До збірника доданоСторінка13/13
Дата конвертації22.12.2019
Розмір2.86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ЛІТЕРАТУРА І ПОСИЛАННЯ


 1. «Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур та Чарлі Чапліна» / Ірен Роздобудько. — Київ : Грані-Т, 2007. — 160 сторінок. — Серія: «Життя видатних дітей».

 2. З порога смерті…: Письменники України — жертви сталінських репресій. — К., 1991. — С. 101—103.

 3. …І такі романтичні легенди навколо «Журби» // Горбатюк Василь. З-під трави забуття: Подільські шляхи українських письменників. — Хмельницький, 2011. — С. 13—14.

 4. Альперін Ю. Й. Микита Годованець: Літературний портрет. — К., 1973. — С. 28—29.

 5. Б.Мельничук, М.Федечко. Нестайко Всеволод Зіновійович // Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль: видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004–2010 — 788 c., с. 413

 6. Базилевський В. 138 листів Віктора Близнеця // Літ. Україна. — 1998. — 30 квіт. — С. 5

 7. Базилевський В. Вольфрамова нить душі // Літ. Україна. — 2003 — 10 квіт. — С. 3

 8. Базилевський В. Рицар совісті // Близнець В. Хлопчик і тінь. — К., 1989. — С. 5-18.

 9. Балега Ю. І. Жупанин Степан Ілліч // Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990. — С.214.

 10. Бичко В. Письменник і його книга // Близнець В. Партизанська гармата. — К., 1978. — С. 3-6.

 11. Бібліотека Українського світу/Микола Вороний

 12. Білецький О. Микола Вороний // Зібр. праць: У 5 т. — К., 1965. — Т. 2. — С. 596–625.

 13. Біографія і твори Миколи Вороного на «Українському Центрі»

 14. Богдан Пастух. Борис Грінченко — безкомпромісний лицар національної ідеї. Луганськ: Книжковий світ. 2006. 200 с

 15. Бондар М. Леонід Глібов: Негативи, позитиви, маски //Слово і час.- 1997.- 4.- С.52-61

 16. Брандіс Є. Марко Вовчок. — К., 1975.

 17. Бугаєвич І. , Зайченко І. Нові матеріали про Л.І.Глібова //Укр. мова і л-ра в шк.- 1985.- 8.- С.15-18

 18. Будзей Олег. Остап Вишня і Кам'янець: Дебюти // Подолянин. — 2006. — 27 жовтня. — С. 7.

 19. Бурбела В. А. Білоус Дмитро Григорович // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім.Шевченка, Координац. бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Ред.І.М.Дзюба(співгол.). —Київ: [б. в.], 2003. — Т.2:Б—Біо. — 872с. —С.835.

 20. Буценко О. Чисті плеса творчості // Література. Діти. Час. 1981— К., 1981.— С. 37-45.

 21. Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник.- Ню Йорк — Лондон — Париж — Сидней — Торонто: НТШ, Український архів, 1972.- 944с.; іл.

 22. Васюченко И. В поисках понимания: Мир взрослых в дет. прозе народов СРСР // Дет. лит.— 1987.— №11— С. 35-36

 23. Васюченко И. От наброска к портрету // Дет. лит.— 1992.— №4.— С. 12-13

 24. Васюченко И. Такая работа: Образы школ. учителей в дет. прозе народов СССР // Дет. лит.— 1989.— №4.— С. 11

 25. Виктор Кава // Веселка. Антологія української літератури для дітей.— К.: Веселка,1985.— С.508.

 26. Віктор Близнець // Веселка. Антологія української літератури: Т.3. Твори радянського періоду.— К., 1985.— С. 520–521.

 27. Віктор Жадько. Некрополь на Байковій горі.-К.,2008.-С. 172, 173,274.

 28. Віктор Жадько. У пам'яті Києва.-К.,2007.-С. 11, 56, 57, 102, 143,206

 29. Віктор Жадько. Український некрополь.-К.,2005.-С.7, 162.

 30. Віктор Кава // Письменники Радянської України: Довідник.— К.: Рад. письменник,1976.— С.132.

 31. Віктор Кава: [Некролог] // Літ. Україна.— 2004.— 2 грудня.— С. 2.

 32. Вінок пам'яті Олеся Гончара: Спогади. Хроніки / Упоряд. В.Д.Гончар, В. Я. П'янов.— К.: Укр. письменник, 1997.— 453 с.

 33. Воловець Із-за брами невідомості: Творчість М. Вороного у 10 класі // Українська мова і література в школі.— 1991.— № 3.

 34. Вороний Микола // Енциклопедія Українознавства: Словникова частина / Голов. ред. В. Кубійович. Репринт. відтворення.— К., 1993.— Т. 1.— С. 338.

 35. Всемирный биографический энциклопедический словарь. М., 1998.— С.285;

 36. Гельгардт Р. Р. Стиль сказов Бажова. Пермь, 1958.

 37. Герасимова Г. П.Білоус Дмитро Григорович //Енциклопедія історії України/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. — Київ:Наукова думка, 2003. — Т.1— С.291.

 38. Глазовий Павло Прокопович //Мала філологічна енциклопедія/ Уклали Олександр Скопненко, Тетяна Цимбалюк.— Київ: Довіра, 2007. — 478 с.: іл.— С.78.

 39. Глібов Леонід. Твори у двох томах, Київ, «Наукова думка», 1974

 40. Голубенко Петро. Між двох стихій.— В кн.: Голубенко Петро. Україна і Росія у світлі культурних взаємин.— К.: Дніпро, 1993.— 447 с.

 41. Гриневич Віктор. Той, що живе у піснях: Календар // Голос України. — 2012. — №213.— 10 листопада.— С.12

 42. Грицай М. Марко Вовчок. Творчий шлях.— К., 1983.

 43. Губарець В.До совісті і розуму людського // Дніпро.— 1986.— №6.

 44. Гуменюк С.Хмельницька область // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область.— К., 1971.— С.41.

 45. Гундорова Т. «Fiat» Миколи Вороного // Слово і час.— 1994.— №7.— С. 32-33.

 46. Гур’єв Б. Леонід Іванович Глібов //Глібов Л. Твори.- К., 1964.- С.3-28

 47. Гурбанська А. Віктор Близнець -повістяр // Слово і час.— 1999.— №2.— С. 52-56

 48. Гурбанська А. Звук павутинки // Дивослово.— 2003.— №4.— С. 69-73

 49. Гуцало Є. Письменник і громадянин // Дванадцять місяців. 1983.— К., 1982.— С. 56.

 50. Гюґо Віктор-Марі // УСЕ Універсальний словник-енциклопедія.— 4-е видання.— 2006.— С. 338.

 51. Давидова І. М.Давидов Анатолій Іванович //Українська літературна енциклопедія.— Т. 2.— К., 1990.— С. 5.

 52. Давыдов А. Он весь— из жизни // Близнец В. Звук паутинки.— К.: 1986.— С. 3-14.

 53. Демурова Н. М.Картинки и разговоры. Беседы о Льюисе Кэрролле.— СПб.:«Вита Нова», 2008.— с. 576

 54. Демурова Н. М.Льюис Кэрролл.— М.: Молодая гвардия, 2013.— 412, [2] с., [16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей; Вып. 1590 (1390

 55. Деркач Б. Леонід Глібов: Життя і творчість /Худож. Г.Балюн.- К.: Дніпро, 1982.- 252 с.

 56. Дзюба І. З дзвонкової криниці [Передмова] // Забашта Л.В. Вибране. — К.: Дніпро, 1987. — С.5—18.

 57. Дончик В. Вірність дитинству: [творчість В. Кави] // Кава В. Ніколи не забудеться: Вибране: Повісті, оповідання.— К., 1987.— С. 5-12

 58. Дончик В. Гуцало Гуцало Євген Пилипович //Українська літературна енциклопедія.— Т. 1.— К., 1988.— С. 527–528.

 59. Дорошенко В.Шевченкові джерела ранньої творчості Остапа Вишні // Слово про Шевченка.— Х.: Основа, 1998.— С.66—76.

 60. Енциклопедія «Черкащина». Упорядник Віктор Жадько.-К.,2010.-С.422-423

 61. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина.— Т. 1.— С.265.

 62. Жадько В. О. У пам'яті Києва: столичний некрополь письменників.-К.,2007.-С.27, 29,47,73,81,94,102,131,138,143,196.

 63. Жадько В.О.Некрополь на Байковій горі.-К.,2008.-С.7, 87,111,163,165,271.

 64. Жадько В.О.Український некрополь.-К.,2005.-С.159.

 65. Журавський А.…Скажіть усім, що я не ворог народу… // Літературна Україна.— 1988.— 9 червня.— С.6—7.

 66. Забашта І. «Отак і йтиму: очі, як у птиці…» / І. Забашта // Київ. – 2008. – № 3. – С. 74-76

 67. Забіла Наталя. Перші радощі // Кам'янець-Подільський: Літературно-художній альманах.— №1.— 1956.— С.10

 68. Засенко О. Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії літератури.— К., 1964.

 69. Зеров М. Марко Вовчок; Марко Вовчок. Творчість; Критика про Марка Вовчка // Зеров М. Твори: У 2 т.— К» 1990.— Т.2.— С.224-235.

 70. Зима М. На варті добра і злагоди // Джерела.— 2000.— 10 груд.

 71. Зима Олександр Вікторович (8.03.1937, с. Рибальче Голопристанського р-ну - 3.05.1986, Київ) - укр. рад. письменник. —К.: Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т., 1990. — Т.2. — 267с.

 72. Зуб І. В.Вишня Остап //Енциклопедія сучасної України/Нац. акад. наук України,Наук. т-во ім.Шевченка,Ін-т енциклопедичних дослід. НАН України. — Ред.І.М.Дзюба. —Київ: [б.в.],2005. — Т.4:В—Вог. — 699с.— С.482—483.

 73. Зуб І.Остап Вишня // Вишня Остап. Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи.— К., 1984.— (Бібліотека української літератури).— С.5—32.

 74. Зубков С. Видатний байкар //Глібов Л. Байки. Поезіїї.- К.,1991.- С.5-24

 75. Зубков С. Видатний байкар //Глібов Л. Твори.- К.,1988.- С.6-22

 76. Иванюк С. Еще раз о героях: Пробл. укр. дет. лит. // Дет. лит.— 1989.— № 5.- С. 9-10

 77. І сміх, і сльози, і любов Остапа Вишні //Цалик С. М., Селігей П. О.Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури.— К.: Наш час, 2010.— С. 224–279.

 78. Іванисенко В. П.Коломієць Тамара Панасівна //Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990.— С.534—535.

 79. Ільєнко І. Боже! За віщо?: Судний день Миколи Вороного // Українське слово: Хрестоматія.— К.,1994.— Кн. 1.

 80. Ільницький М.Іван Драч.— К., 1986.

 81. Історія української літератури другої половини XIX століття, Київ, 1979.

 82. Кава В. Мир талантливый и сердечный // Близнец В. Три повести.— М., 1985.— С. 3-6.

 83. Кедровський В. Олександер Кандиба-Олесь // Обриси минулого.— Нью-Йорк: Свобода, 1966.— С. 68-82.

 84. Кириченко П.Сокровища земли нашей // Радуга.— 1981.— №3.

 85. КнигаМиколи ІльницькогоІван Драч: Нарис творчості(Київ, 1986)

 86. Коваленко Л. М.Малишко Андрій Самійлович //Українська Радянська Енциклопедія.— 2-е видання.— Т.6.— Київ, 1981.— С.331.

 87. Коваль В. П.«Собор» і навколо собору.— К.: Молодь, 1989.— 272 с.

 88. Ковтун В.Іван Драч: Спроба портрета українського політика,— К., 1998.

 89. Колесник П.Творчість Леоніда Глібова //Глібов Л. Твори у 2-х т. Т.1.- К., 1974.- С.5-25

 90. Колесник П.Український байкар //Гребінка Є., Глібов Л. Твори.- Донецьк, 1986.- С.125-126

 91. Костецький А. Теплий вогник на добру дорогу // Почат. шк.— 2001.— №5.— С. 58-60

 92. Крижанівський С. А.Іваненко Оксана Дмитрівна //Українська літературна енциклопедія.— Т. 2.— К., 1990.— С. 288.

 93. Крутікова Н. Сторінки творчого життя (Марко Вовчок в житті і праці).— К., 1965.

 94. Кузьменко В. Микола Вороний // Гроно нездоланих співців: Літературні портрети українських письменників XX століття.— К.: Укр. письменник, 1997.— С. 16-27.

 95. Кузьменко В. Палімпсести Миколи Вороного // Дивослово.— 1996.— № 12.

 96. Куліш П. Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги «Народні оповідання Марка Вовчка» // Куліш П. Твори: У 2 т.— К" 1989.— Т.2.— С.477-484.

 97. Кэрролл Льюис//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.).—СПб., 1890—1907.

 98. Лаборєва О. Ознайомлення десятикласників з життям і творчістю Олександра Олеся // Укр. мова і літ. в школі. −1990.— № 2.

 99. Лавріненко Юрій. Остап Вишня // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XXст.— Книга перша.— К., 1994.— С.480—487.

 100. Літературна Виноградівщина: Минуле і сучасне/ Упор. В.Кіш. – Виноградів, 1995. – 65с.

 101. Літературна Миколаївщина в особах: Бібліогр. покажч. / Склад.Полівода Н. А.— Миколаїв: Вид. Г. Гінкул, 2001.— 90 с. Зима О. В., с. 42.

 102. Лобач-Жученко Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. -К" 1987.

 103. Лобач-Жученко Б. О Марко Вовчок: Воспоминания, поиски, находки.-К., 1987.

 104. Любко Дереш про Миколу Гоголя, Марка Твена, Ніколу Теслу, Альберта Ейнштейна, Стівена Кінґа /Л. Дереш.— Київ:Грані-Т, 2007.— 71 c.— (Серія«Життя видатних дітей»).

 105. Маківчук Ф.Життя і творчість Остапа Вишні // Вишня Остап. Усмішки. Книга перша.— К., 1969.— С.5—24.

 106. Маковецький В. З чарівної країни дитинства: (Пам'яті В.С.Близнеця) // Київ.— 1998.— №1-2.- С. 129–132

 107. Малишко Валентина. Що на серце лягло: Лист у безвість // Дзеркало тижня.— 2002.— №41.

 108. Марко Вовчок в критиці: Збірник статей, рецензій, висловлювань.— К., 1955.

 109. Марко Вовчок: Статті і дослідження.— К., 1985.

 110. Марценюк С.Слово і час Леоніда Глібова //Дивослово.- 1996.- 9.- С.60-61

 111. Матвіїшин В. Г.Гюго Віктор Марі //Українська літературна енциклопедія.— Т. 1.— К., 1988.— С. 529.

 112. Мацько Віталій. Літературне Поділля.— Хмельницький, 1991.— С.16.

 113. Мацько Віталій. Літературне Поділля.— Хмельницький, 1991.— С.28.

 114. Мистецтво України: Біографічний довідник.— К., 1997.— С.115—116.

 115. Михайло Стрельбицький «Олесь Гончар: чуття однопланетянина»

 116. Міщенко Д. О.Дрофань Анатолій Павлович //Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990. — С. 114

 117. Мовчун А. Леонід Глібов та його твори у шкільному вивченні //Дивослово.- 2000.- 2.- С.44-52

 118. Мовчун А. Леонід Іванович Глібов і його твори в початковій школі //Почат. шк.- 1999.- 6.- С.42-46; 7.- С.46-48

 119. Мушкетик Ю. До широких обріїв // Близнець В. Вибрані твори: В 2 т . Т. 1.— К,. 1983.— С. 5-11.

 120. Наєнко М. К.Краса вірності. У творчому світі Олеся Гончара.— К.: Дніпро, 1981.— 216 с.

 121. Назаревская Н. А.Знай, люби, береги // Детская литература.— 1980.— №8.

 122. Невмирущий сміх // Прапор Жовтня.— 1989.— 11 листопада.

 123. Неврлий М. Олександр Олесь: Життя і творчість.— К.: Дніпро, 1994.

 124. Недзвідський А. Марко Вовчок. Семінарій.— К., 1981.

 125. Нестайко В. Щемливо бринітиме «Звук павутинки»: Про поет. прозу В.Близнеця // Літ. Україна.— 1993.— 8 квіт.— С. 2

 126. О Викторе Каве // Кава В. Так пахла тишина.— М.: Дет. лит., 1978.— С. 3.

 127. Олександр Зима, прозаїк // Письменники Радянської України. 1917–1987: Біобібліогр. довід.—К., 1988.— С. 231–232.

 128. Олександр Олесь. Творча спадщина і сучасність: Збірник наукових праць.— Суми: Козацький вал, 1999.— 307 с.

 129. Остап Вишня у Кам'янці // Прапор Жовтня.— 1989.— 22 листопада.

 130. Панченко В. Сила пам'яті: (Штрихи до портр. В. Близнеця) // Укр. мова і л-ра в шк.— 1982.— №3.— С. 12-18

 131. ПархоменкоВ.Друг дітей // Кам'янець-Подільський вісник.— 1993.— 6 березня.— С.2.

 132. Писарев Д. Народные украинские рассказы Марко Вовчка // Писарев Д. Полн. собр. соч.— СПб., 1909.— Т.1.

 133. Письменники Радянської України. 1917–1987: Біобібліографічний довідник/ Упорядники В.К.Коваль, В.П.Павловська.— К.: Рад. письменник, 1988.—719 с.

 134. Письменники Радянської України.— К., 1970.— С. 114.

 135. Письменники Радянської України.— К., 1970.— С.65—66.

 136. Письменники Радянської України.— К., 1976.— С. 85-86.

 137. Письменники Радянської України.— К., 1981.— С. 65.

 138. Письменники Радянської України.— К., 1981.— С. 65.

 139. Письменники Радянської України: Бібліографічний довідник / УпорядникиО. В.Килимник,О.І.Петровський. — К.: Радянський письменник, 1976.— С.160—161.

 140. Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник / Автори-упорядникиВ.К.Коваль,В.П.Павловська. — К.: Радянський письменник, 1981.— С.21.

 141. Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник / Автори-упорядники В.К.Коваль, В.П.Павловська. — К.: Радянський письменник, 1981. — С.85—86.

 142. Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник / Автори-упорядники В. К. Коваль,В.П.Павловська. — К.: Радянський письменник, 1981.— С.124.

 143. Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник / Упорядники Олег Килимник, Олександр Петровський. — К.: Радянський письменник, 1970. — С.36.

 144. Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник / Упорядники Олег Килимник, Олександр Петровський.— К.: Радянський письменник, 1970.— С.272—273.

 145. Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник /Упорядник Олег Килимник.— К.: Рад. письменник, 1960.—579 с.

 146. Письменники України: Довідник.— Дніпропетровськ, 1996.— С. 72.

 147. Письменники України: Довідник.— Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996.— С.21

 148. Пільгук І. Леонід Глібов: До 150-річчя з дня народж.- К.: Т-во Знання УРСР, 1977.- 48 с. [83.3(4УКР) П32]

 149. Погрібний А. Г.Олесь Гончар: Нарис творчості.— К.: Дніпро, 1987.— 242 с.

 150. Проценко Людмила. Київський некрополь: Путівник-довідник.— К.: Український письменник, 1994

 151. Радишевський Р. Журба і радість Олександра Олеся // Олесь О. Твори: У 2 т.- К., 1990.

 152. Радянська енциклопедія історії України.— Т. 1.— С.86.

 153. Рудаков М.І. Автографи майстрів.-Київ: МДФ «Українська хата».-2005, с.25-26

 154. Руденко Н. Вовки та ягнята. Ті та не ті...//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України.- 1996.- 6.- С.36-38

 155. Рудницький М. Видатний майстер казки // Жовтень, 1955, № 4.

 156. Семенчук І. Р. Олесь Гончар— художник слова.— К.: Дніпро, 1986.— 260 с.

 157. Сиваченко М.,Деко О.Леонід Глібов: Дослідження і матеріали.- К.: Дніпро, 1969.- 289

 158. Скорино Л. Павел Петрович Бажов. М., 1947

 159. Слабошпицький М. Душа і пам'яті // Дивослово.— №4.— С. 67-69

 160. Слово про Олеся Гончара: Нариси, статті, листи, есе, дослідження / Упоряд. В.К.Коваль.— К.: Рад. письменник, 1988.— 647 с.

 161. Собор із «Собору», або Подорож Олеся Гончара до Мадонни //Цалик С. М., Селігей П. О.Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури.— К.: Наш час, 2010.— С. 298–345.

 162. Стаєцька Л. Свіжий подих вітру: Вибр. твори В.Близнеця у 2-х т. // Література. Діти. Час. 1984.— К., 1984.— С. 97-102

 163. Стась З. Друг і порадник юних: [до 50-річчя від дня народження В.І.Кави] // Література. Діти. Час: Збірник літературно-критичних статей про дитячу літературу. Вип. 12.— К.: Веселка,1987.— С. 180— 181.

 164. Степанишин Ю. Розвиток українського байкопису: Від Г.Сковороди до Л.Глібова //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк.- 2000.- 3.- С.58-62

 165. Столбін О. П.Знай, люби, бережи // Радянська школа.— 1980.— № 11.

 166. Стрельбицький Михайло. Цикл «Пісень» Євгена Гуцала // Проблеми. Жанри. Майстерність: Літературно-критичні статті.— Випуск 6.— К., 1981.— С. 100–116.

 167. Суровцова Н. Перехрещені стежки // Березіль.— 1992.— №3-4.— С.151—155.

 168. Сценаристи советского художественного кино. М., 1972.— С.142;

 169. Тараненко М. Марко Вовчок: Літературний портрет.— К., 1958.

 170. Татьяненко А. Славетному роду нема переводу // Голопристан. вісн.- 2003.— 26 верес.

 171. Терен В. Змужніння любов'ю: [Про Лауреата Премії Лесі Українки В. Каву] // Література. Діти. Час.— Вип.10.— К.: Веселка,1985.— С. 62— 69

 172. Тищук Микола. Тут починався великий гуморист: До 90-річчя Остапа Вишні // Прапор Жовтня.— 1979.— 10 листопада.— С.4.

 173. Ткаченко А. О.Іван Драч.— К., 1988.

 174. Ткаченко А.Іван Драч— поет, кінодраматург, політик.— К., 2000.

 175. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В.А.Просалової.— Донецьк: Східний видавничий дім, 2012.— 516 с.

 176. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В.А.Просалової.— Донецьк: Східний видавничий дім, 2012.— 516 с

 177. Українська літературна енциклопедія Т2. К., 1990.— С.251—252;

 178. Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. —К.: Гол. редакція УРЕ, 1974-1985.

 179. Франко І. Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1976–1986.— К" 1976–1986.-Т.37.-С.276-279.

 180. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890р. // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1976–1986.— К" 1976–1986. -Т.41. -С.301-302.

 181. Фурса В. М. «Славні імена Носівщини».— Ніжин: ТОВ "Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009.— 200 с.

 182. Хланта І.В.Літературне Закарпаття у ХХ столітті: Бібліографічний покажчик. – Ужгород: Закарпаття, 1995. – 967 с.

 183. Хоменко Б. Народні джерела творчості Марка Вовчка: На матеріалах української прози.— К., 1977.

 184. Чопик Р. Вовчок // Слово і час.— 2007.— №8.— С.3-14.

 185. Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський. — К.: Криниця, 2001. — С.52—53.

 186. Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський.— К.: Криниця, 2001.— С.325—328.

 187. Шевченківські лауреати. 1962–2001: Енциклопедичний довідник.— К., 2001.— С. 76—78.

 188. Шевченківські лауреати. 1962—2007: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський.— 2-е видання.— К.: Криниця, 2007.— С.67—68.

 189. Шевченківські лауреати: 1962–2001. К., 2001.— С.186—187.

 190. Юркова О. В.Вишня Остап //Енциклопедія історії України/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. — Київ:Наукова думка, 2003. — Т.1— С.521—522.

 191. Юркова О.Вишня Остап //Довідник з історії України.— 2-е видання.— К., 2001.— С.111.

 192. http://uk.wikipedia.org

 193. http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=1899

 194. http://onlyart.org.ua/?p

 195. http://chl.kiev.ua/bibliograf/bilous/bilous.HTM

 196. http://ukrcenter.com/Література

 197. http://knyga.in.ua/index.php/inshe/biohrafii/

 198. http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php

 199. http://glavred.info

 200. http://grebenka.com/index/evgen_pavlovich_grebinka_evgenij_pavlovich_grebenka_istorija_biografija_tvorchist/0-80

 201. http://donkniga.com.ua

 202. http://greatest.com.ua

 203. http://ukrayintsi.wordpress.com

 204. http://ershov.iis.nsk.su/russian/

 205. http://tvory.br.com.ua

 206. http://www.ukrlit.vn.ua/biography

 207. http://www.biblus.ru

 208. http://chytay.com.ua/avtori/kava-viktor.html

 209. http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/96

 210. http://supraphon.livejournal.com

 211. http://siteklymenka.com.ua

 212. http://www.biblos.org.ua/av/LinaKostenko.php

 213. http://ru.rodovid.org

 214. http://www.history.org.ua

 215. http://www.poetryclub.com.ua

 216. http://ukrlit.org

 217. http://100pudov.com.ua/biography

 218. http://ae-lib.org.ua/texts/seniuk__lindgren__ua.htm

 219. http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/nadlyudina-dzhek-london

 220. http://bukvoid.com.ua/info/writers/Lototskiy_Antin.html

 221. http://www.oblosvita.kiev.ua/6024/biografiya-marshaka-samuila-yakovicha/

 222. http://www.parta.com.ua

 223. http://pidhirianka.ho.ua


ДЛЯ ЗАМІТОК


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

До збірника додано iconКандидат філологічних наук
В окремому реєстрі покажчика за алфаві­том розміщені всі синоніми словника із зазна­ченням назви синонімічного ряду. До словника...
До збірника додано iconВідділ бібліотекознавства
Документознавство. Інфор–мологія», «Научные и техничес­кие библиотеки» та наукового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки...
До збірника додано iconМіжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства
До збірника увійшли статті та тези доповідей викладачів, аспірантів І студентів юридичного факультету СумДУ, інших юридичних внз...
До збірника додано iconВиступ-презентація Куп’янськ 2016 Роботу виконав
Метою даного збірника є познайомитися з біографічними відомостями математиків, що народилися в Україні, проаналізувати та порівняти...
До збірника додано iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
До збірника додано iconСергій побожій історик мистецтва єгор рєдін
Саме в приватній бібліотеці П. Білецького випало мені вперше побачити й тримати в руках рідкісне видання – XIX том збірника Харківського...
До збірника додано iconРоман про Трістана та Ізольду (За реконструкцією Жозефа Бед'є) Переклад Максима Рильського
Західної Європи. Докотилась ця легенда І до Росії як складова частина одного збірника рицарських повістей (XVII ст.). Леся Українка...
До збірника додано iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка