До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014Сторінка1/5
Дата конвертації05.05.2017
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4   5


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ
БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО – БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


ТАРАС ШЕВЧЕНКО — СВІТОЧ

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
(до 200-річчя від дня народження)
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК

ХАРКІВ 2014
“Тарас Шевченко — світоч української культури” : реком. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Бібліотека; Уклад. : Погорєлова Г. І.; Відп.

ред. Турко І. Ф. - Х. : ХНПУ, 2014. – 59 с.

Укладач : Погорєлова Галина Іванівна

Науковий редактор : Турко Іван Федорович — директор бібліотеки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

Бібліографічний редактор : Неудачина Тетяна Іванівна, зав. відділом

довідково-бібліографічної роботи бібліотеки ХНПУ ім. Г. С. СковородиЗМІСТ
Від укладача 4


 1. Офіційні матеріали 5
 1. Стародрук 7
 1. Твори Т. Г. Шевченка 7
 1. Література про Тараса Шевченка і його творчу діяльність 9
 1. Педагогічні погляди Т. Г. Шевченка у контексті розвитку освіти 46
  1. Уроки і сценарії позакласних заходів для початкової школи 46

присвячені життю та творчій діяльності Т. Г. Шевченка


  1. Сценарії позакласних заходів 46
  1. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність 47

6. Іменний покажчик 50Від укладача
У літературі кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена

яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Шевченко, чия безсмертна спадщина — одна з найбільших вершин людського генія. Т. Шевченко - велетень духу, митець могутньої творчої сили, непримиренний борець проти будь-якого гноблення людини людиною.

Шевченко є основоположником нової української літератури і родоначальником її революційно-демократичного напряму. Він перший в українській літературі виступив як істинно народний поет, твори якого з усією повнотою відбили почуття й думки трудящих мас, їх віковічні визвольні прагнення. У його творах змальований новий позитивний герой-борець проти самодержавно-поміщицького ладу, борець за щастя народу.

Творчість великого поета внесла в нашу літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягнень світової літератури.

Тарас Шевченко відіграв важливу історичну роль у розвитку української літературної мови. Він установив ту структуру мови, яка збереглася як основа сучасної мови, тобто розвинув і утвердив певний склад словника і граматичний лад української мови, які стали нормою і зразком для письменників, преси, театру тощо. Основні мовні джерела Шевченко черпав із скарбів фольклору і живої розмовної мови. Він відібрав найбільш істотне і яскраве і розкрив багатство, гнучкість, красу і милозвучність українського слова.

Шляхом Шевченка пішли найвидатніші передові українські письменники наступного часу — Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Франко, Леся Українка та інші.

Тарас Григорович Шевченко – великий народний український поет і ху-

дожник, великий мислитель і громадянин, геній серед геніїв. Його поезія, його

образ, його постать залишаються системою духовного життєзабезпечення для

українського суспільства.

Життєвий та літературний подвиг Тараса Шевченка, поета, що вийшов з найпригніченіших народних низів — кріпосного селянства, піднісся до вершин передової суспільної думки свого часу і передової світової літератури, не можна не визнати явищем світової культури. Усе людство шанує поета – твори Тараса Шевченка перекладаються десятками мов світу. Про все більшу світову славу великого Кобзаря свідчать пам’ятники, встановлені в різних країнах світу: у Палермо (Канаді), Бухаресті, Вашингтоні, Нью-Йорку, Парижі тощо.

9 березня 2014 року виповняється 200 років від дня народження поета і пророка України. Весь прогресивний світ і Україна з любов’ю і пошаною відзначають цю дату. До ювілею Т. Г. Шевченка довідково-бібліографічний відділ бібліотеки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди розробив рекомендаційно-бібліографічний покажчик «Тарас Шевченко — світоч української культури».

У пропонованому виданні матеріал розміщено у 5 розділах і 3 підрозділах.

Перший розділ включає офіційні матеріали.

Другий представляє стародруки видань Т. Г. Шевченка в фондах нашої бібліотеки. Це 1840, 1882, 1910 роки.

У третій розділ включено видання творів Тараса Шевченка з 1918 року до сьогодення.

Четвертий розділ висвітлює літературу про життя і творчу діяльність поета,

надбання українського і світового шевченкознавства.

Матеріали в розділах розміщені в хронології, за роками видань, а в межах року – за алфавітом.

В п’ятому розділі і трьох підрозділах відображено педагогічні погляди і просвітницька діяльність Тараса Григоровича.

До розділу «Твори Т. Г. Шевченка» увійшли зібрання творів, окремі виданні, художня спадщина.

В розділі «Література про Т. Г. Шевченка і його творчу діяльність» вміщено

книги, брошури, матеріали наукових конференцій, статті з періодичних видань: збірників, журналів, газет.

Завершує видання іменний покажчик.

Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні стандартами.

Покажчик розраховано на наукових працівників, викладачів, бібліотекарів, аспірантів, студентів , а також усіх, хто цікавиться життям і творчістю Тараса Шевченка.Офіційні матеріали


 1. Україна. Верховна Рада. Скликання, 6-те. Про відзначення 150-річчя від дня смерті та дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України від 4 берез. 2011 р. № 3126-VI / Україна. Верховна Рада. Скликання, 6-те // Голос України. – 2011. – 15 берез. (№ 46). – С. 11.

 2. Україна, Верховна Рада. Про підготовку та відзначення 200—річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України від 19 черв. 2013 р. № 340-VII / В. Р. Україна, 7-е // Голос України. – 2013. – 4 лип. (№ 121). – С. 5.

 3. Україна, Верховна Рада Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України від 19 черв. 2013 р. № 340-VII / В. Р. Україна, 7-е // Урядовий кур'єр. – 2013. – 18 лип. (№ 127). – C. 11.

 4. Україна. Кабінет Міністрів. Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання : розпорядження Каб. Міністрів України від 27 січ. 2010 р. № 134-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – 10 лют. (№ 25). – Орієнтир (№ 6). - С. 13.

 5. Україна. Кабінет Міністрів. Про план заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання : розпорядження Каб. Міністрів України від 2 берез. 2011 р. № 167-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – 5 берез. (№ 42). – С. 9.

 6. Україна. Міністерство освіти і науки Про стипендії імені Тараса Шевченка: наказ МОН України від 08.11.2013 р. № 1568 / Міністерство освіти і науки України // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 24. – С. 20.

 7. Україна. Президент (2010 - ; В. Янукович). Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : указ Президента України від 11 квіт. 2012 р. № 257/2012 / Україна. Президент (2010 - ; В. Янукович) // Урядовий кур'єр. – 2012. – 18 квіт. (№ 70). – Орієнтир (№ 16). - С. 16.

 8. Україна. Президент (2010 - ; В. Янукович). Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : указ Президента України від 11 квіт. 2012 р. № 257/2012 / Україна. Президент (2010 - ; В. Янукович) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 29. – С. 16-17.

 9. Україна. Президент (2010 - ; В. Янукович). Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т. Г. Шевченка та перепоховання його в Україні : указ Президента України від 27 січ. 2010 р. № 72/2010 // Урядовий кур'єр. – 2010. – 10 лют. (№ 25). – Орієнтир (№ 6). - С. 7.


Стародрук


 1. Шевченко, Т. Г. Кобзарь : Фототипия позацензурного примірника видання 1840 р. / Т. Г. Шевченко. – СПб. : Б. в., 1840. – 115 с.; VI с.

 2. Жизнь и произведения Тараса Шевченко : (Свод материалов для биографии). – К. : Б. и., 1882. – 283 с. : ил.

 3. Лободовський, М. Перегляд поеми "Марія" Тараса Григоровича Шевченка / М. Лободовський. – Х. : Б. в., 1910. – 72 с.


Твори Т. Г. Шевченка
1918


 1. Шевченко, Т. Г. Твори. Т. I. Про життя і твори Тараса Шевченко "Кобзар" (до першого арешту) / Т. Г. Шевченко. – Київ-Ляйпциг : Укр. накладня, 1918. – 542 с.

1935


 1. Шевченко, Т. Г. Поезія / Т. Г. Шевченко ; [комент., приміт. та ред. тексту : Є. С. Шабліовський, К. Г. Гуслистий, Ю. Д. Йосипчук та ін.]. – Х. : Література і мистецтво, 1935. – 463 с. : іл.


1949


 1. Шевченко, Т. Г. Повна збірка творів : в 3 т. Т. 1. Поезії / Т. Г. Шевченко ; редкол. : О. Є. Корнійчук (голова редкол.) [та ін.] ; крит.-біогр. нарис О. Є. Корнійчука ; ред. тому Д. Д. Копиця. – К. : Держлітвидав, 1949. – 651 с. : іл., портр.


1954


 1. Шевченко, Т. Г. Журнал / Т. Г. Шевченко. – К. : Гос. изд-во худож. лит., 1954. – 252 с. : ил.; портр.1987


 1. Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. О. Гончара; приміт. Л. Кодацької. – К. : Дніпро, 1987. – 639 с. : портр.


2003


 1. Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6-ти т. Т.1. Поезія: 1837-1847 / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова); упоряд. та коммент. І. Д. Бажинова та ін.; ред. тому В. С. Бородін. – К. : Наук. думка, 2003. – 782 с.

 2. Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6-ти т. Т.2. Поезія: 1847-1861 / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова); упоряд. та ком мент. І. Д. Бажинова та ін.; ред. тому В. С. Бородін. – К. : Наук. думка, 2003. – 782 с. : портр.

 3. Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6-ти т. Т.3. Драматичні твори. Повісті / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова); упоряд. та коммент. І. Д. Бажинова та ін.; ред. тому В. С. Бородін та ін.; ред. тому Н. П. Чамата. – К. : Наук. думка, 2003. – 589 с. : портр.

 4. Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6-ти т. Т.6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова); упоряд. та коммент. М. М. Павлюка та ін.; ред. тому В. С. Бородін. – К. : Наук. думка, 2003. –

630 с. : портр.

 1. Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6-ти т. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова); упоряд. В. С. Бородіна, Н. О. Вишневської; комент. Л. Н. Боль- шакова та ін.; ред. тому В. С. Бородін. – К. : Наук. думка, 2003. – 493 с. : портр.

 2. Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6-ти т. Т .4. Повісті / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова); упоряд. та коммент. К. М. Сєкарєвої, В. О. Судак; ред. тому В. Л. Смілянська. – К. : Наук. думка, 2003. – 597 с. : портр.

 3. Шевченко, Т. Г. Повести / Т. Г. Шевченко. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 690 с. : ил., портр.


2005


 1. Шевченко, Т. Г. Вірші. Поеми / Т. Г. Шевченко. – К. : Фоліо, 2005. – 350 с. – (Укр. класика).

 2. Шевченко, Т. Г. Кобзар : [вибр. поет. твори] / Т. Г. Шевченко. – К. : МАУП, 2005. – 471 с. : іл.; портр. – (Б-ка українознавства ; вип. І).

2006


 1. Шевченко, Т. Г. Заборонений Кобзар : вибране / Т. Г. Шевченко ; упоряд., переднє слово і післяслово М. Зубкова. – Х. : Оригінал, 2006. – 95 с. : іл.; портр.

 2. Шевченко, Т. Г. Заповіт / Т. Г. Шевченко ; вступ. слово В. А. Ющенка. – Х. : Фоліо, 2006. – 799 с. : іл.; портр.


2007


 1. Шевченко, Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко. – Київ ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2007. – 822 с. : іл., портр. – (Літературні класики України. Поетична поличка "Перуна").

 2. Шевченко, Т. Г. Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко ; [упоряд., авт. прим. С. Гальченко ; вступ. ст. І. Дзюби]. – К. : Мистецтво, 2007. – 607 с. : іл., портр. – Текст: укр., англ.


2008


 1. Шевченко, Т. Г. Малий кобзар / Т. Г. Шевченко. – Донецьк : Донеччина, 2008. – 351 с.

 2. Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [уклад. О. Д. Сиплива]. – Донецьк : БАО, 2008. – 415 с. : іл.

2013


 1. Шевченко, Т. Г. Промова Козаря : вірші Т. Г. Шевченка // Українська культура. – 2013. – № 8. – С. 38 —47.


Література про Т. Г. Шевченка і його творчу діяльність

1952


 1. Донцов, Д. І. Правда прадідів великих / Д. І. Донцов. – Филадельфія : Вид. Голов. Управи Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1952. – 96 с.

1953

.


 1. Донцов, Д. І. Туга за героїчним : Ідеї та постаті літ. України / Д. І. Донцов. – Лондон : Видання СУМ, 1953. – 160 с.1954


 1. Гоголь і українська література ХІХ ст. – К. : Худож. літ., 1954. – 167 с.


1963


 1. Тарас Шевченко — художник : дослідження, розвідки, публікації. – К. : Мистецтво, 1963. – 151 с. : іл.; портр.


1975


 1. Ільченко, О. Є. Петербурзька осінь : повісті : Петербурзька осінь; Італійське капричіо; Звичайний хлопець; Солом’яна рукавичка / О. Є. Ільченко. – К. : Дніпро, 1975. – 518 с.


1978


 1. Чернышевская, Н. М. Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко : Воспоминания. Заметки. Материалы / Н. М. Чернышевская. – К. : Дніпро, 1978. – 135 с.


1988


 1. Ильченко, А. Е. Петербургская осень : повесть / А. Е. Ильченко. – К. : Рад. шк., 1988. – 256 с. : ил.

 2. Кузан, С. М. Неофіти : ораторія на слова поеми Т. Шевченка / С. М. Кузан. – Канада : [б. в.], [1988]. – 41 с. : портр. – (Тисячоліття хрещення Руси-України). – Текст: укр., англ., фр., нім.


1989


 1. Батькові Тарасові - Батько Союз / Ред. З. Снилик. – Нью-Йорк та ін. : Свобода, 1989. – 190 с. : іл.

 2. Лобановський, Б. Б. Українське мистецтво другої половини XIX - початку ХХ ст. / Б. Б. Лобановський, П. І. Говдя. – К. : Мистецтво, 1989. – 206 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва).1991


 1. Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 175-річчя з дня народження поета / Записки Наук. т-ва ім. Шевченка; Філол. секція; Т.214; ред. Лариса М. Л. Залеська Онишкевич та ін. – Нью-Йорк та ін. : Б в., 1991. – 488 с. : іл. – (Б-ка прологу і сучасності ; ч. 191.4).


1998


 1. Вічний як народ : Не вмирає душа наша, не вмирає воля...: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка. – К. : Либідь, 1998. – 272 с. : іл.; портр.

 2. Слово про Шевченка : зб. / відп. за вип. Ю. М. Безхутрий. – Х. : Основа, 1998. – 165 с.


1999


 1. Хоткевич, Г. Про Шевченка : з архівних джерел / Г. Хоткевич. – К. : Літопис, 1999. – 79 с.


2000


 1. Матюхова, О. В. Освіта і доля нації (на прикладі повісті Т. Г. Шевченка "Близнецы") / О. В. Матюхова // Науковий вісник. – 2000. – № 11. – С. 60 - 62.


2001


 1. Тарас Шевченко і Крим : Енциклопедичний довідник / М. І. Андрусенко, Л. Я. Барабашкіна, О. М. Біляченко та ін. ; упоряд. Г. А. Рудницький. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 288 с.

 2. Бандурка : Українські сороміцькі пісні в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка: для дорослих / упоряд. та авт. передм. до розділів М. Сулима; за ред. Т. Шевчук. – К. : Дніпро, 2001. – 279 с.

 3. Дзюба, І. М. З криниці літ : тритомовик. Т. ІІ / І. М. Дзюба ; упоряд. Р. Корогодський. – К. : Обереги; Гелікон, 2001. – 847 с. : іл. – (Укр. модерна л-ра).

 4. Забужко, О. С. Шевченків міф України : спроба філософського аналізу / О. С. Забужко. – 2-ге вид., випр. – К. : Факт, 2001. – 158 с.

 5. Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: навколо "Москалевої криниці": дванадцять статтів / Л. Плющ ; передм. Ю. Шевельова. – К. : Факт, 2001. – 383 с.

 6. Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 185-річчя з дня народження поета. Т.ІІ / Записки Наук. т-ва ім. Шевченка; Філол. секція; Т.215; ред. Л. М. Л. Залеська Онишкевич та ін. – Нью-Йорк-Львів : Наук. т-во ім.Шевченка, 2001. – 416 с. : іл.


2002


 1. Русанівський, В. М. У слові — вічність : (мова творів Т. Г. Шевченка) / В. М. Русанівський ; НАН України, Ін- мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 2002. – 239 с. : портр.

 2. .Хоткевич, Г. М. Тарасик / Г. М. Хоткевич ; [ред.-упоряд. А. Перерва, відп. за вип. П. Черемський]. – Балаклія : ІВК "Балаклійщина", 2002. – 591 с.

 3. Черкаський край — земля Богдана і Тараса : культуролог. зб. / [за ред. Б. В. Губського, В. М. Литвина, В. А. Смолія]. – К. : Укр. пропілеї, 2002. – 653 с. : ил., портр.


2003


 1. Варенікова, О. Академік Сергій Єфремов про мотив усепрощення у творчості Тараса Шевченка / О. Варенікова. – Х. : Майдан // Від бароко до постмодерну. – 2003. – Т.ІІ. – С. 29-36.

 2. Від бароко до постмодерну : Зб. праць кафедри укр. та світ. літ. Т. ІІ / М-во освіти та науки України, ХДПУ ім. Г.С. Сковороди; за ред. Л. Ушкалова. – Х. : Майдан, 2003. – 334 с. – (Спец. додаток до часопису "Слобожанщина").

 3. Заславский, И. Я. Вірш Шевченка "Мені здається, я не знаю..." / И. Я. Заславский // Література та культура Полісся. – 2003. – Вип. 22. – С. 113-120.

 4. Заславский, И. Я. Є. Моссаковський та його незакінчена праця про Т .Г. Шевченка / И. Я. Заславский // Література та культура Полісся. – 2003. – Вип. 22. – С. 120-127.

 5. Заславский, И. Я. Шевченків "Кавказ" як художній феномен / И. Я. Заславский // Література та культура Полісся. – 2003. – Вип. 22. – С. 101-108.

 6. Кремінь, Д. Планета під вірбою: Тарас Шевченко в моєму житті / Д. Кремінь // Київ. – 2003. – № 10. – С.127-132.

 7. Шильцова, Н. В. Лексико-стилістичний аналіз перекладу поеми Т. Г. Шевченка "Думи мої, думи мої" японською мовою / Н. В. Шильцова // Вісн. Київ. нац ун-ту ім. Т. Шевченка. Східні мови та літератури. – 2003. – Вип. 7. – С. 78-80.

 8. Шудря, М. Геній: від суниць - до зірниць: Тарас Шевченко в моєму житті /М. Шудря // Київ. – 2003. – № 10. – С. 132-141.


2004


 1. Аврахов, Г. Із історії задуму та видрукування Празького "Кобзаря" / Г. Аврахов // Слово і час. – 2004. – №5. – С. 54-58.

 2. Альманах українського народного союзу : 2004 : Річник 94-й / ред. альм. П. Часто. – Парсиппані; Нью-Джерзі : Свобода, 2004. – 272 с. : іл.; портр.

 3. Антонович, Д. В. Шевченко - маляр / Д. В. Антонович ; вступ. сл. С. В. Гальченка; післямова Т. І. Андрущенко. – К. : Устр. Країна, 2004. – 271 с. : іл.

 4. Барабаш, Ю. Історіософія Тараса Шевченко / Ю. Барабаш // Слово і час. – 2004. – №3. – С. 15-37.

 5. Барабаш Ю. “Наш” или “не наш” ? : Гоголь в литературном сознании украинского зарубежья / Ю. Барабаш // Вопросы литературы. – 2004. - № 1-2. – С. 144 – 180.

 6. Белічко Н. Шевченкіана у творчості українських графіків : 50-60-ті рр. ХХ ст. / Н. Белічко // Дивослово. – 2004. – №3. – С.22-26.

 7. Береговий, Я. Книга любові й шани: До 190-річчя з дня народженням Т. Г. Шевченка / Я. Береговий // Педагогіка толерантності. – 2004. – №1. – С.21-29.

 8. Білокінь, С. Більшовики й академічний Шевченко / С. Білокінь // Літ. Україна. – 2004. – 29 квіт. (17). – С. 1-2.

 9. Білокінь, С. Шевченкознавчі праці Федора Ернста / С. Білокінь // Слово і час. – 2004. – №7. – С. 24-34.

 10. Бовсунівська, Т. Смислотворча функція першого видання "Кобзаря" / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2004. – №3. – С.8-13.

 11. Гаврилюк, Н. Епіко-драматична поліметрія Шевченка / Н. Гаврилюк // Слово і час. – 2004. – №4. – С.24-35.

 12. Гальченко, С. Жодна книжка в світі не мала таких перепон, як Шевченків "Кобзар" / С. Гальченко // Берегиня. – 2004. – №2. – С.11-16. 50 знаменитых украинских книг / В. П. Андрусенко, Л. С. Загребельная, Е. В. Козырь, Л. П. Петрова ; Авт. и рук. проекта Д. Таболкин. – Х. : Фолио, 2004. – 511 с. – (100 знаменитых).

 13. Персоналії в історії національної педагогіки: 22 видатних українських педагоги : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова та ін. ; М-во освіти і науки України; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : ТОВ "Вид. дім Профісіонал", 2004. – 575 с. : портр.

 14. Гамалій, Д. "Згадав він оглав білохатий, рядок на вигоні тополь..." / Д. Гамалій // Пам"ять століть. – 2004. – №2. – С.42-48.

 15. Генералюк, Л. Візуальний код Шевченка / Л. Генералюк // Слово і час. – 2004. – №3. – С. 52-60.

 16. Губарець, В. Рядок до рядка, сторінка за сторінкою: Хто і як здійснив перше, найповніше видання "Кобзаря" / В. Губарець // Наук. світ. – 2004. – № 4. – С. 14-15.

 17. Гуменюк, Ф. З висоти літ...:Тарас Шевченко в моєму житті / Ф. Гуменюк // Київ. – 2004. – № 3. – С. 102-112.

 18. Дзюба, І. Бог, релігія, Церква в житті і творчості Шевченка / І. Дзюба // Сучасність. – 2004. – № 7-8. – С. 52-68.

 19. Дзюба, І. Поет супроти імперії: Шевченків світ / І. Дзюба // Слово і час. – 2004. – №3. – С. 3–15.

 20. Дзюба, І. Царі. Монархія. Монархізм: Візія Тараса Шевченка / І. Дзюба // Сучасність. – 2004. – № 9. – С. 78-90.

 21. Дзюба, І. Шевченкові "Гайдамаки": з відстані часу / І. Дзюба // Сучасність. – 2004. – № 6. – С. 67-92.

 22. Дорошенко, Д. І. Шевченкові роковини: уривок із кн. "Мої спомини про давнє-минуле (1901-1914)" / Д. І. Дорошенко // Укр. культура. – 2004. – № 2-3. – С. 38-40.

 23. Жулинський, М. Шевченко: повернення "в нашу Україну" / М. Жулинський // Пам"ять століть. – 2004. – №2. – С.4-19.

 24. Жулинський, М. Шевченко: поверненняв “в нашу Україну” / М. Жулинський // Літ. Україна. – 2004. – 4 берез. (№9). – С. 1-2.

 25. Жулинський, М. Шевченко: повернення "в нашу Україну": Закінч. / М. Жулинський // Літ. Україна. – 2004. – 11 берез. (№10). – С. 2-3.

 26. Жулинський, М. Шевченкознавство: стан та перспективи / М. Жулинський // Слово і час. – 2004. – №3. – С. 61-66.

 27. Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка : Монографія / П. Зайцев. – 2-е вид. – К. : Обереги, 2004. – 477 с. : іл. – ("Б-ка укр. раритету").

 28. Климчук, Л. Пророчий заповіт генія [Т. Г. Шевченка] / Л. Климчук // Сучасність. – 2004. – № 6. – С. 93-96.

 29. Клінічний діагноз хвороби і причина смерті Т. Г. Шевченка // Берегиня. – 2004. – №2. – С.8-11.

 30. Коваленко, А. Щоб не залишалося нез"ясованим / А. Коваленко // Пам"ять століть. – 2004. – №2. – С.49-60.

 31. Кодак, М. Поема Тараса Шевченка "Єретик" / М. Кодак // Слово і час. – 2004. – №4. – С.18-24.

 32. Король, В. Історія України в житті та творчості Тараса Шевченка : (до 190-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / В. Король // Історія в школі. – 2004. – №3. – С.1-8.

 33. Коцюбинська, М. Мої обрії : В 2-х т. Т.І / М. Коцюбинська ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України та ін. – К. : Дух і літера, 2004. – 335 с.

 34. Лисюк, Н. Фольклорне підгрунтя поеми-комедії Тараса Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля...") / Н. Лисюк // Слово і час. – 2004. – №4. – С. 36-42.

 35. Маленко, О. О. Семантико-стилістична еволюція традиційних поетизмів в ідіолекті Т. Г. Шевченка / О. О. Маленко // Лінгвістичні дослідження. – 2004. – Вип.. 12. – С. 130-140.

 36. Мацько, Л. " Знать од бога і голос той, і ті слова..." : мовні уроки Тараса Шевченка / Л. Мацько // Дивослово. – 2004. – №3. – С.2-8.

 37. Медвідь, В. Мить і вічність Шевченкового заслання / В. Медвідь // Літ. Україна. – 2004. – 1 квіт. (№13). – С. 4.

 38. Михед, П. Молюся, Господи, внуши їм уст моїх глаголи : (уваги до вивчення теми: "Шевченко-пророк") / П. Михед // Сучасність. – 2004. – №3. – С. 113-125.

 39. Мовчанюк, В. Народнопісенний Дунай в поезії Тараса Шевченка / В. Мовчанюк // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 3. – С. 45-50.

 40. Мойсеїв, І. Триголосся: Сепія Т. Шевченка "Тріо" (1851) та інші твори / І. Мойсеїв // Вітчизна. – 2004. – № 3-4. – С. 134-140.

 41. Моценко, П. Українські пісні на слова Тараса Шевченка / П. Моценко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №5. – С. 35-41.

 42. Наумова, Н Подорожуймо Тарасовими шляхами (Київ) / Н. Наумова // Дивослово. – 2004. – №3. – С.16-21.

 43. Нахлік Е. Міфологема долі у творчості Тараса Шевченка / Е. Нахлік // Дивослово. – 2004. – №6. – С.2-7.

 44. Ошуркевич, О. Голос-монолог Берестецького поля: з поетичної творчості Т. Г. Шевченка / О. Ошуркевич // Берегиня. – 2004. – №2. – С.3-7.

 45. Пастух, Т. Останнє поетичне слово Шевченка / Т. Пастух // Слово і час. – 2004. – №3. – С.46-52.

 46. Полковенко, Т. Від міфологічного образу до високої поєзії / Т. Полковенко // Пам"ять століть. – 2004. – №2. – С.61-64.

 47. Пономаренко, О. Народнопоетична символіка і традиційний побут на малюнку Тараса Шевченка "Селянська родина" / О. Пономаренко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №3. – С.50-54.

 48. Русанівський, В.М. Мова української біографічної прози / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 3-16.

 49. Самойленко, Г. В. Роль Александра Фадеева и Алексея Толстого в организации и проведении Шевченковского юбилея 1939 года / Г. В. Самойленко // Література та культура Полісся. – 2004. – Вип. 27 : Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. – С. 14-20.

 50. Скуратівський, В. Шукаймо у собі Шевченка!: Кобзар у моєму житті / В. Скуратівський // Берегиня. – 2004. – №1. – С.3-22.

 51. Сліпець, В. Велика Шевченкова дорога / В. Сліпець // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 3. – С. 103-107.

 52. Соя, Б. "Ми тебе не забули, Тарасе!" : Поети-лауреати Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка - Кобзареві / Б. Соя // Дивослово. – 2004. – №3. – С.29-30,51.

 53. Стебельська, А. Шевченкова концепція української держави / А. Стебельська // Дивослово. – 2004. – №3. – С.13-16.

 54. Степовик, Д. Православність Тараса Шевченко / Д. Степовик // Пам"ять століть. – 2004. – №2. – С.27-41.

 55. Степовик, Д. Тарас Шевченко і українське православ"я / Д. Степовик // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 3. – С. 36-44.

 56. Ткаченко, Г. Шевченка люди називають співцем народним свого краю / Г. Ткаченко // Дошкільне виховання. – 2004. – №3. – С.7-9.

 57. Ткаченко, М. "Не таланило Шевченкові за життя, не таланило і після смерті..." / М. Ткаченко // Пам"ять століть. – 2004. – №2. – С.20-26.

 58. Турчин, О. Підсумковий урок-конкурс за творчістю Шевченка : конспект уроку в 7 класі / О. Турчин // Дивослово. – 2004. – №3. – С.26-28.

 59. Тюрикова, О. Фольклоризація одного твору Т.Г.Шевченка (в умовах Кубані) / О. Тюрикова // Берегиня. – 2004. – №1. – С.22-26.

 60. Хоміч, М. Наш пророк : літературно-музична композиція / М. Хоміч // Дивослово. – 2004. – №3. – С.51-54.

 61. Чуйко, Т. Театральна Шевченкіана / Т. Чуйко // Українська культура. – 2004. – № 4. – С. 11-12.

 62. Шевченкіана української діаспори : каталог виставки / М-во культури і мистецтв України та ін.; уклад.: О. М. Дмітрієва, М. Ю. Охріменко. – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 34 с.

 63. Шекір, М. Про прощання з Шевченком у Москві / М. Шекір // Слово і час. – 2004. – №3. – С. 85-87.

 64. Шпиталь, І. Богданів гріх Переяславський в оцінці Тараса Шевченка / І. Шпиталь // Літ. Україна. – 2004. – 11 берез. (№10). – С. 1-3.

 65. Шпиталь, І. Богданів гріх Переяславський в оцінці Тараса Шевченка: Закінчення. Поч.: № 11 / І. Шпиталь // Літ. Україна. – 2004. – 1 квіт. (№13). - С. 2.

 66. Ющенко, О. На священну висоту : Тарас Шевченко в моєму житті / О. Ющенко // Київ. – 2004. – № 1-2. – С. 10-17.

 67. Яременко, В. "Добрі жнива колись-то будуть..." : (християнська наповненість Шевченкового "Букваря") / В. Яременко // Слово і час. – 2004. – №4. – С. 42-49.

 68. Яровий, О. Влада Шевченка / О. Яровий // Київ. – 2004. – № 1-2. – С. 17-21.


Каталог: sites -> default -> files -> user 1
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Рекомендаційний бібліографічний покажчик
user 1 -> Інформаційна картка уроку літератури клас 10, українська філологія Тема уроку І. Франко світоч національно-культурного відродження України
user 1 -> В. О. Сухомлинський гуманіст, мислитель, педагог. «Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей». В. О. Сухомлинський. Коротка біографічна довідка
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconДо 75 -річчя від дня народження
С 50 Кузьма Смаль: біобібліогр покажчик (до 75-річчя від дня народження). Чернівці, 2009. 28 с
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconМикола Гоголь І Сумщина : до 200-річчя від дня народження : бібліографічний покажчик літератури / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. В. І. Мазур. – Суми, 2009

До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconДо 120-річчя від дня народження
З-14 Дмитро Загул: біобібліог покажчик (до 120-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 24 с
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації1 від 18 квітня 2011 року м. Теребовля №256 Про відзначення в районі
Про відзначення в області 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання”, враховуючи велике...
До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014 iconНонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб
У березні 2014 році вся світова громадськість відзначила 200-річчя від дня народження геніального поета України – Тараса Григоровича...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка