Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»Скачати 199,21 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір199,21 Kb.
ТипПротокол

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ

Кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

___________________С.В. Хананаєв

“______” __________________ 20__ р.


МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ
ОПЕРНИЙ КЛАС
Рівень вищої освіти перший

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»спеціалізація: «Академічний спів»

Дніпропетровськ

2016

Матеріали до самостійної роботи студентів, контроль знань студентів з дисципліни «Оперний клас» / Укладач: кандидат мистецтвознавства, професор кафедри «Історія та теорія музики» Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки А.А. Тулянцев - Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2017. - 24 с.
Ухвалено на засіданні кафедри «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства»

Протокол № _1_від _27_серпня 2016 року


Рецензенти:

завідувач кафедри «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки, доктор філософських наук, професор О.П. Гужва;

доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної Академії мистецтв України, професор кафедри «Історія та теорія музики» Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки А.К. Терещенко
Матеріали до самостійної роботи студентів, контроль знань студентів з дисципліни «Оперний клас» мають допомогти студентам повноцінно оволодіти базовими знаннями з історії виконавського мистецтва (спеціалізація «Академічний спів»), вільно орієнтуватися в структурі навчальної дисципліни та головних поняттях. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр»

Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки


Протокол від № 1 від «29»серпня 2016 року
© Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2016 рік

© А.А.Тулянцев, 2016 рікМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРНИЙ КЛАС»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Оперний клас»:

–виховання у студентів патріотичних почуттів до оперного (опереткового) мистецтва України;

-досягнення творчо-педагогічної єдності між викладачем з фаху, диригентом та режисером;

-якомога повне оволодіння різностильовими оперними (оперетковими) партіями для майбутнього їх впровадження у заздалегідь заплановані вистави оперної студії;


Завдання навчальної дисципліни «Оперний клас»:

-систематичне вивчення вокально-сценічної природи оперної вистави у цілому;

-максимальне сприяння розвитку музично-виконавських здібностей та формування професійної майстерності й артистизму у сучасних співаків оперної (опереткової) сцени.

-вироблення у студентів навичок самостійного підходу до оцінки явищ оперного (опереткового) мистецтва;
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для більш продуктивного засвоєння дисципліни «Оперний клас» рекомендуємо дотримуватися наступних позицій: 1. Студент повинен уважно прочитати методичні рекомендації до виконання самостійної роботи (уривок із оперного, опереткового твору). У відповідності до вимог студент має обирати варіант, виконати та вчасно продемонструвати виконаний уривок із оперного, опереткового твору. Самостійна робота має бути не тільки підготовлена, але й продемонстрована у прилюдній формі.

2. Студент повинен опрацювати питання самостійної роботи (уривок із оперного, опереткового твору), використовуючи рекомендовану літературу. Для кращого засвоєння знань бажано зробити перегляд відео та аудіо оперного, опереткового твору матеріалу.

3. Студент повинен уважно прочитати теоретичні питання до тем самостійних занять та за допомогою методичних вказівок надати на них розгорнуті відповіді.

4. За допомогою питань для самоперевірки студент має зробити самостійну оцінку якості самостійного засвоєння тем дисципліни.

5. Готуючись до екзамену, студент має ознайомитися із питаннями, поданими у зазначеному розділі. Якісно підготуватися до екзамену студенту допоможуть: перегляд відео та аудіо оперного, опереткового твору матеріалу; конспект лекцій по роботі із режисером-викладачем; відповіді на теоретичні питання практичного заняття; ретельно написана робота (аналіз уривку із оперного, опереткового твору); характеристики персонажів; розв‘язання тестових завдань; список рекомендованої літератури, стисла хронологія процесів становлення та розвитку оперного (опереткового) мистецтва; словник.

6. У розділі VI студент має можливість ознайомитися з критеріями оцінювання його знань з дисципліни «Оперний клас».

7. Наприкінці методичних рекомендацій до самостійної роботи з дисципліни «Оперний клас» надруковано список рекомендованої літератури та інформаційні ресурси.


2. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1. Оперний клас

Тема 1. Предмет «Оперний клас»
1.Акторська майстерність: розвиток внутрішнього бачення, кінострічка бачення; розвиток слухової та часової пам’яті. Етюди на основі спостережень за тваринами. Сценічна дія, почуття правди і віри. Розвиток артистичної сміливості і характерності. Режисери: М.С. Щепкін, О.М. Островський, К.С. Станіславський, В.І. Немирович- Данченко, Є.Б. Вахтангов, М.О. Чехов, Лесь Курбас, Л.А. Сулержицький, Дені Дідро, Є. Гротовський, В.Е. Мейєрхольд, Б.Брехт, Ф.Дзефіреллі, О.Колодуб, Ю.Лішанський, О. Завіна, І.Молостова, Д.Гнатюк, Ю.Чайка, А.Солов’яненко-молодший. Фільми-опери.
Тема 2. Тексти опер та вибрані для вивчення уривки 

Ознайомлення з повним текстом опери. Вивчення лібрето. Музично-виконавський аналіз оперного (опереткового) твору і персональної партії. Суть конфлікту: дійові особи та місце свого персонажу у визначеному конфлікті. Створення біографії дійової особи. Життя дійової особи до появи на сцені. Відтворення на сцені так званого «роману життя» дійової особи. Створення лінії дії свого оперного (опереткового) персонажу. Уривки: Сцена та пісня Наталки («Наталка Полтавка» М.Лисенко); дует Наталки та Терпилихи («Наталка Полтавка» М.Лисенко); дует Наталки та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко); дует Миколи та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко).Тема 3. Аналіз текстів вибраних для вивчення уривків

Визначення характеру роботи над словесною дією. Визначення підтексту, лінії думки і лінії бачення. Складання власної інтерпретації образу. Вивчення мізансцен і дій персонажу в запропонованих обставинах. Розбір партії та спів з концертмейстером. Уривки: дует Прилепи та Миловзора («Пікова дама» П.Чайковський); Дует Лізи та Поліни («Пікова дама» П.Чайковський); Сцена Поліни із хором («Пікова дама» П.Чайковський); Дует Дуняші та Марфи («Царева наречена» М.Римський-Корсаков); Сцена Грязного, Собакіна та Ликова («Царева наречена» М.Римський-Корсаков); Розповідь Домни Сабурової («Царева наречена» М.Римський-Корсаков).Тема 4. Засоби виконавської і сценічної виразності

Знання класичного та сучасного оперного (опереткового) репертуару. Уміння практично застосовувати історико-теоретичні знання для створення повноцінного та художньо переконливого музично-сценічного оперного (опереткового) образу у уривку. Теорія та практика акторської майстерності артиста оперного театру. Метод тренінгу та самостійної роботи над партією. Специфіка роботи актора в оперному театрі. Уривки: «Сцена «брехні» (1 дія, оперета «Летюча миша» Й.Штраус); Сцена Омоная, Зупана, Карнеро, Мірабелли, Арсени та дует Арсени та Мірабелли «Краще Відня немає», (оперета «Циганський барон» Й.Штраус); Сцена Маріци та Лізи, дует Зупана та Лізи «Їдьмо до Вараздину!» (1 дія), оперета «Маріца» І.Кальман).Тема 5. Вивчення тексту та мелодії твору

Музичні стилі. Манери та стилі виконання оперних (опереткових) уривків. Відповідь сюжетам оперних (опереткових) творів. Індивідуальність студента. Вокальні та акторські здібності. Підбір репертуару. Художня цінність. Виховне значення. Доступність музичного та літературного текстів. Різноманітність жанрової й музичної стилістики. Мелодійність. Ритмічність. Рухливість. Логіка сольного (ансамблевого) виступів. Уривки: Сцена Оксани «Місяцю ясний» («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський); дует Одарки та карася («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський); Арія Левка, дует Левка та Галі ( 1 дія) опера «Майська ніч» М.Лисенко); опера «Орфей», (другий акт, К. Монтеверді).Змістовий модуль 2. Підготовка до показу оперних (опереткових) уривків

Тема 6. Вивчення партії з концертмейстером

Сценічний образ оперного (опереткового) співака. Драматургічна і асоціативна пов’язаність з музичним твором. Обрання рухового мотиву. Залежність рухового мотиву від його стилістичного тлумачення. Засіб створення характеру персонажу (персонажів), від імені якого (яких) виконується арія (ансамбль). Акомпанемент концертмейстера, як складова частина сценічного образу. Створення стану, який здатний виражати тему, ідею твору, його емоційно-змістовну структуру. Уривки: квінтет «Кармен, Фраскіта, Мерседес, Данкайро, Ремендадо» («Кармен» Ж.Бізе); Сцена Аморалеса та Мікаели («Кармен» Ж.Бізе); Фінал 4 акту («Кармен» Ж.Бізе).Тема 7. Аудіо-, відеозаписи різних виконавських інтерпретацій творів

Концентрація зусиль оперного (опереткового) співака. Використання музично-практичних знань. Акумуляція в собі виконавської надійності. Емоційний відгук на музику та спів в умовах оперного класу. Музично-художній образ співака на сцені. Здатність до живого перевтілення. Зміни творчої сторони виконання. Виникнення спілкування зі слухачами. Психофізіологічні механізми виконавської діяльності. Поява стресового хвилювання. Увага – контроль за розвитком виконавського процесу. Система: «музика» – «виконавець» – «зал» – «слухачі». Уривки: Сцена Таміно та Трьох Дам (1 дія), («Чарівна флейта», В.А. Моцарт); Сцена Папагено та трьох хлопчиків, дует Папагено та Папагени (2 дія, В.А. Моцарт); Дует Марцеліни та Джоакіно (1 дія, «Фіделіо», Л. ван Бетховен).


Тема 8. Виконавський план оперного (опереткового) твору
Розгорнутий письмовий аналіз твору. Опрацювання історичної та сучасної інформації про європейські вокальні школи ХVІІ–ХІХ ст.ст. Аналіз творчості персоналій європейського оперного театру, вітчизняного театру оперети та музичної комедії. Закономірності формування вокально-технічних прийомів. Розвитку музичного та гармонійного слуху на прикладах вокальних (оперних, опереткових) творів. Вокально-технічні прийоми як умовні рефлекси; голосовий апарат як професійний інструмент артиста-вокаліста. Фізіологічна роль органів почуття у процесі виконання оперних (опереткових) уривків (дуетів, терцетів, квартетів). Значення режиму вокальних занять для співаків. Прийоми розвитку вокальної техніки. Органи звукоутворення, їх роль у виконанні оперних, опереткових фрагментів. Функція дихання під час виконання оперних, опереткових фрагментів. Вокальна дикція, орфоепія, роль свідомості при формуванні голосу. Уривки: Сцена Єрошки та Скули (пролог), «Князь Ігор», О.Бородин); Сцена Князя Ігора та Овлура (2 дія), «Князь Ігор», О.Бородин); Сцена Ріголетто та Джованни до приходу Герцога (1 дія, «Ріголетто»), Дж.Верді; Сцена Ріголетто та Спарафучиле (1 дія, «Ріголетто», Дж.Верді).
Тема 9. Сценічна дія у межах оперного (опереткового) уривка
Тренінг: навички звільнення від зайвих напружень, відпрацювання пластики і жесту. Типові ознаки, характерні для стилю певної історичної епохи. Костюм. Грим. Зачіска. Аксесуари. Манери. Сценічна оперна (опереткова) дія – виражений артистом-вокалістом комплекс прийомів у синтезі із глядацьким залом. Створення: 1) у певних умовах сценічного функціонування; 2) на основі результату співпраці із концертмейстером, диригентом, режисером, хормейстером, балетмейстером. Театрально-сценічна дія не тільки художня, але й типова. Відчуття артиста-вокаліста повинні бути не награно-показними, а природними, зрозумілими, типовими для слухача. Уривки: «Мадригал», (1 дія, «Ромео та Джульєтта», Ш. Гуно); Сцена Княгині та Ольги (3 дія, «Русалка», О.Даргомижський); дует Сюзани та Марселіни (1 дія, «Весілля Фігаро», В.А.Моцарт).
Тема 10. Показ вивчених оперних уривків
Визначення змісту оперного, опереткового твору (фабула, обставини, місце, час дії, характер героя. Вокально-сценічне завдання: «що я роблю?», «про що я співаю?», «для чого?», «для кого я співаю?», «як я співаю?». Уривки: Дует Орфея та Еврідіки, (3 дія), «Орфей та Еврідіка», К.В.Глюк; Дует Оксани та Андрія (2 дія), «Запорожець за Дунаєм», С.Гулак-Артемовський; Дует Наташі та Князя (1 дія), «Русалка», О.Даргомижський; Сцена Неморіно, Адіни та Белькоре (1 дія), «Любовний напій», Г.Доніцетті; Дует Фігаро та Сюзанни (1 дія) «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Сцена суду (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Арія Графині та дует з Сюзаною (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Дует Дон Жуана та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена Мазетто та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена та дует Мізгіря та Снігуроньки (5 дія), «Снігуронька», М.Римський – Корсаков.

3.ПИТАННЯ ДО ТЕМ САМОСТІЙНИХ РОБІТ
Тема 1. Предмет «Оперний клас». Питання.
1.Акторська майстерність: розвиток внутрішнього бачення, кінострічка бачення; розвиток слухової та часової пам’яті

2.Етюди на основі спостережень за тваринами

3. Сценічна дія, почуття правди і віри

4. Уривки: дует Прилепи та Миловзора («Пікова дама» П.Чайковський)

5. Дует Лізи та Поліни («Пікова дама» П.Чайковський)
Тема 2. Тексти опер та вибрані для вивчення уривки. Питання. 

1.Уривки: Сцена та пісня Наталки («Наталка Полтавка» М.Лисенко)

2.Дует Наталки та Терпилихи («Наталка Полтавка» М.Лисенко)

3.Дует Наталки та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко)

4.Дует Миколи та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко)

5.Сцена Поліни із хором («Пікова дама» П.Чайковський)Тема 3. Аналіз текстів вибраних для вивчення уривків. Питання.

1.Дует Дуняші та Марфи («Царева наречена» М.Римський-Корсаков) 2.Сцена Грязного, Собакіна та Ликова («Царева наречена» М.Римський-Корсаков)

3. Розповідь Домни Сабурової («Царева наречена» М.Римський-Корсаков)

4.«Сцена «брехні» (1 дія, оперета «Летюча миша» Й.Штраус)

5.Сцена Омоная, Зупана, Карнеро, Мірабелли, Арсени та дует Арсени та Мірабелли «Краще Відня немає», (оперета «Циганський барон» Й.Штраус)

Тема 4. Засоби виконавської і сценічної виразності. Питання.

1.Сцена Маріци та Лізи, дует Зупана та Лізи «Їдьмо до Вараздину!» (1 дія), оперета «Маріца» І.Кальман)

2.Сцена Оксани «Місяцю ясний» («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

3.Дует Одарки та карася («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

4.Арія Левка, дует Левка та Галі ( 1 дія) опера «Майська ніч» М.Лисенко)

5.Опера «Орфей», (другий акт, К. Монтеверді)Тема 5. Вивчення тексту та мелодії твору. Питання.

1.Сцена Оксани «Місяцю ясний» («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

2. Дует Одарки та карася («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

3.Арія Левка, дует Левка та Галі ( 1 дія) опера «Майська ніч» М.Лисенко)

4.Опера «Орфей», (другий акт, К. Монтеверді)

5.Квінтет «Кармен, Фраскіта, Мерседес, Данкайро, Ремендадо» («Кармен» Ж.Бізе) Ж.Бізе);Тема 6. Вивчення партії з концертмейстером. Питання.

1.Сценічний образ оперного (опереткового) співака

2.Драматургічна і асоціативна пов’язаність з музичним твором

3.Обрання рухового мотиву

4. Сцена Аморалеса та Мікаели («Кармен» Ж.Бізе)

5. Фінал 4 акту («Кармен» Ж.Бізе)


Тема 7. Аудіо-, відеозаписи різних виконавських інтерпретацій творів. Питання.

1.Концентрація зусиль оперного (опереткового) співака

2. Емоційний відгук на музику та спів в умовах оперного класу.

3.Сцена Таміно та Трьох Дам (1 дія), («Чарівна флейта», В.А. Моцарт) 4.Сцена Папагено та трьох хлопчиків, дует Папагено та Папагени (2 дія, В.А. Моцарт)

5. Дует Марцеліни та Джоакіно (1 дія, «Фіделіо», Л. ван Бетховен)
Тема 8. Виконавський план оперного (опереткового) твору. Питання.

1.Розвиток музичного та гармонійного слуху на прикладах вокальних (оперних, опереткових) творів.

2.Фізіологічна роль органів почуття у процесі виконання оперних (опереткових) уривків (дуетів, терцетів, квартетів)

3.Сцена Єрошки та Скули (пролог), «Князь Ігор», О.Бородин)

4.Сцена Князя Ігора та Овлура (2 дія), «Князь Ігор», О.Бородин)

5.Сцена Ріголетто та Джованни до приходу Герцога (1 дія, «Ріголетто»), Дж.Верді


Тема 9. Сценічна дія у межах оперного (опереткового) уривка. Питання.
1.Тренінг: навички звільнення від зайвих напружень, відпрацювання пластики і жесту

2. Сцена Ріголетто та Спарафучиле (1 дія, «Ріголетто», Дж.Верді)

3. «Мадригал», (1 дія, «Ромео та Джульєтта», Ш. Гуно)

4.Сцена Княгині та Ольги (3 дія, «Русалка», О.Даргомижський)

5. Дует Сюзани та Марселіни (1 дія, «Весілля Фігаро», В.А.Моцарт)


Тема 10. Показ вивчених оперних уривків. Питання.
1.Уривки: Дует Орфея та Еврідіки, (3 дія), «Орфей та Еврідіка», К.В.Глюк

2. Дует Оксани та Андрія (2 дія), «Запорожець за Дунаєм», С.Гулак-Артемовський

3.Дует Наташі та Князя (1 дія), «Русалка», О.Даргомижський

4. Сцена Неморіно, Адіни та Белькоре (1 дія), «Любовний напій», Г.Доніцетті

5. Дует Фігаро та Сюзанни (1 дія) «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Сцена суду (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Арія Графині та дует з Сюзаною (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Дует Дон Жуана та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена Мазетто та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена та дует Мізгіря та Снігуроньки (5 дія), «Снігуронька», М.Римський – Корсаков

4.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ «ОПЕРНИЙ КЛАС»

Варіант 1.

1.Сценічна дія, почуття правди і віри

2.Акторська майстерність: розвиток внутрішнього бачення, кінострічка бачення; розвиток слухової та часової пам’яті

3. Уривки: дует Прилепи та Миловзора («Пікова дама» П.Чайковський)

4. Дует Лізи та Поліни («Пікова дама» П.Чайковський)

5.Етюди на основі спостережень за тваринами


Варіант 2.

1.Дует Миколи та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко)

2.Сцена Поліни із хором («Пікова дама» П.Чайковський)

3.Уривки: Сцена та пісня Наталки («Наталка Полтавка» М.Лисенко)

4.Дует Наталки та Терпилихи («Наталка Полтавка» М.Лисенко)

5.Дует Наталки та Петра («Наталка Полтавка» М.Лисенко)Варіант 3.

1.«Сцена «брехні» (1 дія, оперета «Летюча миша» Й.Штраус)

2.Сцена Омоная, Зупана, Карнеро, Мірабелли, Арсени та дует Арсени та Мірабелли «Краще Відня немає», (оперета «Циганський барон» Й.Штраус)

3.Дует Дуняші та Марфи («Царева наречена» М.Римський-Корсаков) 4.Сцена Грязного, Собакіна та Ликова («Царева наречена» М.Римський-Корсаков)

5. Розповідь Домни Сабурової («Царева наречена» М.Римський-Корсаков)

Варіант 4.

1.Арія Левка, дует Левка та Галі ( 1 дія) опера «Майська ніч» М.Лисенко)

2.Опера «Орфей», (другий акт, К. Монтеверді)

3.Сцена Маріци та Лізи, дует Зупана та Лізи «Їдьмо до Вараздину!» (1 дія), оперета «Маріца» І.Кальман)

4.Сцена Оксани «Місяцю ясний» («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

5.Дует Одарки та карася («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)Варіант 5.

1.Опера «Орфей», (другий акт, К. Монтеверді)

2.Квінтет «Кармен, Фраскіта, Мерседес, Данкайро, Ремендадо» («Кармен» Ж.Бізе) Ж.Бізе)

3.Сцена Оксани «Місяцю ясний» («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

4. Дует Одарки та карася («Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський)

5.Арія Левка, дует Левка та Галі ( 1 дія) опера «Майська ніч» М.Лисенко)


Варіант 6.

1.Сцена Аморалеса та Мікаели («Кармен» Ж.Бізе)

2. Фінал 4 акту («Кармен» Ж.Бізе)

3.Сценічний образ оперного (опереткового) співака

4.Драматургічна і асоціативна пов’язаність з музичним твором

5.Обрання рухового мотиву


Варіант 7.

1.Сцена Папагено та трьох хлопчиків, дует Папагено та Папагени (2 дія, В.А. Моцарт)

2. Дует Марцеліни та Джоакіно (1 дія, «Фіделіо», Л. ван Бетховен)

3.Концентрація зусиль оперного (опереткового) співака

4. Емоційний відгук на музику та спів в умовах оперного класу.

5.Сцена Таміно та Трьох Дам (1 дія), («Чарівна флейта», В.А. Моцарт)Варіант 8.

1.Сцена Князя Ігора та Овлура (2 дія), «Князь Ігор», О.Бородин)

2.Сцена Ріголетто та Джованни до приходу Герцога (1 дія, «Ріголетто»), Дж.Верді

3.Розвиток музичного та гармонійного слуху на прикладах вокальних (оперних, опереткових) творів.

4.Фізіологічна роль органів почуття у процесі виконання оперних (опереткових) уривків (дуетів, терцетів, квартетів)

5.Сцена Єрошки та Скули (пролог), «Князь Ігор», О.Бородин)


Варіант 9.

1.Сцена Княгині та Ольги (3 дія, «Русалка», О.Даргомижський)

2. Дует Сюзани та Марселіни (1 дія, «Весілля Фігаро», В.А.Моцарт)
3.Тренінг: навички звільнення від зайвих напружень, відпрацювання пластики і жесту

4. Сцена Ріголетто та Спарафучиле (1 дія, «Ріголетто», Дж.Верді)

5. «Мадригал», (1 дія, «Ромео та Джульєтта», Ш. Гуно

Варіант 10.

1. Сцена Неморіно, Адіни та Белькоре (1 дія), «Любовний напій», Г.Доніцетті

2. Дует Фігаро та Сюзанни (1 дія) «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Сцена суду (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Арія Графині та дует з Сюзаною (3 дія), «Весілля Фігаро», В.А. Моцарт; Дует Дон Жуана та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена Мазетто та Церліни (2 дія), «Дон Жуан», В.А.Моцарт; Сцена та дует Мізгіря та Снігуроньки (5 дія), «Снігуронька», М.Римський – Корсаков

3.Уривки: Дует Орфея та Еврідіки, (3 дія), «Орфей та Еврідіка», К.В.Глюк

4. Дует Оксани та Андрія (2 дія), «Запорожець за Дунаєм», С.Гулак-Артемовський

5.Дует Наташі та Князя (1 дія), «Русалка», О.Даргомижський5.СПИСОК РЕФЕРАТІВ

Тема 1. Предмет «Оперний клас»

1.Фахова підготовка артиста-вокаліста. Розвиток природних даних 2.Володіння виконавським оперним (оперетковим) потенціалом на підставі вокальної техніки

3.Формування знань сценічної майстерності. Комплекс навичок: вокально-акторське уміння, сценічна ерудиція, сценічне мислення, сценічний художній смак, сценічна стильність виконання
Тема 2. Тексти опер та вибрані для вивчення уривки

1.Акторська майстерність: розвиток внутрішнього бачення, кінострічка бачення; розвиток слухової та часової пам’яті

2.Етюди на основі спостережень за тваринами

3.Сценічна дія, почуття правди і віриТема 3. Аналіз текстів вибраних для вивчення уривків

1.Розвиток артистичної сміливості і характерності

2.Визначення характеру роботи над словесною дією

3.Визначення підтексту, лінії думки і лінії баченняТема 4. Засоби виконавської і сценічної виразності

1.Складання власної інтерпретації образу

2.Вивчення мізансцен і дій персонажу в запропонованих обставинах

3.Розбір партії та спів з концертмейстеромТема 5. Вивчення тексту та мелодії твору

1.Ознайомлення з повним текстом опери

2.Вивчення лібрето

3.Музично-виконавський аналіз оперного (опереткового) твору і персональної партії


Тема 6. Вивчення партії з концертмейстером

1.Знання класичного та сучасного оперного (опереткового) репертуару 2.Практичне застосовування історико-теоретичних знаннь для створення повноцінного та художньо переконливого музично-сценічного оперного (опереткового) образу у уривку

3.Теорія та практика акторської майстерності артиста оперного театру
Тема 7. Аудіо-, відеозаписи різних виконавських інтерпретацій творів

1.Музичні стилі

2.Манери та стилі виконання оперних (опереткових) уривків

3.Відповідь сюжетам оперних (опереткових) творів. Індивідуальність студента


Тема 8. Виконавський план оперного (опереткового) твору
1.Концентрація зусиль оперного (опереткового) співака

2. Використання музично-практичних знань

3. Акумуляція в собі виконавської надійності. Емоційний відгук на музику та спів в умовах оперного класу
Тема 9. Сценічна дія у межах оперного (опереткового) уривка

1.Тренінг: навички звільнення від зайвих напружень, відпрацювання пластики і жесту

2. Типові ознаки, характерні для стилю певної історичної епохи. Костюм. Грим. Зачіска. Аксесуари. Манери

3. Сценічна оперна (опереткова) дія – виражений артистом-вокалістом комплекс прийомів у синтезі із глядацьким залом


Тема 10. Показ вивчених оперних уривків

1.Розгорнутий письмовий аналіз твору

2. Опрацювання історичної та сучасної інформації про європейські вокальні школи ХVІІ–ХІХ ст.ст.

3.Аналіз творчості персоналій європейського оперного театру, вітчизняного театру оперети та музичної комедії


6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: проведення практичних занять, демонстрація оперних (опереткових) уривків, усні опитування, письмові опитування, доповіді, реферати, відпрацювання академічних заборгованостей тощо.

Методи усного контролю: фронтальне опитування, співбесіда, підготовка до демонстрації оперних (опереткових) уривків, доповідей та ін.

Методи письмового контролю: виконання контрольних робіт, тестові завдання, виконання рефератів та ін.

Підсумковий контроль – екзамен.

ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1.Иван Сергеевич Паторжинский: сб. / Сост. Е. Грошева. — М., 1976. — 263 с. 6. Паторжинський І. С. Про мистецтво співака-актора / І. С. Паторжинський // Про мистецтво театру. — К., 1954. — 515 с.

2.Навротский В.В. «Одесская вокальная школа. Педагогические принципы» (2003-2010 гг.) / В. Навротский. - О., ОГМА, 2010. - С. 139.

3.Рожок В. Оперна студія Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : історія і сучасність (до 70-річчя від дня заснування) [Електронний ресурс] / В. Рожок // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Вип. 89. Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства : зб. ст. – К., 2010. – С. 21-46. – Режим доступу: http: // operna-nmau.kiev.ua

4. Станішевський Ю. Національна опера України / Ю.О.Станішевський. – К., 2002, - 731 с.

5.Терещенко А. Львівський державний академічний театр опери та балету імені Івана Франка / А.Терещенко. – К., 1989. – 358 с.

6.Чепалов О. Харківський Національний театр опери та балету ім. М. Лисенка. / О.Чепалов. – Х., 2011. – 350 с.

7.Чурова М. Большой театр России / М.Чурова. – М., 2010. – 490 с.

8.Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы / Е.Уварова. – М., 1983. – 250 с.
Допоміжна

1. Берлиоз Г. «Орфей» Глюка в лирическом театре / Г.Берлиоз. Избранные статьи Г. Берлиоза. - М., 1956. – 135 с.

2. Грубер Р. Всеобщая история музыки / Р.Грубер. – М., 1956. – 480 с.

3.Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология (Учебное пособие в жанре эссе) / Ю.Димитрин.  — СПб.: «Композитор», 2011. — 171 с.

4. Лебедев В. Маэстро борьбы (Верди) / В.Лебедев. – М., 1977. – 230 с.

5. Ливанова Т. Реформа Глюка и французский оперный театр / Классическое искуство Запада / Т.Ливанова. – М., 1966. – 215 с.

6. Лисенко І. Словник співаків України / І.Лисенко. – К., 1997. – 295 с.

7. Самин Д. 100 великих вокалистов / Д.Самин .– М., 2003. – 380 с.

8. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України / Ю.Станішевський. - К., 1984. – 300 с

9. Станішевський Ю. Обрії музичного театру / Ю.Станішевський. - К., 1968. – 328 с.

10.Трауберг Л. Жак Оффенбах и другие / Л.Трауберг. М.: Искусство, 1987, глава 9: Штраус.

11. Рожок В. І. Музичний театр Миколи Лисенка: інтерпретації опери «Тарас Бульба» на київській сцені / Рожок В. І. // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. – 2012. – № 2 (15). – С. 70–79.

12. Рожок В. Стефан Турчак / Володимир Рожок. – К. : Либідь, 2013. – 248 с.

13. Швачко Т. Мария Литвиненко-Вольгемут / Т.Швачко. – К., 1986. – 250 с.

14.Швачко Т. Євгенія Мірошниченко / Тетяна Швачко. К., Музична Україна, 2011. – 276 с.

15.Шмыга Т. И. Счастье мне улыбалось / Т.Шмыга. - М.: Вагриус, 2001.-180 с.


Інформаційні ресурси

1.Belcanto.ru. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. belcanto.ru/pasquale.html

2.Mozart - Die Zauberflote Münich, Nationaltheater 19 and 20 september 1983  (http://classicroom.ru)

3.Метрополитен Опера: Ромео и Джульетта (иhttp://CoolConnections.ru)

4.MANON - JULES MASSENET - 2007 ( BERLIN )

http://www.youtube.com/watch?v=KY977g...5.М. Скорик. Опера «Мойсей». M.Skorik. Opera "Moses". Full opera. HD1080
Каталог: docs -> 2017 -> bachelor -> 4%20СПІВ -> ОПЕРНИЙ%20КЛАС%20(СТУДІЯ)
2017 -> Конспек т відкритого уроку з української літератури у 9 класі «Життя І творчість філософа, просвітителя, поета. Збірка «Байки харківські»
bachelor -> Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
2017 -> Виступ-презентація Куп’янськ 2016 Роботу виконав
2017 -> Розпорядження міського голови № положення про ХІ всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс вокального мистецтва імені Бориса Гмирі 1
2017 -> Проектна діяльність на уроках української літератури. Проект «Празька поетична школа»
ОПЕРНИЙ%20КЛАС%20(СТУДІЯ) -> Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconІсторія християнського хорового співу слав’ян
Мета: ознайомлення студентів з історією розвитку християнського хорового мистецтва України І росії, стилістичними особливостями різних...
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconТема. Походження І розвиток рок-музики. Мета
Розвивати вокально-хорові навички та інтерес до різних напрямів популярної та рок-музики. Виховувати естетичний смак учнів
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconУрок 1 Тема. Жанрова палітра музичного мистецтва
«жанр музики», «камерно-вокальні жанри», надати знання про первинні та основні жанри вокальної та інструментальної музики, розглянути...
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconНаукова робота кафедри музики за 2014-2015 н р. Викладачі працювали над розробкою загальної наукової теми кафедри
Формування диригентських І вокально-хорових умінь І навичок у майбутнього вчителя музики
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconВидатні імена в хоровому мистецтві
Мета. Ознайомити з історією розвитку хорового мистецтва в Україні, етапами розвитку хорового виконавства в Україні, ознайомити учнів...
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconВ. М. Лисенка Кафедра музичного мистецтва естради та джазу Мистецьке об'єднання «Дзиґа» Львівська Школа Джазу та Сучасної Музики Львів-2016 програма
«український джаз на перехресті культур: сучасний стан, тенденції та перспективи»
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconУрок 15 Тема. Взаємозв'язок музики І мистецтва слова
Перевірити знання учнями тематичного матеріалу. Розвивати аналітичні, творчі, виконавські навички учнів. Виховувати інтерес до музики,...
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconМ. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
Робоча програма навчальної дисципліни «Виконавський аналіз музичних творів». Підготовка магістерської програми для студентів спеціальності...
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую» iconМ. М. Поплавський доктор педагогічних наук
В. В. Ткаченко – зав лабораторією, викладач кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка