До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчикСкачати 388,71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2017
Розмір388,71 Kb.
  1   2   3Письменники Сумщини

Олександер

Шугай
До 75-річчя

від дня народження


Біобібліографічний покажчикОлександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. М. Малиш. – Суми, 2015. – 30 с.


Передмова
Біобібліографічний покажчик «Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження» є першою спробою зібрати та упорядкувати інформацію про творчість одного з найяскравіших українських письменників, публіциста, перекладача, літературознавця, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературних премій імені Івана Багряного та «Благовіст», уродженця с. Олексіївка Роменського району Сумської області, а також літератури про нього.

Видання продовжує серію «Письменники Сумщини».

Відкриває пропонований посібник стаття кандидата філологічних наук, члена НСПУ Анатолія Гризуна, яка розкриває життєвий і творчий шлях Олександера (Олександра) Володимировича Шугая.

До бібліографії увійшли публікації автора (художні, літературознавчі, публіцистичні твори, есеї); книги, упорядником, редактором і перекладачем яких він є; література про О. В. Шугая; рецензії та відгуки на окремі його твори; виступи, розмови, інтерв’ю, а також подані електронні посилання.

У розділах матеріали розташовані за типами видань (окремі видання, статті у книгах, періодиці), а в середині – в порядку прямої хронології, що дає можливість прослідкувати в часі творчий шлях письменника.

Всі джерела опрацьовано de visu, за виключенням відсутніх у фонді, і проанотовано.

Інформація зібрана з максимальною повнотою, але не є вичерпною.

Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними державними стандартами.

Основними джерелами добору літератури для посібника стали фонди та довідковий апарат Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Видання адресоване науковцям, літературознавцям, краєзнавцям, викладачам, бібліотечним працівникам, а також усім, хто цікавиться вітчизняною літературою.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

40000 м. Суми,

вул. Героїв Сталінграда, 10

P.S. Олександер (Олександр) Шугай – людина надзвичайно скромна, віддана науковим пошукам і щира в переконаннях. Саме так його ім’я («пане Олександер») озвучували діаспорні митці, і саме під цим іменем вийшли його останні книги і публікації.

«Ім’я Олександра Шугая неголосне в літературному світі, але це людина – із тих трудівників, які здатні перебувати в довголітньому естетичному зачаруванні кимось чи чимось, людина, яка працює не за спонукою обов’язку чи марнославства, а за спонукою власного горіння».

Валерій Шевчук,

український письменник
ДВОКНИЖЖЯ СТАЄ ТРИКНИЖЖЯМ

Фундації імені Івана Багряного - 40 років
Ще досі науковці і широкий читацький загал не встигли натішитись фундаменталь­ним, до речі, з передмовою академі­ка НАНУ І. Дзюби, двотомним виданням «Іван Багряний: нове й ма­ловідоме (есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти)», що має по­над 2 тис. сторінок друкованого тек­сту і сотні рідкісних, іноді унікальних світлин на чотирьох вкладках, як ві­доме київське видавництво «Смо­лоскип» навздогін подарувало істо­рикам, дослідникам, студентам, журналістам, усім любителям красного письменства книгу «Фундація імені Івана Багряного (хроніка доброчин­ної діяльності в Україні та за її ме­жами)», обсягом понад 700 стор. Отже, двокнижжя стає трикнижжям. З тим суттєвим уточненням та до­повненням, що йдеться тепер і про ді­яльність доброчинної організації, яка постала внаслідок увічнення пам’яті І. Багряного. На фронтиспі­сі вміщено його чудовий портрет, ви­конаний діаспорним художником О. Булавицьким, і читаємо, як заповіт, звернені до кожного з нас, нині су­щих, слова видатного письменника і політичного діяча: «Лише при вели­кій вірі й жертовності творяться ве­ликі діла».

Це воістину так! І нове значуще видання переконливо доводить пра­вильність наведеного вислову. В та­ких самих, як і попередні, добре продуманих поліграфічних шатах, де продуктивно використано навіть форзаци, маємо багатющу достовір­ну інформацію – репортажі, інтерв’ю, рефлексії, нотатки, рецензії, відгуки, повідомлення – про те, що зроблено за сорок років існування та­кої унікальної громадської організа­ції, як Фундація імені І. Багряного (США). Як тут не навести (знову ж таки з форзаца) авторитетний відгук президента Ліги українських меценатів Володимира Загорія: «Вона (Фундація. – А. Г.) допомогла з’яви­тися друком в Україні стільком на­дзвичайно важливим та цінним ук­раїнським книжкам, що всі вони в сукупності уже склали чималу книгоз­бірню. Фундація також фінансово підтримала українську армію».

До армійської теми звернемось трохи далі. А поки що – про те, як же вибудувано це вагоме видання, маю­чи три фундаментальні блоки: «По­клик через океан», «Віч-на-віч з Україною» і «Вдивляючись у майбутнє». Починається воно (і досить влучно) вступом «Від автора», який переконливо спростував брехню наших не­другів про те, що українці, мовляв, здатні лишень танцювати гопака, пити горілку та сваритися з сусідами. Ні, ми таки спроможні будувати, об’єднуватись заради великої спіль­ної мети і відстоювати свою іден­тичність та свободу. Бо якщо з гіркого досвіду народився вислів: нашого цвіту – по всьому світу, то, як наслі­док, з неусипної праці, товариськос­ті й з’явилося гасло: свій до свого по своє. Супроводжує книгу передмова засновника видавництва «Смолос­кип» Осипа Зінкевича. (Він відповідальний за випуск видання). Усе це надає чіткості, стрункості й орга­нічності в композиції і, звичайно ж, у сприйнятті цілого огрому запропонованого матеріалу. Книга (по-суті, ще одна енциклопедія в галузі багрянознавства, адже в ній не де­сятки, а сотні прізвищ, із відповідним науковим апаратом) читається досить легко, затягуючи своїм магнетич­ним змістом, як цікавий белетрис­тичний твір.

З особливим інтересом читаєш матеріали про засновників і керма­ничів Фундації Галину Воскобій­ник, Анатолія Лисого, Олексія Ко­новала, членів управи, рядових са­мовідданих працівників, жертводав­ців, знайомишся з їхньою нелегкою (бо вимушена відірваність від рідної землі, від Батьківщини), а все-таки щасливою долею (адже вціліли, врятувавшись від московсько-більшовицької масакри). Хто вони, ці люди? Та наші ж єдинокровні брати і сестри, щоправда, переважно зі східних те­ренів, адже й провідною ідеєю творення колишньої УРДП (Української революційно-демократичної партії), за далекоглядним задумом І. Багря­ного в горнилі Другої світової війни, було врятувати насамперед вихід­ців з підрадянської України, не дати їм загинути на чужині. Як переко­нуємось нині, і не загинули, навпаки, утвердились і зажили по-людськи, маючи змогу давати раду не тільки собі, а допомагати й іншим. Крім тих, що перебувають при звичайному до­статку, є серед них також і мільйо­нери. А щодо так званих східняків, то це – велика консолідуюча сила, яка притягла до себе і західняків, отож на­віть дружиною І. Багряного стала вродливиця-волинянка Галина Тригуб. Бо справа в усіх українців спіль­на: будувати незалежну, суверенну Україну, жити заради неї.

Приваблюють насичені глибоким змістом, правдивістю відображення драматичної дійсності есеї «Битва за Україну триває, або Слово Івана Багряного – на передових рубежах оборони і наступу» (це про теперіш­ню війну з путінською Росією-агресором), «Рівняючись на Івана Багря­ного, або Сорок років з ім’ям борця за волю і незалежність України», «Фундація імені Івана Багряного соntга «хамо сапієнс» – однієї з реальних небезпек незалежній Україні» та ін.

Але ми досі нічого не сказали про автора трикнижжя. Так, тепер уже трикнижжя. (Минулого року дві по­передні його книги «Іван Багряний: нове й маловідоме» цілком заслужено було висунуто на здобуття Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, одначе вони «застрягли» з міркувань невизначеності в тій номінації членів шанованого комітету. То, може, варто повернутися й нарешті підтримати вагомий набуток автора?). Перша публікація О. Шугая про І. Багряного з’явилася в «Літературній Україні» 6 вересня 1990 року, тобто тоді, коли Україна ще навіть не здобула своєї незалежності. Це і стало початком його роману-дослідження «Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду» (видано 1996-го з післямовою професора Василя Яременка). Без перебільшення, на той час це було сенсаційне видання! Внаслідок пошуків, роботи в архівах було встановлено точну дату народження письменника – 2 жовтня 1906 року, а не 1907-го, в місті Охтирка, а не в селі Куземин, як вважали деякі автори, зокрема і в українській діаспорі. Згодом було розшукано рідних та знайомих письменника в Україні, записано їх спогади, знайдено раритетні видання й документи. В перші ж роки незалежності України з ініціативи О. Шугая при КО НСПУ постало представництво Фундації ім. І. Багряного (саме плідну працю представництва й відбито в третій книзі). О. Шугай упорядкував і видав такі книги І. Багряного: «Під знаком Скорпіона (з творчої спадщини письменника), (1995), «До Ворскли, по рибу», (1995), «Золотий бумеранг» та інші поезії, (1999), двотомник «Вибрані твори», (2006) з авторською передмовою до кожного з цих видань. Крім того, О. Шугай сприяв організації та проведенню ювілеїв письменника (був незмінним секретарем оргкомітетів): 85-, 90-, 100-річчя, зокрема, ініціював та добився занесення імені І. Багряного до Календаря пам’ятних дат такої авторитетної міжнародної організації, як ЮНЕСКО.

Пишемо про це не випадково. Адже ювілей Фундації імені І. Баг­ряного збігся з ювілеєм... Олександра Шугая. Йому виповнилося 75. Багато колег знають його як поета, прозаїка, есеїста, а ще – відповідального сек­ретаря Київської організації НСПУ, якій віддано десять років. О. Шугай – автор книг «Ромен-цвіт», «Непо­дільність», «По стерні босоніж» (по­вість, новели), «Усе живе – тепле (Нове про Григора Тютюнника)», по­вісті «Крапля сонця у морі блакиту» (про Аркадія Казку) з передмовою Григорія Кочура, роману-п’ятикнижжя «Притча про хату, або Сорок свя­тих» з передмовою М. Слабопшицького, книги-оповіді в листах і доку­ментах «Цвіт вишні, або Втрачене ко­хання Василя Мисика» з післямовою М. Слабошпицького. Над цим твором автор працював тридцять років, по­чинаючи з того часу, коли був заввід­ділом поезії в редакції журналу «Дніп­ро». Крім того, О. Шугая знають як редактора і видавця. В умовах тоталі­тарного режиму він (разом з Валерієм Шевчуком та Василем Яременком) ініціював унікальне видання – антологію давньої української поезії «Аполлонова лютня», яка зробила переворот у всьому слов’янському світі. Про нелегку, ба навіть ризико­вану працю над антологією він пізні­ше докладно розповів у книжці-есе «Як творилася «Аполлонова лютня», а Павло Загребельний «по гарячих слі­дах» – у доповіді на IX з’їзді письменників України про його подвиж­ницьку діяльність відгукнувся так: «Мовби намагаючись заповнити емоційний вакуум, який утворився в на­шій сучасній поезії, видавництво «Молодь», завдяки невтомній енергії Олександра Шугая, випустило слідом за «Аполлоновою лютнею» збірку любовної поезії на Україні з XVI по XX ст. – «Пісні Купідона» і «Чари кохання»...». Крім того, був ще двотом­ник «Марсове поле» тощо. До цього реєстру слід додати книгу народних ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писану Климентієм Зіновієм, поетом кінця XVII– початку XVIII ст., і пе­рекладену О. Шугаєм сучасною ук­раїнською мовою.

Але й це ще не все. Всупереч ней­мовірним заборонам і тиску радян­ської цензури, сповідуючи багрянівське гасло «ходи тільки по лінії най­більшого опору», редактор О. Шугай сприяв виходу в світ поетичних збі­рок багатьох авторів, як, наприклад, Ліни Костенко «Неповторність», Лео­ніда Череватенка «Скіфський степ», Дмитра Павличка «Сонети», Івана Драча «Київський оберіг», Юрія Щербака «Фрески і фотографії», а та­кож тодішніх молодих поетів, нині лауреатів Шевченківської премії Па­вла Мовчана, Леоніда Талалая, Во­лодимира Базилевського, Анатолія Кичинського, відомих поетів Сте­пана Пушика, Бориса Мозолевського, Володимира Затуливітра та ін. Це засвідчують дарчі написи на їхніх книжках.

Отже, два ювілеї. Авторитетної громадської організації та її скром­ного, проте невсипущого представ­ника в Києві, подвижника. З цієї приємної нагоди побажаймо ж Фун­дації імені І. Багряного та нашому ко­лезі Олександру Шугаєві наснаги і нових творчих здобутків.

Анатолій Гризун, член НСПУ,

кандидат філологічних наук

І. Публікації

1.1. Художні твори

Окремі видання
Неподільність : поезії. – Київ : Молодь, 1977. – 87 с.

По стерні босоніж : повість, новели. – Київ : Молодь. – 1983. – 238 с.

Притча про хату, або Сорок святих : роман. – Київ: Юніверс, 2006. – 1016 с.

Притча про хату, або Через чужі пороги : роман. Київ : Дніпро, 2008. 688 с.
У книгах

Вишенька ; Біля джерела : [вірші] // Світанок : зб. творів письменників Сумщини / упоряд. : М. Данько, Б. Звагельський, М. Мінаков. – Харків : Кн. вид-во, 1962. – С. 49–50.

Соняшники ; Діоген з ліхтарем ; Ромен цвітом охрещена ; Три роки розлуки : вірші // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4-х кн. – Київ : Аконіт, 2001. –

Кн. 4. Культурно-історична епоха модернізму. Пізній модернізм (1961–1991). Постмодерна література дев’яностих років / упоряд., ред. та бібліогр. довід. В. Яременка. – Київ : Аконіт, 2001. – С. 357–360.

Кімнатні квіти ; Ярмарок у Мровську ; Не знають сосни суєти… ; Ірпінь ; Письмо землі – оці поля… : [вірші] // Земляки : альм. Сум. земляцтва в Києві. Вип. 2 / голов. ред. М. Гриценко. – Суми : Собор, 2005. – С. 234–235.

Струна Євгена Адамцевича ; Осінній реквієм : пам’яті Павла Ключини ; Роменград ; Роменка ; Люблю ; Роменський вальс ; Мати-яблуня : пам’яті Олександри Аврамівни Деревської, що виростила 48 чужих дітей-сиріт ; Степан Шкурат у німому кіно ; Роменські гуси ; Приїжджай, моя Оксано!.. : лист із цілини : [вірші] // Роменщина літературна. – Суми : Еллада, 2012. – С. 446–448.У періодиці

Роменка : вірш // Ленінська правда (Суми). – 1966. – 1 листоп. – С. 3 : фот.

По стерні босоніж : [повість] // Дніпро (Київ). – 1983. – № 1. – С. 41–71; № 2. – С. 16–67.

Про життя своєї малої батьківщини – Роменщини.

По стежці босоніж : уривок // Комуністичним шляхом (Ромни). – 1984. – 24 листоп. – С. 4.

Горові ковалі : уривки з роману // Вісті Роменщини (Ромни). – 1999. – 15 груд. – С. 3.

А картопля так рясно цвіла // Літературна Україна (Київ). – 2004. – 29 січ. – С. 5.

Уривок з книги О. Шугая «Притча про хату, або Сорок святих».

Вулиця Івана Мазепи в Ромні : вірш // Слово Просвіти (Київ). – 2008. – 12–18 черв. – С. 8.

Вірш про перейменування вулиць у Ромнах.

Поезії на берегах прози : вірші // Київ. – 2009. – № 1-2. – С. 47–54.

Стрибок у нічний Берлін : розділи з нової книжки «Притча про хату, або Вертеп у раю» // Київ. – 2010. – № 7-8. – С. 50–74.

Поезії на берегах прози : [вірші] // Літературна Україна. – 2013. – 17 жовт. – С. 11.
1.2. Літературознавчі твори, спогади, есеї

Окремі видання
Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду : роман-дослідження. Київ : Рада, 1996. 480 с.

«Усе живе тепле…» : нове про Григора Тютюнника. Київ : «Києво-Могилянська академія», 2006. 226 с. : фот.

Як творилася «Аполлонова лютня» : оповідь ініціатора і видавничого редактора першої в ХХ ст. антології давньої української поезії : літ. есе. – Київ : «Києво-Могилянська академія», 2007. – 95 c. : іл.

Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту. Казка А. Вибрані твори / Олександер Шугай ; Аркадій Казка. – Київ : Смолоскип, 2010. – 664 с. : портр.

Книга містить документальну повість про життєвий шлях Аркадія Казки – представника «Розстріляного відродження» 1920-х рр. в українській літературі – та його вибрані поезії, переклади, статті. В книзі також можна знайти цікаві фотоматеріали з оточення А. Казки, та критичні матеріали, відгуки, інші публікації про творчість цього письменника.

Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. – Київ : Смолоскип, 2013. –

Кн. 1 / [авт. передм. Іван Дзюба]. – 2013. – 955 с.

До книги увійшли матеріали з архівів колишнього КДБ, дослідження про табір Ді-Пі в Новому Ульмі (ФРН), відгуки представників української діаспори на творчість Івана Багряного та інш.

Кн. 2. – 2013. – 1045 с.

Матеріали висвітлюють новоульмівський період життя і діяльності Івана Багряного.Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами : репортажі, інтерв’ю, рефлексії, нотатки, рецепції, відгуки, повідомлення / О. Шугай. – Київ : Смолоскип, 2015. – 704 с.

Цвіт вишні, або Втрачене кохання Василя Мисика : оповідь у листах і документах – з коментарями / О. Шугай. – Київ : Ярославів вал, 2015.
У книгах
Заглиблений у життя // Курбаннепесов К. Поезії. – Київ : Дніпро, 1981. – С. 5–11.

«Печаллю радість розбуди…» // Дудка Й. Собори душ : поезії / Йосип Дудка. – Київ : Український письменник, 1993. – С. 3–6.

В Новому Ульмі, при Дунаю : замість передмови // Багряний І. Під знаком Скорпіона : з творчої спадщини письменника : поезія, проза, публіцистика. – Київ : Смолоскип, 1994. – С. 5–27.

Голгофа Івана Багряного // Історичний календар-98 : наук.-попул. та літ. альм. Вип. 4 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1997. – С. 235–236.

Щоб жити без ширм : уривок зі спогаду про Б. Антоненка-Давидовича // Історичний календар-1998. – Київ, 1998. – С. 239–240 ; Українські вісті. – 1996. – Ч. 32. – 11 серп.

Голгофа Івана Багряного // Багряний І. Золотий бумеранг : вірші, поеми, роман у віршах, сатира та інші поезії. – Київ : Рада, 1999. – С. 638–657.

Багряний Іван // Енциклопедія сучасної України.  Т. 2. – Київ, 2003. – С. 65–66.

Іван Багряний (1906–1963), письменник, громадський діяч // 100 найвідоміших українців. – Київ , 2005. – С. 564–571.

Іван Багряний, або Крізь терни Гетсиманського саду : фрагмент // Багряний І. Вибрані твори. – Київ : Смолоскип, 2006. – С. 629–632.У періодиці

«Неосяжне осягти» // Дніпро. – 1985. – № 10 – С. 51–70.

Спогади автора про Василя Мисика.

«Мудрість, прекрасна, як квітка» // Дніпро. – 1986. – № 10. – С. 50–57.

Розвідка про Василя Олександровича Мисика.«Дивився з порога на зорі» : до 80-річчя від дня народження Василя Мисика // Всесвіт. – 1987. – № 7. – С. 123–127.

«І тихим голосом своїм…» : штрихи до біографії Василя Мисика // Дніпро. – 1987. – № 7. – С. 37–59.

«Людям сонця так треба» // Червоний промінь (Суми). – 1989. – 23 верес. – С. 6.

Спогади про Анатолія Семенюту.

Щоб жити без ширм… : роздуми над книгою Б. Антоненка-Давидовича «Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки» // Молодь України (Київ). – 1990. – 27 лют. – С. 3.

Через терни Гетсиманського саду : штрихи до біографії Івана Багряного // Літературна Україна. – 1990. – 6 верес. – С. 6.

Через терни Гетсиманського саду : нове з біографії Івана Багряного // Україна (Київ). – 1991. – № 18. – С. 30–35.

Крапля сонця у морі блакиту : есеї про двох поетів // Дніпро. – 1990. – № 12. – С. 78–131.

Світлій пам’яті вчителів далеких двадцятих років Аркадія Казки та Василя Мисика.

Мовчан П. Запропоновані заходи : [по відзначенню 85-річчя І. Багряного]. Австралія жертвує на Фундацію ім. І. Багряного : [список пожертв з Австралії] / П. Мовчан, О. Шугай // Українські вісті. – 1991. – Ч. 33. – 1 верес.

Прирекла любов : нове до біографії Івана Багряного // Літературна Україна. – 1992. – 6 лют. – С. 4 ; Українські вісті. – 1992. – Ч. 23. – 7 черв.

Коновал О. Шугай О. : [про представника Фундації в Україні] // Українські вісті. – 1992. – Ч. 40. – 18 жовт.

«Одіссея» Аркадія Казки : есе // Київська старовина (Київ). – 1993. – № 2. – С. 30–39.

Українська література й мистецтво під комуністичним московським терором : до комісії сенатора Керстена // Сучасність (Київ). – 1994. – № 11. – С. 13–23.

В новому Ульмі, при Дунаю… : відкрилися нові документальні матеріали з життєпису Івана Багряного // Літературна Україна. – 1994. – 10 лют. – С. 7.

«І пішов доганяти своїх…» // Сучасність. – 1994. – № 10. – С. 34–38.

Про Ігоря Твердого та добірка його віршів.

До нас іде Багряний // Вечірній Київ (Київ). – 1995. – 15 черв. – С. 3.

«Пам’ятай, що й я з тобою…» : до 90-річчя від дня народження Івана Багряного // Літературна Україна. – 1996. – 11 квіт. – С. 4 ; Українські вісті. – 1996. – Ч. 11. – 17 берез.

Вірші ієромонаха Климентія Зиновіїва. Протиракове харчування // Українські вісті. – 1997. – Ч. 34. – 7 верес.

«Поет показує антиукраїнську функцію…» : [про покажчик «Діячі української діаспори»] // Українські вісті. – 1997. – Ч. 41. – 26 жовт.

Одіссея української людини, або Витоки епічного мислення Івана Багряного : письменник, політик, борець // Пам’ять століть (Київ). – 1998. – № 5. – С. 2–27.«Печаллю радість розбуди…» // Вісті Роменщини. – 1991. – 18 трав. – С. 4 ; Тандем-пресс. – 1998. – 19 нояб. – С. 3 ; Пам’ять століть. – 2001. – № 3. – С. 141–142.

Про роменського поета Йосипа Дудку.Іван Багряний : «Ходи тільки по лінії найбільшого опору – і ти пізнаєш світ» : напередодні 100-річчя від дня народження // Літературна Україна. – 2006. – 26 січ. – С. 1, 7. ; 2 лют. – С. 7 : фот. І. Багряного та І. Кошелівця.

«Тут є нам що робити…» : слово на літ.-мистецькому вечорі, присвяченому 100-річчю від дня народження І. Багряного // Слово Просвіти. – 2007. – 10–16 трав. – С. 7.

Книга, місце якої – поруч із «Кобзарем» : до виходу в світ праці І. Дзюби «Т. Шевченко. Життя і творчість» // Літературна Україна. – 2008. – 3 лип. – С. 4.

«Тільки до вас стежку держу…» : невідомий лист Тодося Осьмачки // Літературна Україна. – 2011. – 9 черв. – С. 14.

Стаття про невідомий лист Тодося Осмачки, в якому згадується І. Багряний.

Як німці перекладали Івана Багряного… : нове з творчої біографії письменника // Київ. – 2013. – № 3-4. – С. 182–188.

Іван Багряний за мольбертом : нове з біографії письменника, якому 2 жовтня виповнюється 107 років від дня народження // Київ. – 2013. – № 9. – С. 145–156.

Його любили княгині : животворний вплив краси на людську душу – очима Тараса Шевченка // Київ. – 2014. – № 3-4. – С. 155–163.

«Чекання – то тяжче за роботу…» : нове з біографії Івана Багряного // Київ. – 2014. – № 9-10. – С.109–112.

О. Шугай опублікував два дуже цікавих листи І. Багряного до своєї майбутньої дружини Галини, що не увійшли до його нової книги «Іван Багряний : нове і маловідоме».


1.3. Публіцистичні твори
Свято на Гончаренковій вулиці // Знання та праця (Київ). – 1975. – № 5. – С. 14–15.

Про лейтенанта І. Г. Гончаренка, учасника боїв за визволення Праги, уродженця с. Сушилине Білопільського району.

Звідси його шлях // Літературна Україна. – 1992. – 19 берез. – С. 2.

Про батьківщину І. Багряного.

«Поет показує антиукраїнську функцію…» // Українські вісті. – 1997. – 26 жовт.

Відгук на бібліографічний покажчик ХДНБ ім. В. Г. Короленка «Український письменник і політичний діяч Іван Багряний (1906–1963)».

«Щиро дякую Фундації…» : огляд листів та відгуків про роботу в Україні // Українські вісті. – 2000. – 13 лют.

Згадуються твори І. Багряного, передані Фундацією бібліотекам України.

Пам’яті Галини Багряної // Літературна Україна. – 2004. – 26 серп. – С. 4.

Напередодні 100-річчя від дня народження Івана Багряного // Вишневий цвіт (Охтирка). – 2006. – 21 лип. – С. 6.

В Парижі на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО затверджено Календар пам’ятних дат на 2006–2007 рр., до якого включено І. Багряного.

«… своє завдання виконав» : ювілейні роздуми [І. Багряний] // Літературна Україна. – 2006. – 12 жовт. – С. 1, 7.

«Благословен цей день і час» : заходи з нагоди 100-річчя від дня народження І. Багряного // Літературна Україна. – 2007. – 21 квіт. – С. 1, 7.

Як перша любов… : слово до ювілею рідної газети // Вісті Роменщини. – 2007. – 5 груд. – С. 3.

Зустрічі, яким – понад піввіку : [зустріч відомих українських письменників у Сумах з місцевими літераторами та шанувальниками їхньої творчості в травні 1958 року] / О. Шугай // Літературна Україна. – 2011. – № 15. – С. 10–11.

Іван Багряний: як рівний з Росією партнер… // Літературна Україна. – 2012. – 23 серп. (№ 32). – С. 10–11.

Про вихід у видавництві «Смолоскип» книги «Іван Багряний: нове і маловідоме» та фрагмент розповіді Федора Ревенка про зустріч української громади з І. Багряним у Чикаго 1959 р.

«Вітчизна наша з нами!» // Літературна Україна. – 2014. – 18 верес. – С. 5.

Враження Олександра Шугая від відвідин військової частини та підрозділів Української армії в зоні АТО. Вміщені вірші Івана Багряного та власні поезії, які він читав перед воїнами.

Струна Євгена Адамцевича : до 110-річчя від дня народження // Літературна Україна. – 2013. – 5 груд. – С. 3, 12 ; Українська музична газета. – 2014. – жовт.-груд. (№ 4) – С. 12 ; Вісті Роменщини –2014. – 4 січ. – С. 10.


ІІ. Упорядкування, редагування, переклади
Курбаннепесов К. Поезії / К. Курбаннепесов ; перекл. з туркменської О. Шугая. – Київ : Дніпро, 1981.

Олександр Шугай переклав 11 віршів та поему «Дід Таймаз» цієї збірки туркменського поета К. Курбаннепесова, з яким був особисто знайомий.Багряний І. Під знаком Скорпіона : з творчої спадщини письменника : поезія, проза, публіцистика / І. П. Багряний ; упоряд. та авт. передмови О. Шугай. – Київ : Смолоскип, 1994. – 240 с.

Багряний ІП. До Ворскли по рибу : оповідання для мол. шк. віку / І. П. Багряний ; худож. В. Євдокименко ; авт. передм. О. Шугай. Київ : Веселка, 1995. 16 с.

Багряний І. Золотий бумеранг : вірші, поеми, роман у віршах, сатира та інші поезії / І. Багряний ; ред.-упоряд. та авт. приміток О. Шугай. – Київ : Рада, 1999. – 679 с.

Гришко В. Москва сльозам не вірить : народовбивство по-кремлівськи / В. Гришко ; упоряд. О. Коновал ; ред. О. Шугай. Київ : Юніверс, 2003. 242 с.

Бендер В. Марш молодості / В. Бендер ; упоряд. О. Коновал ; ред. О. Шугай. Київ : Юніверс, 2005. 886 с.

Багряний І. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Багряний ; упоряд. О. Коновал, О. Шугай ; ред. і авт. передм. О. Шугай. – Київ : ЮНВЕРС, 2006. –

Т. 1. – 584 с.

Т. 2. – 704 с.

Климентій Зіновіїв: (Роки життя невідомі) : вірші // Слово многоцінне : хрестоматія укр. літ. створеної різними мовами в епоху ренесансу друга половина ХV–ХVІ ст. та в епоху бароко : кінець ХVІ–ХVІІІ ст. : у 3-х кн. – Київ : АКОНІТ, 2006. –Т. 3 : Література високого бароко (1632–1709 рік) / упоряд. та перекл. Олександер Шугай. – С. 86–319.

Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках ; Недостріляні / ред. О. Шугай. – Київ : «Києво-Могилянська академія», 2008. – 328 с.

Зіновіїв К. Золоте чересло : книга народних ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писана Климентієм Зіновієвим, поетом кінця ХVII – початку ХVIII ст. / К. Зіновіїв ; упоряд. В. Шевчук, О. Шугай ; пер. з давньоукр. О. Шугай. – Київ : Мистецтво, 2009. – 336 с. : іл.

Багряний І. П. Казка про лелек та Павлина-мандрівника / Іван Багряний ; авт. передм. О. В. Шугай. – Київ : Смолоскип, 2011. – 47 с. : іл. – (Подарунок маленьким).

Багряний І. П. Телефон : вірш, оповідка / Іван Багряний ; авт. передм. О. В. Шугай. – Київ : Смолоскип, 2011. – 45 с. : іл. – (Подарунок маленьким).
***

Багряний І. Лист до Ігоря Твердого / публ. Олександра Шугая // Сучасність. – 1994. – № 10. – С. 39–40.

Прес-конференція з І. Багряним в Нью-Йорку 12-го грудня 1958 р. / публ. Олександра Шугая // Пам’ять століть. – 1998. – № 5. – С. 44–48.
ІІІ. Література про О. В. Шугая
Лауреати премії імені Івана Багряного // Літературна Україна. – 1996. – 10 жовт. – С. 2.

Одним із перших лауреатів став дослідник життя і творчості І. Багряного Олександр Шугай.

Олександр Шугай – лавреат «Благовісту» : [імена відзначених літературною премією «Благовіст»] // Українські вісті. – 1997. – Ч. 19. – 11 трав.

Премію «Благовіст» вручено О. Шугаю [за книгу «Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду»] // Новини Закарпаття. – 1997. – 10 квіт. – С. 3.


У книгах
Шугай Олександр Володимирович // Сумщина в іменах : енцикл. довід. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Сумський держ. ун-т ; голов. ред. В. Б. Звагельський. – Суми : АС-Медіа, 2004. – С. 535.
***
Скакун В. Літературна Сумщина / В. Скакун ; заг. ред. Д. Г. Білоуса. – Київ : Музична Україна, 1995. – С. 202.

Українська революційно-демократична партія (УРДП–УДРП) : зб. матеріалів і док. / упоряд. О. Коновал. – Чикаго – Київ : Фундація ім. Івана Багряного, 1997. – 856 с. : іл.

Олександр Шугай – представник Фундації ім. І. Багряного в Україні – с. 47, 279.

Дещо про І. Багряного та його творчість – примітка: Олександр Шугай – поет, письменник, дослідник творчості І. Багряного – знайшов у метричній книзі Покровського собору запис священника про дату народження Івана Багряного – с.159.

Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. Кн. 2 : друга половина ХХ ст. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1998. – С. 231, 232.

Столбін О. Через терни… : з історії Сумської письменницької організації / Олексій Столбін. – Суми : Козацький вал, 1998. – С. 12, 68, 69, 70, 77 (фот.), 81, 84, 86.

Балацький М. «Нова релігійність» Івана Багряного : наук. моногр. / Максим Балацький. – Київ : Смолоскип, 2005. – С. 22, 24, 137.

Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість : про публіцистику Івана Багряного // Багряний І. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 2006. – С. 6.

Згадується Олександр Шугай як перший дослідник творчості І. Багряного та його перші публікації документів «Свідчень про свою контреволюційну діяльність» у «Літературній Україні» за 1992 р.

Багряний І. На новий шлях ; Чому я не хочу вертатися до СРСР? / І. Багряний ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Бібліотека газети «День» «Україна Incognita» ; ПрАТ «Українська прес-група», 2012. – 112 с.

Згадується дослідник творчості Івана Багряного Олександр Шугай – с. 5.

Інакодумство на Сумщині : зб. док. та матеріалів (1955–1990 роки). Т. 1 / Центр досліджень визвольного руху ; упоряд. : В. О. Артюх, Г. М. Іванущенко, В. О. Садівничий. – Суми : Мрія-1, 2012. – 300 с.

Поет Микола Данько, розповідаючи про свої життєві поневіряння у автобіографічній повісті, згадує, що, «коли не було місця в готелі, заночовував … в Олександра Шугая» – с. 177.

Надія Йосипівна Карпенко (донька поета Йосипа Дудки) у нарисі про свого батька пише, що «у його царстві краси – Широкому Яру побували талановиті митці», серед яких Олександр Шугай – с. 199.

Шугай Олександр Володимирович // Роменщина літературна / упоряд. : Г. С. Стрельченко, І. М. Овчаренко. – Суми : Еллада, 2012. – С. 446.

Коротка біографічна довідка. Фот.


У періодиці
Шевчук В. Олександрові Шугаю – 50 / В. Шевчук // Літературна Україна. – 1990. – 13 груд. – С. 6.

Творчість письменника.

Передплатіть книгу О. Шугая : [оголошення з проханням передплатити книжку автора, який завершує працю над твором про Івана Багряного] // Українські вісті. – 1992. – Ч. 48. – 13 груд.

Гість з України : [повідомл. про виступ у Чикаго представника Фундації ім. І. Багряного О. Шугая] // Українські вісті. – 1995. – Ч. 24. – 11 черв.

І політика, і поезії розмай : [про доповідь О. Шугая в Чикаго] // Українські вісті. – 1995. – Ч. 29. – 16 лип.

Премія ім. І. Багряного : [про перших лауреатів премії І. Дзюбу та О. Шугая] // Українські вісті. – 1996. – Ч. 43. – 10 листоп.

Лисий А. Репліка на репліку : [відгук на репліку О. Шугая] / А. Лисий // Українські вісті. – 1998. – Ч. 1. – 4 січ.

Кубах А. Співець рідного краю / А. Кубах // Вісті Роменщини. – 2001. – 10 січ. – С. 3.

Деякі сторінки життя письменика О. В. Шугая.

Іван Багряний та українська політична думка : сучасні аспекти // Літературна Україна. – 2001. – 25 жовт. – С. 8, 10.

Розмова за круглим столом з приводу 95-річчя від дня народження І. Багряного за безпосередньою участю Олександра Шугая – автора роману-дослідження «Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду».

Перерва А. Наодинці з Казкою / Андрій Перерва // Березіль (Харків). – 2005. – № 5. – С. 148–150.

«Свою вагому частку в повернення до нас імені поета зробив також Олександр Шугай, дослідивши частину епістолярної спадщини А. Казки (листи до В. Мисика) і видрукувавши свій есей «Крапля сонця у морі блакиту».

Іван Багряний: «Ходи тільки по лінії найбільшого опору – і ти пізнаєш світ» : напередодні 100-річчя від дня народження // Літературна Україна. – 2006. – 26 січ. (№ 3). – С. 1, 7 ; 2 лют. – С. 7.

Демченко Т. Аркадій Казка: поет із розстріляного покоління / Тамара Демченко // Сіверянський літопис (Чернігів). – 2010. – № 4–5. – С. 193–200.

Є посилання автора на книгу О. Шугая «Крапля сонця у морі блакиту» – с. 193, 196.

Кубатко Н. Ромен – цвітом охрещений. Автору «Роменського вальсу» – 70 / Н. Кубатко // Вісті Роменщини. – 2010. – 18 верес. – С. 10.

Латанський В. Любов’ю освячений : до 70-річчя від дня народження Олександра Шугая / В. Латанський // Літературна Україна. – 2010. – 7 жовт. – С. 7.

До 70-річчя від дня народження О. Шугая: творчий профіль письменика.

Шість соток на Парнасі // Сумщина. – 2012. – 28 лют. – С. 1.

У київському видавництві «Ярославів вал» вийшла друком антологія анекдотів, кулінарних рецептів та розповідей про себе. Серед її авторів – О. Шугай.


Каталог: publish -> 2016
2016 -> І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
2016 -> Пилип кислиця до 70-річчя від дня народження
2016 -> Багатогранний талант
2016 -> Письменники Сумщини Віктор Скакун
2016 -> В’ячеслав Артюх значення статті грушевського «звичайна схема «русскої» історії…» для формування української ідентичності
2016 -> Лада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
2016 -> Управління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconПилип кислиця до 70-річчя від дня народження
Пилип Кислиця : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconБібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012

До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconДо 90-річчя від дня народження
Михайло Івасюк: 1917-1995: До 90-річчя від дня народження М. Г.Івасюка Біобібліогр покажчик. Чернівці, 2007. 81 с
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconДо 75 -річчя від дня народження
С 50 Кузьма Смаль: біобібліогр покажчик (до 75-річчя від дня народження). Чернівці, 2009. 28 с
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconДо 65-річчя від дня народження
Г 96 Юхим Гусар: біобібліогр покажчик (до 65-річчя від дня народження). Чернівці, 2010. 40 с
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconДо 100-річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про буковинського єврейського письменника, почесного громадянина м. Чернівці Йосифа...
До 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик iconЄвген Васильченко
Васильченко : до 85-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка