Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма


ІІ. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2015 -2017 РОКИСторінка2/14
Дата конвертації31.07.2017
Розмір1.93 Mb.
ТипДодаток
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ІІ. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2015 -2017 РОКИ


Мета соціально-економічного розвитку Новобузького району – стати успішним, конкурентоспроможним районом з європейською якістю життя та безпечним довкіллям.

Пріоритетні напрями, за якими здійснюватимуться заходи з реалізації Програми:
Стійке економічне зростання на основі розвитку багатогалузевої економіки, а саме:

 • модернізація інфраструктури і базових секторів економіки району шляхом усунення структурних проблем , а саме:

  • розвиток переробної промисловості з використанням власної сировинної бази;

  • розвиток транспортної інфраструктури;

  • розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва та землеробства;

  • сприяння активізації виробничої діяльності інвестиційно-будівельного комплексу та створення сприятливих умов для його подальшого розвитку;

  • підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

 • забезпечення впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій в усіх галузях народного господарства та установах бюджетної сфери;

 • заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед
  отриманими з альтернативних джерел енергії зокрема :


  • шляхом використання вітрового, сонцевого енергетичних потенціалів території району;

 • формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом:

  • забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики;

  • сприяння розвитку підприємницької діяльності та інфраструктури підтримки підприємництва;

  • усунення перешкод та дерегуляція підприємницької діяльності.


Висока якість життя людини, а саме:

 • збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом:

  • підвищення ефективності та стабільності соціального захисту,

  • поліпшення якості та доступності освіти, медичного обслуговування,

  • створення умов для реалізації творчого потенціалу людини;

 • підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення;

 • розвитку рекреаційної сфери.

Збереження та розвиток територій, а саме:

 • забезпечення комплексного та збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць районуІІІ. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ


Програма реалізується з 2015 року по 2017 рік


ІV. СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

4.1 Модернізація існуючих галузей економіки

4.1.1 Програма розвитку промислового комплексу району


Загальні положення

Програма розвитку промисловості Новобузького району на 2015-2017 роки спрямована виконання середньострокових завдань розвитку промислового комплексу району, окремих галузей і видів економічної діяльності, провідних бюджетоутворюючих підприємств, виходячи з основних принципів, пріоритетних напрямів і завдань Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена ПКМУ від 06 серпня 2014 р. № 385) та основним напрямам бюджетної політики, які визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р «Про схвалення проекту основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік».


Мета

Програма розвитку промисловості Новобузького району на 2015-2017 роки ставить за мету втілення заходів щодо створення сучасного, здатного до інноваційного розвитку промислового комплексу на основі збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, відкриття нових робочих місць, створення сприятливого ділового клімату для залучення інвестицій, забезпечення ефективної структурної політики в управлінні промисловим потенціалом району .

Реалізація Програми має забезпечити прискорення розвитку промисловості та підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств району на внутрішньому та зовнішніх ринках, за рахунок введення в дію нових виробництв, реалізації інвестиційних проектів.

Основною метою розвитку промислового комплексу району є комплексне розв’язання проблемних питань функціонування промислового сектора району шляхом залучення ресурсів для реалізації завдань структурно-технологічної модернізації промисловості у напрямі збільшення частки високотехнологічних видів діяльності в обсягах виробництва та експорту, задоволення потреб внутрішнього ринку у продукції власного виробництва, зростання зайнятості та піднесення завдяки цьому добробуту населення району.

Програма розвитку промислового комплексу зорієнтована на реалізацію наступних завдань:

здійснення сертифікації продукції промислових підприємств району (в першу чергу харчової промисловості) згідно з вимогами Європейського Союзу;

техніко-технологічна модернізація промислового комплексу, впровадження прогресивних структурних змін, збільшення кількості впроваджених інноваційних проектів;

розвиток виробничих кластерів у харчовій та переробній промисловості;

поліпшення фінансового стану підприємств, створення передумов для залучення інвестицій;

впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.


Сучасний стан розвитку промислового комплексу

Промисловість - потужний сектор економіки району . З загального обсягу реалізованої продукції 23,4 % (18171,3 тис.грн.) припадає на добувну промисловість і розроблення кар’єрів, 74,0 % (57293,5 тис.грн.) на переробну промисловість, а саме виробництво харчових продуктів напоїв та тютюнових виробів та 2,6 % ( 2004,4 грн.) забір, очищення та постачання води.

В районі займаються виробництвом 6 підприємств: Софіївська дільниця відкритого акціонерного товариства «Микитівський гранітний кар’єр» (граніт, щебінь); приватне орендне підприємство «Вікторія» (борошно, хліб, крупи), державне підприємство Новобузького виправного центру (№ 103) (виробництво круп), товариство з обмеженою діяльністю «Софія-Граніт» (граніт, щебінь), кооперативне підприємство «Новобузька міжрайбаза» (виробництво круп), ПП «ЛЮКС-ОЙЛ» (олія).

Крім того, в районі звітують 8 фізичних осіб – підприємців по виробництву продукції харчової промисловості (ФОП Алексеєва,


ФОП Черненко, ФОП Матвієнко, ФОП Гайдар, ФОП Коренда, ФОП Касіч О.В., ФОП Адамчук Т.О., ФОП Киричишин В.М.) .

За 2014 рік підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 77469,1 тис.грн, у порівнянні із аналогічним періодом 2013 року збільшення становить 49,5 % (25651,7 тис.грн.). Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу району склав 2457,3 грн.

За оперативними даними за 2014 рік в районі вироблено 292,9 тонн хліба, 2135,2 тонн борошна, 5161,2 тонн олії, 66,5 тонн крупи .

Зосереджений в промисловості району виробничий потенціал (потужності добувної, харчової та переробної галузей промисловості) дають можливість забезпечити економічний розвиток, сприяти істотному підвищенню рівня і якості життя населення.

Разом з тим, значно гальмують процес зростання промислового виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках такі основні проблеми:

- велика зношеність основних фондів промислових підприємств району , яка перевищує 70,0% ;

- обмежений доступ підприємств базових галузей промисловості до кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки комерційних банків, особливо на довгостроковий період, для технічного переозброєння, модернізації та розвитку виробництва;

- зниження попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку через зниження купівельної спроможності населення та неконкурентоспроможність продукції, порівняно з імпортними товарами, які надходять на митну територію України із заниженою митною вартістю (перед усім продукція легкої промисловості) .

Необхідність вирішення зазначених проблем вимагає їх розв’язання шляхом системного визначення пріоритетів, що передбачатиме здійснення технологічного оновлення промислового виробництва, з урахуванням визначених національних пріоритетів промислово-інноваційного розвитку.
Перспективи та пріоритетні напрями розвитку галузей промисловості
Протягом 2015-2017 років прогнозуються, що ситуація у промисловому комплексі району відзначатиметься слідуючим станом. Індекси промислової продукції становитимуть:

2015 року – 103,3% ;

2016 року – 105,0% ;

2017 року – 106,0% .Виробництво харчових продуктів

Основне завдання підприємств харчової галузі полягає в забезпеченні населення району продовольством .Ймовірними ризиками, що можуть негативно вплинути на стан справ у галузі є:

- скорочення попиту на внутрішньому ринку через зниження купівельної спроможності населення;

- затримка із здійсненням сертифікації відповідно до вимог європейського законодавства тощо.
Пріоритетні напрями щодо розвитку галузі:

розширення ринків збуту продукції на вітчизняному ринку;

нарощування обсягів виробництва і збільшення питомої ваги продуктів власного виробництва на споживчому ринку району ;

активізація інноваційної діяльності підприємств, оновлення асортименту продукції, що виробляється .

Крім того, першочерговим завданням для району залишатиметься забезпечення власних потреб продуктами харчування за рахунок глибинної переробки сільськогосподарської продукції, насамперед тієї, що вироблена безпосередньо в районі . З цією метою у районі за кошти приватних інвесторів очікується введення в дію низки виробничих об’єктів різної потужності, зокрема: пекарень, олієнь, крупорушок тощо.
Добувна промисловість , виробництво іншої мінеральної продукції

В 2015-2017 роках підприємства галузі матимуть вагомий поштовх до активізації виробничої діяльності завдяки:

- пожвавленню ситуації на ринку житлового будівництва;

- реалізації проектів щодо розвитку транспортно-логістичного комплексу району (реалізація інвестиційних проектів щодо розвитку транспортної інфраструктури, ремонт доріг тощо).


Пріоритетні напрями щодо розвитку галузі:

застосування інноваційних, ресурсозберігаючих технологій та здійснення модернізації виробництва;

зміцнення позицій на існуючих ринках збуту та пошук нових;

розробка та виробництво нових видів продукції.


Фінансове та ресурсне забезпечення Програми розвитку промислового комплексу
Реалізація Програми потребує надійного інвестиційного забезпечення.

Джерелами фінансування заходів Програми будуть: власні кошти підприємств, державні інвестиційні ресурси .

Фінансування Програми розвитку промислового комплексу з державного та місцевих бюджетів здійснюватиметься у межах видатків, передбачених на її реалізацію на відповідний рік.

Обсяги видатків на виконання передбачених Програмою заходів щороку уточнюватимуться з урахуванням обласного та відповідних місцевих бюджетів.

Підприємства та організації виконуватимуть Програму за рахунок власних коштів і інших джерел фінансування.
Очікувана ефективність виконання Програми розвитку промислового комплексу

Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств є одним із визначальних завдань промислової політики, яка має стати основним інструментом мобілізації і концентрації ресурсних та інституційних чинників підвищення конкурентоспроможності і ефективності економіки району, посилення її соціальної спрямованості.

Реалізація заходів, визначених у Програмі, приятиме створенню сучасного, конкурентоспроможного виробництва на промислових підприємствах району. Очікувані показники виконання програми наведено в таблиці.
Прогноз динаміки промислового виробництва
Новобузького району в 2015-2017 роках


(у відсотках до попереднього року)


Показники

2012 рік Звіт

2013 рік

Звіт

2014 рік

Очікуване

2015 рік

(прогноз)2016 рік

(прогноз


2017 рік

(прогноз


1

2

3

4

5

6

7

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) в діючих цінах тис.грн

102296,3*

51817,4*

77469,1*

80000,0

84000,0

89000,0

Індекс промислової продукції у % до попереднього року , %

756,4*

50,7*

149,5*

103,3

105,0

106,0
Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconРішення від 015 року № м. Новий Буг сесія скликання Про хід виконання районної Програми розвитку сільського, зеленого туризму в Новобузькому
Новобузькому районі на 2011-2016 роки, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань охорони здоров я, освіти,...
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconРішенням районної ради від 23. 04. 2015 р. №591 Районна програма
Паспорт (загальна характеристика районної програми) Районна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної...
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconДодаток до рішення сесії обласної ради п’ятого скликання від 2007 року обласна програма
України. Пам’ятати про тих, хто народився або довгий час жив І працював на території нинішньої Полтавської області, хто розкрив свій...
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconДодаток до рішення міської ради від 17. 12. 2010 №2/12 положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька»
Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconРішення №1 17 На аркушах перелі к рішень, прийнятих на І сесії Вознесенської районної ради
Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів Вознесенської районної ради
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconРішення від «25» лютого 2015 р
Кременчуцької районної державної адміністрації керівників установ, закладів освіти, що є об’єктами спільної власності територіальних...
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconДодаток №2 до рішення 2 сесії міської ради скликання від 27 листопада 2008 р.№446 Реєстр вулиць, провулків, проїздів, площ, проспектів
...
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconНаказ №351 Про проведення ХХ районної виставки педагогічних технологій "Освіта Черкащини"
Провести ХХ районну педагогічну виставку “Освіта Черкащини” на базі районного методичного кабінету відділу освіти з 16 по 20 березня...
Додаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма iconРішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка