Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007


Розділ 1. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти УкраїниСторінка2/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Розділ 1. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти України
Закони України


 1. Україна. Закони.

Про дошкільну освіту : Закон України : за станом на 25 листоп. 2005 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське вид-во, 2005. – 32 с. – (Серія "Закони України"). 1. Україна. Закони.

Про освіту : Закон України : за станом на 8 груд. 2006 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 40 с. – (Серія "Закони України"). – Із змісту: Ст. 33 : Дошкільна освіта. – С. 17 ; Ст. 34 : Дошкільні навчальні заклади. – С. 18


 1. Україна. Закони.

Про охорону дитинства : Закон України : за станом на 5 трав. 2005 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське вид-во, 2005. – 23, [1] с. – (Серія "Закони України").
Укази Президента України


 1. Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 7 . – С. 4–9.


Постанови Кабінету Міністрів України


 1. Держава підтримує дошкілля : [витяг з постанови Каб. Міністрів України від 23 берез. 1992 р. № 143 "Про невідклад. питання діяльності дит. навч.-вихов. закл."] // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 6/7. – С. 2.
 1. Державна національна програма "Освіта": Україна XXI ст. : [затв. постановою Каб. Міністрів України № 896 від 3 листоп. 1993 р. / Ін-т системних досліджень освіти України]. – Київ : Райдуга, 1994. – 61 с. – Із змісту: Дошкільне виховання. – С. 18–21.
 1. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") : [розд. "Дошкіл. виховання" : затв. постановою Каб. Міністрів України № 896 від 3 листоп. 1993 р.] // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 2. – С. 2–3.
 1. Положення про дошкільний навчальний заклад : постанова Каб. Міністрів України від 12 берез. 2003 р. № 305 // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 5. – С. 3–6 : іл. ; Інформ. зб. М ва освіти і науки України. – 2003. – № 8. – С. 15–26.
 1. Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" : затв. постановою Каб. Міністрів України № 306 від 12 берез. 2003 р. // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 6. – С. 26–27 ; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 9. – С. 15–18.
 1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі : затв. постановою Каб. Міністрів України від 14 черв. 2002 р. № 826 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 8. – С. 5.
 1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах : постанова Каб. Міністрів України від 22 листоп. 2004 р. № 1591 // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 1. – С. 25–27. – Дод.: Норми харчування.
 1. Про ліцензування закладів освіти : положення Каб. Міністрів України від 12 лют. 1996 р. № 200 // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 8. – С. 5–6.Накази, листи, методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України


 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні : [затв. рішенням Колегії М-ва освіти України та Президії Акад. пед. наук України] / розроб.: О. Л. Кононко, Л. Ю. Корміліцина ; брали участь: А. М. Богуш, Е. С. Вільчковський [та ін.] // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–19.
 1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах : [наказ М-ва освіти і науки України та М-ва охорони здоров'я України від 17 квіт. 2006 р. № 298/227] // Палітра педагога. – 2006. – № 3. – С. 12–31.
 1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах : [затв. наказом М-ва освіти України від 30 січ. 1998р. за № 32] // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 4–6.
 1. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах : метод. лист М-ва освіти і науки України від 6 черв. 2005 р. № 1/9–306 // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 7. – С. 3–6 : іл. ; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2005. – № 16/17. – С. 53–63.
 1. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі : інструкт.-метод. рек. (від 27 серп. 2004 р. № 1/9–438) // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 10. – С. 5–7.
 1. Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах : метод. рек. : лист М-ва освіти і науки України від 17 берез. 2006 р. № 1/9–153 // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 5. – С. 10–13 : табл. ; Практика упр. закл. освіти. – 2006. – № 2. – С. 72–80 : табл.
 1. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 20 лют. 2002 р. № 114 // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 3. – С. 25–27.
 1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 19 жовт. 2001 р. № 691 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 1. – С. 10–11.
 1. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 21 листоп. 2002 р. № 667 // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 1. – С. 26–27.
 1. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 24 лип. 2001 р. № 553 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 7. – С. 10–11.
 1. Примірний статут дошкільного навчального закладу : [затв. наказом М-ва освіти і науки України від 24 квіт. 2003 р. № 257] // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 7. – С. 22–23, 26–27.
 1. Про атестацію педагогічних працівників України : тип. положення : затв. наказом М ва освіти України від 20 серп. 1993 р. № 310 / розробл. авт. кол.: Болтівець С. І., Ковганич В. В., Красноголовець О. М. [та ін.] // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 4. – С. 3–10. – Дод.: Атестац. лист ; Кваліфікац. характеристики пед. працівників, для яких встановлені кваліфікац. категорії.
 1. Про атестацію середніх, загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації : типове положення М-ва освіти України від 5 берез. 1996 р. № 66 // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 8. – С. 7.
 1. Про Базовий компонент дошкільної освіти в Україні : рішення колегії М-ва освіти України від 28 жовт. 1998 р. № 14/2–7 : рішення Президії АПН України від 28 жовт. 1998 р. №1–7/9–106 // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 1. – С. 5 ; Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1999. – № 2. – С. 12–15.
 1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі : наказ М-ва охорони здоров'я України, М-ва освіти і науки України від 30 серп. 2005 р. № 432/496 // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 11 . – С. 3–5.
 1. Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : наказ М-ва освіти і науки України від 16 серп. 2004 р. № 658 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2004. – № 21/22. – С. 24–29.
 1. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженного дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 20 лют. 2002 р. № 128 // Практика упр. закл. освіти. – 2006. – № 5. – С. 100–104 : табл.
 1. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ М-ва освіти і науки України від 7 листоп. 2000 р. № 522 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 3. – С. 24–28. – Дод.: Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 1. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу : наказ М-ва освіти і науки України, М-ва охорони здоров'я України від 27 берез. 2006 р. № 240/165 // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 6. – С. 3–6 ; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2006. – № 15. – С. 3–10 ; Практика упр. закл. освіти. – 2006. – № 1. – С. 97–102. – Дод.: Порядок комплектування дошкіл. навч. закладів (груп) компенсуючого типу.
 1. Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах : наказ М-ва охорони здоров'я України, М-ва освіти і науки України від 1 черв. 2005 р. № 242/329 // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 11. – С. 5–6.
 1. Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників України : наказ М-ва освіти України від 20 серп. 1993 р. № 310 // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 4. – С. 3.
 1. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах : лист М-ва освіти і науки України від 21 черв. 2007 р. № 1/9–394 // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 7. – С. 3–5 : табл. – Дод.: Пам'ятки з вивчення організації харчування у ДНЗ
 1. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах : лист М-ва освіти і науки України від 17 серп. 2005 р. № 1/9–431 // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 9. – С. 6 ; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2005. – № 25/27. – С. 86–88.
 1. Про організацію обліку дітей дошкільного віку : лист М-ва освіти і науки України від 7 трав. 2007 р. № 1/9–263 // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 7. – С. 5
 1. Про організацію роботи та комплектацію дошкільних виховних закладів компенсуючого типу : міжвід. інстр. : затв. наказом М-ва освіти України, М-ва охорони здоров'я України від 12 серп. 1994 р. № 250/149 // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 12. – С. 4–7 : іл.
 1. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі : інструкт.-метод. лист М-ва освіти і науки України від 1 жовт. 2002 р. № 1/9–434 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 10. – С. 3.
 1. Про постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" : наказ М-ва освіти і науки України від 25 берез. 2003р. № 164 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 8. – С. 14–26
 1. Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів : наказ М-ва освіти і науки України від 7 квіт. 2005 р. № 204 // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 5. – С. 19.
 1. Про присвоєння педагогічного звання : лист М-ва освіти і науки України від 26 листоп. 2007 р. № 1/9–706 // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 12. – С. 15
 1. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів : лист М-ва освіти і науки України від 24 січ. 2007 р. за № 1/9–36 // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 2. – С. 9
 1. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади : інструкт.-метод. лист М-ва освіти і науки України від 4 жовт. 2007 р. № 1/9–583 // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 11. – С. 3–8 : іл.
 1. Про стан та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання : рішення колегії М-ва освіти України від 26 квіт. 1995р. № 5/1–7 // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1995. – № 11. – С. 19–26
 1. Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу : [затв. наказом М-ва освіти і науки України від 11 верес. 2002 р. № 509] : (2–ге вид., доповн.) // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 10. – С. 29–31 : табл. ; № 11. – С. 28–31 : табл.
 1. Типовий статут дошкільного виховного закладу : затв. наказом міністра освіти України від 7 квіт. 1994 р. № 94 // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 8. – С. 6–8.
 1. Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України, М ва охорони здоров'я України від 15 серп. 2006 р. № 620/563 // Практика упр. закл. освіти. – 2006. – № 3. – С. 87–88.


Накази інших міністерств та відомств


 1. Щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість послуг з утримання дітей у дошкільному закладі : лист Держ. податк. адмін. України від 19 листоп. 1998 р. № 13540/10/16–1220–15 // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 8. – С. 12.


Збірники нормативно-правових документів


 1. Громадянське виховання особистості : [навч.-метод. вид.]. Кн. 1. Законодавчо-правові та теоретичні засади / [авт. та упоряд.: В. І. Войтенко, Л. А. Грицюк, М. І. Каратаєва]. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2006. – 110 с. – (Дошкільна освіта). – Бібліогр.: с. 106–108.
 1. Законодавчі акти України з питань освіти : за станом на 1 квіт. 2004 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань науки і освіти. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське вид-во, 2004. – 403 с. – Зміст: Про освіту ; Про дошкільну освіту ; Про охорону дитинства ; Національна доктрина розвитку освіти ; Конвенція про права дитини.
 1. Книга керівника дошкільного навчального закладу : довідк. матеріали для організації діяльн. дошкіл. навч.-вихов. закладу / [упоряд.: О. А. Копєйкіна, Л. В. Гураш]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 509 с. – (Бібліотека вчителя : нормативні документи М-ва освіти і науки України)
 1. Освіта України : нормат.-прав. документи : до 2–го Всеукр. з'їзду працівників освіти / М-во освіти і науки України ; [голова редкол. В. Г. Кремень]. – Київ : Міленіум, 2001. – 470 с.

Зміст: Закон України "Про освіту" ; Закон України "Про дошкільну освіту".


Розділ 2. Становлення і розвиток дошкільної педагогіки як науки
Див. також: 478, 609, 745, 781, 814, 917, 943, 985, 1071, 1072, 1106, 1108, 1137, 1225, 1271, 1288, 1564, 1572


 1. Алмакаєва, О. В. Естетичне виховання дошкільнят в українській педагогічній думці (кінець 19 – перша половина 20 ст.) / О. В. Алмакаєва // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. пед. ін-ту. – Ізмаїл, 2003. – Вип. 14 : Істор. науки. Пед. науки. Філол. науки. – С. 29–32.

 2. Антонець, М. Стежка до дитячих сердець : В. О. Сухомлинський про дитинство у світлі рід. мови, природи і нац. культури / М. Антонець // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 9. – С. 9.

 3. Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Любов Вікторівна Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 422 с. : портр. – Бібліогр. у кінці розд. – Із змісту: Розд. V : Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного дошкільного виховання в кінці XIX – на початку XX ст. – С. 214–283 ; Розд. VI : Освіта й дошкільне виховання в Україні за радянських часів. – С. 284–344.

 4. Богуш, А. Біологічне та соціальне у поглядах С. Русової на виховання / Алла Богуш // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 9. – С. 8–9 : іл.

 5. Богуш, А. М. О. Ольжич і С. Русова: національне виховання українського дошкілля / А. М. Богуш // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2000. – Вип. 5/6. – С. 5-10.

 6. Бондар, О. В. Фінансування дошкільної системи виховання у 20–30–ті роки 20 ст.: історичний аспект проблеми / О. В. Бондар // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту "Нар. укр. акад." – Харків : НУА, 2005. – Т. 11. – С. 179–189.– Бібліогр. в кінці ст.

 7. Борисова, З. Вища освіта педагогів дошкілля: початок становлення в Україні : [до 100–річчя від заснування в Києві Фребел. пед. ін-ту] / Зоя Борисова // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 3. – С. 9–10 : фотогр.

 8. Борисова, З. Н. Питання теорії дошкільного виховання в Україні на початку ХХ-го ст. (за матеріалами журналу "Дошкольное воспитание") / З. Н. Борисова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С. 107–111.

 9. Борисова, З. Подвижниця національного дошкільного виховання : до 150-річчя від дня народж. С. Ф. Русової / З. Борисова, М. Машовець // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 3. – С. 3–4.

 10. Борисова, З. Проблема гри в педагогічній теорії : до 100-річчя від дня народж. Рози Жуковської / Зоя Борисова // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 12. – С. 6–7 : фотогр.

 11. Борисова, З. Фрідріх Фребель – засновник ідеї дитячого садка : (220 років від дня народж. та 150 років від дня смерті) / Зоя Борисова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 12 . – С. 5–7 : іл.

 12. Василенко, Т. А. Оцінка педагогічної системи Фр. Фребеля вітчизняними діячами дошкільного виховання / Т. А. Василенко // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин, 2005. – № 1. – С. 186–190.– Бібліогр. в кінці ст.

 13. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової / підгот. Л. Гураш // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 4. – С. 22–23.– Бібліогр.: 7 назв.

 14. Воробйова, С. О. Розуміння джерела і рушійних сил розвитку дитини в психолого-педагогічних теоріях з дошкільного виховання к. 50 – п. 90-х рр. XX ст. / С. О. Воробйова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – Луганськ, 2004. – № 1. – С. 77–83. – Бібліогр.: с. 83 (16 назв).

 15. Горюнова, В. Вальдорфським шляхом / В. Горюнова, Л. Стеценко // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 11. – С. 12–13.

 16. Гураш, Л. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової / Лариса Гураш // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 6. – С. 10–11.– Бібліогр.: 7 назв.

 17. Дибач, А. Реформування української педагогіки в контексті західноєвропейської педагогічної думки другої половини XIX – початку XX століть : [погляди західноєвроп. педагогів-реформаторів щодо модернізації дошкіл. педагогіки] / Арсен Дибач // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 109–111. – Бібліогр.: с. 111 (10 назв).

 18. Дичківська, І. Розвивальна роль Монтессорі-матеріалу / Ілона Дичківська // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 4. – С. 20–21, 4-а с. обкл. : фотогр.

 19. Дичківська, І. Через свободу і самостійність : розвиток індивідуальності дитини в теорії і практиці М. Монтессорі / І. Дичківська // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 5. – С. 6–7, 17.

 20. Дітковська, С. Становлення системи дошкільного виховання в УРСР (1917–1929 рр.) / Дітковська С. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2003. – № 9/10. – С. 99–107.– Бібліогр.: с. 106–107 (9 назв).

 21. Дітковська, С. О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х – початку 90-х років : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дітковська Світлана Олексіївна ; [наук. кер. Курило В. С.] ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Видавн.-інформ. центр ЛНПУ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (12 назв).

 22. Донченко, О. В. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Донченко Олена Володимирівна ; [наук. кер. Танько Т. П.] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2005. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв).

 23. Дутчак, П. З історії розвитку західноукраїнського дошкілля (1891–1939 рр.) / Парасковія Дутчак // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : [зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2002. – Вип. 143 : Педагогіка та психологія. – С. 70–78.– Бібліогр.: с. 78 (26 назв).

 24. Ільченко, А. М. Становлення особистості Марії Монтессорі як гуманіста / Алла Михайлівна Ільченко // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 41–43. – Бібліогр. в кінці ст.

 25. Калічак, Ю. Концепція дошкільного виховання А. Животка / Ю. Калічак // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2000. – Вип. 89 : Педагогіка та психологія. – С. 27–35.

 26. Коваленко, Є. І. Софія Русова – фундатор вітчизняного дошкільного виховання / Є. І. Коваленко // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин, 2006. – № 4. – С. 91–94.– Бібліогр. в кінці ст.

 27. Копієвська, Л. В. О. Сухомлинський про виховання моральної краси / Людмила Копієвська // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 9. – С. 5–6.

 28. Котик, Т. М. Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.02 / Котик Тетяна Миколаївна ; [наук. консультант Богуш А. М.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2005. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32–37 (48 назв).

 29. Куліш, Т. Наталя Лубенець про особистість та професіоналізм вихователя / Т. Куліш // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 2. – С. 9–11. – Бібліогр.: 7 назв.

 30. Куліш, Т. Погляди Наталії Лубенець на зміст занять у дитячих садках України (початок ХХ століття) / Тетяна Куліш // Рід. школа. – 2005. – № 1. – С. 55–58.

 31. Куліш, Т. Проблема наступності у роботі дошкільних закладів та початкової школи (за працями Наталії Лубенець) / Т. Куліш // Рід. школа. – 2004. – № 4. – С. 54–56.

 32. Куліш, Т. І. Проблеми дошкільного виховання у творчій спадщині Наталії Лубенець (1877–1943) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Куліш Тетяна Іванівна ; [наук. кер. Самоплавська Т. О.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Науковий світ, 2006. – 20 с.

 33. Каталог: load -> pedagogika
  load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
  load -> Програма соціологічного дослідження
  load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
  pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
  load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
  pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20сБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка