Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука


Бібліографія робіт автора з історії руху ОУН й УПАСторінка12/12
Дата конвертації15.04.2017
Розмір2,17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДодаткиБібліографія робіт автора з історії руху ОУН й УПА

1. Биструхін Г.С, Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам'яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945-2005 рр. Монографія. - К.: Генеза, 2006. - 512 с

2. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920—1945). Монографія. - К.: Ґенеза. 2006. - 408 с

3. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940—1950-ті роки. Монографія. - К.:К.І.С, 2006. - 568 с

4. Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.І. Українці проти нацизму: політичний вимір. — Запоріжжя: «Просвіта», 2005. — 84 с

5. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Прояви терору і тероризму у протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби // Політичний терор і тероризм в Україні. XIX — XX ст. Історичні нариси [Колективна монографія] — К.: Наукова думка, 2002. - С 744 - 775.

6. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Доля Мирона Матвієйка // До новітнього українського світогляду і стратегії. — К: Економіка і право, 2002. — С 113-125.

7. Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і тризуб. Нотатки до історії Служби безпеки Організації українських націоналістів // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1998. - № 1-2. - С 365-389; 2000. - № 2-4. - С. 485-503.

8. Вєдєнєєв Д.В., Єгоров В.І. Інструктивний документ Служби безпеки ОУН // Науковий вісник Академії СБ України. - 1998. - № 6-7. — С.207-128.

9. Тинченко Я., Веденеев Д. Роковой выстрел в генерала Ватутина // Киевские ведомости. — 1999. — 6 мая. — С.5.

10. Веденеев Д. «Приговор привести в исполнение немедленно…» // Киевские ведомости. — 1999. — 7 августа. — С. 10.

11. Тинченко Я., Веденеев Д. Убрать Хрущева мечтал не только Брежнев // Киевские ведомости. — 1999. — 14 октября. — С.7.

12. Вєдєнєєв Д.В. Контррозвідувальне забезпечення в Українській повстанській армії. // Сторінки воєнної історії. Збірник наукових праць. - К., 2000. - Вип. 4. - С 166 -170.

13. Веденеев Д. Форма УПА: Неизвестный проект // Однострій. — 2000. -№4. -С. 15-16.

14. Веденеев Д. Легендированные группы УПА // Однострій. — 2000. - №5.-С. 14-17.

15. Веденеев Д., Ивко В. Оперативно-войсковые группы силовых структур СССР в борьбе с УПА (организация, обмундирование, вооружение) // Однострій. - 2000. - № 5. - С. 18-24.

16. Тинченко Я., Веденеев Д. «Мстители» из Черного леса // Киевские ведомости. — 2000. — 24 февраля. — С. 10.

17. Шевченко С, Веденеев Д. Разведчик «Ярема» и подпольщик «Зот» // Зеркало недели. - 2000. - № 33. - С. 11.

18. Веденеев Д., Шевченко С. «Сова» призывала к примирению // Зеркало недели. — 2000. - 15 июля. - С. 18.

19. Веденеев Д., Шевченко С. Драма писателя и поединок спецслужб // «2000». - 2000 - 24 ноября. - С. 24.

20. Веденеев Д., Шевченко С. «Суперагент» отец Яков // «2000». - 2000. — 1 декабря. — С. 28.

21. Веденеев Д., Шевченко С. Товарищ Судоплатов преувеличивает… // «2000». - 2000. - 22 декабря. - С. 20.

22. Вєдєнєєв Д.В. Загадка Ріко Ярого // Пам'ять століть. - 2001. - № 6. -С. 149-150.

23. Вєдєнєєв Д.В. Проект ОУН щодо державно-адміністративного врядування України // Галичина. - 2001. - № 7. - С. 88-90.

24. Вєдєнєєв Д.В. Організаційна еволюція Служби безпеки ОУН (С. Бандери) (1939 - початок 1950-х рр.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - 2001. - Вип. XLIV - С 188-193.

25. Вєдєнєєв Д.В. Зародження спеціальних служб руху українських націоналістів (1920 - 1930 рр.) // Пам'ять століть. - 2001. - № 4. - С. 109-116.

26. Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи Української військової організації // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - К., 2001. - Вип. 5. - С 142-152.

27. Вєдєнєєв Д.В. З історії розвідувальної діяльності підпілля ОУН (1943 — початок 1950-х рр.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія». — 2001. — Вип. 5. — С. 261—268.

28. Вєдєнєєв Д.В. Розвідка Української повстанської армії // Труди Академії (Національна академія оборони України). — 2001. — Вип. 30 — С. 193-198.

29. Вєдєнєєв Д.В. Радянські оперативно-військові сили на Західній Україні. 1944 - поч. 1950-х рр. // Труди Академії. — 2001. - Вип. 31. — С 361-366.

30. Вєдєнєєв Д.В. Галичина: остання кров // Трибуна. - 2001. - № 7-8. — С.36-37.

31. Вєдєнєєв Д.В. Підпільна діяльність ОУН в Західній Україні у 1939 — 1941 рр. // Історія України. - 2001. - № 12. - С.4-5.

32. Вєдєнєєв Д.В. Арсенич М.В. // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001.-Т1.-С.662.

33. Веденеев Д., Шевченко С. Пули для протопресвитера // «2000». — 2001. - 5 января.

34. Веденеев Д., Шевченко С. «Процесс-59» — плаха для непримиримых // «2000». - 2001. - 26 января.

35. Веденеев Д., Шевченко С. Клим Савур — неизвестные обстоятельства гибели. — «2000». — 2001. — 9 февраля.

36. Веденеев Д., Шевченко С. Темная личность в «Зазеркалье» украинской истории // Киевский Телеграф. — 2001. — 28 мая.

37. Веденеев Д., Шевченко С. Полковник-сладкоежка. Жизнь и смерть Евгена Коновальца // Киевский Телеграф. — 2001. - 11 июня.

38. Веденеев Д., Шевченко С. Охотник на Хрущева // «2000». - 2001. – 2 июля.

39. Веденеев Д., Шаповал Ю. Был ли Лаврентий Берия украинским националистом? // Зеркало недели. - 2001. - 7 июля.

40. Веденеев Д., Шевченко С. «Посадочная» полоса // «2000». — 2001. — 27 июля.

41. Веденеев Д., Шевченко С. Последний бункер // Киевский Телеграф. — 2001. — 6 августа.

42. Веденеев Д., Шаповал Ю. Мальтийский сокол, или судьба Мирона Матвиейко // Зеркало недели. — 2001. — 11 августа.

43. Веденеев Д., Шевченко С. Яд для классиков // «2000». — 2001. — 17 августа.

44. Веденеев Д., Шевченко С. Сильный духом // Киевский Телеграф. -2001. — 20 августа.

45. Веденеев Д., Шевченко С. Миротворцы тайной войны // Киевский Телеграф. — 2001. — 3 сентября.

46. Веденеев Д., Шевченко С. Последние выстрелы, последние жертвы// «2000». -2001.-14 сентября.

47. Веденеев Д., Шевченко С. Драма в Карпатах // «2000». - 2001. – 26 октября.

48. Веденеев Д., Шевченко С. Роковой выстрел. Кто спустил курок операции «Висла». — «2000». — 2001. — 9 ноября.

49. Вєдєнєєв Д.В. Військово-польова жандармерія - спеціальний орган Української повстанської армії // Воєнна історія. — 2002. — № 5—6. — С.32-40.

50. Вєдєнєєв Д.В. До питання про тактику дій підпілля ОУН (друга половина 1940-х — початок 1950-х років) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - 2002. - Вип. 6. - С 449-456.

51. Вєдєнєєв Д.В. Погляди ОУН(б) на місце органів безпеки у структурі Української самостійної держави (1940 — 1941 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень (ІПЕНД) НАНУ - 2002. - Вип. 18. - С.230 - 236.

52. Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи закордонних центрів українських націоналістів // Труди Академії. — 2002. — № 33. — С.365—368.

53. Вєдєнєєв Д.В. З історії нелегальної діяльності ОУН на Придніпров'ї (1940 - 1950-ті рр.) // Труди Академії. - 2002. - № 38. - С 249-253.

54. Вєдєнєєв Д.В., Шаповал Ю.І. Роман Шухевич: таємниця загибелі // Воєнна історія. - 2002. - №2. - С 61-70.

55. Вєдєнєєв Д.В., Шаповал Ю.І. Пастка для «Лицаря» // Військово-історичний альманах. — 2002. - № 1. — С.62—67.

56. Вєдєнєєв Д.В. Провідний пропагандист визвольного руху // Історія України. - 2002. - № 2. - С.6 -7.

57. Вєдєнєєв Д.В. Творець повстанської армії // Історія України. — 2002. -№13. - С 4-5.

58. Вєдєнєєв Д.В., Шевченко С.В. Так загинув провідник Орлик // Історичний календар. — К., 2002. — С.310—315.

59. Вєдєнєєв Д.В., Шевченко С.В. Провідник Зот (Ніл Хасевич) // Історичний календар. — К., 2002. — С.141— 144.

60. Вєдєнєєв Д., Шевченко С. «Кріт» виходить з підпілля // Столиця. — 2002.

61. Веденеев Д., Шевченко С. Галицький Салман Рушди // «2000». - 2002. — 8 февраля.

62. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Роман Шухевич — таємниця загибелі // Зеркало недели. — 2002. — 16 лютого.

63. Вєдєнєєв Д.В. Служби безпеки українських націоналістичних організацій 1920 - 1950 рр. Історіографічний нарис // Пам'ять століть. -2003.-№1.-С.59-69.

64. Вєдєнєєв Д.В. Внутрішній терор в УПА та Організації українських націоналістів в 1944 — 1950 рр. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - 2003. - Вип. 7. - С.421-429.

65. Вєдєнєєв Д.В. Структури безпеки організацій українських політв'язнів та нелегальних націонал-патріотичних осередків в Українській РСР (кін. 1940-х - поч. 1960-х рр.) // Труди Академії. - 2003. - № 43. - С 429-434.

66. Вєдєнєєв Д.В. Основні фактори політичної та оперативно-бойової обстановки, що визначили розбудову та діяльність спеціальних підрозділів УПА (1942 - 1945 рр.) // Київська старовина. - 2003. - № 4. — С 47-55.

67. Вєдєнєєв Д.В. Розвідувальна діяльність Української повстанської армії (1943—1945 рр.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць - К: Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 10. - С 381-414.

68. Вєдєнєєв Д.В. Організація військової розвідки в УПА // Українська Повстанська Армія — феномен національної історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С 79-84.

69. Вєдєнєєв Д.В. Органи та війська державної безпеки СРСР у Західній Україні (1939 -1941 рр.) // Державна безпека України. - 2004. - № 1.-С. 154-159.

70. Вєдєнєєв Д.В. Диверсійна діяльність українського повстансько-підпільного руху (1940—1950-і рр.) // Труди Академії. — 2004. — № 52. — С 351-358.

71. Вєдєнєєв Д.В. Погляди українських націоналістів на проблеми державотворення (післявоєнний період) // Наукові записки ІПЕНД НАНУ. - 2004. - Вип. 26. - С.69-89.

72. Вєдєнєєв Д.В. Органи та війська державної безпеки СРСР у Західній Україні (1939 -1941 рр.) //Державна безпека України. - 2004. - № 1.-С 154-159.

73. Вєдєнєєв Д. Розвідувальна діяльність підпілля Організації українських націоналістів у Західній Україні в 1939—1941 роках // Наукові записки ІПЕНД НАНУ. - 2005. - Вип. 28. - С. 186-203.

74. Вєдєнєєв Д.В. Погляди Організації українських націоналістів на місце і роль органів безпеки в Українській самостійній соборній державі (1940—1941 рр.) // Концептуальні засади забезпечення державної безпеки України. Матеріали науково-практичної конференції 29 червня 2004 р. — К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2004. - С 62-65.

75. Вєдєнєєв Д.В. Командувач пропагандистським фронтом // Історичний календар. - К., 2004. - С. 127-132.

76. Вєдєнєєв Д. До історії нагородної системи УПА // Однострій. — 2004. - № 8. - С.36-39.

77. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН // В мире спецслужб. -2005. -№1.- С. 20 -26.

78. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН в Западной Украине (1939-1941 годы) // В мире спецслужб. - 2005. - № 2. - С.32-40.

79. Вєдєнєєв Д. Командир повстанської армії // Історичний календар. - 2005. - С. 94-99.

80. Веденеев Д. Специальные мероприятия подполья ОУН в Западной Украине // В мире спецслужб. - 2005. - №3. - С.30-38.

81. Веденеев Д. Еще раз о галицком Саламане Рушди // В мире спецслужб. - 2005. - №3. - С.53-55.

82. Веденеев Д. Неизвестные учителя Че Гевары и Вьетконга. Спецслужбы Украинской повстанческой армии. 1942—1945 годы // В мире спецслужб. -2005. - № 4. - С. 58-63; 2006. - № 1. - С.54-61.

83. Веденеев Д. Война зла — «полюбишь» и третий рейх… О сотрудничестве УПА со спецслужбами гитлеровского блока // В мире спецслужб.

- 2006. - № 2. - С.76-85.

84. Веденеев Д. На защите повстанческих рядов. Контрразведывательное обеспечение в Украинской повстанческой армии // В мире спецслужб. - 2006. - № 3. - С.52-61.

85. Веденеев Д. Щит и меч национально-освободительного движения, или Из истории Службы безопасности ОУН (С. Бандеры) // В мире спецслужб. - 2006. - № 4. - С. 32-40.

86. Веденеев Д. Последний бой генерала Ватутина // Секретные материалы. - 2006. - № 13. - С.8-9.

87. Вєдєнєєв Д.В. Гасин Олекса // Енциклопедія сучасної України. — К., 2006.-Т.5.-С.413.

88. Вєдєнєєв Д.В. Галаса Василь Іванович // Енциклопедія сучасної України. - К., 2006. - Т.5. - С.322.

89. Веденеев Д. Трагедия Ярослава Галана // Секретные материалы. — 2006. - № 20. - С. 6-7.

90. Веденеев Д. «Украинский фронт» советской разведки // Волонтер. - 2006. - № 4. - С.22-28.

91. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Пастка для «Щура» // Дзеркало тижня. - 2006. — 4 листопада. — С. 21.

92. Веденеев Д. 1953 год: Берия и Украина // Секретные материалы. — 2006. - № 21. - С. 8-9; № 22. - С.8-9.

93. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права // Український історичний журнал. — 2007. — № 3. — С. 46 — 66.

94. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спец підрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945—1980-ті роки: Монографія. - К.: К.І.С., 2007. - 568 с


Василь Кук – керівник підпілля ОУН на Сході України


Командуючий групою УПА "Південь" В. Кук


Громадянин СРСР Василь Кук


Дружина В. Кука Уляна Крюченко (1971 р.)


Василь Кук після звільнення в 1960 р.


Керівник крайового проводу ОУН "Одеса" Степан Янишевський ("Далекий")


Шеф політико-інформаційної служби ЗП УГВР Василь Охримович (після арешту, 1951 р.)


Шеф референтури Служби безпеки ОУН Микола Арсенич ("Михайло")


Референт СБ ОУН Волині Микола Козак ("Смок")


Член Проводу ОУН Михайло Степаняк (праворуч) і співробітник розвідки КДБ УРСР Михайло Гавяз (Київ, початок 1960-х, оперативна зйомка.)


Командир охоронної боївки В. Кука Іван Демчук ("Василь")


Шеф Головного військового штабу УПА Олекса Гасин ("Лицар")


Охоронець В. Кука Василь Кузів


Один з кур'єрів В. Кука Лев Чепіль ("Орест", захоплений у 1952 р.)


В. Галаса й Марія Савчин із сином


Мирон Матвійко (на передньому плані) після сеансу радіогри в Карпатах


Зброя американського виробництва емісарів-парашутистів. Автоматом "Стен" був озброєний В. Кук


Хата в селі Курники-Іванченські Збаразького району Тернопільщини, під якою зимував в 1951 - 1952 рр. В. Охримович


Микола Лебідь (у береті), Іван Гриньох і курсанти англійської розвідшколи "Богдан", "Славко" й "Семенко" перед закиданням у Західну Україну (24 вересня 1951 р.)


Командир УПА - "Захід" Василь Сидор ("Шелест")


Воєначальник УПА Дмитро Грицак ("Перебийніс")


Крайовий провідник ОУН Поділля Василь Бей ("Улас")


Дмитро Мирон ("Орлик")


Шеф референтури пропаганди Центрального проводу ОУН Петро Федун ("Полтава")


Офіцер КДБ УРСР Олександр Павленко


Василь Галаса (1953 р.)


Заступник начальника відділу оперативних ігор МДБ - МВС-КДБ УРСР Григорій Клименко (фото 1968 р.)


Начальник відділу оперативних ігор МВС-КДБ УРСР Микола Зубатенко (фото 1960-х рр.)


Оперативник МВС УРСР Георгій Санніков (1953 р., Західна Україна)


Організатор розшуку В. Кука, начальник відділу МДБ - КДБ УРСР Петро Свердлов


Начальник 5 Управління КДБ УРСР полковник Леонід Каллаш


Голова КДБ при РМ УРСР генерал-майор Віталій Нікітченко


Георгій Санніков у гостях у В. Кука (вересень 2001 р., Київ)


Керівник слідства в справі В. Кука Петро Півоварець (довоєнне фото)


Учасник захоплення В. Кука Валентин Агєєв (фото 1970-х рр.)
Чекісти відзначають успіх операції "Ущелина" (1948 р.). Крайній праворуч - майор Григорій Клименко, учасник захоплення В. Кука
Каталог: Viedienieiev Dmytro


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconРафаель Сабатіні Одіссея капітана Блада
Джерело: Р. Сабатіні. Одіссея капітана Блада. Хроніка капітана Блада. К.: Майдан, 1992. 488 с. С.: 4-289
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconАвтобіографія візенков Дмитро Валерійович
Візенков Дмитро Валерійович, народився 03 грудня 1985 року у м. Маріуполь, Донецької області, Україна
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДмитро чижевський філософія г. С. Сковороди
Леонід Ушкалов. Дмитро Чижевський та його книга про філософію Сковороди
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДуховна міра таланту
Тижня минулого року І зосередити увагу читачів на творчості укр поетів -наших земляків. Під час цього дня читачам цікаво було послухати...
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconВасиля голобородька
К 54 Поетика Василя Голобородька. Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. 196 с
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconЛук’яненко Дмитро Григорович Біографія Лук’яненко Дмитро Григорович
Російської Федерації. Його раннє дитинство пройшло у селі Старовичі Іванківського району Київської області, де його виховували бабуся...
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДмитро чижевський історія української літератури
Чижевський Дмитро Iванович. Історія української літератури. — K: Видавничий центр «Академія», 2003. — 568 с (Альма-матер)
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconДжеймс кук Біографія
Експедиція також довела, що Нова Зеландія — це два самостійні острови, розділені вузькою протокою (протокою Кука), а не частина невідомого...
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconПедагогічної освіти імені василя сухомлинського
В. М. Нудний, заступник директора з навчально-організаційної діяльності коіппо імені Василя Сухомлинського
Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука iconВсеукраїнська професійна бухгалтерська газета
Україні. Виходить українською мовою з 1927 року, має багату історію. Саме цей журнал визнав І благословив на творчість Олександра...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка