Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука


Список основних використаних джерел і літературиСторінка11/12
Дата конвертації15.04.2017
Розмір2,17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Список основних використаних джерел і літератури

Центральний державний архів вищих органів влади й управління України (ЦДАВОВУ). - Ф. 3833. - Оп.2. - Справа (С.) 54.

ЦДАВОВУ - Ф.3833. - Оп.1. - С. 87, 225, 233.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3834. - Оп.1. - С. 1.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3836. - Оп.1. - С. 29, 30.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3837. - Оп.1. - С. 2.

ЦДАВОВУ- Ф. 3838. - Оп.1. - С. 3, 14, 24, 25, 44, 55, 56, 80 а, 59, 95.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - С. 233.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). - Ф. 1. - Оп. 46. - С. 809.

ЦДАГОУ- Ф. 62. - Оп.1. - С. 175, 219, 220, 253, 277, 281, 289, 293, 294, 295, 296, 1622.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ). - Ф.2. - Оп.40. - С. 50. - Т. 1- 9.

ГДА СБУ. - Ф.2. - Оп. 1. - Д. 1.

ГДА СБУ. - Ф.2. - Оп. 4. -Д. 12. -Т.1-5.

ГДА СБУ. -Ф.5. - С.445.

ГДА СБУ. - Ф.6. - С. 51895.

ГДА СБУ. - Ф.6. - С. 74914.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С. П-1518.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С. 7765. - Т. 10.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С. 9079.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С.19127. -Т.4.

ГДА СБУ. - Ф.13. - С. 372. - Т. 1, 5, 20-23, 28, 29, 54, 56, 103.

ГДА СБУ. - Ф.13. - С. 376. - Т. 40, 68.

Архів Управління СБУ (УСБУ) в Рівненській обл. - С. 4245, 2185, 796, П-15658.

Архів УСБУ в Волинській обл. — С. 22085.

Архів УСБУ в Івано-Франківській обл. — С. 32518, 14629.

Архів УСБУ в Львівскій обл. - С. П-22753, П-33843.Балей П . Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. - Б.м, б.р.

Бандера С. Перспективи української революції. — Мюнхен: Видання Організації Українських Націоналістів, 1978.

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 — 1980-ті рр.). — К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999.

Бедрій А. ОУН і УПА. — Н.-Й; Лондон; Мюнхен; Торонто: Українська центральна інформаційна служба, 1983.

Беляев В., Рудницъкий М. Під чужими прапорами. — К.: Радянський письменник, 1956.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 — 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. — К.: «Либідь»; «Військо України», 1994. - Кн. 1-2.

Борець Ю. У вирі боротьби. — К.: Наукова думка, 1993.

Боротьба і діяльність ОУН під час війни. Пропагандивні вказівки. — Б.м, Б.р.Бурдин Л.С., Хамазюк И.В. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов против СССР и борьба с нею органов государственной безопасности. — М., 1955.

Василь Кук — «Леміш». Колгоспне рабство. — Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2005.

Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.) // Український історичний журнал. — 2001. — № 6.

Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни. — Торонто: «Новий шлях», 1991.

Виноградський В.М., Якименко І.Л. Полковник Шовкуненко розповідає // Комуніст України. — 1990. — № 1.

Вихристенко В.І. Спецслужби в геноциді України. — Одеса: Маяк, 2002.

Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В. и др. Без срока давности. — Харьков: «Фактор», 2001.

Вчені Інституту історії України. Біобібліографічний довідник. — Вип.1. - К, 1998.Гавяз М.Л. Нова доба органів держбезпеки // Борис Шульженко. Особистість і час: Документи, спогади, матеріали. — К.: АДЕФ-Україна, 2006.

Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армія Крайова на Тернопіллі. — Тернопіль, 1996.

Гордієнко М. З волинських і поліських рейдів. — Торонто: «Українське ехо», 1959.

Грицько-Цяпка Д. Горить ліс! Спомини колишнього вояка УПА. —Лондон: Українська Видавнича Спілка. 1975.

Данилюк М. (Блакитний). Повстанський записник. — К.: Видавництво ім.. О. Теліги, 1993.

Декларація Проводу Організації Українських Націоналістів після закінчення другої світової війни в Європі [травень 1945 р.]. — Б.м., б.в., 1948.

Деятельность органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. (1941 — 1945). Сборник документов и материалов. — М., 1964.

Дзьобак В.В. Отаман Тарас Бульба-Боровець. — К.: Б.в., 1995.

Диакон Андрей Кураев. Почему православные такие? — М., 2006.

Дмитрук К. Жовто-блакитні банкроти: Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті. — К.: Дніпро, 1982.

До статистики політичних процесів у довоєнній Польщі на українських землях // Календар-альманах «Нового шляху». — Торонто: «Новий шлях», 1979.Замлинський В. Шлях чорної зради. - Львів: Каменяр, 1969.

Збірник на пошану генерал Романа Шухевича. - Мюнхен, «Цицеро», 1990.Зеленчук М. Підпільна боротьба в останній стадії. 1950-1955 // Державність. - 1992. — № 3.

Иванков А.В. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов в годы Великой Отечественной войны и борьба с ней органов государственной безопасности. — М., 1982.

Из истории оперативной деятельности органов государственной безопасности СССР в предвоенные годы (октябрь 1938— июнь 1941 г.). Сборник документов. — М., 1962.Іваненко В.В., Якунін В.К. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006.

Ілюшин І. І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА // Український історичний журнал. — 2002. — № 3.

Ілюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. -К.,2001.

Казанівський Б. Шляхом легенди. Спомини. — Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1975.

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до краха. — Харьков, 2007.

Касьянов Г.В. Український націоналізм: проблема наукового переосмислення // Український історичний журнал. — 1998. — №2. Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1941 — 1942 рр.). — К.: Інститут історії України, 1999.

Кентій А.В. Українська військова організація (УВО) 1920 — 1928 рр.: Короткий нарис. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1998.

Кентій А.В., Українська повстанська армія в 1942 — 1943 рр. — К.: Інститут історії України, 1999.

Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944 — 1945 рр. — К: Інститут історії України НАНУ. — 1999.

Кентій А.В., Папакін Г.В. Стратегія «двофронтової» боротьби ОУН — УПА у 1943 — 1944 рр.: мовою документів, очима істориків //Україна у Другій світовій війні: уроки історії і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції (27 — 28 жовтня 1994).— К: Інститут історії України НАН України, 1995.

Киричук Ю. Історія УПА. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991.

Книш 3. Варшавський процес ОУН. - Торонто, 1968. — Ч.1.

Книш 3. Дрижить підземний гук (Спогади з 1930 і 1931 років у Галичині). — Вінніпег: Б.в., 1953.

Книш 3. На життя і смерть: Сторінки з історії Української Військової Організації. — Торонто: Срібна сурма, 1980.

Книш 3. Перед походом на Схід. — Торонто: Срібна сурма, Б.р.

Книш 3. Становлення ОУН. — К: Видавництво ім. О. Теліги, 1994.

Коваль М.В. ОУН-УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом // Український історичний журнал. — 1994. — № 2 — 3.

Коваль М.В. Правда безнадійних змагань // Політика і час. — 1997. — №10.

Коваль Р. Щастя і трагедія Василя Кука // Незборима нація. — 2003. — Ч.1.

Кожинов В. Россия. Век ХХ-й. — Краматорськ: «Тираж-51», 2002. — Кн.2. Комар В.Л. «Українське питання» в політиці урядів Польщі (1926 — 1939 рр.). // Український історичний журнал. — 2001. — №5.

Коровин В.В. Советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. - М., 1983. Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 1997. — Т 1-2.

Кравчук П. Без недомовок. Спогади. — К.: Літературна Україна, 1995. Куделя М.П. Крізь бурі лихоліть. Спогади. - Міннеаполіс: СВУР, 1999.

Кук В. «Я хотів би побажати молоді пишатися належністю до Шевченківського роду» // Захист. — 2001. — № 6.

Кук В. Спогади про Михайла Сороку, Володимира Горбового, Григорія Пришляка й Святослава Караванського // Зона. — 1996 — № 11. Кук-Леміш В. Життя, віддане визволенню нації // Шлях перемоги. — 2000. - № 15.

Кульчицький С. Історичний висновок про діяльність ОУН-УПА // Сучасність - 2001. — № 2. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921 - 1939 рр.). - К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999.

Куп'як Д. Спогади нерозстріляного. — Львів: Каменяр, 1993.

Кучерук О. Останній паспорт Євгена Коновальця // Пам'ять століть. — 2000. - № 5. Лаврищук В.І. Українська повстанська армія та радянські партизани // Сторінки воєнної історії України. - К., 2000. - Вип. 4.

Лебедь М. Українська Повстанча Армія, її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу. — Б.м.: Видавництво Пресового Бюра УГВР, 1946. — Ч.1.

Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. 1939. Західні землі України. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1999.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. — Львів: Просвіта, 1993.-Кн.1.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2001. — Т. 3.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2002. — Т 4. — Кн.1.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2002. — Т. 5.— Кн.2.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2006. — Т. 8.Лозунько С. Оболганные. Чекисты в Великой Отечественной войне: между виртуальностью и реальностью // «2000». — 2006. — 22 сентября.

Макар В. Бойові друзі. Збірка спогадів з дій ОУН. 1929-1945. — Торонто: Гомон України, 1980. — Т.1.

Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. — Б.м.: Б.в., 1949.

Матвієйко М. Чорні справи ЗЧ ОУН (розповідь колишнього націоналіста). — Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1962.

Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию ВУЧК-КГБ УССР (2-3 декабря 1988). - К., 1988.

Мельничук Ю.С. Коли кров холоне в жилах. Нариси, памфлети. — К.: Радянський письменник, 1960.

Митрополит Иоанн. Русский узел. Статьи, беседы, обращения. — СПб, 2007.

Мірчук П. Акт відновлення української державності 30 червня 1941 року (його генеза та політичне й історичне значення). — Н.— Й.: Видання ООЧСУ, 1952.

Мірчук П. Історія ОУН. — Мюнхен. Б.р. — Т.1.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942 — 1952. — Мюнхен: «Цицеро», 1953.

Мудрик-Мечник С. Закордонні частини Організації Українських Націоналістів (Причинки до історії). — Львів, 1995.

На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні. Збірник статей, спогадів, документів. — К: Видавництво ім. Олени Теліги, 1993.

Національне примирення чи конфронтація? — К.: Інститут історії України НАНУ, 1999.

Нич В. Провокатори УВО - ОУН. - Н.-Й: Б.в., 1956.

Нікольський В.М. Підпілля ОУН (б) у Донбасі. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2001.

Они сражались за родину. Последний главком УПА Василик Кук воевал против Польши, Германии и Советского Союза // Киевский телеграф. — 2000. — 6 ноября.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. — М.: «Книга и бизнесе», 1995.

ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929 - 1955 рр. - Б.м.: Видання ЗЧ ОУН, 1955.Першина Т.С. Утвердження тоталітарної адміністративної системи в Західноукраїнському регіоні (1944—1950 рр.) // Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових праць. — К., 1997. — Вип.1.

Плеханов А.А., Плеханов А.М. Казачество на рубежах Отечества. — М.: Кучково поле, 2007.

Плотников Н.Д. Опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями на Украине в советский период. — М., 1996.

Подворняк М. Вітер з Волині. Спогади. — Вінніпег: Б.в., 1981.

Політичний терор і тероризм в Україні. Історичні нариси. — К.: Наукова думка, 2002.Поліщук В.В. Гірка правда: злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). — Донецьк: Донеччина, 1996.

Постанови III Надзвичайного великого збору Організації Українських Націоналістів. - Б.м., 1948. Прокоп М. Українське протинацистське підпілля. 1941 — 1944 // Сучасність. - 1989. - Ч. 7 - 8.Прудникова Е. Берия. Последний рыцарь Сталина. — СПб.: Нева, 2006.

Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются… — М.: Политиздат, 1988.

Савчин М. Тисяча доріг (Спогади). — Львів—Торонто: Видавництво Літопис УПА, 1995.

Санников Г.З. Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944—1953 рр. - К.: Дніпро, 1998.

Сергійчук В.І. ОУН-УПА в роки війни. — К.: Дніпро, 1996.

Скорупський М. Туди, де бій за волю… - К.: Козаки, 1992.

Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943 — 1949. Довідник. — Н.-Й: Пролог, 1994.

Соколовская Я. Василий Кук прекратил войну с Россией // Известия. — 2007. - 10 сентября.

Спецслужби України в роки війни і післявоєнний період. Збірник документів. — К., 2002.Срібна сурма. Спогади й матеріали до діянь Української Військової Організації. — Торонто: Срібна сурма, Б.р. - Збірник перший.

Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне. — К.: Вища школа, 1983.

Стецюк Г. Непоставлений пам'ятник (Спогади). - Вінніпег: Б.в., 1988.

Судоплатов П. Разведка и Кремль. — М., 1996.

Ткаченко Н.С. Повстанческая армия (тактика борьбы). — Минск: Харвест; М.:АСТ, 2000.

Тойнби А.-Дж. Цивилизация перед судом истории. — М., 1996.

Тополъчук Л. За фальшивим мандатом. — К.: Політвидав України, 1962.

Требин М.П. Терроризм в XXI веке. — Минск: Харвест, 2003.

Українська Головна Визвольна Рада. Збірка документів за 1944—1950 рр. — Мюнхен: Видавництво ЗЧ ОУН, 1956.

УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну державу 1942 — 1950 рр. (Збірка документів). — Мюнхен: Видання ЗЧ ОУН, 1957. — Ч.1-2.

Философия истории. Антология. — М.: Аспент Пресс, 1995.Філоненко П. Збройна боротьба на Волині (Спомини учасника). — Вінніпег: Волинський видавничий фонд, 1958.

Хміль С.Ф. Українська партизанка: 3 крайових матеріалів. — Мюнхен: Видання ЗЧ ОУН, 1959.

Чередниченко В. Анатомія зради. — К.: Політвидав України, 1978.

Чередниченко В. Націоналізм проти нації. — К: Політвидав України, 1971.

Чёрная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. - М.: Изд-во «Три века истории», 1999.Шанковсъкий Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська. 1917 - 1995. -Львів: Світ, 1996.

Шульженко Б.С., Хамазюк И.В., Данько В.Т. Украинские буржуазные националисты. — М., 1963.

Шуляк О. В ім'я правди: До історії повстанчого руху в Україні. — Роттердам: Б.в., 1947.

Шумук Д. Пережите і передумане. — Детройт: Українські вісті, 1983.

Щеглюк В. «…Як роса на сонці». — Львів: Фенікс Лтд, 1992.

Щодо круглого столу «Голодомор 1932—1933 років і політичні репресії в Україні в документах архіву Служби безпеки України.» Прес-реліз Прес-центра СБ України. 27 серпня 2007 р.Яремко М., Жилавий І., Стефюк Ю. На світлу дорогу (покаяння колишніх оунівців). — Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1962.

Sodol P. UPA: They fought Hitler and Stalin. - N.-U., 1987.

Tus-Krokhmaliuk U. UPA Warfare in Ukraine. Strategical Tactical and Organizational Problems of Ukranian Resistance in World War II. — N.-U., 1972.


Каталог: Viedienieiev Dmytro


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconРафаель Сабатіні Одіссея капітана Блада
Джерело: Р. Сабатіні. Одіссея капітана Блада. Хроніка капітана Блада. К.: Майдан, 1992. 488 с. С.: 4-289
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconАвтобіографія візенков Дмитро Валерійович
Візенков Дмитро Валерійович, народився 03 грудня 1985 року у м. Маріуполь, Донецької області, Україна
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДмитро чижевський філософія г. С. Сковороди
Леонід Ушкалов. Дмитро Чижевський та його книга про філософію Сковороди
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДуховна міра таланту
Тижня минулого року І зосередити увагу читачів на творчості укр поетів -наших земляків. Під час цього дня читачам цікаво було послухати...
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconВасиля голобородька
К 54 Поетика Василя Голобородька. Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. 196 с
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconЛук’яненко Дмитро Григорович Біографія Лук’яненко Дмитро Григорович
Російської Федерації. Його раннє дитинство пройшло у селі Старовичі Іванківського району Київської області, де його виховували бабуся...
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДмитро чижевський історія української літератури
Чижевський Дмитро Iванович. Історія української літератури. — K: Видавничий центр «Академія», 2003. — 568 с (Альма-матер)
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДжеймс кук Біографія
Експедиція також довела, що Нова Зеландія — це два самостійні острови, розділені вузькою протокою (протокою Кука), а не частина невідомого...
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconПедагогічної освіти імені василя сухомлинського
В. М. Нудний, заступник директора з навчально-організаційної діяльності коіппо імені Василя Сухомлинського
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconВсеукраїнська професійна бухгалтерська газета
Україні. Виходить українською мовою з 1927 року, має багату історію. Саме цей журнал визнав І благословив на творчість Олександра...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка