Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова БСторінка3/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Biotechnologia acta [19]
Chip news Украина. Новости о микросхемах. Инже-нерная микроэлектроника [1, 19]
Chip. Go Digital с DVD [1, 7, 10, 13]
Elle Україна. Популярный иллюстрированный журнал мод.– К.: ООО «АФС-Украина». Виходить щомісячно. Кіль-кість випусків за рік: 12 [1]
Foto & vіdeo (на русском яз.). Иллюстрированный журнал о фотографии и фототехнике / ООО «КАТМАТ»; Рос-сийская редакция журнала.– Москва. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Girl (раннее «Cool-Girl») (Украина) / Учредит. – ДП «Бурда-Украина».– К.: Дина Ковешникова. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Hi-Tech Pro (ранее «Чип / Chip» – Украина). Компьютерный журнал: твой цифровой мир: компьютеры, переферия, программы, Интернет, мобильность, технологии, дизайн, развлечения.– К.: ООО «Издательский дом «СофтПресс». Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10, 13]
Journal of European economy (Тернопіль) Ternopil: Ternopil Academy of National Economy.– 2003–2004. Виходить щоквартально [1]
Kosmetik international: научно-техническое издание для специалистов.– Москва. Виходить щоквартально [1]
Les nouvelles esthetiques. Україна. Для професіоналів у сфері косметології та естетики / Засновник: ЗАО «Космопресс».– К., 2000 р. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Mobilux [7]
Motor news / Мотор ньюс: популярное техническое издание / Учредитель: ЗАО Издательский дом «Бурда».– М. Виходить щомісячно [1, 7]
Stereo vіdeo & Multimedia: независимый журнал.– Москва. Виходить щомісячно [1]

Vet zoo profy [16]
Viva! Биография [1]
VIVA! Украина: лучший журнал о звездах / ООО Эдипресс Украина.– К. Виходить один раз на два тижні [1, 7]
Welcome to Ukraine – Ласкаво просимо в Україну.–1996. Виходить щоквартально [1, 7]
Your hair. Журнал для парикмахеров и их клиентов.– К.: Издается по лицензии «Ориджин Паблишинг Лимитед», 2002 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Інвестиції: практика та досвід. Аналіз. Прогнози. Коментар / Заснов.: Рада по вивченню продуктивних сил України, НАН України, ТОВ «ДКС Центр».– К.: Видавець: Товариство «Соло-Фінанс». Виходить двічі на місяць. Кіль-кість випусків за рік: 24 [1, 7, 10, 14]
Іноземні мови в школах України: (ранее: Іноземні мови в навчальних закладах): Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; видавництво «Педаго-гічна преса».– К.: СМП аверс, 2003 р. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [6, 7]
Іноземні мови. Науково-методичний журнал / Київ-ський національний лінгвістичний університет; видавни-цтво «Ленвіт».– К.: Ленвіт, 1995. Виходить щоквартально [1, 7, 10, 13, 23]
Інтелектуальна власність в Україні. Науково-прак-тичний журнал / Заснов.: Міністерство освіти і науки Укра-їни, Державний департамент інтелектуальної власності, НАН України.– К.: ТОВ «Аспект-2003», 1998 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 5, 6, 10, 19]
Інфекційні хвороби.– Тернопіль [2, 8]
Інформаційний бюлетень з охорони праці: моніторинг актів законодавства України [1, 5]

Інформаційний збірник МОЗ України [17]
Інформаційний збірник та коментарі міністерства освіти і науки в Україні: моніторинг актів законодавства України / Міністерство освіти і науки України.– К.: «Педагогічна преса» [1, 6, 10, 13, 16, 19, 26]
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті [10]
Історія в рідній школі [1, 7]
Історія в школі. Науково-методичний журнал для вчителів. Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драго-манова К. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7]
Історія та правознавство (Харків) [1]
Авиационно-космическая техника и технология (Харків) [6]
Автоматика, связь, информатика. Научно-популяр-ный, производственно-технический журнал.– М., июль 1923. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10, 20]
Автоматическая сварка Международный научно-тех-нический и производственный журнал / Учред.: НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, Международная ассоциация «Сварка».– К.: Международная ассоциация «Сварка», 1948 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [5]
Автошляховик України: научно-производственный журнал Государственной корпорации «Укравтотранс», Государственного концерна «Укрдорстрой» / Государствен-ная корпорация «Укравтотранс», Государственный концерн «Укрдорстрой».– К., вереснь 1960. Виходить один раз на два місяці [1, 12]
Аграрна техніка та обладнання [16]

Аграрная наука. Научно-теоретический и производ-ственный журнал. Журнал Межгосударственного совета по аграрной науке и информации стран СНГ. По 1992 г. – «Вестник сельскохозяйственной науки» / Учредитель – Ассоциация ученых-аграрников, НПК «ВИК».– М., 1956 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [16]
Агроінком [16]
Агробізнес. Україна [16]
Агроекологічний журнал [16]
Агроном [16]
Агросвіт [16]
Агросвіт України (раніше – Домашня ферма). Кіль-кість випусків за рік: 6 [7]
Агрохимия, Агротехника, Агротехнология [16]
Адаптивная физическая культура [17]
Адвокат (укр. изд.): інформаційно-аналітичне видан-ня / Спілка адвокатів України.– К., 1995. Виходить один раз на два місяці [1, 7]
Академичний огляд. Науково-практичний журнал. Дніпропетровський ун-т економіки та права, Національний гірничий ун-т.– Дніпропетровськ, листопад 1994 р. Виходить двічі на рік. Кількість випусків за рік: 2 [1]
Актуальні питання педіатрії, акушерства та генікології [2]
Актуальні проблеми економіки: науково-економічний журнал / Засновник – ВНЗ «Національна академія управління».– К., 2000. Виходить щомісячно [1, 7, 14, 19, 23]
Акушерство и гинекология [2, 8]
Англійська мова в початковій школі (науково-методичний журнал) / Міністерство освіти та науки України.– К.: Основа [1, 26]
Англійська мова та література. Науково-методичний журнал. ВГ «Основа».– Харків, 2003. Виходить тричі на місяць. Кількість випусків за рік: 36 [1, 7]
Английский язык – Первое сентября. Газета для тех, кто преподает и изучает английский язык.– М.: ИД «Первое сентября», 1993 г. Виходить двічі на місяць. Кількість випус-ків за рік: 24 [1, 7]
Анестезиология и реаниматология [2, 8]
Археологія: науковий журнал / АН УРСР, Інститут археології.– К., 1989 [1, 6]
Архив патологии [8]
Архитектура и строительство России. Ежемесячный научно-практический и культурно-просветительный журнал / Учредитель и издатель – редакция журнала «Архитектура и строительство России».– М., 1995 [10]
Ателье. Журнал для тех, кто создает одежду.– К. Виходить щомісячно.– К.: ЧП «Вариантпресс-В». Кількість випусків за рік: 12 [1]
Атестаційний вісник: інформаційний бюлетень / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.– К.: Педагогічна преса, державне інформаційно-виробниче підприємство, жовтень 2011 р. Виходить щомісячно [15, 25]
Бібліотека ветеринарної медицини [16]
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги [7]
Бібліотека для тих, хто вивчає англійську [13]

Бібліотека кадровика [19]
Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри [2]
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло-гія / Заснов. – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.– К., лютий 2004 р. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1, 16]
Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову [1]
Бібліотечка ж-ла «Іноземні мови», додаток до науково-методичного журналу «Іноземні мови» / Київський націо-нальний лінгвістичний університет; видавництво «Ленвіт».– К.: Ленвіт, 1996 р. Виходить щоквартально [7, 13]
Бібліотечка практикуючого лікаря [2]
Бібліотечна планета: науково-практичний професій-ний журнал / Заснов. – Національна парламентська бібліо-тека України.– К., березень 1998 р. [1, 2, 7, 8, 16]
Бібліотечний вісник: науково-теоретичний та прак-тичний журнал / Заснов. – Національна Академія наук України, Центральна бібліотека ім. Вернадського.– К., 1993 р. [1, 2, 7, 10, 13, 14, 16, 25]
Бібліотечний форум України: Інформаційний щоквар-тальний журнал / Заснов. – ТОВ «Науково-виробниче під-приємство «Ідея».– Донецьк, 2003 р. Виходить щокварталь-но. Кількість випусків за рік: 4 [1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 19]
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія [2, 8]
Бабушка и её лучшие секреты [7]
Бабушка «Энциклопедия народной медицины» (Кировоград) [1]
Бабушка – оздоровительные советы (Кировоград) [1]
Балет. Литературно-критический, историко-теорети-ческий, иллюстрированный журнал. По 1991 г. – Советский балет.– М., 1981. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 7]
Банківська справа. Науково-практичне видання.– К.: Товариство «Знання». Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 6, 7, 13, 16, 23]
Банковский менеджмент: профессиональный журнал для руководителей и специалистов отечественных банков.– К., 2005 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Барвінок [7]
Безпека життєдіяльності. Всеукраїнський науково-популярний журнал / Заснов.: Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво «Основа».– К., січень 2003. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 10, 19, 23, 26]
Безпека Придніпров’я [1]
Березіль: литературно-художественный и общест-венно-политический журнал / Союз писателей Украины.– Харьков, 1956. Виходить щомісячно [1, 7, 10]
Бетон и железобетон в Украине: научно-технический и производственный журнал. Періодичність журналу не визначена [10]
Библиография: научный журнал.– М.: Российская Книжная Палата. Виходить один раз на два місяці [1, 7]
Библиополе. Библиотека «Бибинформ». Профес-сиональный журнал для сельских библиотек. Библиотека «Бибинформ».– М.: Издатель «Либерия-Бибинформ», 2003 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Библиотека главбуха. Серия тематически-справоч-ных пособий для бухгалтера / Учредитель и издатель – «Международный центр финансово-экономического разви-тия – Украина».– К., 1998 г. Виходить щотижнево [1]

Библиотека журнала «Неведомый мир» [7]
Библиотека. Массовый профессиональный иллю-стрированный журнал / Учред.: Министерство культуры Российской Федерации; Всеобщая конфедерация проф-союзов. С 1963 г. – «Библиотекарь; С 1992 г. переименован в «Библиотека».– Москва, с 1923 г. Виходить щомісячно. Кіль-кість випусків за рік: 12 [1, 6, 7]
Библиотековедение. Научно-практический журнал. Основан в 1952 г. как сборник «Б-ки СССР. Опыт работы». С 1967 г. – «Биб-ки СССР»; с 1973 г. – «Советское библиотеко-ведение»; с 1993 г. – «Библиотековедение».– М., 1952 р. Вихо-дить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 10]
Библиотечное дело. Профессиональный журнал для библиотекарей / Учредитель – Татьяна Филлипова.– Санкт-Петербург: ООО «Агентство Информ-Планета», с 15.07.2002 г. Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Биология – Первое сентября. Учебно-методическая и научно-популярная газета для преподавателей биологии, экологии и естествознания.– М.: «Первое сентября». Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 52 [1]
Биология в школе. Методический журнал / Минис-терство просвещения РСФСР.– М., 1927. Кількість випусків за рік: 8 [1]
Борисфен [16]
Будівництво і стандартизація. Виходить щоквар-тально [1]
Будівництво України: виробничо-технічний загально-галузевий журнал / Держкомітет України у справах місто-будування і архітектури.– К. Кількість випусків за рік: 8 [10]
Будь здоров! Популярный журнал.– М., 1993 г. Вихо-дить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Будьмо здорові. Науково-популярний журнал / Заснов. і видавець – редакція журналу «Дім, сад, город».– К., 1995. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [7]
Бурда (Украина): популярный журнал о направле-ниях в моде / Учредитель – ЗАО «Издательский дом «Бур-да» [1, 7]
Бухгалтерія в сільському господарстві: всеукраїн-ський науково-практичний журнал.– К., 1997. Виходить двічі на місяць [16]
Бухгалтерский учет и аудит: научно-практический журнал. Выходит на русском и украинском языках.– К., 1994. Виходить щомісячно [7, 13]
Бухгалтерський облік і аудит: науково-практичний журнал. Выходит російською та українською мовами.– К., 1994. Виходить щомісячно [1, 6, 10, 16, 23]
Бюлетень законодавства та юридичної практики України. Науково-практичне тематичне видання.– К.: Видав-ництво правової літератури «Юринком Інтер» [1, 6]
Бюлетень Міністерства юстиції України. Науково-практичне юридичне видання / Заснов. – Міністерство юстиції України.– К., 1999. Виходить щомісячно [1, 7, 13, 15, 23, 25]
Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. Офіційне нормативне виробничо-практичне науково-інформаційне видання / Заснов. – Національна служба посередництва і примирення.– К.: Видавництво: ТОВ «Основа», 2001. Виходить щомісячно [1]
Бюллетень регистрации НИР и ОКР [8]
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины [8]
В мире науки / Scіentіfіc Amerіcan. Иллюстрированный журнал / Учред. и издат. – Негосуд. образ. «Рос. новый университет».– М., 1983 г. Переклад з англійської. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10]

Відкритий урок: розробки, технології, досвід.– К., 2001 р. Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Відомості Верховної Ради України. Офіційне видан-ня. Щотижневий нормативний бюлетень / Заснов. – Верховна Рада України. Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 52 [1, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 23, 25]
Військо України. Аналітичне видання / Заснов. – Міністерство оборони України.– К. Виходить щомісячно [1, 7]
Військо – історичний альманах [7]
Вісник аграрної науки. Науково-теоретичний журнал Української академії аграрних наук.– К.: Редакція журналу «Вісник аграрної науки»: 1922 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 16]
Вісник Академії правових наук України. Науково-практичне видання / Заснов.: Президія Академії правових наук України; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.– Харків: Видавець: Академія правових наук України, 1993. Виходить щоквартально [1, 13, 15]
Вісник Вінницького політехнічного університету [5]
Вісник Верховного Суду України. Офіційне науково-практичне видання / Заснов. – Верховний Суд України.– К.: Видавець: Видавничий Дім «Ін Юре», 22 липня 1994 р. Виходить щоденно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 12]
Вісник Вищого адміністративного суду України. Офіційне науково-практичне видання / Заснов. – Вищий адміністративний суд України.– К.: Видавець: Видавнича організація «Юрінком Інтер», 2006. Виходить щоквар-тально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вісник геодезії і картографії [6]
Вісник господарського судочинства. Офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Заснов. – Вищий господарський суд України.– К.: Концерн «Видавничий Дім «ІН Юре». Виходить один раз на два місяці [1, 6, 7, 12, 13, 15]
Вісник державних закупівель. Оголошення про проведення тендерних закупівль.– К. Виходить щотижнево [1, 7, 19]
Вісник Державної судової адміністрації України: Офіційне науково-практичне видання.– К.: 2006. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вісник економічної науки України (Донецьк). Науко-вий журнал / Заснов.: Ін-т економіки промисловості НАН України; Академія економічних наук України; ТОВ «Юго-Восток, ЛТД». Виходить щорічно. Кількість випусків за рік: 2 [1, 23]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Іноземна філологія.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Історія.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Астрономія. Науково-теоретичний журнал.– К., 1958. Виходить щорічно [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Біологія. Науково-теоретичний журнал.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Військово-спеціальні науки.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Географія. Науково-теоретичний журнал.– К., 1958. Виходить щорічно [1]

Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Економіка.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Журналістика.– К, 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Кібернетика.– К, 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Літературознавство. Мовознавство. Фольк-лористика.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Міжнародні відносини.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Математика і механіка. Науково-теоретичний журнал.– К., 1958. Виходить щорічно [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Проблеми регуляцій фізіологічних функцій. Науково-теоретичний журнал.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1958. Виходить щорічно [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Радіофізика та електроніка. Науково-теоретичний журнал.– К., 1958. Виходить щорічно [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Соціологія. Психологія. Педагогіка.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Східні мови та літератури.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Українознавство.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Фізика.– К. Виходить щорічно [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Філософія і політологія.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Хімія. Науково-теоретичний журнал.– К. Виходить щорічно [1]
Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Юридичні науки.– К., 1958. Виходить двічі на рік [1]
Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. Науково-практичний журнал.– К., 1998. Виходить один раз на два місяці [1, 7, 12, 23]
Вісник Книжкової Палати. Науково-практичний журнал / Заснов. – Державна наукова установа «Книжкова Палата України ім. І. Федорова».– К., серпень 1996. Виходить щомісячно [1, 8, 10, 14, 16]
Вісник Конституційного суду України. Загально-державне періодичне видання / Заснов. – Конституційний суд України.– К.: Юрінком-Інтер, лютий 1997 р. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 13]
Вісник міністерства інфраструктури України [10, 20]
Вісник міністерства доходів і зборів України [10, 12, 23]
Вісник наукових досліджень. Науково-практичний журнал / Заснов. – Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я. Горбачевського.– Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 1993. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [8]

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Науково-практичний журнал.– К. Виходить щоквартально [6]
Вісник Національної академії наук України / Заснов.: Національна академія наук України; Видавничий дім «Академ-періодика» НАН України.– К., березень 1995 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 10, 19, 25]
Вісник національної академії правових наук України: збірник наукових праць / Заснов.: Національна академія правових наук; Національний університет Юридична акаде-мія України імені Ярослава Мудрого.– Харків. Виходить щоквартально [6, 7, 12, 14]
Вісник Національного банку України. Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України.– К.: НБУ, березень 1995 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 10, 13]
Вісник ортопедії, травматології та протезування [2, 8]
Вісник Пенсійного фонду України. Інформаційне, нормативне, виробничо-практичне видання / Заснов. – Пенсійний фонд України.– К.: Спеціалізоване державне підприємство Пенсійного фонду України, 2002 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 23]
Вісник Придніпровської державної Академії будівництва та архітектури [5]
Вісник прокуратури (раніше «Прокуратура, людина, держава»). Загальнодержавне фахове юридичне видання / Заснов. – Генеральна прокуратура України.– К., червень 1999 р. Виходить щомісячно [1, 15]
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.– Тернопіль [2, 8]
Вісник стоматології.– Одеса [2]
Вісник Тернопільського національного економічного університету (раніше – Вісник Тернопільської академії народного господарства) / Заснов. – Вища атестаційна комісія України.– Тернопіль: ТДЕУ, травень 1996 р. [1, 23]
Вісник. Тестування і моніторинг в освіті [6]
Вісник українського товариства генетиків і селек-ціонерів [19]
Вісник червоного хреста України [7]
Віче. Громадсько-політичне і теоретичне видання / Заснов. – Верховна Рада України.– К.: 1992 р. Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 24 [1, 7, 13, 14, 16]
Вагонный парк. Междунар. инф. науч.-техн. журнал [10, 20]
Вести. Репортер. Щотижневий журнал про політику, економіку, культуру та соціальне життя [1]
Вестник библиотек Москвы. Информационно-мето-дический журнал / Учред.: Комитет по культуре г. Москвы; Государственные учреждения культуры г. Москвы; Цен-тральная городская публичная б-ка им. Н.А. Некрасова.– М., 06.04.2001 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. Научно-практич. журнал / Учредитель и издатель – ФГУ «Российская государственная библиотека».– М. В 1993 г. – под названием «Информационный бюллетень Библиотечной Ассамблеи Евразии». Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вестник Воронежского государственного универ-ситета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация [7]

Вестник Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта [10]
Вестник ВЭлНИИ [10]
Вестник древней истории. Научно-теоретический журнал / Учредители: АН СССР; Институт всеобщей исто-рии.– М., 1937 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [6]
Вестник зоологии. Научный журнал института зоо-логии имени И.И. Шмальгаузена АН УССР.– К., 1967 г. Виходить двічі на місяць [6]
Вестник интенсивной терапии [2, 8]
Вестник Министерства доходов и сборов Украины (раніше: Вестник Налоговой службы Украины). Специализи-рованное издание. Виходить російською та українською мовами.– К. [1, 6, 13, 26]
Вестник Московского государственного универ-ситета культуры и искусств. Научный журнал / Учред. – МГУ культуры и искусства.– М. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconБібліотеки Дніпропетровщини
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни
Упоряд. І. Голуб, Л. Задворна, К. Костіна.– Дніпропетровськ: доунб, Дніпропетровськ, 2005.– 651 с
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила І Мефодія
Олесь Гончар – син Придніпров’я: До 95-річчя від дня народження: Біобібліограф покажчик / Упорядн.: Т. Бреславець, І. Голуб.– Дніпропетровськ:...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека Відділ наукової організації І методики бібліотечної роботи
Бібліотеки Дніпропетровщини: літопис подій 2016: Інформаційний бюлетень. — Вип. 12/ Упоряд., І. Луньова, І. Білоус — Дніпро: доунб,...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
Недосєкіна Т. Український родовід як джерело вивчення історії України [Текст]: Посібник зі складання родоводу для вчителів, школярів...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Серія «дослідники рідного краю»
Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908–1985). (До 100-річчя від дня народження): Біобібліограф покажчик / Упорядн.:...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconВолян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка