До 100-річчя від дня народженняСторінка1/3
Дата конвертації17.08.2017
Розмір0,51 Mb.
  1   2   3


Чернівецька обласна універсальна

наукова бібліотека

ім. Михайла ІвасюкаДо 100-річчя

від дня народження
Біобібліографічний покажчик

Чернівці

2012
ББК 83.3 (4 Укр.- 4 Чен.)

Б 91Підготували:

Олександра Гаврилюк,

Ольга Стецька,

Галина Добровольська,

Тетяна Макарейчук
Редактор:

Іванна Рудько


Комп’ютерний набір:

Олена Блошко


Відповідальна за випуск:

Марія Довгань
Йосиф Бург : до 100-річчя від дня народження : біобібліогр.
покажчик. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2012. – 40 с.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про буковинського єврейського письменника, почесного громадянина м. Чернівці Йосифа Куновича Бурга.

Розрахований на вчителів, бібліотечних працівників, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться життям і творчістю цієї Великої Людини.

ПЕРЕДМОВА
30 травня 2012 року виповнюється 100 років від дня народження найповажнішого почесного громадянина м. Чернівці, класика сучасної єврейської літератури, відданого лицаря ідишу, заслуженого діяча культури України, члена Спілки письменників СРСР, лауреата літературних премій Сегала (Ізраїль), Теодора Крамера (Австрія), кавалера ордену «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччини», золотого ордену Пошани «За заслуги перед Австрійською Республікою» та Хреста пошани в галузі науки і мистецтв 1 класу (Австрія), письменника, педагога, громадського діяча Йосифа Куновича Бурга.

На своє 97-річчя Йосиф Бург сказав: «Мені залишилося 3 роки до сотні. Я згодом покину цей світ, але знаю, що скоро в Україні все зміниться. Прийде інше покоління. Україна стане справжньою європейською країною. Я в цьому впевнений».

Літературна та громадська діяльність Й. Бурга здобула всесвітню славу. Найавторитетніші літературні критики, видатні діячі культури Європи й світу вважають його класиком сучасної єврейської літератури на ідиш. Новели та есе Йосифа Бурга читають та перекладають у багатьох країнах Європи та Америки. Його запрошували читати лекції в найпрестижніших університетах Європи. Посли різних країн, акредитовані в Україні, вважали за честь побувати в гостях у письменника в Чернівцях.

З кінця 1980-х Йосиф Бург активно включився у відродження національного життя єврейської громади Чернівців. Він очолював Товариство єврейської культури ім. Е. Штейнбарга, відродив до життя «Черновіцер блетер» («Чернівецькі листки») після перерви у 53 роки. Бург був членом виконкому Всесвітньої ради Єврейської культури, головою єврейської ради Буковини.

За рішенням Ради Всеукраїнського Єврейського Конгресу письменник Йосиф Бург вшанований вищою почесною нагородою ВЄКа.

Серце легендарного буковинця зупинилося 10 серпня 2009 року у віці 97 років. Поховали Йосифа Куновича на центральній алеї Центрального кладовища біля могили його дружини. Прощання відбулося у Єврейському Народному Домі.

13 жовтня 2011 р. (напередодні Дня міста) по вул. А. Шептицького, 13 встановлено меморіальну дошку письменника (скульптор Анатолій Піонтковський) за кошти його дочки Мар’яни Бург.

У Вижниці іменем письменника названа вулиця, де він народився. У музеї діаспори є кімната, присвячена Йосифу Бургу (м. Чернівці).

Біобібліографічний покажчик та методичні рекомендації підготовлено до ювілею письменника. Видання складається з таких розділів:

І. Праці Й. Бурга.

ІІ. Література про життя і творчість.

Перший розділ містить підрозділи: 1.1. Твори; 1.2. Нариси, публікації, передмови.

Другий розділ містить підрозділи: 2.1. Біографія; 2.2. Про життєвий шлях; 2.3. Про творчий шлях; 2.4. Премії, звання та нагороди; 2.5. Інтерв’ю з Й. Бургом, спогади; 2.6. Телепередачі; 2.7. Відзначення річниць та ювілейних дат від дня народження; 2.8. Вечори та урочисті заходи, присвячені Й. Бургу; 2.9. Вшанування пам’яті; 2.10. Вірші-присвяти; 2.11. Фотографії;
2.12. Бібліографія; 2.13. Метабібліографія; 2.14. Вебліографія.

Бібліографічний покажчик розрахований на вчителів, бібліотечних працівників, краєзнавців та тих, хто цікавиться життям та творчістю Йосифа Бурга.ВИДАТНИЙ ЛИЦАР ЇДИШУ
Йосиф Бурґ належить до того покоління єврейських письмен­ників Буковини, які були свідками невпинної зміни історичних епох: Габсбурзької монархії, Румунсько­го королівства, Радянського Со­юзу. Кожен режим мав свої ідео­логічні настанови і вперто нама­гався нав'язати їх своїм громадя­нам. Тільки в останні десятиріччя Йосиф Бурґ зумів повністю реа­лізувати себе як письменник - го­ловним чином через переклади й видання своїх творів на Заході.

Йосиф Бурґ народився 30 трав­ня 1912 р. в мальовничому підкарпатському містечку Вижниці - знаменитому центрі буковинсь­ких хасидів, де більшість населен­ня тоді становили євреї, де в чис­ленних синагогах і молитовних домах палали сотні свічок, і де зна­ходилася резиденція вижницького «вундерраббі». Останнього вижницького раббі звали Ізраель бен Борух. Коли мати Йосифа Бурґа попросила його благословити її сина, він буцімто відповів їй: «На­віщо? Він уже благословенний».

Йосиф Бурґ любив це малень­ке містечко свого дитинства, він присвятив йому зворушливі ряд­ки: «Вижниця! Достатньо розділити твоє ім'я на склади й дещо роз­тягнути їх при вимовлянні - й відразу почуєш, як завиває вітер поміж скелями і як невпинно шу­мить гірська річка, на якій мій батько ціле своє життя сплавляв ліс» («Фрагменти»).

Плотогонами були діди й пра­діди письменника. Добробут ба­гатьох поколінь родини Бурґів за­лежав від свавільного характеру бурхливого Черемошу. Тому для нього це не звичайна річка, а свя­та й магічна, мов Йордан. На бе­резі Черемошу, біля самої води, стояла бідна халупка його батьків. Черемош заколисував його свої­ми хвилями, Черемош годував усю родину. Свою першу книжку, яка вийшла в 1939 р. в Бухаресті, він назвав «Над Черемошем» (цю тоненьку збірочку оповідань, як і наступну, що з'явилася в 1940 р. під назвою «Отрута», сьогодні не­можливо знайти в жодній бібліо­теці світу - вони загубилися у вирі війни).

У Вижниці Йосиф Бурґ навчав­ся в хедері, де тлумачили Тору - П'ятикнижжя Мойсеєве. Тут, у зли­денному єврейському кварталі, він провів своє дитинство. Тут виник­ло перше уявлення про світ, яке глибоко закарбувалося в його серці, щоб згодом, з плином літ, ожити в його меланхолійних, сповнених невимовної туги опо­віданнях, новелах, нарисах.

З якою пластичністю з'являють­ся у творах Йосифа Бурґа вражен­ня тих далеких часів! Які не­підробні постаті виступають з гли­бин вічності, осяяні світлом і теп­лом його любові! Прості буко­винські трударі, які орють і сіють, шиють і тчуть, сплавляють ліс і випасають худобу - кравець Мойдл, плотогон Берке, лісоруб Зуня, селянка Федоха, лісовий сторож Азрієл. Персонажі Бурґа - це представники найдавніших, «біблійних» професій, вони живуть у часовому вимірі вічності. В різних оповіданнях і новелах вони мають різні імена й різні біографії, проте в них одна доля, продикто­вана часом і обставинами, історич­ними умовами життя Буковини міжвоєнного й повоєнного часу. Біографічний елемент є тут осер­дям, навколо якого концентрують­ся сюжетні події. Це дуже своєрід­ний вид ліричної прози, жанрова природа якої важко піддається визначенню". Її ліричний струмінь виявляється не тільки в повсяк­часній присутності авторського «я», але й у специфічній атмосфері, в просякненні наративної субстанції тексту всеохоплюючим ліричним почуттям, внаслідок чого відточені мініатюри балансують десь на межі лірики й того типу оповіді, в яко­му - як в мемуарах, спогадах, ав­тобіографіях - завжди домінує суб'єктивний елемент. Хоча письменник працює переважно в жан­рах малої прози, часом здається, що він пише якусь одну-єдину безкінечну книгу, в якій принци­пово неможливо поставити остан­ню крапку.

Юність Йосифа Бурґа припала на буремні 30-ті роки, коли в Європі вже показував свій хижий лик ґорґони фашизм, коли визрі­вали теоретичні засади націонал-соціалістської расової ідеології, а з нею і передумови Голокосту. Худенький буковинський юнак з товстими скельцями окулярів, який мав у кишені румунський паспорт, студіював у той час германістику у Віденському університеті. Буко­вина ще не відчувала тої небез­пеки, яка вже грізно нависала над багатьма країнами Європи. Саме тоді в Чернівцях, усупереч шале­ному тискові румунізації, почало розгортатися інтенсивне духовне життя - виникали нові газети й журнали, засновувалися видав­ництва, а книги, концерти, виста­ви знаходили своїх пристрасних шанувальників - читачів, слухачів, глядачів. Численна єврейська гро­мада Чернівців також мала свої друковані органи, серед них - тижневик «Черновіцер блетер» («Чернівецькі листки»), де в 1934 з'явилося мовою їдиш перше оповідання молодого прозаїка. Відтоді він почав завойову­вати читацьку публіку. Письмен­ник був не тільки свідком важли­вих суспільних подій, але і їх ретельним хроністом. На його очах перекроювалася карта Європи, вчорашні ідеали й моральні цінності проголошувалися заста­рілими, натомість пропагувалися нові ідеї «землі і крові». Про все це йдеться у прозі Йосифа Бурґа, Його пам'ять береже спогади про видатних діячів єврейської куль­тури Буковини - байкаря Елієзєра Штейнбарґа, прозаїків Якова Штернберґа та Моше Альтмана. Всі троє походили з бессарабсь­кого містечка Липкани й утворювали в Чернівцях так званий «Липканський Олімп». Для Йосифа Бурґа ці єврейські письменники були на­ставниками і вчителями. Обдарований поет Кубі Воль, який по­мер у 24-річному віці від туберку­льозу, належав до його друзів, як і «принц єврейської балади» Іцик Манґер. Де ще можна прочитати про цих єврейських літераторів, як не в споминах Йосифа Бурґа?

Війна і фашизм забрали у Йо­сифа Бурґа його близьких - бра­та, який загинув за свободу Іспанського народу, матір, яку на­цисти розстріляли разом з інши­ми єврейськими мешканцями Бу­ковини. Сам він спершу знайшов пристановище у волзьких німців, де якийсь час був учителем німецької мови. Згодом його ева­куювали в Середню Азію, відтак жив на Кавказі, в різних містах Росії, де тривалий час викладав зарубіжну літературу в Івановському педінституті. Двадцять років він не наважувався повернутися на Буковину, «Я думав, - говорить письменник, - що каміння рида­тиме під моїми ногами, коли я знову повернуся до Чернівців».

Саме тоді, на початку 60-х рр., у Москві було засновано перший центральний літературний часопис мовою їдиш «Совєтіш геймланд». Якщо раніше він писав тільки для шухляди свого письмового стола, то відтепер дістав змогу публікувати свої твори. Май­же повністю знищена в боротьбі з «космополітизмом» єврейська література знову почала поступово відроджуватися. Буковинський письменник Йосиф Бурґ був од­ним з її найактивніших реаніматорів. Після тривалої паузи, яка затяглася на десятиліття, знову починають з'являтися книги Йо­сифа Бурґа: «Життя продовжуєть­ся» (1980), «Перегук часів» (1983), «Запізніле відлуння» (1990), «Два світи» (1997), «Розмаїті стежки» (1997). Видання творів письмен­ника існують сьогодні російською, українською, польською, німець­кою, італійською мовами. Кілька років тому німецьке видавництво «Ганс Больдт ферлаґ» розпочало публікацію книжкової серії «Про­заїк Йозеф Бурґ», у якій з'явило­ся вже вісім ошатно оформлених томиків творів письменника.

З часом до нього прийшло і визнання земляків, і широка письменницька слава. Сьогодні він - почесний громадянин міста Чернівці, заслужений діяч культури України. Його оселя в Чернівцях стала справжнім місцем па­ломництва численних іноземних туристів та журналістів. Уряди Австрії та Німеччини нагородили його своїми високими відзнаками - Великим золотим почесним Хрестом Австрійської республіки та Німецьким Федеральним Хре­стом за заслуги. Він - лауреат літературної премії Сеґала (Ізраїль) та літературної премії Гофмана (Швеція). Письменник Йосиф Бург залишився насамперед скромним трудівником літературної ниви та вірним лица­рем їдишу.


Петро Рихло, професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури ЧНУ ім. Ю. Федьковича

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
Йосиф Кунович Бург народився 30 травня 1912 року в місті Вижниця на Північній Буковині в сім’ї плотогона.
До 1924 р. навчався в початковій школі та в хедері, традиційній єврейській школі в Вижниці.

1924 р. родина Бургів переїхала до Чернівців. За сприяння єврейського поета-байкаря Елієзера Штейнбарга розпочав навчання у єврейській вчительській семінарії та здійснив перші літературні спроби мовою ідиш.

1930 р. почав серйозно займатися літературною діяльністю.

1934 р. опублікував своє перше оповідання «На сплаві» у єврейському тижневику «Черновіцер блетер» («Чернівецькі листки»), який в 1937 році був заборонений румунською владою.

1934-1938 рр. вивчав германістику у Віденському університеті, де познайомився з єврейськими письменниками Менделем Нойгрешлем, Бером Горовіцем, Мелехом Равічем.

1938 р. змушений був перервати навчання і повернутися в Чернівці після німецького аншлюсу Австрії.

1939 р. вийшла в Бухаресті перша книжка Й. Бурга «Над Черемошем».

1940 р. вийшла в Чернівцях наступна книжка під назвою «Отрута».

1941 р. після загибелі матері в Трансністрії від рук фашистів, жив в АРСР німців Поволжя, де навчав дітей поволзьких німців рідної мови і літератури. Згодом проживав в евакуації в Узбекистані.

Після 1945 р. повернувся до Чернівців, працював викладачем німецької мови.

1947 р. завершив дисертацію про «Книгу пісень» Генріха Гайне, яку з ідеологічних причин так і не зміг захистити, оскільки був звинувачений в «космополітизмі». Змушений поїхати з Чернівців.

У 1950-х рр. жив на Уралі і в Москві, викладав німецьку мову і літературу в педінститутах Челябінська, Іваново, П’ятигорська, Нальчика.

1958 р. повернувся вдруге до Чернівців. Був змушений починати життя заново, долати побутові проблеми, відсутність роботи та житла разом з дружиною та маленькою донькою.

1962 р. надрукував свої повоєнні оповідання в першому центральному літературному журналі мовою їдиш «Советіш гейшланд» («Радянська батьківщина»), що почав виходити в Москві.

В 1960-1970-х рр. співпрацював з газетою «Радянська Буковина» та її головним редактором Кузьмою Демочком. Друкував свої твори в газеті, перекладені українською мовою.

1980 р. вийшла книга на їдиш «Життя продовжується» (Москва: Советский писатель).

З кінця 1980-х рр. очолював протягом багатьох років обласне Товариство єврейської культури ім. Е. Штейнбарга.

1983 р. вийшла книга «Перегук часів» (Москва: Советский писатель).

1988 р. вийшла книга «Пісня над піснями» (Лейпциг: Бенноферлаг).

1989 р. був прийнятий до Спілки письменників України.

1990 р. побачила світ книга «Запізніле відлуння» (Москва: Советский писатель).

1992 р. відзначений міжнародною літературною нагородою Ізраїлю – премією Сегала.

1993 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України».

1996 р. відзначений літературною премією ім. Гофмана (Швеція).

1997 р. отримав премію ім. Сіді Таль (Україна).

1997 р. надруковані книги «Два світи» (Чернівці; Одеса: Рідна мова) та «Розмаїті стежки» (Одеса: Маяк); «Квіти і сльози» - українською мовою (Чернівці: Молодий буковинець).

1997 р. присвоєно звання «Почесний громадянин міста Чернівці».

1999 р. вийшла книга «Запізніле відлуння» (Мюнхен: Кірхгаймферлаг).

2000 р. вийшла книга «Блукання. Східноєврейське життя» в німецькому видавництві Ганс Больдт.

2001 р. вийшла книга «Йом кіпур» в німецькому видавництві Ганс Больдт.

2002 р. отримав «Золотий почесний знак за заслуги перед Австрійською республікою», який вручив Надзвичайний і Повноважний посол Австрії в Україні, а також Федеральний хрест «За заслуги» від президента Німеччини з нагоди 90-ліття від дня народження та за вагомий внесок у популяризацію німецької культури, утвердження в своїх творах ідей гуманізму та взаєморозуміння між народами.

2004 р. вийшла книга «Зорі не старіють» в німецькому видавництві Ганс Больдт.

Влітку 2007 р. відбулася в Чернівцях історична зустріч єврейського письменника Йозефа Бурга та Отто фон Габсбурга, некоронованого принца Австро-Угорської імперії, сина Карла І.

2007 р. відзначений Хрестом пошани в галузі науки і мистецтв 1 класу (Австрія).

2009 р. нагороджений міжнародною літературною премією Теодора Крамера (Австрія).

10 серпня 2009 р. відійшов у вічність. Похований на центральній алеї Чернівецького центрального кладовища (Годилів) біля могили дружини.

В жовтні 2011 р. за ініціативи благодійної громади «Мір’ям» (керівник Ілля Хочь) та культурних діячів міста Чернівці було встановлено меморіальну дошку на вулиці
А. Шептицького, 13, де понад 20 років проживав
Й. Бург (скульптор - Анатолій Піонтковський, фінансова підтримка – доньки письменника Мар’яни Бург). Ще за життя Й. Бурга одну з вулиць міста Вижниця, де він народився, названо його іменем.

2012 р. вийшла книга Й. Бурга «Пісня над піснями» в перекладі з ідишу П. Рихла (Чернівці: Книги-ХХІ).

І. Праці Йосифа Бурга


  1. Твори

 1. БУРГ Й. Два світи : оповідання / Й. Бург. – Чернівці ; Одеса : Рідна мова, 1997. – 144 с. – євр. мовою. – Про кн.: [о книге] // Чернов. листки. – 1997. - № 49-50.

 2. БУРГ И. Жизнь продолжается : новеллы / И. Бург. – М. : Сов. писатель, 1980. – 288 с. – Рец. : Ройзин Б. Світла симфонія життя / Б. Ройзин // Рад. Буковина. – 1981. – 25 груд.

 3. БУРГ И. Жизнь продолжается : новеллы ; пер. с евр. / И. К. Бург. – М. : Сов. писатель, 1987. – 392 с. – Рец. : Лібінзон З. З джерел життя /
  З. Лібінзон // Рад. Буковина. – 1987. – 21 жовт. (№ 203). – С. 4.

 4. БУРГ Й. Квіти і сльози : оповідання, нариси / Й. Бург ; пер., передм. П. Рихла. – Чернівці : Мол. буковинець, 1997. – 256 с.

 5. БУРГ И. Перекличка времен. – М. : Сов. писатель, 1983. – 63 с. (Прилож. к ж-лу «Советиш геймланд»).

 6. БУРГ Й. Пісня над піснями : вибрана проза / упоряд., передм. та пер. з ідишу П. Рихла. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2012. – 148 с.

 7. БУРГ Й. Розмаїті стежки / Й. Бург. – Одеса : Маяк, 1997. – Про
  кн. : [про вид.] // Чернов. листки. – 1997. - № 49-50.

***

 1. BURG J. A farschpetikter Echo / Josef Burg. – М. : Сов. списатель, 1990. – 352 S. - мовою їдиш. – Рец. : Рихло П. Нев’януча квітка життя /
  П. Рихло // Буковин. віче. – 1990. – 13 листоп. (№ 2). – С. 3; Под одной крышей : юбилейная книга к 80-летию Йосифа Бурга / сост. Леонид Финкель ; [Общество еврейской культуры им. Э. Штейнбарга]. – Черновцы, 1992. –
  С. 158-160.

 2. BURG J. Auf dem Czeremosz : Erzählungen / J. Burg. – Weimar : Hans Boldt Verlag, 2005. – 51 s.

 3. BURG J. Dämmerung : Erzählungen / J. Burg. – Weimar : Hans Boldt Verlag, 2005. – 48 s.

 4. БУРГ И. Дружба / И. Бург. – Глибока, 2002. – 148 с. – на иврите.

 5. BURG J. Ein Gesang über allen Gesängen : Erzählungen und Skizzen / Josef Burg. – Leipzig : St. Benno Verlag, 1988. – Рец. : Hildebrandt H. [Rezension] / H. Hildebrandt // Die Christenlehre : Zeitschrift für den katechistischen Dienst. (Berlin). - jg. 42. - 1989. - H 11. - S. 350; Kirchner R. [Rezension] / R. Kirchner // Nachrichtenblatt des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der Deutschen Demokratischen Republik (Dresden). - 1989. - Dezember. - S. 30; Wassermann M. [Rezension] / М. Wassermann // Neue Literatur : Herausgeben Schriftstellerverband der Sozialistischen Republik Rumänien (Bukarest). - Jg. 40. - 1989. - H 7 Juli. -
  S. 88; Рихло П. Пісня пісень Й. Бурга // Мол. буковинець. – 1990. - 9-15 квіт. (№ 15). – Флояра, с. 3; Под одной крышей : юбилейная книга к 80-летию Йосифа Бурга / сост. Леонид Финкель; [общество еврейской культуры
  им. Э. Штейнбарга]. – Черновцы, 1992. – С. 161-162.

 6. BURG J. Ein verspätetes Echo / J. Burg. – München : P. Kirchheim Verlag, 1999. - 220 s. - Рец. : Жуковський П. Буковинські історії німецькою мовою / Петро Жуковський // Буковина. – 1999. - 20 берез.; Чернов. листки. – 1999. - № 62-63. – С. 1.

 7. BURG J. Gift : zwei Erzählungen / J. Burg. – Weimar : Hans Boldt Verlag, 2005. - 32 s.

 8. BURG J. La canzone dimenticata : Racconti yiddish / J. Burg. - Firenze Giuntina, 2006. - 145 s.

 9. BURG J. Mein Czernowitz : Erzählungen / J. Burg. - Weimar : Hans Boldt Verlag, 2006. - 40 s.

 10. BURG J. Okruchy / Josif Burg; Wybor, przeklad i opracowanie Magdalena Ruta. – Sejny : Pogranicze, 2001. - 192 s. - Рец. : Рихло П. Йосиф Бург заговорив польською / П. Рихло // Мол. буковинець. – 2001. – 2 серп.
  (№ 86). – С. 8; Rychlo P. Josef Burg auch auf Polnisch / P. Rychlo // Die Stimme : Mitteilungsblatt für die Bukowiner (Tel Aviv). - 58. Jg. – August-September 2002. - № 628-629. - S. 9.

 11. BURG J. Sterne altern nicht : ausgewählte Erzählungen / J. Burg. – Weimar : Hans Boldt Verlag, 2004. - 100 s. - Про кн. : Ще одна книга літературного довгожителя // Чернівці. – 2004. – 28 трав. (№ 22). – С. 2; У єднанні дружніх муз // Буковина. – 2004. – 9 черв. (№ 43). – С. 4.

***

 1. БУРГ Й. Весна : [уривок з оповідання] / Й. Бург // Богайчук М. А. Письменники Буковини : посіб. для уч. 5-11-х кл. та вчит. укр. л-ри /
  М. А. Богайчук, Р. Й. Дуб. – Чернівці, 1998. – С. 51-53.

 2. БУРГ Й. Вижниця : [новела] / Й. Бург ; пер. з рос. А. Тарасової // Буковина. – 1992. – 18 лют. (№ 22). – С. 3; Чернов. листки. – 1995. - № 27. –
  С. 1.

 3. БУРГ Й. Два світи : [оповідання] / Й. Бург ; пер. з нім.
  А. Тарасової // Буковина. – 1992. – 8 жовт.

 4. БУРГ Й. Дві дороги / Й. Бург; пер. П. Рихла // Буковина. – 2000. – 13 верес. (№ 69). – С. 4; Чернов. листки. – 2000. - № 74. – С. 3.

 5. БУРГ Й. Девятнадцать : [проза] / Й. Бург ; пер. с идиш
  Ш. Клейман // Чернов. листки. - № 95. – С. 3.

 6. БУРГ Й. Життя продовжується : [оповідання] / Й. Бург // Буковина. – 1998. – 1 квіт.

 7. БУРГ Й. Зустріч з братом : [новела] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1966. – 19 лип.

 8. БУРГ Й. Маковей : [новела] / Й. Бург // Вільна бесіда. – 1991. –
  11-17 січ. (№ 3). – С. 7.

 9. БУРГ Й. Маковей ; Раса ; Цадик : [новели] / Й. Бург ; пер. з ідиш
  П. Рихло // Буковин. журнал. – 1994. - № ¾. – С. 19-37.

 10. БУРГ Й. «Мой брат» : [отрывок из рассказа] / Й. Бург // Чернов. листки. – 1996. - № 41. – С. 1.

 11. БУРГ Й. Мойдя – портной : [рассказ] / Й. Бург // Чернов. листки. – 1995. - № 33-34.

 12. БУРГ Й. Напередодні : [новела] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1965. – 30 квіт.

 13. БУРГ Й. Ночі в хедері; В сутінках : [уривки] / Й. Бург // Літературне місто Чернівці : автори, тексти, документи / сп. кн. проект
  П. Рихла та О. Любківського. – Чернівці, 2010. – С. 186-191.

 14. БУРГ Й. Одного разу…; Обітниця : [новели] / Й. Бург // Вільна бесіда. – 1990. – 14-21 верес. (№ 20). – С. 4.

 15. БУРГ Й. Перше кохання : [новела] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1989. – 26 лип.

 16. БУРГ Й. Пісні залишаються… : [новела] / Й. Бург ; пер. з рос.
  А. Тарасова // Буковина. – 1981. – 17 верес.

 17. БУРГ Й. Повернення : [оповідання] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1963. – 17 серп.

 18. БУРГ Й. Раса : [новела] Й. Бург // Проміння в зорях Черемоша : поезія, проза, мистецтво. – Вижниця, 2001. – С. 69-73.

 19. БУРГ Й. Рут : [оповідання / пер. П. Рихло] / Й. Бург // Єврейські вісті (Київ). – 2008. – січ. (№ 1). – С. 19.

 20. БУРГ Й. Удома : [новела] / Й. Бург ; пер. з євр. О. Лізен // Рад. Буковина. – 1982. – 30 трав.

***

 1. BURG J. Eine alte Weide : [die Erzählung] / Josef Burg ; aus dem jiddischen übersetz von Beate Petras und Jürgen Rennert // Kaindl-Archiv : Zeitschrift des Bukowina-Instituts für den Kulturaustausch mit den Völkern Mittel- und Osteuropas. - 1997. - № 32. - S. 212.

 2. BURG J. Eine Sprache für sich : [die Erzählung] / Josef Burg // Czernowitz : Autoren, Texte, Bilder / Gemeinsames Buchprojekt von P. Rychlo und O. Liubkiwskyj. - Czernowitz, 2007. - S. 176-177.

 3. BURG J. Ruth : [die Erzählung] / Josef Burg // Czernowitz : Autoren, Texte, Bilder / Gemeinsames Buchprojekt von P. Rychlo und O. Liubkiwskyj. - Czernowitz, 2007. - S. 174-176.
  1. Нариси, публікації, передмови

 1. БУРГ Й. Вона стала пам’яттю : [про Сіді Таль] / Й. Бург // Буковина. – 1992. – 8 верес. (№ 107). – С. 3.

 2. БУРГ И. Девятое мая / И. Бург // Черновиц. листки. – 2003. - № 95. – С. 4.

 3. БУРГ Й. Душа прозориться до дна : [до 110-річчя Е. Штейнбарга] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1990. – 2 берез. (№ 44). – С. 4.

 4. БУРГ И. К исследователям и читателям / И. Бург // Вестник : люди остаются людьми, свидетельства узников фашистских лагерей-гетто. – Черновцы, 1995. – Вып. 4, Ч. 1. – С. 3-6.

 5. БУРГ Й. Лінія життя : [до 100-річчя від дня народж. М. Альтмана] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1990. – 8 трав. (№ 90). – С. 3.

 6. БУРГ Й. Місто моєї юності : [нотатки з блокнота письменника про
  м. Вижницю] / Й. Бург // Верховина. – 1961. – 5 верес.

 7. БУРГ Й. На берегах Біри : [нотатки про поїздку в Єврейську автономну область і на БАМ] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1984. – 3 серп.

 8. БУРГ Й. На кладовищі : [про Е. Штейнбарга] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1990. – 30 берез. (№ 62). – С. 3.

 9. БУРГ И. Она стала памятью, или вместо предисловия : [о Сиди Таль] / И. Бург // Сиди Таль в воспоминаниях современников. – М., 1993. –
  С. 5-10; Сиди Таль и Фалик в воспоминаниях современников. – Львов, 2002. – С. 7-13.

 10. БУРГ Й. Про «амбіції… і не тільки» : [євр. нац. меншина на Північній Буковині] / Й. Бург // Чернівці. – 1991. – 5 квіт. (№ 15). – С. 6.

 11. БУРГ Й. Романтики тайги : [БАМ] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1984. – 10 серп.

 12. БУРГ Й. Серед руйновищ : [про Шолом-Алейхема] / Й. Бург ; пер. П. Рихла // Буковина. – 1994. – 19 лют.

 13. БУРГ Й. Сиди Таль : [к 90-летию со дня рожд. засл. арт. Украины] / Й. Бург // Чернов. листки. – 2002. - № 89. – С. 3, 4.

 14. РИХЛО П. Кувынт де ындурераре ши омажиу : [ин мемориам
  К. Куцюк-Кочинский, П. Соломон] / П. Рихло, Й. Бург // Зориле Буковиней. – 1991. – 30 noiembrie (№ 230). – С. 3. – молд. мов.


ІІ. Література про життя і творчість
2.1. Біографія

 1. РИХЛО П. В. Бург Йосип Кунович : [30.05.1912 м. Вижниця Чернів. обл.; письменник-прозаїк] / П. В. Рихло // ЕСУ / гол. редкол.
  І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – К., 2004. – Т. 3 : Біо-Бя. – С. 604.

 2. BURG Iosif K. // Satco E. Enciclopedia Bucovinei / Emil Satco. - Suceava, 2004. - Vol. І. - P. 169.

***

 1. Й. БУРГ : [прозаїк] // Письменники України : довідник. – Дніпропетровськ, 1996. – С. 31.

 2. БУРГ Йосиф : [євр. письм.] // Пелипейко І. Гуцульщина в літературі : довідник / І. Пелипейко. – Косів, 1997. – С. 13.

 3. БУРГ Йосиф Кунович // Буковина : імена славних сучасників. – К., 2006. – С. 174.

 4. БУРГ Йосиф Кунович : [біографія] // Перлина Буковини 2002 : щоріч. телефон. довідник. – К., 2001. – С. 157.

***

 1. БУРГ Йосип Кунович : [євр. письм.] // Богайчук М. Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник / М. Богайчук. – Чернівці, 2005. – С. 42-43.

 2. БУРГ Йосип Кунович // Видатні діячі культури та мистецтв Буковини. Вип. 1 : біобібліогр. довідник / авт.-уклад. : Ю. В. Боганюк,
  О. О. Гаврилюк, Г. В. Добровольська, М. М. Довгань, А. С. Іваницька. – Чернівці, 2010. – С. 187-189.

 3. ЙОСИП Бург : [євр. письм.] // Шевченко Н. Д. Чернівці: 100 відомих адрес : довідник туриста-краєзнавця / Н. Д. Шевченко. – Чернівці, 2007. – С. 144-145.

***

 1. Й. БУРГ // Дуб Р. Й. Літературна Буковина : посіб. для вчит. укр. л-ри та уч. 5-11 кл. / Р. Й. Дуб, М. А. Богайчук. – Чернівці, 1997. – С. 61-64.

 2. ЙОСИП Бург : [про нього] // Богайчук М. А. Письменники Буковини : посіб. для уч. 5-11-х кл. та вчит. укр. л-ри / М. А. Богайчук,
  Р. Й. Дуб. – Чернівці, 1998. – С. 50.

***

 1. БУРГ Йосип // Іванюк М. Літературно-мистецька Вижниччина : біобібліогр. довідник / М. Іванюк. – Вижниця, 2001. – С. 19.

 2. БУРГ Йосип Кунович // Літературно-мистецька Вижниччина. – Вижниця, 1992. – Ч. 1. – С. 4.

***

 1. ЙОСИФ Кунович Бург : [біографія] // Бург Й. Два світи : оповідання. – Чернівці; Одеса, 1997. – С. 142.

 2. БУРГ Йосип // Літературне місто Чернівці : автори, тексти, документи / сп. кн. проект П. Рихла, О. Любківського. – Чернівці, 2010. –
  С. 183-191.

 3. БУРГ Йосиф (30.05.1912, м. Вижниця – 10.08.2009, м. Чернівці) – єврейський письменник // Поляк М. Вижниччина – ворота Карпат / М. Поляк. – Чернівці, 2012. – С. 65-66.

 4. Я БУКОВИНЕЦЬ із голови до п’ят : [про Й. Бурга] // Чев’юк Ф. Буковина і Буковинці (про історію краю і життя людей) / Ф. Чев’юк,
  В. Захарчук. – Львів, 2008. – С. 107-108.

***

 1. JOSEF Burg // An der Zeiten Ränder. Czernowitz und die Bukowina : Geschichte, Literatur, Verfolgung, Exil / herausgegeb. C. Cordon, H. Kustadt. - Wien, 2002. - S. 382-383.

 2. JOSEF Burg // Burg J. Irrfahrten : ein ostjüdisches Leben / Josef Burg, Michael Martens. - Weimar, 2000. - S. 61.

 3. JOSEF Burg // Literaturstadt Czernowitz : Autoren, Texte, Bilder / Gemeinsames Buchprojekt von P. Rychlo und O. Liubkiwskyj. - Czernowitz, 2007. - S. 171-173.


2.2. Про життєвий шлях

 1. ПОД одной крышей : юбилейная книга к 80-летию Иосифа Бурга / сост. Леонид Финкель ; [общество еврейской культуры им. Э. Штейнбарга]. – Черновцы, 1992.

 2. ЩЕДРА осінь : матер. до життя і творчості Йосифа Бурга = Gabenreicher Herbst : Materialien zu Leben und Werk von Josef Burg / упоряд.
  П. Рихла. – Чернівці : Черновіцер блетер, 2000. – 263 с. – укр., рос., нім., рум. мовами.

 3. BURG J. Irrfahrten : Ein ostjüdisches Leben / Josef Burg, Michael Martens. - Weimar : Hans Boldt Verlag, 2000. - 64 s.

***

 1. Й. БУРГ : [про нього] // Рад. Буковина. – 1982. – 30 трав.

 2. ВАЙНМАНН У. Свидеталь четырех эпох : [о писателе И. Бурге] / У. Вайнманн, В. Тупикин // Чернов. листки. – 2003. - № 92. – С. 3.

 3. ГУСАР Ю. Буковинець в Європі, європеєць на Буковині : [про євр. письм. Й. Бурга] / Ю. Гусар // Свобода слова. – 2004. – 3 черв. (ч. 23). –
  С. 17; Буковин. віче. – 2012. – 25 трав. (№ 21). – С. 4.

 4. З ВЕРШИН поважних мудрих літ : [про євр. письм. Й. Бурга] // Хесед Шушана. – 2000. – серп. (№ 6). – С. 7.

 5. ІСАЧЕНКО С. Історія тріумфу за музейним склом : [про музей історії й культури євреїв Буковини. Є про Й. Бурга] / С. Ісаченко // Уряд. кур’єр. – 2012. – 20 січ. (№ 11). – С. 10.

 6. ІСАЧЕНКО С. Магічне дзеркало Великого Йосифа Бурга /
  С. Ісаченко // Ва-Банк. – 2001. – 23-30 серп. (№ 26). – С. 3.

 7. КАММ Г. Самотній вартовий ідишу : [про Й. Бурга] / Генрі Камм ; пер. з англ. Олександра Рихла // Нью-Йорк таймс (США). – 1992. – 25 лют.; Буковин. віче. – 1992. – 2 черв.

 8. НЕЧАЄВА П. Йосиф Бург: життя продовжується / П. Нечаєва // Доба. – 2002. – 31 трав. (ч. 40). – С. 6.

 9. НЕЧАЄВА П. Йосиф Бург: «Кажу собі, що це востаннє і… знову збираюсь у дорогу» / П. Нечаєва // Доба. – 1999. – 20 серп. (ч. 34). – С. 6; Чернов. листки. – 1999. - № 66.- С. 3;

 10. Оптиміст Йосип Бург - людина-легенда : [про нього] // Версії. – 2009. - 12-19 черв. (№ 24). – С. 4.

 11. ПЕНЮК О. «Я буковинец! Буковинец c головы до пят!» : [о
  И. К. Бурге] / О. Пенюк // Чернов. листки. – 2003. - № 92. – С. 4.

 12. ПЕТРИЧУК Ю. Його коріння – у нашому місті : [Вижницю відвідав євр. письм. Й. Бург] / Ю. Петричук // Вижн. обрії. – 1995. – 17 черв. (№ 47-48). – С. 2.

 13. ПРЕЗЕНТАЦІЯ фонду : [Чернів. благочин. фонду збереження духов. і культур. цінностей євреїв «Мирям» на чолі з письм. Й. Бургом] // Буковина. – 2001. – 25 трав. (№ 38). – С. 1.

 14. РИХЛО П. Визнаний земляками : [Й. Бург] / П. Рихло // Літ. Україна. – 2005. – 23 черв. (№ 24). – С. 7.

 15. ТАРАСОВА А. Основна планета : [повернення євр. письм.
  Й. Бурга з Днів євр. культури в Берліні] / А. Тарасова // Буковина. – 1993. –
  27 лют.

 16. ТАРАСЮК Г. Йосиф Бург: «Зроблю все, щоби нить традицій не переривалась» / Г. Тарасюк // Доба. – 1999. – 15 січ. (ч. 3). – С. 12.

 17. ЧЕРКАЧ Н. Знавець людських душ : [про євр. письм. Й. Бурга] / Н. Черкач // Вижн. обрії. – 2001. – 13 лип. (№ 55-56). – С. 7.

***

 1. ЙОСИФ Кунович Бург : [некролог. Помер 10 серп. 2009 р.] // Буковина. – 2009. – 11 серп. (№ 60). – С. 3; Буковин. віче. – 2009. – 12 серп.
  (№ 61). – С. 1; Ва-Банк. – 2009. – 13 серп. (№ 31). – С. 9.

 2. Померла людина-легенда Йосип Бург : [некролог. Помер 10 серп. 2009 р.] // Мол. буковинець. – 2009. - 10-11 серп. (№ 88). – С. 5.

 3. У Чернівцях помер класик єврейської літератури Йосиф Бург // Доба. – 2009. - 13 серп. (ч. 31). – С. 5; Крайова освіта. - 2009. - 14 серп.
  (№ 30). – С. 5.

 4. ЧОРНЕЙ В. Помер патріарх єврейської літератури Йосип Бург : [некролог] / В. Чорней // Мол. буковинець. – 2009. – 13 серп. (№ 89). –
  С. 5.


2.3. Про творчий шлях

 1. БЕЛІНСЬКА Я. Йосифа Бурга читають польською / Я. Белінська // Буковина. – 2001. – 22 серп. (№ 63). – С. 3.

 2. «БУКОВИНСЬКЕ віче» читають у Нью-Йорку : [ст. кандидата філол. наук, доцента Чернів. держуніверситету Петра Рихла «Нев’януча квітка життя» про тв. відомого письм. Йосипа Бурга] // Буковин. віче. – 1991. –
  1 серп.

 3. ГУРАЛЬНИК У. Кардиограмма щедрого сердца : [о творчестве
  И. Бурга] / У. Гуральник // Чернов. листки. – 1998. - № 56. – С. 2.

 4. ДНІПРОВСЬКИЙ О. Життя продовжується : [про збірку оповідань чернів. літератора Й. Бурга «Життя продовжується»] /
  О. Дніпровський // Рад. Буковина. – 1981. – 13 верес. (№ 176). – С. 4.

 5. КОВАЛЬЧУК О. Йосиф Бург на уроці своєї творчості : [Вашків. СШ Вижн. р-ну] / О. Ковальчук // Вижн. обрії. – 2001. – 2 лют. (№ 9-10). –
  С. 1.

 6. КРЕЙМЕР О. Окрилене і сонячне світло : [презентація книги
  Й. Бурга «Щедра осінь»] / О. Креймер // Чернов. листки. – 2000. - № 74. – С. 3.

 7. КРЕЙМЕР А. 65 лет в литературе : [евр. писатель И. Бург] /
  А. Креймер // Чернов. листки. – 1999. – май (№ 64). – С. 2.

 8. МИХАЙЛОВСЬКИЙ В. «Видано в Бенно-ферлаг» : [в
  м. Лейпцигу нім. мовою книгу Й. Бурга] / В. Михайловський // Рад. Буковина. – 1989. – 26 лип. (№ 144). – С. 4.

 9. НЕЧАЄВА П. Йосиф Бург пише свою пісню / П. Нечаєва // Доба. – 2000. – 25 серп. (ч. 35). – С. 5; Чернов. листки. - № 74. – С. 3.

 10. НОВІ члени Спілки письменників: [Й. Бург] // Літ. Україна. – 1989. – 5 січ. (№ 1). – С. 5.

 11. ПОЛЯКИ читатимуть Бурга : [про книгу «Уламки», видану в Польщі] // Чернівці. – 2001. – 17 серп. (№ 33). – С. 3.

 12. РИХЛО П. Земля і небо Йосифа Бурга : фольклорно-міфологічні джерела творчості / П. Рихло // Буковин. журнал. – 1992. – Ч. 2/3. – С. 155-164; Щедра осінь : матер. до життя і творчості Йосифа Бурга = Gabenreicher Herbst : Materialien zu Leben und Werk von Josef Burg / упоряд. Петра Рихла. – Чернівці, 2000. – С. 9-29. – укр., рос., нім., рум.

 13. РИХЛО П. Йосиф Бург заговорив польською / П. Рихло // Мол. буковинець. – 2001. – 2 серп. (№ 86). – С. 8.

 14. РИХЛО П. Літературні Чернівці. Спроба лексикону буковинського письменства : [є біографія та про творчість Й. Бурга] / П. Рихло // Ї : незалежний культурологічний часопис (Львів). – 2009. - № 56. –
  С. 310-346.

 15. У ЄДНАННІ дружніх муз : [презентація книги Й. Бурга «Зорі не старіють» у Чернів. будинку естетики і дозвілля] // Буковина. – 2004. – 9 черв. (№ 43). – С. 4.

 16. ФИНкель Л. А жизнь все-таки продолжается… : [вст. ст. к книге очерков об И. Бурге] / Л. Финкель // Вільна бесіда. – 1992. – 22 трав. (№ 21). – С. 6.

 17. ЦИДЕЛЬКОВСЬКИЙ С. Карби пам’яті : [про творчість Й. Бурга та про кн. «Зірки не старіють», вид. у нім. вид-ві Rimbaud] /
  С. Цидельковський // Чернівці. – 2011. – 6 жовт. (№ 41). – С. 7.

 18. ЯНУШЕВСЬКА Л. Свідок двадцятого століття : [презентація книги Й. Бурга «Щедра осінь» у м. Чернівцях] / Л. Янушевська // Буковина. – 2000. – 6 верес. (№ 67). – С. 4.

***

 1. Faerber M. Kaleidoskop bukowiner Erzählungen : [J. Burg] /
  M. Faerber // Die Stimme : Mitteilungblatt für die Bukowiner (Tel Aviv). - Jg. 45. - 1989. - November (№ 476). - S. 4.

 2. GURALNIK U. Kardiograma unej inim’zeneroase : [J. Burg] /
  U. Guralnik // Zorile Bukovinej. – 1987. - 16 dec. (№ 240). - P. 4.

 3. HAIDER H. Die «Heimkehr» ins Cafe Central : [Josef Burg, Dichter aus Czernowitz, liest in Wien aus seiner Prosa] / H. Haider // Die Presse Unabhängige Zeitung für Österreich (Wien). – 1990. - 19 April (№12636). - S. 6.

 4. KOTZIAN O. Bukowiner Persönlichkeiten - Persönlichkeiten für die Bukowina : [über Josef Burg] / O. Kotzian // Kaindl-Archiv : Zeitschrift des Bukowina - Instituts für den Kulturaustausch mit den Völkern Mittel- und Osteuropas. - 1997. - № 32. - S. 193-195.

 5. METSCH K. Mahnung wider das Vergessen : Jiddische Erzählungen im St. Benno Verlag / K. Metsch // Neue Zeit : Zentralorgan für die Sachen des Volkes, Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation (Berlin). - 1989. - 15 Juli (№165). - S. 5.

 6. OSCHLIES R. Aus der Kraft des Erinnerns : [Begegnung mit dem Jiddischen Schriftsteller J. Burg] / R. Oschlies // Neue Zeit : Zentralorgan für die Sachen des Volkes, Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation (Berlin). - Jg. 44. - 1988. -02.juli (№ 155). - S. 6.

 7. RENNERT J. Novembererinnern : [Für Josef Burg] / J. Rennert // Sibylle : Zeitschrift für Mode und Kultur (Leipzig, Berlin). - 1988. - № 5 (September/Oktober). - S. 30-31.

 8. Rychlo P. Josef Burg / P. Rychlo // Literatur und Kritik (Österreich). - Salzburg, 2006. - 407/408. - S. 103-110.

 9. Rychlo P. «Überall bin ich Bukowiner…» : [der jiddische Schriftsteller Josef Burg] / P. Rychlo // Stimulus : Mitteilunge der österreichischen Gesellschaft für Germanistik. - 1996. - № 2. - S. 20-23; Jüdische Kulturbühne (Zürich). - 2000. - Januar. - № 1. - S. 14.

 10. STEPHANI C. Un scriitor idis : Josef Burg / S. Claus // Revista cultului mosaic din R.S.R. … (Bucuresti). - Jg. 35. - 1990. - 20. Jahnur (№ 684). - S. 2.

 11. UBLRICH U. «Ein Gesang über allen Gesängen» : [Der jiddische Schriftsteller Josef Burg in Dresden vorgestellt] / U. Ublrich // Die Union : Tageszeitung der CDU in den Bezirken Dresden und Karl-Marx- Stadt (Dresden). - Jg. 43. - 1988. - 15. Maj (№ 114). - S. 4.


2.4. Премії, звання та нагороди
Літературна премія ім. Сегала (Ізраїль, 1992)

 1. ТАРАСОВА А. Говорить Мюнхен… : [про присудж. євр. літератору Й. К. Бургу ізраїльської премії «Сегал»] / А. Тарасова // Буковина. – 1992. – 3 берез.

 2. ТАРАСЮК Г. Премія ім. Сегала – буковинцю : [про присв. літ. премії ім. Сегала євр. письм. Й. Бургу за 1992 рік] / Г. Тарасюк // Чернівці. – 1992. – 21 лют. (№ 8). – С. 5.


«Почесний громадянин міста Чернівці» (1997)

 1. РІШЕННЯМ міськвиконкому напередодні святкування дня міста звання «Почесний громадянин міста Чернівці» присвоєно Й. Бургу,
  П. Дворському, С. Костишину // Мол. буковинець. – 1997. – 26 верес. (№ 74). – С. 2.

 2. ФИНКЕЛЬ Е. В арсенале писателя еще одно почетное звание : [И. Бург – «Почетный гражданин г. Черновцы»] / Е. Финкель // Чернов. листки. – 1997. - № 53. – С. 1.

 3. ФИНКЕЛЬ Е. [Диплом «Почетного гражданина города Черновцы» вручен И. Бургу] // Евр. вести. – 1997. – нояб. (№ 21-22). – С. 7.


Нагороди (2002, 2007)

 1. АВСТРІЯ пошанувала Йосипа Бурга. Тепер черга за нами : [відзнака «За заслуги перед Австр. республікою»] // Чернівці. – 2002. –
  24 трав. (№ 21). – С. 16.

 2. БАБУХ В. Німецький орден – буковинському письменникові : [Й. Бургу «За заслуги»] / В. Бабух // Голос України. – 2002. – 31 жовт.
  (№ 201). – С. 17; Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 листоп. (№ 219). – С. 16.

 3. БУРГОВІ – німецький хрест на шию : [федер. хрест на стрічці Ордена «За заслуги» чернів. письм. Й. Бургові] // Україна молода. – 2002. – 23 жовт. (№ 196). – С. 13.

 4. ГУСАР Ю. Золотопад відзнак патріарха : [згідно з Указом Президента Австрії Й. Бургу було вручено Великий Золотий Знак пошани Австрії] / Ю. Гусар // Захід. – 2002. – 15 листоп. (№ 46). – С. 2.

 5. ЗОЛОТА відзнака Австрії : [вручення Великого Золотого Знаку пошани Австрії письм. Й. Бургу] // Буковина. – 2002. – 22 трав. (№ 39). – С. 1.

 6. ІСАЧЕНКО Я. Висока відзнака письменнику : [про нагородження нім. орденом «За заслуги» письм. Й. Бурга] / Я. Ісаченко // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 листоп. (№ 219). – С. 16.

 7. ЛЕЩИК О. Людину-легенду нагородили орденом : [Й. Бургу вручили орден «За заслуги»] / О. Лещик // Мол. буковинець. – 2002. –
  24-30 жовт. (№ 128). – С. 3.

 8. НАГОРОДА патріархові літератури : [Й. Бургу] // Буковина. – 2002. – 30 жовт. (№ 85). – С. 1.

 9. НЕЧАЄВА П. Йосиф Бург нагороджений «Золотим хрестом» /
  П. Нечаєва // Доба. – 2002. – 24 трав. (ч. 38). – С. 5.

 10. НІМЕЦЬКИЙ орден – буковинському письменникові : [Й. Бургу] // Чернівці. – 2002. – 25 жовт. (№ 43). – С. 2.

 11. ЧЕРЕДАРИК Л. Посол привіз золото Австрії нашому Бургу : [нагородження Й. Бурга Золотою Великою Відзнакою «За заслуги перед Австр. республікою»] / Л. Чередарик // Мол. буковинець. – 2002. – 21 трав. (№ 61). – С. 1, 2.

***

 1. Довгань І. Йосип Бург отримав австрійський орден : [про письм. Й. Бурга] / І. Довгань // Мол. буковинець.- 2007.- 19 лип. (№ 78).- Місто, с. 2.

 2. Dekorierung Josef Burg : [am 17. Juli 2007 wurde J. Burg das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse verliehen] // Der Südostdeutsche / Buchenlanddeutsche Zeitung (Augsburg). - 2007. - 20 Oktober (№ 10). - S. 6.


Літературна премія ім. Теодора Крамера (Австрія, 2009)

 1. Рихло П. Йосип Бург – лауреат австрійської літературної
  премії : [імені Теодора Крамера, до 97-річчя євр. письм.] / П. Рихло // Мол. буковинець.- 2009. - 5-6 черв. (№ 62). - С.7.


2.5. Інтерв’ю з Й. Бургом, спогади

 1. БУРГ Й. Вечір у Відні : [розмова з письм. Йосипом Бургом / вів
  С. Цидельковський] // Вільна бесіда. – 1990. – 14-21 черв. (№ 23). – С 7.

 2. БУРГ Й. Йосиф Бург: «Доганяю свої 40 найкращих років і вірю, що людина народжена для щастя» : [інтерв’ю з Й. Бургом / провела І. Садова] // Мол. буковинець. – 1997. – 28 трав. (№ 40). – С. 5.

 3. БУРГ И. До 120! : [интервью с И. К. Бургом после возвр. из Германии и Австрии / вел Ц. Семенов] // Вільна бесіда. – 1992. – 22 трав.
  (№ 21). – С. 6.

 4. ЙОСИП Бург : "Жалітися на життя немає причин, от тільки грошей на ліки не вистачає" : [інтерв'ю з євр. письм. Йосипом Бургом / вела М. Мартинюк] // Вечірні Чернівці. – 2007. - 9 серп. (№ 32).- С. 8.

 5. БУРГ Й. Карпати говорять і співають : [розмова з буковин. письм. Й. Бургом у Чернівцях / вів А. Гойбергер ; пер. П. Рихла] // Час. – 1997. –
  30 трав. (ч. 22). – С. 9.

 6. БУРГ Й. Йосиф Бург: «Коли повернувся у Чернівці, було відчуття, що під ногами плаче каміння» : [інтерв’ю / вела Марія Вишневська] // Доба. – 2003. – 3 черв. (ч. 42). – С. 1, 4; Чернов. листки. – 2003. - № 96.

 7. БУРГ Й. Йосиф Бург: "Україна допоки тільки географічно європейська держава" / вела М. Вишневська // Слово Просвіти. – 2003. –
  8-14 січ. (ч. 2). – С. 7; Версії. – 2004. – 28 трав. – 4 черв. (№ 21). – С. 15; Буковин. віче. – 2007. - 1 черв. (№ 39). – С. 1-2.

 8. БУРГ Й. Йосиф Бург: «Черновіцер блетер» знайдуть в архівах і через сто років» / розмову зап. Л. Черняк // Буковина. – 1999. – 23 січ.

 9. БУРГ Й. Йосиф Бург: «Я почувався би щасливим, якби мені було хоча б 74», - каже 93-річний всесвітньо відомий письменник : [розмова з
  Й. Бургом / вела Ю. Боднарюк] // Мол. буковинець. – 2005. – 9 черв. (ч. 23). –
  С. 15.

 10. БУРГ Й. Ніщо не минає безслідно : [розмова з євр. письм. Йосипом Бургом / вів В. Михайловський] // Рад. Буковина. – 1990. – 20 квіт. (№ 77). – С. 2.

 11. БУРГ Й. Поїздка з сюрпризом? : [розмова з письм. Й. К. Бургом / вів С. Цидельковський] // Вільна бесіда. – 1991. – 15-22 берез. (№ 12). – С. 3.

 12. БУРГ Й. Як упіймати мить життя : [розмова з буковин. письм. Йосипом Бургом / Н. Ткач] // Нова буковин. газета. – 1995. – 24 лют. (№ 9). – С. 5.

 13. БУРГ Й. Я свідок усього ХХ-го століття : [розмова з євр. письм.] // Сіті інфо. – 2005. – 16 груд. (№ 50). – С. 9.

 14. БУРГ Й. «…Я став письменником завдяки Елієзеру
  Штейнбаргу» : [розповідь буковин. євр. письм. / зап. М. Вишневська] // Чернов. листки. – 2003. - № 93.

***

 1. БУРГ Й. Судный день : [воспоминания] Й. Бург // Чернов. листки. – 2003. - № 97.

 2. Бург Й. Так було… : спогад-роздум : [75 років з дня народж. євр. письм. Й. Бурга] / Й. Бург // Рад. Буковина. – 1987. – 31 трав. (№ 105). – С. 3.

 3. БЕТТІГЕР Г. Ночі в Хедері все ще перед очима : [зустріч з євр. письм. Й. Бургом з Чернівців] / Г. Беттігер ; пер. з нім. П. Рихла // Франкфуртер рундшау. – 1992. – 24 листоп.; Буковин. віче. – 1993. – 14 січ.

 4. БУРГ И. Мь-ам рекуноскут Буковина… / И. Бург / традучерь дин идиш де Даниел Шехтер // Зориле Буковиней. – 1988. – 11 дечембрие
  (№ 236). – р. 3. – молд. мов.

 5. BURG J. Mein Debüt / J. Burg // Europa erlesen. Czernowitz / herausgegeben von Peter Rychlo. - Klagenfurt, 2004. - S. 139-147.


2.6. Телепередачі

 1. НЕЧАЄВА П. Фуга смерті : [до 70-річчя від дня народж. Пауля Целана] [відеозапис] : телепередача в листоп. 1990 р. / П. Нечаєва ; за участю Йосифа Бурга, Петра Рихла, Василя Ілащука. – Чернівці : Чернівецька обласна телестудія, 1990.

 2. НЕЧАЄВА П. Моя муза – з-над Черемоша : [до 80-річчя від дня народж. Йосифа Бурга] [відеозапис] : телепередача / П. Нечаєва ; за участю Йосифа Бурга, Петра Рихла. – Чернівці : Чернівецька обласна телестудія, 1991.

 3. НЕЧАЄВА П. Спочатку було слово : [з ювілейного вечора Йосифа Бурга] [відеозапис] : телепередача від 23.05.1997 / П. Нечаєва. – Чернівці : Чернівецька обласна телестудія, 1997. – (60 хв.).


2.7. Відзначення річниць та ювілейних дат від дня народження

 1. 94-а весна патріарха : [про євр. письм. Й. Бурга] // Буковина. – 2006. – 7 черв. (№ 43). – С. 2.

 2. ДОРФМАН Б. Певец Буковины : [И. К. Бург] / Б. Дорфман // Евр. вести. – 1997. - № 9-10. – С. 5.

 3. ЙОСИПУ Бургу – 93! : [євр. письм.] // Чернівці. – 2005. – 3 черв. (№ 22). – С. 3.


80 років від дня народження

 1. РИХЛО П. Йосипові Бургу – 80 / П. Рихло // Літ. Україна. – 1992. – 10 верес. (№ 36). – С. 4.

 2. РИХЛО П. Тихе сяйво сльози пророка : [до 80-річчя від дня народж. Йосифа Бурга] / П. Рихло // Буковина. – 1992. – 30 трав. (№ 65). –
  С. 2.

 3. РИХЛО П. «Я – буковинець з голови до п’ят» : [до 80-річчя євр. письм. Й. Бурга] / П. Рихло // Мол. буковинець. – 1992. – 30 трав. (№ 22). –
  С. 5; Бург Й. Квіти і сльози : оповідання. Нариси / Й. Бург ; вступ. стаття та пер. Петра Рихла. – Чернівці, 1997. – С. 5-10; Черновіцер блетер. – 1997. -
  № 49-50. – С. 1, 3; Ді їдіше велт (Київ). – 1998. - № 4. – С. 6. – Текст: мовою їдиш; ВЕК (Еженедельник всеукраинского Еврейского Конгресса, Киев). – 2002. – 26 лют. (№ 7). – С. 4.

 4. СЕВЕРНЮК Т. «Я не можу бути один…» : [Йосипові Бургу - 80] / Т. Севернюк // Буковин. віче. – 1992. – 30 трав. (№ 62). – С. 4.

 5. ТАРАСОВА А. Вісімдесята його весна : [до 80-річчя від дня народж. Й. Бурга] / А. Тарасова // Буковина. – 1992. – 4 черв.


85 років від дня народження

 1. ВОРОНЮК В. Йосиф Бург чекає гостей із Відня : [85-річчя письм.] / В. Воронюк // Буковин. віче. – 1997. – 28 трав.

 2. ДЯЧКОВ В. З бистрини життя : [Й. Бургу - 85] / В. Дячков // Буковина. – 1997. – 28 трав.

 3. ЙОСИПОВІ Бургу виповнюється 85 : [письм., уродженець
  м. Вижниці] // Вижн. обрії. – 1997. – 24 трав. (№ 41-42). – С. 1.

 4. ИОСИФ Бург о Мойше Альтмане // Чернов. листки. – 1997. -
  № 53. – С. 1.

 5. ЙОСИФУ Куновичу Бургу – 85 : [матер., присв. ювілею] // Чернов. листки. – 1997. - № 49-50. – С. 1.

 6. КИРИЛЯК С. Пророк заповітного краю : [відзн. 85-річчя від дня народж. Й. Бурга у Вижниці] / С. Кириляк // Вижн. обрії. – 1997. – 7 черв.
  (№ 45-46). – С. 4.

 7. КРЕЙМЕР А. Знаменательный юбилей : [как отметили на Буковине 85-летие И. Бурга] / А. Креймер // Чернов. листки. – 1997. - № 51. – С. 1.

 8. РИХЛО П. Йосиф Бург у дзеркалі світової преси / П. Рихло // Буковин. журнал. – 1997. - № 1. – С. 141-145.

 9. ТРАВЕНЬ – місяць Йосифа Бурга // Буковин. журнал. – 1997. -
  № 1. – С. 145; Чернівці. – 1997. – 23 трав. (№ 21). – С. 3.

 10. ТУЗ Д. Меморіал за життя : [Й. Бургу - 85] / Д. Туз // Робітн. газета. – 1997. – 11 черв.

 11. ЧЕРЕДАРИК Л. 85 – не вік для чоловіка, який пише книжки, кохає жінку та веде семінари в європейських університетах : [Й. Бург] /
  Л. Чередарик // Київ. відомості. – 1997. – 20 черв. (№ 24). – С. 21.

 12. ЧЕРНИЦЬКИЙ Б. У боргу перед Бургом : [заходи, приурочені його 85-літтю] / Б. Черницький // Мол. буковинець. – 1997. – 4 черв. (№ 42). – С. 2.


90 років від дня народження

 1. ВАЙМАНН У. Свидетель четырех эпох : [к 90-летию со дня рожд. Й. Бурга] / У. Вайманн, В. Тупикин // Чернов. листки. – 2002. - № 88. – С. 3.

 2. ГРИШИН-ГРИЩУК І. Співець туги за щастям і безсилля величі людини : [Й. Бургу - 90] / І. Гришин-Грищук // Вижн. обрії. – 2002. – 31 трав. (№ 44-45). – С. 2.

 3. 90 ВЕСНА Йосипа Бурга // Буковин. віче. – 2002. – 24 трав.
  (№ 39). – С. 3.

 4. ДЕНЬ рождения писателя : [к 90-летию со дня рожд. Й. Бурга] // Чернов. листки. – 2002. - № 88. – С. 3.

 5. ДЯЧКОВ В. Йосифу Бургу – 90 / В. Дячков // Літ. Україна. –
  2002. – 6 черв. (№ 21). – С. 6.

 6. ІВАНЮК О. Його коріння – в нашому місті : [до 90-річчя
  Й. Бурга] / О. Іванюк // Вижн. обрії. – 2002. – 14 черв. (№ 48-49). – С. 6.

 7. ПАТРІАРХУ красного письменства – 90 : [Й. К. Бург] // Буковина. – 2002. – 5 черв. (№ 43). – С. 1.

 8. С ЮБИЛЕЕМ, уважаемый Иосиф Бург! : [матер. до 90-річчя від дня народж.] // Чернов. листки. – 2002. - № 87. – С. 4-3.

 9. СЕВЕРНЮК Т. 90 весна Йосипа Бурга / Т. Севернюк // Буковин. віче. – 2002. – 24 трав. (№ 39). – С. 3.

 10. СЛАВУТА І. 90-річний ювілей Йосипа Бурга… Наснаги Вам, патріарше! : [до 90-річчя письм.] / І. Славута // Новий день. – 2002. – 14 черв. (№ 25). – С. 7.

 11. ТАРАСОВА А. Життя, як подих вітру : [урочистості з нагоди
  90-річчя Й. Бурга в Чернів. драмтеатрі] / А. Тарасова // Буковина. – 2002. –
  12 черв.

 12. ХАЛАЇМ Т. Йосиф Бург запросив на своє 95-річчя : [урочистості в облдрамтеатрі] / Т. Халаїм // Буковин. віче. – 2002. – 12 черв.

 13. Й. БУРГ : [урочисте відзначення 90-річчя від дня народж. письм.] // Буковина. – 2002. – 22 трав.; 5 черв.; 12 черв.; 30 жовт.; Мол. буковинець. – 2002. – 21 трав. (№ 6). – С. 1, 2; 20-30 жовт. (№ 128). – С. 3; Доба. – 2002. –
  24 трав. (ч. 38). – С. 5; Чернівці. – 2002. – 24 трав. (№ 21). – С. 16; Буковин. віче. – 2002. – 12 черв.; Вижн. обрії. – 2002. – 14 черв. (№ 48-49). – С. 6; Новий день. – 2002. – 14 черв. (№ 25). – С. 7.

 14. L.G. [Über 90-te Geburtstag Josef Burg] // Der Südostdeutsche : Buchenlanddeutsche Zeitung (Augsburg). - 53 Jg. - 2002. - 20 Mai (№ 5). - S. 6.


95 років від дня народження

 1. Боднарюк Ю. Найстарішому почесному громадянину міста - 95: [Й. Бургу] / Ю. Боднарюк // Мол. буковинець.- 2007.- 31 трав. (№ 58). -
  С. 3.


 2. Дячков В. Ратай на многотрудній ниві : [Йосифу Бургу - 95] /
  В. Дячков // Буковина. – 2007. - 1 черв. (№ 41). – С. 4.

 3. Мироник О. "Бути письменником - важко, а порядною людиною - легко" : [Йосипу Бургу - 95 р.] / О. Мироник // Доба. – 2007. -
  31 трав. (№ 22). – С. 6.

 4. НЕЧАЄВА П. 95 весна Йосипа Бурга : [патріарх євр. л-ри] /
  П. Нечаєва // День. – 2007. – 30 трав. (№ 85). – С. 7.

 5. РИХЛО П. Відданий лицар їдишу : [Йосипу Бургу - 95] / П. Рихло // Чернівці. – 2007. – 1 черв. (№ 22). – С. 4.

 6. Цинтила О. У 100, як у 20, прагне почуватися письменник-легенда Йосиф Бург / О. Цинтила // Сіті інфо.- 2007. - 1 черв. (№ 22). - С. 4.


100 років від дня народження

 1. ВИШНЕВСЬКА М. Йосип Бург : «Я – буковинець з голови до п’ят» : [про Й. Бурга – євр. письм., до 100-річчя від дня народж.] /
  М. Вишневська // Буковин. віче. – 2012. – 18 трав. (№ 20). – С. 1, 2.

 2. ГУСАР Ю. Буковинець у Європі, Європеєць на Буковині : [біогр. Й. Бурга, до 100-річчя від дня народж.] / Ю. Гусар // Буковин. віче. – 2012. – 25 трав. (№ 21). – С. 4.

 3. ЦИДЕЛЬКОВСький С. Останній сторожовий мови ідиш : [до 100-річчя від дня народж. Й. Бурга] / С. Цидельковський // Буковина. – 2012. – 25 трав. (№ 40). – С. 4.


2.8. Вечори та урочисті заходи, присвячені Й. Бургу

 1. РОЗЕНТАЛЬ Х. Творчий вечір : [Чернів. т-во євр. культури
  ім. Е. Штейнбарга пров. вечір, присв. творчості письм. Й. Бурга] /
  Х. Розенталь // Рад. Буковина. – 1989. – 6 черв. (№ 109). – С. 4.

 2. ТЕПЛИЦЬКИЙ А. Свято Йосифа Бурга : [про вечір, присв.
  80-річчю письм. Й. Бурга] / А. Теплицький // Чернівці. – 1992. – 5 черв.
  (№ 23). – С. 8.

 3. СОКОЛОВСЬКИЙ Т. Серед найвизначніших ювілеїв року : [ювіл. вечір Й. Бурга] / Т. Соколовський // Буковин. віче. – 1997. – 4 черв.

 4. ВИСОКИЙ пошанівок патріарха : [ювілейний літ.-мист. вечір з нагоди 85-річчя Й. Бурга] // Буковина. – 1997. – 4 черв.

 5. ЧЕХОВСЬКИЙ І. Вулиця імені Йосифа Бурга, яка веде до діалогу культур : [урочистості у Чернів. обл. муздрамтеатрі до 90-ліття письм.] /
  І. Чеховський // Час 2000. – 2002. – 7 черв. (ч. 24). – С. 17.

 6. БУКОВИНЦІ пошанували 90-літнього Йосифа Бурга : [урочистості в муздрамтеатрі] // Чернівці. – 2002. – 14 черв. (№ 24). – С. 4.

 7. ЙОСИПУ Бургу 94 : [вечір, присвяч. творчій діяльності] // Чернівці. – 2006. – 2 черв. (№ 22). – С. 14.

 8. Чорней Ю. Йосиф Бург пообіцяв не обманути сподівань : [вшанування письм. з нагоди 92-річчя від дня народж. та 70-річчя творчої діяльності] / Ю. Чорней // Доба. – 2004. - 4 черв. (ч.22). – С. 6.


2.9. Вшанування пам’яті

 1. Спом’янули метра єврейської літератури : [про мітинг-реквієм, присвяч. Й. Бургу] // Чернівці. – 2010. – 12 серп. (№ 33). – С. 3.

***

 1. ВШАНОВАНО Йосифа Бурга : [встанов. мемор. дошки] // Чернівці. – 2011. – 13 жовт. (№ 42). – С. 3.

 2. ТАРАСОВА А. У жовтім вальсі – Чернівці… : [в рамках заходів до дня міста відкрито мемор. дошку на вул. А. Шептицького, 13, Й. Бургу – євр. письм.] / А. Тарасова, А. Ісак, Д. Чорнокоза // Буковина. – 2011. – 11 жовт. (№ 78). – С. 3.


2.10. Вірші-присвяти Й. Бургу

 1. МАЛИК Р. Йосифу Бургу посвящаю : [стих] / Р. Малик // Чернов. листки. – 1999. - № 67. – С. 3.

 2. СЕВЕРНЮК Т. Йосифу Бургу! : [вірш] / Т. Севернюк // Чернов. листки. – 1998. - № 56. – С. 2.

 3. ЦИДЕЛЬКОВСКИЙ С. Высоколетие : [вірш, присв. Й. Бургу] /
  С. Цидельковский // Буковина. – 1997. – 28 трав.; Посеред тижня. – 1997. –
  28 трав. (№ 19). – С. 1.

 4. ЦИДЕЛЬКОВСКИЙ С. Из Вижницкого Вифлеема… : [вірш, присвяч. Й. Бургу] / С. Цидельковский // Буковина. – 2012. – 25 трав.
  (№ 40). – С. 4.


2.11. Фотографії

 1. ІЗ почесними громадянами міста – по келиху шампанського : [фото Й. Бурга] // Чернівці. – 2005. – 7 жовт.

 2. ЙОСИФ Бург : [фотографія] // Черкач Н. Вижницький літопис. – Чернівці, 2003. – С. 33.

 3. JOSEF Burg und seine Frau : [Foto] // An der Zeiten Ränder Czernowitz und die Bukowina : Geschichte, Literatur, Verfolgung, Exil / herausgegeb. C. Cordon, H. Kusdat Wien, 2002. - S. 270.


2.12. Бібліографія

 1. Бург Йосип Кунович // Літературна Буковиніана : бібліогр. покажчик / підгот. І. А. Співак, М. М. Довгань. - Чернівці, 1994. - С. 36-37.

 2. [Йосиф Бург] // Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2012 році): бібліогр. покажчик / авт.-уклад. : О. О. Гаврилюк,
  Ю. В. Боганюк. - Чернівці, 2011. - С. 111-113.


2.13. Метабібліографія

 1. ПЕТРО Рихло : біобібліогр. покажчик / авт.-уклад. : О. Гаврилюк, М. Довгань. – Чернівці, 2010. – 125 с. – (Йозеф Бург, № 11, 17, (43), (57), (66), (85), (91), (162), (272), (284), 303, (307-309), (324), (334), (341), (342), (350), (360), 361, 364, (365), (376), 378, 452, 455, (463), 470, 491, 531, (661-662), (818), 887, (888-899).

 2. BECK E. Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina 1976-1990 : Mit Nachträgen Zu den Yahren 1966-1975 / E. Beck. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1999. - 843 S. – (Josef Burg, № 278).

 3. BECK E. Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina 1976-1990. Teil 2 : Biographische Texte / E. Beck. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2003. - 632 S. – (Josef Burg, № 87, 90, 958-964, 965-970, 972-976, 6992-6993).

 4. BECK E. Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina 1991-1995 / E. Beck. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2006. - 895 S. – (Josef Burg, № 2274, 3351, 3413, 9599, 9609).


2.14. Вебліографія

 1. BURG J. Ein Gesang über allen Gesängen : J. Burg liest. – К.: [б.в.], 2002. – 1 опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска. – нім. мов. та мовою їдиш.

***  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

До 100-річчя від дня народження iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
До 100-річчя від дня народження iconЯ. Франка (до 160-річчя від дня народження)
Президент України Петро Порошенко підписав Указ №687/2015 Про вшанування пам’яті Івана Франка у зв’язку з 160-річницею від дня народження...
До 100-річчя від дня народження iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
До 100-річчя від дня народження iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
До 100-річчя від дня народження iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с
До 100-річчя від дня народження iconДо 75 -річчя від дня народження
С 50 Кузьма Смаль: біобібліогр покажчик (до 75-річчя від дня народження). Чернівці, 2009. 28 с
До 100-річчя від дня народження iconДо 120-річчя від дня народження
З-14 Дмитро Загул: біобібліог покажчик (до 120-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 24 с
До 100-річчя від дня народження iconДо 100 річчя від дня народження А. С. Малишка
Андрій Самійлович Малишко (14 листопада 1912, Обухів — 17 лютого 1970, Київ) — український поет, перекладач, літературний критик
До 100-річчя від дня народження iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
До 100-річчя від дня народження iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка