Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.ІрпеняСторінка1/4
Дата конвертації02.05.2018
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня
Сьогодення в освіті вимагає широкого застосування сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання на засадах диференціації, індивідуалізації, запровадження дистанційних форм навчання, результативного проведення дослідно-експериментальної роботи, наукових досліджень, інновацій різного рівня.

Об'єктом інноваційної та експериментальної роботи в закладах освіти міста виступають учасники навчально-виховного процесу: учні, батьки, педагогічні колективи.

Предметом такої діяльності стали сучасні важливі напрями дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності, які здійснювалися в закладах освіти Київщини (і, зокрема – в місті Ірпені) в 2013-2014 навчальному році.

Відповідно до мети досліджень, з ціллю ефективної і якісної реалізації завдань вищезгаданої інноваційної діяльності та ДЕР наказами відділу освіти окреслюється ряд завдань, які передбачають наступні кроки: • визначення критеріїв ефективності і якості даної інновації та ДЕР в умовах сучасного навчального закладу;

 • розробка та апробація моделі інновації;

 • розробка та апробація тренінгових курсів з формування команди щодо управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу;

 • розробка та апробація проектів реалізації інновацій;

 • формування психологічної та педагогічної культури тренера та педагогів, задіяних у даному проекті (розвиток професійної компетентності вчителя; вивчення психологічних засад спілкування; сприяння особистісному розвитку та зростанню);

 • періодичний моніторинг даної діяльності (у кінці навчального року) щодо очікуваних результатів.

Результатами здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності є:

- розробка інноваційних моделей сучасних напрямів ДЕР та інновацій;

- професійної компетентності педагога-дослідника;

- підготовка відповідних програм, методичних рекомендацій, посібників, семінарів, спецкурсів для педагогів та керівників навчальних закладів з тем, які втілюються та апробуються.


Інформація

про проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі навчальних закладів м. Ірпеня у 2013-2014 н.р.1.«Створення безпечного середовища загальноосвітніх навчальних закладів Київської області ( Програма «Електронна школа»)»
Назва навчального закладу

Кількість педпрацівників

Кількість учнів

1

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки і права №2

50

--

 1. Рівень експерименту – регіональний (наказ головного управління освіти і науки КОДА «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня» № 292 від 28 вересня 2012 року)

 2. Метою програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Київської області інформаційно-комунікаційних технологій, створення безпечного інформаційно-навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів Київської області, що сприятиме підвищенню ефективності та якості освіти.

 3. Термін проведення: 2012-2014 роки.

 4. Етапи реалізації дослідно-експериментальної роботи:

Аналітично-практичний етап (червень 2012 року – травень 2013/2014 н.р.)

Організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Програми. 1. Очікувані результати:

 • створити умови для забезпечення рівних можливостей здобуття якісної освіти, розширення альтернативних форм її здобуття;

 • підвищити якість навчання в освітніх закладах області шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;

 • впровадити комплексні інформаційні системи управління кадрами , фінансовими та матеріально-технічними ресурсами освіти, запровадити електронний документообіг та централізовану систему електронної пошти;

 • технічно оснастити ЗНЗ сучасними інформаційно-комунікаційними засобами навчання і ліцензійним базовим програмним забезпеченням;

 • забезпечення ЗНЗ області доступом до мережі Інтернет з використанням глобальних інформаційних ресурсів;

 • впорядкувати інформаційний обмін банком даних між базовими закладами та установами освіти Київської області автоматизувати типові операції збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

 • поліпшити якість шкільної освіти, сприяти створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку.

 1. Наказ КОДА Департаменту освіти і науки «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах Київської області» від 30.08.2013 №280;

 2. Керівником реалізації Програми в Ірпінській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ст.. з поглибленим вивченням економіки та права № 2 Ірпінської міської ради Київської області є директор школи Бєлова Ірина Германівна.

 3. Відповідальний педагогічний працівник: заступник директора з науково-методичної роботи Литвин Леся Володимирівна.

 4. Педагогічні працівники, які реалізують Програму:

 • заступник директора з навчально-виховної роботи Батуринець Яна Миколаївна,

 • заступник директора з навчально-виховної роботи Ковалевська Людмила Олександрівна,

 • учитель інформатики Андрієвський Руслан Петрович.


2.«Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій»Назва навчального закладу

Кількість педпрацівників

Кількість учнів

1

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13

45

750
 1. Рівень експерименту - регіональний (відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за № 1217/17233, на виконання рішення колегії головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 22.06.2012 (протокол № 3) та з метою проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій»).

 2. Мета дослідження: Розробка системи психологічного забезпечення розвитку конкурентоздатності загальноосвітнього навчального закладу.

Завдання дослідження:

 1. Розробити теоретичну модель конкурентоздатності освітніх організацій на макро-, мезо- та макрорівнів.

 2. Експериментально дослідити психологічні проблеми щодо розвитку конкурентоздатності освітніх організацій на макро-, мезо- та макрорівнів.

 3. Розробити систему психологічного забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій на макро-, мезо- та макрорівнів.

 1. Термін проведення дослідно-експериментальної роботи – 2012-2014р.р.

 2. Етапи реалізації дослідно-експериментальної роботи :

І етап – теоретичний (січень-березень 2012р.).

Здійснено теоретичний аналіз проблеми психологічного забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій, розроблено програму дослідження. На даному етапі використано такі теоретичні методи: теоретичний аналіз, узагальнення, систематизація, моделювання, аналіз власного професійного досвіду.

ІІ етап – емпіричний (квітень-грудень 2012р.). Проведено емпіричне дослідження, яке спрямоване на визначення особливостей розвитку психологічних складових та основних типів конкурентоздатності освітніх організацій з використанням комплексу психологічних методик «Аналіз розвитку конкурентоздатності освітніх організацій» (О.А.Філь, 2010) .

ІІІ етап – формувальний (2013 рік). Формувальний експеримент, спрямований на практичну реалізацію концепції психологічного забезпечення розвитку конкурентоздатності організацій на макрорівні (рівень галузі діяльності організацій) у системі післядипломної освіти спеціальної перепідготовки фахівців сфери освіти, на мезорівні (рівень організацій) шляхом спеціальної психологічної підготовки керівників і працівників конкретних організацій сфери освіти та на макрорівні (рівень особистості в організації) шляхом реалізації індивідуальної програми саморозвитку власної конкурентоздатності.

IV етап – узагальнювальний (2014 рік). Буде проведено узагальнення та систематизація, оформлення результатів дослідно-експерементальної роботи.

Зміст роботи:

Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №15 Білоцерківської міської ради Київської області, наукової лабораторії інклюзивного навчання проведено методологічні сесії в межах реалізації програми дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій».

28.03.2012р. –Знайомство з проектом. Робота в проектних командах. Аналіз конкурентоздатності Ірпінської ЗШ І-ІІІ ст. № 13 (за методикою О.І.Філь, О.І.Вакулюк).

30 листопада 2012 року -

Заняття проводили Філь Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, методист наукової лабораторії організаційної психології КОІПОПК; Вакулюк Олена Іванівна, методист центру педагогічних інновацій

Під час роботи учасники презентували свої творчі домашні завдання, розглядалися актуальні проблеми розвитку конкурентоздатності персоналу освітніх організацій на мікро-рівні.

У ході сесії були проведені різні форми роботи, зокрема, міні- лекції, групові дискусії, робота в групах, «мозкові штурми», метод незакінчених речень тощо.

Учасники сесії отримали домашнє завдання, яке будуть презентовані під час наступної сесії.

15 лютого 2013 року

Заняття з теми „Розвиток конкурентоздатності послуг освітніх організацій” проводила Філь Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, методист наукової лабораторії організаційної психології КОІПОПК.

26.04.2013р.Під час роботи сесії учасники розглядали питання роботи освітньої організації, ринок освітніх послуг, орієнтацію організації на клієнтів.

 1. Очікувані результати дослідно-експериментальної роботи – розробка концепції психологічного забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій; розробка теоретичної моделі конкурентоздатності освітніх організацій; реалізація комплексного підходу розвитку конкурентоздатності сучасних організацій сфери освіти на різних рівнях шляхом спеціальної психологічної підготовки керівників та працівників конкретних організацій .

 2. Досягненні результати реалізації програми дослідно-експериментальної роботи : випуск посібника «Підліткова конкурентоздатність», Процан І.В., інформаційно-методичний збірник «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітнього навчального закладу», Процан І.В., Адамчук Т.А., Боднар Н.Д.

 3. Презентація результатів реалізації програми дослідно-експериментальної роботи:

 1. Виступ на педраді практичним психологом та соціальним педагогом школи на тему «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітнього навчального закладу»
 1. Презентація результатів реалізації програми «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітнього навчального закладу».

 2. Діагностика педагогічного та учнівського колективу «Cутність феномену конкурентоздатності навчального закладу»
p2100001


 1. Діагностика педагогів та батьків : на базі Ірпінської ЗШ № 13 проведено дослідження за методиками О.І.Філь, О.І.Вакулюк «Аналіз розвитку конкурентоздатності освітніх організацій», «Психологічний практикум „Розвиток конкурентоздатності послуг освітніх організацій”» та «SWOT -аналіз загальноосвітньої школи».

p2230001


 1. Педагогічний працівник навчального закладу, відповідальний за реалізацію програми дослідно-експериментальної роботи - Павленко Катерина Михайлівна.

 2. Педагогічні працівники, які реалізують програму дослідно-експериментальної роботи – Павленко Катерина Михайлівна, Адамчук Тетяна Анатоліївна, Процан Інна Василівна.

 3. Класи, у яких реалізується програма дослідно-експериментальної роботи – діагностика учнів 6, 8, 11-х класів.

3.Апробація навчальних планів, програм, навчально-методичної літератури (підручників, посібників) Всеукраїнського науково-педагогічного проекту “Росток”Назва навчального закладу

2013-2014н.р.

Кількість задіяних у реалізації програми:

Кількість класів

Кількість педагогічних працівників

Кількість учнів

1

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17

8

8

237

2

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

6

8

153

Даний проект поновлено у ЗШ № 17 з 2000 року, у ЗШ № 18 введено у 2010 році. У ЗШ № 17 НПП «Росток» реалізується у середній ланці.

У процесі реалізації проекту “Росток” розроблено комплексний моніторинг результатів навчання і розвитку учнів, який реалізує мету й завдання експерименту.

Основними завданнями комплексного моніторингу результатів експерименту є:


 • визначення досягнутого рівня розвитку, виховання, навчальних досягнень дитини в порівнянні із середніми показниками у віковій групі;

 • виявлення динаміки індивідуального рівня розвитку кожної дитини й класу в цілому;

 • визначення причин можливих негативних явищ і розробка рекомендацій. Аналіз матеріалів діагностики розвитку учнів у процесі апробації,

розробленого навчально-методичного забезпечення експерименту, дозволив виділити три основних блоки комплексного моніторингу:

1) рівня загального психічного розвитку учнів;

2) навчальних досягнень учнів;

3) діяльності вчителя.

Детальна довідка щодо творчої реалізації НПП «Росток» у ЗШ №№ 17, 18 додається.
4.«Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку»
Назва навчального закладу

Кількість педпрацівників

Кількість дітей

1

Дошкільний навчальний заклад №1 «Лісова пісня» м. Ірпеня

32

470

На виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації № 248 від 07.08.2013 «Про надання статусу експериментального дошкільного навчального закладу регіонального рівня» розпочато з теми «Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку».

Метою дослідження є розробка, наукове обґрунтування та апробація технології формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку.

Відповідно до мети визначено такі основні завдання дослідження:

1. Вивчити стан дослідженості проблеми формування художньо-продуктивної компетенції вихованців дошкільного навчального закладу.

2. Проаналізувати сучасний стан практичної діяльності дошкільних навчальних закладів з формування художньо-продуктивної компетенції вихованців дошкільного навчального закладу.

3. Розробити, апробувати й упровадити технологію формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку.

4. Розробити навчально-методичне забезпечення (програми, посібники, методичні рекомендації для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків вихованців), що сприятиме формуванню художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку.

5. Узагальнити досвід упровадження технології формування художньо-продуктивної компетенції вихованців дошкільного навчального закладу.

6. Презентувати досвід роботи дошкільного навчального закладу з розроблення, апробації та впровадження технології формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку в ході проведення науково-методичних заходів міського, регіонального, національного та міжнародного рівнів.

Програма дослідно-експериментальної роботи розрахована на 4 роки: 2013-2016 роки. Завершення експерименту – завершення перебування дітей старшої групи в дошкільному навчальному закладі.

Протягом концептуально-діагностичного етапу (жовтень 2013 р.- серпень 2014р.) досягнуто таких результатів: • створено організаційно-педагогічні умови для впровадження програми дослідно-експериментальної роботи;

 • розпочато роботу зі створення програм, науково-методичних і навчальних посібників, методичних рекомендацій;

 • продовжується робота над розвитком компетентностей учасників дослідно-експериментальної роботи, їхньої готовності до використання та впровадження інноваційних педагогічних технологій;

 • здійснено роботу з активізації мотивації до досягнення успіху, самовдосконалення, самоосвіти педагогічних працівників дошкільного навчального закладу;

 • продовжується робота з підвищення науково-методологічного рівня професійної діяльності педагогічних працівників, збагачення практики роботи дошкільного навчального закладу досягненнями сучасної науки;

 • продовжується робота над формуванням готовності педагогічних працівників дошкільного навчального закладу до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи;

 • створено опитувальники для педагогів щодо рівня їх знань художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку та визначення рівня сформованості художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку;

 • створено анкету для педагогів експериментальних груп щодо творчості дітей у цих групах;

 • створено анкету для батьків «Художньо-продуктивна діяльність ваших малюків;

 • визначено перелік питань, що визначають компетентність дітей-учасників експериментальної діяльності;

 • продовжується робота зі створення цілісного освітнього простору для формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку.

Результати реалізації програми другого етапу ДЕР було презентовано під час проведення:

 • семінарів-практикумів « Розвиток здібностей дітей під час навчання аплікації» (презентація досвіду роботи у всіх вікових групах), «Екологічна казка в ДНЗ» (презентація роботи театрального гуртка);

 • методичного об’єднання «Логоритміка як засіб всебічного розвитку дошкільників» (презентація театральної та літературної діяльності дошкільників);

 • майстер-класу «Квілінг для дошкільнят» (презентація художньо-продуктивної роботи вихователів разом з дітьми);

 • Дискусійного клубу «ІКТ в роботі з дошкільниками» (обмін думками щодо використання мультимедійних презентацій для ознайомлення дітей з катинами художників);

 • міських конкурсів "Ці веселі макарони", «На кращу символіку» (І місце), «Вогонь –це не для гри» (ІІІ місце);

 • написано методичний посібник «Театр дітям» (Войтенко Н.О.);

 • ДНЗ представив свої посібники на міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти -2014" (відзначено дипломом учасника конкурсу з номінації «За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти»);

 • розпочалась робота закладу як обласного опорного закладу освіти з теми «Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку». Уже проведено два заняття : «Середовище ДНЗ для реалізації завдань формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників», «Театральна компетенція дошкільників»;

 • 28.03.14року (протокол №3) було проведено педагогічну раду на тему «Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку».

Завідуюча дошкільного навчального закладу №1 «Лісова пісня» (ясла-садок комбінованого типу) Ірпінської міської ради Нельзіна Марія Дем’янівна. Відповідальною особою за реалізацію програми дослідно-експерементальної роботи з «Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку» призначено Батуринець Аллу Михайлівну, вихователя-методиста дошкільного навчального закладу №1 «Лісова пісня» (ясла-садок комбінованого типу) Ірпінської міської ради.

До списку педагогів, які реалізують програму дослідно-експерементальної роботи з «Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку» входять 11 педагогів

Дослідно-експеремантальна робота реалізується на базі 8-ми груп. В кожній групі залучено до реалізації програми 10 вихованців, які складають загальну кількість 80 осіб.

Отже, першу частину плану ІI концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи з «Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку» виконано в повному обсязі.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconМетодичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень
Конференції, організаторами та співорганізаторами яких були кафедри Університету
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність
Документологія : навч метод посіб для студ вищ навч закл напряму 020105 „Документознавство та інформ діяльність” / Рівнен держ гуманітар...
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconКонтрольна робота за навчальний рік на другому чи третьому уроці, окрім понеділка
Збірники підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка