кріпацтва великого російського актора М.С. Щепкіна. - Труд Полтавской Ученой Комисии. - Вип.1 - Полтава. 1905р. - 89с.

10. ДАПО, - Памятная книжка Полтавской губернии на 1916 год. – Ізданіє Полтавскаго Губернскаго Статистическаго Комитета под редакцией Н.А.Снесскаго. - Полтава. - 1916р.

11. ДАПО, - Полтавскія Губернскія Ведомости. - №23. - 1852р. - 249с.

12. Архів літературно - меморіального музею І. П. Котляревського. - Спр.1. - №571р.


ІНШІ ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:
1. Аксаков О. - Критичні статті. - Київ. - 1968р. - 22с.

2. Аматорські вистави. - Український Драматичний Театр. - Т.1. - Київ. - 1967р. 177с.

3. Безгін І. Д. Театральне мистецтво і радянська дійсність. - Київ. - 1978р. 24с.

4. Белінський В. Думки про мистецтво. - Київ. - 1976р.

5. Бузинний О. Т. До історії театру в Полтаві. Викуп з неволі М. С. Щепкіна (за архівними матеріалами). - Записки Полтавського Інституту народної освіти.- Т. ІV. - Полтава. - 1927р. - 43 - 56с.

6. Возняк М. Початки української комедії. - Львів. - 1920р. - 221с.

7. Врангель Н. Н. История одного дома //Старые годы. - 1913год. - Гос.архив библиотеки им. Саттыкова - Щедрина.

8. Галенко М. Лохвицький театр //Зоря Полтавщини. - 1996р. - 27 березня.

9. Гріц Т. С. Михайло Семенович Щепкін. - мМ. - 1966р. - 43с.

10. Дашкевич М. - Отзыв о сочинении Петрова “Очерки истории украинской литературы Х!Х столетия.” - “Отчет о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова .“ - Спб. - 1888р. - 83с.

11. Дурілін С., Щепкін М., Котляревський І. Російсько - українське гурне єднання. - Київ. - 1953р. - 80с.

12. Іванов А. Трічі ювілейний //Зоря Полтавщини. - 1969р. - 6 липня.

13. Жерус В. Минуле театру на селі //Cельський театр. - 1927р. - №8.

14. Жук В. Н. Які були кріпосні театри і оркестри на Полтавщині //Наш рідний край. - Вип.4. - Полтава. - 1990р. - 35с.

15. Залесский А. Из быта крепостного времени //Киевская старина. - 1888год. - Июль - 78 - 79с.

16. Казимиров О. Український аматорський театр. - Київ. - 1965р. - 32с.

17. Киевская старина. - Книга 9. - Київ. - 1904р. - 22с.

18. Из прошедшей жизни малороссийского дворянства //Киевская старина.- 1888год. - Октябрь. - 149 - 161с.

19. Кирилюк Євген. Живі традиції. Іван Котляревський та українська література. - Київ. - 1969р.

20. Коваль М.В., Кульчицьких С.В., Курносов Ю.О. Історія України. - Київ. - 1992р. - 288с.

21. Лазаревський о. Очерки и заметки по истории Малоросии. - Кн.ІУ. - 60 - 61с.

22. Лазорський М. Світлотіні. - Мельборн. - 1973р. - 301 - 308с.

23. Момонт А. В награду таланта актера Щепкина для основания его участи //Комсомолець Полтавщини. - 1990р. - 11 грудня.

24. Наливайко І. Кропивницький на сільській сцені // Комсомолець Полтавщини. - 1991р. - 17 серпня.

25. Наливайко І. Народний театр в Диканці - погляд в історію //Комсомолець Полтавщини. - 1990р. - 26 березня.

26. Неофициальная часть Полтавских Губернских Ведомостей. - Полтава. - 1852р. - №1.

27. Неофициальная часть Полтавских Губернских Ведомостей. - Полтава. - 1898р. - 5 січня. - №1.

28. Отечественные записки.- Полтава.- 1839 г.- N 3.- 154 c.

29. Павловский И.Ф. Заботы кн.Н.Г.Репнина о Полтавском театре и о выкупе артиста Щепкина. Оттиск из журнала “Киевская старина”. - Киев. - 1905р.

30. Павловский И. Ф. Полтава (1802 - 1856). Исторический очерк ее, как губернскаго города. - Полтава. - 1910р.

31. Павловский И.Ф. Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. - Полтава. - 1914р.

32. Павловский И.Ф, Из переписки малороссийского генерал – губернатора князя А. Б. Куракина. - Труд полтавской ученой комиссии. - Выпуск Х!!!. - Полтава. - 1915р. - 21с. - ДАПО.

33. Падалка Л. В. Что сказало население Полтавской губернии о своем старом быте. - Полтава. - 1905р. - 44с.

34. Пилипчук Р. У дощепкінський період //Український театр. - 1986р. - №6. - 27 - 29 с.

35. Ротач А.О. І.П.Котляревський і Полтавський театр. Наукові записки. - Полтава. - 1958р. - 63с.

36. Ротач П. Біля гнізда соловейка. Натхненні театрали. Призабута сторінка театрального життя Полтави. - Полтава. - 1993р. - 89с.

37. Русская старина. - 1875р. - №5. - 140с.

38. Самсоненко С. Літопис театру //Зоря Полтавщини. - 1972р. - 12травня.

39. Сєкарева К. Рукописи І.П.Котляревського //Радянське літературознавство. Наукові записки. - Київ. - 1950р. - 71с.

40. Срезневський В. И.П.Котляревский. Из русского биографического словаря.

41. Станіславський К.С. Моє життя в мистецтві. - Москва. - 1972р. - 446с.

42. Стороха Є. Перша Наталка у Полтаві. - Полтава. - 1995р. - 139с.

43. Субтельний Орест. Україна. Історія. - Київ. - 1993р. - 289с.

44. Театр І.П.Котляревського. - Київ. - 1969р.

45. Терещенко О.В. И.П.Котляревский // Основа. - 1861р. - Полтава. - 168с.

46. Франко І. Нарис історії української літератури ( до 1890р.) - Львів. - 1910р. - 84р.

47. Чарнецький С. Історія української культури. Театр. - Київ. - 1993р.

48. Щепкін А.С. Из краткого очерка жизни М.С.Щепкина и артистической его деятельности на сценическом поприще. - Київ. - 1969р. - №3. - 78р.

49. Щепкин М.С. (1788 - 1863г.). Записки его, письма, расскази, материали для биографии и родословная. - С. - Петербург. - 1917р.

С Л О В Н И К
Вертеп - старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні і світські п'єси.

Аматор (лат. amator, від amo - полюбляю, маю нахил) - самодіяльний актор, музикант, художник, тощо.

Генерал - губернатор - вища службова особа в царській Росії, що очолювала генерал - губернаторство.

Генерал - губернаторство - адміністративно - теріторіальна однина в царській Росії (1775 - 1917 рр.), яка охоплювала територію однієї або кількох губерній.Примадонна (італ. prima donna, букв. - перша дама) - співачка в опері чи оперетті, що виконує перші партії.


Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Діяльність першого icon“1890/1895” ббк 3. (4 Укр) 52 Андрій Королько
Франка, С. Даниловича, К. Трильовського та інших, які виступали з відповідними програмами на народних зібраннях; простежено діяльність...
Діяльність першого iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку після...
Діяльність першого iconЛюбов з першого погляду
Любов з першого погляду, або Секрети книжкової виставки: методично-бібліографічні матеріали / оунб ім. В. Г. Короленка; підгот. А....
Діяльність першого iconІнформація про проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році
Рекомендується під час проведення Першого уроку продовжити роботу з виховання в учнів патріотичних почуттів: любові до рідного краю,...
Діяльність першого iconДіяльність Хариті Кононенко в Рівному (1941-1943)
Стаття висвітлює діяльність жінок у воєнні роки (1941-1943) на прикладі Харитини Кононенко, яка активно співпрацювала з оун-упа,...
Діяльність першого iconЖиття та діяльність Петра Могили
Постать митрополита Петра Могили є однією з найвизначніших в історії України. Життя та діяльність Петра Могили мали великий вплив...
Діяльність першого iconКонспект лекцій з дисципліни «Криміналістика»
Об'єктом науки криміналістики служать злочинна діяльність І діяльність з розкриття та розслідування злочинів, складові їх різні процеси...
Діяльність першого iconПедагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
...
Діяльність першого iconМетодичні рекомендації до організації та проведення Першого уроку у 2013-2014 навчальному році Чернігів 2013
Тарас Шевченко – совість України, її душа І оберіг (до 200-річчя від дня народження) : методичні рекомендації до організації та проведення...
Діяльність першого iconПрактикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» напряму підготовки 020105 «Документознавство...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка