Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка19/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЗАПРОШУЄМО ВАС СТАТИ ЧИТАЧАМИ

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

(ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)


ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського – науково-дослідний центр з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства, національне галузеве книгосховище, головний науково-інформаційний центр освітянської галузі України, науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та АПН України.

До Ваших послуг універсальний книжковий фонд ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (понад 500 тис. примірників), 40% якого становлять фахові документи:

 • періодичні видання ХІХ–ХХ ст. та сучасні (щорічна передплата – понад 300 вітчизняних та зарубіжних газет і журналів);

 • дисертації та автореферати дисертацій педагогіко-психологічної тематики;

 • зібрання праць вітчизняних та зарубіжних педагогів (ХІХ–ХХ ст.), монографії, матеріали досліджень із педагогіко-психологічних питань, програми та методики викладання предметів, підручники і посібники для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації;

 • література іноземними мовами з питань педагогіки і психології, художні твори мовою оригіналу;

 • література з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства.

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського розташована у двох приміщеннях:

– головне (вул. М. Берлинського, 9);

– філія (вул. Володимирська, 57).

У головному приміщенні діють:

– загальний читальний зал;

– дисертаційний зал;

– читальний зал сучасного підручника;

– читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського;

– читальний зал літератури іноземними мовами;

– кабінет бібліотекознавства;

– персональний абонемент;

– міжбібліотечний абонемент (МБА);

– медіа-центр.

Медіа-центр надає користувачам платні і безкоштовні послуги, пов’язані з мультимедійною інформацією, включаючи сканування, копіювання й тиражування методичних, навчальних, дидактичних та інших друкованих і електронних матеріалів за умов збереження авторських і суміжних прав, швидкісний Інтернет. На базі медіа-центру за сприяння Британської Ради в Україні, згідно з Угодою про співробітництво між АПН України та Британською Радою, відкрито "Ресурсний інформаційно-освітній центр". У цьому центрі користувачі бібліотеки можуть отримати доступ до повнотекстових електронних баз даних 1000 британських та міжнародних журналів і газет та понад 8500 наукових видань з питань освіти, економіки, бізнесу, політики.

Через веб-сайт ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (www.library.edu-ua.net) надається доступ до її електронного каталогу та виконується віртуальна довідка.

До послуг освітян повнотекстові та реферативні бази даних (БД):


 • БД авторефератів та дисертацій з психолого-педагогічних питань;

 • БД праць видатних педагогів, зокрема – повнотекстова колекція праць В. О. Сухомлинського;

 • електронна бібліотека книг XIX ст. з психолого-педагогічної тематики;

 • галузева реферативна БД.

У філії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського працює:

– загальний читальний зал;

– абонемент.

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського видає:

• збірники наукових праць з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства;

• регламентуючі та інструктивно-методичні матеріали для мережі освітянських бібліотек України;

• щомісячний бюлетень „Нові надходження до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського”;

• бібліографічні та інші інформаційні видання з актуальних педагогіко-психологічних питань;

• „Календар знаменних та пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки” (щорічно).

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснює кваліфіковане бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, а також інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в освітянських закладах шляхом групового та індивідуального інформування, систематичного проведення Днів інформації, Днів фахівця, педагогічних рад, презентацій освітянських періодичних видань, тематичних книжкових виставок, друку в періодичних галузевих виданнях, інформаційних і тематичних списків літератури з актуальних проблем освіти, педагогіки та психології.

Як культурно-просвітницький центр, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського систематично проводить художньо-мистецькі виставки, презентації, літературно-музичні вечори, зустрічі з відомими діячами освіти і культури.


ЗАПРОШУЄМО НА НАШ ВЕБ-САЙТ:

www.library.edu-ua.net

E-mail:dnpb@i.ua


ГОЛОВНЕ ПРИМІЩЕННЯ:

04060


м. Київ,

вул. М.Берлинського, 9

тел.: 467-22-14,

440-35-48


ФІЛІЯ:


03030

м. Київ,


вул. Володимирська, 57

(Будинок учителя)

тел.: 234-71-59

РЕЖИМ РОБОТИ:

щоденно з 10.00 до 20.00


вихідний день – субота

неділя – з 10.00 до 18.00останній день місяця –санітарний день

Державною науково-педагогічною бібліотекою України

імені В.О.Сухомлинського

видано за 2000 – 2009 рр.


 • Бібліографічні посібники з актуальних психолого-педагогічних питань
 • Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищих навч. закл. І–ІІ р.а. / АПН України, ДНПБ України, УБА, Секція освіт. б-к ; [упоряд. А.І. Рубан ; наук. консультанти: П.І. Рогова, К.Т. Селіверстова ; відп. за вип. І.І. Хемчян ; ред. Є.К. Бабич ; рецензент А.О. Малько]. – К., 2003. – 87 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 1).

 • Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку. 1991 – 2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої освіти ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, І. П. Моісеєва, Л. І. Ніколюк, О. С. Микитенко ; наук. ред. П. І. Рогова ; наук. консультант Б. І. Корольов ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – К. : Пед. думка, 2008. – 487 с.

 • Гід з громадянської освіти в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Донец. шк. прав людини ; [упоряд.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк, Г.К. Черняєва, В.В. Березкіна, Н.Ю. Дуральська ; наук. ред. П.І. Рогова ; наук. консультант К.І. Чорна]. – Донецьк ; К., 2003. – 166 с.

 • Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності (2000–2004) : наук.-допом. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. В. О. Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Н. А. Палащина, Н.А. Горбенко, В. В. Вербова, Л.І. Самчук ; наук. ред. П. І. Рогова, В. І. Лутовинова ; відп. за вип.: Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова ; бібліогр. ред.: Р. С. Жданова, Н. А. Палащина ; літ. ред. К. М. Лашко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, О. В. Воскобойникова-Гузєва. – К. : [Вид. О. М. Ешке], 2005. – 99 с.

 • Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991–2001 рр.) : реком. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, УБА ; [уклад.: Г.К. Черняєва, Л.І. Ніколюк, І.М. Смелік ; відп. за вип. Т.Ф.Букшина] ; наук. консультант М.Д. Ярмаченко // Шкіл. світ. – 2002. – Черв. (№ 21/23). – С. 1–61.

 • Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [уклад.: Л.О. Пономаренко, І.П. Моісеєва, Л.І. Ніколюк, Л.Н. Штома, Є.К. Бабич; наук. консультант Н.Г. Ничкало ; відп. за вип. Т.Ф. Букшина ; ред. Є.К. Бабич]. – К., 2004. – 267 с.

 • Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип.1 / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк, Л.І. Самчук, І.М. Каневська ; наук. консультант і автор вступ. ст. В.І. Кизенко ; наук. ред. Т.Ф. Букшина ; відп. за вип. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Є.К. Бабич ; рецензент Н.М. Бібік]. – К., 2005. – 63 с. – (Освіта України; № 90/91, 6–9 груд.).

 • Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 1 / М-во освіти України, АПН України, Ін-т змісту і методів навчання, Центр. освіт. б-ка ; [уклад.: Т.Ф. Букшина, Г.К. Черняєва ; відп. за вип. П.І. Рогова ; рецензент Л.І.  Даниленко, канд. пед. наук]. – К. : ВІПОЛ, 1999. – 60 с.

 • Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 2 / АПН України, ДНПБ України; уклад.: Т.Ф. Букшина, Г.К. Черняєва ; відп. за вип. П.І. Рогова ; рецензент Н.Ф. Федорова // Шкіл. світ. – 2001. – Верес. (№ 34) + Вкладка.

 • Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 3 / АПН України, ДНПБ України; упоряд.: О.В. Углова, О.В. Яковлєва ; відп. за вип. Т.Ф.Букшина ; ред. Є.К. Бабич ; рецензент Л.І. Даниленко]. – К., 2003. – 87 с.

 • Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т ; [уклад.: І. П. Моісєєва, Н.Д. Грудініна ; наук. консультант і автор вступ. ст. І. Г. Єрмаков ; передмова Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; рецензент Л. І. Даниленко]. – К. : [б. в.], 2005. – 307 с.

 • Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: І. П. Моісєєва, Л. О. Пономаренко ; наук. консультант і автор вступ. ст. К. І. Чорна ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. і відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; рецензенти: К. О. Журба, І. Г. Єрмаков]. – К. : Пед. думка, 2007. – 195 с.

 • Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Київ. нац. екон. ун-т ; [упоряд.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк, Г.К. Черняєва, В.В. Березкіна, Н.Ю. Дуральська ; наук. ред. П.І. Рогова, дир. ДНПБ України ; наук. консультант К.І. Чорна, канд. пед. наук]. – К., 2002. – 141 с.

 • Біобібліографічні покажчики

Серія „Видатні педагоги світу”

 • Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1848-1942): до 125-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад.: В.В. Вербова, Н.А. Горбенко, С.В. Іщук, С.В. Петровська ; наук. ред.: П.І. Рогова, Т.Ф. Букшина ; наук. консультант О.В. Сухомлинська ; відп. за вип. Н.А. Палащина ; ред. Р.С. Жданова, Н.Г. Богун ; рецензент М.Б. Євтух]. – К., 2003. – 132 с. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 2).

 • Спадщина А. С. Макаренка і пріоритети сучасності: 1991–2008 (до 120-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: Іванова О. І., Лога Т. В. ; вступ. ст. Ткаченка А. В. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; наук. консультант Зязюн І. А. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2008. – 179 с. – (Серія „Видатні педагоги світу” ; вип. 4).

 • В.О. Сухомлинський. Біобібліографія: 1987–2000 рр. / АПН України, Укр. асоціація В.О. Сухомлинського, [ДНПБ України] ; уклад.: Г.І. Сухомлинська, О.В. Сухомлинська, д-р пед. наук, акад. ; за ред. Н.О. Гажаман, Л.І. Ніколюк ; відп. за вип. П.І. Рогова. – К. : КНЕУ, 2001. – 128 с. – (Видатні педагоги світу; Вип. 1).

 • В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001–2008 рр. / АПН України, Укр. асоціація В. О. Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Заліток Л. М. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Богданова А. М., 2008. – 195 с. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 3).

Серія „Академіки АПН України”

 • Іван Дмитрович Бех : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк ; авт. вступ. ст. М.Д. Зубалій ; наук. ред.: Т.Ф. Букшина, В.А. Зотова ; бібліогр. ред. Р.С. Жданової ; літ. ред. К.М. Лашко].  – К. ; Житомир, 2005. – 87 с. – (Серія "Академіки АПН України" ; вип. 7).

 • Алла Михайлівна Богуш : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд. Л.О. Пономаренко ; наук. ред. П.І. Рогова ; літ. ред. Г.М. Лисиця]. – К. ; Одеса : СВД Черкасов, 2005. – 99 с. – (Академіки АПН України ; вип. 4).

 • Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд. Л.І. Ніколюк ; наук. ред. П.І. Рогова ; наук. консультант К.К. Потапенко ; рецензент В.І. Лутовинова ; ред. Л.О. Пономаренко]. – К., 2003. – 77 с. – (Академіки АПН України ; вип. 3).

 • Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ: Біобібліогр. покажч. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [вступ. стаття В. Г. Кременя; упоряд.: Л.Н. Штома, Л.О. Пономаренко ; наук. ред.: Н.Г. Ничкало, П.І. Рогова].  – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 99 с. – (Академіки АПН України ; вип. 14).

 • Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. ДНПБ України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя ; [упоряд.: Л.І. Ніколюк, Л.О. Пономаренко, Л.Н. Штома ; наук. ред. П.І. Рогова ; наук. консультант Н.Г. Ничкало ; ред. Є.К. Бабич]. – К., 2003. – 45 с. – (Академіки АПН України ; вип. 2).

 • Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч: Біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк ; вступ. стаття Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – 2 ге вид., допов. – К., 2008. – 167 с. – (Серія „Академіки АПН України” ; вип. 12).

 • Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк, І. П. Моїсеєва ; вступ. стаття Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред.: Р. С. Жданова, Є. К. Бабич].  – К., 2005. – 95 с. – (Серія „Академіки АПН України” ; Вип. 6).

 • Василь Миколайович Мадзігон: учений - педагог та організатор педагогічної науки і освіти України : біобібліогр. покажчик / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: І. О. Іванова, С. В. Чернобровкіна ; вступ. ст. Г. Є. Левченко ; наук ред. А. М. Доркену ; бібліогр. ред Л. О. Пономаренко].– К., 2007. – 64 с. – (Серія "Академіки АПН України").

 • Сергій Дмитрович Максименко – академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : бібліогр. покажч. наук. праць за 1991–2007 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. М. Айвазова, Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – К. : КММ, 2008. – 127 с. – (Серія „Академіки АПН України” ; вип. 10).

 • Нелля Григорівна Ничкало : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома ; наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова ; літ. ред. Г. М. Лисиця ; бібліогр. ред. Р. С. Жданова]. – К. : [б. в.], 2005. – 96 с. – (Серія "Академіки АПН України" ; вип. 5).

 • Наукова школа академіка Олександри Савченко / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська]. – К. : Пед. преса, 2008. – 187 с. : кол. іл. – (Серія "Академіки АПН України" ; вип. 11).

 • Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. М. Заліток, Г. М. Семендяєва ; вступ. стаття: О. Я. Савченко, Н. П. Дічек ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. О. І. Гожик]. – К., 2006. – 67 с. – (Серія „Академіки АПН України”; вип. 8).

 • М. Д.Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд.: В.В. Вербова, Н.А. Горбенко ; відп. за вип. Т.Ф. Букшина ; ред. Є.К. Бабич]. – К., 2002. – 32 с. – (Академіки АПН України ; вип. 1).

****

 • Віталій Станіславович Журавський : біобібліогр. покажч. / Акад. прав. наук України, Укр. Акад. політ. наук, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад.: Н.А. Палащина, В.В. Вербова, Н.А. Горбенко ; наук. ред. П.І. Рогова ; відп. за вип. Н.А. Палащина ; літ. ред. Г.М. Лисиця]. – К.: Т-во „Знання”, 2005. – 34 с.

 • Юрій Михайлович Хорунжий : біобібліогр. покажч. : До 40 річчя літ. діяльності / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Р. С. Жданова]. – К.: Видав. дім „КМ Академія”, 2006. – 95 с.: фото.
 • серія “Ювіляри АПН України”

 • БІБІК Надія Михайлівна (до 55-річчя від дня народження)

 • БОНДАР Віталій Іванович (до 65-річчя від дня народження)

 • БИКОВ Валерій Юхимович (до 60-річчя від народження)

 • БУГАЙОВ Олександр Іванович (до 80-річчя від дня народження

 • БУРИНСЬКА Ніна Миколаївна (до 75-річчя від дня народження)

 • ВАРЗАЦЬКА Лариса Олександрівна (до 65-річчя від дня народження)

 • ВАШУЛЕНКО Микола Самійлович (до 60-річчя від дня народження)

 • ГОНЧАРЕНКО Семен Устимович (до 75-річчя від дня народження)

 • ГУБКО Олексій Тимофійович (до 80-річчя від дня народження)

 • ЄРМАКОВ Іван Гнатович (до 55-річчя від дня народження)

 • КОНОНКО Олена Леонтіївна (до 60-річчя від дня народження)

 • КРЕМЕНЬ Василь Григорович (до 55-річчя від дня народження)

 • КУЛЬЧИЦЬКА Олена Іполитівна (до 70-річчя від дня народження)

 • ЛАКТІОНОВА Галина Миколаївна (до 50-річчя від дня народження)

 • МАДЗІГОН Василь Миколайович (до 65-річчя від дня народження)

 • МАСОЛ Людмила Михайлівна (до 50-річчя від дня народження)

 • МОЛЯКО Валентин Олексійович (до 65-річчя від дня народження)

 • ОРЖЕХОВСЬКА Валентина Михайлівна (до 65-річчя від дня народження)

 • СИСОЄВА Світлана Олександрівна (до 60-річчя від дня народження)

 • СОБОТОВИЧ Євгенія Федорівна (до 70-річчя від дня народження)

 • СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна (до 55-річчя від дня народження)

 • ТАЛАЛУЄВА Наталя Олександрівна (До 60-річчя від дня народження)

 • ХАЙРУЛІНА Василина Миколаївна (до 60-річчя від дня народження)

 • ХОРОШКОВСЬКА Ольга Назарівна (до 65-річчя від дня народження)

 • ЧЕБИКІН Олексій Якович (до 55-річчя від дня народження)

 • ШЕЛЕХОВА Галина Тарасівна (до 50-річчя від дня народження)

 • ШУХОВА Елеонора Василівна (до 70-річчя від дня народження) • Методичні посібники

 • Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації : метод посіб. / М-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; авт.-уклад. В.І. Лутовінова ; [ред. Р.С. Жданова]. – Х., 2003. – 44 с.

 • Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посібник / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка. – К. : [б. в.], 2007. – 71 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 4).

 • Методика бібліографування : наук.-практ. посіб. / М-во освіти і науки України, АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; Авт.-упоряд. В. І. Лутовинова ; [відп. за вип. П. І. Рогова ; літ. ред. Л. І. Стельмах ; рецензент Г. В. Швецова-Водка]. – К., 2005. – 134 с.

 • Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу : зб. інструкт.-метод. матеріалів : [у 2 ч.] / ДНПБ України ; авт.-упоряд.: П.І. Рогова, І.І. Хемчян, Р.П. Гаврилюк [та ін.] // Шкіл. світ. – 2002. – Листоп. (№ 42/43). – С. 1–62; Груд. (№ 46/47). – С. 1–61; 2003. – Квіт. (№ 13). – С. 1–23.

 • Планування та звітність бібліотеки інституту післядипломної педагогічної освіти : метод. рек. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, ЦІППО ; [уклад. В.П. Здановська ; наук. ред. П.І. Рогова ; відп. за вип. І.І. Хемчан]. – К., 2004. – 75 с.

 • Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII – початок XX ст.) із фондів бібліотек України : (метод. посіб.) / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; МКіТ України, НПБ України ; [авт.-уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова ; рецензенти: Г. І. Ковальчук, Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; літ. ред. Г. М. Лисиця ; відп. ред. В. О. Кононенко, С. О. Басенко]. – К., 2005. – 124 с.1 У круглих дужках біля номерів позицій зазначено ідентифікуючі ознаки.
Каталог: load -> pedagogika
load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
load -> Програма соціологічного дослідження
load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20сБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка