Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецькийСторінка1/19
Дата конвертації22.12.2019
Розмір3,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА
літературознавство
Т. 17

Донецьк - 2007

Український культурологічний центр

Східний видавничий дім

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с.
Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем літературознавства. Секції конференції працювали у Донецьку та Слов’янську.

Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор)

д.філол.н. В. Просалова (головний редактор т.17)
Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. В.Соболь; д.філол.н., проф. М.Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О.Галич;

д.філол.н., проф. Н.ЗаверталюкДонецьке відділення НТШ, 2007
Український культурологічний центр, 2007
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Т.17)

Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко

Коректор і редактор К. Саливон
Підп. до друку 16.07.2007. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 11,5.

Обл.-вид. арк. 7,8. Наклад 150 прим. Зам. 4-07.

Східний видавничий дім

83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80

e-mail: svd@stels.net

ЗМІСТ

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ …………………………...…… 51. ПРОЗА У ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИХ ВИМІРАХ

Анатолій Федь. ДОВЖЕНКОВЕ БЕЗМЕЖЖЯ

(Війна з глибини трагічного конфлікту) ………………….…….. 6


Ольга Корабльова. ЗАСАДИ МІФОПОЕТИКИ

ХУДОЖНЬОЇ ВЕРСІЇ САМОТНОСТІ

У ПРОЗІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК ………………………………… 15

Валентина Соболь. ПОТІК СПОГАДІВ, ДОКУМЕНТІВ,

ВРАЖЕНЬ У ФОРМІ РУХУ СМИСЛІВ …………………...….. 20


Олена Барабанова. ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ

ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСАД У ПРОЗІ

НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ ………………………………….….. 32

Галина Бондаренко.

ВИЯВ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ

ЦІННОСТЕЙ У ТВОРЧОСТІ О.ДОВЖЕНКА ………………... 36

Лариса Жижченко. Жанрова своєрідність

повісті Ольги Кобилянської „Земля” ………………. 42

Максим Кирчанів. «БЛАКИТНИЙ РОМАН»

ГНАТА МИХАЙЛИЧЕНКА І ПРОБЛЕМИ РАННЬОЇ

ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕРНОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ …..…. 48

Ольга Хамедова. ПРОБЛЕМА БІОГРАФІЧНОГО АВТОРА

У ТВОРЧОСТІ Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА ………....…. 61


2. ПОЕТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ

Віра Просалова. ПОЕЗІЯ В.СТУСА У КОНТЕКСТІ

НАЦІОНАЛЬНОЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ ………...…. 71Олена Росінська.

ОБРАЗ «ОСЬОВОГО МОМЕНТУ» ЯК РУХ

ДО «МЕЖІ БУТТЯ» (На матеріалі поезії В. Стуса) ………….. 82

Віра Просалова. ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ

Г.КРИВДИ У ЖАНРОВОМУ АСПЕКТІ ………………...……. 96Валерій Романько. НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ

ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ……. 105Леся Оліфіренко. ОБРАЗОТВОРЕННЯ ЛІРИЧНОГО СЛО-

ВА ВАСИЛЯ СТУСА В ЙОГО ХУДОЖНІХ ТВОРАХ …….. 116Марія Перетятько. Стильові особливості

ранньої поезії м.Вінграновського ……………..….. 123

Вікторія Щербатюк. СИНОНІМИ ЯК ЗАСІБ ВИРА-

ЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО ..... 130

Леся Оліфіренко. Функція Антитези

у ліричних творах Василя Стуса …………..……… 138
3. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Валентина Соболь. ПОНЯТТЯ “ДИСКУРСУ”

В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ …………………………...…. 143


Hеля Лисенко. АРХАЇЧНА ЗАГАДКА ЯК МОДЕЛЬ

ХУДОЖНЬОГО ЦІЛОГО …………………………………..…. 158Алла Островська.

КОМІЧНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ ………………..…. 164Елеонора Шестакова “ДИКИЙ СТАН СЛОВЕСНОСТІ”:

ПРОБЛЕМА ЖУРНАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ … 177Віталій Радчук, Олена Радчук. ХТО ВІН, РОБЕРТ БЕРНЗ?

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ……………………...……….. 191Світлана Кочерга.

АПОЛОНІВСЬКО-ДІОНІСІЙСЬКИЙ ДУАЛІЗМ

ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ …………... 219

Валентина Соболь. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО:

ПОГЛЯД ІЗ ХХІ СТОЛІТТЯ …………………………….……. 230


Світлана Оліфіренко. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НА УРОЦІ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПЕДАГОГІЧНІ

Й МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ……………… 237
ПОВІДОМЛЕННЯ І РЕЦЕНЗІЇ

Олена Башун. БІБЛІОГРАФІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФРАНКОЗНАВСТВА …………………….. 246Зенон ГУЗАР. ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ І ВГЛЯД

УВ ОЧІ СЛОВА (СОБОЛЬ В. НЕ БУДЬМО

ТІНЯМИ ЗНИКОМИМИ. - ДОНЕЦЬК, 2006. - 256 с.) …………… 256

Феня Пустова. НОВЕ ЯВИЩЕ У СЛОВНИКАРСТВІ …….. 268

Тетяна Остапенко. ПОСІБНИК З УКРАЇНСЬКОЇ

ЛІТЕРАТУРИ “СЛОБОЖАНСЬКА ХВИЛЯ”

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ-УКРАЇНЦІВ І РОСІЯН

ПІВНІЧНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ…………………..…………. 272

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький iconНаукового товариства
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка